Od září 2020 se navyšuje stravné na 704,- Kč měsíčně. Je třeba upravit trvalý příkaz od srpna 2020.

 

22.6.-26.6.2020

V úterý 23.6. sraz v 8,30 před školou, půjdeme na Chvalský zámek, celá třída.

V pátek 26.6. od 9h rozdání vysvědčení - společně ve třídě. 

Učivo na týden od 15. 6. - 19. 6. 2020

Úterý 16.6. – od 8h kluci, od 9,30 dívky - třídnická hodina. Kdo jde poprvé nebo minule neměl, přineste čestné prohlášení. Všichni přinesou všechny učebnice.

K 15.6. se uzavírají známky. Pokud vám ještě chybí nějaké úkoly, pošlete. Pokud máte nějaké dotazy ke známkám, napište mi nebo sdělte v úterý na třídnické hodině.

Podrobnosti k ukončení školního roku byly zaslány na email rodičům.

Český jazyk – on-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Mluvnice: Věnujte se cvičením v pracovním sešitě. Doplňte si postupně celý pracovní sešit. Když si s něčím nebudete vědět rady, napište mi přes email.

Literatura: Už přemýšlejte nad prázdninovou četbou, vyrazte do knihovny a přes prázdniny nezapomeňte číst! :)

Matematika –       on-line výuka ve středu od 10 hodin   

Pracovní sešit str.199-200 převody jednotek objemu A8-B16

 

Anglický jazyk -  paní učitelka Soukupová  on-line výuka v úterý od 13 hodin

 V učebnici na str. 123 si doplňte cv. 1, 2 - language check Unit 8 - přepošlete na moji adresu

Přeložte věty  - kontrola na online hodině:
1. Máme hodně času.
2. Kolik je tam dívek ve třídě?
3. Vezmu si trochu mléka.
4. Jsou tam nějaké peníze na stole?
5. Musím koupit nějakou kávu.
6. Vezmu si šálek kávy s mlékem.
7. Na hřišti je hodně dětí.
8. Zítra nemáme moc času.
9. Musíme koupit na večírek nějaký sýr, víno a oříšky.
10.Vezmu si krajíček chleba se sýrem.
Práce na stránkách www.helpforenglish.cz - procvičování libovolné gramatiky

                     - paní učitelka Korenčiaková on-line výuky v pondělí od 14 hodin

- udělejte si, prosím, krátký test: https://www.helpforenglish.cz/article/2020042503-cviceni-pocitatelnost

- zkuste si doplnit písničku: https://learningapps.org/521622

 Zeměpis – Prostudovat kapitolu - Půdní druhy a půdní typy str. 59-62. Zápis dole.


Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin

Přírodopis – on-line výuka čtvrtek od 10 hodin

Dějepis – Projděte si učivo za celý školní rok a napište pár vět, co vás nejvíce zaujalo a proč. Sešit nevyhazujte, přečteme si v září a k opakování sešit využijete.

Občanská výchova – Udělejte si test str. 64-66, opakování.

 

 

Učivo na týden od 8. 6. - 12. 6. 2020

úterý 9.6. – od 8h kluci, od 9,30 dívky třídnická hodina. Nezapomeňte přinést podepsané čestné prohlášení.

Český jazykon-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Sloh: Při on-line výuce jsem vám říkala, že budeme psát slohovou práci. Prezentaci, se kterou jsme pracovali, naleznete zde: https://1url.cz/tzlX8 Stejné informace jsou i v učebnici od str. 124 do 130.

Vyberte si jedno z témat slohové práce:

1) Příběh neživé věci (např. lampa, zmuchlaný papír, lavička).

2) Příhoda, kterou jsem sám zažil/ sama zažila.

3) Neobvyklý kouzelný příběh.

Vaše práce bude mít rozsah minimálně 150 slov, žáci s SPU 100 slov. Doporučuji psát práci co nejvíce vcelku, najednou a moc ji „nekouskovat“, ať neztrácíte souvislost a návaznost myšlenek. Psát můžete i na počítači. Dbejte na to, co jsme si říkali při on-line (otevřete si prezentaci).

Slohovou práci si nejdříve pište nanečisto, např. do sešitu. Mně odevzdejte čistopis přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes Teams. Moc se těším na vaše slohy!

Mluvnice: Tento týden se věnujte slohové práci.

Literatua: Přečtěte si z čítanky text Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače (od str. 131). Žáci s SPU si přečtou alespoň polovinu textu.

Matematika –    on-line výuka ve středu od 10 hodin  Krychle a kvádr - objem a povrch PS str.187  prohlédni video https://www.youtube.com/watch?v=PFU7xL0qY8M

 sleduj videa https://www.youtube.com/watch?v=uT5SMd65lxY a https://www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w  

PS str.244 - 245 vypracujte do pracovního sešitu cvičení A1 až B5

PS str.197- 198 převody jednotek objemu

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on-line výuka v úterý od od 13 hodin

V prac. sešitě vypracujte cv.1,2,3 /str. 75 a přepošlete Na on-line si připravte si prac. sešity a učebnice Napište e-mail kamarádovi kam byste chtěli jet na prázdniny a co byste tam dělali 1.Where would you like to spend holidays?     Kde byste chtěli strávit prázdniny? 2. What would you like to do there?               Co byste tam chtěli dělat? 3. Who would you like to go there with?         S kým byste tam chtěli jet? 4. How would you like to travel there?                         Jak byste tam chtěli cestovat? 5. For how long would you like to be there?    Jak dlouho byste tam chtěli být?

E-mail musí mít oslovení a závěr - přepošlete mi vypracované

                     - paní učitelka Korenčiaková on-line výuky v pondělí od 14 hodin

Napište, co jste snědli během dne (food diary): For breakfast I had a toast with butter and marmelade. For lunch I had chicken with rice and salat.

Napište recept na vaše oblíbené jídlo a pošlete mi ho na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PS 61/1,2

Informatika – paní učitelka Daňhelková

22. Základy Excelu - Excel a funkce suma neboli funkce součet

https://www.youtube.com/watch?v=Iq27iTXWH3s&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=22

Zeměpis – Prostudovat kapitolu Pedosféra str. 56-58. Zápis ke stažení dole.

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopison-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis on-line výuka středa od 11hodin

Občanská výchova – ve středu spolu s dějepisem on-line

 

Učivo na týden od 1. 6. - 5. 6. 2020

Český jazykon-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Mluvnice: Proveďte větný rozbor: Horská služba vydala upozornění na zledovatělý terén. Hotový rozbor odevzdejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes Teams.

Sloh+literatura: Přečtěte si ukázku: Daisy Mrázková, Auto z pralesa v čítance od strany 124. 

Úkol: do sešitu odpovězte na otázky, odevzdejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo přes Teams.

1) Představte si, že byste museli odejít na dlouhou dobu z domova a mohli si s sebou vzít jen 5 věcí, bez kterých byste nechtěli být. Které věci by to byly?

2) Která slova vás napadají, když se řekne slovo LES?

3) Přinesli jste si někdy z lesa něco, co vám dosud les připomíná? (př. hezká šiška, kamínek, samorost)

4) Vybaví se vám vzpomínka na místo nebo na příhodu, která se stala, když jste si tu věc brali na památku? (napište krátký příběh)

Matematika –       on-line výuka ve středu od 10 hodin   1)PS str.241-242

 2) Do pracovního sešitu vypracuj na str. 238 A3 až A7 kružnice troj. opsaná, vepsaná

  3) Vypočítej test v pracovním sešitě  na str. 246, kontrolu uděláme na příští on-line hodině

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on-line výuka v úterý od 11 hodin

- prac. sešit str. 69 celá - kontrola na online hodině, str. 71/ cv. 4  - rovněž kontrola na online hodině - přečtěte si text v učebnici na str. 97 a potom udělejte cv. 3/str.96  - vepište tužkou a přepošlete

                     - paní učitelka Korenčiaková on-line výuky v úterý od 11,30 hodin

naučte se slovní zásobu z učebnice str. 82

- PS: 62/1,2

-ostatní úkoly si povíme na online hodině

Zeměpis – zadaná práce na projektu

Informatika – paní učitelka Daňhelková, pan učitel Jůza  

poslední úkol i informatiky, dokončení Excelu  

23. Základy Excelu - Funkce průměr (average) a Najít a nahradit https://www.youtube.com/…=23

24. Základy Excelu - Funkce Počet (Count) a Počet2 (Counta) https://www.youtube.com/…=24

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopison-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis on-line výuka středa od 11hodin

- kdo ještě neposlal PL, pošle do 3.6.!

