___________________________________________________________________________________________________________

26.6.2020

8:40 sraz před školou - děti si zde vyzvednu

       s sebou: rouška

                   čestné prohlášení - vyplněné

                   obal na vysvědčení                 

                   taška na věci

9:15 ukončení rozdání vysvědčení, odchod domů

Všem přeji krásné prázdniny plné sluníčka, koupání, turistiky a odpočinku. Naberte spoustu sil do dalšího školníhio roku.

Po prázdninách spolu pokračujeme dál .... Těším se.

                                                                                   Eliška Zdražilová

__________________________________________________________________________________________________________________

25.6.2020

Český jazyk: Téma: opakování

                  uč. 202/7

                  uč. 204/10

Matematika: Téma: Opakování

                  PS 31

                  uč. 108/8,5

_____________________________________________________________________________________________________________________

24.4.2020

Český jazyk: Téma: Závěrečné opakování

                  uč. 201/5

                  uč. 202/6

                  PS 63/6

Matematika: Téma: Opakování učiva

                  uč. 108/1,2,3

                  PS 30

Přírodověda: Opakování

                  Národní parky - referáty

Pracovní vyučování: příprava učebnic k odevzdání  - gumování, lepení

_____________________________________________________________________________________________________________________

23.6.2020

Český jazyk: Téma: Opakování

                 uč. 200/3,4

                 PS 62/4

Matematika: Téma: Opakování

                 uč. 108/7

                 PS str. 29 - celá

Vlastivěda: Téma: Opakování učiva

                referáty, číselná osa Přemyslovci

Tělesná výchova: Rozvoj obratnosti

_________________________________________________________________________________________________________

22.6.2020

Český jazyk: Téma: Opakování

                  uč. 199/1,2

                  PS 62/4

Matematika: Téma: Seznámení se zápornými čísly

                 uč. 103

                PS 28/8

Vlastivěda: Téma: Opakování

                referáty

Tělesná výchova: Rozvoj kondice

Hudební výchova: Opakování písní a not

__________________________________________________________________________________________________________

19.6.2020

Český jazyk: Téma: Opakování učiva

                 uč. 197/3,

Matematika: Téma: Opakování učiva

                 uč.107/1,2,7

                 PS 28/1,2,3,4,5,6,7

Přírodověda: Téma: Člověk a příroda

                   Národní parky - referáty

 ___________________________________________________________________________________________________________

18.6.2020

Český jazyk: Téma: Opakování učiva

                 uč. 196/1,2

                uč. 191/4 - vyplněné v učebnici odeslat emailem

Matematika: Téma: Opakování učiva

                uč. 106/1,2,3,5

              uč. 105/4 - vyplněnou tabulku odeslat emailem

Vlastivěda: Téma: Opakování učiva

                referáty - panovníci

Pracovní vyučování: Gumování a lepení učebnic

               příprava učebnic na odevzdávání

_______________________________________________________________________________________________________________

17.6.2020

Český jazyk: Téma: Řeč přímá a nepřímá

                 uč. 192/1

                 PS 61/1,2

cvičení doplněné o chybějící znaménka ( doplnit tužkou do učebnice ) uč. 191/4 zaslat dnes emailem

Matematika: Téma: Opakování učiva

                 PS 27

                uč. 105/3,2,5  - ŠS

Přírodověda: Téma: Mimořádné události v přírodě

                uč. 74 - IZS

                uč. 75

                PS 32/5

_________________________________________________________________________________________________________________

16.5.2020

Český jazyk: Téma: Řeč přímá a nepřímá

                 uč. 190/1

                 uč. 191/3 - ŠS

                 uč. 191/4

Matematika: Téma: Opakování učiva

                 PS 26

                 uč. 105/1,6  - ŠS

Anglický jazyk (Korenčiaková) 15.6.- 19.6.

