Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021

____________________________________________________________________________________________________

Upozornění

V pondělí 21.6.2021 přinesou děti všechny učebnice, které mají doma - vygumované, slepené a připravené k odevzdání. Nezapomeňte na soubor map.

                                                                                                                                                                   Eliška Zdražilová                      

____________________________________________________________________________________________________

18.6.2021

Český jazyk: uč. 199/3 - do ŠS

Matematika: PS str 56  - dokončení celé strany

____________________________________________________________________________________________________

17.6.2021

Český jazyk: oprava písemné práce, řeč přímá a nepřímá

Matematika: PS 55/2 + příklady na straně, PS 56/1,2

_____________________________________________________________________________________________________

16.5.2021

Přírodověda: jednoduché stroje - uč. 76 - 77

_____________________________________________________________________________________________________

15.4.2021

Český jazyk: přímá řeč - uč. 197/1, 198 - tabulka do sešitu, 198/2

Matematika: PS str. 20, PS 47/1

Vlastivěda: prezentace projektu Cestujeme po ČR

_____________________________________________________________________________________________________

14.6.2021

Český jazyk: slohová cvičení uč.206 - 208, uč. 211/1

Matematika : rozbor písemné práce

Hudební výchova: noty, opakování písní

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Minulý čas prostý (nepravidelná slovesa) 

______________________________________________________________________________________________________

Pozor

14.6.2021 proběhne testování a také fotografování tříd.

                                                                     Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________

11.6.2021

Český jazyk: slohová cvičení - uč. 202 - 206

Matematika: písemná práce

______________________________________________________________________________________________________

10.6.2021

Vážení rodiče,

dne 14.6.2021 se uskuteční  on- line třídní schůzky prostřednictvím MS Teams Třídní schůzky najdete v kalendáři.

Začátek je v  17:30.

Těším se na poslední setkání s vámi...

Zdraví vás

                                                      Eliška Zdražilová

14.6.2021 proběhne také fotografování tříd.

______________________________________________________________________________________________________

10.6.2021

Český jazyk: písemná práce

Matematika: práce s daty - uč. 90/1,2

Vlastivěda: Cestujeme po ČR - prezentace projektu

Pozor - zítra 11.6. písemná práce z matematiky

                                                                   - písemné dělení a násobení

                                                                   - písemné sčítání a odčítání

                                                                   - řešení slovních úloh

                                                                   - zaokrouhlování

                                                                   - porovnávání desetinných čísel

                                                                   - zlomky - výpočet části z celku

_______________________________________________________________________________________________________

9.6.2021

Anglický jazyk (spojené obě skupiny): Minulý čas prostý (nepravidelná slovesa) 

Přírodověda: lidské tělo opakování - PS 49/4, DÚ - PS 49 osmisměrka

Pozor: zítra 10.6. písemná práce z jazyka českého

                                                               - pravopis po tvrdých, měkkých, obojetných souhláskách

                                                               - skloňování podstatných jmen

                                                               - základní skladební dvojice

                                                               - shoda přísudku s podmětem

                                                               - určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves

                                                               - řazení slov podle abecedy

                                                               - slova příbuzná

                                                               - určování slovních druhů

                                                               - věta jednoduchá a souvětí

_______________________________________________________________________________________________________

8.6.2021

Český jazyk: uč. 208/1

Matematika: PS 23 - dokončení stránky, rýsování kolmic, rovnoběžek, trojúhelník , čtverec, osy souměrnosti

Vlastivěda: cestujeme po Evropě - prezentace referátů

______________________________________________________________________________________________________

7.6.2021

Český jazyk: uč. 195/5 - dokončení úkolů pod cvičením, 196/6 - samostatný práce od věty Z komína...

Matematika: PS 23/7,8,9 + 8. příkladů v oranžovém obdélníku nahoře, DÚ - 6 příkladů v bílém obdélníku nahoře

Hudební výchova: noty - opakování, dynamika

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Minulý čas prostý (pravidelná slovesa. -ied, -ed, -d) 

______________________________________________________________________________________________________

4.6.2021

Český jazyk: uč. 195/5

Matematika: PS 22

_______________________________________________________________________________________________________

Pozor:

na pátek 4.6.2021 přinést oblíbenou knihu s obrázky českého ilustrátora - do VV.

                                                                                                                Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________

3.6.2021

Český jazyk: uč. 195/1 - skupinová práce, v souvětích podtrhnou přísudky, DÚ - uč. 196/6 - 6 větných celků od začátku

Matematika: PS 27/5,l6,7,8,9

Vlastivěda: opakování Evropa + samostatná práce na připravených papírech

______________________________________________________________________________________________________________

2. 6. 2021

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Poslech - minulý čas prostý (kladné věty: I played, I cooked, I washed,...), úkol: PS str. 46/3

Přírodověda. uč. str.66 - 67

_________________________________________________________________________________________________

1.6.2021

Český jazyk: uč. 194/2 - dokončení, 194/3

Matematika: uč.100/5,6,7, PS str. 26/1,2,3,4

Vlastivěda: uč. 63, PS str. 45

________________________________________________________________________________________________

Na 1.6.2021 přinést hru Člověče, nezlob se

                                                            Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________

31.5.2021

Český jazyk: souvětí - uč. 193/1, PS 42/1,2

Matematika: desetinná čísla - uč. 96/1,2, 97/1

Hudební výchova: opakování noty

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Pravidelná slovesa v minulém prostém čase (kladné věty: I played, I cooked, I washed,...) 

___________________________________________________________________________________________________

28.5.2021

Český jazyk: závěrečné opakování - stavba věty - uč. 192

Matematika: povrch kvártu: PS 54/4 - samostatná práce, PS 54/5,6, procvičování písemného násobení

___________________________________________________________________________________________________

27.5.2021

Český jazyk: uč. 191/4

Matematika: uč. 135/6,7,8, PS 53/2 - DÚ dokončit do PS

Vlastivěda: uč. 60 - 61, PS 43 - 44

 

 

____________________________________________________________________________________________________

26.5.2021

Přírodověda: kožní soustava, smyslová soustava uč. 63,64

___________________________________________________________________________________________________

25.5.2021

Český jazyk: uč. 190/3 - skupinová práce, 191/5, čítanka str. 151 - 156

Matematika: PS 53/1,3, uč. 135/1,3,4, DÚ uč. 135/5 - do domácího sešitu

Vlastivěda: PS 42,43, otázka uč. str. 59

Anglický jazyk (Korenčiaková): Abecední plakát (tvorba); minulý čas jednoduchý- úvod, otázky (třídní průzkum /class survey)

____________________________________________________________________________________________________

24.5.2021

Český jazyk: uč. 190/1, 190/2 - sam. práce + určování slovních druhů

Matematika: uč. 133/5,6,7,8,9,10

Hudební výchova: symfonický orchestr - uč. 106, poznávání hud. nástrojů podle zvuku

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Sloveso can v minulém čase could/couldn't + otázky

___________________________________________________________________________________________________

21.5.2021

Český jazyk: sloh - komiks, telefonujeme, popis - uč. 188 - 190

Matematika: uč. 133/3,4

___________________________________________________________________________________________________

20.5.2021

Český jazyk: dokončení skupinové práce - uč. 187/4

Matematika: uč. 131/1,2,3,4

Vlastivěda: uč. 55 - 59, PS 40 - dokončení

____________________________________________________________________________________________________

20.5.2021 probíhá sběr starého papíru, sběr je možné uložit také den předem k hlavní budově školy.

                                                                          Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________

19.5.2021

Přírodověda: trávící a vylučovací soustava

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): test ze slovesa být v minulém čase (was/were). Sloveso can v minulém čase could/couldn't + otázky

____________________________________________________________________________________________________

18.5.2021

Matematika: PS 51/4, 52/1,2,3

Český jazyk: uč. 187/4 - skupinová práce

Vlastivěda: uč. 139 - 140, PS 40

_______________________________________________________________________________________________________ 

17.5.2021

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): ve středu si napíšeme test ze slovesa být v minulém čase (was/were). 

Začali jsme probírat sloveso can v minulém čase could/couldn't. 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Minulý čas pravidelných sloves (liked, loved, hated, played)

PS: str. 43/5,6

str. 44/1,2 (vyplnění tabulky), věty jsme ještě nepsali.

Český jazyk: uč. 182/4 b,c,d, 186/3 - sam. práce

Matematika: PS 51/1,2,3 - dokončit za DÚ

Hudební výchova: opakování - noty, A. Dvořák

 

______________________________________________________________________________________________________

Důležité sdělení

14.5.2021

V pondělí 17.5.2021 začíná prezenční výuka

Žáci jdou přímo do šatny, proběhne desinfekce rukou a pokračují do třídy, stále platí povinnost po celou dobu nosit roušku nebo respirátor

Testování přímo ve třídě v 8:00, od 7.25 nesmí děti nic jíst ani pít

Výuka probíhá podle rozvrhu

Odchody na oběd: Po, Út : 13:00            St, Čt : 11:15                 Pá : 12:00

Podrobnější informace na úvodní stránce školy

                                                                                                                                  Eliška Zdražilová                                

_____________________________________________________________________________________________________

14.5.2021

Český jazyk: uč. 183/6 - sam.práce v MS Teams, 184/1, čítanka str. 133 - 134, 136 - 138

Matematika: uč. 89/3  - 2. sloupec - sam.práce v MS Team , 89/2,4,5, PS 21/8

Výtvarná výchova: pohádková bytost + pozadí na formát A3 - termín odevzdání 20.5. ve škole - samostatná práce

______________________________________________________________________________________________________

13.5.2021

Český jazyk: uč. 152/4 - do ŠS, uč. 183/5 - sam.práce v MS Teams,čítanka str. 130 - 133

Matematika: uč. 89/1

Vlastivěda: PS 38 - dokončit, uč. 52 - 53, PS 39

Pracovní činnosti: práce s papírem - kytice - dokončení - samostatná práce - termín odevzdání 14.5. do 18:00 prostřednictvím MS Teams

_________________________________________________________________________________________________________

12.5.2021

Matematika: PS 19/2,6

Český jazyk: uč. 181/2

Přírodověda: uč. 58,59

Anglický jazyk (Korenčiaková): Slovní zásoba- hudební nástroje a sporty (prosím přepsat do sešitů). Slovesa like/love; hate/don´t like. Tvorba vět: I like skiing. I hate swimming. My friend likes reading books; úvod do minulého času.

