19.9.2017

Dnešní den

Ranní pozdrav, nová básnička o podzimu, jablkách hruškách. Práce ve dvojicích - trhání papíru, lepení. (jablko, hruška)

Moc děti chválím, práce se jim povedla.

 Hrubá motorika, pravolevá orientace. Rozhýbání mluvidel, jazyková rozcvička. Čtení pohádky o pejskovi a kočičce. Fotografování.

Nová básnička

Podzim přišel, hrušky zrají, jablíčka se červenají.

Plný košík natrhám, každému z vás jedno dám.

Natáhnu se pro jablíčko, natáhnu se pro hruštičku,

všechny srovnám do košíčku.

INFO

Zítra 20.9. jedeme do divadla. Slušné oblečení.  Do malého batůžku svačinku,pití, průkazku na MHD.

Kateřina Laluhová


18.9.2017

Dnešní den.

Krásné přivítání s pohybovou aktivitkou,  indiánský pokřik, popovídání si o tom, co jsme zažili o víkendu, svačinka, volná hra. Grafomotorika - uvolňovací cviky, Cvičení pravolevé orientace - básnička  "Tam kde moje srdce ťuká, nejblíže je levá ruka"

Čtení pohádky o písmenkách, pobyt venku.

Básnička o indiánech

"Indiáni ti se mají, celý den si jenom hrají, skáčou hejsa hopsasa, chytají se do lasa.

Jde první, jde druhý, jde třetí indián, jde čtvrtý, jde pátý, jde šestý indián, jde sedmý jde osmý jde devátý indián a ten poslední je kapitán"

INFO

Zítra 19.9. 2017 - forografování dětí (se souhlasem rodičů) do MFD

Zítra 19.9. donést věci, které si děti nosí každý den  batoh, aktovku, pouzdro, svačinu, pití. Další dny již nebudu vypisovat.

 

Připomínám ve středu 20.9.2017 - Jedou děti do DIVADLA!  Děti si vezmou pouze slušné oblečení, malý baťůžek na svačinku a pití. Nedávejte dětem pouzdro!  Pojedeme autobusem k divadlu Pohoda v Horních Počernicích. Dětem nachystejte průkazku na MHD. Představení začíná v 9:00 hodin. Po skončení dojedeme zpět do školy. Děkuji

Kateřina Laluhová

 


15.9.2017

Dnešní den

Podzimní pozdrav, povídání o podzimu a zvířátkách, písnička Indiáni, ti se mají..., svačinka

Matematická představivost -  porovnávání více x méně, volná hra, pobyt venku.

INFO

Děti dostaly první označený domečkem - pracovní list matematická představivost (více x méně).

Od pondělí chodí děti z šatny do třídy samy. V šatnách je pedagogický dozor.

Divadelní představení - na tento den budou děti potřebovat průkazky na MHD.

Chvalská škola - variabilní symbol: 0, pokud to systém nevezme, napsat 1 a jméno žáka 

Na pondělí 18.9.2017  aktovku, pouzdro, svačinku, pití

 Přeji krásný víkend Kateřina Laluhová

 


14.9.2017

Dnešní den

Ranní pozdrav, jóga- protažení těla, správné dýchání. Matematická představivost - počítání do pěti, skládání barevných penízků, třídění věcí do krabic (zvířátka, rostliny) volné hraní, jazyková výchova - správná výslovnost slov. Pobyt venku.

INFODěti dostaly lísteček do deníčku, prosím vyplňte a vložte zpět do deníčku. Jde o fotografování dětí do MFd. Děkuji

Zítra 15.9. donést aktovku, pouzdro svačinku, pití.

 

Kateřina Laluhová


13.9.2017

Dnešní den

Ranní pozdrav, procvičování paměti, cvičení v tělocvičně, pohybovka - INDIÁNI. Čtení pohádky o skřítkovi a zeleném kocourkovi- děti chválím, v tichosti poslouchaly se zatajeným dechem. Výtvarná výchova - kresba zeleného kocourka nebo skřítka. Děti si také razítkovaly čepičky svých skřítků nebo navlékaly korálky - jemná motorika.

INFO

Zítra 14.9. opět aktovku, pouzdro, svačinu, pití

 Kateřina Laluhová

 


 

12.9.2017

Dnešní den.

Ranní pozdrav, cvičení na karimatkách - jóga,  říkanky. Písnička - prší, prší. Grafomotorika- rozcvičení ruky, uvolňovací cviky s kočičkou. Hra, svačinka. Jemná motorika - navlékání korálků. Pobyt venku. 

