Dobrý den

vítám vás ve školním roce 2017/2018

třídní učitel Vladislav Jůza

Organizace prvního týdne

4.9. jedna hodina

5.9 a 6.9 třídnické záležitosti, konec vyučování v 12:35

7.9 a 8.9 vyučování dle rozvrhu, konec vyučování v 12:35