19.6. - pátek

Český jazyk PS 46,47

 

Matematika PS 23-26

 

Vlastivěda PS 19-23

 

18.6. - čtvrtek

Český jazyk PS 44,45

 

Matematika PS 20-22

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 15.6.- 19.6.

- ve středu 17.6. se online hodina ruší, hodinu máme ve čtvrtek 9:45.

PS: str. 64/1,2

PS: str. 65/3,4,5

PS: 67/3,4

 

12.6. - pátek
Český jazyk PS 37,38
 
Matematika PS 13
 
Vlastivěda PS 17,18
 
 
11.6. - čtvrtek
Český jazyk PS 36, 37/1
37/1 - na mail
 
Matematika PS 12
12/3,5 - na mail
 
10.6. - středa
Český jazyk PS 34/2, 35/1,2
 
Matematika PS 10,11
 
Vlastivěda PS 42-43
 
 
9.6. - úterý
Český jazyk  PS 32,33,34/1
 
Matematika  PS II. - strana 9
 
 8.6. - pondělí
Český jazyk PS strana 30-32/8
 
Matematika PS II. strana 7/14,15 a strana 8
 
Přírodověda učebnice 76-83,  PS 60,61

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 8.6.- 12.6.

PS: 60/2

PS 61/4

PS: 62/1

 

5.6. - pátek
Český jazyk strana 218-224
 
Matematika PS II - 6/7-10,  7/11,12,13
 
Vlastivěda strana 46-48
 
4.6. - čtvrtek
Český jazyk strana 216-218/20
216/16 - na mail
 
Matematika strana 106(112)-108(114)
 
3.6. - středa
Český jazyk strana 214-216/15
214/10 - na mail ( poslední věta: Učil- jsme se o slovních druz-ch. )
 
Matematika strana 103(109), 104(110), 105(111), 106(112)/43,44
PS II - 6/5, 6 - na mail
 
Vlastivěda strana 68-70
 
 
2.6. - úterý
Český jazyk strana 212-214
215/13 - na mail
 
Matematika 101, 102, 103/23,24
PS II strana 5 - na mail
 
 
 1.6. - pondělí
Český jazyk učebnice strana 209-211
 
Matematika učebnice 98-100
100/8 - na mail
 
Přírodověda učebnice 71-75
výpisky - modré rámečky
 
 
29.5. - pátek
Český jazyk strana 202-208
 
Matematika strana 96,97 - desetinná čísla
internet:Seznam-Desetinná čísla-ppt stáhnout
 
Vlastivěda strana 45
internet:Seznam-Dějiny udatného českého národa
 
 
 
Anglický jazyk (Korenčiaková) 1.6.- 5.6. 
Dobrý den, posílám úkoly na příští týden. 

- slovní zásoba uč. str. 57/5

-číst text na str. 56

- PS: 56/1,2

-PS 57/3

 

 Anglický jazyk Štrynclová 1.6.- 5.6. (školní skupina)

Budeme pokračovat v práci s časopisem R and R (dubnové vydání).

Nezapomeňte si časopis přinést. 

Minulý týden jsem přečetli a poslouchali kvíz o USA. Nadcházející týden

zůstaneme u tématu anglicky mluvících zemí (USA, Kanada, VB, Austrálie, Nový Zéland). 

Kromě toho budeme hovořit o Evropě (Lekce 23). 

 

28.5. - čtvrtek
Český jazyk strana 201/6,7
208/1 - na mail ( 1.odstavec )
 
Matematika PS strana 32 na mail
 
 
 
27.5. - středa
Český jazyk strana 199-201/3-5
201/5 - na mail
 
Matematika učebnice strana 94,95,  PS  31
95/21 na mail ( někdo má na straně 98 )
 
Vlastivěda strana 66,67 - výpisky na mail
 
26.5. - úterý
Český jazyk - učebnice strana 195-198
195/6 - na mail ( prvních 6 řádků, poslední slovo je........smíchy. )
 
Matematika učebnice - strana 93
93/14, 15 - poslat na mail
 
 
 25.5. - pondělí
Český jazyk - učebnice strana 193-195
195/4 na mail první tři vzorce
 
Matematika strana 91, 92
92/9 - na mail
 
Přírodověda - učebnice strana 68, 69
 
 
 
 
Dobrý den,
od pondělí se budeme dělit na domáci (Korenčiaková) a školskou skupinu (p. uč. Štrynclová). V MS teams jsem vytvořila nový tým - 5.B domácí skupina. 
Online výuku budeme mít ve středu v 11:00 a ve čtvrtek v 9:45.
Na online hodinu si přečtete text v učebnici na str. 56.
Děkuji, Korenčiaková
 
Výuka anglického jazyka od 25.5. 2020: Školní skupinu 5.B bude vyučovat Mgr. Gabriela Štrynclová, online skupinu povede Mgr. Miriam Korenčiaková. Tím pádem nastává nové rozřazení žáků, které bude platné až do konce školního roku. Od příštího týdne tedy prosím komunikujte s vyučující školní skupiny, pouze tehdy, pokud Vaše dítě nastoupí do školy. Jestliže Vaše dítě bude pokračovat v domácím vzdělávání, obracejte se prosím na kolegyni Korenčiakovou. Děkuji. S pozdravem Štrynclová Gabriela
 
22.5. - pátek
Matematika - téma: Stavby z krychlí, soustava souřadnic
136 - pokud máš doma kostky, zkus si příklady 1-4
137/1 a, b, c, d, e - na mail
internet: Seznam-Soustava souřadnic Oxy-ppt stáhnout  ( https://slideplayer.cz/slide )
 
Vlastivěda - téma: Vyhlášení protektorátu, 2. světová válka
strana 43,44
Otázky:
1. Co se stalo 15. března 1939
2. Co se stalo v září 1939
3. Kdo se přidal k Německu
4. Které státy vystoupily proti snaze těchto útočných nedemokratických států ovládnout jiné státy
5. Co bylo gestapo
6. Co všechno muselo být odstraněno ( konkrétně )
7. Co se stalo v roce 1942
8. Jaký osud stihl za války Židy a Romy
internet: 1. Seznam-Protektorát Čechy a Morava-ppt stáhnout  (https://slideplayer.cz/slide )
                2. Seznam-Druhá světová válka-videa
 
Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě
 
Výtvarná výchova - téma: Přímořská letoviska
nakresli libovolnou technikou, inspirace: červená vlastivěda strana 64,65
 
 
 
21.5. - čtvrtek
Český jazyk - téma: Souvětí
193/1 - ústně
194/2 - na mail
194 - naučit se rámeček
internet: Seznam-Věta jednoduchá,souvětí-ppt stáhnout    (https://slideplayer.cz/slide )
 
Matematika - téma: Práce s daty
90/1 a, b, c, d - na mail
90/2 a, b, c, d, e, f - na mail
internet: Seznam-Práce s daty-Digitální učební materiály RVP   ( https://dum.rvp.cz/materialy/prace-s-daty.html )
 
Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost
 
20.5. - středa
Český jazyk - téma: Co jsme se naučili
strana 192          online výuka
 
Matematika - téma: Aritmetický průměr
strana 89            online výuka
 
Vlastivěda - téma: Přímořská letoviska - pobřeží Jaderského a Středozemního moře
strana 64, 65
Otázky:
1. Jaké země jsou nejvíce navštěvované na pobřeží Jaderského moře
2.Jaké jsou státy na pobřeží Jaderského moře
3. Jaké jsou evropské země, které omývá Středozemní moře
4. Jak se nazývá nejvyhledávanější pobřeží Španělska
5. Jak se nazývá jižní pobřeží Francie
6. Jak se nazývá severní část pobřeží Itálie
7. Které státy jsou u Egejského moře
8. Které státy jsou u Černého moře
9. Kdo je nazývaný "zelený klenot Řecka"
internet:Seznam-VY-32-Inovace-16-Přímořská letoviska Evropy I.-36-PDF Fre..
                              ( https://docplayer.cz/153802-vy-32-inovace-16-primorska-letoviska )
 
Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě
 
19.5. - úterý
Český jazyk - téma: Co jsme se naučili
191/4 - na mail
191/5 - na mail ( vypiš pouze základní skladební dvojice a do závorky napiš druh přísudku )
 
Matematika - téma: Chytrost nejsou žádné čáry
88/1, 2 - na mail
88/4 - na mail napiš pořadí obchodů a počet metrů
88/5 - na mail odpověď
 
Čtení - téma: Šťastný princ
strana 173-175
 
Pracovní činnosti - téma: Síť krychle a síť kvádru
vyrob z papíru 2 sítě krychle a 2 sítě kvádru - pošli na mail
 
AJ Korenčiaková 18.5.- 22.5.

Na příští online hodinu si zopakujte z učebnice StartWithClick:

1. slovní zásobu: str. 43,47, 49, 51 (šedý rámeček)

2. čtení textu na str. 42

Pracujte s pracovním sešitem:

3. PS: 50/1,3,4

4. PS: 51/5,6

 

AJ Štrynclová 18.5. - 22.5. 

Naučte se slovíčka z uč. str. 63. Budeme pracovat s lekcí 23. (Lekce 20 - 22 doděláme později, abychom "neskákali" z minulého času na čas budoucí). V novém čísle časopisu R & R si na str. 16 přečtěte článek o corona viru - budeme s ním v pátek pracovat na naší poslední online hodině od 11 hod. 