__________________________________________________________________________________________________

11.5.2021

Český jazyk: uč. 180/1 - vyhledávání podmětu a přísudku, DÚ - dokončit a odeslat v MS Teams

Matematika: uč. 130/2,3,5, PS 19/1,3,4,5

Vlastivěda: Německo - opakování - PS 38/1,2, připomenutí 2. světové války, státní svátek 8. 5.

___________________________________________________________________________________________________

10.5.2021

Český jazyk: uč. 180/5 - sam.práce v MS Teams, PS 41/14,15,16

Matematika: PS 50/5,6,7, uč. 130/1

Hudební výchova: opakování - noty. A. Dvořák - samostatná práce, příští hodinu prověření učiva

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): - procvičování tvarů slovesa být v past simple (was/were)

Anglický jazyk (Korenčiaková): could/couldn´t, práce s PS: str.42, 43/4

____________________________________________________________________________________________________

7.5.2021

V týdnu 10.5. - 14.5.2021 - online výuka v MS Teams podle rozvrhu v kalendáři.

                                                                                                                 Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________

7.5.2021

Český jazyk: procvičování učiva - shoda - připravené papíry, diktát, prezentace přečtení knihy

Matematika: procvičování rýsování čtverce a trojúhelníku

_______________________________________________________________________________________________________6.5.2021

Český jazyk: procvičování učiva - shoda přísudku s podmětem, základní skladební dvojice, určování slovních druhů

Matematika: rýsování čtverce, obdélníku, výpočet obvodu a obsahu

Vlastivěda: Německo - uč. 50 - 51

Pracovní činnosti: práce s papírem -přání - kytice květů - dokončit jako samostatnou práci během distanční výuky- vyfotit a poslat v MS Teams

 

_______________________________________________________________________________________________________

5.5.2021

Přírodověda: Lidské tělo, kostra, svalstvo - uč. 56 - 57

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): poslech na str. 40, v PS str. 40/2 + str. 41/3; úkol nezadán

____________________________________________________________________________________________

4.5.2021

Český jazyk: diktát 153/2, uč. 179/4, čítanka str. 125-127

Matematika : PS 50/1,2,3,4, PS 18 - dokončení stránky

Vlastivěda: Polsko - opakování PS 37

Tělesná výchova: referát - Historie olympijských her - odevzdat nejpozději 24.5. v 18:00 v MS Teams

V pátek 7.5. přinést Čtenářský deník

______________________________________________________________________________________________________

3.5.2021

Český jazyk: přísudek slovesný a jmenný - uč. 179 - rámeček, uč. 177/1, PS 41/1, uč. 179/3

Matematika: PS 18/3,6,7

Hudební výchova: Antonín Dvořák - uč. 101 - 102 - výpisky do notového sešitu, naučit, opakování not a B.Smetany

Anglický jazyk (Korenčiaková): Pracovní list- Spring (viz. příloha), doplňovali jsme slovíčka spojená s jarem: S as in snowdrop, the Sun, atd.; diktát.

_______________________________________________________________________________________________________

30.4.2021

Důležité upozornění v pondělí 3.5.2021 proběhne testování , sraz u zadního vchodu do tělocvičny již 7:15 .

V pondělí 3.5.2021 budu vybírat dokončené práce do PČ a VV, děti si zpět přinesou barvy .

_________________________________________________________________________________________________________

30.4.2021

Český jazyk: PS 40/12 - dokončení

Matematika: PS 17/11, uč. 88/2,3,4

Výtvarná výchova: samostatná práce - dokončení portrétu - odevzdání v pondělí 3.5.

__________________________________________________________________________________________________________

29.4.2021

Český jazyk: PS 40/12, PS 40/11 - sam. práce v MS Teams

Matematika: PS 17/10,12,9 - dopočítat za DÚ - odeslat v MS Teams

Vlastivěda: Polsko - uč. 48,49, DÚ referát M. Koperník - odevzdat v MS Teams nejpozději 3.5.2021 v 18:00 ( pracuj pouze v bodech )

Pracovní činnosti: samostatná práce - dokončení květiny, odevzdání 3.5.

________________________________________________ __________________________________________________________

28.4.2021

Matematika: PS 17/8 - sam. práce v MS Teams

Český jazyk: PS 37/6, PS 37/7 - sam. práce v MS Teams, DÚ - PS 37/5 v MS Teams

Přírodověda: uč. 54 - 55

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): minulý čas od sloves být a mít. Úkol zadán v ms teams

___________________________________________________________________________________________________________

27.4.2021

Český jazyk: uč. 177/4, DÚ 177/4 - poslední 4 věty v MS Teams

Matematika: PS 16, PS 16/3 - sam. páce v MS Teams

Vlastivěda: Slovensko - opakování + PS 37, opakování učiva v MS Teams

________________________________________________________________________________________________________

26.4.2021

Český jazyk: uč. 175/1, PS 36/3, uč. 177/3 - sam. práce v MS Teams úkol a

Matematika: sam. práce v MS Teams PS 15/12,další úkoly na straně PS 15, DÚ - dokončení úkolu na okraji stránky

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): lekce 15, sloveso have v past simple. Úkol vložen v ms teams.

Anglický jazyk (Korenčiaková)- opakování učiva (can/can´t , have/had, seasons,etc) slovní hra

Vhodná dobrovolná procvičení (kdo by je chtěl odevzdat, je zde vložen návod k odevzdání u dne: 11. 1. 2021)

https://www.liveworksheets.com/pk172942dy

https://www.liveworksheets.com/bb1040495go

https://www.liveworksheets.com/du8800bt

Hudební výchova: samostatná práce - opakování B. Smetana, noty - příští hodinu ( ve škole ) prověření učiva

______________________________________________________________________________________________________

23.4.2021

Český jazyk: uč. 173/2 - skupinová práce, uč. 174/2,3,4

Matematika: PS 49/11,12 + příklady na straně, PS 15/10

______________________________________________________________________________________________________

22.4.2021

Český jazyk: 173/2 - skupinová práce, 173/3

Matematika: PS 48/8,9,10, procvičování písemného násobení dělení

Vlastivěda: uč. 46, PS 35/1 - dole

Pracovní činnosti: práce s papírem - květina - dokončení příští týden - samostatná práce během online výuky

_____________________________________________________________________________________________________________

21.4.2021

Přírodověda: uč. 53, PS 47/1 +  DÚ - interview s rodiči ( spodní část úkolu 1)

Zítra opět testování - sraz 7:20 u zadního vchodu u tělocvičny

Anglický jazyk (obě skupiny) - minulý čas (was, were, tvoření otázek)

__________________________________________________________________________________________________________

20.4.2021

Český jazyk: uč. 172/1

Matematika: PS 47/2,3

Vlastivěda: uč. 45, PS 35

______________________________________________________________________________________________________

19. 4. 2021

Český jazyk: uč. 169/5,6, slohové úkoly 169 - 172

Matematika: PS 47/1 - j,k,l - dokončit za DÚ

Hudební výchova: B. Smetana - díla, poslech skladeb

Anglický jazyk - obě skupiny - učíme se časové údaje spojené s minulým prostým časem (two hours ago, last week, last weekend,...); sloveso být v minulém čase - tvoření otázky

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.4.2021 

Český jazyk: uč. 168/4b - do ŠS + určování mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves, čítanka str. 119 - 126

Matematika: jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníka, rýsování čtverce a obdélníka, uč 85 - rámeček - zápis do ŠS, 85/1,2,3,4, PS str. 47 /1 - DÚ vybarvit osově souměrné útvary a vyznačit osy souměrnosti, zbytek příkladu - obvody a obsahy dokončíme v pondělí, uč. 85/5, 

Informace k pondělnímu nástupu do školy naleznete v zápisu z 15.4.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.4.2021

Informace k prezenční výuce

 • začínáme 19.4.2021 
 • sraz pondělí a čtvrtek 7:20 u bočního vchodu do tělocvičny (ve dny testování )
 • testování probíhá v hlavní budově - třída 8.A
 • sraz v ostatní dny 7:50 ( kdy se netestuje - úterý, středa, pátek )  pod stříškou u vchodu do tělocvičny
 • vyučuje se podle platného rozvrhu - děti mají zapsán na obalu žákovské knížky
  PO Č M Č Tv Hv
  Út Č M M Č Vl Tv
  St Inf A A    
  Čt Č M Vl    
  Č M Č Vv Vv  
 • odchod na oběd: pondělí - 13:15, úterý - 13:15, středa - 11:20, čtvrtek - 11:05, pátek 11:20
 • nedávejte dětem cvičební úbor
 • všechny děti musí být vybaveny chirurgickou rouškou nebo respirátorem, bez testování nemohou být přítomny výuce
 • testovány nemusí být pouze tehdy, když přinesou potvrzení o tom, že byly pozitivně testovány a prodělaly covid- 19 - platí 90 dní od uvedeného data, potvrzení o negativním výsledku testování, které není starší než 48 hodin

           Pokud bude mít dítě pozitivní test na covid-19, rodiče budou ihned kontaktováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.4.2021

Český jazyk: základní a určovací skladební dvojice, sam. práce v MS Teams, uč. 167/3, 168/4a

Matematika: uč. 84/13,14, sam. práce v MS Teams slovní úloha na převod jednotek objemu

Vlastivěda: opakování ČR - sam. práce v MS Teams, uč. 43 - 44, PS 31/1,2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.4.2021

Český jazyk: uč. 166,167 - tabulky, PS 36/1 - určování základních skladebních dvojic

Matematika: uč. 83/6,8,9,11

Prvouka: třídění živočichů PS 42,43, 44/10nedávejte dětem cvičební úbor

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): učebnice str. 38 poslech. Otázky se slovesem být v past simple (Where were you last July?) a podobně.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.4.2021

Český jazyk: PS 35/1,2 - poslední 2 věty dokončit za DÚ V MS Teams - odeslat do 18:00 

Matematika: PS 14/7 - dokončení, PS 14/6 - samostatná práce v MS Teams, uč. 83/7, 10 a 12 do ŠS

Vlastivěda: PS 27/2 - dokončení, PS str, 28,29, příští hodina opakování 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. 4. 2021

Český jazyk: stavba věty - základní skladební dvojice, uč. 165/5,6 - do ŠS

Matematika: převody jednotek objemu PS 14/2,3,4,5,7

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): uč. str. 36, 37; PS: str. 37, začali jsme 14. lekci. Ve středu 14. 4. proběhne o online hodině krátké zkoušení/test ze slovíček na str. 35 dole,

v ms teams je zadán úkol, který pomůže k přípravě na test. Možnost využít tento web k procvičení slovíček: https://quizlet.com/_9l87nj?x=1jqt&i=374w7s

Anglický jazyk (Korenčiaková) : minulý čas slovesa "have", kladné věty (had), záporné věty (didn´t have), otázky (Did...?). Příští hodinu si, prosím, zopakujte sloveso have na online test. 

