Učivo na dobu uzavření škol z důvodu šíření koronaviru:

 

Dobrý den všem,
   připomínám, že vysvědčení si rozdáme zítra - 26. 6. v 9:00 v prostorách Chvalské tvrze - kulatá výsadba na trávníku proti restauraci Sezóna.
Budeme tam obě deváté třídy. Prosím o slušné oblečení - pan Kubíček přislíbil, že nás vyfotí... Fotky pak budou k dispozici ke stažení.

Prosím přijďte o něco dříve. Počítám, že se zdržíme maximálně hodinu.

Těším se na vás!!!

Hedvika Zmeková​

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA ŠTRYNCLOVÁ 22.-26.6. 

Podívejte se na nějaký film v angličtině (s titulky) dle vlastního výběru a napište mi pak, který film to byl a zda se vám líbil. Přeji krásné prázdiny.

S pozdravem Mgr. Štrynclová Gabriela

 

Přírodopis - 15. - 19.6.

Atmosféra

https://www.youtube.com/watch?v=5L1v-LUmol8&list=PLs8T-WHZWgDVSFv3lAlufaYs4fEztRMyU&index=5 - Atmosféra

https://www.youtube.com/watch?v=JgUUf8fgldA - rozšiřující studium pro gymnazisty

 

Zeměpis - 15. - 19.6.

souhrnné opakování

 

MATEMATIKA  15.-25.6.

Prostudujte si základní pojmy z kapitoly FUNKCE : FUNKCE + PS2.díl

                                                                                  definiční obor fce, obor hodnot fce, fce sudá a lichá,rostoucí,klesající,

                                                                                    lineární fce- rovnice a graf, průsečíky s osou x,y ,

                                                                                    vypracujte do PS 2.díl příklady na str. 130-138

 

ANGLIČTINA ŠTRYNCLOVÁ 15.6. - 19.6. 

Podívejte se do přílohy Mistakes in English. Vyfotila jsem pro vás v reálných situacích pět špatných překladů do angličtiny. Zkuste v nich najít chyby a opravit je. U jednoho překladu bude těžké přijít na to, co tím chtěl autor říci, jsem zvědavá, jestli to někdo z vás dešifruje. Poslední slide je nejtěžší, anglickou informaci rodilý mluvčí pochopí, ale není stylisticky správná. Enjoy! 

 

8. - 12. 6. 2020

MATEMATIKA 8.-12.6.

Hodně štěstí při úspěšném složení přijímacích zkoušek na střední školy smilesmilesmile

Ve čtvrtek a v pátek ve škole - FUNKCE přineste si pracovní sešit 2.díl

 

Přírodopis, zeměpis: Držím palce, ať se přijímačky povedou.

NĚNČINA - Téma: Popis těla - nová slovní zásoba
- naučit se další část slovíček
- učebnice str. 43/ popis těla, procvičit ústně
učebnice str. 45/ cv. 2  procvičit ústně
PS - str. 40/cv. 11 vypracovat

 

Angličtina Štrynclová 8.6.-12.6.

Podívejte se na video s Meghan Markle. Meghan mluví velmi pěknou a především srozumitelnou americkou angličtinou. Napište mi do mailu odpovědi na tyto otázky: Who is Meghan Markle? What is she saying about her parents? How is she describing her life in Los Angeles? Why does she want to speak about this problem?

https://zena.aktualne.cz/celebrity/meghan-v-boji-proti-rasismu/r~39244562a5aa11eaaabd0cc47ab5f122/?utm_source=volnyHP&utm_medium=videobox&utm_content=default&utm_term=position-0&utm_campaign=Video


 

Němčina - 1. 6.- 5.6. - téma: Práce s textem
PS str. 39/8 a) b) - ofotit a poslat na email

 

Ruština 1. 6.- 5.6.
Trénink poslechu 1. nakupování https://www.youtube.com/watch?v=wSksGAoTxSY
                           
2. fráze https://www.youtube.com/watch?v=Co1XfwVo68c&list=RDCMUCTDt8oBMd4W3RQ2fGRN59bg&start_radio=1&t=23897
                           
3. ruština ve videu https://www.youtube.com/watch?v=xy2krshrkN0

 

OV - Globalizace - přečíst str. 72, kdo ještě neposlal předchozí úkoly, pošle do 5.6.
 
- kdo ještě neposlal prezentaci o povolání, zašle do 5.6. 
 
Anglický jazyk 2 - od 1. 6. 2020 - 14. 6. 2020
 
Přečtěte si příběh s názvem On the Dark Side of the Moon v učebnici od str. 91 a odpovězte na následující otázky:
1) What is the story about? O čem příběh je?
2) Who are the main heroes - names and characteristics? Jaké jsou hlavní postavy - jejich jména a vlastnosti?
3) What is the plot? Jaká je zápletka příběhu?
4) How does the story end? Jak příběh končí?
5) Did you like the story? Why? Why not? Líbil se ti příběh? Proč? Proč ne?
6) Change the end of the story? Vymysli jiný konec příběhu.
7) Napiš alespoň 5 slovíček, která sis musel vyhledat ve slovníku (anglicky - česky)
Odesílejte emailem nebo přes Bakaláře.
 
Pozn. Je možné odevzdávat i dříve nedodané úkoly.

MATEMATIKA 1. - 5.6.

Vypočítej klasifikovaný test na slovní úlohy řešené soustavou lineárních rovnic  Slovní úlohy D+E   a výsledky mi pošli do čtvrtka 4.6.

 PŘÍRODOPIS - 1.6. - 5.6. 

Upozoňuji všechny ty, kteří se ještě nepodívali na film,  (viz.  odkaz v minulém týdnu) že ho na konci týdne musím smazat. Výpisky pošlete ke kontrole v týdnu 8. - 12.6.

ZEMĚPIS - 1.6. - 5.6.

máte prostor dodělat projekt "Mezinárodní obchod a fairtrade".  Učte se na přijímací zkoušky! Držím palce a hodně štěstí!

