14.6.2021

Obsah online třídní schůzky:

1) Pololetní klasifikace v Bakalářích

2) Omluvení absence, vrácení notebooků, které si někteří žáci zapůjčili

3) Ředitelské volno 28. – 30. 6. 2021 – proběhne malování školy. Vysvědčení se vydává 25. 6. 2021.

4) Připomenutí: rodiče sledují Bakaláře a Komens. Při ztrátě hesla vyžádat u ZŘ. Povinnost sledovat informace v Bakalářích je zakotvena ve školním řádu. Při jakékoli změně údajů (adresa, email, telefon), vždy hlásit třídnímu učiteli (třídní učitel opraví údaje v Bakalářích – v Evidenci).

5) Škola děkuje i pro příští školní rok všem zákonným zástupcům za nákup pracovních sešitů pro své děti. V případě skutečnosti, že rodič nebude schopen výukové materiály zakoupit, obrací se na vedení školy.

6) Další – žáci, kteří chyběli v den PCR testů ve škole, musí před vstupem do školy podstoupit antigenní testy ve vrátnici na prvním stupni

                 -  23.6. - třídní výlet do Prahy s plavbou po Vltavě – cena 200,-Kč

                 - plán příštího týdne – bez odpoledního vyučování, pondělí podle rozvrhu  do 12:20hod., další dny třídnické práce

 

 

Dobrý den, 14. 6.2021  od 17:30 hodin proběhnou online poslední plánované třídní schůzky. Realizovány budou přes MS Teams - tradičně se připojíte přes účet žáka.

          - od 18:30 můžete navštívit schůzku s vedením školy (online - MS Teams).

          - dopoledne bude realizováno focení tříd

 

 

 14.5.2021

Dobrý den, od 17.5.2021 bude vyučování prezenční podle stálého rozvrhu, škola se otevírá v 7:30hod. V pondělí ráno v 8:00 se testuje neinvazivními PCR testy v intervalu 1x za 14 dnů, informace o výsledku testu přijde sms zprávou rodiči; půl hodiny před testem se nesmí ani jíst ani pít.

Pokud někdo přijde v pondělí pozdě nebo přijde do školy jiný den, MUSÍ se zastavit ve vrátnici na prvním stupni nebo u hospodářky paní Faustové na druhém stupni, nechat se otestovat individuálně antigenním testem a zajít tuto skutečnost oznámit do ředitelny; otestovat antigenně se takový žák bude muset i následující týden.

Pokud žák chodil na obědy, automaticky se s ním počítá i nadále. Jestliže se již stravovat ve školní jídelně nebude, je potřeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí šk. jídelny pí. Hajné.

 

 

 

 

 6.5.2021

Dobrý den, 10.5. nám začíná rotační prezenční výuka. Sraz třídy bude v 7:55 před radnicí. Od úterý budou srazy v 7:45 na stejném místě, kde si je vždy vyzvedne vyučující. Prosím o včasný příchod. Děti se budou vždy 2x týdně testovat a to v pondělí a ve čtvrtek. 

S pozdravem Procházka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POVINNOSTI ŽÁKŮ: 

  • Respektovat pokyny vyučujících a pracovníků školy 
  • Nosit po celou dobu pobytu ve škole ochrannou roušku (+ mít alespoň 2 náhradní a sáček na použité roušky). Roušky se sundávají pouze během jídla ve školní jídelně a svačení. 
  • Desinfikovat si ruce před vstupem do školní jídelny 
  • Při vstupu do budovy si desinfikovat ruce 
  • Desinfikovat a umýt si ruce před jídlem a po použití toalety 
  • Dodržovat rozestupy od spolužáků a vyučujících 

 

Ke stažení:
Download this file (Distanční výuka od 3.5.2021.pdf)Distanční výuka od 3.5.2021.pdf[ ]389 kB