Hodně úspěchů v roce 2018 Vám přeje Mgr. Věra Daňhelková - třídní učitelka

Plán akcí

12. - 16. 2. jarní prázdniny

20. - 22. 2. sběr starého papíru

22. 2. "Řemesla živě 2018"

14. 3. Aktivistka - kino Atlas - 60 Kč

 9. 4. třídní schůzky

11. 6. třídní schůzky

 

Matematika

Začínáme brát rovnice, nutně žáci potřebují počítat bez chyb s racionálními čísly (celá, desetinná i zlomky). Prosím procvičovat podle pracovních sešitů

ze 6. a 7. ročníku nebo na webových stránkách: www.onlinecviceni.cz.