 

https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-05.pdf

 

18.5. - pondělí

Český jazyk - téma: Co jsme se naučili ( Opakování kapitoly: Podmět a přísudek )

190/1 - na mail

190/3 a - na mail

 

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

87 - naučit se rámeček

87/13 a, b, c - na mail

87/14 - na mail

 

Přírodověda - téma: Rozmnožovací soustava

strana 66,67

Otázky:

1. Co tvoří rozmnožovací soustavu

2. Rozmnožovací soustava u žen

3. Rozmnožovací soustava u mužů

4. Co je nutné ke vzniku nového života

5. Jak nazýváme období dospívání

6. Co vzniká v ženských a mužských pohlavních orgánech

7. Co je menstruace

8. Co je to pohlavní pud

internet: 1. Seznam-Rozmnožovací soustava-PDF Stažení zdarma ( https://docplayer.cz/996517-rozmnozovaci-soustava.html )

                2. Seznam-Rozmnožovací soustava-ppt stáhnout ( https://slideplayer.cz/slide )

 

Čteni - téma: Původ bizona

strana 171,172

 

15.5. - pátek

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

86/6 - odpověď na mail

86/7, 12 - ústně

86/8 - odpověď na mail

86/9, 10 - na mail

86/11 - narýsuj, vypočítej a pošli na mail

 

Vlastivěda - téma: Kulturní život, Život za první republiky, Cesta k zániku ČSR

strana 41, 42

Otázky:

1. Ze kterých zemí se skládala nová Československá republika?

2. Co znamená, když řekneme, že ČSR byla demokratickým státem? Které znaky to charakterizovaly?

3. Jak došlo k rozpadu první republiky?

internet:1. Seznam-Život za první republiky-ppt.stáhnout

               2. Seznam-DUMY.CZ-Materiál Zánik ČSR ( dumy.cz/materiál )  -  na mail

 

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

 

Výtvarná výchova - téma: Šeřík

libovolná technika - na mail

 

14.5. - čtvrtek

Český jazyk - téma: Slohové úkoly - Dobrý skutek

188,189 - přečti si

190/1-5 - ústně

190/2 - (kapitola Co jsme se naučili) - na mail

 

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

85 - nauč se rámeček

85/2 - vypočítej obsah - na mail

85/3,4,5 - na mail

 

Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost 

 

 

13.5. - středa

Český jazyk - téma: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

186/3

187/4                    online výuka

 

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

strana 84              online výuka

 

Vlastivěda - téma: Hospodářství, obyvatelstvo

strana 63

Otázky:

1. Kde pracuje většina obyvatel Evropy 

2. Kolik lidí žije v Evropě

3. Které velké skupiny národů se zde nacházejí

4. Do kterého národa patří Češi - na mail

internet: Seznam-Obyvatelstvo Evropy 720 mil.-ppt.stáhnout   ( je tam i hospodářství )

 

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

 

 

12.5. - úterý

Český jazyk - téma: Shoda přísudku s několikanásobným podmětem

186 - naučit se rámeček

184,185/1,2 - ústně

186/3 - na mail ( prvních 7 řádků, poslední slova.....anglická slovíčka )

internet: Seznam-Shoda přísudku s podmětem-ppt stáhnout  ( https://slideplayer.cz/slide )

 

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

83/6-9 - ústně

83/10,11,12 - na mail

 

Čtení - téma: Co je lepší, rozum nebo bohatství?

strana 170,171

 

Pracovní činnosti - téma: Jarní výrobek

Udělej výrobek s jarní tématikou a pošli na mail ( můžeš se inspirovat na Pinterestu )

Anglický jazyk  11.5.- 15.5. (Korenčiaková)

Na příští online hodinu si zopakujte z učebnice StartWithClick:

1. slovní zásobu: str. 43,47, 49, 51 (šedý rámeček)

2. čtení textu na str. 42

 

Anglický jazyk 11.5.- 15.5. (Štrynclová)

Online výuka proběhne v pátek od 11 hodin. Připravte si deset vět v minulém čase. Projdeme to spolu v pátek ústně. Čili každý vymyslí a napíše si 5 vět oznamovacích, které budou obsahovat nepravidelná slovesa v minulosti, a pět otázek v minulosti. Např.  He came late. Why did he come late? Tyto věty mi neposílejte. Na mail mi, prosím, zašlete PS 52/3, 4 a 53/5, 6. Pracujte, prosím, s nepravidelnými slovesy ze seznamu, který stále ještě naleznete v příloze AJ nepravidelná slovesa. 

 

11.5. - pondělí

Český jazyk - téma: Podmět několikanásobný a podmět nevyjádřený

182 - naučit se rámeček!

182/4 a 183/6 - ústně

183/5 - na mail

 

Matematika - téma: Povrch kvádru, síť kvádru

135/1,2 - ústně

135/4-8 - na mail

 

Přírodověda - téma: Smyslová a nervová soustava

Smyslová soustava strana 64

Otázky:

1. Proč chráníme svoje smyslové orgány před poškozením

2. Co vnímáme prostřednictvím jednotlivých smyslů

3. Z čeho se skládá oko

4. Z čeho se skládá ucho

5. Kam vedou podněty zachycené smyslovými orgány

6. Co by mohlo poškodit zrak nebo sluch

Nervová soustava strana 65

Otázky:

1. Proč jsou pro naše tělo nebezpečné úrazy

2. Co tvoří nervovou soustavu

3. Jakou úlohu mají nervy

4. Z čeho se skládá mozek a co tvoří jeho povrch

5. Jaké jsou činnosti mozku

6. Jak můžeme rozvíjet schopnosti mozku

7. Co je mícha

internet: 1. Seznam-Smyslová soustava-ppt stáhnout ( https://slideplayer.cz/slide )

                2. Seznam-Nervová soustava člověka-ppt.stáhnout  ( https://slideplayer.cz/slide )

 

Čtení - téma: Ošizený šibal

strana 168-170

 

 7.5. - čtvrtek

Český jazyk - téma: Podmět několikanásobný a  podmět nevyjádřený

180/1 - ústně

181 - nauč se rámeček Zopakujte si

181/2 - ústně

181/3 - na mail ( napiš věty s nevyjádřeným podmětem )

 

Matematika - téma: Povrch kvádru, síť kvádru

134 - nauč se vzorec

135/3 - na mail

internet: Bakalář-matematika-povrch kvádru

 

Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost

 

6.5. - středa

Český jazyk - téma: Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou

179/3,4                     11.00 - 11.45 hod. online vyučování

180/5

 

 Matematika - téma: Převody jednotek - jednotky objemu

strana 82                  11.00 - 11.45 hod. online vyučování

 

Vlastivěda - téma: Rostliny a živočichové

strana 61,62

Otázky: 1. Jaké rostliny a živočichy najdeme v polárním podnebném pásu

            2. Jaké rostliny a živočichy najdeme v mírném pásu

            3. Jaké rostliny a živočichy najdeme v subtropickém pásu

internet: Seznam-Podnebné pásy-živočichové-ppt stáhnout

 

Tělesná výchova - téma: cvičení v přírodě

 

5.5. - úterý

Český jazyk - téma: Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou

179 - naučit se rámeček Pamatujte si!

177/1 a - na mail

179/2 - ústně

internet: Seznam-přísudek jmenný se sponou-videa youtube

 

Matematika - téma: Povrch krychle, síť krychle

133/7, 8, 9 - odpovědi na mail

133/10 - na mail ( pomůže ti strana 85 - jednotky obsahu )

 

Čtení - téma: Mrazík

strana 163-168

 

Pracovní činnosti - téma: Dárek pro maminku

Blíží se Den matek, vyrobte pro maminku nějaký pěkný dárek, vyfoťte ho a pošlete na mail. ( Nápady můžete najít na Pinterestu ).

 

 Zdravím

úkolů jste se zhostili opravdu výborně, i bonusovou otázku jste zvládli, opravdu jste dobří. Správné odpovědi byly

1) Neil Armstrong
2) Pravčická brána
3) Suezský průplav
4) Úzkorozchodná dráha mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí
Tímto jsem chtěl vyhledávání ukončit, ale z vašich ohlasů vyplývá, že bych měl udělat ještě další pokračování. Předkládám tedy další tři hádanky, ale tentokrát je účast pouze dobrovolná. Kdo nechce, nemusí již nic posílat. Kdo si chce otestovat své dovednosti, ať pošle odpovědi.
Osobnost:

česká lokomotiva

ministerstvo národní obrany - oddělení tělesné přípravy vojsk

pomocný dělník u stavební geologie

dokumentační středisko ČSTV

cena Pierra de Coubertina

jeho „trojboj“ se dodnes nikomu nepodařilo zopakovat

šťastně ženatý, jeho žena také slavná

osobnost století

 

Přírodní útvar:

 

·         935

·         161

·         73 000

·         kosa

·         přesypy

·         duny

·         křídové skály

·         Je spojen s pevninou hrází (2,5 km)

·         žito, oves, brambory, cukrová řepa

·         trajektovéspojení

 

a nakonec  technická památka:

 

1926

(Ta, co mě porodila) všech (pěšin)

Chicago

Santa Monica

3940 km

Illinois

Missouri

Kansas

Oklahoma

Texas

Nové Mexiko

Arizona

Kalifornie

Springfield

Oklahoma City

auta

nostalgie

ze západu na VÝCHOD A NAOPAK
Držím palce

Vladislav Jůza

 

4.5. - pondělí

Český jazyk - téma: Shoda přísudku s podmětem

176 - znovu si pročtěte a naučte se rámečky

177/3 a, b - ústně

177/4 - na mail

internet: Bakalář - výklad látky ( odkaz z 30.4. )

Matematika - téma: Povrch krychle, síť krychle

133/3,5,6 - na mail

133/4 - ústně

internet: Bakalář - povrch krychle - výklad

Přírodověda - téma: Kožní soustava

strana 63

Otázky: 1. Čím je tvořena kožní soustava

           2. Proč chráníme kůži před poškozením

           3. Jaké jsou hlavní významy kůže

           4. Z jakých vrstev se kůže skládá

           5. Jak o kůži pečujeme

internet: Seznam-Soustava kožní-ppt stáhnout ( https://slideplayer.cz/slide ) 

Čtení - téma: Popelka aneb Skleněný střevíček

strana 156-162

 

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 4.5.- 7.5. 

- - sledujete seriál Extra English? Připravte si, prosím, k online hodině, krátký (2-3 věty) popis epizody, která se vám dosud nejvíc líbila. Stačí napsat, o čem epizoda je -v přítomném čase prostém.