-poslední online hodina 16.6.2020  v 10:00

PS: 60/2,3

PS: 61/4

p.Slaninová - angličtina 4B

poslední online hodina 16.6.2020  v 10:00

opakování

(vše potřebné probereme v hodině)

Tělesná výchova: Téma: Rozvoj kondice a obratnosti

_______________________________________________________________________________________________________________________

15.5.2020

Český jazyk: Téma: Přímá řeč

                  uč. 188/1

                  uč. 188/2 - ŠS

Matematika: Téma: Opakování učiva geometrie

                  PS 47/3,4,5

                  uč. 143/3

Vlastivěda: Téma: Opakování učiva

                prezentace referátů

Hudební výchova: Téma: Opakování učiva

               noty, písně

Tělesná výchova: Téma: Rozvoj kondice

_____________________________________________________________________________________________________________________

12.6.2020

Český jazyk: Téma: Řeč přímá a nepřímá

                  uč. 186/1

                  uč. 187/2,3 - do ŠS

Matematika: Téma: Závěrečné opakování geometrie

                 PS 47/1,2

                 uč. 143/1,2

Přírodověda: Téma: Mimořádné události v přírodě

                   uč. 73,74

                  PS 32/1,2,3,4

________________________________________________________________________________________________________________________

11.6.2020

Český jazyk: Téma: Souvětí a jeho stavba

                 PS 60/4

Matematika: Téma: Síť kvádru a krychle

                PS 46/3

                PS 45/1 - změrení délky stran a výpočet povrchu kvádru a krychle - do sešitu geometrie

Vlastivěda: Téma: První Habsburkové na našem trůně

               opakování - uč. 45 - úkoly b - do sešitu vlastivědy                                                                                                               

Výtvarná výchova: Pikrogramy - ochrana životního prostředí

               vypracuj v pracovním sešitě přírodovědy 31/10,12

 ________________________________________________________________________________________________________________________

10.6.2020

Český jazyk:Téma: Souvětí a jeho stavba

                PS 59/3 - dokončení

Matematika: Téma: Síť kvádru, krychle

                 PS 46/2,3

Přírodověda: Téma: Člověk a příroda

                 uč. 72

                 PS 31/9,11,12

Pozor: Do přírodovědy vypracovat referát: Národní park ČR, vypracovaný referát zaslat nejpozději 19.6. na email

Vybrat si jeden národní park ČR .

Pracovní činnosti: Práce s papírem

                       síť kvádru nebo krychle

__________________________________________________________________________________________________________________________

9.6.2020

Český jazyk: Téma : Souvětí a jeho stavba

                  PS 59/3

Matematika: Téma :Síť kvádru, krychle

                 PS 45

                 PS 46/1

                 uč. 142/3

____________________________________________________________________________________________________________________________

8.6.2020

Český jazyk: Téma: Souvětí a jeho stavba

                  PS 58/2

                  uč. 185/9,10

Matematika: Téma: Síť krychle a kvádru

                uč. 141/1,2,3,

                uč. 142/1,2

Vlastivěda: Téma: První Habsburkové na českém trůně

               uč. 45 - opakování učiva

Hudební výchova: Opakování probraných písní a not

Tělesná výchova: Zacvičte si pro radost - rozvoj rychlostia obratnosti

 

p.Slaninová - angličtina  8.-12.6.2020

online hodina 9.6.2020 !!!10:00

-opakování: přítomný průběhový čas (WH otázky)

-opakování: can (včetně otázky a záporu)

-opakování: slovesa (slovní zásoba)

(vše potřebné probereme v hodině)

 

Anglický jazyk(Korenčiaková) 8.6.- 12.6.

PS: str. 56/1,2,3

- vyslechněte si video: https://www.youtube.com/watch?v=bjyqbExDAs8

-vyslechněte si video: :https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk

______________________________________________________________________________________________________________________

5.6.2020

Český jazyk: Téma: Souvětí a jeho stavba

                 uč. 184/7

                 uč. 185/8 - samotatná práce , vypracované zaslat na email

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                 PS 24/3,6

                 procvičování písemného násobení a dělení

Přírodověda: Téma: Člověk a příroda

                 uč. 70 - 71

                 PS 30,31/10

Pozor: Do vlastivědy připravit v rámci opakování učiva feferát o vybraném panovníkovi - možno vybrat kohokoliv od Přemyslovců po Habsburky. Nevybíráme Karla IV. - probírali jsme dost podrobně.