Tělesná výchova: samostatná práce - oblíbený sportovec - referát - termín odevzdání 26.4.2021 do 18.00

https://quizlet.com/_9l87nj?x=1jqt&i=374w7s

___________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________

9.4.2021 

Vážení rodiče,

v pondělí 12.4.2021 pokračuje výuka online dle kalendáře v MS Teams,

12.4. v 17:30 se uskuteční třídní schůzky - zapsáno v kalendáři v MS Teams ,

15.4. proběhne 11:50 - 12:35 třídnická hodina online .

Zdraví vás 

                                                    Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.4.2021

Český jazyk: PS 33/1 + v 1. větném celku určování slovních druhů

Matematika: převody jednotek objemu - uč. 82/1,2,3,4,5, PS 14/1

Výtvarná výchova: Co jsem zažil/a o Velikonocích - odevzdat 15.4.2021 do 18.00 - samostatná práce

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.2021

Český jazyk: věta - uč. 164/1,2,3,4

Matematika: PS 13/9,11, DÚ PS 13/11 + zkouška - kontrola zítra

Vlastivěda: PS 26/8, 27/1,2, příští hodinu opakování - PS str. 24 - 27 + práce s mapou

Pracovní činnosti: příprava pomazánky - vyrob jednoduchou pomazánku, vyfoť a pošli zpět  - nejpozději14.4.2021 do 18.00

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.4.2021

Český jazyk: uč. 162/3 f,g,h, 162/4, sam. práce v MS Teams - opakování pravopisu

Přírodověda: opakování - třídění živočichů - PS 41

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): uč. str. 36, 37, PS str. 37; úkol zadán v ms teams

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4.2021

Český jazyk: uč. 162/3 a,b,c,d,e

Matematika: uč. 81/13,14,15, 16

Vlastivěda: opakování - PS 25

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a milé děti ,

1.4.2021 - velikonoční prázdniny

2.4.2021 - státní svátek

5.4.2021 - Velikonoční pondělí

Online výuka začíná v úterý 6.4.2021

Krásně si volné dny užijte a odpočiňte si -  coronaviru navzdory!!!

                                                                                Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.3.2021

Český jazyk: 161/2 - opakování - určování podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, rozbor včerejší samostatné práce v MS Teams

Matematika: uč. 80/8,9,10,11

Přírodověda: třídění živých organizmů - uč. 48 - 51, PS 38 - 39

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): učebnice str. 36+37

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.3.2021

Český jazyk: samostatná práce v MS Teams - uč- 161/1 + určování sloves a podstatných jmen, uč. 161/2

Matematika: uč. 79/4,5,6,7, PS 12/3,4.5, DÚ - poslední příklad PS 12/5 - kontrola zíttra

Vlastivěda - opakování - PS 24 - 26

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.3.2021

Český jazyk: vypravování - uč. 158 - 160

Matematika: převody jednotek hmotnosti - uč- 79/2,3, PS 12/1,2,6

Hudební výchova:  DÚ: B Smetana - uč 85 - 86 -udělej výpisky a pošli zpět v MS Teams - termín 6.4. do 18.00

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): zkoušeli jsme skupinovou práci - vypracování textu o zvířeti (lekce 13), úkol: PS str. 36/ cv. 1, 2 - zkontrolujeme na hodině, kdo má možnost, pošlete mi úkol ke kontrole: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.3.2021

Český jazyk: uč. 157/2, 158/3, PS 32/10,9

Matematika: uč. 77/11,12,13, 78/15,16

Výtvarná výchova: velikonoční výzdoba - samostatná práce

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.3.2021

Český jazyk: uč. 156 - tabulka, uč. 157/1

Matematika: PS 11/13, uč. 77/9,10

Vlastivěda: Jihomoravský kraj - uč. 26 - 27, PS 65, referáty 

Pracovní činnosti: samostatná práce - velikonoční výzdoba -  vyrob kraslici, jarní věnec nebo jinou výzdobu - vyfoť a pošli foto

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.3.2021 

Český jazyk: pravopis - procvičování v MS Teams + společná kontrola, sam. práce v MS Teams - uč- 156/82

Matematika: PS 10/6, PS 11/7,9,10, sam. práce v MS Teams PS 11/8,11, DÚ PS 11/12 - odeslat v MS Teams, + dokončit výpočet příkladů na straně 

Přírodověda: mírný pás - uč. 44 - 47, PS 32 - 33,37

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková): Lekce 13 - čteme o zvířatech a cvičíme otázky v přítomném prostém čase. Úkol zadán v ms teams.

Odkazy k dobrovolnému online procvičení. Návod k odevzdání je vložen zde u dne 11. 1. 2021

https://www.liveworksheets.com/vb708388di

https://www.liveworksheets.com/if556239ql

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.3.2021

Český jazyk: rozkazovací způsob - uč. 154, 154/1 - v MS Teams/

Matematika: převody jednotek času - uč. 76/5,6,7,8, PS 10/3,4. sam. práce v MS Teams

Vlastivěda: Moravskoslezský kraj - uč. 30 - 31, PS str. 67

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.3.2021

Český jazyk: minulý čas - samostatná práce v MS Teams, PS 31/4,5,6, práce ve skupinách na dříve zadaném úkolu

Matematika: - převody jednotek času, uč. 76/1,2,4,

Anglický jazyk (skupina Aj2 (Vacková)) - lekce 13, úkol: PS str. 34 celá

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.3.2021

Český jazyk: uč. 153/2 - v MS Teams, převod do minulého času  -  ŠS, 154/3 + vyhledávání přísudku a podmětu, zdůvodňování shody

Matematika: PS 46/9,10,11 + příklady na straně, DÚ - dopočítat příklady na straně PS 46 , PS 10/1,2, PS 10/5 v MS Teams

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.3.2021, 

Český jazyk: slovesa - časování - uč. 152/4 - sam. práce v MS Teams,, 152/3 - práce ve skupinách v MS Teams

Matematika: převody jednotek délky, obvod čtverce a obdélníka,  grafický součet úseček, PS 45/2b, 3b - do sešitu geometrie, PS 46/5,6,7, DÚ - PS 46/8

Vlastivěda: Královéhradecký kraj - uč. 20 - 21, PS 67

Pracovní vyučování: vývěsní štít cestovní kanceláře - termín  odevzdání 25.3.2021 do 18.00 - samostatná práce

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. 3. 2021b

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - v hodině jsme hráli kvíz na z námky (minulý čas slovesa být), procvičovali jsme navigování -  v ms teams jsem zadala úkol k tomuto tématu.

Český jazyk: slovesa - čas přítomný, budoucí, uč. 150/4 - dokončení, uč. 150 - 151 - rámeček, uč. 151/1,2, PS 31/3

Matematika: jednotky délky, PS 45/1, 2a, DÚ - PS 45/3a, 4

Přírodověda : podnebné pásy - prezentace referátů

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.3.2021

Český jazyk: přítomný čas slpves - uč. 149/3 - sam. práce v MS Teams, uč. 150/4- PS 45/

Matematika: PS 9/10, uč. 74/8,9,10,11,12,13

Vlastivěda: kraj Ústecký, Liberecký , uč. 16 - 19, PS 65,67, referáty z probíraných krajů - prázdninový pobyt

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.3.2021

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - učíme se někoho navigovat (go straight, turn left, cross the road, etc), úkol zadán v MS Teams

Český jazyk: časování sloves - uč. 148/1, 149/2 + tabulka a rámeček - práce do ŠS., PS 30/2

Matematika: PS 9/7,9 - sam. práce v MS Teams , PS 9/8, 11,12, DÚ - dopočítat cvičení 11,12 - kontrola zítra

Hudební výchova: noty - opakování - samostatná práce

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.3.2021

Český jazyk: PS 30/1, uč. 147/1 - sam. práce v MS Teams , čítanka str. 109 - 111

Matematika: uč. 73/3,4,5,6,7, opakování v MS Teams ,DÚ - PS 9 - příklady na straně - kontrola v pondělí

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.3.2021

Český jazyk: slovesa - uč. 147/2 - práce do ŠS

Matematika: kontrola domácího úkolu, uč. 73/2

Vlastivěda: kraj Plzeňský, Karlovarský

Pracovní činnosti: vývěsní štít cestovní kanceláře

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.3.2021

Český jazyk:  slovesa - uč. 145/1, 147/2 - do ŠS

Matematika: převody jednotek PS 8/1,2,3,5, DÚ - PS 8/4,6 - kontrola zítra

Přírodověda: podnebné pásy - referáty - prezentace

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - zvířata, začínáme 12. lekci, úkol zadán v ms teams

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.3.2021

Český jazyk: číslovky - opakování - uč. 143/1, 143/2,3,144/1,2,3 - společná i samostatná práce v MS Teams

Matematika: uč. 73/3,4,5

Vlastivěda: práce s mapou, Jihočeský kraj - referáty


8. 3. 2021

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - použití minulého času sloves být a mít (was, were, had) k vymýšlení vět o prázdninách.