Občanská výchova – ve středu spolu s dějepisem on-line

-kdo ještě neposlal úkoly z OV, pošle do 3.6.!

 

Učivo na týden od 25. 5. - 29. 5. 2020

Český jazykon-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Sloh: Slovně vypracujte cvičení 6 ze strany 126 v učebnici.

Mluvnice: PS str. 39 cv. 6. Vypracujte cvičení do sešitu a odevzdejte do Teams, pokud vám to nepůjde, tak na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Literatura: Přečtěte si v čítance text: Luděk Mühlstein, Barevná svatba (od str. 98). Žáci s SPU si přečtou alespoň polovinu textu.

*Do konce května zasílejte na email čtenářské deníky (návod a seznam povinné četby máte v prezentaci) 

**Dodávejte chybějící úkoly! Známky už jsou v Bakalářích, tak koukněte, co vám chybí.

Matematika –    1)   on-line výuka ve středu od 10 hodin: Konstrukce trojúhelníku  užití věty sss, sus,usu  PS str.233-234

                           2) Do pracovního sešitu vypracuj na str. 237 A1 a A2 kružnice trojúhelníku opsaná

                           3) Vypočítej test ÚHLY test1.pdf  a výsledky mi pošli na Bakaláře- Komens-poslat zprávu do pátku 29.5.

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on-line výuka v úterý od 11 hodin

přepište si slovíčka 8. lekce ze str. 86 v prac. sešitě /ta, která neznáte/ - vypracujte str. 66 v prac. sešitě a přepošlete mi ji na moji adresu - online hodina - připravte si prac. sešity a učebnice - pracujte se stránkami www.helpforenglish.cz - najděte si tam gramatiku - úroveň ELEMENTARY a zkuste si nějaký z testů 

                                                     - paní učitelka Korenčiaková         on-line výuka v úterý od 11,30 hodin

PS: str. 59/1, str. 60/6 Zkuste si udělat krátky test na procvičování some/any: https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm

Zeměpis – on-line výuka v pondělí v 9,30

Prostudovat kapitolu - Pohyb vody na Zemi str. 50-53 Zápis do sešitu je v příloze.

Informatika – paní učitelka Daňhelková                                                                                                                                                                    Zde je další pokračování  Excelu, kde se seznámíte s absolutními  a relativními odkazy. Pouze prohlédnout, nic neposílat. 20. Základy Excelu - Absolutní a relativní odkazy https://www.youtube.com/watch?v=MIDSo2dCQTw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=

       - pan učitel Jůza

Zde je další pokračování  Excelu, kde se seznámíte s absolutními  a relativními odkazy. Pouze prohlédnout, nic neposílat. 20. Základy Excelu - Absolutní a relativní odkazy https://www.youtube.com/watch?v=MIDSo2dCQTw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopison-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis on-line výuka středa od 11hodin

v Teams vložen PL – Kultura starověkého Řecka, vyplňte a vložte v Teams, kdo ještě nesplnil

Občanská výchova – ve středu spolu s dějepisem on-line

 

Učivo na týden od 18. 5. - 22. 5. 2020

Český jazykon-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

SLOH: V pracovním sešitě udělejte cvičení 2 (str. 49) a cvičení 1 (str. 50). Odevzdejte mi na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MLUVNICE: Vypracujte větný rozbor:

1) Moje maminka peče nejlepší buchty.

2) Nejznámější současný zpěvák bude zpívat v kulturním domě 27. července.

3) (ŽÁCI S SPU NEMUSÍ VYPRACOVAT) Rozšíření obchodu a dopravy vedlo v 18. století k rozvoji diplomatického práva.

Větné rozbory odevzdejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LITERATURA: Zahrajte si vědomostní kvíz o dobrodružné literatuře. Po otevření odkazu: https://1url.cz/CzB3I vyplňte dole do řádku své jméno a příjmení (pokud vyplníte přezdívkou/ vymyšleným jménem – !nemáte odevzdáno!) dále klikněte na Ok, go! Pak už odpovídáte na jednotlivé otázky. Pro pokračování dávejte vždy tlačítko Next. Vaše výsledky uvidím. Kvíz bude funkční do neděle 24. 5. do 22 hodin.  

POVINNÁ ČETBA: Do konce května odevzdávejte své čtenářské deníky (nafocené na email). Kdo neví, jak na zápis a podobně, podívejte se na prezentaci s podrobným návodem: https://1url.cz/VzBRY Stejné zadání máte napsané i v sešitě.

Matematika –    on-line výuka ve středu od 10 hodin VÝŠKY.pdf

na on-line výuce výšky PS str.229-230 ( připravte si pracovní sešit, rýsovací pomůcky, tužku).

V pracovním sešitě 3.díl vypracuj v kapitole Rovnoramenný trojúhelník str.217-219 př.A1-B7 ROVNORAMENNÝ TROJÚHELNÍK.pdf

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on.-line výuka v úterý od 11 hodin

- použijte stránky www.helpforenglish.cz a po levé straně najděte ve sloupci " ZÁBAVA " - objeví se vám tam různé texty. Vy si najděte píseň "Your love " od Laury Doyle /elementary/  Nejprve sjeďte dolů a vypište slovní zásobu co neznáte. Potom si najeďte na text písně a zkuste si vyplnit slova do textu písně. Lépe poslouchat 2-3x. Pak vyhodnoťte. Je to pro vás zajímavá změna.

- online výuka opět od 11 hod.  - připravte si sešity, prac. sešity a učebnici  - zopakujte si počitatelnost - v prac. sešitě na str. 64 si přečtěte text a vypracujte úkoly 1,2 a 3  - ofocenou stránku mi přepošlete

                                                     - paní učitelka Korenčiaková         on-line výuka v úterý od 11,30 hodin

Na online hodinu si prosím připravte 4 věty o sobě: 2 pravdivé a 2 nepravdivé. Použijte frekvenční příslovce např. I always take a shower in the morning. I never tell lies. I often sleep till 10 ! I am always bored in online lessons, etc.

Ostatní úkoly si povíme na online hodině, až probereme gramatiku, co jsme začaly naposledy procvičovat.

Zeměpis  - Prostudovat kapitolu - Pevninská voda str. 48-49. Zápis do sešitu je v příloze. Ti, co ještě neposlali (případně neopravili) projekt - Měření průměrné týdenní teploty, ať udělají co nejdříve.

Informatika – paní učitelka Daňhelková                                                                                                                                                                                                                              17.Základy Excelu - Formát buněk: Co že to buňka obsahuje? 

https://www.youtube.com/watch?v=dY4couU2bgE&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=17                        

  1. Základy Excelu - K čemu formáty buněk jsou? 

https://www.youtube.com/watch?v=dGzTztXMhZo&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=18                                                    

  1. Základy Excelu - Odkazování na buňky v jiných záložkách a souborech

https://www.youtube.com/watch?v=uVRtCq-eOMY&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=19     

       - pan učitel Jůza

Zde je další pokračování  Excelu, kde se seznámíte s absolutními  a relativními odkazy. Pouze prohlédnout, nic neposílat. 20. Základy Excelu - Absolutní a relativní odkazy https://www.youtube.com/watch?v=MIDSo2dCQTw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopison-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis on-line výuka středa od 11hodin

v Teams vložen PL – Kultura starověkého Řecka, vyplňte a vložte v Teams

Občanská výchova – ve středu spolu s dějepisem on-line

Globální výchova – úkol z minulého týdne i pro tento týden

Pusťte si krátká videa a do sešitu si zapište 5 vět o tom, které vás nejvíc zaujalo a proč - co jste si uvědomili - NEPOSÍLEJTE

 https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1-stupen-zs

 

 

Učivo na týden od 11. 5. - 15. 5. 2020

Český jazykon-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Sloh: Slovně vypracujte cvičení 2 ze strany 125 a), b), c), d). Úkol e) vypravujte vlastní příběh z lyžování napište do sešitu. Pokud jste nikdy nelyžovali, vyprávějte příběh s jiným sportem. Vaše vypravování bude mít alespoň 10 vět. Odevzdejte mi na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mluvnice: Úkol: PS str. 44 cv. 2. Odevzdejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Žáci s SPU stačí polovina cvičení). V pracovním sešitě (od str. 38) si postupně dokončujte cvičení ke skladbě.