ANGLIČTINA ŠTRYNCLOVÁ 1.- 5. 6.

Přečtěte si nový časopis Gate. Zajímavé jsou především články o koronaviru a o přenosu virů ze zvířat na člověka.

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-05.pdf

Bonusový úkol: Napište mi anglicky odpovědi na tyto otázky: Proč je v americkém Chicagu Cermak Road? Po kom je pojmenovaná? Čím se tento pán proslavil? 

 

Týden 25. 5. - 29. 5.

MATEMATIKA 25.-29.5.

Vypočítej klasifikovaný test Soustavy rovnic B+C  a výsledky mi pošli do čtvrtka 28.5.

NĚMČINA

Práce s textem

PS str. 38/ 3 - pracujte s učebnicí str. 37/cv. 3 -  Barbara
-pracujte s učebnicí str. 36/ cv. 2 - Aus Barbaras Notizbuch, 

 

RUŠTINA 25.5.-29.5.
1.Uč. str. 86- seznámit se s vyjádřením JE MOŽNÉ  X  NELZE
2. PS 31/10- poslat na email

MICHAL ČERNÝ
uč. str. 74/2.5- přelož do ČJ
PS 28/3- vše poslat na email

 

Přírodopis - to je již zmíněný film - podívejte se, zápisky
 
 

ANGLIČTINA ŠTRYNCLOVÁ 25. - 29.5.  

Naučte se slovíčka z celé 5. lekce (PS str. 69). Většinu této slovní zásoby již znáte. Dále pracujte s tázacími dovětky. Vypracujte celou stranu 42 v pracovním sešitu a zašlete mi ji ke kontrole. Pozor! Věta s tázacím dovětkem má slovosled věty oznamovací, pouze dovětek se chová jako otázka. Čili věta úvodní má jiný slovosled než samotný dovětek. Je-li věta kladná, je dovětek záporný a obráceně. V dovětku používáme stejné pomocné sloveso, jaké bychom použili v běžné otázce. Několik typických příkladů: He is nice, isn't he? She can't skate, can she? We don't smoke, do we? They work a lot, don't they? 

 

ČESKÝ JAZYK

  Těm, co nechodí na výuku do školy, zasílá paní asistentka Zervanová (na můj pokyn) mailem úkoly, ke kterým časem posílá i výsledky.
Některé práce budu známkovat, takže prosím poslat na můj mail - týká se to i dnešního pracovního listu Určete počet vět hlavních a vedlejších (+ poměr mezi větami a druh Vv!!!)

 

 


TÝDEN 18. - 22. 5.

DĚJEPIS

Zdravím

Zde se nachází úkol z látky, kterou jsme již probrali, takže to pro vás bude úplná hračka. Úkol vyplňte přímo v mailu a pošlete mi jej přímo na můj mail. ŽÁDNÉ PŘÍLOHY. Ještě jednou  - ŽÁDNÉ PŘÍLOHY. Pro ty, co nepochopili, tak odpovíte přímo do mailu a nebudete to dělat do sešitu, nebo na papír, který pak ofotíte, tedy - ŽÁDNÉ PŘÍLOHY. Nebojte se, ještě jsem se nezbláznil, ale mezi vámi existují jedinci, kteří prostě nečtou ( nebo to neumí ). Když jsem toto psal u minulé úlohy, přesto se našlo dost jedinců, kteří mi to poslali jako přílohu - takže ŽÁDNÉ PŘÍLOHY.

A jdeme na to
1 Napište naše prezidenty

1918 - 1935 -

1935 - 1938 -

1938 - 1945 -

1945 - 1948 -

1948 - 1953 -

1953 - 1957 -

1957 - 1968 -

1968 -

 

2. Co bylo příčinou druhé berlínské krize, jak tato krize probíhala a jak byla vyřešena?

3. Co to byla karibská krize, jak tato krize probíhala a jak byla vyřešena ?

4. Jak komunisté vysvětlovali příčiny malé ekonomické krize, která postihla Československo na počátku 60. let

5. Co bylo její skutečnou příčinou?

6. Na které dvě skupiny rozdělila tato krize komunistickou stranu ?

7. Co to byly revize politických procesů?

8. Některé revize politických procesů končily rehabilitacemi – co to byly rehabilitace?

9. Jak částečné otevření hranic vedlo ke kritice režimu?

10. Na počátku roku 1968 zastával Antonín Novotný dvě funkce - byl prezidentem republiky a generálním tajemníkem KSČ. Z obou funkcí musel odstoupit. Kdo nastoupil po něm? Pozor chci dvě jména - generální tajemník KSČ a prezident republiky.
Odpovídejte krátce, žádné slohové práce, stačí dvě slova, nebo jednoduchá věta. Uzavírka odpovědí je do 24. května.

 

NĚMČINA Téma: Tvoření rozhovoru

PS-  str. 38/ cv. 4,5 - vypracovat

ZEMĚPIS 2 týdny - 18. - 29.5.

Vytvořte projekt na téma Globální problémy dnešní doby. Nechci nic o změně klimatu, tání ledovců nebo pálení TDL, vydejte se směrem mezinárodního obchodu a fair trade. Nezapomeňte, že každá práce musí obsahovat zdroje, odkud jste čerpali. Zaměřte se na negativní stránku mezinárodního obchodu, zkuste najít nějaké konkrétní příklady (už jste viděli pár dokumentů...), pozitivní  stránku, obrázky, NÁZOR. Rozsah stejně jako u projektu (2 A4), můžete to klidně udělat do projektového sešitu. Prosím posílejte od 29.5. Děkuji

 

PŘÍRODOPIS - 18. - 22.5.

Tentokrát bych potřebovala, abyste se podívali na dokument "Rozmary počasí dnešní doby - voda". Na youtubu jsem ho nenašla, zkuste pohledat vy, a já vám ho zkusím nějak poslat. Ti, co chodí do školy, ho samozřejmě uvidí. Udělejte si z něj zápis - soustřeďte se na oběh vody na Zemi

 

MATEMATIKA 18. - 22. 5.

