14.1. 

Informace ohledně učiva na pondělí -  15.1. návštěva divadla

- odpadne matematika a tělesná výchova

S pozdravem Dvořáková

 

 

 

14.1. 2018  

Informace o dnech volna:

1. 2. Ředitelské volno

2. 2. Pololetní prázdniny

12. 2. až 16. 2. Jarní prázdniny

 

 

 

 

 

14.1.2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 15.1. do 19.1.:

ČJ - učebnice str. 75 až 79

Vl - učebnice str.36, 37 (písemná práce - 17.1. ve středu) Téma: od roku 1848 až 1914

Př - učebnice str. 31 

15.1. divadlo H.P. - Pražské pověsti

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Matematika k 12.1. 2018:

Připravujeme se na pololetní písemnou práci, listy na opakování byly probrány v rámci domácí přípravy a procvičení v hodinách. Hlavní témata k opakování - trojúhelník, čtverec, obdélník, dělení, násobení, sčítání, odčítání, okrajově převody jednotek + slovní úlohy. Pokud někdo ještě potřebuje něco probrat, nabízím sezení v pondělí 15.1. od 13:30. Prověrku píšeme v úterý 16.1.2018.

Pozor - řada dětí má problém se zapomínáním úkolů!

S účinností od následující týdne budeme každý pátek mít geometrii - dohlédněte na pomůcky.

Pro nepřítomné - poslední opakovací list:

45 650 004 + 2 317 =

96 541 308 – 6 987 =

8 674 . 599 =

47 956 : 34 =

  1. Sestroj trojúhelník DFE, je-li dáno: d = 7 cm, e= 5 cm, f = 9 cm.
  2. Pavel má mít na výlet kapesné 50 euro. Kolik mu rodiče musí vyměnit našich korun, aby dostali 50 euro? Jedno euro se prodává za 26 Kč.
  3. Mirkův dědeček má důchod asi 15 000 Kč. Kolik euro je asi jeho důchod? Jedno euro opět počítej 26 Kč.

 

 

7.1. 2018

Dobrý den, posílám přehled učiva od 8.1. do 12.1.:

ČJ - učebnice str. 71 až 75 + slohová cvičení str. 68,69 (ve středu 10.1. pololetní písemná práce)

Vl - učebnice str. 34 až 36

Př - učebnice str. 29, 30 (ve čtvrtek 11.1. písemná práce)

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

Matematika k 5. 1. 2018

Aktuálně probíráme konstrukci trojúhelníku - učebnice str. 117

DÚ na pondělí: 117/5, 6

Dnes jsme psali prověrku:

Opakování – základy geometrie

  1. Sestroj čtverec ABCD, je-li dáno a = 55 m
  2. Sestroj k(S; r=35 mm)

Jaký má tato kružnice průměr?

  1. Sestroj úsečku CD, která má velikost 48 mm. Dále sestroj kružnici l  tak, aby úsečka CD byla jejím průměrem.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

 

Dne 8.1. 2018 v 17:30 hodin se budou konat třídní schůzky.

 

 

2.1. 2018

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva od 3.1. do 5.1.:

ČJ - učebnice str. 72, 73 + str.  67 - Přehled slovních druhů (naučit se)

Vl - učebnice str. 32 - Národ sobě

Př - učebnice str. 29 - Země

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 18.12. do 22.12.:

ČJ - učebnice str. 61, 62, 63, 64 - Slovní druhy

Vl - učebnice str. 28, 29 - Revoluční rok 1848

Př - učebnice str. 27, 28 - Planety (žáci pracují na projektu VESMÍR)

Ve středu 20. 12. výlet do Kouřimi (skanzen) odjezd od školy v 8:10 - návrat kolem 13:00 (žáci si vezmou s sebou svačinu, pití, kapesné dle zvážení rodičů)

V pátek 22.12. kino (Zázračná planeta) - odchod od školy v 7:30- návrat v 10:00, po té

VÁNOČNÍ BESÍDKA

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

Matematika k  15.12.2017

Probíráme učivo z geometrie - žáci mají umět sestrojit  přímku, polopřímku, úsečku + osu úsečky, orientovat se v základních geometrických pojmech (přímka, polopřímka, úsečka, bod, velikost úsečky, osa úsečky, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, obdélník, čtverec).