Úkol: PS str. 30/2 (zkontrolujeme na hodině ve středu 10. března)

Český jazyk: Popis krajiny - slohová cvičení - uč. 140 - 142

Matematika: dělení dvojciferným číslem - do ŠS vyděl a výsledek pošli v MS Teams - 3 286 754 : 84 = , uč. 72/1,2 - opakování

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3.2021

Od 8.3. probíhá výuka distančně prostřednictvím MS Teams

Platný rozvrh

Po Č Č M A  
Út Č M M VL  
St   A M Č
Čt Č M VL Č/Inf  
Č M M Č  

                                                                                                                  Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.2.2021

Český jazyk: uč. 139,138/1 - společná práce v MS Teams, PS 29/3, čítanka str. 105 - 107, prezentace přečtených knih

Matematika: uč. 70/30, 71/34,35

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.2.2021

Český jazyk: skloňování číslovek, uč. 137/1, tabulka str. 138, společná práce v MS Teams - uč. 138/1

Matematika: písemné dělení - uč. 70/29,31

Vlastivěda: práce s mapou - Jihočeský kraj, referáty, příští hodinu písemné opakování - práce s mapou - zopakovat si probrané kraje s mapou

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

24. 2. 2021

Český jazyk: číslovky uč. 135/6 - dokončení

Matematika: uč. 70/28,33 - do ŠS -  DÚ dokončit vypočítání ceny polic

Přírodověda: písemné opakování v MS Teams - podnebné pásy, uč. 41, PS 30 - nahoře, DÚ - referát - vybrané zvíře - termín odevzdání 9.3. do 18.00

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - slovesa mít a být v minulém čase. Připomínám pro některé děti povinný úkol z 22. 2. Dnes nový úkol nezadán.

Možnost dobrovolného procvičení: lehčí: https://www.liveworksheets.com/yr18112if  obtížnější úroveň:  https://www.liveworksheets.com/iv53769vo . Návod jak odevzdávat listy na liveworksheets je vložen zde níže u dne 11. 1. 2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.2.2021

Český jazyk: kontrola domácího úkolu, uč. 135/6a - do ŠS

Matematika: PS 7/11,12,13,15 + úkoly na straně, uč. 69/24,22 - do ŠS

Vlastivěda: Jihočeský kraj - uč. 10,11, příště písemné opakování probraných krajů + práce s mapou ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.2.2021

Český jazyk: číslovky uč. 133/1, str. 134, 135/2,3, 5, PS 29/1,2, DÚ V MS Teams - uč.  135/4

Matematika: uč. 67/16, 69/27, PS 7/14 , pokud nemají vše dopočítané, dokončit za DÚ - kontrola zítra

Hudební výchova: noty - opakování - samostatná práce

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková): začali jsme lekci 11. Úkol zadán v ms teams, prosím o odevzdání do pátku 26. 2.

dobrovolné: cvičení k procvičení: https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-negative-forms a https://agendaweb.org/exercises/verbs/to-be/past-simple-forms-2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.2.2021

Český jazyk: slovní druhy - opakování v MS Teams

Matematika: dělení dvojciferným číslem - uč. 68/20, 68/21

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.2.2021

Český jazyk: uč. 131/1 - dokončení určování kategorií podstatných jmen, určovíní druhů přídavných jmen

Matematika: PS 6/9,10, 6 - dopočítání zbývajících 2 příkladů, procvičování písemného dělení dvojciferným číslem

Vlastivěda: Středočeský kraj uč. 8 - 9, PS str.65, prohlídka jaderné elektrárny Dukovany

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. 2. 2021

Český jazyk: opakování mluvnické kategorie podstatných jmen uč. 130/1

Matematika: písemné dělení sam.  práce v MS Teams , PS 6/6,8, DÚ PS 6/5 - horní 2 příklady - odeslat na email

Přírodověda: polární pás - uč. 40, PS 27, PS 29

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - lekce 10, minulý prostý čas, skupinová práce - plánování oslavy. Úkol zadán v MS teams, termín vypracování: pondělní hodina. Dobrovolné procvičení: list na liveworksheets: v levém sloupci napsat věty v přítomnosti, v pravém sloupci v minulosti.  https://www.liveworksheets.com/ea118701ic

Návod na odevzdání listu z webu liveworsheets je vložen zde níže u dne 11. 1. 2021

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.2.2021

Český jazyk: uč. 130/1, sam.práce v MS Teams - uč. 131/2,3, uč. 132

Matematika: uč. 67/13,14, PS str.6/4,7, DÚ - vybraní žáci: vyděl písemně. ofoť a pošli na email:    3 697 283 : 57,    9 006 791 : 38

Vlastivěda: Zlínský kraj - uč. 28 - 29, Olomoucký kraj - uč. 32 - 33

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.2.2021

Český jazyk: slohové úkoly - SMS zpráva, emailová zpráva, adresa, doporučený dopis, adresát. odesilatel, uč. 136 - 129, DÚ - v MS Teams poslat 126/1d dnes do 18.00

Matematika: dělení dvojciferným číslem - procvičování - uč. 67/15

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková): unit 10, skupinová práce v collboard, poslech - minulý čas slovesa být, úkol PS str. 26/3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.2.2021

Český jazyk: zájmena - uč. 125/1,126/2, čítanka str. 80 - 82, prezentace knih

Matematika: dělení dvojciferným číslem - uč. 66/8,10, 9 - samostatná práce v MS Teams , PS 5/2

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.2.2021

Český jazyk: samostatná práce MS Teams - tvar zájmena já, PS 28/6 - určování slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Matematika: písemné dělení dvojciferným číslem , uč. 66/4 - růžový sloupec, 66/5 , DÚ opakovat písemné dělení

Vlastivěda: kraj Pardubický, Zlínský - opakování - uč. 22 - 25 + práce s přílohou PS , referát Dolní Morava , DÚ prohlédnout obrázky uč. 25 + napsat výpisky

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.2.2021

Český jazyk: zájmena - procvičování - uč. 124/4,5, DÚ - procvičovat tvary zájmena já

Matematika: dělení dvojciferným číslem uč. 65/3 ŠS, uč. 66/4, DÚ - procvičovat písemné dělení dvojciferným číslem

Přírodověda: mírný pás - uč. 39 - 40, PS 25 - 27

Anglický jazyk: skupina Aj2 (Vacková) - kahoot - kvíz na minulý čas slovesa být (was/were), věty v přítomnosti, věty v minulosti, úkol nezadán.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2.2021

Český jazyk: uč. 123/3, PS 28/7, samostatná práce v MS Teams

Matematika: uč. 65/2, PS 5/3 - vypočítej do PS a výsledky odešli v MS Teams

Vlastivěda: Praha - opakování v MS Teams, PS str.21,22

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2.2021

Český jazyk: skloňování osobních zájmen - uč. 122, PS 28/5, uč. 123/2 ŠS, PS 28/6

Matematika: dělení dvojciferným číslem  - nácvik ve školním sešitě - 2 způsoby ,PS 5/ 1- 1. příklad, DÚ PS 5/1 - 2.,3.,4. příklad, nafotit a poslat zpět emailem

Anglický jazyk: (skupina Aj2) Vacková - tvoření otázky v minulém čase prostém (Were you busy yesterday?), úkol zadán v ms teams a odeslán na e-mail

+ úkol v PS str. 27/5

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2.2021

Český jazyk: uč. 121/3, 122/5,m čítanka str. 75 - 78

Matematika: PS 43/2,44/5, uč. 123/8,9,10, PS 15/5,6,7

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2.2021

Český jazyk: zájmena - PS 27/2,3, DÚ - uč. 121/4 -odeslat MS Teams dnes do 18.00

Matematika: uč. 121/6,8, PS 43/1 - DÚ - dodělat 2. řádek

Vlastivěda: uč. 6,7

Pracovní činnosti: leporelo - sochy Karlova mostu - termín odevzdání 17.2.2021 - samostatná práce

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. 2. 2021

Český jazyk: zájmena - uč. 119/1 - dokončení. 121/2 - do ŠS, PS 27/1

Matematika: obdélník, čtverec - uč. 120/1,2,3

Přírodověda: podnebné pásy - uč- 38, PS 25, DÚ  -  uč. 38 růžový rámeček - vypracovaný zaslat zpět nejpozději 9.2. do 18:00 v MS Teams

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - malý test na datum, minulý čas se slovesem být, připomínám, kdo ještě neudělal (5 dětí) úkol: PS str. 25/cv. 4 - podle vzoru v učebnici, vybrat si nějakou svou oblíbenou osobnost a napsat o ní min. 5 vět, zjistit, kdy se narodila a použít minulý čas (She, he was born etc.) Na osobnosti se a věty o nich se zeptám na hodině.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.2021

Český jazyk: přídavná jména - opakování - V MS Teams, zájmena - uč. 120,121 - druhy zájmen, uč. 119/1 - DÚ - připravit ústně dokončení určování druhů zájmen - cv. 119/1

Matematika: obdélník, čtverec , PS 41/1,2,3 + příklady na straně, PS 42/4,5,6

Vlastivěda: opakování ze 4. ročníku PS 11,13, příprava projektu - Cestujeme po ČR - rozdělení do skupin, příprava cestovní kanceláře

Tělesná výchova: protahovací cviky - samostatná práce

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.2021

Český jazyk: uč. 116/3,117/4, 118/1,2

Matematika: PS 4/8,9 - sam. práce v MS Teams, PS 4/10, uč. 64/15,16, DÚ - uč. 64/16 - dokončit

Hudební výchova: hudební pojmy - uč. str.67 - zápis do notového sešitu - samostatná práce

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - čtení, příští hodinu malý test (na řadové číslovky učebnice str. 22) úkol: PS str. 25/cv. 4 - podle vzoru v učebnici, vybrat si nějakou svou oblíbenou osobnost a napsat o ní min. 5 vět, zjistit, kdy se narodila a použít minulý čas (She, he was born etc.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.1.2021

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.1.2021

Český jazyk: uč. 115/2e

Matematika: uč. 64/14, DÚ - dopočítat 64/14e - kontrola příští hodinu

Vlastivěda: opakování ČR - práce s mapou - řeky a jejich přítoky, PS str.9, DÚ - PS str. 19 - zaslat emailem nejpozději 3.2.2021

Pracovní činnosti: práce s papírem - krabička podle návodu v PS přírodovědy - str. 64 - úkol do 3.2.2021

_________________________________________________________________________________

27.1.2021

Český jazyk: uč. 115/2 - určování přídavných jmen

Matematika: uč. 63/9,12, PS str. 4/7, DÚ - PS4/5,6 - zaslat na email

Přírodověda: uč. 37,38, PS 23 -25

Třídnická hodina: sebehodnocení v žákovské knížce, povinností omluvených dětí je , toto sebehodnocení samostatně vyplnit

Anglický jazyk (skupina Aj2 - Vacková) - procvičení řadových číslovek + jednoduchý minulý čas lekce 9 (sloveso být; I was, you were, he/she/it was, we were, you were, they were).