1) Prostuduj a vyřeš do školního sešitu test M Test 6 - zadání .  V pátek zkontroluj výsledky a zde najdeš správné řešení:......M Test 6 řešení.pdf .(neposílej)

2) Vypočítej a výsledky klasifikovaného testu D+E ( celkem 10 výsledků označ)  Test D+E  mi pošli přes Bakaláře- Komens-poslat zprávu do čtvrtka 21.5. 

RUŠTINA 
1.GRAMATIKA STR. 85- vyjádření protože, proto
2. uč. str. 85/3.2 a,b- ústně
3. PS str. 30/8,9- poslat na email

ANGLIČTINA ŠTRYNCLOVÁ 

Přečtěte si přílohu AJ Face Masks. (Jde o originální text, který byl na obalu jednorázových roušek). Vytvořte 8 otázek, které se budou týkat nejdůležitějších informací ohledně roušek, a sami si na ně odpovězte. Např: Can we wear these masks repeatedly? No, they are disposable (na jedno použití). Výsledný text mi zašlete na mail. 


TÝDEN  11.5.-15.5.

 ČESKÝ JAZYK

Zadání je na Teams - druhy vedlejších vět

ANGLICKÝ JAZYK 2 - Vlková, od 11. 5. - 22. 5. 2020
1) Z časopisu Gate (duben) si vyberte článek a buď
a) přeložte z něj 20 souvislých vět nebo 
b) v 10 anglických větách napište, o čem článek je/byl a proč sis ho zvolil.
Odkaz na časopis:

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-04.pdf

 
2) Seznamte se se slovní zásobou lekce 5B (WB str. 69)
3) Vypracujte ústně SB str. 60/1, 2, 3, 4, 5 + přečtěte si článek na str. 61
4) Vypracujte písemně WB str. 43 - 44
Vypracované úkoly 1) a 4) mi zašlete buď ofocené nebo ve wordu zpracované na můj email nebo přes Bakaláře.

PŘÍRODOPIS

Voda na Zemi – str. 68-70

https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ – voda – nezkreslená vědy – pusťte si to několikrát za sebou, zastavujete je to a udělejte si zápis.

ZEMĚPIS

Propojenost světového hospodářství – str. 78 – 79

https://www.youtube.com/watch?v=PLKTGWH398Q – What is FAIR TRADE?

https://www.youtube.com/watch?v=o6pcJxFen8Y

https://www.youtube.com/watch?v=xlt8JkMRi-g – stinné stránky banánového průmyslu

https://www.youtube.com/watch?v=qTlsqDnE6dE – FAIR TRADE pěstování banánů a květinOBČANSKÁ VÝCHOVA - Evropská unie - přečíst str. 67 - 71, na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poslat do 22.5. odpověď na otázky:

1. Jaké jsou hlavní instituce EU?
2. Jaké jsou symboly EU?
3. Kdy vstoupila ČR do EU?
 
PRA. ČINNOSTI - Kdo neprezentoval a neposlal prezentaci na povolání, pošle na můj  e-mail do 22.5.
 
 
ANGLICKÝ JAZYK ŠTRYNCLOVÁ 11.5. - 22.5.  - na tento týden zasílám pouze píseň od montrealského zpěváka Leonarda Cohena - viz příloha Song Treaty by L. Cohen. Doplňte do mezer chybějící slova a výsledný text mi zašlete na mail. Píseň naleznete na youtube: 
 
 

MATEMATIKA 11. - 15. 5.

Prostuduj a vyřeš do školního sešitu test : Test 5- zadani.pdf    V pátek zkontroluj výsledky a zde najdeš správné řešení :  Test 5 -reseni.pdf

Pracujte s námi a počítejte jako žáci, kteří chodí do  školy :Zápasy s algebrou B+C.pdf

 

NĚMECKÝ JAZYK

Téma: Práce s textem

  Pusťte si na youtube: Extra Deutsch –  3. a  4. díl

 Odpovězte na otázky:

1)      Který díl se vám nejvíce líbil?

2)      Napište, co vás nejvíce zaujalo a proč? (Alespoň 5 vět)

 Otázky napište do sešitu a vypracujte je  – úkol neposílejte.

 

RUSKÝ JAZYK
1. seznamte se s různými zápisy data -uč. str. 83 - zelené okénko
2. vypracuj v PS na str. 29/cv.6, 28/4- pošli na email


ANGLICKÝ JAZYK   9. A - skupina 2 - Vlková
Od 4. 5. - 10. 5. 2020
Opakování, dodělávání úkolů. Žáci si zkontrolují, zda splnili všechny zadané úkoly zadané od 11. 3. Do konce týdne je možnost veškeré neodevzdané úkoly odeslat ke kontrole a oznámkování (emailem, přes Bakaláře).

 

PŘÍRODOPIS

Vnější geologické děje – Zvětrávání – výpis str. 65 – 67

https://www.youtube.com/watch?v=Tohzm6gImHo
zvětrávání - eroze

ZEMĚPIS 

Služby a cestovní ruch – výpis str. 74 – 76.  – vypracujte odpovědi na otázky na str. 77. Pošlete mi je do 11.5.

 

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ - Upozorňuji, že nejpozději do středy 6.5. vám musím uzavřít čtvrtletní známku jak ze Z, tak z Př. Jsou mezi vámi tací, pro které s opuštěním školy přestal Z a Př existovat. Máte poslední šanci práce poslat. Tímto vás prosím o zaslání aspoň jedné eseje ze Z, které byly zadány.  Např. vaše reakce na dokument o zemědělství. Děkuji. P.Vávrová

  Jako třídní upozorňuji, že povinnost zapsat známky máme jako učitelé všichni - pokud někdo nic neodevzdávala, může být zkoušen z daného předmětu i před komisí...
H.Z.