Literatura: Tento týden si v čítance přečtěte text: Karel May, Souboj (str. 82). Žáci s SPU si přečtou jednu stránku. Pak vyřešte úlohu, ve které poznáte indiánskou osadu: https://1url.cz/5zE3G .

Připomínám, že do konce května máte mít přečtenou povinnou četbu a hotový zápis ve čtenářském deníku. Pokud už máte, můžete mi odevzdávat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matematika – on-line výuka ve středu od 10 hodin - těžnice PS str.226 ( připravte si pracovní sešit, rýsovací,pomůcky,tužku).

                                                                                    zkontrolujte si v prac.sešitě konstrukce : 6PS 3.dílstr.226-228.pdf 

 1V pracovním sešitě 3.díl vypracuj v kapitole Trojúhelník str.216 př.do B9 -B12                                                                                                                             

 2) Vypočítej př. 19 až 28 slovní úlohy z přílohy Des-cisla-II-opakovaniTEST.pdf  a pouze těchto 10 odpovědí mi pošli přes Bakaláře – Komens – zpráva                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on-line výuka v úterý od 11 hodin

 Přeložte a přepošlete mi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 1. Kolik mléka piješ? 2. There není moc mléka v lednici. 3 Bylo tam hodně lidí na náměstí. /in the square/ 4. On nemá moc peněz. 5. Kolik knih jsi přečetl? 6. nemáme moc času. 7. Bylo tam hodně dětí ve škole.                                                      12.5. online výuka od  11 hod. Vezměte si pracovní sešity a učebnice + sešity. - napište mi krátkou esej o vašem stravování podle cv. 5/str. 65 v prac. sešitě a opět mi přepošlete na moji adresu.

                        - paní učitelka Korenčiaková         on-line výuka v úterý od 11,30 hodin k online hodině si pořádně nastudujte rozdíl mezi počítatelnýma a nepočítatelnýma pod. jmény (to co jsme dělali na minulé online hodině). Budeme to procvičovat a navážeme dalším učivem, proto je důležité mít v tom jasno. Další úkoly vám zadám až po hodině, když všechno probereme a všechno si vysvětlíme.

 

Zeměpis – on –line v pondělí od 10h

Prostudovat hydrosféru - úvod + oceánská voda str. 46-47. Zápis k látce je na stránce dole.

Informatika – paní učitelka Daňhelková                                                                                                                                                                   Zde je další pokračování  Excelu, kde se seznámíte s automatickým vyplňováním, vzorci a funkcemi . Pouze prohlédnout, nic neposílat.                             13. Automatické vyplňování https://www.youtube.com/watch?v=MhyayOC42-k&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=13                     14. Co nás čeká dál? https://www.youtube.com/watch?v=DIqTBuyuxTw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=14                               15. Jak na vzorce https://www.youtube.com/watch?v=417TpSnoLAc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=15                                      16. Excel a funkce https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16

       - pan učitel Jůza

             17.Základy Excelu - Formát buněk: Co že to buňka obsahuje? https://www.youtube.com/watch?v=dY4couU2bgE&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=17                                                                                                                           18. Základy Excelu - K čemu formáty buněk jsou? https://www.youtube.com/watch?v=dGzTztXMhZo&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=18                                                                                                                                                                                                                19. Základy Excelu - Odkazování na buňky v jiných záložkách a souborech https://www.youtube.com/watch?v=uVRtCq-eOMY&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopis – on-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis – on-line výuka středa od 11hodin

v Teams vložím v pondělí PL – Kultura starověkého Řecka, vyplňte a vložte v Teams, komu nepůjde - postup si řekneme na on-line hodině.

Občanská výchova – vypiš si státní symboly str. 52-53 a nauč se je vyjmenovat

Globální výchova – na 14 dní

Pusťte si krátká videa a do sešitu si zapište 5 vět o tom, které vás nejvíc zaujalo a proč - co jste si uvědomili - NEPOSÍLEJTE

 https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1-stupen-zs

 

Učivo na týden od 4. 5. - 7. 5. 2020

Český jazyk – on-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Sloh: Na straně 124 v učebnici si slovně vypracujte cvičení 1. (Přečíst text a na další straně zodpovědět otázky)

Mluvnice: V učebnici, na straně 88 budeme pracovat se 4. cvičením. Přečtěte si celý text a prvních pět souvětí si přepište do sešitu. U těchto souvětí si v sešitě doplňte interpunkční znaménka a podtrhněte si základní skladební dvojice. Dále utvořte grafy souvětí. (Žáci s SPU vypracují stejným způsobem pouze tři souvětí.) Úkol mi prosím odevzdejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozor: Je vás dost, kteří jste mi neodevzdali předchozí úkoly (pracovní listy - grafy souvětí). Odevzdejte prosím na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Literatura: Pokračujeme četbou dalšího dobrodružného příběhu. V čítance si od strany 76 přečtěte text: Eduard Štorch, Zubři. Žáci s SPU si poslechnou audio ukázku: https://1url.cz/NzqKx . Po přečtení příběhu si zahrajte pexeso s lovci mamutů: https://1url.cz/Gzqre . Může vám pomoci otevřená čítanka. 

Matematika –       on-line výuka ve středu od 10 hodin                                                                                                                                                                   1) V pracovním sešitě 3.díl vypracuj v kapitole Trojúhelník str.214-215 př.do A8                                                                                                                          2) Vypočítej př. 9 až 18 slovní úlohy z přílohy Des-cisla-II-opakovaniTEST.pdf  a pouze těchto 10 odpovědí mi pošli přes Bakaláře -Komens -poslat zprávu –učitel                                                                                                                                                                                                                                                3) Ve středu 6.5. v 10 hod. online výuka VÝŠKY A STŘEDNÍ PŘÍČKY v trojúhelníku  ( připravte si pracovní sešit, rýsovací pomůcky, tužku).

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on.-line výuka v úterý od 11 hodin                                                                                                                               - str. 60 - 61 prac. sešit - doplnit cvičení /vše se váže k počitatelnosti, kterou jsem vám rozepisovala na stránky a probírali jsme ji při online hodině/ -cvičení překontrolujeme při online hodině. - uč.str. 80 /cv. 2, 3,4 doplnit do učebnice a ofocené mi přepošlete na moji adresu online hodina - připravte si prac.sešity a sešity, zopakujte si počitatelnost podst. jmen

                          - paní učitelka Korenčiaková         on-line výuka v úterý od 11,30 hodin                                                                                                            Vyslechněte si krátké video ze seriálu Friends a zkuste doplnit mezery. Před poslechem si vypište novou slovní zásobu (key words to listening) do sešitů a naučte se ji. Výslovnost vám nepíšu, protože máte poslech a můžete si slovíčka vyslechnout.

KEY WORDS TO LISTENING:

side effects- nežádoucí účinky

headache- bolest hlavy

dizziness- závratě

drowsiness- ospalost

nervousness- nervozita

facial swelling- otok obličeje

nausea- nevolnost

vomitting- zvracení

stomach bleeding- krvácení do žaludku

liver damage- poškození jater

Poslech (replika ze seriálu Friends):

https://learningapps.org/2477450

-zkuste doplnit a přeložit píseň: https://learningapps.org/9789898

-zopakujte si povolání: https://learningapps.org/10364179

-zopakujte si zájmena: https://learningapps.org/4704105

Zeměpis – Pondělní online hodina odpadá, beru antibiotika a nemohu mluvit. Zadaný týdenní úkol - Měření průměrné teploty - mi posílejte na školní email ke kontrole. Prostudovat kapitolu Vítr a Podnebí Země, zápis k tomuto učivu je ke stažení. Projděte si také souhrnné opakování str.45

Informatika – paní učitelka Daňhelková                                                                                                                                                                                 Procvičování práce s počítačem - posílání emailů učitelům z různých předmětů, hledání v Bakalářích, stránkách třídy a online výuka pře s MS Teams. Snažte se vše zvládnout sami, ať to za vás nemusejí dělat rodiče. Možná budete na počítači časem šikovnější než oni. Nic jiného zatím dělat nemusíte.              