Úkol nezadán. Dobrovolné procvičení online: https://wordwall.net/resource/10030691

_________________________________________________________________________________

26.1.2021

Český jazyk:  uč. 114 - rámeček, 115/4, 115/1 - do ŠS - DÚ - dokončit podtrhnutí druhů přídavných jmen

Matematika: PS 3/2,3,4 + kontrola Dú, uč. 63/5,6

Vlastivěda : Česká republika - práce s mapou + opakování PS str. 5,7, DÚ - připravit PS str.4, uč. str.5

________________________________________________________________________________

25.1.2021

Český jazyk: uč. 112/2,3, PS 26/9

Matematika: uč. 62/3,2, PS II /1, DÚ - PS II - příklady na straně

Hudební výchova: W.A. Mozart - vypracuj referát, uč. 68 - 69 - odevzdat nejpozději 1.2.2021 do 18.00 hodin

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - někomu chyběl vypracovaný úkol z minulé hodiny (str. 22), musí doplnit; procvičovali jsme řadové číslovky,

začali jsme úplně novou látku (lekce 9 - minulý čas jednoduchý). Úkol str. 23/5

_________________________________________________________________________________

22.1.2021

Český jazyk: PS 26/7,8, čítanka str. 67 - 70

Matematika: PS 32/7,8, PS 22/2,3,4,5,6

Výtvarná výchova: samostatná práce - postavy v pohybu - lyžujeme, sáńkujeme - odevzdat nejpozději 27.1.2021

_________________________________________________________________________________

21.1.2021

Český jazyk: uč. 109/2,,3,4, 111/5, DÚ uč 111/6 v MS Teams

Matematika: PS 32/2,6

Vlastivěda: opakování uč. 50 - 51, PS 18

Pracovní činnosti: samostatná práce - práce s papírem - vločky, vystřihnou a nalepit na práci z výtvarné výchovy - odevzdat nejpozději 27.1.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________

20. 1. 2021

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - lekce 22 - řadové číslovky (1st, 2nd, etc), kvíz na kahoot.com, zkoušení básničky (kdo nebyl dnes, bude v pondělí), úkol: PS celá str. 22

Český jazyk: uč. 108/1, PS 25/6

Matematika: PS 32/1,3,4

Přírodověda: uč. 35,36, PS 21/1,2,3, str.22

_______________________________________________________________________________________________________

19.1.2021 

Český jazyk: přídavná jména přivlastňovací, https://slideplayer.cz/slide/3689130/

Matematika: uč. 60/10,12,13,PS 31/11,12,15,16, PS 31/14, DÚ PS 31/14 - poslední 2 příklady, PS 31/13

Vlastivěda: uč. 47 - 48, PS 17, DÚ - opakovat uč. 50 - 51

 

________________________________________________________________________________________________________

Připomínám: pondělí 18.1.2021 v 17.00 třídní schůzky

18. 1. 2021

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - lekce 8, úkol: naučit se nazpaměť rýmovačku na straně 22/2

Český jazyk: přídavná jména, uč. 107/5, samostatná práce v MS Teams 107/5b

Matematika: PS 30/9,10, 8, PS 30/8 - poslední 2 příklady za DÚ

_________________________________________________________________________________________________________

15.1.2021

Český jazyk: uč. 106/4, čítanka str. 64 - 66 - dočíst str. 65,66 - DÚ

Matematika: uč. 59/6, 60/8, PS 60/5,6,8 + příklady na straně

Výtvarná výchova: stavíme sněhuláka - zachytit postavy v pohybu ,libovolná technika, termín odevzdání: nejpozději  21.1. emailem

___________________________________________________________________________________________________________

14.12.2021

Český jazyk: uč. 105/4,1, 106/2,3,106/4

Matematika: PS 29/1,4

Vlastivěda: 46 - 47 po sametová revoluce, test v MS Teams

Pracovní činnosti: sněhulák  - práce s papírem

____________________________________________________________________________________________________________

13.1.2021 

Český jazyk: opakování - stavba věty, slovní druhy, shoda přísudku s podmětem, přídavná jména, uč. 105/4, PS 25/4, DÚ - PS 25/5

Matematika: PS str. 29/1 3 příklady, PS 29/2,3, PS 29/4 - horní 3 příklady

Přírodověda: opakování v MS Teams - člověk a vesmír

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - zkoušení z lekce 7, tvoření dialogu + začátek 8. lekce.

_____________________________________________________________________________________________________________

12.1.2021

Český jazyk: opakování stavba věty, přídavná jména, kontrola domácího úkolu, DÚ - uč 104/2 - 2.část - vytvořit 4 věty a poslat v MS Teams

Matematika: PS 28/9,12, PS 28/7 sam.práce v  MS Teams, uč. 59/7 - do ŠS

Vlastivěda: uč. 44,45, PS str. 16, opakovat str. 43 - 45

18.1.2021 od 17:00 se konají online třídní schůzky, připojení přes kalendář v MS Teams - třídnické záležitosti

_____________________________________________________________________________________________________

11.1.2021 

Český jazyk: sklońování přídavných jmen - str. 103,105 - vzory, uč. 104/1,3, PS 24/3, DÚ uč. 104/2 - napsat 6 vět v MS Teams

Matematika: PS 28/8,10,11, PS 28/11 - poslední příklad dopočítat za DÚ

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - opakování lekce 7, názvy obchodů, předložky, ve středu malý test z názvů obchodů, DÚ PS str. 20/1 + 2 (zkontrolujeme na hodině, kdo má možnost, prosím o zaslání fotky úkolu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

dobrovolné procvičení: pracovní list na webu liveworksheets, odkaz:  https://www.liveworksheets.com/ll1186779fe 

Objevuje se tam jedno slovíčko, které jsme si neříkali newsagent's = trafika. Možnost odevzdání pracovního listu, přikládám návod k odevzdání.

Okomentuji odevzdané listy na hodině.

 

Hudební výchova: rondo - uč. str. 39

____________________________________________________________________________________________________

8.1.2021

Český jazyk: uč. 102/6,7,8 - cv 8 do ŠS, čítanka 59 -60, DÚ - dočíst článek str. 60 - 63

Matematika: PS 27 - dokončení stránky, řešení slovních úkolů do školního sešitu, PS str. 28 - příklady na zaokrouhlování na straně, uč. 59/3 -ŠS

Výtvarná výchova: Tři králové - libovolná technika

_________________________________________________________________________________________________________

7.1.2021

Český jazyk:uč. 101/4,5, PS 24/2

Matematika: PS 27/2, PS 27/4 - DÚ, sam práce v MS Teams - uč. 59/4

Vlastivěda: písemné opakování v MS Teams, uč. 43 - 44 po ČSR svobodná

Pracovní činnosti: práce s přírodním materiálem - sněhulák

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. 1. 2021

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková): 7. lekce (názvy obchodů, předložky) V pondělí 11. ledna procvičování - názvy obchodů, popis, kde se co nachází (between, opposite, etc.) 

Ve středu 13. ledna na online hodině zkoušení z názvů obchodů. Úkol dnes nezadán.

Český jazyk: sam. práce v MS Teams- uč. 98/1, přídavná jména - uč. 99/1, tabulky str. 100 - 101, DÚ PS 24/1

Matematika: opakování - písemné násobení - MS TEams - uč. 59/1, pro rychlé - uč. 59/5,PS 27/1

Přírodověda: Země a její pohyb, Měsís - fáze, pohyb - uč. 29 - 32, PS 20, opakování na příští hodinu - uč. 25 - 32

 

___________________________________________________________________________________

5.1.2021

Český jazyk: uč. 97/4a, samostatná práce v MS Teams 97/4b, uč. 98/2,3

Matematika: PS 26/4,5, uč. 56/2, 56/4 - samostatná práce v MS Teams , uč. 57/7,9

Vlastivěda: opakování - úkoly uč. 38,42, válečná léta - uč 363 - pouze po 2. světovou válku, PS 16/1 + badatelský ukol, opakování na příští hodinu - uč. 36 - 42

____________________________________________________________________________________

4.1.2021

Český jazyk: slohová cvičení - uč. 92,93,94 , DÚ uč. 93/5 - přímo do učebnice tužkou

Matematika: PS 26/1,2,3

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková): začali jsme 7. lekci, opakovali jsme názvy obchodů a předložky, učili jsme se ptát, kde co je; úkol: str. 18/1 v PS. Kdo má možnost, může poslat fotku úkolu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., jinak zkontrolujeme společně na hodině.

_____________________________________________________________________________________

31.12.2020

Od 4. ledna 2021 přecházíme na online výuku v MS Teams. Účast na výuce je pro žáky povinná.

Platný rozvrh hodin

  8.0O - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40
Po Č Č M A
Út Č M M VL
St Ć A M
Čt Č M Č VL
Č M M Č

                                                                                                                  Eliška Zdražilová

Bakaláři budou plně funkční od 4.1.2021 - v současné době probíhá aktualizace a instalace nové verze.