-vyslechněte si krátké video ze seriálu Friends a zkuste doplnit mezery. Před poslechem si vypište novou slovní zásobu (key words to listening) do sešitů a naučte se jí. Výslovnost vám nepíšu, protože máte poslech a můžete si slovíčka vyslechnout.

KEY WORDS TO LISTENING:

side effects- nežádoucí účinky

headache- bolest hlavy

dizziness- závratě

drowsiness- ospalost

nervousness- nervozita

facial swelling- otok obličeje

nausea- nevolnost

vomitting- zvracení

stomach bleeding- krvácení do žaludku

liver damage- poškození jater

Poslech (replika ze seriálu Friends):

https://learningapps.org/2477450

-zkuste doplnit a přeložit píseň: https://learningapps.org/9789898

-zopakujte si povolání: https://learningapps.org/10364179

 

Anglický jazyk (Štrynclová) 4.5.- 7.5. 

Opakování předložek: Podívejte se na přílohu AJ Gold Rush (Zlatá horečka) a na přílohu Where is. V příloze Where is je pět postaviček, které máte na obrázku o zlaté horečce najít. Nebude to jednoduché, protože na obrázku se toho děje opravdu hodně, ale vy to zvládnete :)- Až postavy najdete, napište ke každé z nich jednu větu o tom, kde se postava nachází - např. Wally is next to ... Věty mi pošlete na mail buď v písemné podobě, nebo jako zvukový soubor, který sami namluvíte (např. v aplikaci Voice Memos na mobilním telefonu). To záleží na vás, kterou formu zvolíte. Budu se těšit na vaše věty nebo nahrávky :)- Kromě toho se učte nepravidelná slovesa v minulém čase, po květnových svátcích s nimi budeme hodně pracovat. 

30.4. - čtvrtek

Český jazyk - téma: Shoda přísudku s podmětem

175/1 a - na mail

176 - naučit se 2 rámečky Pamatujte si

internet: Bakalář-výuka-výukové zdroje-český jazyk-shoda přísudku s podmětem-youtube   Výklad látky

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

81/13 - napiš vzniklou větu na mail

81/14 - ústně

81/16 - na mail odpověď

Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost

 

29.4. – středa

Český jazyk – téma: Co jsme se naučili

173/4,5

174 – ověřování znalostí                               11.00-11.45 hod. online výuka

Matematika – téma: Převody jednotek – prohloubení

80/8-12                                                             11.00-11.45 hod. online výuka

Vlastivěda – téma: Podnebí, podnebné pásy

Strana 60 – odpověz na otázky a pošli na mail

1.Jaké máme na Zemi podnebné pásy

2.Co je příčinou existence podnebných pásů

3.Do jakých podnebných pásů zasahuje území Evropy

4.Uvnitř mírného pásu se vytvořily, jaké oblasti s typickým podnebím

5.Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím

Internet:1. Seznam-podnebí, podnebné pásy-Podnebí a podnebné pásy-ppt stáhnout

                 (https://slideplayer.cz/slide)

              2.Seznam-Atmosféra. Podnebné pásy-PDF Stažení zdarma

                    (https://docplayer.cz/23909549-atmosfera-podnebne-pasy.html)

Tělesná výchova – téma: Cvičení v přírodě

28.4.úterý

Český jazyk - téma: Co jsme se naučili ( Opakování základních a určovacích skladebních dvojic )

172/1 - ústně

173/2 - ústně

173/3 a,b - na mail

Matematika - téma: Převody jednotek - jednotky hmotnosti

79/1,2,3,4 - ústně

79/5,6,7 - na mail

79 - nauč se: Připomeň si  a na straně 79 dole: Další jednotky hmotnosti

internet: Bakalář-výuka-výukové zdroje-matematika-jednotky hmotnosti (výklad látky, výklad příkladu )

Čtení - téma: Rusalka

strana 151-155

internet: Seznam-Rusalka-videa

Pracovní činnosti - téma: Domácí práce

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 27.4.- 30.4.

-udělejte si interaktivní cviče(obchody) https://learningapps.org/2341955

-víte, že 22.4. byl Den Země? Poslechněte si písničku o naší Zemi, je docela žká, budete si jí muset poslechnout vícekrát, abyste jí doplnili. Zkuste si jí také přeložit, nemusíte celou doslova, jen abyste věděli, o čem se v ní zpívá: https://learningapps.org/7699088

-zkuste si zahrát WordShake , pak mi na hodině povíte kolik jste nahráli bodů ;-) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

- sledujte seriál Extra English

 

 Anglický jazyk (Štrynclová) 27.4. - 30.4. 

Online výuka výjimečně proběhne v pondělí 27.4. od 11 do 11:45 hodin a sice z důvodu dvou státních svátků: v pátek 1. 5. i 8.5. se výuka neuskuteční. Čili o jednu hodinu přijdeme a jednu hodinu nahradíme toto pondělí. Jinak se naučte prvních deset nepravidelných sloves - viz příloha AJ nepravidelná slovesa. Jedná se o slovesa oranžově zvýrazněná. Dále se naučtě slovíčka z 19. lekce z učebnice str. 51. Jedná se pouze o šest slovíček :)-  

 

27.4. - pondělí

Český jazyk - téma: Slohové úkoly - Píšete si také deník?

171/4 - ústně

171/5 c - na mail

171/6,7,8 - ústně

Matematika - téma: Převody jednotek-prohloubení

78/14 - ústně

78/15,16 - na mail

Přírodověda - téma: Zdravá výživa. Zuby. Vylučovací soustava.

1. Zdravá výživa strana 61

   Otázky: 1.Jak si představujete zdravou výživu

                 2. Co by měla obsahovat

                 3. Jak často bychom měli jíst

2. Zuby strana 61

   Otázka: Z jakých částí se skládá zub

3. Vylučovací soustava strana 62

   Otázky: 1. Co tvoří vylučovací soustavu

                 2. Kolik bychom měli denně vypít tekutin

                 3. Pro je důležité pít

                4. Čím předcházíme onemocnění ledvin                 Všechny odpovědi poslat na mail

internet: Seznam-zuby-Zub-Nazuby.cz

                ( https://nazuby.cz/zub)

               Seznam-vylučovací soustava člověka-vylučovací soustava člověka-ppt.stáhnout

               ( https://slideplayer.cz/slide )

Čtení - téma: Hrst anekdot. Sněžný muž neboli yetti

strana 147-149

 

Informatika - Daňhelková - 27.4. - 10. 5.

Procvičování práce s počítačem - posílání emailů učitelům z různých předmětů, hledání v Bakalářích, stránkách třídy a online výuka pře s MS Teams. Snažte se vše zvládnout sami, ať to za vás nemusejí dělat rodiče. Možná budete na počítači časem šikovnější než oni. Nic jiného zatím dělat nemusíte.

 

24.4. - pátek

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

77/9,10 - ústně

77/11,12,13 - na mail

Vlastivěda - téma: Tvář Československé republiky ( ČSR demokratickým státem, První prezident, Občané ČSR, Podoba hospodářství )

strana 40,41 - výpisky, naučit se, poslat na mail

internet: 1.Seznam-Tvář Československé republiky-ppt stáhnout ( https://slideplayer.cz/slide )   VÝBORNÉ

                2.Seznam-DUMY.CZ Materiál Tvář Československé republiky ( dumy.cz/materiál/121749-tvar-ceskoslovenske-republiky )   VÝBORNÉ

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

Výtvarná výchova - téma: Kreslení pro radost

 

23.4. - čtvrtek

Český jazyk - téma: Slohové úkoly - Píšete si také deník?

169/1b - na mail

170/2b - na mail

171/3 - ústně

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

76/1,2,3,5,8 - ústně

76/4,6,7 - na mail 

internet: Bakalář-výuka-výukové zdroje-matematika-jednotky času. Najdi si:Převody jednotek času-výklad  + Jednotky času-výklad

Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost

 

22.4. - středa

Český jazyk - téma: Základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice

168, 169/4,5 - ONLINE VÝUKA

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

75/15,17,18,19 - ONLINE VÝUKA

Vlastivěda - téma: Vodstvo Evropy - opakování

strana 59 - Zopakujte si ve skupinách - napiš do sešitu a pošli na mail ( Napiš vždy číslo otázky a pak odpověď )

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

 

21.4. - úterý

Český jazyk - téma: Základní skladební dvojice a určovací skladební dvojice

166/1 - přečíst a naučit se rámeček

167/2 - ústně, naučit se rámeček

167/3 - do sešitu 6 vět ( každou větu psát samostatně na řádek, určit základní a určovací skladební dvojice ) , poslat na mail

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

74/12, 14 - ústně

74/13 - na mail

75/16 - odpověď na mail

Čtení - téma: Pohádka pro mladé techniky

strana 145-147

Pracovní činnosti - téma: Domácí práce, práce na zahrádce

 

20.4. - pondělí

Český jazyk - téma: Poznáváme větu

165/5 - ústně

165/6 a - na mail

internet: Bakalář - výuka - výukové zdroje - čeština - základní skladební dvojice - výklad látky

                                                                         + základní větné členy - druhy podmětů - výklad látky

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

74/8 - ústně

74/9 - na mail

74/10,11 - na mail odpověď

internet: Bakalář - výuka - výukové zdroje - matematika - převody jednotek délky - výklad učiva

                                                                               + převody jednotek délky - online testy

Přírodověda - téma: Oběhová soustava, trávicí soustava

strana 59 - Oběhová soustava - napsat odpovědi do sešitu a pak poslat na mail:

1. Co tvoří oběhovou soustavu

2. Co je srdce

3. Čím je krev rozváděna po těle

4. Jak se nazývají různé cévy

5. Proč je krev pro lidské tělo důležitá

6. Co krev obsahuje

strana 60 - Trávicí soustava - napsat odpovědi do sešitu a pak poslat  na mail:

1. Proč přijímáme potravu

2. Co tvoří trávicí soustavu

3. Navrhni, v čem by se tvoje stravovací návyky mohly zlepšit

internet: Seznam- Oběhová soustava ( zsmitusova8.cz/vyukove-materialy/obehova-soustava-8r.pdf )

                        + Trávicí soustava ( https://zsneplachovice.cz/media/dum/dum-01-prirodopis )

Čtení - téma: Léčení hubatidy

strana 141-145

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 20.4.-24.4.

