Hodně úspěchů ve školním roce 2017/18 Vám přeje Mgr. Věra Daňhelková - třídní učitelka

Sejdeme se 4. 9. v 8 hodin ve třídě a po první vyučovací hodině žáci končí.

V úterý a ve středu jsou třídnické práce a od čtvrtka se učí podle rozvrhu.

Od 5. 9. do 8. 9. mají žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin.

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 1. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)