 • Ťuká, ťuká deštíček, na veliký deštníček, ťuká, ťuká prstíčkem, kdo je pod tím deštníčkem? To jsem já, panenka, točí se mi sukénka, běžím, běžím k sluníčku, osušit si sukničku.
 • Když já se vytáhnu.....(děti již znají)    
 • Kdo si dělá rozcvičku, ten je zdravý jako rybka, ten má dobrou kondičku, neschvátí ho žádná chřipka.

INFO

Zítra aktovku, pouzdro, svačinu, pití 

VV- kdo ještě nemá zástěrku, prosím donést

DIVADLO:  20.9.2017 O Honzovi a princezně 

Cena: 50,- kč peníze prosím doručit do 18.9.2017, možno předat dětem, potvrdím do deníčku převzetí hotovosti.

 Kateřina Laluhová


 

11.9.2017

Dnešní den

Přivítání v kruhu, co jsme zažili o víkendu, pohybová hra, stavebnice, grafomotorika - říkanka + uvolňovací cviky s myškou. Kreslení křivé čáry. Matematické představy - geometrické tvary, modelování geometrických tvarů, pobyt venku - procházka v okolí školy.

INFO 

Zítra 12.9. opět aktovku, pouzdro, svačinu, pití         

 


 

8.9.2017

Dnešní den

Ranní přivítání v kruhu, vyvolávání jmen a jejich vytleskávání na slabiky, opakování básničky " Když já se vytáhnu" individuální hra - dřevěné kostky, lego, molitanové kostky.

Hygiena, společná svačinka u stolu.

Grafomotorika -  uvolňovací cviky na tabuli. Učili jsme se novou básničku - prstová rozcvička "Ťuká, ťuká deštíček, na veliký deštníček..( příští týden budeme upevňovat)

Skupinová práce - skládání barevného koberce tak, aby vznikl OBDELNÍK.

Orientace v prostoru, běhání do rytmu, pravolevá orientace - přecházení přes barevné karimatky. Relaxace, dýchání, úklid třídy, pobyt venku, rozloučení se.

Děti dostaly do deníčku razítko za skupinovou práci. Děti  moc chválím.

INFO

Na pondělí    11.9. si děti přinesou aktovku, pouzdro, svačinu, pití, podložku na modelování, zástěrku.

Od pondělí  11.9. si děti odvádím ze šatny do třídy  sama. Končí doprovod rodičů. 

Od 11.9. mají děti již 4 vyučovací hodiny. Konec výuky v 11.40 h.

Připomínám třídní schůzka 11.9. v 17.30 h

Přeji krásný víkend Kateřina Laluhová

 


7.9.2017

Co jsme dnes dělali?

Ranní přivítání, protažení těla, správné dýchání -jóga. Jazyková rozcvička na jména. Grafomotorika- uvolňovací cviky na tabuli. Pobyt venku na dopravním hřišti před školou - poučení o dopravní výchově.

INFO

Zítra 8.9. aktovka, pouzdro, svačina, pití

 

Kateřina Laluhová


6.9.2017

Po ranním přivítání a rozcvičce jsme si prohlédli školu. Děti ví, kde jsou třídy, toalety, družiny, jídelna, šatny, tělocvična, herna na chodbě v prvním patře.

Po svačince jsme si hráli se stavebnicí lego a vyzkoušeli hudební nástroje (flétna, triangl, bubínky, zvonkohra, činelky). Nakonec jsme si šli zacvičit do tělocvičny a děti byly poučeny o bezpečném chování v TV.

IMFO

Zítra 7.9. si děti přinesou batoh, pouzdro, svačinu, pití. Půjdeme i ven na dopravní hřiště před školu. Dejte dětem sportovní obuv.

 

Kateřina Laluhová

 


 

5. 9. 2017

Co jsme dnes dělali?

Ráno jsme se přivítali, navzájem jsme se seznámili, ukázali si místo, kde budeme chodit na toaletu a kde si mohou děti umýt ruce. Relaxovali jsme na karimatkách a četli o bezpečném chování ve škole ( přeložila jsem jim školní řád tak, aby tomu rozuměli), naučili jsme se krátkou pohybovou rozcvičku.

"Když já se vytáhnu, až na strop dosáhnu,

když já se zatočím, celý svět roztočím,

když já si sednu, ani se nehnu".

Hráli jsme si s legem, autíčky, kostkami, prohlíželi si knížky a přitom děti využily celý prostor třídy a družiny. Nechyběla svačinka u velkých stolů (děti to zvládly úplně super) třídili jsme hračky a zároveň uklízeli třídu. V závěru jsem dětem rozdala deníčky, rozloučili jsme se a šli domů nebo do družiny. Nikdo neplakalsmilesmile Děti moc chválím.

INFO

Deníčky prosím vyplnit a obalit.