                       - pan učitel Jůza                                                                                                                                                                                                       Zde je další pokračování  Excelu, kde se seznámíte s automatickým vyplňováním,vzorci a funkcemi . Pouze prohlédnout, nic neposílat.                                 13. Automatické vyplňování https://www.youtube.com/watch?v=MhyayOC42-k&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=13                        14. Co nás čeká dál? https://www.youtube.com/watch?v=DIqTBuyuxTw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=14                                   15. Jak na vzorce https://www.youtube.com/watch?v=417TpSnoLAc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=15                                        16. Excel a funkce https://www.youtube.com/watch?v=qUBJ1j8-rBs&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=16

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopis – on-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis – on-line výuka středa od 11hodin prezentace v Teams

Občanská výchova - připravte si stručnou odpověď na otázky:

  1. Co si připomínáme 8. května?
  2. Kolik let uplynulo od konce 2. světové války?
  3. Kdy definitivně skončila 2. světová válka?
  4. Co si připomomínáme 5. května?

Ve středu si to projdeme na on-line hodině, hned po dějepise (spojíme to)

Učivo na týden od 27. 4. -30. 4. 2020

Český jazyk on-line výuka ve čtvrtek od 11 hodin

Sloh: V učebnici na straně 124 si z oranžového rámečku do sešitu vypište, co je vypravování.

Mluvnice: Budeme dál trénovat grafické znázornění souvětí. Opět platí, že pracovní list si nemusíte tisknout a můžete úkoly vypracovat do sešitu. PL je v příloze.

Literatura: V čítance, od strany 67, si přečtěte ukázku A. Lindgrenová, Ronja, dcera loupežníka (žáci s SPU mohou přečíst pouze text na straně 67). Do sešitu zkuste napsat, kdo byl hlavní postavou příběhu a jaké měl vlastnosti (alespoň pět vět).

Matematika –       on-line výuka ve středu od 10 hodin                                                                                                                                                                   1) do školního sešitu opiš z učebnice matematiky ze strany 170 TĚŽNICE dva modré rámečky, potom narýsuj trojúhelník cv. 8 na str. 171 a sestroj středy jeho stran a těžnice, označ je ta, tb, tc a těžiště T.

2) Vypočítej př. 8 a) až k)z přílohy Des-cisla-II-opakovaniTEST.pdf  a pouze těchto 11 výsledků mi pošli přes Bakaláře -Komens-poslat zprávu-učitel

3) Ve středu 29.4. v 10 hod. online výuka VÝŠKY A STŘEDNÍ PŘÍČKY v trojúhelníku  ( připravte si učebnici str.172, sešit, rýsovací pomůcky, tužku).

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová on-line výuka v úterý od 11 hodin

           Opakování SOME, ANY, A, AN  z online hodiny   Počitatelná podst. jména  - konkrétní věci a osoby  číslo jednotné - a, an      There is an apple.   Tam je nějaké jablko.    There is a boy.      Tam je nějaký chlapec. číslo množné - some /oznam. věta/ , any /otázka ,zápor/ There are some girls. Are there any girls? There aren ´t any girls. nebo There are no girls. Nepočitatelná podst. jména - netvoří množné číslo, nemají členy A, AN, sloveso u nich je v čísle jednotném - vše, co se sype a lije / milk, water, coffee, wine, sugar, salt, flour...../ - money, hair, music, love, fruit, bread, cheese, - ppužívají se u nich výrazy SOME /oznam. věty/, ANY /otázky a zápory/ There is some money. Is there any milk? There isn ´t any water. Be carefull: a cup of coffee /je počitatelné - konkrétní hrnek/ x some coffee /nepočitatelné  - káva jako nápoj/  a slice of bread /krajíc chleba - počitatelný/ x some bread /chléb je vždy nepočitatelný/ -

v prac. sešitě máte vysvětleno na straně 79 dole. Kdo nebyl na onlin hodině v úterý, tak si zapíše můj zápis.  - udělejte stranu 58 a 59 v prac. sešitě - kontrola na online hodině v úterý 28.4. od 11 hod. - je potřena, abyste na online hodinu měli připravený pracovní sešit, učebnici a sešit, kam si budete psát 

   - paní učitelka Korenčiaková         on-line výuka v úterý od 11,30 hodin                                                                                                                                        - doplňte písničku a zkuste si ji přeložit: https://learningapps.org/3692747

- sledujete seriál Extra English? Připravte si, prosím, k online hodině, krátký (2-3 věty) popis epizody, která se vám dosud nejvíc líbila. Stačí napsat o čem epizoda je -v přítomném čase prostém.

-zkuste si zahrát WordShake , pak mi na hodině povíte, kolik jste nahráli bodů https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

-zopakujte si present simple https://learningapps.org/4691651

Dobrovolný úkol:

-víte, že 22. 4. byl Den Země? Poslechněte si písničku o naší Zemi, je docela těžká, budete si jí muset poslechnout vícekrát, abyste jí doplnili. Zkuste si jí také přeložit, nemusíte celou doslova, jen abyste věděli, o čem se v ní zpívá: https://learningapps.org/7699088

Zeměpis - Celý týden pravidelně zapisujte teploty k projektu, který máte zadaný a poslaný do mailu. Začátkem dalšího týdne (kolem 4., 5. května) pak můžete svá díla posílat na můj email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Novou látku necháme na týden 4. 5.- 7 .5. 

Informatika – paní učitelka Daňhelková

Budeme pokračovat v Excelu. Zde je další pokračování, kde se seznámíte s buňkou a tabulkou a vkládáním a kopírováním . Zatím nic neposílejte.            

10 Buňky a tabulka https://www.youtube.com/watch?v=qU3qYdbRr4s&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=10                                  11. Kopírování a vkládání https://www.youtube.com/watch?v=jD7RVr8i1cc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=11                          12. Pokročilejší tipy pro vkládání https://www.youtube.com/watch?v=1QhKNngQy14&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=12      

           - pan učitel Jůza , dokončíte si práci z minulého týdne pokud ji nemáte

Fyzika - on-line výuka čtvrtek od 9hodin úkoly v Teams

Přírodopison-line výuka čtvrtek od 10 hodin úkoly v Teams

Dějepis on-line výuka středa od 11hodin

Občanská výchova - Napište mi do emailu Proč slavíme Svátek práce? 1.května

 

On-line výuka 20. 4.-24. 4.

úterý    9h AJ Korenčiaková                             11h AJ Soukupová

středa   9h Zeměpis     10h Matematika            11h Dějepis

čtvrtek   9h Fyzika        10h Přírodopis

pátek     9h Český jazyk

Učivo na týden 20. 4. – 24. 4. 2020

Tělesná výchova:

Zdravím vás všechny a opět přípomínám, že ve zdravém těle je zdravý duch. Věřím,že mnozí z vás by už raději chodili do školy. Ovšem je to ale tak, jak to je a nic se nedá dělat. :(

Venku je krásně, tak toho využijte a zasportujte si. Běžte si s rodiči třeba zaběhat nebo projet se na kole nebo na bruslích nebo alespoň na několikakilometrovou procházku. Budete mít hned lepší pocit.

Český jazyk – on-line výuka v pátek 24. 4. od 9h

Sloh: V učebnici na straně 123 vypracujte cvičení 1.

Mluvnice: Během on-line výuky jsme se věnovali větě hlavní a vedlejší a grafickému znázornění souvětí. Pokud nemáte, vypište si z učebnice z oranžových rámečků (str. 80 – 85). Tento týden budeme procvičovat grafické znázornění souvětí. Pracovní list v příloze si vytiskněte nebo přepište do sešitu a vyplňte. Vyfocený list mi zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Literatura: V čítance na straně 69 si přečtěte ukázku textu: Rudyard Kipling – Mauglí. Žáci s SPU si poslechnou audioukázku na: https://www.youtube.com/watch?v=SDUusLNI61w 20 minut.To, jak pozorně jste četli a poslouchali si ověřte pomocí hry (princip šibenice): https://learningapps.org/view10813115

Matematika – on-line výuka ve středu 22. 4. od 10h připravte si sešit a tužku, pravítko s ryskou, úhloměr .Kdo nestihl online výuku, má zde prezentaci.