Dobrý den,

posílám úkoly na tento týden.

Online hodina bude ve čtvrtek od 11:00.- 11:45. Těším se! :)

-zkuste doplnit písničku: https://learningapps.org/521622

-zopakujte si používání tázacích zájmen (wh-words): https://learningapps.org/1709027

-zopakujte si slovní zásobu: https://learningapps.org/9796626

-zopakujte si minulý čas was/were: https://learningapps.org/1601523

 

Anglický jazyk (Štrynclová) 20.4. - 24.4. 

Online výuka proběhne v pátek 24.4. od 11:00 do 11:45. Podívejte se, prosím, na Unit 18 v učebnici i v pracovním sešitu - budeme s touto látkou v pátek pracovat. Naučte se slovíčka z 18. lekce (z učebnice i z pracovního sešitu). Písemný úkol na tento týden nebude žádný. Bonusový úkol pro rychlé žáky: podívejte se na cvičení kolegyně Korenčiakové, především na opakování tázacích zájmen a minulého času, ale písnička s doplňováním je také moc pěkná. Těším se na pátek! 

 

17.4. - pátek

Matematika - téma: Převody jednotek - prohloubení

73/1,2,5,7 - ústně

73/3,4,6 - na mail pouze odpovědi

internet: Bakaláři-výuka-výukové zdroje-matematika-převody jednotek délky -výklad učiva +převody jednotek délky-online testy

Vlastivěda - téma: Na cestě k samostatnosti-opakování

strana 39 a) Náměty k opakování -odpověz na otázky a pošli na mail

internet: Seznam-11.Češi a Němci 12 Směřujeme k samostatnosti-ppt.stáhnout (https://slideplayer.cz/slide)

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

Výtvarná výchova - téma: Kreslení pro radost

 

16.4. - čtvrtek

Český jazyk - téma: Poznáváme větu

164/1,2 - ústně

164/3,4 - na mail

internet: Bakaláři - výuka - výukové zdroje - poznáváme větu - věta jednoduchá a souvětí (výklad)

Matematika - téma: Chytrost nejsou žádné čáry

72/6,7,8 - na mail pouze odpovědi

Hudební výchova - téma: Zpívání pro radost

 

15.4. - středa

Český jazyk - téma: Opakování kapitoly o slovesech

11.00 - 11.45 online výuka

strana 161-163

Matematika - téma: Chytrost nejsou žádné čáry

72/2 - do sešitu napiš alespoň 6 datumů

72/3 - poslat na mail čtverec

72/4,5 - na mail pouze odpovědi

Vlastivěda - téma: Vodstvo

strana 57-59 výpisky, naučit se

internet: Seznam- Evropa-podnebí,vodstvo 5.ročník-ppt.stáhnout ( https://slideplayer.cz/slide )

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

 

14.4. - úterý

Český jazyk - téma: Opakování kapitoly o slovesech

161/1 - ústně

161/2 - na mail ( z 1.odstavce vypsat slovesa a určit osobu, číslo, čas, způsob)

Matematika - téma: Písemné dělení dvojciferným dělitelem

71/34 - do sešitu

71/35 - odpovědi na mail

71/37 - na mail pouze výsledky

Čtení - téma: Hihlík a Egon jsou kamarádi

strana 139,140

Pracovní činnosti - téma: Domácí práce

 

Dobrý den
úkoly jste všichni splnili bezvadně. Ano byli to : Karel IV, Mount Everest, Petřínská rozhledna a bonus byla řeka Vltava
Další okruh otázek pro vyhledávání bude o něco těžší, ale opět nezáleží na odpovědích, ale na samotném procesu vyhledávání. Berte to jako soutěž.
Takže indicie

1) osobnost
první
Purdueova univerzita
Korea -78 bojových letů
Edwardsova letecká základna
NASA
Novosvětská symfonie a Music out of the Moon
den, kdy má svátek Vítězslav  1969

2) Přírodní útvar

Národní přírodní památka
Sokolí hnízdo
16,5m
16m
18. prosinec 1963
Labské pískovce

3) Technická památka

163 km
Alois Negrelli
11 let
Giuseppe Verdi opera Aida
62 stop do hloubky
164 stop do šířky
Káhira

a bonus je tentokrát poměrně těžký, ne každému se podařilo tento oříšek rozlousknout, ale když se vám to povede, budete opravdu dobří. Jsem zvědav.
BONUS - technická památka

ne 1435 mm
jindřišské údolí
Vítkův Hrádek
gotický Blažejovský kostel sv. Alžběty
Ratmírovský rybník
Česká Kanada
kopec Na radosti
barokní kostel Nejsvětější trojice z roku 1682
sloup Nejsvětější Trojice z roku 1679
Jára Cimrmann

Na vaše odpovědi se těším do konce dubna.
S pozdravem Vladislav Jůza

Angličtina Štrynclová týden 14.4.-17.4. Práce s dubnovým časopisem R & R, který již máte. Zopakujeme si téma oblékání - str. 8. Přečtěte si článek o bláznivém vkusu některých popových hvězd a jeden ze čtyřech odstavců přeložte do čj a zašlete mi ho na mail. Čili např. můžete přeložit odstavec věnovaný Lady Gaga. Bonusový úkol pro rychlé žáky - odpovězte anglicky na otázku: Who has the craziest style and why? (Kdo má nejbláznivější styl a proč?) Dále zodpovězte tyto otázky: 

What are you wearing today? 

What are your favourite clothes? What do you like wearing?

What’s your favourite colour?

What do you usually wear to school / to a birthday party...?

What do you usually wear in spring / summer / autumn / winter?

Do you often buy new clothes?

Where do you usually buy clothes?

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, posílám úkoly na tento týden:

1. zkuste udělat test na přítomný čas prostý: https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-2

2. udělejte si interaktivní cvičení: https://learningapps.org/4149708

3. zopakujte si přítomný čas prostý: https://learningapps.org/4691651

4. podívejte se na články v časopise (viz. adresa), jestli vás někte zaujme, přečtete si ho. http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf

 

Informatika – paní učitelka Daňhelková - práce do konce dubna

  • V malování namalujte velikonoční vajíčko a pomlázku, uložte do souboru.
  • Ve wordu napište, jak jste trávili velikonoční prázdniny, co jste dělali ve čtvrtek, pátek, v sobotu atd.
  • Pod text vložte namalovaný obrázek.
  • Uložte do souboru – název bude Vaše třída a jméno (např.5B-Opička).
  • Pošlete mi tento soubor emailem jako přílohu (pokud ještě neumíte k emailu přiložit přílohu, na adrese https://napoveda.seznam.cz/cz/email/prace-s-prilohami/prilozeni-prilohy/ je nápověda pro ty, co používají seznam.cz).

 Jednoduchý návod pro poslání emailu s přílohou:

Napíšeš vše, jako vždy – adresu, předmět i text emailu. Dříve, než to odešleš, musíš přiložit přílohu. Někde najdi „Přiložit soubory“ – záleží na tom, jaký email používáš. Pak už jen vyhledej správný soubor a dvakrát na něj klepni myší, tím se přiloží (objeví se dole pod textem emailu). Nakonec soubor odešli.

 

Přeji všem krásné velikonoční prázdniny.

 

8.4. - středa

Český jazyk - téma: Slohové úkoly - Vypravování

159,160/4,6,7,8, -ústně

160/9 c - na mail

Matematika - online vyučování 11.00-11.45hod

Přichystejte si učebnici, sešit a pero.

Pan ředitel vám pošle na mail odkaz ( kdo mi posílá úkoly ze svého mailu, tak na tento mail, pokud úkoly posílají rodiče ze svého mailu, tak na ten)

Vlastivěda - téma: Povrch Evropy

strana 55,56 - výpisky, naučit se

PS 40,41

internet: Seznam - Povrch Evropy (slideplayer) a taky: https://pdfslide.tips/documents/povrch-evropy.html

Tělesná výchova - téma: Cvičení v přírodě

 

7.4. - úterý

Český jazyk - téma: Slohové úkoly

158,159/1,2 - ústně, rámeček se naučit

159/3,5 - na mail

Matematika - téma: Písemné dělení dvojciferným dělitelem

70/28,29 - do sešitu

70/31 - na mail

Čítanka - téma: Příběh malované misky

strana 136-138

Pracovní činnosti - téma: Pomáháme s domácími pracemi

 

6.4. - pondělí

Anglický jazyk 6.4.-10.4. (Štrynclová) 

Milí žáci, 

dorazilo nové číslo časopisu R & R, které Vám zasílám ve formátu pdf (zcela dole na stránce). Na úterý máte za úkol alespoň půl hodiny s časopisem pracovat. Vyberte si, co Vás zajímá. Několik poslechů si uděláme po Velikonocích, teď se zaměřte na nějaký pěkný článek, který se Vám bude líbit. To je pro příští týden všechno. Nic mi tentokrát posílat nemusíte. Odpočívejte a opakujte si. Kdo doposud nic nezaslal, má teď příležitost dohnat staré resty :)- 
S přáním krásných Velikonoc
Mgr. Štrynclová Gabriela

Anglický jazyk 6.4.-10.4. (Korenčiaková)

-podívejte se, jak slaví Velikonoce v Anglii.

youtube: This is Britain Easter. Napište krátke shrnutí videa (5, 6 vět)

-podívejte se na další epizodu Extra English.

- naučte se krátkou báseň (viz. příloha Velikonoční báseň).

-paní uč. Štrynclová vám vložila nové číslo časopisu R & R (dole na stránce), Podívejte se jestli vás něco zaujme :)

Hezké Velikonoce! :)

 

Český jazyk - téma: Tvary podmiňovacího způsobu

156 - tabulka:Zopakujte si (velmi důležitá)

157/1 - ústně

157/2 - poslat na mail (1.věta: Kdybych se ponořila pod mořskou hladinu, uviděla bych nádherný neznámý svět. atd.)