Zítra 6.9. si děti vezmou aktovku nebo batoh, pouzdro, deníček, svačinu, pití. Čeká nás putování po škole a cvičení v tělocvičně.

 

                                     Kateřina Laluhová

 

                                                   


4. 9. 2017 zveřejňuji informace, které Vám byly předány dnešní den při slavonostním zahájení školního roku a nové informace, které jsou aktuální...

 

!!!POZOR ZMĚNA DRUŽINY PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU!!!

Všechny děti z přípravné třídy, které jsou přihlášeny do družiny, budou u paní vychovatelky Simony Had Povolné.

Družina I. oddělení, 2.patro, vlevo na konci chodby.

 

 Informace pro rodiče ze dne 4. 9.

 1. Délka výuky od 4. 9. - 8. 9. 2017

      4. 9. 8:00 -  8:45    1hodina

      5. 9. 8:00 -  9:30    2hodiny

      6. 9. 8:00 -  9:30    2hodiny

      7. 9. 8:00 - 10:45   3hodiny

      8. 9. 8:00 - 10:45   3hodiny

Od 5. 9. si budu děti vyzvedávat ráno v šatně a odvádět je do třídy. V šatně budu od 7:40 hodin a do třídy budeme odcházet v 7:55 hodin.

Od 5. 9. si děti donesou věci na cvičení, náhradní oblečení v igelitové tašce, relaxační polštářek, jednu fotografii dítěte do kouzelného vláčku (pokud nemáte, žádám o ni co nejdříve).  Rodiče mohou celý první týden společně se mnou, doprovodit dítě až do přípravné třídy, rozloučí se, a odchází ze školy.

Od 11. 9. je výuka 4 vyučovací hodiny t.j.   od 08:00 – 11:40 hodin.

Ranní družina je v provozu od 6:30 h – 7:40 h, nutno zvonit na tlačítko družina II. oddělení – vychovatelka Emília Krajňáková. Odpolední družina je v provozu od 11:40 - 17:00 h. Děti, které navštěvují družinu oběd absolvují s družinou, kdo do družiny neodchází, toho odprovodím k obědu já osobně, samozřejmě, pokud má oběd přihlášen. Pokud né, odchází do šatny a domů s rodiči.

Organizace dne v přípravné třídě

Jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Všechny činnosti se dle potřeby navzájem prolínají. Časové rozmezí jednotlivých činností je pouze orientační. Přestávky jsou zařazovány vzhledem k charakteru činností a podle potřeb dětí, po ukončení jednotlivých bloků. Pohybové aktivity, cvičení na karimatkách – jóga nebo tělocvičné chvilky mohou být zařazeny i v ranních hodinách. 

07:40 - 08:00              Scházení se dětí v přípravné třídě, přivítání se. Konzultace s rodiči.  Sebeobsluha, hygiena, spontánní hry dětí.

08:00 - 08:30              Společné přivítání, komunitní kruh. Rozhovory s dětmi, nové zážitky, prožitky, opakování z předešlého dne, motivace dne.

08:30  - 09:00             Skupinová či individuální práce s dětmi.

09:00 - 09:30              Zdravotní cvičení, pohybové či taneční hry.

09:30 - 10:00              Sebeobsluha, hygiena, svačina.

10:00 - 10:30              Skupinová či individuální práce s dětmi.

10:30 - 11:15              Pobyt venku nebo v tělocvičně (bude se odvíjet od aktuálního počasí a aktuálních podmínek). 

11:15 - 11:40              Závěrečná rekapitulace dne, reflexe a sebereflexe dětí. Společná četba, relaxace.

11:40 – 17:00             Odchod domů nebo do školní družiny.

 

 1. Věci do školy - batoh nebo aktovku, pouzdro, notýsek, svačinu, pití podle potřeby dítěte (děti budou dostávat neochucená mléka a další výrobky v počtu 4 ks měsíčně zdarma, dále ovoce a zeleninu zdarma). Batohy či aktovky kontrolujte každý den, ostrouhané tužky i pastelky, sdělení v deníčku prosím podepisujte, abych věděla, že jste sdělení přečetli.
 2. Omlouvání dětí

Pokud je dítě nemocné, omlouvejte prosím telefonicky a tel. čísle 724 000 968 (tel. sborovna I. stupeň) a dále možno zaslat info na můj osobní email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud si potřebujete dítě vyzvednout během výuky, např. v 10:00 hod., dítě mi ráno odevzdá lísteček, na kterém bude jméno dítěte, ze které je třídy, v kolik hodin bude odcházet a Váš podpis. Dítě se půjde převléknout v danou hodinu do šatny a vy si jej vyzvednete před školou.

