Středa 20. listopadu 2019

Středa se také z velké části nesla v duchu nácviku na vánoční besídku. Dopoledne jsme odstartovali krátkou rozcvičkou celého těla, hned potom jsme si odbyli trénink grafomotoriky (viz. pracovní listy). Potom měly děti chvíli na volnou hru (trénink jemné motoriky - stavby z lega, trénink hrubé motoriky - skákání na gymnastickém míči, pohybové aktivity). Zbytek dne pak probíhalo nacvičování besídky - děti musím znovu velmi pochválit za perfektní spolupráci smile
Připomínám zítřejší fotografování, které probíhá v dopoledních hodinách. Slavnostnější oblečení vítáno, není však povinné.

Také připomínám nutnost uhradit částku 70,- za divadelní představení, které nás čeká příští týden ve čtvrtek. Děkuji.


Úterý 19. listopadu 2019

Také úterní dopoledne jsme z velké části věnovali nácviku besídky. Děti jsou opravdu moc šikovné, pozorné, básničky se učíme teprve druhý den a již nyní je z velké části umíme smile. Po nácviku besídky jsme pracovali na grafomotorice (dva pracovní listy), následoval čtenářský kroužek a pohádkový kvíz se sladkými odměnami. Zbylo také trochu času na volnou činnost (hry se stavebnicemi, skládání puzzle, kreslení).

Vážení rodiče, příští týden (27. listopadu 2019) nás čeká divadelní představení Sůl nad zlato. Prosím, pošlete po Vašich dětech částku 70,- za vstupné. Děkujeme.

Také připomínám vánoční fotografování, které nás čeká již tento čtvrtek. 


Pondělí 18. listopadu 2019

Další z listopadových týdnů jsme netradičně odstartovali posezením v kroužku. Vzájemně jsme si sdělovali zážitky ze školy v přírodě, vyprávěli jsme našim kamarádům, kteří se školy v přírodě nemohli zúčastnit, co všechno jsme prožili, co se nám líbilo nejvíce, co naopak méně.

Následovala krátká samostatná práce - grafomotorické cvičení (viz. pracovní list). Potom jsme se rozdělili do skupinek a pomaloučku začali nacvičovat naše vystoupení na blížící se vánoční besídku. Děti moc chválím za spolupráci a ochotu. Ještě nás však čeká velký kus práce smile. Během třetí vyučovací hodiny jsme navštívili naše kamarády ze třídy 2.A, abychom jim společně poděkovali za pomoc, kterou nám poskytli během náročné túry na Borovou Ladu. Naši noví kamarádi druháčci se o nás výborně starali (každý druháček držel za ruku jednoho žáčka z přípravného ročníku a byl mu po celu dobu našeho výletu nápomocen s urovnáváním čepiček, uvazováním šály, ale také během svačinky). Abychom vyjádřili upřímné a velké díky, zarecitovali jsme svým spolužákům báseň a odměnili je něčím malým na zub smile.

Ve zbytku dne jsme pak zpívali koledy, které také zazní na připravované besídce.


Sobota 16. listopadu 2019

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poděkovala za projevenou důvěru, s jakou jste mi svěřili vaše ratolesti na téměř celý týden. Zároveň bych moc ráda pochválila všechny dětské účastníky. Po celou dobu trvání školy v přírodě jsem nemusela řešit žádná velká nedorozumění, konflikty, především ale žádné vážné úrazy a jiné komplikace. Děti byly ohromné! Měla jsem drobné obavy z velkého stýskání, které se však také nekonalo, slziček bylo uroněno jen opravdu málo smile. Veškeré výlety, mnohá dobrodružství a v neposlední řadě výlety pro děti nepředstavovaly žádný problém, nýbrž výzvu, se kterou se výborně popasovaly. Mohu tak celý týden shrnout jako velice povedený, úspěšný, příjemný a věřím, že i děti na společné zážitky budou dlouho a v dobrém vzpomínat.

V pondělí se budu těšit na viděnou na třídních schůzkách, které probíhají ve třídě přípravného očníku od 17.30 hodin. Za účast děkuji.

Nebudete-li se moci třídních schůzek zúčastnit, kontaktujte mne, prosím, prostřednictvím e-mailu. Ráda Vám nabídnu náhradní termín konzultačních hodin.


Čtvrtek 7. listopadu 2019

V průběhu dnešního dne jsme se výtvarně činili.
Ráno jsme odstartovali rozcvičkou pod vedením Davídka. Následovala báseň, po níž jsme se pustili do tvoření - malovali jsme hlavu papouška, k němuž jsme pomocí dlaně nabarvené temperovou barvou připojili tělíčko, dokreslili jsme nohy, větvičku, na které papoušek sedí a pomocí lepidla před opeřené kamarády přilepili krmení - rozsypaný mák. Krásně jsme tak potrénovali jemnou motoriku (práce s pastelkami, temperovými barvami, mákem - špetky).

Vážení rodiče, v den odjezdu na školu v přírodě (pondělí 11. listopadu 2019) se, prosím, dostavte s dětmi před školu nejpozději v 8.00 hodin. Autobus přijíždí v 8.15 hodin. Děkuji za pochopení.


Středa 6. listopadu 2019

Ani dnes jsme s prací neotáleli. Po tradiční ranní rozcvičce a zpívání jsme se pustili do rozvoje grafomotorických dovedností (viz. školní sešit + pracovní list). Potom jsme si hráli a ve zbytku dne jsme četli pohádku, na níž navazoval pohádkový kvíz (děti dostávaly otázky z přečtené kapitoly, přičemž za správnou odpověď dostaly sladkou odměnu).

 

!!!! Prosím děti, které ještě neodevzdaly veškeré dokumenty potřebné k účasti na škole v přírodě (kopie kartičky pojištěnce, lékařské potvrzení), aby tak učinily nejpozději v pátek 8. listopadu 2019, lépe však zítra. Chcete-li, také potvrzení o bezinfekčnosti budete moci odevzdat již zítra (7. listopadu 2019). Děkuji.