158/3 - ústně

internet: Seznam - Tvary podmiňovacího způsobu (slideplayer)

Matematika - téma: Písemné dělení dvojciferným dělitelem

69/22,25 - ústně

69/23,26 - do sešitu

69/24,27 - poslat mailem pouze odpovědi!

internet: Seznam:Písemné dělení dvojciferným číslem (jsou to videa - VÝBORNÉ)

Přírodověda - téma: Svalová soustava, Dýchací soustava

strana 57,58 - výpisky, naučit se

internet: Seznam: svalová soustava 5.třída - DUMY.CZ Materiál Svalová soustava

                          Dýchací soustava: skolakr.cz/wp-content/uploads/dýchací-soustava-prezentace

Čítanka - téma: Odměněná lidskost

strana 133,134

135 - básně Dávno, Pávi - přečíst, zopakovat si: sloka, verš, rýmující se slova

 

 

Informatika - paní učitelka Daňhelková - posílám dětem v Komens v Bakalářích první podcast- mluvené slovo. Zkuste si to pustit a případně napište, kdyby vám to nešlo.

3.4.

Matematika - téma: Povrch krychle, síť krychle

132 - rámeček - velmi důležitý - naučit se

132/1 - vyrob si krychli a pošli na mail

132/2 - ústně

internet: Bakalář: Povrch krychle - VÝBORNÝ VÝKLAD

Vlastivěda - téma: Vznik československé republiky

strana 38 - výpisky, naučit se , odpověz si na otázky dole

PS 16

internet: Dějiny udatného českého národa - Vznik československé republiky

Výtvarná výchova

nakresli si něco pro radost (např. mandalu)

Tělesná výchova - cvičíme v přírodě

AJ Štrynclová 

Pracujte s časopisem R & R March 2020, nebo kdo časopis nemá u sebe, nalezne ho na odkazu: 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf

Vypracujte stranu 4 a 5 (Look at the animals - task 1 a task 2) a řešení mi zašlete na moji emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pilní zájemci si sami mohou zkontrolovat task 2 ze sekce Look at the Animals na základě poslechu stopy 2. Okaz na poslechová cvičení ve formátu mp3 (modrá sekce nazvaná Audio mp3) naleznete zde:

http://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-march-2020/

Písemné úkoly pište buď rovnou do mailu, nebo do přílohy ve formátu word. Zaslat můžete i fotografii, kterou převedu do pdf a okomentuji. Zvolte formát, který Vám nejlépe vyhovuje. 

 

2.4.

Český jazyk - téma: Tvary oznamovacího způsobu - minulý čas

1.hod.  152/1 -ústně

           153/2 - na mail (nezapomeň psát slovesa v minulém čase)

           154 - tabulka Zopakujte si - naučit se

internet: Bakalář - Tvary oznamovacího způsobu - minulý čas (výklad + procvičování)

2.hod.   téma: Tvary rozkazovacího způsobu

           154/3 - ústně

           154/1(pod tabulkou) - do sešitu 1c

           156/2 - odůvodni si ústně

internet:Bakalář - Tvary rozkazovacího způsobu

Matematika - téma:Tělesa

131/1,2,4,5 - ústně

131/3 - nauč se

internet: Seznam - Tělesa

Hudební výchova - téma: Zpívání doma pro radost

 

1.4.

Český jazyk - téma: Tvary oznamovacího způsobu - budoucí čas

152/3 - ústně

152/4 - poslat na mail

153 - naučit se

internet: Bakalář - výukové programy Časování sloves - čas budoucí

Matematika - téma: Obsah čtverce a obdélníku - procvičování

130/1,2,4 - ústně

130/3,5 - poslat na mail

internet: Bakalář - výukové programy Obsah čtverce a obdélníku

Vlastivěda - téma: Evropa - jeden ze světadílů

strana 54 - výpisky, naučit se

PS 39,40

internet  - výklad učiva, zadej: Evropa - jeden ze světadílů (slideplayer) 

Tělesná výchova - cvičení v přírodě

 

Dobrý den

Děkuji všem za úkoly, které jste poslali. Bylo to u většiny v pořádku. Zatím nemám odpovědi od všech, tak vás prosím o poslání, ale toto píšu před termínem, takže je ještě trochu času.

Další téma bude vyhledávání na internetu, což z vás většina již trochu ovládá, ale my se zaměříme na porovnávání údajů a zpracování výsledků. Bude to pojmuto formou hádanek a zahrajeme si při tom na detektivy. Vaším úkolem bude najít správnou odpověď, když budete mít pouze indicie, což jsou náznaky. Dám příklad

hledáme osobu a indicie jsou

Chvaly
učitel
informatika 5A, 5B
radnice
kytara
Ano, jsem to já, učím na Chvalech informatiku v radnici a hraju na kytaru. Tak k tomuto jste nemuseli ani internet použít, ale vysvětlilo to princip našeho hledání. Takže pojďme na to.

Jako první budeme hledat osobnost - jedná se o člověka který žije, nebo žil a je dostatečně známý. Může se jednat o muže, nebo ženu, sportovce, zpěváka, panovníka, prezidenta, vědce, spisovatele a další.

Takže indicie

1) osobnost
Nové Město pražské
Blanka z Valois
Anna Falcká
Univerzita
Most
Anna Svídnická
Hladová zeď
Dále budeme hledat přírodní útvar - jedná se o to, co vytvořila příroda. Může to být řeka, pohoří hora, ostrov, oceán, sopka a další.
2) Přírodní útvar
akutní horská nemoc
Khumbu
29. května 1953
8850 m n. m
Džunko Tabei
A posledním typem hledání bude technický výtvor, což je něco, co stvořil člověk. Může to být most, hrad, zámek, železnice, důl, metro a spoustu dalších věcí, ale všechny jsou známé.
3) Technická památka
Klub českých turistů
Zemská jubilejní výstava
65,5 metrů
Eiffelova věž
1891
nadmořská výška 324 m n.m.
Praha

 Tak  se do toho pusťte. Ale pozor, cílem je samotné hledání a nikoliv odpovědi. Pokud se vám nebude dařit, nic si z toho nedělejte. To, že se netrefíte do správné odpovědi, vůbec nevadí. Berte to jako soutěž. Odpovědi mi pošlete do středy 8.4 a pište rovnou do mailu, žádné přílohy - stačí napsat pouze výsledky.

Pokud se vám otázky zdály lehké, mám tu ještě bonus, který je trochu těžší.
4) Jedná se o přírodní útvar
Praha
Zámek Hluboká
České Budějovice
Mělník
Kralupy
Bedřich Smetana

Přeji dobré luštění
Vladislav Jůza

 

31.3.

Český jazyk - téma: Tvary oznamovacího způsobu - budoucí čas

150/5 - ústně

150,151 - tabulka - naučit se

151/1 - ústně

151/2a - pošli mi na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

internet výklad a přehled látky: 1.Tvary oznamovacího a rozkazovacího způsobu (slideplayer)

                                             2.DUMY.cz materiál Tvary oznamovacího způsobu

                                             3.ucirna.cz slovesa

Matematika - téma: Obsah čtverce

129/1 - naučit se

129/2,3,4 - ústně

129/5,6 - pošli na mail

internet - Obsah čtverce a obdélníku 5. ročník (slideplayer.cz/slide)

Čítanka - téma: O králi Vladislavovi II. a statečných českých rytířích

strana 130-133

internet: Dějiny udatného českého národa

Pracovní činnosti: pomáháme s domácími pracemi

 

Vážení rodiče, chci Vám moc poděkovat za Vaši dosavadní spolupráci v této nelehké situaci. Obdivuji, kolik toho musíte zvládnout,  když jste se přes noc museli stát i učiteli.Díky zpětné reakci vím, že je to složité, ale vše zvládáte. Děkuji Vám.

Děti, mám velkou radost z naší komunikace přes WhatsApp. Vlastně až na 2 žáky spolu velmi často komunikujeme a to mě těší. Znovu připomínám, že kromě komunikace přes WhatsApp, mi můžete psát i na mail: radvanova.stolinska @seznam.cz

nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popřípadě i přes Bakaláře. Přeji Vám i Vašim rodičům příjemný příští týden.  Z.R.

 

30.3.  

Český jazyk - téma: Časování sloves - přítomný čas

učebnice 148, 149/1-3 (ústně)

             150/4 - do sešitu

Výklad látky + procvičování: Bakaláři výuka-výukové zdroje-zadat:Časování sloves - přítomný čas

Matematika - téma:Obsah obdélníku

učebnice 128/1 - naučit se

              128/2 - do sešitu

              128/3 - do sešitu

              128/4,5 - výsledky pošli přes WhatsApp

Přírodověda - téma: Lidské tělo

učebnice 54-56 - výpisky, naučit se

internet: přehled - Stavba kostry člověka (slideplayer)

Procvičování: pripravy.estranky - prvouka :Lidské tělo

Čítanka - téma: Romské zrcadlo

strana 128,129

Nezapomeňte na čtenářský deník!

31. 3. AJ Štrynclová - zkontrolujte si prosím posavadní práci z pracovního sešitu na základě dole připojených příloh a cvičení 44/3 a 42/1, 2, 3 mi zašlete na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na moji soukromou mailovou adresu, kterou již někteří máte. Ráda bych přešla do mailové komunikace, ale ještě mi chybí kontakty na některé z Vás. Vysvětlení ke cvičení PS 42/1 - máte zapsat činnosti, které jste již uměli, když vám bylo šest. Např. walk, speak, jump atd. 

Ve čtvrtek 2.4. vypracujte v PS strany 46 a 47. Opět Vám k nim výhledově zašlu řešení. 

 

AJ Korenčiaková (30.3.-3.4.)