Referát vypracovat a poslat na email do15.6.2020. Přezentace proběhnou v hodinách vlastivědy od 15.6.2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4.6.2020

Český jazyk: Téma: Souvětí a jeho stavba

                 uč. 183/4,5

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                 PS 23/3

                 PS 24/4,5 - kontrola pomocí kalkulačky

Vlastivěda: Téma: První Habsburkové na českém trůně - renesance

                uč. 43 - 44

Výtvarná výchova: Renesanční dům

______________________________________________________________________________________________________________________

3.6.2020

Český jazyk: Téma: Souvětí a jeho stavba

                 uč. 182/2 - ŠS

                 uč. 183/3

Čtení: Čtenářská dílna - individuální četba knihy

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                uč. 101/4,5

                PS 23/5 - dobrovolný úkol

Přírodověda: Téma: Louka, park, obydlí, voda - opakování

                 uč. 61

Pracovní činnosti: Téma: Práce s papírem

               panovnický erb - dokončení

____________________________________________________________________________________________________________________

2.6.2020

Český jazyk: Téma : Souvětí a jeho stavba

                 uč. 181/1

                 PS 58/1

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                uč. 101/2,3,6        

                PS 23/4

Tělesná výchova: Rozvoj obratnosti

_______________________________________________________________________________________________________________________

1.6.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                 uč. 179/5,6,7

                 uč. 180

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                 uč. 100/5,6

                uč. 101/1 - ŠS

                PS 23/2 - ŠS

Vlastivěda: Téma: První Habsburkové na českém trůně

                uč. 41 - 42

Hudební výchova: Opakování písní a not

Tělesná výchova: Rozvoj kondice - zacvičte si pro radost

Anglický jazyk (Korenčiaková) 1.6.- 5.6.

-slovní zásoba z učebnice str.57

- 56/2 (napsat 4 věty)

-PS: str. 56

Anglický jazyk p.uč.Slaninová

slovní zásoba (pinic) PS

opakování: přítomný průběhový čas

opakování: there is, there are

opakování: can

online hodina 2.6.2020 10:15

_______________________________________________________________________________________________________________________

29.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                 uč. 178/3,4

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                 uč. 100/1,2

                 uč. 100/4 a,b,c - sam. práce do ŠS

                 PS 23/1

 Přírodověda: Téma: Ekosystém řeka, potok

                opakování

                PS 29/1,2

 __________________________________________________________________________________________________________________________

28.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                 uč. 177/1

                 uč. 171/2 samostatná práce ŠS

Matematika: Téma: Aritmetický průměr

                 uč. 99/2,2

                 uč. 99/4 - DÚ nejpozději 31.5.2020 - zápis tabulky s měřením do DS

                procvičování písemných početních výkonů

Výtvarná výchova: Ilustrace

                 renesanční domy

Vlastivěda: Téma:První Habsburkové na českém trůně

                uč. 41 - 42

_____________________________________________________________________________________________________________________________

27.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                 PS 57/11 - dokončení

Čtení: Čtenářská dílna

                individuální četba vybrané knihy

Matematika: Téma: Písemné početní výkony, aritmetický průměr

                uč. 99/1 - ŠS

Přírodověda: Ekosystém potok, řeka

                 uč. 67,68

Pracovní činnosti : Téma: Práce s papírem

                erb panovnického rodu

__________________________________________________________________________________________________________________

26.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                  PS 57/11 - pouze doplnění cvičení a vypsání základních skladebních dvojic

Matematika: Téma: Počítáme s čísly většími než milion

                 opakujeme písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení

Tělesná výchova: Rozvoj obratnosti

_______________________________________________________________________________________________________________________

25.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                 PS 56/9,10

Matematika: Téma:Grafický násobek úseček

                  uč. 138/1,2,3 - do ŠS

Vlastivěda: Téma: Jagellonci na českém trůně

                opakování str. 39 - otázky, str. 40

Hudební výchova: opakování not

Tělesná výchova: rozvoj kondice

p.Slaninová - angličtina 4B

!!! online hodina 26.5. 10:15

-opakování: přítomný průběhový čas

-there is, there are - procvičování

-can - opakování

-pracovní sešit REVISION 6

 (vše potřebné probereme v hodině)

Korenčiaková- angličtina 4.B

Online hodina 26.5. 10:15

podívejte se na písničku o profesích: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/people-work

Ostatní úkoly si řekneme zítra na hodině. Těším se.