       4. Nejbližší důležitá data

11.9. Informativní schůzka pro přípravnou třídu od 17.30h u nás ve třídě

18.9. začátek kroužků – info o možnosti bude na webu školy

19.9. Fotografování dětí přípravné třídy do Mf Dnes

29.9. Ředitelské volno (družina bude zajištěna)

 

 1. Prázdniny ve školním roce 2017/2018

Podzimní prázdniny čtvrtek 26.10. a pátek 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny zahájeny v sobotu 23. 12. 2017 a končí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne ve středu 3. 1.2018

Jednodenní pololetní prázdniny v pátek 2. 2. 2018

Jarní prázdniny od 12. 2. 2018 - 18. 2. 2018

Velikonoční prázdniny ve čtvrtek 29. 3. a v pátek 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny od 2. 7. 2018- 31. 8. 2018

 

1. pololetí ukončeno ve středu 31. 1. 2018

2 .pololetí ukončeno v pátek 29 6 .2018

 

 1. Kdy navštívíme divadlo v Horních Počernicích v 1. pololetí školního roku

   20 .9.   středa O Honzovi a princezně

   20.10.  pátek  Broučci

   2.11.   čtvrtek  Zimní příhody včelích medvídků

   5.12  . úterý     Legenda o hvězdě

   16.1.   úterý     Princezna Koloběžka

 

 1. Školní řád najdete na webových stránkách  školy. Prosím o přečtení a seznámení se s ním.

      8. Na webových stránkách přípravné třídy budu každý den informovat rodiče o tom, co jsme se naučili a co jsme dělali během dne a také o

          organizačních  záležitostech.

                           

              Kateřina Laluhová                                                               

 

 

 

 

 


28.8.2017

Dobrý den,

zdravím budoucí žáčky a jejich rodiče a zároveň Vás vítám na stránkách přípravné třídy.

4. září 2017 nám začíná nový školní rok, který strávíme společně v přípravné třídě.

Věřím, že si tento rok užijeme a bude pro děti nejen pohodový a poučný, ale i zábavný.smile

 

V pondělí 4.9.2017 se sejdeme v 8.00 před školou, přivítáme se a i s rodiči doprovodíme malé školáčky do jejich třídy.

Ukážeme si šatnu, pověsíme si papučky v pytlíku na háček, ale přezouvat se tento den děti nemusí.

S dětmi se představíme, řekneme si, jak to ve škole chodí a jak budeme celý rok pracovat.

Po předání základních infomací rodičům se v 8.45 rozloučíme. Děti mohou zůstat ve školní družině nebo odejít s rodiči domů.

Obědy jsou zajištěny již od 4.9. od 8.45h (pro přihlášené děti)

Další dny úterý  5.9. a středa 6.9. bude výuka pouze 2 vyučovací hodiny. (8.00 - 9.30)

Čtvrtek 7.9. a pátek 8.9. bude výuka 3 vyučovací hodiny. (8.00 - 10.45)

Po té odchod domů s rodiči nebo do školní družiny.

Děti si první den (4.9.2017) vezmou pouze aktovku s pouzdrem, přezůvky a dobrou náladu smilesmilesmile

Průběžně budu dopisovat další důležité informace.

 

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

Děti do přípravné třídy budou potřebovat

 

 1.  přezůvky + látkový pytlík se jménem na přezůvky
 2. aktovku na první den školy, pak mohou nosit malý batoh (aktovku schovejte do 1. třídy)
 3. obaly na pracovní sešity A4 – 2x, obaly na malé sešity A5 – 2x
 4. stíratelnou tabulku + fix + hadřík
 5. pouzdro: 2 tužky č. 2, gumu, pastelky s měkkou tuhou, ořezávátko, dětské nůžky, lepidlo tuhé v tyčince
 6. plastovou láhev na tekutiny (podle potřeby dětí)
 7. plátěné prostírání na svačinu
 8. ručník se jménem
 9. podepsanou igelitovou tašku s náhradním oblečením pro případ malé nehody (spodní prádlo, tričko, tepláčky, ponožky, malé balení vlhčených ubrousků a papírové kapesníky)
 10. zástěrku do výtvarné a pracovní výchovy – může být i stará košile, kelímek na vodu
 11. cvičební úbor v látkové tašce se jménem (do tělocvičny tričko, kraťásky, ponožky, cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou, na venkovní cvičení tepláky, mikinu, pohodlnou sportovní obuv)
 12. polštář na relaxaci (hladký povrch)
 13. děti dostanou  - vodové barvy, kulatý štětec, voskové pastelky, pastelky progreso, tužku, plastelínu, barevné papíry, lepidlo,  tudíž je do VV nemusíte kupovat !