 

Vážení rodiče, dětem dnes byly rozdány seznamy věcí, které žáci potřebují na školu v přírodě. Seznamy jsou pouze orientační, vybavte děti vším, co uznáte za vhodné smile. Prosím, abyste dětem s sebou nedávali cennosti (šperky), elektroniku (mobilní telefony, tablety, aj...), sladkosti. Je vhodné, aby každé dítě bylo vybaveno omalovánkami (v případě nepříznivého počasí jistě využijeme).


Úterý 5. listopadu 2019

Úterý se neslo v duchu mnoha různých aktivit. Hned ráno jsme si zacvičili a zatančili (hudební doprovod). Následoval zpěv s vytleskáváním do rytmu, potom jsme si zarecitovali naučené básničky.

Během druhé a třetí vyučovací hodiny jsme se pak věnovali grafomotorickým cvičením (viz. pracovní listy). V závěru dne jsme se byli projít k nedalekému rybníku. Během procházky jsme pozorovali podzimní přírodu a diskutovali o tom, jak vypadají stromy, květiny, jaká v tomto období vídáme v přírodě zvířátka.


Pondělí 4. listopadu 2019

Dnešním dnem jsme nakousli první listopadový týden.

Hned ráno jsme si zarecitovali básničky, které už umíme. Následovala rozcvička pod vedením Aličky, potom jsme si povídali o zážitcích z uplynulého volného týdne. Během druhé vyučovací hodiny jsme se naučili novou píseň (Když jsem já sloužil... ) - děti moc chválím za ochotu nahlas zpívat a správné vytleskávání do rytmu.

Potom jsme v rámci uvolňovacích cviků pracovali ve školním sešitě (prosím, aby VŠECHNY DĚTI nosily školní sešit se širokými linkami. Děkuji.)

Děti dnes dostaly další domácí úkol - prosím o jeho splnění a odevzdání do pátku tohoto týdne.

Vážení rodiče, prosím, abyste mi v průběhu tohoto týdne po dětech poslali lékařské potvrzení o schopnosti dítěte zúčastnit se školy v přírodě + kopii kartičky pojištěnce. Bez včasného odevzdání těchto dokumentů se dítě nebude moci školy v přírodě zúčastnit. Bezinfekčnost se odevzdává v den odjezdu u autobusu. Děkujeme za pochopení.


Pátek 25. října 2019

Závěr tohoto týdne jsme pojali odpočinkově.

Jako každý jiný den, i dnes ráno jsme si společně zacvičili a zarecitovali básničku. Potom jsme se pustili do tréninku a rozvoji grafomotorických dovedností (pracovní list). Následovala krátká pohádka, potom jsme si společně vyrobili masky z papíru, díky čemuž jsme podpořili rozvoj jemné motoriky (vybarvování, práce s nůžkami).

Vážení rodiče, dbejte, prosím, na to, aby děti plnily své domácí úkoly. Domácí úkol dostávají děti každý týden pouze jeden, a to vždy v pondělí, přičemž termín pro jeho odevzdání je vždy v pátek téhož týdne. Děkuji.

 

!!! ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Prosím, abyste v průběhu týdne od 4. listopadu do 8. listopadu 2019 poslali po dětech vyplněné lékařské potvrzení o schopnosti zúčastnit se školy v přírodě a ofocený průkaz pojištěnce. Prohlášení o bezinfekčnosti se odevzdává v den odjezdu u autobusu.

Přeji příjemný víkend i následující volný týden.


Čtvrtek 24. října 2019

Čtvrtek začal jako každý jiný den - dvěma básničkami a rozcvičkou. Hned po důkladném rozhýbání se jsme si zahráli didaktickou hru "myslím si..." (všechny děti moc chválím za aktivitu). Potom jsme se opět věnovali rozvoji grafomotorických dovedností (viz. pracovní listy - horní oblouky, ježek). Ve zbytku dne jsme četli pohádku (Víla Amálka), proběhl i oblíbený pohádkový kvíz (správné odpovědi = sladká odměna).

Připomínám zítřejší termín odevzdání domácího úkolu, který byl zadán v pondělí.


Středa 23. října 2019

Ani ve středu jsme v práci nezaháleli. Po tradiční ranní rozcvičce a básničce jsme se věnovali rozvoji grafomotorických dovedností. Práce nám šla hezky od ruky, a tak jsme měli dostatek času na vybarvování obrázků (trénink jemné motoriky, správného úchopu pastelky). A jelikož ani dnes nám počasí příliš nepřálo, ve zbytku dne jsme se koukali na pohádku.

Znovu prosím, abyste vaše děti vybavili alespoň dvěma kusy obyčejných tužek č. 2 (ne s tlustou tuhou) a ořezávátkem. Děkuji.


Úterý 22. října 2019

Dnešní den jsme pojali formou hry. Nejprve jsme si zarecitovali básničky, které už umíme, potom jsme si společně zacvičili. Také jsme si hráli se stavebnicí lego, čímž jsme rozvíjeli jemnou motoriku a fantazii (stavba železnice, budov). Následovala četba knížky na pokračování (porozumění čtenému textu) a pohádkový kvíz. Ve zbytku dne jsme se věnovali grafomotorice (viz. pracovní listy).


Pondělí 21. října 2019

Pondělní ráno jsme odstartovali důkladnou rozcvičkou celého těla. Potom jsme si připomněli báseň, kterou jsme se učili v pátek minulý týden - šlo nám to skvěle smile. Následující hodinu jsme věnovali povídání si o podzimu - o tom, jaké plody nám období podzimu nabízí na našich zahrádkách, také jsme si povídali o přírodě (zvířátkách, stromech, květinách). Následovalo vyplnění pracovního listu k procvičování grafomotoriky, potom jsme dokončili podzimní koláž z minulého týdne (práce s tuší, špejlemi/redisperem). Děti dostaly další domácí úkol - prosím o jeho přinesení nejpozději v pátek. Děkuji.