Nově opakujeme konstrukci obdélníku a čtverce pomocí rovnoběžek - kružítkem nanést velikost a poté udělat rovnoběžku.

Učebnice str. 112 a 113.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

10. 12. 2017  PROSINCOVÉ AKCE

 

19. 12. Vánoční trhy a dílničky ve škole od 14:00 hodin

20.12. Výlet do skanzenu v Kouřimi (další informace v ŽK)

22.12. Kino  od 8:00 hodin ( odchod od budovy školy v 7:30 hodin),  

          od 10:00 třídní - VÁNOČNÍ BESÍDKA

 

 

 

10. 12. 2017

Dobrý den, posílám učivo od 11. 12. do 15. 12.:

ČJ - učebnice str. 53 až 58 ( někteří žáci stále ještě neumí vyjmenovaná slova- přehled na str. 58)

Vl - učebnice str. 28, 29

Př - učebnice str. 27 Galaxie, Sluneční soustava, Planety

S pozdravem Iris Dvořáková

PČ - středa 13.12. - přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, barevný papír, bavlnku

 

 

 

8. 12. Matematika

Opakovat dělení dvojciferným dělitelem, procvičovat převody jednotek - délka, objem, hmotnost, čas (viz pracovní sešit)

Na pondělí si každý přinese rýsovací pomůcky.

S pozdravem Martin Březina

 

 

 

 

 

3.12. 2017

Dobrý den, posílám informace o učivu od 4. 12. do 8. 12.:

ČJ - učebnice str. 48 až 51

Vl - učebnice str. 26, 27 - Obrození

Př - učebnice str. 26 - Souhvězdí +( žáci pracují ve skupinách na projektu "VESMÍR")

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

26.11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 27.11. do 1.12.:

ČJ - učebnice str. 41, 42 a 45,46, 47 + slohová cvičení str.112,113 - Jak se učit

Př - učebnice str. 25 - Slunce

Vl - učebnice str. 22, 24, 25

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

19. 11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 20.11. do 24. 11.:

ČJ - učebnice str. 40 až 42, 45 až 47 + slohová cvičení str. 92 

Př - učebnice str. 24 - Význam půdy

Vl - učebnice str. 19 až 24

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

12.11. 2017

Dobrý den, posílám informace ohledně učiva v týdnu od 13. 11. do 16. 11.:

17.11. Státní svátek

ČJ - učebnice str. 38, 39, 40 - čtvrtletní písemná práce ve středu 15. 11. 

Př - učebnice str. 23 - písemná práce ve čtvrtek 16. 11. téma - Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje+ vyjmenovat elektrárny

Vl - učebnice str. 18 - Reformy Marie Terezie a Josefa II.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

Matematika – 10. 11. 2017
Opakujeme početní operace s velkými čísly, učebnice do str. 62.
V úterý 14.11. píšeme čtvrtletní písemnou práci – příprava ke stažení ZDE.
Martin Březina

 

5. 11. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 6. 11. do 10. 11.:

ČJ - učebnice str. 37 do 40 + slohová cvičení str. 61,62

Vl - učebnice str. 17 -  Marie Terezie

Př - učebnice str. 22  - Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

5.11. Přehled učiva - matematika

Aktuálně probíráme násobení trojciferným činitelem (učebnice str. 59), žáci mají umět násobení jednociferným a dvojciferným činitelem.

Pondělí -  v testu opakujeme dělení jednociferným dělitelem, např.  15 587 : 3 = ......

Nezapomeňte - od 17:00 konzultační schůzka pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

Martin Březina

 

 

31. 10. 2017

6. 11. od 18:30 informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří půjdou k přijímacímu řízení (gymnázia, sportovní školy). Schůzka se koná ve školní jídelně.

 

 

 

 

 

29. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 30.10. do 3. 11.:

ČJ - učebnice str. 34, 35, 36, 37

Vl - učebnice str. 15, 16

Př - učebnice str. 19, 20, 21

 

Třídní schůzka dne 6. 11. od 17:30 hodin.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou podzimní prázdniny.smile

 

23. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 23.10. do 25. 10.:

ČJ - učebnice str. 31, 32, 33, 34

Vl - učebnice str. 14, 15 - písemná práce 30. 10. (od příchodu Slovanů až po Bílou horu)

S pozdravem I. Dvořáková

 

19.10. Přehled učiva - matematika

Učebnice do str. 54, DÚ str. 54/15 poslední sloupeček

Pracovní sešit do str. 27 - žáci mohou počítat samostatně

Aktuální učivo: velká čísla - počítáme do desítek miliard, představa čísla, orientace - větší, menší, zápis čísel, porovnávání čísel, základní početní operace - +,-,.,:.