1. Podívat se na video : Past Simple Tense/ Structuring Sentences

2. V přílohách posílám věty na překlad a také správné odpovědi, prosím zkuste přeložit věty 61-91; 92-112. 

přílohy dole: věty na překlad, věty na překlad 2, kontrola správnosti překladu, kontrola správnosti překladu 2

3. Podívejte se na další epizodu Extra English.

 

 

Milé děti, moc vás zdravím. Jsem ráda, že vám učení jde. Usuzuji z toho, že se mi zatím ozval jeden žák. Jste šikulky. Přečtěte si na webu naší školy článek o koronaviru, je zde mnoho odkazů na výukové materiály, v případě scio i se zpětnou vazbou (nyní zdarma, stačí se jen registrovat). Mějte se pěkně.

 

23.3.

Český jazyk učebnice141,142/8,9,10, cvičení 10 do sešitu

Matematika učebnice 66/7-11, příklady 8,9,10 do sešitu             + internet: umimematiku.cz

Přírodověda učebnice 52 – opakování kapitoly ústně, 53 – výpisky, naučit se

                                                  + internet: Společné znaky člověka s ostatními živočichy (slideplayer)

Čítanka 119-125

24.3.

Český jazyk učebnice 143/1-3, cvičení 2 do sešitu   + internet:ucirna.cz. -číslovky, skloňování číslovek

Matematika učebnice 67/12,13,14, příklady 13,14 do sešitu   + internet:skolasnadhledem.cz

Čítanka 125-128

Pracovní činnosti: výrobek na Velikonoce(nápady na Pinterestu), fotku mi pošlete přes WhatsApp, nezapomeňte uvést jméno

Anglický jazyk (Korenčiaková) 

1.Přepsat slovní zásobu ze str. 47 (učeb.)

2. PS: str. 46,47

3. podívat se na první epizodu: Extra English episode 1

 

Anglický jazyk Štrynclová: vypracovat Revision 4 v pracovním sešitu - strany 44 a 45. 

 

25.3.

Český jazyk učebnice 144 – tabulka, cvičení 1,3-ústně, cvičení 2 do sešitu

                                         + internet: ucirna.cz – číslovky, skloňování číslovek

Matematika učebnice 67/15,16,17 , příklady 15,16 do sešitu + internet:onlinecvičení M

Vlastivěda učebnice 52,53 – výpisky, naučit se   + internet: Rakousko – další informace

Tělesná výchova -cvičení v přírodě, posilování

Informatika - najdi na internetu výukové video nebo prezentaci ze tří předmětů, které se právě doma učíš. Jejich odkaz mi pošli e-mailem.

Informatika pan učitel Jůza: vytvořit článek na téma "samostudium v době karantény" - možno vybrat ze stránek, které se tímto tématem zabývají, zformátovat-Verdana,12, do bloku, řádkování 1,5, odstranit modrou a podtržení, záhlaví, čísla stránek,odkazy na stránky pod čarou, obsah - poslat na adresu p. učitele Jůzy. Termín:konec března

26.3.

Český jazyk učebnice 145/1, 146 – rámeček (zopakovat si), 147/2 – do sešitu, 147/3,4

                                     + internet: ucirna.cz – slovesa

Matematika učebnice 68/18,19 – do sešitu           + internet: onlinecvičení M

Hudební výchova – opakování písní a not

Anglický jazyk (Korenčiaková)

podívat se na druhou a třetí epizodu: Extra English episode 2, Extra English episode 3

 

Anglický jazyk (Štrynclová): nastudovat obě přílohy k minulému času, které se nachází zcela dole na této stránce, a vypracovat výpisky do sešitu. Jedná se o tvoření minulého času prostého a jeho výslovnosti. 

 

27.3.

Matematika učebnice 68/20,21 – do sešitu       + internet: skolasnadhledem,cz

Vlastivěda učebnice 37 – výpisky, naučit se , PS 14,15

                                 + internet: Dějiny udatného českého národa

Výtvarná výchova – ilustrace ke knize, kterou právě čteš – pastelky, voskové pastely, vyfoť a pošli přes WhatsApp

Tělesná výchova – cvičení v přírodě, posilování

Anglický jazyk (Korenčiaková)

HW1: přepsat si slovíčka do sešitů na str. 49

HW2: Přepsat si gramatiku do sešitů na str. 48/ 3 (zelená tabulka).

HW3: PS: 48/1,2

HW4: podívat se na čtvrtou epizodu : Extra English episode 4

 

Anglický jazyk Štrynclová: Vypracovat do sešitu cvičení 5 z učebnice str. 47 - pište celé věty. Hotové cvičení vyfoťte (nebo naskenujte) a zašlete mi ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo pres Komens. Sledujte prosím Komens (resp. Bakaláře), od příštího týdne je budu hodně využívat ke komunikaci s Vámi. Za vypracovaná cvičení budete dostávat body. Děkuji. 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

škola v přírodě se ruší, peníze neposílejte. Z.R.

 

Dobrý den,děti,moc vás zdravím. Učte se ,prosím, doma poctivě, protože jak se vrátíte do školy, budu prověřovat vaše znalosti ústně i písemně. Nezapomínejte taky chodit na čerstvý vzduch trochu si zasportovat.Pokud vám něco nebude jasné, napište mi na mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo mi zavolejte na telefon 775 180 014. Taky by na ČT1 a ČT2 měli dávat výukové programy od zítřka, zkuste se na to podívat. Mějte se pěkně. 

Učivo od 16.3. do 20.3.

16.3.

Český jazyk učebnice 137/1,  138 - naučit se tabulku,  138/1,  PS 29/2

                              procvičování mluvnice na internetu: on-line cvičení ČJ

Matematika učebnice 62,  všechny příklady do sešitu

                                procvičování na internetu: on-line cvičení M

Přírodověda učebnice 50,51 - výpisky, naučit se,  PS 38,39

                              Na internetu zadat: Třídění živých organizmů -dozvíte se další informace

Čítanka 115,116

17.3.

Český jazyk učebnice 139 - naučit se tabulku,  139/1,  139/2 - do sešitu

                              + on-line cvičení ČJ

Matematika učebnice 63,  příklady 5-10 do sešitu

                               + on-line cvičení M

Čítanka 116-118

PČ - výrobek z přírodních materiálů - nápady jsou na Pinterestu

AJ Štrynclová - podívat se na youtube na píseň The Planet Song. Kupodivu má název the Planet Song for Song/Solar System Song. Má délku 3:09 min a začíná větou There are eight planets in our solar system. Doporučuji si zapnout anglické titulky. Vypsat do sešitu ke každé planetě dvě až tři věty. Důležité jsou především řadové číslovky - první, druhá atd.  

AJ Korenčiaková- 

Prosím udělat v PS celou stranu 43.

V cvičení 1 používám krátké odpovědi: Yes, I could, No I couldn´t; Yes, she could, No she couldn´t, atd.

18.3.

Český jazyk učebnice 140,141/1-5,  PS 29/3

                               + on-line cvičení ČJ

Matematika učebnice 64,  Příklady 14-17 do sešitu

                              + on-line cvičení M

Vlastivěda učebnice 50,51 - výpisky, naučit se ,   PS 37,38

                             na internetu zadat: Spolková republika Německo - další informace

Informatika - Daňhelková - Pošli mi e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a napiš mi, jak ti jde učení. Do předmětu prosím napiš třídu a jméno. Nezapomeň se nakonec podepsat.

19.3.

Český jazyk 141/6,7 - informace najdeš na internetu

Matematika - nejdříve na internetu zadej: dělení dvojciferným dělitelem - učivo je zde vysvětleno

                   učebnice 65/1-3,  příklad 65/2 do sešitu - piš zkráceným zápisem

                  + on-line cvičení M

AJ Štrynclová - sloveso can v minulém čase: Uč. 42 a 43 - vše přečíst a přeložit si. 

AJ Korenčiaková-

Prosím udělat cvičení v PS 44/1,3

Jestli můžete, úkol mi ofoťte a pošlete na mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji :)

20.3.

Matematika učebnice 66/4-6 do sešitu

                               + on-line cvičení M

Vlastivěda učebnice 36 - výpisky,  naučit se

                            na internetu zadat: Dějiny udatného českého národa(youtube pohádka)-všechny díly a podívat se na odpovídající učivo

VV - zamyslete se nad výkresem "Zátiší" - budeme malovat do soutěže

AJ Korenčiaková: Úkol posílám v příloze dole (5.A, 5.B minulý čas pravidelných sloves). Hezký víkend.

AJ Štrynclová: Minulý čas slovesa can - PS 42 a 43                            

                              

 

Učivo od 11.3. do 13.3.

11.3.

Český jazyk učebnice 133,134,135/2,3  PS 29/1  -naučit se tabulku strana 134

Matematika učebnice 61,  příklady 15,16,17,18,20,21 počítat do sešitu ,   PS 28/8-12

Vlastivěda učebnice 48,49-výpisky, naučit se,   PS 35,36

Informatika - Daňhelková - Hledání na internetu a e-mail

12.3.

Český jazyk učebnice 135/4,5,6,  do sešitu 136/a

Matematika PS 29

13.3.

Matematika PS 30

Vlastivěda učebnice 35 - výpisky, naučit se,  PS 12,13

 

11.3. 

AJ Štrynclová: Z důvodu virových prázdnin prosím naučit se slovíčka z uč. str. 43. Dále si přečíst strany 44 a 45 a naučit se slovíčka z těchto dvou stran. 

Aj Korenčiaková: úkoly pro samostudium:

uč. str. 42/1: čtení a překlad textu
uč. str 42/2 přepsat do sešitů zelenú tabulku! 
PS: str. 42/2 : Doplnit větu podle sebe:
When I was.....6......I could
........read ..........
........write.........
.........count.........
 
 
 

 

9.3.

Vážení rodiče,

prosím o zaplacení školy v přírodě do konce března, na účet 19-3951850207/0100. Variabilní symboly mají žáci v žákovské knížce. Cena ŠvP je 2500 Kč. Děkuji.

Český jazyk učebnice 128/7,8  129/9

Matematika učebnice 59,  PS 28-sloupec vpravo

Přírodověda učebnice 48,49

Čítanka 111,112

 

6.3.