_____________________________________________________________________________________

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2021 rodičům i všem dětem přeje

                                                                                                     Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________

18.12.2020

Český jazyk: UČ. 96/2,3, PS 23/12, prezentace přečtených knih

Matematika: PS 26 - příklady na straně, 26/6

_______________________________________________________________________________________

17.12.2020

Český jazyk: PS 22/7,23/9, uč. 95/1

Matematika: PS 48/4,5

Vlastivěda: uč. 41 - 42

________________________________________________________________________________________

16.12.2020

Přírodověda: planety - referáty, PS str. 17 - vystřihni tabulku, rozstříhej, vymaluj planety a přilep do sešitu k jednotlivým referátům o planetách

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková) - čtení o Vánocích, poslech a sledování videa, zkouška práce s webovou aplikací kahoot

________________________________________________________________________________________

15.12.2020

Český jazyk: PS 22/6,7,8, čítanka str. 42 - 44

Matematika: čtverec, obdélník, uč. 119/2b, 120/6 a, c, PS str. 47/ - celá

Vlastivěda. uč. 40 - 41, PS str. 15

________________________________________________________________________________________

14. 11. 2020

Český jazyk :uč. 88/4 - samostatná práce, uč. 89/1, 90/2,3, 91/4,5

Matematika: PS 43/5,6,7, PS 43/8 - do sešitu geometrie

Hudební výchova: opakování učiva, malá písňová forma trojdílná, polkový rytmus, Kdyby byl Bavorov - vyvození trojdílné písňové formy, sólista

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková) - test, práce s časopisem Ready to read, úkol na str. 17/cvičení 5 - skončili jsme 6. lekci

____________________________________________________________________________________________

11.12.2020

Český jazyk: uč. 86/1, 87/2

Matematika: uč. str. 50 - celá - z toho cv. 14,15 - samostatná práce

____________________________________________________________________________________________

10.12.2020

Český jazyk: uč. 84/6, 84/7 - sam. práce, uč. 84/6 - DÚ přímo do učebnice

Matematika: uč. 49/1,2,3,4, uč. 49/7,8 - samostatná práce

Vlastivěda - uč. 36 - 38, PS str. 14, příští hodina opakování učiva str. 32 - 39

_____________________________________________________________________________________________

9. 11. 2020

Anglický jazyk (obě skupiny) : Hra na procvičení slovesa Have got, procvičení slovní zásoby kolem nakupování, čtení a sledování videa o díkuvzdání. 

 

8.12.2020

Český jazyk: uč. 83/2,3,4, čítanka str. 55 - 58

Matematika: uč. 48/20,22,23,k PS 42

Vlastivěda: referáty, uč. 37 - 38, PS 14/3,4

_____________________________________________________________________________________________

7.12.2020

Český jazyk: uč. 77/5,6, 78/7,8, 79, PS 21/3,4,5

Matematika :uč. 45/5, 46/8,9,10, 46/6

Hudební výchova: uč. 30 - tempo, 31 - smyčcové kvarteto, referát - B Smetana

Anglický jazyk (obě skupiny): psaní a čtení 

______________________________________________________________________________________________

4.12.2020

Český jazyk: PS 20/1 - dokončení, uč. 75/3,76/4, PS 20/2

Matematika: PS 25 - dokončení stránky

______________________________________________________________________________________________

3.12.2020

Český jazyk: uč. 74/1,2, PS 20/1 - pouze doplnit vyjmenovaná slova a dopsat pády

matematika: PS 25/7,4 - samostatná práce, uč. 45/2,4

Vlastivěda: uč. 35, PS str. 13

______________________________________________________________________________________________

2. 12. 2020

Anglický jazyk (obě skupiny): nacvičování a předvádění dialogů o nakupování,

hádání filmových žánrů, sledování videa o nakupování

Přírodověda: kontrola sešitů po online výuce - chybějící zápisy dopracovat do 9.12. , Člověk a vesmír - sledování dokumentu planetária, rozdání referátu - planety, vypracovat a odseslat v MS Teams - odeslat nejpozději 9.12. v 17.00

_____________________________________________________________________________________________

1.12.2020

Český jazyk: 72/11,12, diktát uč. 70/10, plynulé čtení, práce s textem - čítanka str. 51 - 54, báseň Prosinec naučit zpaměti na  11.12.

Matematika: PS str. 24 - dokončení, PS str. 39

Vlastivěda: referáty - skupinová práce, uč. 34/2,4, kontrola sešitu se zápisy z online výuky - dopracovat do 8.12.

______________________________________________________________________________________________

30. 11. 2020

Český jazyk:uč. 68/1,69/2,3, 70/4, 71/1 - 7, 72/8,9

Matematika: PS 23, 24/13,17 - samostatná práce

Hudební výchova: J.S. Bach - uč. str. 26

Anglický jazyk (obě skupiny): povídání o filmech, žánry filmů, hlavní, vedlejší postavy, atd. 

___________________________________________________________________________________________________

27.11.2020

Český jazyk: PS 19/3,4, čítanka str. 38 - 40, prezentace přečtených knih

Matematika: uč. 44/12,13,14,15 , PS 23/7,8

_________________________________________________________________________________________________

Důležité informace pro rodiče

30.11.2020 začíná prezenční výuka podle rozvrhu z 3.9.2020 .

Sraz žáků 5.B je v 7.50 u vchodu do tělocvičny - po stříškou, zde si je 7.50 vyzvednu, nikdo tedy nevstupuje do budovy sám .

S nástupem do školy jsou žáci automaticky přihlášeni na oběd, pokud tedy nechcete, aby vaše dítě na oběd chodilo, je nutné ho nejpozději během zítřka odhlásit.

Na oběd odcházíme denně ve 12.05.

Po ukončení výuky a odchodu ze šatny musí žák ihned opustit budovu - nelze se zdržovat u vrátnice .

                                                                                                                                                                        Eliška Zdražilová

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

26.11.2020

Český jazyk :uč. 65/4, 66/5, PS 18/ 1,2, čítanka str. 38,38 

Matematika: PS 46/9 b,c, PS str. 44 příklady

Vlastivěda: uč. 32 - 33, určení referátů - Sokol, T.G.Masaryk, orloj Praha, Národní divadlo, B. Smetana

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

25.11.2020

Český jazyk: slovní druhy - uč. 65/1,2,3

Matematika: PS 46/8,9a

Přírodověda: člověk a vesmír - uč. 252, PS 15/3

Třídnická hodina: čtvrtletní sebehodnocení - ŽK str. 16, kvíz online výuka

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková) - udělali jsme si kvíz v časopise, cvičili jsme otázku: Kolik, co stojí. Prosím, kdo ještě neposlal úkol - popis obrázku, aby ho poslal.

Nový úkol zadán nebyl.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.11.2020

Český jazyk: vyjmenovaná slova - opakování - samostatná práce v MS Teams, PS 17/10

Matematika: uč. 118/3,4,5, PS str. 45

Vlastivěda: uč. 30 - 31, PS 11

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.11.2020

Český jazyk: uč. 61/1,62/2,3, uč. 63 - samostatná práce - zaslat zpět 23.11., PS 17/10 a

Matematika: uč. 117/5,6 - trojúhelníková nerovnost, náčrtek, rýsování trojúhelníku

Anglický jazyk (skupina Aj2 Vacková): Probírali jsme britskou měnu, jak se řekne, kolik co stojí. Udělali jsme cvičení 1 na straně 14. Z časopisu článek "Meet your heroes"

Za úkol na příští hodinu je vymyslet cenovky k filmům a knihám ve cvičení 2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.11.2020 proběhne třídnická hodina. Uskuteční se online a bude v ní probíráno čtvrtletní hodnocení. Proto si děti připraví žákovskou knížku.

                                                                                                                                        Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2020

Český jazyk: vypravování - uč. 59 - 61, PS 19/8,9, čítanka str. 35 - 39

Matematika: konstrukce trojúhelníku - uč. 116,PS 44

_____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

19.11.2020  

Český jazyk: uč. 56/1,2, uč. 57/3,4 - do ŠS, PS 16/9, DÚ - dokončit psaní vět PS 16/9 - napsané vrátit zpět

Matematika: uč. 43/7 -do ŠS - výsledky odeslat v MS Teams

Vlastivěda: opakování uč. 29 - otázky dole, PS str. 10

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

18. 11. 2020

 

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - bavili jsme se o filmech Lekce 5, někteří ještě neodevzdali úkol popis obrázku, prosím o odevzdání v teamsech

nebo zaslat na e-mail.

Český jazyk: uč. 54/2, samostatná práce v MS Teams , uč.v 55/2 - skupinová práce, zapsat do sešitu skupiny s y/ý, i/í

Matematika: uč. 43/8 - do ŠS, uč. 43/,10,11,uč. 43/9  - první sloupec, DÚ uč. 43/9 - 2. sloupec - zapsat výsledky do učebnice

Přírodověda: neživá příroda - písemné opakování v MS Teams

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.11.2020

Český jazyk: uč. 53/2b,54/3, PS 15/4,5, 6 - do ŠS napsat slovní spojení - končíme spojením píchl jsem se o hřebíkPS 15/6 - zbytek doplnit  za DÚ do PS

Matematika: PS 22/2,3,4

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - dělali jsme cvičení 3 na straně 12 na přítomný průběhový čas. Probírali jsme žánry knih. Domácí úkol zadán v ms teams a odeslán na e-mail.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.11.2020

Český jazyk: uč. 53/2 - pouze a, prezentace individuální četby, oprava písemných prací v MS Teams

Matematika: PS 21 - dokončení příkladů na straně, uč. 42/1,2,3,4,5, PS 22/1 + příklady na straně - za DÚ dokončit 2 sloupce

Výtvarná výchova: dokončení ilustrace z minulého týdne

Pracovní vyučování: dokončení leporela

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.11.2020

Český jazyk: uč. 51/1, 52/2, DÚ uč. 52/2b - pouze připravit, PS 14/1 - dokončení

Matematika: PS 21/18,20,21

Vlastivěda: uč. 28 - 29, opakování V MS Teams - kvíz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.11.2020

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - opakovali jsme přítomný průběhový čas, předložky v parku, na pláži, etc. z lekce 4. Povídali jsme o filmech (lekce 5).

