Hodně úspěchů ve školním roce 2017/18 Vám přeje Mgr. Věra Daňhelková - třídní učitelka

Plán akcí

 

26. a 27. 10. čtvrtek a pátek - podzimní prázdniny

31. 10. úterý - "Praha ve 40. letech" - cena 50 Kč - výuka od 4. hodiny podle rozvrhu

31. 10. - 2. 11. - sběr starého papíru

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 1. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)