Na stránkách 7.A Vás vítá Mgr. Hedvika Zmeková

10. 9. Několik informací k mé nepřítomnosti ve škole v září - jistě víte, že každý rok jezdím s šesťáky na výjezd - tentokrát se jedná o termíny:

13. - 15. 9. a 18. - 20. 9.

26. a 27. 9. jsem na Dnech prevence

Po dobu mé nepřítomnosti budou mít děti nachystanou práci z Čj - převážně opakování. Vše s dětmi po návratu zkontroluji a 4. 10. si napíšeme vstupní test.

13. 10. (přesunuto z 22. 9.) půjdeme s asi deseti vybranými dětmi v rámci projektu Setkávání na ZŠ Bártlova pomoci s organizováním sportovního dne - upřesním 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku 
Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:

  • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
  • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
  • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
  • Den dětí (pro I i II. stupeň)
  • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
  • Projekt Setkávání
  • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
  • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
  1. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)

 

VII.A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35
8:45 9:40 10:45 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20
Pondělí M Čj D A VV VV    
Za Zm Čer/Štr Zm      
Úterý Č Hv Z M R/N      
Zm Váv Za Sou/Śtr      
Středa A Čj M Čj   F TVh/Pčd L  
Čer/Štr Zm Za Zm   Fu Pro/Ba  
Čtvrtek
R/N
M
Ov
  A TVd/Pčh L  
Sou/Śtr Za Sk Váv   Čer/Štr Pro/Sk  
Pátek D Čj M F Z    
Zm Za Fu Váv Váv    

 


Zahájili jsme školní rok 2017/2018!!!

Důležité informace k tomuto týdnu - vyučování končí ve 12:35. Od čtvrtka se učíme dle rozvrhu. O příštího týdne máme i odpolední vyučování.

Do středy se budeme věnovat třídnickým věcem - vyplňování ŽK...prosím kontrolujte, zda děti mají vše řádně vyplněné a podepsané - děkuji!