________________________________________________________________________________________________________________________

22.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                  PS 55/6,7,8

Matematika: Téma: Násobek úsečky

                 PS 42/3,4,5

Vlastivěda: Téma: Jagellonci na českém trůně,

                 uč. str. 39

____________________________________________________________________________________________________________________________

21.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                  uč. 174/7

Matematika: Téma: Obsah a obvod čtverce a obdélníku, grafický součet, rozdíl a násobek useček - opakování

                  samostatná práce - zaslána emailem 20.5.2020

Přírodověda :Téma Ekosystém rybník

                   referát - samostatná práce - živočich z ekosystému rybník

Výtvarná výchova: Ilustrace

                   ilustrace vybraného živočicha k referátu - kresba - včetně pozadí

_________________________________________________________________________________________________________________________

20.5.2020

Český jazyk: Téma:Shoda přísudku s podmětem

                 uč. 173/4

                 uč. 174/5 - ŠS

                 uč. 174/6 - 1. odstavec samostatná práce - poslat emailem

                uč. 174/6 - 2. odstavec - DÚ - poslat emailem

Matematika: Téma: Grafický součet, rozdíl a násobek úseček

                 PS 41/4

                 PS 42/1,2

Přírodověda: Téma: Ekosystém rybník

                   ptáci a savci - uč. 66

__________________________________________________________________________________________________________________________

19.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                   uč. 172/1

                   uč. 173/2

                   uč. 173/3 - DÚ - napiš 2. odstavec, podtrhni podměty a přísudky, během dneška pošli na školní email

Matematika: Téma: Grafický součet, rozdíl  úseček

                  PS 41/3,4

Anglický jazyk (Korenčiaková) 18.5.-22.5.

Pamatujete si, když jsme si povídali o činnostech, které děláme během týdne? Např. I have an English online lesson on Tuesday at quarter past ten. I do my homework on Wednesday in the evenings. I have a Math online lesson on Thursday from 9 to 10, etc.

Na online hodinu si připravte věty, na každý den jinou činnost a pište také čas v kolik tu činnost děláte. Můžete se inspirovat učebnicí str. 40- 45.

____________________________________________________________________________________________________________________

18.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                   uč. 171/3  - 2. odstavec DÚ - zaslat zpět

                   PS 55/4,5

Matematika: Téma: Grafický rozdíl úseček

                  uč. 137/1,2,3

                  PS 41/2

Vlastivěda: Téma: České země po husitských válkách

                 uč. str. 38

                 husitství - test

Hudební výchova: Téma: Opakování písní a not

Tělesná výchova: Rozvoj kondice

 

p.Slaninová - angličtina 4B

!!! online hodina 19.5. 10:15

-opakování: přítomný průběhový čas-zápor, otázka

(kontrola domácího úkolu)

-COMICS učebnice s.60,61

-pracovní sešit REVISION 6 (podle času)

(vše potřebné probereme v hodině)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                   uč. 170/1

                   uč. 171 - rámeček

                   uč. 171/2 - sam. práce ŠS

                   PS 55/3 - DÚ

Matematika: Téma: Grafický součet úseček

                   uč. 136/4

                   PS 41/1

Přírodověda: Téma: Ekosystém rybník

                   obojživelníci, plazi - str. 65

____________________________________________________________________________________________________________________

14.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                   uč. 170/4 - ŠS

                   uč. 170/5

                   PS 54/2

Matematika: Téma : Grafický součet úseček

                   uč. 136

                   uč. 136/1

Vlastivěda: Téma: Husitské války

                 opakování uč. 37

                 PL 19

Výtvarná výchova: Ilustrace

                 vozová hradba - do sešitu vlastivědy

___________________________________________________________________________________________________________________________

13.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                    uč. 168/1

                    uč. 169 - rámeček do sešitu

                    PS 51/1

                    uč. 169/2 - základní skladební dvojice ŠS

Čtení: Čtenářská dílna

                   individuální četba knihy

Matematika: Téma: Obsah čtverce a obdélníku

                    uč. 131/1,2,3

                    uč. 132/1

                    uč. 133/1

Přírodověda: Téma: Ekosystém rybník - ryby

                  uč. 65

                  PS 28/1,2

Pracovní činnosti: Práce s drobným materiálem

                 vyrob husitskou zbrań

___________________________________________________________________________________________________________________________