Opakujeme dělení desetinných čísel desetinným číslem. - prostudujte si přílohu deleni-des.čísel OPAKOVÁNÍ 6.b.pdf

Vypočítejte do školního sešitu test všechny příklady v příloze Des-cisla-II-opakovaniTEST.pdf až do příkladu č. 7

Pošlete mi pouze výsledky příkladů.4a) 5a) 6a) 7a) (je to osm výsledků) a správný tvar zbytku ! přes Bakaláře-Komens do pátku 24.4.

 

 

Anglický jazyk - paní uč. Soukupová   on-line výuka v úterý 21. 4. od 11h

Rozklikněte si  stránky  - www.helpfroenglish.cz a zkuste si testy s úrovní ELEMENTARY - přítomný čas prostý a zájmena - máte to i s vyhodnocením. Pokud nemáte, vypracujte si str.56 v prac. sešitě a přepište si slovíčka 7. lekce na str.86 /ta, co neznáte/

                           paní uč. Korenčiaková on-line výuka v úterý 21. 4. od 9h          

zkuste doplnit písničku: https://learningapps.org/10737170

zopakujte si určování času: https://learningapps.org/3679792

zopakujte si tvoření množného čísla: https://learningapps.org/1539212

 

Zeměpis – on-line výuka ve středu 22. 4. od 9 h                                                                                                                                                              Prostudovat kapitolu - Počasí - str.36-38. Zápis do sešitu je ke stažení dole.

Fyzika – on-line výuka ve čtvrtek 23. 4. od 9h

Přírodopis – on-line výuka ve čtvrtek 23. 4. od 10h

Dějepis – on-line výuka ve středu 22. 4. od 11h

Občanská výchova – Pověst o praotci Čechovi, přečíst, poslechnout audio, uč.str.51

Globální výchova - Třídění odpadu https://www.jsns.cz/lekce/482625-mezi-odpady

Do sešitu si napište, jak u vás doma třídíte odpad. Co tě na filmu překvapilo?

 

Informatika – p.uč. Jůza

Budeme pokračovat v Excelu. Zde je další pokračování, kde se seznámíte s buňkou a tabulkou a vkládáním a kopírováním . Zatím nic neposílejte.             10 Buňky a tabulka https://www.youtube.com/watch?v=qU3qYdbRr4s&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=10                                  11. Kopírování a vkládání https://www.youtube.com/watch?v=jD7RVr8i1cc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=11                          12. Pokročilejší tipy pro vkládání https://www.youtube.com/watch?v=1QhKNngQy14&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=12

                   - paní uč. Daňhelková

doufám, že vám počátek Excelu nedělal problémy. Zde je další pokračování, kde se seznámíte s dalšími funkcemi. Zatím nic neposílejte, ale projděte si jednotlivá videa, ať toho na vás později nebude moc.                                                                                                                                                                   6) Excelovské karty a Vilfredo Pareto https://www.youtube.com/watch?v=Bz0M9N1g3zE&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=6          7) Karta soubor https://www.youtube.com/watch?v=EAVG9pF-xEw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=7                                             8) Jaké máme typy souborů https://www.youtube.com/watch?v=6VTqnWdhlYg&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=8                         9) Jak na obsah buněk https://www.youtube.com/watch?v=XxaBroRE7_U&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=9

 

Učivo na týden 14.4. – 17.4.2020

Matematika - Vypočítejte do svého školního sešitu příklady na Násobení des.čísel 6.B.pdf

V příkladu 1 dejte pozor na počet des. míst, které musíme oddělit ve výsledku ! V příkladu 2 musíme dávat pozor na pořadí početních operací !          Věřím, že vše zvládnete a čekám výsledky na Bakaláři-Komens-poslat zprávu, do zprávy napsat výsledky a poslat paní uč. Zavaďákové .Práci si časově rozvrhněte na každý den a dodržte prosím  termín odevzdání -pátek 17.4.

Český jazyk on – line výuka v pátek 17.4. od 9h

MLUVNICE

Doplň a přepiš do sešitu:

Jana si m-la ruce. Tatínek bude m-t auto. Zítra budu m-t narozeniny. Podej m- tu knihu. Naše kočička je m-lá. M- pojedeme na v-let. Cestou do školy Dana m-jí radnici. Hanka m-je nádobí.

Vrátíme se ke skladbě a k tomu, co je věta jednoduchá a souvětí. Připomeneme si to na straně 80 v učebnici a zkusíme si slovně vypracovat cvičení 3 (žáci s SPU stačí polovina). Dále se podívejte na cvičení 4, ve kterém budete spojovat věty v souvětí. Cvičení 4 si přepište do sešitu, vyfoťte a pošlete mi na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V PS pokračujte v dodělávání cvičení k větným členům a souvětí. Případně si doplňte cvičení, která nemáte vypracované.

SLOH

Učebnice strana 122 – vypsat co je to výpisek

LITERATURA

Čítanka s. 54 přečíst ukázku Josef Foglar Ježek v kleci

SPU se mohou podívat na ukázku z Youtube

Věnujte se četbě

Anglický jazyk – paní učitelka Soukupová

Tento týden se budeme věnovat četbě, poslechu, práci  s textem  a  opakování gramatiky.                                                                                      14.4. si opět otevřete stránky www.helpforenglish.cz, kde si najedete na četbu a najdete si text  - úroveň ELEMENTARY - The selfish giant. Text si pustíte a přečtete. Potřebná slovíčka doporučuji prostudovat předem - pod textem. Vypracované otázky mi pak ofocené nebo oskenované posílejte na mailovou adresu:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                                                                                  1. What was in the giant ´s garden? 2. Where did the giant ´s friend live? 3. Who found the giant ´s garden? 4. What did the children do in the garden? 5. What happened when the giant came back? 6.Why  the giant started to be sad?

 V pátek 17. 4. zopakujeme gramatiku.  MUST - muset, MUSTN ´T - nesmět Přeložte a opět pošlete na výše uvedený mail:                                                  1. Nesmíme tam chodit. Je pozdě. 2. Musím přijít domů včas. /in time/ 3. Zítra mu nesmíš volat je velmi zaneprázdněný. 4. Během vyučování nesmíte používat mobil. /during lessons/ 5. Musíš jíst hodně zeleniny a ovoce, abys byl zdravý. /to be healthy/ 6. Proč tam musíš zítra chodit? 7. Nesmím hrát počítačové hry na tátově počítači.

                               -paní učitelka Korenčiaková

1.zkuste udělat test na přítomný čas prostý:https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-2

2.udělejte si interaktivní cvičení: https://learningapps.org/414970

3.zopakujte si přítomný čas prostý: https://learningapps.org/4691651

4.podívejte se na články v časopise (viz. adresa), jestli vás některý zaujme, přečtete si ho. http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf 

Zeměpis - Zopakovat si litosféru na stránkách  31-32, prostudovat začátek nové kapitoly - Atmosféra str.33-34. Zápis do sešitu ke stažení dole.

Informatika – pan učitel Jůza

Doufám, že vám počátek Excelu nedělal problémy. Zde je další pokračování, kde se seznámíte s dalšími funkcemi. Zatím nic neposílejte, ale projděte si jednotlivá videa, ať toho na vás později nebude moc. 6) Excelovské karty a Vilfredo Pareto https://www.youtube.com/watch?v=Bz0M9N1g3zE&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=6 7) Karta soubor https://www.youtube.com/watch?v=EAVG9pF-xEw&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=7 8) Jaké máme typy souborů https://www.youtube.com/watch?v=6VTqnWdhlYg&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=8 9) Jak na obsah buněk https://www.youtube.com/watch?v=XxaBroRE7_U&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=9

-paní učitelka Daňhelková

Začínáme novou kapitolu Excel - tedy tvorba "chytrých tabulek". Tabulky jste už sice tvořili vloni ve wordu, ale tyhle se dokáží při správném vytvoření automaticky přepočítat, jestliže v nich změníme čísla. Postivě prohlédněte následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=0fStH9NcpvU&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb – proč používat Excel https://www.youtube.com/watch?v=iVWtozRC4Pc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=2 - k čemu slouží Word, Excel a PowerPoint a jejich přípony https://www.youtube.com/watch?v=kRsnENNZSG8&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=3 - otevření excelu a klávesové zkratky https://www.youtube.com/watch?v=jVcDNVDVbj4&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=4 - buňky v excelu a stavový řádek https://www.youtube.com/watch?v=NhyS-jDwiEc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=5- záložky v excelu Nyní jste již schopni si vytvořit svůj excelovský soubor, tak si jej vytvořte a uložte ho k sobě do počítače pod vaším jménem. Poté si dole přejmenujte záložky - budou čtyři a budou mít názvy sběr, třída, kalendář a škola. Každou ze záložek si označte také barevně dle vašeho výběru. To je zatím vše. Zatím mi nic neposílejte, ale úkol vypracujte, protože na něj budou navazovat další.