Žáci mají umět vynásobit libovolné číslo jednociferným číslem, násobit a dělit 10, 100, 1000, 10 000, 100 000...., počítat s velkými čísly, např. 300 . 300, 22 . 5 000 aj.

Řešení slovních úloh z praxe na velká čísla, např. nákup pěti autobusů v ceně jednoho 4 000 000 Kč - kolik zaplatíme, jak dlouho budeme spláce, když měsíčně zaplatíme 100 000 Kč aj.

Příští týden - násobení dvouciferným činitelem - procvičování, slovní úlohy

Případné dotazy - emailem, telefonicky.

S pozdravem Martin Březina

 

 

19.10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 16. 10. do 20. 10.:

ČJ - učebnice str. 28 až 30

Vl - učebnice str. 11, 12, 13

Př - učebnice str.16, 17, 18

V pátek 20.10. vyučování pouze do 11: 50( pouze 4 vyučovací hodiny). 

Na vyučování si žáci přinesou, čítanku, přírodovědu, matematiku.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

15. 10.2017

Dobrý den, posílám informace ohledně výletu do Plzně, který se koná v úterý 17. 10. 2017:

Odjezd od školy 7:30 - návrat okolo 16:00 hodin.

Obědy jsou odhlášeny.

Děti si s sebou vezmou baťůžek se svačinou a kapesné na drobné suvenýry. 

Program zajišťuje pán učitel Skočdopole, součástí je i návštěva planetária.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

9. 10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 9.10. do 13. 10. 2017:

ČJ - učebnice str. 24 až 29 + slohová cvičení str. 44

Vl - učebnice str. 9, 10, 11

Př - učebnice str. 12, 13 + str. 14 vypracovat samostatně

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

2.10. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 2.10. do 6. 10.:

ČJ - učebnice str. 020 až 25 + slohová cvičení str. 43, 44

Př - učebnice str. 12, 13, 14

Vl - učebnice str. 7 - Nástup Habsburků + Rudolf II.

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

27.9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva na tento týden:

ČJ - učebnice str. 13 - 15, slohová cvičení str. 42, cv. 1,2

VL - stále opakujeme učivo 4. tř. - Jiří z Poděbrad, vláda Jagellonců

S pozdravem I. Dvořáková

 

 

 

 

 

 

29. 9. 2017 - ředitelské volno

 

19. 9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 18. 9. do 22. 9.:

ČJ - učebnice str. 9 - 13, slohová cvičení str. 18, 19

Vl - dějiny - učebnice str. 6 - opakujeme učivo 4. třídy

Př - učebnice str.9,11

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 14.9. 2017

Dobrý den, posílám přehled učiva od 11.9. do 15.9.:

ČJ - učebnice str. 7,8 - slohová cvičení str.18, cv. 1

Vl - učebnice str. 5,6 - opakujeme učivo 4. třídy

Př - učebnice str. 8, 9

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

5.9. 2017

Dobrý den, zasílám informace ohledně výuky:

5. 9. - 4 vyučovací hodiny - třídnické práce (vyplňování ŽK, školní řád, rozvrhy, chod třídy)

6. 9. - 4 vyučovací hodiny - třídnické práce (nadepisování PS, sešitů, dopravní výchova)

7. 9. - 4 vyučovací hodiny - dle rozvrhu

8. 9. - 4 vyučovací hodiny - dle rozvrhu

Přeji krásný den.

S pozdravem Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče a žáci,

vítám Vás na stránkách 5. A. Zde budete stejně jako v předešlém školním roce dostávat všechny důležité informace.

První informace se týká pondělního rozvrhu. Žáci budou mít pouze jednu vyučovací hodinu. Od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 budou již 4 vyučovací hodiny.

Druhá informace je ohledně stravování, kdy školní jídelna funguje již v pondělí 4. 9. 2017, po nahlášení tř. učitelce, další dny již normálně jako v běžném školním roce.

Přeji  dětem i Vám úspěšný vstup do nového školního roku 2017/ 2018.

S pozdravem tř. uč. Iris Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.