 

MATEMATIKA 4. - 7.5.

prostuduj a zkoušej vyřešit M Test 4- zadání.pdf

připrav si řešení do školního sešitu ( vyřešené 3 testy M Test 2+3+4 odevzdáš 11.5. ve škole)

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ  a případné nejasnosti si objasníme ve čtvrtek v 10 hodin na online výuce

 

NĚMČINA

Téma: Můj týden – opakování

 Naučte se vyprávět o průběhu svého týdne – příklad najdete v učebnici str. 37 – procvičujte ústně

 -          učebnice str. 37/ cv. 5 a) vytvořte věty a přepište do sešitu

-          cvičení ofoťte a přepošlete na můj email. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA- kdo ještě neposlal referát na téma : Zvyky a tradice národů EU, pošle do 7.5. na email: eva.brezinova@zs chvaly.cz

 

ČESKÝ JAZYK
Vlastní jména
Uč 84 - 85 tabulka - pročíst!  86 cv. 1(tužkou do učebnice)
PS 49 cv. 1, 2, 3 + pracovní list - Velká písmena_9  - neposílat!

 

RUSKÝ JAZYK
1. Seznámit se s vyjádřením " rozumět komu, čemu"- uč. str. 82- zelené okénko
2. uč. str. 82/2.6a- ústně+ cv. B- vypracovat do sešitu a poslat na email

M. Černý-
4. lekce- nová slovíčka+ text str. 69, str. 72/1.2- napsat a poslat na email

 

ANGLICKÝ JAZYK ŠTRYNCLOVÁ 4. - 7.5. 

V Příloze Gold Rush, kterou již znáte, vyhledejte postavičky z přílohy Where is. Až těchto pět postaviček naleznete, namluvte mi zvukový soubor (např. ve Voice Memos nebo v jiné aplikaci), který bude ke každé postavičce obsahovat jednu větu popisující to, kde se postava nachází. Např. Wally is next to .... Kdo nezvládne vytvořit zvukový záznam, zašle mi na mail věty v písemné formě. Kromě toho nastudujte novou gramatiku v PS str. 63 a vypracujte cvičení PS 40/2. 


TÝDEN 27. 4. - 30. 4.

NĚMČINA

Téma: Školní pravidla

 Učebnice str. 41/12 procvičujte  ústně

-          do školního sešitu vypracujte školní pravidla (asi 8 vět) +co se smí a nesmí dělat ve škole

-          po té ofoťte a vypracovaný úkol pošlete na email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RUSKÝ JAZYK- 27.4.-30.4.2020
Michal Černý
- uč. str. 63/3.9a- přeložit do ČJ a B- přeložit do RJ- poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zbytek třídy
- uč. 3. díl
1. nastudovat gramatiku na str 81 v zeleném rámečku- vyjádření čekat na koho, co
2. ústně cv. 2.4 na str. 80
3. Přeložit tyto věty a poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čekám na kamaráda.
Pavel čeká na rodiče.
Čekáme na autobus.
Žáci čekají na přestávku.
Čekáte na dopis?
Čekají na učitele.

MATEMATIKA  27. - 30.4.

Prostuduj a zkoušej vyřešit   M Test 3 - zadání  připrav si řešení do školního sešitu

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ  a případné nejasnosti si objasníme ve čtvrtek v 10 hodin na online výuce.

 

Fyzika a Fin. matematika je pod textem jako dokument!!!

ANGLICKÝ JAZYK skupina 2 (Vlková) 27. – 30. 4. 2020

1) S pomocí internetu vyhledej názvy států a jejich vlajky (učebnice str. 56/1), spoj názvy měst a států (učebnice str. 56/2). Kterou z těchto zemí nebo měst bys chtěl navštívit a proč? (I would like to visit ….. because…..). Písemně odpověz.

2) Představ si, že jsi v nové škole a máš za úkol sdělit ostatním něco o sobě.  Zpracuj písemně. Povinný počet slov je minimálně 100 (např. jméno, věk, přezdívka, rodina, volný čas, vlastnosti/povaha, oblíbené jídlo/film/zpěvák/předmět ve škole, jazyky, které země/zajímavá místa jsi navštívil, čím bys chtěl být a proč apod.).

Oba úkoly odešli do 3. 5. 2020.

 

ANGLICKÝ JAZYK skupina 1 (ŠTRYNCLOVÁ) 27. - 30.4. 

Prohlédni si obrázek v příloze nazvané AJ Gold Rush (Zlatá horečka). Přelož úvodní ironický text v rámečku do češtiny a popiš obrázek deseti větami. Čili máš velký výběr, na obrázku se toho děje hodně, ale stačí si vybrat několik zajímavých situací či osob :)- Obrázek pochází ze zajímavé série knih Where is Wally? s nimiž ještě budeme pracovat. Písemný úkol mi zašli na mail. 

 

ČESKÝ JAZYK

M - Jazykový rozbor č.5, opakování gramatiky, Uč 81 cv. 7, 8, 9

S - Proslov - napiš text proslovu k závěru školního roku - pošli mailem do čtvrtka 30.4.

Online výuka probíhá v Út a Čt od 9 do 10 - sledujte Bakaláře!!!

 


TÝDEN  20. - 24. 4.

Tělesná výchova

Zdravím vás všechny a opět přípomínám, že ve zdravém těle je zdravý duch. Věřím,že mnozí z vás by už raději chodili do školy. Ovšem je to ale tak, jak to je a nic se nedá dělat. :(

Venku je krásně, tak toho využijte a zasportujte si. Běžte si s rodiči třeba zaběhat nebo projet se na kole nebo na bruslích nebo alespoň na několikakilometrovou procházku. Budete mít hned lepší pocit.

PŘÍRODOPIS

Učivo 20.4. – 24.4.

Sopky
– přečíst a stručně vypsat str. 48 – 55 (je tam hodně obrázků – i ty prostudujte)

https://www.youtube.com/watch?v=GjFhMdP8W5E – Zeměpis světa – vulkány

https://www.youtube.com/watch?v=NtBKQVWweY8 - Sopky – dokument

Učivo 27. 4. – 1.5.

https://www.youtube.com/watch?v=uCjgrnoZ2aA – pozůstatky sopečné činnosti na území ČR

Udělejte výpis z tohoto krátkého filmu a pošlete opět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do 1.5.)