Občanská výchova – Kraje ČR – str.48-49, přečíst, odpověz na otázky:

  1. Kolik krajů má ČR? 2. Co je centrem kraje? 3. Kdo je v čele krajského úřadu?

Dějepis - on – line výuka v pátek 17.4. od 10h

Fyzika on – line výuka 16.4. od 9h, prezentace dole v příloze

Přírodopis on –line výuka 16.4. od 10h, prezentace dole v příloze

Globální výchova - Zhlédnout film https://www.jsns.cz/lekce/15548-naramky-od-kamar

a zkusit vymyslet krátký příběh - řešení k zadání - napsat do sešitu, poslat mailem:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   Učitel si pozve rodiče čtrnáctiletého žáka do školy, neboť zjistil, že jejich syn před začátkem vyučování každý den od 6:30 roznáší noviny. Během vyučování je pak velmi unavený, někdy dokonce usne.

 

Učivo na týden od 6.4. – 8.4. 2020

Matematika -  KAPITOLA DESETINNÁ ČÍSLA (učivo je v příloze - desetinná čísla

4.5 Převod des.zlomků na des. čísla, 4.6 Sčítání a odčítání desetinných čísel

Napiš název kapitoly do školního sešitu a vypočítej příklady uvedené hned pod vysvětlením látky a očísluj je. Udělej  příklady číslo 12 až 17.

(Rozděl si práci na každý den ).Výsledky si zkontroluješ, když vyroluješ úplně na konec přílohy, tam je najdeš.

V pátek si napiš test ( v příloze - Des-cisla-opakovaniTEST_č.2.pdf ) Výsledky mi zkuste poslat s označením TEST č.2 a jen výsledky přes Bakaláře - Komens - poslat zprávu.  Děkuji Eva Zavaďáková

Anglický jazyk – paní učitelka Korenčiaková -podívejte se, jak slaví Velikonoce v Anglii.

youtube: This is Britain Easter. Napište krátke shrnutí videa (5, 6 vět)

-podívejte se na další epizodu Extra English.

- naučte se krátkou báseň (viz. příloha).

                          - paní učitelka Soukupová

Tento týden máte zkrácený, takže jenom něco zopakujeme. V pondělí 6.4. se podíváte znovu do učebnice na str. 77 a přepíšete mi cv. 7. Ofocené nebo oskenované mi pošlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  Podívejte se znovu na str. 75, kde jste si měli přepsat zájmena a přeložte a také mi pošlete. o něm, s nimi, pro něho, o nich, s ní, se mnou, pro tebe, s námi, bez něho - stále si opakujte zadanou slovní zásobu a gramatiku lekce V úterý 7.4. se podívejte opět na další 2 díly extra english. Přeji Vám hezké Velikonoce.

 

Český jazyk - MLUVNICE Tento týden budeme procvičovat vyjmenovaná slova. Zkuste si zopakovat řady vyjmenovaných slov. Zopakujte si PS 7/7 Vytvořte do sešitu věty s dvojicemi slov : my- mi nazývat – zívat slepýš – slepíš blýská se – blízká mýt – mýt

Opakuj si látku u prezentace : https://docplayer.cz/274863-Opakovani-vyjmenovanych-slov-a-slov-pribuznych.html

SLOH Učebnice strana 121 – vypsat co je to výtah

 

Zeměpis - Prostudovat- Horizontální členitost str. 28. Dno světového oceánu str. 28-29 Zápis do sešitu je dole v příloze.

Přírodopis - udělat si výpisky z přiložené prezentace. Vypracovat pracovní list - je to větší opakování. Buď ho vypracovat do sešitu, vytisknout a vypsat a zároveň bude vložen do google classroom, kde ho můžeš vyplnit na počítači a rovnou elektronicky odevzdat.

Fyzika - udělat si výpisky Zmagnetování a pracovní list. Stejně jako u přírodopisu :).

Dějepis- on –line výuka 7.4. od 10h ( Řecko – perské války)

Občanská výchova - on-line výuka 7.4. od 10h ( J.A.Komenský)


Výtvarná výchova - Čtyři přístupy k umění:

1) Podívejte se na video, které jsem už dříve uložil na náš YT kanál:
https://youtu.be/RKYWf0qNk88
(České titulky máte v přílohách - "Výtvarné umění a naše poznávací schopnosti)
2) Rozhodněte se pro jeden přístup k umění, na který se do budoucna více zaměříte. Z 8 přístupů zmíněných ve videu jsem vám to zjednodušil na 4.
(Vysvětlení máte v přílohách - 4 přístupy k umění).
3) Nakreslete obrázek, který by vámi vybranému přístupu co nejlépe odpovídal.

 Obrázky mi posílejte na Učebnu Google nebo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Napište mi k tomu krátce o svém záměru, jaký jste zvolili přístup a jak jste ho použili.

 

 

Učivo na týden 30.3.-3.4.2020

Matematika - KAPITOLA DESETINNÁ ČÍSLA ( učivo je v příloze - desetinná čísla)                                                                                                              4.1 Řád des. čísla  4.2 Zobrazení des. čísel na číselné ose  4.3 Porovnávání des. čísel a zaokrouhlování 4.4 Převod des. čísla na desetinné zlomky

Napiš název kapitoly do školního sešitu a vypočítej příklady uvedené hned pod vysvětlením látky a očísluj je. Udělej do příkladu číslo 11. (Každý den alespoň 3 příklady).Výsledky si zkontroluješ, když vyroluješ úplně na konec přílohy, tam je najdeš.

V pátek si napiš test ( v příloze - desetinná čísla a zlomky domácí příprava)

 Zeměpis - prostudovat kapitolu - Členění zemského povrchu uč. str. 25-27(zápis do sešitu je ke stažení dole v souborech)

Anglický jazyk - paní učitelka Korenčiaková

1. PS: 53/1,2,3

2. PS: 54/1,2

3. podívat se na video: Subject and Object Pronouns /English Grammar

4. Přepište si do sešitů tabulku Object pronouns na str. 75 (zelená tabulka) a udělejte cvičení 75/6 v učebnici.

5. podívejte se na další dvě epizody Extra English

 

                            - paní učitelka Soukupová

měli byste mít dokončená cvičení v prac. sešitě a ke kontrole budete mít oskenované výsledky Zároveň byste měli mít i doplněnou gramatiku 6. lekce a slovní zásobu.
Tento týden trochu zvolníme. Budou pro Vás důležité stránky www.helpforenglish.cz. Na těchto stránkách lze procvičovat gramatiku, poslechy i čtení s porozuměním.
V pondělí 30.3. zvolíme četbu i poslech s vyplněním kvízu. Otevřete si výše zmíněnou aplikaci a v levém sloupci kliknete na -četbu-.
Objeví se vám tam články. Vy si překliknete na druhou stránku a tam najdete Ezopovu bajku - THE WOLF AND THE LAMB. /úroveň elementary/. Podíváte se na slovní zásobu, kterou si rozkliknete pod textem a do slovníčku vypíšete ta slova, kterým nerozumíte. Pak si bajku poslechnete a přečtete. Text není těžký, porozumíte mu. Zkuste i vyplnit kvíz pod textem, který budete mít i s vyhodnocením.
V úterý budete jenom poslouchat. Otevřete si na youtube EXTRA ENGLISH . Vyberte si 1-2 epizody, výběr záleží na vás.
V pátek 3.4. se vrátíme znovu na stránky www.helpforenglish.cz. Teď se zaměříme na gramatiku. Pro vás je úroveň ELEMENTARY. Když si rozkliknete, objeví se vám různé testy na gramatiku, které si vyzkoušíte i s celkovým vyhodnocením. Využijte nyní čas k opakování a procvičování.