12.5.2020

Český jazyk: Téma: Shoda přísudku s podmětem

                   uč. 166/1

                   uč. 167/2 - základní skladební dvojice do ŠS

                   uč. 168/3 - opiš a podtrhni základní skladební dvojice

Matematika: Téma: Obsah čtverce a obdélníku

                   opakování vzorců pro obvod čtverce a obdélníka, vyvození vzorců pro obsah čtverce a obdélníka, uč. 132 , 133 - fialový rámeček, vzorce naučit

                   PS 35/1- DÚ

_____________________________________________________________________________________________________________________

11.5.2020

Český jazyk:Téma: Stavba věty

                  uč. 165/2, 166/4

                  PS 53/5

Matematika: Téma: Práce s daty

                 uč. 98/3

                 PS 22/2

                 PS 22/3 - dobrovolný úkol

Vlastivěda: Téma: Husitské války

                uč. 35 - 36

p.Slaninová - angličtina 4B

!!! online hodina 12.5. 10:15

-opakování: přítomný průběhový čas

-opakování: pracovní sešit REVISION 6

(vše probereme v hodině

včetně zadání domácího úkolu)

 Anglický jazyk Korenčiaková 11.5.- 15.5.

K online hodině si prosím opakujte z učebnice:

1. slovní zásobu str. 47, 49, 51

2. pokuste se číst texty na str. 48/1, 50/1

3. Víte, že 10.5. je Den maminek? Vyslechněte si písničku a zkuste se jí naučit zpívat a potěšte své maminky : https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

____________________________________________________________________________________________________________________

8.5.2020

Státní svátek - máte volno

_________________________________________________________________________________________________________________________

7.5.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  uč. 164/1 - do ŠS zápis základních skladebních dvojic

Matematika: Téma: Práce s daty

                 uč. 98/1,2

                 PS 22/1

               DÚ - změřit a zapsat svou výšku do ŠS

Vlastivěda: Téma: Husitské války

                uč. 34 + 1. odstavec str. 35

Výtvarná výchova: Téma : Ilustrace

              namaluj rostliny na připracovaný pracovní list Ekosystém rybník - rostliny

________________________________________________________________________________________________________________________

6.5.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  uč. 164/4 - opiš 1. a 2. odstavec a urči základní skladební dvojice

                  PS 53/5

Čtení: Téma: čtenářská dílna

                  individuální četba zvolené knihy, na příští týden připravit čtenářský deník

Matematika : Téma: Závislost a vztahy mezi čísly

                  PS 21/2

                  PS 21/3,4

                  PS 21/5 - dobrovolný úkol

Přírodověda: Téma:  Ekosystém rybník - rostliny v rybníku a jeho okolí

                  uč. 64

                  PS 28/2

                  Vypracuj pracovní list : zjisti, které rostliny rostou u rybníků v Horních Počernicích nebo u rybníka v okolí tvého bydliště , napiš je na papír, pojmenuj je a nakresli k některým obrázek

Pracovní činnosti: Téma:Práce s papírem

                  gotické okno s mozaikou

____________________________________________________________________________________________________________________

5.5.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                 PS 53/4 dokončení

                 uč. 163/3

Matematika: Téma: Závislosti a vztahy mezi čísly

                 uč. 97/2  do ŠS + graf do sešitu geometrie- dobrovolný  úkol

                 PS 21/1

    

__________________________________________________________________________________________________________________________

4.5.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  PS 52/3

                  uč. 163/2

                  PS 52/4

Matematika: Téma: Závislosti a vztahy mezi čísly

                  uč. 97/1 ŠS, graf do sešitu geometrie, přímá úměrnost

Vlastivěda: Téma: Život ve středověku

               opakování - uč. 33

               PL 18/2,3

Tělesná výchova: Rozvoj kondice

             zacvičte si pro radost - zaskákejte si třeba přes švihadlo

Hudební výchova : Zpíváme intonačně správně

             zopakujte si zpěv nějaké probrané písničky a přidejte k tomu pohybové vyjádření

Anglický jazyk 4.5.-7.5. (Korenčiaková)

-Napište 5 vět o pocitech a činnostech, podle prezentace, kterou jsem vám poslala (na online hodině jsme prezentaci dělali a zkoušeli jsme psát věty). Prosím věty mi pošlete na mail.