 

 ZEMĚPIS

Přečtěte si stranu 66 – 72. Do sešitu si ke každému nadpisu vypište 3 důležité body. Pak si pusťte tyto prezentace a doplňte svůj zápis

https://www.youtube.com/watch?v=zvHZ7VPXHg4 – doprava

https://www.youtube.com/watch?v=mzBMFK0JIJM - spoje

ANGLICKÝ JAZYK, skupina 2 (Vlková) od 20. - 24. 4. 2020:

1) V úterý 21. 4. proběhne online hodina konverzace s rodilým mluvčím (viz rozvrh online výuky na stránkách školy)
2) Písemně zpracovat a do pátku odeslat úkol z učebnice na str. 55/7. Tj. napsat článek o tom, kdy jste zažili vybranou emoci (disgust, fear, surprise, anger, happiness nebo sadness) z úkolu na str. 55/5. Nezapomeňte dát článku vhodný název (a title), držte se osnovy. Úkol tentokrát zasílejte emailem JPmu (rodílý mluvčí), který Vám jej opraví a informuje mě. Jeho adresa je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3) Přes Bakaláře opět zašlu zábavné formy procvičování angličtiny.
 

MATEMATIKA  20. - 24. 4.

Prostuduj a zkoušej vyřešit M Test 2 - zadani.pdf, připrav si řešení do školního sešitu

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ  a případné nejasnosti si objasníme ve čtvrtek v 11 hodin na online výuce.

 

RUSKÝ JAZYK

Přelož do sešitu tyto věty a pošli na email- iva.frauenterkova @seznam.cz

1. Eva se obléká elegantně.
2. Do školy se oblékám sportovně.
3. Obléknu si černou sukni a červenou blůzku.
4.Děvčata, co si obléknete?
5. Oblékneme si letní šaty a sandály.

Přečti si článek na str. 75+76 a ústně odpověz na otázky ve cv. 1.1 na str. 78

NĚMECKÝ JAZYK - učivo


Téma: Práce s textem
učebnice str. 42/cv. 13 a) text přečíst a přeložit ústně
                str. 42/cv. 13 b) vypracovat do ŠS a přeposlat na můj email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČESKÝ JAZYK

M Procvičování gramatiky - Uč 80 cv. 3, 4 do ŠS, PS 46 cv.4 - DO ŠS!!!
LV Čít. str. 197 M. Kundera - Falešný autostop - přečti a zapiš si do sešitu 

v úterý 21. 4. od 10:00 se připoj k online výuce - SLEDUJ NÁSTĚNKU TŘÍDY V BAKALÁŘÍCH

 

ANGLICKÝ JAZYK Štrynclová (20.4. - 24.4.):  úterý 21.4. proběhne online konverzace s rodilým mluvčím - viz rozvrh online výuky na stránkách školy. Úkol na zbytek týdne - napište prosím vyprávění na téma "Kdy jsem zažil určité emoce" (strach, překvapení, smutek, štěstí, vztek, znechucení). Tento text následně pošlete rodilému mluvčímu, který ho opraví. Adresa je: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Dodržte, prosím, zadání z učebnice str. 55/7 (název příběhu, kdy se historka stala, s kým jste tam byli, co se přihodilo, jak jste se cítili). Email, který JP zašlete, by měl obsahovat oslovení, text mailu a pozdrav. Vypracované vyprávění pište buď rovnou do mailu nebo do přílohy ve formátu word. Texty psané rukou JP bohužel opravovat nemůže, protože se mu česká podoba psaného písma velmi špatně čte, jelikož se liší od americké. 


TÝDEN  14. - 17. 4. 

OV - Pč      vybrat 1 zemi EU ( lze i Velkou Británii) a zpracovat referát na téma "Zvyky a tradice" příslušného národa nebo národů ve vybrané zemi, rozsah 1 str. A4, (nestačí jen Ctrl C a Ctrl V) zaslat na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

INFORMATIKA

Napište článek o vaší budoucí škole. V něm odpovězte na otázky
- proč jsem si vybral zrovna tuto školu¨
- co mě na ní zaujalo
- co bych chtěl v budoucnu dělat a jak mi tato škola pomůže
Pošlete do konce dubna
S pozdravem
Vladislav Jůza

 MATEMATIKA  14.- 17.4 .

Velikonoční úloha (5 bodů)

Na stole leží velikonoční koláč. První člověk z něj ukrojí čtvrtinu. O chvíli později si druhý člověk ukrojí třetinu ze zbytku. Třetí člověk si ukrojí polovinu ze zbytku a poslední člověk si vezme třetinu z toho, co zůstalo. Jaká část koláče zůstane na stole po odkrojení koláče pro čtvrtého člověka?

Vyřešte lineární rovnicí nebo úvahou. Odpověď celou větou na  Bakaláře-Komens.

Vypočítejte do školního sešitu kuzelTEST 9.r.pdf a jen výsledky mi pošlete přes  Bakaláře-Komens do pátku 17.4RUSKÝ JAZYK
1. začínáme novou lekci 4.
    Opsat a naučit slovíčka na str, 76,77
2. číst text str. 74
3. někteří ještě neodevzdali PS str. 23 a 24 - pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Michal Černý
uč. str. 65- ústně+ PS str. 25/b
Také čekám na tvoji hotovou práci!!!!!

 

ČESKÝ JAZYK

M - Nejzrádnější chytáky - postupně prostudovat (viz příloha)
Uč 80 - cv. 2 do SŠ PS 46 cv. 3
Jazykový rozbor - online výuka - bude upřesněno!