 

Fyzika - Magnety  výpisky dle prezentace ( soubor na konci)

 

Přírodopis - vypracovat PL - Žahavci (soubor na konci), buď do sešitu nebo vytisknout, zaslat na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo přes classroom ( co vám více vyhovuje) do 3.4.

                     výpisky z prezentace Ploštěnci ( soubor na konci )

 

Zeměpis - prostudovat kapitolu - Členění zemského povrchu uč. str. 25-27 (Zápis do sešitu je ke stažení dole v souborech)

 

Informatika - paní učitelka Daňhelková

                     Prostudujte na internetu následující informace, ať vaše příští prezentace jsou opravdu kvalitní. Pokud by se vám odkaz přímo nespustil, zkopírujte ho do řádku adresy vyhledávače.

https://office.lasakovi.com/power-point/zaklady/prezentace-krok-za-krokem-powerpoint-2010/ tvorba prezentace – začátečníci

https://office.lasakovi.com/power-point/zaklady/prezentace-na-co-nezapomenout/ – na co nezapomenout – odměnu vynech

https://office.lasakovi.com/power-point/zaklady/chyby-v-tvorbe-prezentaci/ – chyby v prezentacích

                   - pan učitel Jůza

Děkuji všem za úkoly, které jste poslali. Bylo to v pořádku. Zatím nemám úkoly ode všech, tak vás prosím o poslání, ale toto píšu před termínem, takže je ještě trochu času. 
Takže, dosť bolo animací a PowerPointu a pustíme se do Excelu. Nemusíte se vůbec bát, protože to je užitečný pomocník a budeme se jej učit postupně, takže žádný strach.
Nejprve se seznámíme s tím, proč je Excel důležitý - podívejte se na tento odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=0fStH9NcpvU&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb

Zde si zopakujeme v rychlosti koncovky u programů  Excel, Word a PowerPoint

https://www.youtube.com/watch?v=iVWtozRC4Pc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=2

Zde je vysvětleno otevření excelu a klávesové zkratky

https://www.youtube.com/watch?v=kRsnENNZSG8&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=3

Buňky v excelu a stavový řádek

https://www.youtube.com/watch?v=jVcDNVDVbj4&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=4

A nakonec Záložky v excelu

https://www.youtube.com/watch?v=NhyS-jDwiEc&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-WjZ4Bb&index=5

Nyní jste již schopni si vytvořit svůj excelovský soubor, tak si jej vytvořte a uložte ho k sobě do počítače pod vaším jménem. Poté si dole přejmenujte záložky - budou čtyři a budou mít názvy
sběr, třída, kalendář a škola.
Každou ze záložek si označte také barevně dle vašeho výběru. To je zatím vše. Zatím mi nic neposílejte, ale úkol vypracujte, protože na něj budou navazovat další.
Mějte se fajn.

Dějepis -  PL Sparta a Athény ( v souboru dole)

 

Globální výchova - Režim dne - vyber si jeden den a napiš si časový harmonogram, jak vypadal před karanténou a jak vypadá teď.

Co sis uvědomil/a? Poslat mailem do 3. 4.

 

Tělesná výchova - dívky

                                Procvičujte sestavu se šátkem (kdo má doma stuhu, může cvičit se stuhou)
                              Sestava - na jakoukoliv hudbu, maximálně dvě minuty 
                              Co musí sestava obsahovat: povinně - váhu, skok, a pak dle fantazie různé druhy krokových variací, tanec

 

                               - chlapci

Zdravím vás všechny a opět přípomínám, že ve zdravém těle je zdravý duch. Takže se zkuste alespoň jednou za dva dny odtrhnout od pc/mobilu a zacvičte si. Myslím,že ta stanoviště, na která jste zvyklí z hodin TV, jsou doma zvládnutelná. Jak jsem psal....švihadlo lze nahradit dřepy (paty na zemi), břicho – sedylehy (kmitavý pohyb v 45stupňovém úhlu), zvedání nohou, nůžky, psaní číslic..., kliky – ze špiček/ z kolenou – jak to zvládnete, plank (prkno) alespoň 20s/30s. Dejte si pro povzbuzení hudbu do uší, 3-4 kola s 20-30vteřinovými intervaly a budete mít lepší pocit, že jste pro sebe něco udělali.

Učivo na týden 23.3. - 27.3.2020

 Matematika - desetinná čísla, slovní úlohy, vypočítat  do školního sešitu, kontrola v pátek 27.3.

                        (Desetinna_cisla_slovni_ulohy.pdf)

 Fyzika - dobrovolný úkol, který můžete do školy přinést, až budou školy znovu otevřené a budete ohodnoceni :). Zkuste vyrobit doma siloměr. Tady máte malý návod:

               Co bude potřeba? tvrdý papír, drátek, gumičky, kousek špejle

               Postup: Z papíru vyrob dvě trubičky, při čemž jednu bude možné vsunout do druhé. Kousek od okraje každé z trubiček propíchni dírky a protáhni jimi kousek                   špejle. Před protáhnutím papírovou trubičkou však na špejle dej gumičku. Ke špejli z většího válečná umísti držadlo z drátku a ke špejli z menšího válečku pak                 háček na zavěšení tělesa. Viz obrázek nížesmile:

 Informatikapaní učitelka Daňhelková: - najdi na internetu výukové video nebo prezentaci ze tří předmětů, které se právě doma učíš. Jejich odkaz mi pošli na email:                                                                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

                       pan učitel Jůza  - vytvořit animaci v prezentaci s použitím obrázků, téma libovolné - volná graf. technika -poslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                             termín konec března 

Přírodopis - výpisky z prezentace (dole na stránce třídy)

Český jazyk -  www.weskole.webnode.cz

                    Mluvnice- učebnice str. 79 výpisky z oranžové tabulky (látku se naučit)

                                    uč. str. 79/3 graficky znázornit první tři věty

                                    PS 39/5 Určete větné členy, nadepište nad slova do PS

                   Sloh - popis pracovního postupu uč str. 121/6 do sešitu

                   Literatura - připomínám četbu, nyní je vhodná doba číst.

                                     Čítanka str. 131 přečíst ukázku a do sešitu vypsat, co je brak

 Zeměpis - zopakovat utváření zemského povrchu - umět vyjmenovat 4 vnitřní přírodní činitele + zvládnout popsat vrásnění a kernou činnost 
                   prostudovat vnější přírodní činitele + stručné výpisky

Globální výchova  -pustit si Kovyho mediální ring - postupně všechny díly - napsat si do sešitu, co jsem se dozvěděl nového.

                                  https://www.jsns.cz/lekce/226333-kovyho-medialni-ring

 

 Anglický jazyk  - paní učitelka  Korenčiaková               

                             Přepsat poznámky do sešitů:  23rd March

                                                                             Must and mustn´t

                                                                             must- muset

                                                                             mustn´t – nesmět

                         HW 1:

                        Write in your exercise books what you must and what you mustn´t do at school. You can use the expressions in exercise 72/ 4. Napište do sešitů co                                  musíte, a co naopak nesmíte dělat ve škole. Můžete použit také výrazy v uč. na str. 72/4.

                        Ex.: I must listen. I must do my homework. I mustn´t talk in lessons.

                        HW 2.

                        Číst a překládat text v uč. na str. 73

                        HW 3:

                        podívat se na youtube, na prví epizodu Extra English episode 1

 

                       HW 1: podívat se na youtube na druhou epizodu Extra English episode 2

 

                       HW 1: uč. 74/2

                       HW 2: uč. 75/ 5

                       HW 3: podívejte se na youtube na třetí epizodu Extra English episode 3

                       HW=homework

                      paní učitelka Soukupová ( učivo je do konce března z minulého týdne)

                    přepsat a naučit se slovíčka 6. lekce str. 85, 
                   -  přečíst si gramatiku k 6. lekci v prac. sešitě na str. 79 a vypsat vše, co se týká 6. lekce 
                   -  v učebnici přepsat předložky ze str. 70 a vypsat k čemu se váží /př. at night, at 7 o clock,in the morning..../ 
                   -  do sešitu přepsat cv. 6/75  z učebnice, přečíst článek A B str. 73 a přeložit. 
                   -   v prac.sešitě vypracovat strany 51, 52, 53, 54, 55 

Dějepis - ( učivo z minulého týdne, dokončit), přečíst v uč. str. 72-78, projít přiložené prezentace, výpisky dle přiloženého pracovního listu (kdo má možnost vytisknou                                                                             pracovní list, vlepído sešitu)
 
Občanská výchova - (učivo z minulého týdne, dokončit)- na A4 barevně, psaném vaší rukou "krásně" trochu si s tím pohrajte - referát J. A. Komenský jeho život a dílo.                                       Pokud by někdo  chtěl, může různě graficky zpracovat jeho citáty.