-Zopakujte si dny v týdnu: 

https://learningapps.org/2913500

-zazpívejte a zatančete si na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=GfCMRk-osJ8&list=PLuA1ZglCNtF3QVzypLlIJDordXp30mhz_ ( namísto when (když) se v písničce používá if (jestli).

-zopakujte si slovní zásobu o počasí a vyslechněte si písničku: https://demo.capitello.it/app/books/CPAC78_4261585A/pdf/15

 4.5.-7.5.2020

p.Slaninová - angličtina 4B
!!!online hodina 5.5.2020 10:15
-zopakujeme JOBS
-v hodině probereme přítomný průběhový čas (UNIT22)
a další aktivity (slovesa)
(mailem pošlu přehled gramatiky a slovní zásoby)

____________________________________________________________________________________________________________________

1.5.2020

Státní svátek - máme volno

_______________________________________________________________________________________________________________________

30.4.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  uč. 162/3

                  PS 52/2

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                 uč. 96/1,2

                 PS 20/6,7,8

Vlastivěda: Téma: Gotický sloh

               uč. str. 32

Výtvarná výchova: Téma: Ilustrace

                 nakresli do sešitu vlastivědy vývěsní středověký štít nějakého řemeslníka - pokus se nakreslit svůj nápad - ne podle učebnice

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

29.4.2020

Český jazyk: Téma:Stavba věty

                 uč. 161/1

                 PS 52/1

                 uč. 161/2

                uč. 162 - rámeček

Čtení: Téma:čtenářská dílna

                individuální četba vybrané knihy

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                uč. 95/1,2

                uč. 95/3 - ŠS

                PS 20/4,5

Přírodověda: Téma: Ekosystém rybník

                uč. 62,63 - třídění živočichů podle

Pracovní činnosti: Téma: Prostíráme stůl

                připravte prostřený stůl pro rodinu podle návodu v PS Čj - str. 51/5

_____________________________________________________________________________________________________________________________

28.4.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  uč. 160/6 - dokončení úkolů

                  PS 51/5

Matematika: Téma: Vztahy mezi čísly

                 uč. 94/1,2,3,4

                PS 20/1,2,3

Tělesná výchova: Rozvoj kondice

                zacvičte si s ČT

_____________________________________________________________________________________________________________________________

27.4.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty

                  PS 50/4 - vyhledávání skladebních dvojic

                  uč. 160/5,6 - pouze zdůvodnění pravopisu

Matematika: Téma : Zlomky

                 uč. 96/4

                 PS 19/1,2,7

                 PS 19/8 - do sešitu geometrie

                 PS 19/9

Vlastivěda: Téma: Život ve středověku

               uč. 30 - 31 - prezentace zaslána emailem

Tělesná výchova: Téma: Rozvoj kondice

               zacvičte si pro radost

Hudební výchova: Téma: Noty zpěv

               zazpívejte si některou z probraných písní

               zopakujte si noty - přehled zaslán emailem

 Anglický jazyk (Korenčiaková) 27.4.-30.4.

-udělejte si interaktivní cvičení https://learningapps.org/4149265

-zkuste si zahrát WordShake , pak mi na hodině povíte kolik jste nahráli bodů ;-) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

-udělejte si interaktivní cvičení (počasí) https://learningapps.org/6105500

-poslechněte si písničku o pocitech a slovíčka (pocity) si vypište do sešitů: happy, sad, hungry, atd. Budeme o nich mluvit na online hodině https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings

 Angličtina 27.-30.4.