Matematika učebnice 126,127

Vlastivěda učebnice 32,33

Anglický jazyk: Přítomný čas prostý, práce s časopisem,  příští hodinu písemka z wh- questions

 

5.3.

Český jazyk učebnice 126,127,  131/2,  PS 28/6,7

Matematika učebnice 59/1,2,6,  PS 27/3,5

Hudební výchova 66

AJ Štrynclová - minulost was, were a had - lekce 14 a 15. Psali jsme souhrnný test. DÚ PS 41/3. 

 

4.3.

Český jazyk učebnice 125/1,126/2,  PS 28/5

Matematika učebnice 57/11,  58

Vlastivěda učebnice 46,47,  PS 28

 

3.3.

Český jazyk učebnice 124/5,  PS 28/4

Matematika učebnice 56/3,4,  57,  PS 27/1,2,4,6

Čítanka 108-111 

 

 

2.3.

Český jazyk učebnice 123/3, 124/4

Matematika učebnice 56/1,2,5

Přírodověda učebnice 44-47

Čítanka 105-107 

 

 

21.2.

Matematika učebnice 124,125,  PS 45/1

Vlastivěda učebnice 30,31,  PS 11/2-4

 

 

19.2.

Český jazyk učebnice 121/4,  122/5 + rámeček,  PS 27/3

Matematika učebnice 54,55,  PS 26

Vlastivěda učebnice 44,45,  PS 27

 

18.2.

Český jazyk učebnice 121/2,3,  PS 27/1,2

Matematika učebnice 53/7-9, 54/10,11,13

Čítanka 105-107,  báseň 104

 

17.2.

Český jazyk učebnice 119-121/1

Matematika učebnice 52/26-29,  53/1-6

Přírodověda učebnice 42,43

Čítanka 102-104

 

14.2.

AJ (Štrynclová) - PS 38/1,2. V úterý si vyberu pracovní sešity ke kontrole. 

Aj Korenčiaková: Svatý Valentýn, báseň, výroba dárku

Český jazyk učebnice 118,  PS 25/6

Matematika učebnice 122,123,  PSII 43,  44/5,7

Vlastivěda učebnice 28,29

 

13.2.

Český jazyk učebnice 116,117

Hudební výchova píseň 59,  poslech 59

 

12.2.

Český jazyk učebnice 113/3,  115/2

Matematika učebnice 51,  52/22,23

Vlastivěda učebnice 43,44

 

11.2.

Český jazyk učebnice 112,  115/1,  PS 26/8

Matematika učebnice 50

Čítanka 100,101

 

10.2.

Český jazyk učebnice 110,111/4-6

Matematika učebnice 48/20-23,  49

Přírodověda učebnice 40,41

Čítanka 96-100

 

7.2. AJ (Štrynclová) - dokončujeme téma zvířata. Dnes jsme psali test na slovní zásobu.

AJ Korenčiaková: Téma- zvířata, popis zvířete, hra Hádej kdo jsem.

Matematika PSII-41,42

Vlastivěda učebnice 26,27,  PS 10,11/1

 

5.2.

Český jazyk učebnice 107/5b,  PS 25/4,5

Matematika učebnice 47/11-15

Vlastivěda učebnice 40-42

 

4.2.

Český jazyk učebnice 106,107/3,4,5a

Matematika učebnice 46,  PS 25/5-7

Čítanka 89-95

 

3.2.

Český jazyk učebnice 105,106/1,2

Matematika učebnice 45,  PS 25/1-4

Přírodověda učebnice 38,39

Čítanka 84-87

 

30.1.

Český jazyk 105-tabulka

Matematika PS 24

Angličtina (Štrynclová) DÚ naučit se slovíčka z uč. strany 35, 36, 37 (téma: zvířata). 

 

29.1.

Český jazyk učebnice 104-rámeček,105/4

Matematika PS 23,24-pravý sloupec

Vlastivěda učebnice 39, PS 32

 

28.1.

Český jazyk učebnice 103,104/1-3

Matematika - Pythagoriáda

Čítanka 80-82

Anglický jazyk: hodina s rodilým mluvčím, Zeměpis: mapa světa; nejdelší řeky světa, nejvyšší pohoří světa, světové oceány.

 

27.1.

Český jazyk PS 23/10-12, 24/3

Matematika PS 22

Přírodověda učebnice 35-37

Čítanka 79,80

 

24.1.

Matematika PS 47,48

Vlastivěda učebnice 25, PS 9

 

23.1.

Český jazyk učebnice 101,102,  PS 23/9,24/1,2

Matematika učebnice 44/14,15

Hudební výchova píseň 45,poslech 39

AJ - probrána lekce 11, budu zkoušet slovíčka. 

 

22.1.

Český jazyk učebnice 100,101/3

Matematika učebnice 44/12,13,,PS 22-příklady vpravo

Vlastivěda učebnice 37,38,  PS 26

 

21.1.

Český jazyk učebnice 99

Matematika učebnice 43

Čítanka 75-78

 

20.1.

Český jazyk učebnice 96,97

Matematika učebnice 42

Přírodověda učebnice 31-34

Čítanka 74,75 

 

 

17.1.

Matematika učebnice 121

Vlastivěda učebnice 24,  PS 6-8

AJ Korenčiaková: pololetní test, rozbor testů, práce s časopisem: Little Blue penguin, the Leap Year 

 

16.1.

Český jazyk učebnice 94/11-13,  95/14-16,1

Matematika učebnice 42/1,  PS 21/19,21

Hudební výchova: píseň 40, poslech 37

 

15.1.

Český jazyk učebnice 93/5,6,  94/7-10

Matematika - písemná práce

Vlastivěda učebnice 35,36,  PS 24,25-domácí úkol

 

14.1.

Český jazyk - písemná práce

Matematika PS 21/18,20,  příprava na písemnou práci

Čítanka 70-73

 

13.1.

Český jazyk učebnice 92,93/2-4,   příprava na písemnou práci

Matematika PS 20/10-12,  21/15-17

Přírodověda učebnice 29,30

Čítanka 67-70

 

6.1.- 10.1. Anglický jazyk

Opakování na test, DÚ: prosíme opakovat: přítomný čas prostý; řadové číslovky; I would like/ I like; časové předložky in May, in 2010, in summer, on June 5th; Minulý čas slovesa to be - was/ were.

AJ Štrynclová - ve čtvrtek 16.1. píšeme pololetní test. Zopakovat tvorbu záporu v přítomném čase prostém, dosavadní slovní zásobu, řadové číslovky, názvy měsíců a ročních období. 

10.1.

Matematika učebnice 119,120

Vlastivěda učebnice 23,24

 

9.1.

Český jazyk učebnice 89-91,  PS 22/7,8

Matematika PS 19,  20/7,8,9,13,14

Hudební výchova píseň:35, poslech:35

 

7.1.

Český jazyk učebnice 85, 86/1,  87/2,  88/4

Matematika učebnice 40/6-11

Čítanka 64-66

 

 6.1.

Český jazyk učebnice 84

Matematika učebnice 39,40/8

Přírodověda učebnice 28,29

Čítanka 63

 

 

Dobrý den, 

posílám důležitou informaci: 

v pátek 20. 12. 2019 vyučování končí v 11:40.

 

9.12. 

AJ (Štrynclová) řadové číslovky, měsíce, I was born (plus datum). Rozlišování podobných slovíček (hat x head apod.)

AJ Korenčiaková: řadové číslovky, minulý čas "to be"; opakování přítomného času průběhového- stolní hra, vánoční píseň

 

6.12. 

AJ (Štrynclová) PS 22/1, 2, 3, PS 23/6, DÚ PS 22/4,5

AJ Korenčiaková: minulý čas slovesa "to be"- kladné věty, otázky; uč. str. 23,24,25

Matematika učebnice 117/6,7,  PS 44

Vlastivěda učebnice 20,21

 

5.12.

Český jazyk učebnice 71-73, PS 19

Matematika učebnice 117/4,5

AJ (Štrynclová) probírali jsme řadové číslovky - uč. str. 22. Za DÚ zopakovat názvy měsíců - umět je i "na přeskáčku" a ne pouze tak, jak jdou za sebou. 

 

3.12. 

AJ (Štrynclová) psali jsme test na slovní zásobu z tématu nakupování. 

2.12.

Přírodověda učebnice 25,26

 

26.11.

Český jazyk učebnice 61/1,  62 ,63 ,PS 16/8

Matematika učebnice 35/11-15 

AJ (Štrynclová) - práce s PS a časopisem, téma obchody, nákupy, potraviny

AJ Korenčiaková- příští hodinu test- řadové číslovky, roční období, měsíce v roce

 

25.11.

Český jazyk učebnice 59,60

Matematika učebnice 34/7,8,  PS 17/1,2

Přírodověda učebnice 23,24

Čítanka 59-63

 

21.11.

Český jazyk učebnice 56,57/1-4,  PS 15/4,5

Matematika učebnice 33,34/2-6

Hudební výchova koleda 52, poslech 51

 

18.11.

Český jazyk učebnice 54/1,2

Matematika PS 15/3-5,  16/6-8

Přírodověda učebnice 21,22

Čítanka 55-58

 

 15.11. 

AJ (Štrynclová) - opakování předložek (popis obrázku), práce s časopisem (článek o Thanksgiving). DÚ na úterý PS 16/2. 

Aj (Korenčiaková)- nakupování, dialogy, práce s časopisem - Sametová revoluce.

Matematika-písemná práce

Vlastivěda učebnice 15

 

14.11. 

AJ (Štrynclová) - práce s časopisem: téma Thanksgiving. V úterý píšeme čtvrletní test na lekce 1 až 6: slovní zásoba (školní předměty, nakupování, povolání, koníčky) a na gramatiku: přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový.

Český jazyk -písemná práce ,2. hodinu učebnice 53,54/1-3

Matematika příprava na písemnou práci, PS 15/1,2

Hudební výchova poslech 31, hudební pojmy 30 

 

8.11.

Matematika učebnice 114

Vlastivěda učebnice 14

AJ: uč. str. 18,19; PS: 18/1

 

7.11.