Učivo na týden 16.3. - 20.3.2020

Anglický jazyk - paní učitelka Korenčiaková

                         - slovíčka v PS str. 85 z Unit 6 : školní předměty, musíte si je v seznamu vyhledat.

                           Pokuste se číst a překládat text v učebnici na str. 69 (nahoře, žlutý rámeček). Nová slovíčka z textu si prosím taky najděte v seznamu v PS.

Tělesná výchova ( po dobu uzavření škol) - paní učitelka Dvořáková

                                                                     Téma: Cvičení se šátkem
                                                                     Vyberte si hudbu, která je vám příjemná a vymyslete si sestavu se šátkem. Pamatujte, že sestava by měla obsahovat                                                                                 váhu a skok, a pak dle fantazie. 
                               pan učitel Procházka - Zdravím všechny žáky II. stupně naší školy. Vzhledem k situaci která nastala, máte ještě více příležitostí sedět u PC či                                                                              mobilu smile.A to není pro vaše fyzické i duševní zdraví vůbec dobré. Proto vám doporučuji si každý den trochu zacvičit.                                                                                Nejideálnější by byly, všichni je dobře znáte, posilovací stanoviště – kliky, prkno, břicho: sedy-lehy, švihadlo- lze nahradit                                                                            dřepy, záda- vzpřimovače + spešl hudbasmile
                                                                  Přinuťte se 10 minut denně a koronavirus se vám určitě vyhne.

 Informatika - pan učitel Jůza - vytvořit animaci v prezentaci s použitím obrázků, téma libovolné - volná graf. technika -poslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.-                                                              termín konec března 
                       paní učitelka Daňhelková -   9. 3. Vypracuj prezentaci o 5 snímcích, kde popíšeš, jak se učíš doma. Na 1. snímku bude název prezentace, kdo to vytvořil a                           tvoje fotka. Na dalších 3 si vždy dej 1 předmět (např. M, Č a F) a na posledním budou informace o tom, co děláš ve volném čase. Vše ulož jako soubor                                                                 PDF a pošli mi ho jako přílohu e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Hudební výchova ( do konce března)- Opakování Bedřich Smetana, dílo, život.

 Matematika  každý den věnujte alespoň hodinu procvičování online na umimematiku.cz  převody jednotek délky, hmotnosti,.obsahu,objemu a také násobení a dělení                          desetinných  čísel. 

Globální výchova- pustit si filmy na www.jsns.cz - jsou zpřístupněny volně 

                               Najdi si film - Děti online(Zachy) - do sešitu napsat, co je zaujalo a film Poslouchám - opět zapsat, co je zaujalo, proč je důležitá linka bezpečí,                                       proč tam děti volají, setkali se s někým, kdo tam volal nebo chtěl volat?

 

Anglický jazyk -paní učitelka  Soukupová ( do konce března)

                        -  přepsat a naučit se slovíčka 6. lekce str. 85,
                         - přečíst si gramatiku k 6. lekci v prac. sešitě na str. 79 a vypsat vše, co se týká 6. lekce
                         - v učebnici přepsat předložky ze str. 70 a vypsat k čemu se váží /př. at night, at 7 o clock,in the morning..../
                         - do sešitu přepsat cv. 6/75  z učebnice, přečíst článek A B str. 73 a přeložit.
                         - v prac.sešitě vypracovat strany 51, 52, 53, 54, 55 - 

                         paní učitelka Korenčiaková

                         -  cvičení v PS 46/2; 47/5
                         Prosím jestli můžete, úkoly ofoťte  a pošlete mi na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                         Měl-li by kdokoliv z vás nějaké nejasnosti  (případně si chcete promluvit anglicky ;-) ), přidejte si mně na Skype: Miriam.Korenciakova Opatrujte se.
                         učebnici celou str. 66. Přečtete si text ve cvičení 3, a udělejte cvičení 1, 2 do sešitů!  (do zítřka).
                        PS: 84 slovíčka, druhý sloupec od slova dance po slovo finish ( do pátku).
 
Fyzika - žáci si  pustí video v odkazu https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150005-gravitace-a-lety-do-vesmiru/ a pak udělají výpisky z                        prezentace 

Přírodopis - výpisky z prezentace 

Český jazyk - na www.weskole.webnode.cz mají žáci zadané úkoly a procvičování
 
Dějepis - ( učivo do 27.3.), přečíst v uč. str. 72-78, projít přiložené prezentace, výpisky dle přiloženého pracovního listu (kdo má možnost vytisknou pracovní list, vlepí                     do sešitu)
 
Občanská výchova - (učivo do 27.3.)- na A4 barevně, psaném vaší rukou "krásně" trochu si s tím pohrajte - referát J. A. Komenský jeho život a dílo. Pokud by někdo                                       chtěl, může různě graficky zpracovat jeho citáty.
Zeměpis - ( učivo i z minulého týdne) zopakovat si učivo - Krajinná sféra str.7 až Litosféra v pohybu str.14. Slibovaný test bude po návratu do školy. Z nového učiva:                                       začít - Utváření zemského  povrchu str.17-20 ....vypsat vnitřní a vnější činitele, krátkou charakteristiku vrásnění a kerné činnosti + obrázek a popis.
 
 

Učivo na týden 9.3.-13.3.2020

 Český jazyk - Věty jednoduché opakování  v učebnici s. 75 (vypsat informace plus příklady z tabulek).

                       Vypracovat s 75/1,2  a PS s. 38 / 1a,B ( žáci s SPU nedělají b)

 

Dále s. 76 v učebnici výpisky z tabulky, nevynechat příklady a vypracovat do uč. 76/3

PS 38/2a, 2b - dvě věty do sešitu (žáci s SPU mohou použít u cvičení 2a Pravidla českého pravopisu

 

Čítanka ukázka od s.157 přečíst a do sešitu zodpovědět otázku : Proč se chlapci rozhodli odejít?

Žáci s SPU mohou četbu nahradit poslechem audioknihy z YT Mark Twain Život na Mississippi

a zodpovědět do sešitu otázku : O čem vypravěč sní? Co je jeho cílem, čeho chce dosáhnout?

 

 

Dějepis     - Starověké Řecko str. 71- 72 přečíst, výpisky formou odpovědí na otázky:

                    1.Jaké byly přírodní podmínky v egejské oblasti?

                    2. Odkud se do egejské oblasti dostalo zemědělství?

                    3.Které plodiny se zde pěstovaly?

                    4.S čím se obchodovalo?

                    5.Jaká specializovaná řemesla zde vznikla?

 

Občanská výchova -Obecní samospráva str. 46-47 přečíst, písemně přepsat a doplnit (do sešitu) cvičení na str. 47 (nad modrým rámečkem)Místo, kde spolu lidé žijí....

 

Matematika - žáci mají zadaná cvičení v PS

 

Anglický jazyk -  paní uč. Soukupová umět zpaměti povídat "Můj denní program" + napsat, slovíčka lekce 5, PS str.50

                          - paní učitelka Korenčiaková 11th March

                             Imperatives (rozkazovací spůsob).                                                                      

                            Positive imperative: Wash your hands, please. (Umyjte si ruce, prosím)

                            Negative imperative: DON` T speak Czech in an English lesson! (Nemluvte česky na hodině angličtiny!)

                            Prosím do sešitů udělat uč. str. 65/ 7.

                            Opakování like/don´t like: PS: 45/1,2; 46/3,4 (pozor: shop: shopping , p se zdvojuje, protože je samohláska o mezi dvěma souhláskami, stejně run:                                  running, swim: swimming; )

 Zeměpis - ( učivo do 20.3.) zopakovat si učivo - Krajinná sféra str.7 až Litosféra v pohybu str.14. Slibovaný test bude po návratu do školy. Z nového učiva: začít -                                                        Utváření zemského povrchu str.17-20 ....vypsat vnitřní a vnější činitele, krátkou charakteristiku vrásnění a kerné činnosti + obrázek a popis.