Vážení rodiče, na Vašich e-mailových adresách naleznete e-mail s informacemi k úhradě částky za účast na škole v přírodě. Nezapomeňte, prosím, řádně vyplnit variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu (0.A). V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.


Pátek 18. října 2019

Pátek byl pro nás dnem odpočinkovým. Ráno jsme si zahráli didaktickou hru "Myslím si...", pomocí které jsme rozvíjeli slovní zásobu a upevňovali znalosti. Následoval rozvoj zrakového vnímání (hledání obrázku, který se liší od ostatních v řadě) - viz pracovní list. Potom jsme se naučili novou básničku, kterou ale ještě budeme pořádně procvičovat. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme pak strávili v parku, kde jsme hráli spoustu kolektivních her.

Dětem jsem dnes rozdala formuláře týkající se účasti dítěte na škole v přírodě. Jeden z formulářů je prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdává se v den odjezdu u autobusu), druhý pak potvrzení o zdravotní způsobilosti. Pokud dítě pravidelně jezdí na tábory, nebo se za poslední dva roky zúčastnilo pobytu na školce v přírodě, potvrzení o zdravotní způsobilosti již pravděpodobně máte. Postačí, když toto bude okopírováno a odevzdáno s formulářem, který děti obdržely ode mě.

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

 

Prosím, vybavte děti na pondělí 21. října 2019 černou tuší a redisperem, případně špejlí. Děkuji.


Čtvrtek 17. října 2019

Dnešek jsme z velké části věnovali rozvoji zrakového vnímání - hledání dvojic shodných obrázků (viz. pracovní list). Potom jsme se pustili do tvorby podzimní koláže (práce s vodovými barvami, správný úchop štětce) - zítra budeme dokončovat. Ve zbytku dne jsme si přečetli pohádku a povídali si o podzimu (jaká zvířátka můžeme během podzimních dnů vidět v lese/ parku/ na zahradě, jaké plody sklízíme na podzim, jak vypadá příroda a na jaké období se pomalými krůčky chystá.

Poslední vyučovací hodinu jsme strávili hraním kolektivních míčových her v parku a sbíráním barevného listí.


Středa 16. října 2019

Dobrý den,

ani ve středu jsme s prací nezaháleli. Ráno jsme si procvičovali porovnávání čísel (děti pracovaly na tabuli), potom jsme věnovali celou hodinu slabikování, které děti moc baví smile. Následovala samostatná práce (viz. pracovní list), četba knížky na pokračování (Ferda mravenec) a pohádkový kvíz. Ve zbylých dvaceti minutách jsme se koukali na pohádku.


Úterý 15. října 2019

Dobrý den,

úterní Suit up den dopadl nad očekávání výborně smile! Ráda bych tedy poděkovala vám, rodičům, za pomoc dětem při výběru adekvátního ošacení. Děti chválím za vzorné, reprezentativní chování. 

Ráno jsme věnovali opakování číslic 0 - 10, potom si každé dítě vyslabikovalo své jméno, následovala samostatná práce ve školním sešitě. Dětem jde počítání slabik výborně, zasloužily si tedy jedničku a sladkou odměnu smile.

Zbytek dne jsme strávili divadelními představeními na různá témata (modelové situace, kterak se chovat například v divadle, při návštěvě lékaře, ve škole, ...), a jak se naopak nechovat. Poslední půlhodinka pak byla odpočinková (didaktické hry, malování, sledování pohádky.


Pondělí 14. října 2019

Dobrý den,

po ranní uvítací básničce a řádné rozcvičce jsme se intenzivně věnovali opakování všeho, co už umíme. Poznávali jsme čísla, která jsme mezi sebou vzájemně porovnávali (<, >, =), potom jsme si vyzkoušeli pomocí prstíkové pomůcky jednoduché počty. Následovala četba knížky na pokračování a pohádkový kvíz. V závěru dne nás krásné slunečné počasí vytáhlo na hřiště, kde jsme si celou hodinu užívali pohybových aktivit.

Děti obdržely další pracovní list s domácím úkolem. Prosím o jeho vyplnění a navrácení zpět nejpozději do pátku tohoto týdne. Děkuji.

Připomínám zítřejší Suit up den (den ve slavnostním oblečení) smile.


Pátek 11. října 2019

Dobrý den,

pátek byl pro nás dnem odpočinkovým. Po uvítací básničce jsme se chvilku věnovali hraní didaktických her. Potom jsme si zopakovali slabikování - postup při zjišťování počtu slabik ve slově (metoda vytleskávání), společnými silami jsme také zvládli slabikování z pracovního listu. Následovala četba pohádky + pohádkový kvíz (odměny) a na závěr dne jsme si promítali pohádku Shrek.

!!! Prosíme rodiče, aby dětem nedávali ke svačině lízátka. Z hlediska bezpečnosti je lízátko zcela nevhodné (riziko spolknutí tyčinky, udušení). Děkujeme za pochopení.

Připomínám blížící se úterní Suit up den (den ve slavnostním oblečení) smile.

Příjemný víkend a těšíme se v pondělí na viděnou!


Čtvrtek 10. října 2019

Dobrý den,

dnes jsme se opět věnovali intenzivnímu opakování všeho, co už umíme. Stále je třeba důkladně procvičovat poznávání číslic 0 - 10 a jejich vzájemné porovnávání (<, >, =). Potom jsme si vybarvili obrázek s podzimní tématikou a v závěru dne jsme si 10 minut užívali projekce pohádky.

Vážení rodiče, příští týden v úterý (15. října 2019) se naše třída aktivně zúčastní projektu Suit up den na školách. Akce spočívá v tom, že děti a vyučující přijdou do školy slavnostně oblečeni a celý den je komplexně věnován "gentlemanskému a noblesnímu" chování v různých situacích. Akce prohlubuje v dětech povědomí o slušném vystupování a kultivovaném projevu. Prosím tedy, aby děti v uvedený den přišly do školy ve slavnostních šatech smile. Děkujeme.