Český jazyk učebnice 50/1,2,3,1

Matematika učebnice 29

Hudební výchova píseň 29

 

6.11.

Český jazyk učebnice 48,49/1-3,  PS 14/3

Matematika učebnice 27/13-15,  28

Vlastivěda učebnice 16,17,  PS 22-1/2 strany

 

5.11.

AJ (obě skupiny): poslech písně, referáty, rozhovory - v obchodě. 

Český jazyk učebnice 46/2-4,  47

Matematika učebnice 26/5-7,  27/8-11,  PS 13-první 2 odstavce vpravo

Čítanka 41

 

4.11.

Český jazyk učebnice 44/8 a 45,46/1

Matematika učebnice 25, 26/1-4

Přírodověda učebnice 17,18

Čítanka 39-41

-ve čtvrtek 7.11. třídnická hodina(6.vyučovací hodinu)

 

25.10.

Vlastivěda

-28.říjen - státní svátek

-učebnice 12,13

 

24.10. 

AJ (Štrynclová) referáty z časopisu, PS 14/2 písemně, 14/1 ústně. 

 Český jazyk učebnice 42/1,2 a 42-44/1-7

Matematika učebnice 24

Hudební výchova poslech 17, píseň 116, naučit se píseň 20

23.10.

Český jazyk učebnice 40,41/1-3

Matematika PS 12

Vlastivěda učebnice 14,  PS 21

 

22.10.

Český jazyk učebnice 39,40/2-5

Matematika učebnice 23,  PS 12/48

Čítanka 39, báseň 41

AJ (Štrynclová): hodina s rodilým mluvčím - spelling, popis obrázku z lekce 6 (různé obchody) . DÚ: Vypracovat referáty z časopisu.  

 

21.10.

Český jazyk učebnice 38/3,4 a 39/1

Matematika učebnice 21,22

Přírodověda učebnice 15,16

Čítanka 35-38

 

18.10. 

AJ (Štrynclová) uč. 14/3, rozhovory ve dvojicích, PS 15/5. Za DÚ vypracovat referáty z časopisu. 

AJ (Korenčiaková): práce s časopisem, uč: 14,15,16; tema: peníze, dialogy v obchodě

17.10. 

AJ (Štrynclová) uč. 14/1,2 a 13/2. DÚ naučit se slovíčka z uč. str. 15 a 13. 

 

10.10. 

AJ (Štrynclová) Uč. 13/3 - přítomný čas průběhový, práce s časopisem.  

 AJ (Korenčiaková) : Přítomný čas průběhový- procvičování, slovní hry, konverzace, práce s časopisem. 

 

1.10. 

AJ (Štrynclová) Dokončena Unit 3 v učebnici i v PS. 

AJ (Korenčiaková): Nové téma: přítomný čas průběhový

     Prosím, zopakovat:  1.přítomný čas prostý (+,-,?) 2. popis povolání: PS: 10/3 3. uč. 8/1 (text)

 

27.9.

Matematika PS 37,38

Vlastivěda učebnice 8

AJ (Štrynclová): PS 10/1,2,3. 

AJ (Korenčiaková): Přítomný prostý čas (kladné, záporné věty, otázky). Povolání- slovní zásoba. Popis povolání: An architect designs houses, a teacher teaches kids at school, atd. Příští hodinu bude krátky test.

 

26.9.

AJ (Štrynclová) DÚ: PS 10/1,3.

Český jazyk učebnice 23-26,  PS 6/2,3Matematika učebnice 17

Hudební výchova: poslech 11,12

 

25.9.

Český jazyk učebnice 22,23/1-4,  PS 5 a 6/1

Matematika učebnice 16

Vlastivěda učebnice 7

 

24.9.

Český jazyk učebnice 19/5,6 a 20,21/1-3

Matematika učebnice 15

Čítanka 16-19

AJ Štrynclová: Příští hodinu budou žáci psát na známky krátký text v AJ na téma "Můj typický den" nebo "Můj typický týden". Dnes proběhla výuka s rodilým mluvčím, proto byl test posunut.

 

 

23.9.

Český jazyk učebnice 17,18/34,35 a 18,19/1-4

Matematika učebnice 14,  PS 5/11,12

Přírodověda učebnice 10,11

Čítanka 14,15,  báseň: Šnečí blues

 

20.9.

Matematika PS 35,36

Vlastivěda učebnice 6,7

AJ: Korenčiaková: Přítomný prostý čas, Můj typický den

 

19.9.

Český jazyk učebnice 15-17/26-33,  PS 5/4a

Matematika učebnice 13

Hudební výchova píseň 13, poslech 8

 

18.9.

31.10 a 1.11. je ředitelské volno. Prosím o podpis v žákovské knížce.

 

17.9.

Český jazyk učebnice 13,14/22,23

Matematika učebnice 11,  PS 4/8

Čítanka 10,13

AJ Štrynclová: 8/1, DÚ PS 9/2. Příští hodinu budou psát žáci na známky krátký text v AJ na téma "Můj typický den" nebo "Můj typický týden". 

 

16.9.

Český jazyk učebnice 11/18,19 a 12/20,21

Matematika učebnice 10

Přírodověda učebnice 8,9,  PS 6,7

Čítanka 11,12,  báseň Před usnutím

 

13.9.

Matematika učebnice 120

Vlastivěda učebnice 5,6

AJ (skupina Štrynclová): dokončena 1. lekce, opakování sloves "to be" a "to have (got)". 

AJ (skupina Korenčiaková): Škola- předměty (slovní zásoba); mluvíme o rozvrhu, o oblíbeném předmětu, oblíbeném učiteli. Umíme tvořit věty o činnostech na hodinách a o pomůckách používaných na hodinách (míč, mapy, učebnice).

 

12.9.

Český jazyk učebnice 10/16,17,  PS 2,3

Matematika učebnice 9,  PS 3/6 a 4/7

Hudební výchova píseň 5,poslech 7

AJ Štrynclová: školní předměty, sloveso have (got), DÚ PS. 7/4

 

12.9.

Anglický jazyk skup. Korenčiaková uč. str. 7, činnosti na hodinách

11.9.

Český jazyk učebnice 9/9-12 a 10/15

Matematika učebnice 8

Vlastivěda učebnice 5

 

10.9.

Český jazyk učebnice 8/6,7,8 a 9/13,14

Matematika učebnice 7

Čítanka 7,8

Anglický jazyk skup. Štrynclová PS s. 7/3, Uč. s. 7/5

 

9.9.

Český jazyk učebnice 8/4,5

Matematika učebnice 6,  PS 3/3,4,5

Přírodověda učebnice 6,7,  PS 4,5

Čítanka 5,6,,na 16.9. báseň Matka a jabloň 9

 

6.9.

Matematika učebnice 119

Vlastivěda učebnice 5

 

Ve výuce AJ budeme pracovat s časopisem R∝R, především v hodinách s rodilým mluvčím. Obě skupiny anglického jazyka by do 13.9.2019 měly přinést 220 kč na tento časopis a peníze odevzdat příslušné učitelce AJ. Jedná se o předplatné na celý rok a o důležitý doplňkový materiál. 

 

Angličtina - skupina Štrynclová: str. 6 z učebnice 

Angličtina - skupina Korenčiaková: str. 6 z učebnice 

 

5.9.

Český jazyk učebnice 7,8/1,2,3

Matematika učebnice 5, PS 3/1,2

Čítanka 3-5

Angličtina - skupina Štrynclová PS str. 6 

 

4.9.Pracovní sešity 5.třída

       Přírodověda                    51 Kč

       Start with click             149 Kč

       Matematika 1. díl            67 Kč

       Matematika 2.díl             67 Kč

       Vlastivěda                        49 Kč

       Vlastivěda                        49 Kč

       Český jazyk                      75 Kč

3.9. - 5.9. sběr starého papíru

Můj nový školní mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče.

Vítám vás na webových stránkách třídy 5.B v novém školním roce 2019/20 a posílám základní informace a seznam pomůcek.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Ještě než začnete číst konkrétní informace, máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme!

Pondělí 2. 9. 2019 - výuka pro všechny třídy pouze jednu vyučovací hodinu, tj. konec v 8:45, oběd pro zájemce zajištěn (již od 9:00), družina je pro nutné případy taktéž zajištěna.

Přípravný ročník – slavnostní začátek v 8:00, konec v 8:45 (družina zajištěna)

Úterý 3. 9.:   Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                      První ročník – výuka dvě vyučovací hodiny (konec 9:40 – třídnické hodiny)

                      První stupeň – čtyři vyučovací hodiny (konec 11:40 – třídnické hodiny)

 

Středa 4. 9.: Přípravný ročník – výuka dvě vyučovací hodiny – třídnické hodiny

                      První ročník dvě hodiny – třídnické hodiny

                      První stupeň (2. až 5. ročník) – čtyři vyučovací hodiny – třídnické hodiny

 

Čtvrtek 5. 9.: Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                       První ročník – výuka tři vyučovací hodiny,

                       První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu                 

Pátek 6. 9.:  Přípravný ročník – výuka tři vyučovací hodiny

                      První ročník – výuka tři hodiny

                      První stupeň 4 hodiny již dle rozvrhu

 

Od pondělí 9. 9. je výuka plně dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

 

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

Seznam pomůcek

             obaly na učebnice a pracovní sešity

             pero, tužka č.2 - 3 ks, guma, ořezávátko se zásobníkem, nůžky

             vodové a temperové barvy, pastelky, suché roztírací pastely, voskovky, štětce, igelit na lavici

             podložka na psaní na lavici, lepidlo

             výkresy A 4 - 20 ks, výkresy A 3 - 30 ks, sada barevných papírů

             sáček k lavici

             kružítko, pravítko, trojúhelník

             notový sešit, úkolníček

             sešity 564 - 6 ks, sešity 460 - 4 ks,  + 4 podložky

             obaly na všechny sešity

Přeji nám všem příjemný školní rok 2019/20.

Mgr. Zdena Radvanová