Za úkol je cvičení 2 na str. 14 v pracovním sešitě - zkontrolujeme společně na hodině 16. prosince

Český jazyk: uč. 51/2a, PS 14/1 ,DÚ : uč. 51/2b - napsat pouze slova s vynechaným i/í, y/ý - do DS

Matematika: uč. 41/14,15, 17, 16 - do ŠS

Přírodověda: uč. 23,24, PS 13 - pozorování

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.11.2020

Český jazyk: uč. 50/1,2,3

Matematika: uč. 40/10,12,13, uč. 40/7,11 - práce v MS teams, PS 21/16,17, zelený sloupec příkladů nahoře

Vlastivěda: PS str. 9/1,2,4, na příští hodinu zopakovat učivo uč. 17-22

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 9. 11. 2020

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - začali jsme lekci 5 v učebnici na str. 14, povídání o filmech

Český  jazyk: uč. 49/2, 49/3 - samostatná práce v MS Teams, PS 14/2

Matematika: uč. 40/6,8 - samostatná práce do školního sešitu - výsledky odeslat v MS Teams

Hudební výchova: samostatná práce - prostudovat uč. 19,20,21 a MS Teams odpovědět na otázky, poslech písně Tráva neroste na youtube, naučit slova podle učebnice

Tělesná výchova: rozvoj kondice - skoky přes švihadlo - samostatná práce

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.11.2020

Český jazyk: opakování - uč. 47, vyjmenovaná slova - uč. 48/1

Matematika: uč. 39/4,5, PS 20/9,11,12 - do ŠS, PS 20/13,14, PS 20/10 - DÚ - nemusíte posílat, kontrola v pondělní hodině

Připomínám třídní schůzky 9.11.2020v 17.00

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.11.2020

Český jazyk: opakování - uč. 45/1, 46/2,4, samostatná práce v MS Teams - uč.  46/3

Matematika: uč.  39/1,2,3,  DÚ PS 20/7,8

Vlastivěda: opakování - uč. str.24, PS 8/4,5, uč. 25 - 27 - nové učivo

Pracovní činnosti a výtvarná výchova: vyrobit leporelo k učivu vlastivědy str.22 - 23

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.11.2020

Vážení rodiče,

9.11.2020 v 17.00 se uskuteční online třídní schůzka v MS Teams. Přihlásíte se do ní prostřednictvím přihlašovacích údajů vašeho dítěte přes kaledář - bude označena jako třídnická hodina.

Těším se na vás.

                                             Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________

4.11.2020

Český jazyk:PS 13/19 - opakování v MS Teams, slohová cvičení str. 43,43,44

Matematika: grafický rozdíl úseček PS 38/3, opakování písemného násobení

Přírodověda: neživá příroda - PS 14 - opakování, PS 15/1,2, uč. 25

________________________________________________________________________________________________________

3.11.2020

Český jazyk:  přípona - ský: rámeček str. 41,42, uč. 42/1, PS 13/18, DÚ - do sešitu napsat cv.42/2 a zaslat zpět - ještě dnes

Matematika: PS 19/5 - do ŠS,grafický součet úseček - PS 38/1,2

Vlastivěda: manufaktury a parní stroje - uč. 22,23, PS 8/1,2

_____________________________________________________________________________________________________________

2.11.2020

Český jazyk: přípony - ny, -ní - uč. 40, žlutý rámeček, 41/1,2, PS 12/16,17, DÚ v MS Teams - uč. 41/3 - vyplnit a poslat stejnou cestou zpět

Matematika:PS 19/1,2 a příklady na straně, DÚ - v MS Teams - PS 19/3 - vyplnit a stejnou cestou poslat zpět

Hudební výchova: lidová píseń - uč. 17 - 19, DÚ - vypracovat zadání v MS Teams - v týmu český jazyk najdete zadání - doplnit a poslat zpět

_____________________________________________________________________________________________________________

1.11.2020

Dobrý den,

takto bude vypadat rozvrh online výuky v příštích týdnech. Do rozvrhu bude jednorázově vložena hodina informatiky, kterou povede 

pan ředitel a bude věnována práci v systému MS Teams.

 

  8.0O - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40
Po Č Č M A
Út Č M M VL
St Ć A M
Čt Č M Č VL
Č M M Č

 

 

                                                                                                                                                           Eliška Zdražilová

 

_________________________________________________________________________________________________________________


23.10.2020

Český jazyk: uč. 40/4, PS 12/15 + kontrola domácího úkolu - PS 11/13,14, čítanka str. 26 - 28

Matematika: uč. 35/9,10,11,13,15, 36/1,2, procvičování písemného dělení a násobení

Výtvarná výchova: nakresli podzimní krajinu - použij pouze linii a doplň malými barevnými listy z přírody - samostatná práce

______________________________________________________________________________________________________

22.10.2020

Český jazyk: uč. 39/1,2,3, PS 11/12, DÚ - PS 11/13,14

Matematika: PS 18/7,9 - do ŠS - zápis, rovnice, odpovědi, PS 18/10

Vlastivěda: uč. str. 21, PS str.7/1,2,4

Pracovní činnosti: práce s nůžkami a papírem - stříhání písmen - samostatná práce

_______________________________________________________________________________________________________

21.10.2020

Český jazyk: uč. 38/2,3,4, samostatná práce v MS Teams

Matematika: PS 18/6,8, uč. 34/5,6, kvíz ve Forms

Přírodověda: energetické suroviny uč. str. 17 - 22

________________________________________________________________________________________________________

20.10.2020

Český jazyk: uč. 36/2 - dole,37/1, ,samostatná práce v MS Teams

Matematika. uč. 111/8,9, PS 37, opakování písemného dělení a násobení

Vlastivěda: uč. 19 - 20, PS 7/3

________________________________________________________________________________________________________

19.10.2020

Český jazyk: Předložky a předpony - uč. 35/1, 36/2a( nahoře ) - zápis slov do ŠS, četba - čítanka str. 19 - 22,

samostatná práce v MS Teams - individuální četba knih, čtenářský deník, vyplnit a vrátit přes zadání zpátky

Matematika: úsečka, přímka, polopřímka, uč. 110(120)- žlutý rámeček do sešitu geometrie,uč. 111/11 - do sešitu geometrie,PS str. 36

__________________________________________________________________________________________________________

16.10.2020

Český jazyk: uč. 34/12,35/13, PS 10/11

Matematika: PS str. 17 - celá strana

Výtvarná výchova: Barevný podzim - listí

____________________________________________________________________________________________________________

15.10.2020

Český jazyk: PS 10/9 - kontrola DÚ, PS 10/10, uč. 34/9,10, uč. 34/11 - DÚ - zadáno v MS Teams

Matematika: PS 16/8,12, DÚ PS 16/11

Vlastivěda: osvícenství - opakování PS str. 5,6, zadán opakovací test v MS TEams

Pracovní vyučování: práce s papírem - list

___________________________________________________________________________________________________________

14. 10. 2020

Český jazyk: uč. 32/8, PS 10/9 - dokončit za DÚ

Přírodověda: uč. 15 - 16, prezentace zaslána přes CHAT

Aj - skupina Aj2 (Vacková) - Z důvodu mé pracovní neschopnosti do pátku 16. října se tento týden se mnou neuskuteční online setkání.

Omlouvám se. A těším se moc na viděnou příští týden. Termín zadám do kalendáře MS Teams a budu vás i o něm informovat zde.

_____________________________________________________________________________________

13.10.2020

Český jazyk: uč. 32/6,7, DÚ zaslaný přes MS Teams

Matematika: uč. 32/12,13,14

Vlastivěda: uč. 17,18,  DÚ - badatelský úkol PS str.7 - vrátit přes CHAT v MS Teams - do středy večer

 ______________________________________________________________________________________

12.10.2020

Český jazyk: opakování učiva - složení slova, slova příbuzná, tvara slova

Matematika: čísla větší než 1 000 000, procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení

Tělesná výchova: cviky na protažení těla

Hudební výchova: opakování not, druhů oktáv

Anglický jazyk (obě skupiny): Prosím, vytiskněte a  vyplňte si pracovní list (viz. příloha: jobdescription)

Ke stažení:
Download this file (jobdescription.pdf)jobdescription.pdf[ ]277 kB
Download this file (návod liveworksheets.jpg)návod na liveworksheets[návod]204 kB
Download this file (Spring 5.B (2).docx)Spring 5.B (2).docx[ ]31 kB
. Když to nevytiskněte, stačí věty přepsat do sešitu.

Dnes není výuka v systému MS Teams - probíhají testy, ale nezapomeńte splnit zadaný test v MS Teams. Děkuji všem, kteří již úkol splnili a zaslali zpět.