Středa 9. října 2019

Dobrý den,

dnešek byl pro nás mimořádně překvapivý (v dobrém smyslu slova smile). 

Hned ráno po básničce jsme se pustili do učení. Začali jsme tréninkem psaní číslic 4 a 7, které se dětem hodně pletou. Potom jsme společně naťukli kapitolu slabikování - děti postupně jedno po druhém zkoušely vytleskat svá jména, čímž zjistily přesný počet slabik. Následovalo vytleskávání a počítání slabik u několika dalších slov (tabule, škola, jablíčko, kočárek, penál, pes, dům, kuřátko,..). Děti slabikování moc bavilo, byly velice šikovné a látku velmi rychle pochopily. Zasloužily si tedy sladkou odměnu.

Po velké přestávce jsme se zcela nečekaně vypravili do divadla na představení Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky. Dětem se představení moc líbilo, zaslouží si velikou pochvalu za vzorné chování.

Divadelní představení bylo objednáno paní učitelkou Tóthovou z loňského přípravného ročníku, o čemž jsem, bohužel, nevěděla. Z tohoto důvodu bych ráda požádala vás, rodiče, abyste do pátku 11. října 2019 uhradili částku 60,- za dnešní představení. Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé komplikace.


Úterý 8. října 2019

Dobrý den,

dnes jsme pokračovali v opakování již probraného učiva. Znovu jsme si vyzkoušeli sčítání a porovnávání čísel 0 - 10 (<, >, =). Potom jsme trénovali prostorovou orientaci (vpřed, vzad, nad, pod, vlevo, vpravo, vedle), následovala četba knížky na pokračování a pohádkový kvíz (děti dostávaly otázky z přečtených kapitol, přičemž správná odpověď = sladká odměna). Ověřila jsem si tak pozornost dětí a porozumění čtenému textu.

Prosím, také doma trénujte s dětmi poznávání čísel v oboru 0 - 10. Děkuji smile.


Pondělí 7. října 2019

Dobrý den,

společně jsme nakousli další týden letošního školního roku.

Hned ráno jsme se přivítali básničkou a rozcvičkou celého těla. Následovalo procvičování psaní číslic a jejich porovnávání. Jelikož s touto látkou teprve začínáme, děti některá čísla ještě nepoznávají, museli jsme si vzájemně vypomoci. Přesto nám však práce šla hezky od ruky a paní učitelka všechny moc pochválila. Také jsme si vysloužili sladkou odměnu smile.

Děti dnes dostaly další domácí úkol - prosím o jeho vypracování do pátku. Děkuji.

Připomínám také nutnost uhradit částku 270,- za sadu fotografií (pouze hotově). Děkujeme.


Pátek 4. října 2019

Dobrý den,

pátek jsme věnovali intenzivnímu opakování všeho, co jsme se od začátku školního roku již naučili. Procvičili jsme si psaní číslice 3, také jsme si spočítali pár příkladů (viz. tréninkový sešit), zkoušeli jsme si porovnávání čísel v oboru 0 - 5 ( >, <, =). Dětem šla práce výborně, a tak opět získaly sladkou odměnu smile. Před obědem jsme si přečetli pohádku zaměřenou na třídění odpadu a potom jsme chvíli promítali Toma a Jerryho.

Prosím, aby děti, které si ponechají sadu fotografií, kterou včera obdržely, přinesly v průběhu příštího týdne platbu ve výši 270,-.

Děkujeme a přejeme příjemný víkend.


Čtvrtek 3. října 2019

Dobrý den,

dnešek byl v mnoha ohledech lehce zmatečný. Nakonec jsme však všechny naplánované úkoly zvládli splnit poměrně rychle, a tak nám zůstal i čas na hru. Zopakovali jsme si psaní číslic 0, 1, 2 a 3, potrénovali jsme grafomotoriku na mnoha různých obrazcích a potom jsme si všichni hráli.

Chválím děti za včas donesený sešit na trénink psaní číslic, dnes jsme jej poprvé použili smile.

Některé děti stále ještě neodevzdaly svůj vůbec první domácí úkol. Zítřek je posledním dnem pro jeho odevzdání.

Dětem jsem dnes rozdala balíček, který obsahuje sadu fotografií včetně tabla, na němž jsme vyfoceni všichni společně. Budete-li mít zájem si fotografie ponechat, pošlete mi, prosím, po dětech částku 270,- , a to nejpozději do středy 9. října 2o19 (viz. úkolníček). Znovu připomínám, že fotografie dětí budou též otištěny v pátečním vydání MF Dnes, konkrétně v příloze pro Prahu a Středočeský kraj (dne 11. října 2o19). 


Středa 2. října 2019

Dobrý den,

ani dnes jsme nezaháleli a počítali jsme od samého rána. Stejně jako včera, i dnes jsme si procvičili sčítání v oboru 0 - 5. Zopakovali jsme si vzestupné i sestupné počítání od jedné do deseti, také jsme zkusmo nakousli kapitolu porovnávání čísel (větší, menší, rovná se). Dětem šla práce na výbornou! smile Potom jsme si přečetli dvě kapitoly z knížky o vílách a v závěru dne jsme se vydali na procházku.

 

!!!!!!!!!ZNOVU DŮRAZNĚ ŽÁDÁME RODIČE, ABY NECHÁVALI NEMOCNÉ DĚTI DOMA. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU DĚTI CHODIT DO ŠKOLY NEMOCNÉ, BUDEME NUCENI VÁS TELEFONICKY KONTAKTOVAT S ŽÁDOSTÍ, ABYSTE SI JE ODVEDLI ZPĚT DOMŮ. VEŠKERÁ ONEMOCNĚNÍ SE V DĚTSKÝCH KOLEKTIVECH ŠÍŘÍ VELMI RYCHLE, BOHUŽEL JIŽ ONEMOCNĚLI I NĚKTEŘÍ KOLEGOVÉ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A OHLEDUPLNOST.