 

p.Slaninová - angličtina 4B

!!! úterý 28.4. 2020 10:15 hod. online hodina: zaměstnání (Unit21)

(Můžete se tematicky  naladit na

 umimeanglicky.cz - 4.třída-lidé-zaměstnání)

Vše, co bude potřeba, probereme v hodině.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

24.4.2020

Český jazyk : Téma: Stavba věty

                  uč. 159/4 - do ŠS

                  PS 50/3,

                 PS 50/4 napsat pouze věty - DÚ

Matematika: Téma: Zlomky

                 uč. 93/3,4,2,5

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí

                 savci - uč. 61 - prezentace zaslána emailem

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.4.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty - online vyučování

                  uč. 159/3 - ŠS

                  PS 49/2

                  PS 49/1 - dokončit i vedlejší skladební dvojice

Matematika: Téma: Zlomky - online vyučování

                  výpočet části z celku

                  uč. 92/3,4,6

                  PS 19/5,6,3,4

Vlastivěda: Téma: Český stát za vlády Lucemburků- online vyučování

                opakování - uč. str.29

Výtvarná výchova: Téma ilustrace

                vyzbob vyrobený stojánek na tužky

__________________________________________________________________________________________________________________________

22.4.2020

Český jazyk: Téma: Stavba věty - online vyučování

                 uč. 158/1

                 PS 49/1

                 uč. 159/2 - do ŠS

Matematika: Téma: Zlomky - online vyučování

                 PS 18/4,5,6,7,9

                 PS 18/8 - dobrovolný úkol

                 uč. 93/1

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí - online vyučování

                 Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí

                 uč. 60 - 61 - obojživelníci, ptáci -prezentace bude zaslána

Pracovní činnosti: Práce s papírem

               vyrobte stojánek na tužky podle návodu v učebnici českého jazyka

________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa- online vyučování

                 uč. 155/3 - všechny úkoly ústně

                 do ŠS - opiš popslední větný celek a urči slovní druhy, napiš vzorec souvětí

                 uč.157 - opakování o slovesech

Matematika: Téma: Zlomky - online vyučování

                uč. 91/2,3,4,5

                PS 18/1,3a

               DÚ PS 18/2, 18/3b

_________________________________________________________________________________________________________________________________

20.4.2020

Matematika : Téma :Zlomky

                 připravit stavebnici Lego

                 uč. 90 - rámeček

                 uč.90/3

                 uč. 91/1

                 uč. 90/1,2 - DÚ

Český jazyk: Téma: Slovesa, popis pracovního postupu

                 uč. 155/1

                 uč. 155/2 - do ŠS

                 uč. 154 - popis pracovního postupu

Čtení: Čtení s porozuměním, práce s textem

                vyhledej si na internetu zajímavosti o Karlově mostě a sochách na nich

Vlastivěda: Téma: Český stát za vlády Lucemburků

                uč. 28

                prezentace bude zaslána emilem

                youtube.com . pusťte si Dějiny udatného národa českého - díl Václav IV.

 Rozvrh pro online vyučování

 

  PO Út St Čt
1.hod Č Č Č Č Č
2.hod M M M M M
3.hod VL A Vl

 Tělesná výchova: Téma: Rozvoj obratnosti

                        zacvič si podle ČT - třeba s našimi olympioniky

Hudební výchova: Téma: Zpěv znémé písně, noty

                       zopakuj si písničku, kterou máš rád/a, připomeň si noty - jména a délky

Anglický jazyk (Korenčiaková) 20.4.-24.4.

Dobrý den,

posílám úkoly na tento týden.

Online hodina bude v úterý o 10:15. Těším se! :)

-udělejte si poslechové cvičení: https://learningapps.org/4667757

-zopakujte si určování času: https://learningapps.org/3679792

-zopakujte si školní přeměty: https://learningapps.org/2540340

 

p.Slaninová - angličtina 4B

!!!úterý 21.4. 10:15 hod. online hodina (pokus)

-zopakovat tematická slovíčka a fráze: Jídlo

-zopakovat slovíčka: slovesa: Obecná slovesa - základní slovesa

obojí na umimeanglicky.cz, 4.třída

-určování času (opakování)

na Woodward English Telling the Time in English (youtube)

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

17.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 uč. 153/6,7              

Matematika: Téma: Počítáme s milionem

                 uč. 89/4,3,6

                 PS 16/5,7

                 PS 17/1

Vlastivěda: Téma: Český stát za vlády Lucemburků

                Jan Lucemburský, Karel IV. - zápis možno vytvořit podle prezentace zaslané emailem

                podívejte se na dokument Kronika Karla IV. na youtube.com

               uč. 25 - 27

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí

               domácí mazlíčci - uč. 58 - 59

               prezentace bude zaslána emailem

_______________________________________________________________________________________________________________________________