S - tentokrát NIC

LV - zhlédnout záznam Hrdý Bužes Čít 138 - přečít ukázku - zaznamenat do sešitu, co vás nejvíc zaujalo - celými větami!!!
https://www.youtube.com/watch?v=pcJCz-OHw_8

 
NĚMČINA - téma: Poslech
- najděte a podívejte se na youtube: Extra Deutsch - 1. a 2. díl
- napište heslovitě, o čem tyto díly jsou (max. každý díl 10 vět)
 
 
ANGLIČTINA - ŠTRYNCLOVÁ 
 
Práce s lekcí 4C v učebnici. Strana 54/2 - přečíst a připsat k českým větám jejich anglické ekvivalenty z textu. České věty naleznete v příloze s názvem 4C Skills 9. roc. Dále prosím vypracujte na str. 55 cvičení 3, 4, a 5 a naučte se slovíčka z lekce 4C. Vypracované úkoly zaslat na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Týden 6. - 8. 4.

Přírodopis

Učivo 6.4. – 10.4

Zemětřesení – přečíst, vypsat, naučit J str.44 – 47

Dokument - https://www.youtube.com/watch?v=w-STdqgUaN0– Zemětřesení v Evropě – podívejte se na dokument – sledujte prosím s Atlasem světa ( koukněte do map, ať víte, kde to je)

Zeměpis

Učivo – 6.4. – 10.4.

Str. 50 – 52 přečíst, vypsat + opsat tabulku na straně 50 a 51. 

 

Anglický jazyk – skupina 2 – Vlková, učivo od 6. 4. – 17. 4. 2020

1) Vypracujte úkoly v pracovním sešitě str. 34/4, 5, 35/1, 36 celá, 37/4, 5 + Communication, 38/1, 2

2) Odešlete na email nebo přes Bakaláře následující úkol zpracovaný písemně:

  1. a) Vyber si jakýkoli jeden vynález (INVENTION) nebo nějaký zlepšovák (GADGET) a napiš v alespoň 8 větách, jak nám pomáhá, v čem nám zlepšuje život, proč si myslíš, že je důležitý apod.

Můžeš se částečně  inspirovat pracovním sešitem str. 39/5 (TV). Můžeš používat slovník.

  1. b) Napište alespoň 8 vět o tom, jak trávíte nebo jak jste strávili letošní Velikonoce. Pokud Velikonoce neslavíte, napište ve stejném rozsahu, jak se Velikonoce v České republice většinou slaví.

3) Opakuj si pravidla tvoření trpného rodu a slovní zásobu 4. lekce.

Přes Bakaláře budou žákům zaslány i online procvičovací úkoly, interaktivní cvičení k upevnění probírané látky a zábavné kvízy J.

Zasílejte mi prosím pouze ty úkoly, o které požádám. Dochází k zahlcování emailové schránky.

Úkoly z pracovního sešitu a z učebnice si zkontrolujte podle dokumentu se správnými řešeními, který bude zaslán v nejbližších dnech přes Bakaláře.

Kdo nemá k Bakalářům přístup, informuje mě o tom. Přístupové údaje poskytnu obratem.

Have a great Easter and take care J

FM

1) udělat spotřební koš fiktivní domácnosti, pokusit se vše udělat na PC. Kdo nedokáže, přesně narýsuje do nějakého diagramu a vypočítá procenta na kalkulačce.

Parametry:

Příjmy: 30 000 Kč

Náklady: bydlení 12 000 Kč, energie 3 000 Kč, jídlo 8 000 Kč, oblečení 2 000 Kč, léky a drogerie 3 000 Kč, spoření 1 500 Kč.

2) Udělat spotřební koš vlastní domácnosti (domácnosti rodičů). Zmapujte, za co kolik utrácíte, alespoň orientačně bez podrobností.  V podobě k odevzdání neuvádějte konkrétní ceny a ani příjmy, pouze procenta.  Opět se pokuste o vypracování na PC. Zahrňte minimálně tyto kategorie: domácnost/ bydlení/, energie, jídlo, léky, oblečení, zábava, doprava (benzín, nafta, lítačka, vlak……..), knihy. Pokud tě něco dalšího napadne, můžeš to do přehledu zapracovat. Pokud to pošlete naskenované /ofocené/ nebudou přístupné konkrétní čísla. Tuto variantu vzhledem k ochraně osobních údajů preferujte.

Termín a forma odevzdání: emailem do 17. 4. 2020

 

Fyzika:

Přečíst str. 74 – 80 + budeme si o tom vyprávět online.HV - Suchý, Šlitr
- poslech - najít na internetu pár písní a poslechnout, nic neposílat

 

Matematika 6. - 10.4.

Zopakujte si vzorce na výpočet objemu a povrch koule a polokoule.

Vypočítejte do vašeho školního sešitu příklady v příloze Koule TEST 9.r a Jehlan TEST 9.r

Nezapomeňte na obrázek - rozbor, kde si  zadání označíme. Pouze výsledky mi pošlete na Bakaláře - Komens ( je to přehlednější, dá se přiložit i příloha).

Za každý správný odevzdaný výsledek vám započítám bod ( eviduji ve své klasifikační tabulce vašich odevzdaných prací laughing a zohledním v hodnocení).

Práci si časově na týden dobře rozvrhněte a hned pošlete. Dodržujte dané termíny odevzdání, po zveřejnění správných výsledků je to bez bodů.

 

Chemie - viz příloha   

Němčina - pondělí 6. 4.
  Téma: Co se nesmí dělat ve škole
  učebnice str. 41/12 c) - přepsat do ŠS pět vět
  Was darf man in der Schule nicht tun? 
              úterý 7. 4.
   Téma: Poslech
   - pusťte si na youtube "Extra Deutsch" - díl 1.

 

Český jazyk
M
- Samostatný větný člen, oslovení...procvičování, Uč 76, PS 44 cv.4
S - Proslov Uč. 122 - přečíst a připravit osnovu vlastního projevu (neposílat mailem), 123 - tabulka, vypsat do ŠS
Lv - I. Baabel - Sůl Čít 119 - promyslet a udělat zápis do sešitu
Kdo má možnost komunikuje přes google classroom - info je v Bakalářích na nástěnce.