Úterý 1. října 2019

Dobrý den,

úterek jsme tradičně odstartovali básničkou na přivítání. Potom jsme si zacvičili a pustili se (dnes vůbec poprvé) do matematického sčítání v oboru do pěti. A protože to pro nás byla velká premiéra, počítali jsme pomalu a společně. Také jsme si vyzkoušeli zrakovou pozornost - viz. pracovní list rybičky. Se zadanými úkoly jsme se popasovali na výbornou, a tak jsme si vysloužili sladkou odměnu smile

Děti dnes vůbec poprvé dostaly domácí úkol (pracovní list, mají ho v aktovce). Vypracovaný úkol je nutné přinést do konce tohoto týdne.

Znovu připomínám, aby si děti nosily PODEPSANÝ sešit č. 511 s širokými linkami na trénink psaní číslic. Děkuji.


Pondělí 30. září 2019

Dobrý den,

dnešek jsme odstartovali diskusním kroužkem. Sdělili jsme si navzájem dojmy a prožitky z uplynulého víkendu, potom jsme si zarecitovali básničku, krátce se procvičili a pustili se společně do učení. Zopakovali jsme si počítání v oboru 0 - 5 (viz. pracovní list), potom jsme se věnovali výtvarné výchově. Pečlivě jsme vystřihovali šablonku ježka, kterou jsme následně nalepili na čtvrtku a z listů, které jsme si přinesli, jsme ježkům nalepili bodlinky. Pastelkami jsme pak dokreslili pozadí. Výtvory se nám všem moc povedly.


Pátek 27. září 2019

Dobrý den,

pátek jsme pojali poněkud odpočinkově. Nejprve jsme si uvolnili zápěstí pomocí jednoduchých grafomotorických cvičení (viz. pracovní list), potom jsme si zopakovali psaní číslic 0, 1 a 2. Ve zbytku dne jsme si promítali pohádku Casper a strašidelná škola.

Nahlédněte, prosím, dětem do žákovských knížek, kde mají za měsíc září přehled probraného učiva.

Prosím, abyste dětem opatřili sešit číslo 511 s širokými linkami (postačí jeden kus) na trénink psaní číslic. Zároveň prosím, aby si každé dítě v pondělí 30. září 2o19 přineslo různě barevné a různě velké listy (např. z břízy, dubu, javoru, atp.), většinu dne věnujeme výtvarné výchově. Děkuji.

Příjemný víkend a těším se v pondělí zase na viděnou smile.


Čtvrtek 26. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme pokračovali v duchu opakování čísel 0, 1 a 2. Procvičili jsme si psaní čísla dvě, potom jsme si společně povídali, co je na našem těle pouze jednou, co dvakrát. Poprvé jsme také vyzkoušeli prstíkové počítání s pomůckou, kterou jsme si minulý týden vyrobili. Naťukli jsme tak kapitolu odčítání a šlo nám to opravdu výborně smile. V závěru dne jsme si zopakovali ovoce (poznávali jsme jednotlivé druhy na obrázcích), domácí a volně žijící zvířátka a pověděli jsme si něco málo o každém z nich.


Středa 25. září 2019

Dobrý den,

v polovině týdne nás přesně polovina třídy chyběla. Práce však nečeká, a proto jsme se společně pustili do nácviku psaní číslice 2. Bude to ještě asi chvíli trvat, než se dvojky naučíme správně psát, ale společnými silami to jistě vypilujeme smile. Potom jsme si vybarvovali omalovánky, zahráli si několik her a zazpívali písničky.

Znovu prosím vás, rodiče, abyste dětem opatřili klasické obyčejné tužky. Ty se silnými hroty děti svádějí k tomu, aby na tužku tlačily. Hůř se jim pak píše, jelikož tužku drží příliš křečovitě, taktéž se obtížněji gumuje. Děkuji.


Úterý 24. září 2019

Dobrý den,

i dnes byla naše třída lehce v oslabení, proto jsme se z velké části věnovali opakování již probraného učiva. S nácvikem psaní číslice 2 tedy začneme až zítra.

První hodinu jsme se pořádně zapotili u cvičení. Následovala matematika, během níž jsme si zopakovali vzestupné i sestupné počítání 0 - 10, porovnávání větších a menších čísel. Potom jsme si znovu procvičovali psaní číslic, které už umíme (0 a 1) - šlo nám to výborně! smile

Ve zbytku dne jsme si zazpívali a trénovali správný úchop tužky/pastelek vykreslováním obrázků.

!!! Ve škole se opět vyskytují vši. Prosím, prohlédněte všem dětem doma hlavy. Pokud se u některého z dětí vši objeví, informujte mne, prosím, e-mailem. Děkuji.


Pondělí 23. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme ve třídě opět byli v oslabení, období nachlazení je, bohužel, tady frown. Společně jsme si zopakovali počítání vzestupně i sestupně 0 - 10, zbytek dne jsme pak trávili hraním didaktických her. Od zítra začínáme trénovat číslici 2. Příští týden nás pak čeká nacvičování vánoční besídky, protože.. štěstí přeje připraveným smile.

Již nyní bych ráda požádala Vás, rodiče, abyste dětem opatřili kostým čertíka (postačí čelenka s rohy, černé legíny, černé tričko, ocas vytvořený např. z ustřižených nohavic punčocháčků) na naše besídkové číslo. Děkujeme.


Pátek 20. září 2019

Dobrý den,

ani při pátku jsme v práci nezaháleli. Znovu jsme si trénovali psaní čísel nula a jedna, jde nám to o poznání lépe než na začátku týdne smile. Naši kamarádi nám přinesli bonbóny, a tak jsme si po splnění všech povinností náramně pochutnali (děkujeme, dvojčátka!) smile. Také jsme dokončili matematické pomůcky (prstíkové počítání) a od pondělí začneme s počítáním v praxi. V závěru dne jsme si vybarvovali omalovánky s podzimní tématikou. 

