VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH TŘÍDY VI. B třídní učitelka Ing. Eva Zavaďáková

 

 

18. 5. 2017  FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD   8.00 hod

16. až 18. 5. 2017 SBĚR STARÉHO PAPÍRU

         

   Protože se mi neustále potvrzuje, že některé učivo z českého jazyka nemají děti zažité, napsala jsem tento seznam. Na děti jsem několikrát apelovala, aby se učily, ale bez pomoci Vás – rodičů – to nepůjde.

   Prosím podpořte je!

Hedvika Zmeková

Musím umět – další učivo je navazující a prohlubující!!!

  • slovní druhy – určit + nadepsat číslicí – pořadí je jasně dané!!!
  • určit mluvnické kategorie podstatných jmen – v pořadí: rod, číslo, pád, vzor
  • určit mluvnické kategorie přídavných jmen – v pořadí: rod, číslo, pád, vzor
  • určit mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, způsob, čas
  • umět se zeptat pádovými otázkami - nemají zažito!!!
  • druhy číslovek - poznat
  • druhy zájmen – jednotlivé umět zpaměti!!! stejně jako vyjmenovaná slova
  • poznat ve větě podmět a přísudek a další větné členy - čím jsou vyjádřeny, jak se na ně ptáme, čím jsou rozvíjeny
  • rozlišit hlavní a vedlejší věty - vše je dobře vysvětleno v učebnici

Vše probírám pomalu, aby si to děti zapamatovaly již v hodině.

 

 


            3.4. 2017 TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17.30 hodin ve třídě 6.B

            6.2. AŽ 12.2. 2017 JARNÍ PRÁZDNINY

            3.2. 2017 v  pátek jsou jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY

            26.1. 2017 Národní technické muzeum, Kostelní 42 Praha 7 návštěva programu o čase ( fyzika )

            31.1. 2017 VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí

            16.1. 2017 TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17.30 hodin ve třídě 6.B

            23.12. 2016 až 2.1. 2017 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

            18.11. 2016  ŘEDITELSKÉ VOLNO      

            17.11. 2016  STÁTNÍ SVÁTEK

            15.11. 2016     projekt     VODNÍ  ŠKOLA  ve třídě 6. B

            7.11. 2016   TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17.30 hodin ve třídě 6.B

 

 

 


Něco málo z adaptačního výjezdu:

Brouzdání v Jizeře
Řadíme se...
Na vyhlídce
Rozplétáme se...
Na raftech
 Zvládli jsme i koloběžky

________________________________________________________________________________________________

 

11.9. Dětem , které jedou na adaptační výjezd, byly v tomto termínu (14. - 16.9.) odhlášeny obědy  hromadně.

8.9. 2016 až 9.9.  vyučování podle rozvrhu ,vyučování končí ve 13.30 hod

5.9. 2016 informační třídní schůzka rodičů VI.B

5.9. 2016 až 7.9.  vyučování podle rozvrhu ,vyučování končí ve 12.35 hod.

2.9. 2016 Třídnické práce , vyučování končí ve 12.35 hod.

1.9. 2016 Slavnostní zahájení nového školního roku 2016/17 ve třídě VI.B 

VI.B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 8:55 10:00 10:55 11:50 12:45 13:40 14:35
8:45 9:40 10:45 11:40 12:35 13:30 14:25 15:20
Pondělí M Čj D Čj Ov Aj    
Za Zm E.Bř Zm E.Bř Sl + So    
Úterý Aj M F Z Vv    
Sl + So Za Po Le Za    
Středa M Čj F Čj M    
Za Zm Po Zm Za    
Čtvrtek Tvh      Pr Tvd      Pr Hv Gv    
Infd  Da Pčd    Ba Infh  Da Pčh    Sk Po    
Pátek Z Čj Aj D M    
Le Zm Sl + So E.Bř Za