 

Ruský jazyk 6.4.- 8.4.
1. opakujeme slovíčka i gramatiku 4. lekce
2.měli byste mít v PS hotovou stranu 23, vypracujete ještě str. 24 a pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Máte možnost vylepšit své prospěchové         skore: za každou vypracovanou stránku máte +, které započítám do závěrečné klasifikace.

Michal Č.- má stejnou šanci, pokud zašle vypracovanou str. 24 v PS2.

Tělesná výchova
Zdravím vás všechny a opět přípomínám, že ve zdravém těle je zdravý duch. Takže se zkuste alespoň jednou za dva dny odtrhnout od pc/mobilu a zacvičte si. Myslím,že ta stanoviště, na která jste zvyklí z hodin TV, jsou doma zvládnutelná. Jak jsem psal....švihadlo lze nahradit dřepy (paty na zemi), břicho – sedylehy (kmitavý pohyb v 45stupňovém úhlu), zvedání nohou, nůžky, psaní číslic..., kliky – ze špiček/ z kolenou – jak to zvládnete, plank (prkno) alespoň 20s/30s. Dejte si pro povzbuzení hudbu do uší, 3-4 kola s 20-30vteřinovými intervaly a budete mít lepší pocit, že jste pro sebe něco udělali.

 

DĚJEPIS

Dobrý den
děkuji za odpovědi, příjemně mě překvapilo, že jste podstatu problému vystihli dokonale. Nyní se budeme věnovat vývoji ve světě v padesátých letech. V roce 1953 umírá Stalin a svět si trochu oddychl. Na jeho místo nastupuje Nikita Sergejevič Chruščov, který se snaží některé křivdy, které se staly za Stalina napravit. Velmi zásadní je jeho projev na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu. Tam odhalil Stalinovy zločiny.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-prelomovy-sjezd-sovetskych-komunistu-14-unor-1956-152857
Následuje řada povstání ve Východním bloku.

NDR

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1091854-sovetske-tanky-potlacily-delnicke-povstani-v-ndr

Polsko

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie_historie/polsti-delnici-chteli-potraviny-i-politicke-svobody-armada-protest-v-poznani-pred-60-lety-potlacila_201606282058_akottova2

Maďarsko

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-madarske-povstani-proti-komunismu-151692

učebnice str. 115

Další významnou událostí v 50 - tých letech bylo vypuštění první umělé družice země.

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-vypustena-prvni-druzice-4-rijen-152422

 
Po prostudování zmíněných dokumentů budete schopni odpovědět na následující otázky

1) Proč došlo k nepokojům v NDR, Polsku a Maďarsku?

2) Polákům se na rozdíl od Maďarů podařilo nějakých ústupků dosáhnout, které to byly?

3) Proč myslíte, že nikdo proti postupu SSSR nezasáhl?

4) Co hlavně vyděsilo USA a Západní Evropu, když SSSR vypustil svojí družici do vesmíru?

 

Odpovědi na tyto otázky mi pošlete do 8. dubna a POZOR, rovnou do mailu - žádné přílohy. Jeden expert mi odpovědi poslal jako obrázek o velikosti 3 mega. Rovněž upozorňuji, že někteří mi ještě neposlali odpovědi z politických procesů,

Mějte se fajn a příjemné studium

Vladislav Jůza


 MATEMATICKÝ SEMINÁŘ 30.3 - 3.4. 

Zkontrolujte si MS výsledky testu č.19 a 20 (pozor při konstrukci trojúhelníku, kde je zadaná výška, musíme použít Thaletovu kružnici!!! A zapsat postup!!! což někteří z vás zapomněli. Vypracujte testy č.21 a 22 a opět mi pošlete na Bakaláře-Komens nebo email. (Prosím výsledky na závěr shrňte)

Anglický jazyk – Vlková (30. 3. – 3. 4. 2020)

Všechny úkoly jsou žákům vždy zasílány i přes Bakaláře.

1) Zašlete splněný úkol z časopisu GATE, zadaný dne 11. 3. 2020 (tj. obsah libovolného článku v 10 větách – anglicky). Kdo nemá březnové vydání, může pracovat s únorovým nebo využít online verzi:

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-03.pdf

2) Přečti si článek v učebnici str. 51 o způsobech komunikace v dřívějších dobách a vypracuj úkoly na str. 50/4, 5 (tužkou podtrhni příklady trpného rodu). Pro porozumění používej slovíčka z lekce 4B (vzadu ve workbooku).

3) Přečti si článek v učebnici str. 54 o nonverbální komunikaci a splň úkoly 54/1, 55/3, 5 (lekce 4C).

4) Správná řešení úkolů (i z dřívějška) a důležitou slovní zásobu ze 4. lekce nalezneš rovněž v příloze.

Úkoly zasílejte na email nebo přes Komens do 3. 4. 2020. Slovíčka se uč průběžně.

 

Anglický jazyk - Mgr. Štrynclová 7. a 8. 4. 2020

práce na 8.4. Vypracujte poslechové cvičení PS 39/3,4 (do sešitu, souboru ve formátu word nebo přímo do mailu) a zašlete mi na mail. Zde máte odkaz na poslech: www.uschovna.cz/zasilka/WWVIETVZ9ZAF9NDP-5WN

práce na 7.4. Udělejte si evaluační poslechový test

na https://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm

Jedná se o zhruba 20minutový poslech krátkých úseků, na základě kterého systém vyhodnotí vaši jazykovou úroveň (A1 až C2). Evaluace má stoupající obtížnost - když odpovíte správně, budou další úryvky těžší a těžší. Napište, mi prosím do mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na jakou úroveň vás počítač zařadil. 