Chtěla bych požádat vás, rodiče, abyste s dětmi i doma trénovali správné držení tužky/pastelky, je to potřeba. Děkujeme.

Krásný víkend a budeme se těšit opět v pondělí na viděnou!smile


Čtvrtek 19. září 2019

Dobrý den, 

i dnešek jsme odstartovali rozcvičkou celého těla. Potom jsme si zarecitovali básničku a vrhli se společně do procvičování psaní číslic nula a jedna. Dnes nám šla práce o poznání lépe, opět jsme si tedy zasloužili sladkou odměnu smile. Potom jsme měli první výtvarnou výchovu - vyrábíme si pomůcku na matematiku - 3D prstíkové počítání. Jsme šikulky a práce s nůžkami nám šla velmi dobře. Zítra budeme ve tvoření pokračovat, dnes jsme všechno nestihli smile.

Vážení rodiče, nahlédněte, prosím, dětem do žákovských knížek. Na deskách (1. stránka) mají děti doplněné termíny prázdnin, na stránce 17 v jiných sděleních pak informace k ředitelskému volnu. Děkujeme.


Středa 18. září 2019

Dobrý den,

tradičně jsme se dnes přivítali básničkou, potom následovala rozcvička, abychom si uvolnili zápěstí a lépe se nám psalo. Trénovali jsme správný úchop tužky/pera, psaní čísla nula a obkreslování přerušovaných čar. S rozpoznáváním jednotlivých číslic ještě maličko zápasíme, ale jsme teprve na úplném začátku, vše má svůj čas. Poznávali jsme fotografie ovoce a volně žijících, domácích a hospodářských zvířat. Šlo nám to velmi pěkně, a tak jsme si vysloužili sladkou odměnu smile.

Děkuji rodičům za včasné vyplnění závazných přihlášek na adaptační školu v přírodě. Věřím, že si ji všichni pořádně užijeme!smile

Prosím, aby měly děti v penálech KLASICKÉ obyčejné tužky s tenkými hroty, nikoliv tlusté. Nelze používat ani mikrotužky nebo propisky. Děkujeme.

Na školu v přírodě dětem není dovoleno brát si mobilní telefony, ani jiná elektronická zařízení. Děkujeme za pochopení.


Úterý 17. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme se začali učit psaní číslice 0 a 1. Zatím nám to moc nejde, ale jsme šikulky a brzy to zvládneme levou zadní smile. Tato čísla budeme tento týden řádně procvičovat. Druhou vyučovací hodinu jsme se fotografovali do MF Dnes. Fotografie budou zveřejněny v říjnovém vydání, konkrétně 11. října 2019 v páteční příloze pro Prahu a Středočeský kraj. Poslední vyučovací hodinu jsme strávili venku.

Dětem byly rozdány závazné přihlášky na školu v přírodě, která se koná již v listopadu a má formu adaptačního kurzu. Prosím o vyplnění a navrácení zpět nejpozději ZÍTRA, tj. 18. září 2019 (viz. úkolníček). 

!!!!!! Znovu důrazně prosím rodiče, aby nechávali nemocné děti doma. Ve chvíli, kdy bude ve třídě nemocné dítě, se nemoc rozšíří mezi ostatní žáky a učitele. Děkujeme za pochopení.


Pondělí 16. září 2019

Dobrý den,

dnešek jsme pojali téměř odpočinkově. Hned ráno jsme se převlékli do pyžámek, následovala básnička na přivítání, rozcvička, potom jsme se seznámili s naším novým spolužákem smile a povídali si o plyšácích, které jsme si přinesli. Také jsme si zahráli na sochy, čímž jsme se pořádně rozpohybovali a zapotili smile. Druhou hodinu jsme si udělali grafomotorický test, za který jsme byli všichni pochváleni. Ve zbytku dne jsme hráli didaktické hry (Myslím si..., slovní kopaná, kompot).

Dětem byla zopakována pravidla bezpečného a slušného chování ve všech prostorách školy i mimo ni.

 


Pátek 13. září 2019

Dobrý den,

dnes nás bylo ve třídě trochu méně, a tak jsme si udělali "pohodový den". Ráno jsme si společně hráli, zazpívali jsme si Tři citrónky a potom jsme poznávali čísla, která psala paní učitelka na tabuli. Pracovní list jsme dnes měli pouze jeden - porovnávali jsme, čeho je na obrázku méně, čeho naopak více a obrázky jsme si pak mohli vybarvit. V závěru dne jsme si povídali o stromech a zvířátkách, která můžeme potkat v lese. Povídali jsme si také o houbách a o tom, jak je důležité sbírat jen ty houby, které známe. A protože bylo příjemně teplo a občas vykouklo sluníčko, byli jsme chvíli na hřišti. Každé dítko dostalo krabičku s mlékem a džusík smile.

Připomínám pondělní pyžámkový den (viz. úkolníček).

V pondělí nás čeká malý testík - pracovní list, který slouží k ověření grafomotorických dovedností žáka. Stejné pracovní listy žáci obdrží také v pololetí a na konci školního roku, abychom mohli porovnat pokroky, k jakým u každého dítěte došlo.

Divadelní představení, které jsme měli naplánované na den 16. října 2019, se z důvodu naplněné kapacity, bohužel, nekoná. V říjnu nás tak čeká pouze návštěva čokoládovny v Šestajovicích a v prosinci pak návštěva čertů a čertic ve Starých Hradech s doprovodným programem.

Znovu prosím Vás, rodiče, aby každé dítě mělo penál vybavený minimálně dvěma kusy obyčejné tužky a pastelkami. Děkujeme.

