Hodně úspěchů ve školním roce 2017/18 Vám přeje Ing.Eva Zavaďáková - třídní učitelka VII.B

Sejdeme se 4. 9. v 8 hodin ve třídě a po první vyučovací hodině žáci končí.

V úterý a ve středu jsou třídnické práce a od čtvrtka se učí podle rozvrhu.

Od 5. 9. do 8. 9. mají žáci 2. stupně 5 vyučovacích hodin.

 

ROZVRH HODIN VII.B

VII.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35
8:45 9:40 10:45 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20
Pondělí Aj M R/N Čj D    
Sl + So Za  So + Vo Zm E.Bř Váv    
Úterý Aj Čj M Vv    
Sl + So Zm Za Váv Za    
Středa R/N F Čj M   Z TVh/PČd sudý  
So +Vo Fu Zm Za   Váv            Pro /Ba  
Čtvrtek M HV F OV   Aj                   TVd/PČh sudý  
Za   Fu Sk   Sl +So             Pr o/Ba  
Pátek Čj D Čj Z M      
Zm Zm Váv Za