Přehled písemných prací a testů v týdnu 15.1. - 19.1.2018

15.1. TEST přírodověda (1. hodinu kvůli divadlu)

16.1. TEST vlastivěda červená

17.1. TEST vlastivěda zelená

18.1. II. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

19.1. II. čtvrtletní písemní práce z matematiky

 

V pondělí 15.1.2018 jdeme do divadla na "Pražské pověsti" (náhradní termín za listopad)

 

Učivo 8.1. - 12.1.2018

Čj - opakování vzory přídavných jmen, vyjmenovaná slova - příprava na II. čtvrtletní práci

M - opakování geometrie - konstrukce trojúhelníku, čtverce, obdélníku, dělení, násobení, slovní úlohy - příprava na II. čtvrtletní práci

Př - vesmír, sluneční soustava, planety

Vl - opakování Evropa str. 54-56, 16.1. - TEST

   - Marie Terezie, Josef II., osvícenství

 

Učivo 3.1. - 5.1.2018

Čj - opakování přídavná jména a vzory

M - opakování konstrukce trojúhelníku, nová látka konstrukce čtverce a obdélníku

Př - v tomto týdnu nebyla

Vl - nová látka Marie Terezie, Josef II, osvícenství

 

Učivo 18.12. -22.12.2017

Čj - procvičování vzorů přídavných jmen

M - procvičování konstrukce trojúhelníku a kružnice

Př - opakování Půda, nová látka Vesmír

Vl - Povrch Evropy, opakování Doba pobělohorská

 

 

Vážení rodiče,

 

jistě jste byli dětmi informováni, že v pátek 22.12. máme ve třídě vánoční besídku. Tento den má třída vyučování pouze 4. vyučovací hodiny, tj. do 11.40 hodin. Vánoční prázdniny jsou od 23.12.2017 do 2.1.2018. Škola začíná po Novém roce dne 3.1.2018.

Prosím, abyste dětem připomenuli na páteční besídku dárky pro své kamarády ze třídy, aby někomu nebylo líto, že nedostal dárek. Děkuji.

Přeji vám krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2018.

Pavla Šilerová

 

Vážení rodiče,

dne 6.11.2017 v 17.30 hodin se konají třídní schůzky. Vzhledem ke kázeňským problémům ve třídě, je účast všech rodičů nutná. Pokud se někdo z rodičů nemůže zúčastnit, kontaktujte mne a domluvíme na náhradním termínu k osobní schůzce. Děkuji.

 

Dále si vás dovoluji informovat, že pro rodiče žáků s podpůrnými opatřeními budu k dispozici ve sborovně na 1. stupni od 16.30 do 17.00 hodin.

Pro rodiče žáků, kteří půjdou k přijímacímu řízení, se koná informativní schůzka od 18.30 hodin ve školní jídelně.

Šilerová

 

 

 

Dne 31.10. a dne 9.11. má naše třída naplánované divadlo. Prosím o zaplacení 2x50,-Kč na vstupné. Děkuji. Šilerová

 

Vážení rodiče,

jenom upozorňuji, že ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10. jsou podzimní prázdniny.

Dále upozorňuji, že se ve škole vyskytly vši. Prosím o kontrolu vašich dětí, aby nedošlo k rozšíření. Děkuji.

Šilerová

 

Učivo probrané v týdnu 9.10. až 13.10.: 

V angličtině jsme probrali 3. lekci. (Štrynclová) 

 

Učivo probrané v týdnu 2.10. až 6.10.: 

V angličtině jsme dokončili 2. lekci. Ze 3. lekce jsme probrali sloveso "chtít" (vazba want to plus sloveso - uč. str. 11). Za DÚ jsou slovíčka z uč. str. 11. (Štrynclová) 

 

Vážení rodiče,

dnes byly dětem rozdány lístky, kterými zjišťujeme předběžný zájem o školu v přírodě. Prosím, aby vyplněné lístky děti odevzdaly do pátku 6.10.2017. Děkuji.

Šilerová

 

Učivo probrané v týdnu 25.9. až 27.9.: 

V angličtině jsme procvičovali časové údaje. V uč. udělána str. 8 celá. Dále jsme opakovali časování sloves v přítomném čase s důrazem na 3. os. j. č. DÚ Prac. seš. 7/4. 

 

Učivo probrané v týdnu 18.9. až 22.9.:

 

V angličtině jsme v úterý 19. 9. psali menší test na téma "Školní předměty".

Žáci dále napsali krátký popis oblíbeného učitele, který nebyl známkován. Začali jsme 2. lekci, probrali jsme časové údaje. V Uč. uděláno 8/1, v PS 7/3. 

 

Info:

V pátek 22.9. proběhne ve škole Srdíčkový den. Jedná se o charitativní prodej drobností. Pokud budou mít vaše děti zájem, mohou si zakoupit drobné předměty.

Příští týden v pátek 29.9. je ve škole ředitelské volno.

 

Vážení rodiče,

děti byly informováni o zaplacení pracovních sešitů pro 5. ročník. Těm, co již zaplatili, děkuji, ti kteří nezaplatili, prosím, o zaplacení do konce týdne. Děkuji.

Čj                     75,-Kč

M1                    67,-Kč

M2                    67,-Kč

Př                     49,-Kč

Vl-1.díl              49,-Kč

Vl-2.díl              49,-Kč

Start with click   129,-Kč

celkem              485,-Kč

 

Učivo:

V angličtině jsme probrali v Uč. celou stranu 6 a na str. 7 cvič. 5, v PS celou stranu 6 a na str. 7/3. V úterý 19.9. budeme psát test na 1. lekci - téma školní předměty a školní rozvrh.