________________________________________________________________________________________

9.10.2020

Český jazyk: uč. 31/5 - zápis do ŠS, PS 9/6,7

Matematika: uč. 30/4,5 do ŠS, PS 16/6,9,10, DÚ - PS 16/7

Výtvarná výchova: Subjekttivní vyjádření skutečnosti - zátiší s ovoce - kresba tužkou

Vyplnit opakovací test dnešního učiva v MS Teams - vrátit zpět

V pondělí není online výuka

________________________________________________________________________________________

7.10.2020

Přírodověda: Opakování PS str.8, Pozorování živé a neživé přírody- nerosty a horniny uč. 11 - 14, PS str. 9

________________________________________________________________________________________

6.10.2020

Český jazyk: uč. 29/1,2,3, PS 7/1, uč. 30/1,2,3

Matematika: PS 14/8, uč. 27/8,9,15, uč. 30/2, PS 15/1 - celá, mimo příklady na okraji stránky

Vlastivěda: ve školních lavicích - opakování, PS 4/3,5

________________________________________________________________________________________

5. 10. 2020

Český jazyk : uč. 25/1, 26/2,3, 27/1,3,4, 27/2 - samostatná práce do ŠS - po dvojité přípravě, 28/5

Matematika: PS 14/4,5,6, DÚ PS 14/7

Hudební výchova: procvičování not podle délky a výšky - zápis v notovém sešitě, příště krátké prověření učiva

Anglický jazyk: Povolání a přítomný čas - procvičování, dobrovolný domácí úkol - učíme se společně básničku

_____________________________________________________________________________________________

2.10.2020

Český jazyk: uč. 23/4,1,2, PS 6/2

Matematika: PS 12/44,47, PS 13 celá - i příklady na straně, DÚ PS 11 - příklady na straně

______________________________________________________________________________________________

1.10.2020

Český jazyk: uč. 22/1,2,3, PS 6/1

Matematika: PS 12/43,45,46, DÚ PS 12/48

Vlastivěda: uč. 14,15, PS 4/1,2

_______________________________________________________________________________________________

30.10.2020

Přírodověda:  uč. 8,9, PS 6,7,8 /4

Anglický jazyk - skupina (Vacková) - přítomný čas prostý, Povolání na str. 10/cv. 1, 2 , DÚ PS str. 10/2

________________________________________________________________________________________________

29.9.2020

Český jazyk: uč. 20/1, 21/2,3, čítanka str. 9,10,11,12 - naučit báseń na str. 9 - termín 8.10.

Matematika: PS 10/36, PS 11 - míimo příklady na straně, PS 35

Vlastivěda: uč. 12,13, PS 3, příští hodinu malé opakovací cvičení

__________________________________________________________________________________________________

25.9.2020

Český jazyk:  uč. 18 - 19

Matematika: uč. 16/2, 18/2,19/3, PS str. 10 - kromě  úkolu 36

Žáci mají zadané úkoly v TEAMS - Č,VL, online schůzka se uskuteční 30.9. ve 13.00.

__________________________________________________________________________________________________

24.9.2020

Český jazyk: uč. 17/34, PS 5/4b - samostatná práce,  5/5 - DÚ

Matematika: uč.14/2,3, PS 9/ 31,33

Vlastivěda: uč. 10,11, zadání domácího úkolu naleznete v TEAMS - děti vypracují a odešlou zpět ( termín odevzdání 29.9.2020)

__________________________________________________________________________________________________ 

23. 9. 2020

Aj2 - Přítomný čas prostý + Povolání, PS str. 7/3, str. 10/1, učenice str. 9/3

Přírodověda: PS 4 - 5 dokončení

_____________________________________________________________________________________________

22.9.2020

Český jazyk: uč. 16/32 - do ŠS, 17/33, čtení - uč. str. 5,6

Matematika: opakování -  písemné dělení , uč. 15/6

 PS str. 8 - celá, str. 9 - příklady na straně

Vlastivěda: uč. str. 5

_______________________________________________________________________________________________

21.9.2020

Český jazyk: uč. 15/29,30,31 - texs na str. 16 do  kontrolního sešitu, v 1. větě podtrhnou podstatná jména a určit rod, číslo, pád a vzor

Matematika: PS 7/24, uč. 13/3 - posl. 2 příklady do ŠS. 13/5 - posl. 2  příklady do ŠS

Hudební výchova: opakování Bejvávalo, zpěv Avignonský most - str. 12, oktáva, notový zápis, poslech

Anglický jazyk skupina Aj2: Přítomný čas prostý. Začali jsem s učebnicí a pracovním sešitem. 

____________________________________________________________________________________________

 Anglický jazyk (Korenčiaková) 14.9.-18.9.

Opakovali jsme přítomný čas prostý. Začali jsme pracovat s učebnicí. Povídali jsme si o školních předmětech. Vyráběli jsme podzimní plakáty a učili jsme se báseň: Autumn Leaves (bedeme ještě procvičovat).

__________________________________________________________________________________________

18.9.2020

Český jazyk: uč. 15/26,27,28

Matematika: PS 7/23,25,26

__________________________________________________________________________________________

17.9.2020

Český jazyk :uč. 14/24,25

Matematika: PS 7/21,22 + příklady na straně stránky

Vlastivěda: uč. 8

___________________________________________________________________________________________

16.9.2020

Přírodověda: PS str. 5 - 6 - práce ve skupinách

Anglický jazyk skupina Aj2: Opakování present simple, poslech, procvičování 

_____________________________________________________________________________________________

15.9.2020

Český jazyk: uč. 13/22, 13/23 - do ŠS, čítanka str. 5,6 + dramatizace

Matematika: PS 6/16,17,18,19,20, PS 5 - příklady na straně ( všechny )

Vlastivěda: opakování - uč. 6,7P

Prosím, překontrolujte s dětmi přístupové kódy do Teams .Pokuste se přihlásit.

______________________________________________________________________________________________

14.9.2020

Český jazyk: uč. 11/18,19, 12/20,21

Matematika: uč. 10/1 - ŠS, 10/4, PS 6/14,15

Hudební výchova: opakování strč. 6,7, Bejvávalo - str. 9

Anglický jazyk skupina Aj2: Opakování: present simple (jednoduchý přítomný čas), přidávání -s ve třetí osobě jednotného čísla

________________________________________________________________________________________________

11.9.2020

Český jazyk: uč. 10/17, PS 5/4a

Matematika: uč. 9/8,9,10

Pokud budete chtít, aby Vaše dítě navštěvovalo doučování s p. uč. Chalupovou - sraz zájemců o doučování je ve středu 16.9.

ve 14.00 ve vestibulu nové budovy.

15. - 17.9.2020 se koná sběr starého papíru.

_________________________________________________________________________________________________

10.9.2020

Český jazyk: PS 4/3, uč. 10/15,16, DÚ - dokončit uč 10/15 - vypsat slova s vynechanými písmeny, oddělit kořen

Matematika: uč. 8/1 - 4.,5.,6. příklad do ŠS, uč. 8/3.4 - do ŠS , PS 5/11,12,13

Vlastivěda: uč. str. 5, 6 - po husitské války

_________________________________________________________________________________________________

9.9.2020

Přírodověda: opakování učiva 4. ročníku - uč. 6,7

Anglický jazyk skupina Aj2: Slovesa like, have got

Sběr starého papíru 15.9. - 17.9,.2020

__________________________________________________________________________________________________

8.9.2020

Český jazyk: uč. 9/10,11,12, 14, čítanka str. 3 a 4

Matematika: uč. 6/10, 7/11,125, 14 - ŠS, PS 3 - početní příklady na straně, PS 4 - celá strana

Vlastivěda: opakování - uč. str. 5 - pravěk, příchod Slovanů, Velkomoravská říše

___________________________________________________________________________________________________

7.9.2020

Český jazyk: uč. 8/6,7,8, 9/9, 9/13 - napsat do sešitu, PS 3/2

Matematika:  uč. 5/5 - do ŠS, uč. 6/6,7,8, PS 3/5, DÚ PS 3/6

Hudební výchova: zpěv písně rodné údolí, opakování hudební nauky - uč. str. 6,7

 Anglický jazyk skupina Aj2: opakování: Like/dislike

Anglický jazyk (Korenčiaková, Vacková): Na výuce angličtiny budeme pracovat s časopisem RR. Do 14.9. prosím přineste 250 kč (celoroční předplatné) a odevzdejte je učitelce AJ.

__________________________________________________________________________________________________

4.9.2020

Český jazyk: uč. 7/1, 8/2,3,4,5, PS 1/1

Matematika: uč. 5/1,2,3,4, PS 3/1,2,3

Ve čtvrtek 10.9. jdeme  na program Včely , vybíráme 40,- Kč. Akce probíhá v blízkosti školy.

Vybíráme 498,- Kč za pracovní sešity. Děti dnes dostaly přehled cen pracovních sešitů.

                                                                                                       Eliška Zdražilová

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9.2020

Od 2.9.2020 - vstup žáků do budovy školy pouze s rouškou, škola otevřena od 7:30 ( neplatí shromažďování žáků třídy na domluveném místě ), děti vstupují do šaten individuálně, po přezutí si dezinfikují

ruce a odcházejí do třídy .

Od 7.9.2020 - projekt Školní ulice - od 7:30 do 8: 00 bude zakázán vjez automobilů do ulice Stoliňská , projekt potrvá 3 týdny .

                                                                                                      Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________

31.8.2020

Vážení rodiče,

pro všechny děti platí: od 1.9.2020 vstup do školní budovy pouze s rouškou.

Prosím, dějte je svým dětem. Děkuji.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo Školní klub, je potřeba, aby dítě 2.9.2020 odevzdalo p. Hromasové ve vestibulu školy na papírku napsanou a Vámi podepsanou  přihlášku. Později by už místa v Klubu nemusela být volná.

Zdraví  a hezký den přeje

                                                               Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.8.2020

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím všechny před začátkem nového školního roku.

Začínáme 1.9. 2020 - výuka trvá 1 hodinu - do 8.45. Nepřezouvá se,není potřeba aktovka ani žádné pomůcky. Pokud dítě půjde na oběd - krupicová kaše - sdělte jim to.

2. a 3.9. 2020 - výuka 4 hodiny - do 11.40 , 2.9. budou děti mít připraveny k odevzdání všechny učebnice 4. třídy vygumované a slepené, podepsané, mohou nosit také kufříky a další pomůcky dle seznamu, který jsem zaslala v červnu emailem. 3.9. by ve škole již všichni měli mít veškeré pomůcky - budeme  podepisovat sešity a připravovat se k zahájení výuky

4.9. - začíná výuka podle rozvrhu - budeme tedy mít 5 hodin - výuka končí 12.35 .

Pokud si budete chtít pro děti zajistit kroužky , uvádím délku výuky v jednotlivých dnech:

pondělí, úterý - konec výuky 13.30

středa, čtvrtek - konec výuky 11.40

pátek - konec výuky 12.35

Užijte si poslední slunečné dny prázdnin a těším se na spolupráci v novém škoním roce.

Všechny zdraví

                                                        Eliška Zdražilová

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________