 

Hezký víkend a v pondělí zase na viděnou! smile

 

 

 

 

 


Čtvrtek 12. září 2019

Dobrý den,

stejně jako včerejší, i dnešní den jsme započali důkladnou rozcvičkou. Potom jsme si zarecitovali básničku (jde nám opravdu výborně) a mohli jsme se pustit do učení. Zopakovali jsme si počítání, dělili jsme bonbóny do sáčků po dvou a třech kusech. Také jsme si povídali o slušném a bezpečném chování, zopakovali jsme si, jak se chováme v situacích, kdy se cítíme být ohrožení. A protože jsme byli šikovní, dostali jsme na konci výuky od paní učitelky sladkou odměnu smile.

!!! Prosíme rodiče, aby děti, které jsou nemocné, neposílali do školy. Blíží se podzim a spolu s ním přibývá bacilů. I obyčejný kašel dokáže děti pořádně potrápit. Děti se pak špatně soustředí a jsou snadno unavitelné. Děkujeme za pochopení.


Středa 11. září 2019

Dobrý den,

dnešní den jsme opět odstartovali básničkou, kterou už umíme téměř celou nazpaměť. Potom jsme si dali rozcvičku, aby se nám lépe psalo a zopakovali jsme si společně na tabuli počty. Vypracovali jsme další dva pracovní listy (grafomotorika, matematika) - PROSÍM VŠECHNY RODIČE, ABY PRACOVNÍ LISTY DĚTEM PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI, PODEPSALI JE A VRÁTILI ZPĚT DO ŠKOLY! smile Děkujeme.

Dále prosím, abyste dětem dovybavili penály pastelkami a obyčejnými tužkami.

Na pondělí 16. září 2019 máme naplánovaný pyžámkový den. Děti si přinesou svá pyžámka, která si převléknou v šatně, také si mohou donést oblíbeného plyšáka.

  


Úterý 10. září 2019

Dobrý den,

stejně jako včera, i dnes jsme odvedli velký kus práce. Hned ráno jsme se přivítali básničkou, která už nám jde zase o kousíček lépe. Potom jsme si zacvičili a s chutí se pustili do učení. Procvičili jsme si ručičky šrafováním a vybarvováním různých obrazců. Potom jsme si zopakovali počítání, které nám šlo výborně. Během druhé vyučovací hodiny nám pan ředitel vyhlásil požární poplach. Naštěstí cvičný, škola stojí stále neporušená v celé své kráse smile. I s tím jsme se zvládli popasovat na výbornou!

 

Prosím rodiče, kteří se nedostavili na třídní schůzky, aby mne kontaktovali prostřednictvím e-mailu. Domluvíme se individuálně na náhradním termínu konzultací, během nichž Vás požádám o podpis několika málo dokumentů. Děkuji.

 

 

 


Pondělí 9. září 2019

Dobrý den,

dnes jsme měli v naší třídě spoustu práce. Hned ráno jsme si společně zacvičili, potom jsme se učili básničku, kterou se budeme každé ráno vítat, aby se nám celý den lépe pracovalo. Dostali jsme svůj úplně první pracovní list, v němž jsme si ověřili své schopnosti v oblasti grafomotoriky. S úkolem jsme se popasovali na výbornou a všichni jsme dostali svou první jedničku smile. Potom jsme společně zkoušeli počítat do deseti, učili jsme se poznávat čísla a spojovali je na tabuli se správným počtem puntíků. Děti moc chválím, jsou to šikulky! smile

 

Domácí úkoly v měsíci září děti dostávat nebudou. S úkoly začneme až v měsíci říjnu smile.

 

 


Pátek 6. září 2019

Dobrý den,

první školní týden je úspěšně za námi. Moc chválím všechny dětičky, na nové prostředí si zvykly velmi rychle, výborně zvládly také všechny zadané úkoly a v budově školy se již pohybují naprosto suverénně a bez bloudění! Věřím, že v pondělí každé dítko svou třídu najde spolehlivě a bez použití mapy smilesmile . Také paní kuchařky děti každý den chválí, tácy s jídly nosíme jako úplní profíci, zatím se nám úspěšně vyhýbají nehody (vylité pití, rozbité nádobí) i úrazy (ťuk, ťuk).  

Dnes jsme si opět zopakovali základní pravidla bezpečného a slušného chování. Povídali jsme si o tom, jak je důležité, abychom se ke svým kamarádům chovali hezky a uctivě, připomněli jsme si kouzelná slovíčka. V závěru dne jsme se vydali na školní hřiště, kde jsme se věnovali pohybovým aktivitám. Před obědem jsme pak rozvíjeli slovní zásobu hrou na tichou poštu.

Příští týden již začínáme s učením. Čekají nás grafomotorická cvičení, jednoduché počty, porozumění čtenému textu, ale i spousta didaktických her a zábavy. Také se naučíme básničku, kterou se každé ráno společně přivítáme.

Znovu připomínám třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 17.30 hodin v naší třídě.

Příjemný víkend Vám i dětem a budeme se těšit v pondělí na viděnou!smile

 

 

 

 


Čtvrtek 5. září 2019

Dobrý den,

v průběhu dnešního dne jsme si hodně hráli (didaktické hry na postřeh, dále hry pro rozvoj slovní zásoby a upevňování vědomostí - příroda, ovoce, zelenina). Děti měly volnější režim. Využili jsme krásného počasí a vyrazili nachytat poslední sluneční paprsky do kapsiček, aby nás hřály i během zimy. Část druhé a celou třetí vyučovací hodinu jsme tak strávili na procházce. Podívali jsme se k chvalskému lomu a ověřili své schopnosti na venkovním workoutovém hřišti. Pomalu se připravujeme na opravdovou výuku, která nám začne již v pondělí smile.

Pokud budete chtít mně, nebo paní vychovatelce po dětech zaslat lísteček se zprávou, vložte jej, prosím, do žákovské knížky. Každý den dětem žákovské knížky hned ráno vybírám a kontroluji. Děti občas zapomínají, že mají lísteček předat, takto si přenos informací pohodlně "pojistíme" smile.