Milí žáci, 

dorazilo nové číslo časopisu Gate - viz příloha. Čili na 2. 4. máte za úkol si přečíst alespoň jeden pěkný článek dle vlastního výběru v dubnovém vydání Gatu. 
Enjoy! 

práce na 1. 4. Chválím ty, kteří mi již zaslali mailem úkol ze dne 31.3. - viz níže. Zatím samé vynikající nebo velmi dobré odpovědi. Na středu máte tedy za úkol slangové výrazy přeložit do češtiny a opět mi je zaslat mailem. Např. "to splash out" - "praštit se přes kapsu" nebo "utratit balík peněz". Definice nepřekládejte, pouze slangové výrazy (broke, loaded atd.). Když se v Aj jedná o slangový výraz, pokusíme se i v Čj přeložit slangovým či hovorovým výrazem a zachovat tak stylistickou rovinu. 

práce na 31.3

Poslechněte si stopu číslo 10, která se vztahuje k březnovému časopisu Gate. Jedná se o zvukový záznam článku na straně 18 s názvem Money & Shopping. Doporučuji nejdříve procvičovat poslech a až poté přečíst článek v časopise. Naučíte se díky tomu některé slangové výrazy týkající se peněz a nakupování. 

Odkaz na zvukové stropy ve formátu mp3: 

http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-march-2020/

Kdo u sebe nemá poslední časopis Gate, nalezne ho zde: 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/G-CZ-MAG-2020-03.pdf

Dále v dolní části str. 18 vypracujte úkol (task): slova, která jsou v textu psaná kurzívou, máte přiřadit k jejich očíslovaným definicím. Vypracování úkolu si můžete zkontrolovat na základě poslechu - stopa 11. Řešení mi následně zašlete na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za plnění či neplnění úkolů zavádím bodovací systém 1 až 5 bodů. 

 

Matematika 30.3. - 3.4. Kontrola výsledků soustavy rovnic a lomené výrazy

Do školního sešitu si udělejte zápis :

KOULE, KULOVÁ PLOCHA a vypočítejte příklady poznamenejte si do sešitu ŘEŠENÉ PŘÍKLADY - KOULE

 

Fyzika - viz příloha pod textem - odeslat mailem nebo přes Bakaláře do 3.4.

Chemie - viz příloha pod textem - 2. část

Ruský jazyk  30.3.-3.4.2020

1. nastudovat novou gramatiku v zelených rámečcích uč. str. 64 a 65
2. procvičit na cvičeních str. 64/3.8
                                   str. 65/3.9, 3.10
3. písemně PS str. 23- celá+ pokračuje na str. 24/ v. b
4. pro zájemce procvičování slovní zásoby na https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/

RJ 30.3-3.4.- práce pro M. Černého- uč. č. 2

1.lekce 4- vypsat a naučit slovíčka- str. 70,71
2.Přečíst text na str. 69+písemně odpovědět na otázky na str. 72/1.2
3. procvičovat slov. zásobu na https://www.jazykovalaborator.cz/testy.rustina/

 

Český jazyk - 30. 3. - 3. 4.

M  Vsuvka a věta neúplná - Uč str. 76 cv.5, PS 44 cv.3, 4 do sešitu + prac. list + jazykový rozbor č. 4(pod textem) 

LV  George Orwel - Čít. 115  - zápis do sešitu, + V románu1984 hrají média, především televize, významnou roli, pokuste se popsat, jak fumgují? Dokážete vysvětlit, proč se ve svobodných zemích mluví o novinářích jako o "hlídacích psech demokracie"? - poslat do 3. 4. na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Úvaha - str. 119 - téma "Snila jsem o tom, že nebudu muset chodit do školy, teď se mi sen splnil..."  Poslat do 3. 4. na můj mail

 

NĚMČINA od 30. 3. do 3. 4.:
    
    Pondělí - téma: Školní předměty
               učebnice str. 40 - přečíst + přeložit - ústně
               učebnice str. 40/10 a) ústně      str. 40/10 b) vypracovat 6 vět do ŠS


  Úterý  - téma: Informace o dění ve škole
             učebnice str. 41/12 a) - ústně
             učebnice str. 41/12 b) vypracovat do sešitu 
         
            Např.: In Mathe kann man rechnen, zeichnen ......  . (minimálně 10 předmětů + 4 činnosti)

 

ŘÍRODOPIS 

Učivo 25.3. – 3.4.

str.14-15 vypsat poznámky+ tabulku

str.16-18 dopsat chybějící

str. 37-43 poznámky

Nezkreslená věda – podívejte se na to několikrát, udělejte si výpisky. Je to moc hezky udělané.

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

 - Prostudujte v učebnici str. 19 – 34 – vyberte si 3 minerály (tak, aby nebyly ve stejné skupině mineralogického systému) a tyto minerály popište (př. Chemické a fyzikální vlastnosti, kde se těží, k čemu se požívají atp., OBRÁZKY). Rozsah – každý minerál na A4, vyberu...časem :) - dlouhodobý úkol

 POŠLETE NA E-MAIL DO  10.4.

ZEMĚPIS  - do 3.4.

Výpisky str. 38 - 48

Podívejte se na tento dokument

https://www.youtube.com/watch?v=YAt2VusvKs8

a napište pojednání o čem to bylo, co by se dalo zlepšit, co je podle vás špatně, co je dobře, nezapomeňte na vlastní názor. Rozsah – kdo píše malým písmem, min.A5, kdo píše velkým písmem, min.A4. Až se uvidíme….časem :)….vyberu, oznámkuju.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


 

26. 8.  Vítám všechny v novém školním roce 2019/2020 - veledůležitém pro rozhodování o budoucnosti "našich" dětí!!!

První instrukce pro příští týden:

pondělí - jedna vyučovací hodina! oběd od 9:00

úterý, středa - pět vyučovacích hodin - třídnické práce

čtvrtek, pátek - pět vyučovacích hodin - dle rozvrhu, ale bez odpolední výuky

od pondělí  9. 9. - se učíme dle rozvrhu (naostro)

Přeji všem dobrý začátek a ještě lepší konec!!!

MŮJ NOVÝ "PRACOVNÍ" E-MAIL:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hedvika Zmeková