Středa 4. září 2019

Dobrý den,

ocitli jsme se v polovině prvního týdne školního roku 2019/2020. A já s velikou radostí musím pochválit všechny dětičky nulťáčky za to, jak perfektně zvládají své povinnosti!smile
Už si začínáme zvykat na školní režim, pomaličku se "zbavujeme" školkovských návyků a stávají se z nás opravdoví, velcí školáci. Víme, kde najdeme svoji třídu, jídelnu, toalety, najít svou šatnu nám již také nečiní žádné obtíže. Také si pomalu zvykáme na určitý režim dne, na nová pravidla, která se od těch školkovských maličko liší. Víme, že ve škole musíme poslouchat paní učitelky, že se musíme chovat slušně a držet se pokynů paní učitelek, abychom předcházeli možným úrazům a nedorozuměním.
Ve školní jídelně jsme byli pochváleni od paní kuchařek. Jsme šikulky a krásně zvládáme nošení táců s talíři a mističkami.

Dnes jsme společně poprvé navštívili školní hřiště. A abychom si důkladně prohlédli také okolí školy, čeká nás zítra delší vycházka. Proto prosím, abyste svá dítka vybavili mikinou, nebo slabší bundičkou, dopoledne již bývají chladná, tak aby nám děti nedrkotaly zuby smile.


Připomínám blížící se třídní schůzky. Ty proběhnou v pondělí 9. září 2019 od 17:30 hodin v naší třídě. Pokud již nyní víte, že se schůzek nebudete moci zúčastnit, informujte mne, prosím, e-mailem a domluvíme se na individuálních konzultacích. Účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná.

 


Úterý 3. září 2019

Vážení rodiče,

společně jsme odstartovali první společný školní rok na základní škole. Dovolte mi, abych Vám a Vašim dětem poděkovala za vzornou účast na zahajovacím dni, za Vaši zpětnou vazbu, Vaše náměty, postřehy, nápady, dotazy. Zároveň bych Vás ráda požádala, pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte mne kontaktovat na e-mailové adrese iTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Zde jsem Vám plně k dispozici, odpovím hned, jak budu moci smile.

Dnes jsme se všichni společně prokousali jednotlivými body školního řádu. Seznámili jsme se se základními pravidly slušného a bezpečného chování ve všech prostorách školy i mimo ni. Školu jsme si prohlédli, abychom věděli, kde najdeme naši šatnu, třídu, jídelnu, toalety. Seznámili jsme se také se svými novými kamarády, spolužáky, kteří po celou dobu školního roku budou našimi nerozlučnými parťáky. Věřím, že i další dny budou naplněny úsměvy Vašich/našich dětí a že se (nejen) ve třídě budeme cítit příjemně smile. Navštívily nás paní lektorky, které organizují kroužek s názvem Bricks 4 kids. Jde o kroužek stavění z Lega. Prosím, nahlédněte dětem do batůžků, najdete v nich letáček s podrobnými informacemi o kroužku. Děkujeme.

Prosím, aby si děti nosily svačinky (pečivo, ovoce, zelenina, mléčné výrobky, minimum sladkostí smile) a pití. Obědy jsou vydávány do konce tohoto týdne pro 0.ročník v 10.30 hod. Do té doby počkají děti ve školní družince. Kdo tedy bude vyzvedávat dítě po obědě, počítejte, prosím, s časem vyzvednutí cca v 10.50 hod. nebo později. Zvoňte na 4. oddělení ŠD. Pokud Vaše dítko do družiny nepůjde, prosím, pošlete po dítěti lísteček, na němž bude uvedeno jméno dítěte, třída a datum, kdy do družiny nepůjde. 

Vybavte, prosím, Vaše děti papírovými kapesníčky (krabice s kapesníčky, nebo 1 karton kapesníčků). Dětem budou k dispozici po celý školní rok. Především s přicházejícím podzimem budou jistě potřeba smile. Naopak výtvarné pomůcky prozatím děti nosit nemusejí, tvořit začneme až v průběhu příštího týdne. Tento týden se budeme věnovat především adaptaci na nové prostředí, poznávání spolužáků a prostředí školy.

 

 


Dopňující informace k začátku školního roku :

Vážení rodiče,

obědy ve školní jídelně jsou na první školní den pro přípravný ročník automaticky odhlášeny. Nebudou-li Vaše děti chodit na obědy ani v ostatní dny přípravného týdne (tedy
v termínu od 3. září 2019 do 6. září 2019), odhlašte, prosím, obědy individuálně na telefonním čísle 281 923 696, vždy nejpozději do 8:00 hodin. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče žáčků, aby dbali na včasný příchod dítěte do třídy, nejpozději v 7:50 hodin.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na viděnou v pondělí! smile


Vážení rodiče, milé děti, vítám Vás ve školním roce 2019/2020 !

 

Třídní učitelka: Ivana Frances Pilsová

Asistentka pedagoga: Jana Valentová

Vychovatelka školní družiny: Tereza Voráčková

Na této stránce budete ve školním roce nacházet veškeré důležité informace i přehled probraného učivasmile!!!

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky :

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina, přivítání, seznámení (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

4. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

5. 9. 2019 - 3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

6.9. 2019 -  3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

Po skončení výuky je zajištěna školní družina.

 

Nová email.adresa: ivana.frances@zschvaly.cz - prosím, veškeré dotazy a podněty směřujte na tuto adresu, děkuji.

Ivana F. Pilsová


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

 

Termíny třídních schůzek pro šk. rok 2019/2020 :

    9. 9. 2019

18. 11. 2019

20. 1. 2020

20. 4. 2020

22. 6. 2020

Třídní schůzky probíhají vždy ve třídě od 17.30 hodin.

 


 

 

 

Vítám Vás ve školním roce 2019/2020.