16.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa - online vysílání

              uč. 152/5 + přečíst zlutý rámeček

              PS 48/3

             diktát - uč. 148/3

Matematika: Téma: Počítáme s milionem - online vysílání

             uč. 88/6,4 - ústně

             uč. 89/1 - do ŠS

             PS 16/4,6

Výtvarná výchova: Téma: Ilustrace

           namaluj ilustraci k tématu Domácí zvířata - do sešitu přírodovědy

___________________________________________________________________________________________________________________________

15.4.2020

Český jazyk: Téma :Slovesa - online vysílání

                 uč. 151/3 - vypsat slovesa pod sebe do ŠS, připsat tvary podmiňovacího způsobu ve 2.os.č.j. a 2.os.č.mn.

                 PS 48/2

                 uč. 152/4 - napiš do ŠS 3 dokončené věty

Matematika: Téma: Počítáme s milionem - online vysílání

                uč. 88/1 - ústně

                uč.88/2 - do ŠS

                uč. 88/3 - ústně

                PS 16/1,2,3

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí - online vysílání

               domácí zvířata - uč. 56 - 57

               PS 27/6

Pracovní činnosti : Téma: Příprava pokrmů

              pomoz rodičům při přípravě večeře nebo sám něco jednoduchého připrav

              

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

14.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 47/1

                 uč. 151/2 - pouze ústně

                do ŠS : 151/2 - opiš 1. větu a číslicí nad slova označ slovní druhy

Matematika: Téma: Převody jednotek

                písemné opakování - PL zaslán emailem

Vlastivěda: Téma : Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

                opakování- pusťte si díly ze seriálu Dějiny udatného národa českého - např. Václav I., Přemysl Otakar I., Václav II.,

                Přemysl Otakar II., Svatá Anežka, Braniboři v Čechách

                zopakuj si učivo podle otázek ve vlastivědě str. 23 a 24

 Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, posílám úkoly na tento týden v přílohách (five senses poem 3 Koren., pracovní list can).

Tělesná výchova: Téma : Rozvoj kondice a obratnosti

                 zacvič si např. s Českou televizí

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

9.4.2020

Velikonoční prázdniny

Odpočiňte si,připravte pomlázku a udělejte si krásná barevná vajíčka.

Užijte si Velikonoce - i když budou jiné. Tak krásné prázdniny a Velikonoce . Mějte radost třeba z hezkého počasí...

Zdraví vás všechny

                                                           Eliška Zdražilová

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  uč. str. 150,151 - přečíst žlutý rámeček - do ŠS zapsat:

                  Tvary podmiňovacího způsobu vyjadřují děj, který by mohl nastat. Jsou složené z příčestí činného a zvláštních tvarů bych, bys, by, bychom, byste,by.

                  uč. 150/1 - slovesa podtrhni do učebnice, do sešitu si vyber 3 a urči u nich osobu, číslo, čas,způsob

                              v učebnici podtrhni i všechna podstatná jména - 3 z nich napiš do sešitu a urči rod, čislo ,pád a vzor

                              dobrovolný úkol: opiš 1. větný celek a nad jednotlivá slova napiš číslicí slovní druh

Čtení: Téma: Čtenářská dílna

                  individuální četba rozečtené knihy

Matematika: Téma: Převody jednotek

                  uč. 85 - do ŠS zápis v rámečku PAMATUJ SI

                  uč. 85/1 - pouze ústně

                  PS 15/1,2,4

                  PS 15/3,6 - dobrovolný úkol

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí

                 uč. 55 - je to pouze opakování - nedělej zápis - již jsme probírali v ekosystému pole v lednu  - posílám prezentaci ( emailem )pro připomenutí - tříděno podle uč. str. 55

                 PS 55/1,3

                 pro zábavu posílám pexeso Zelenina - emailem

Pracovní činnosti: Téma: Příprava pokrmů

                zapojte se spolu s rodiči do přípravy velikonočních dobrot           

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 47/5

                 do ŠS - uč. 148/3 - probráno včera při online vysílání

Matematika: Téma :Převody jednotek

                Základní jednotky objemu: 1 l, 1 hl = 100 l - zápis do ŠS

                uč. 84/1,2 - pouze ústně

                uč. 84/3 - do ŠS

                PS 15/7,8,9

Vlastivěda: Téma: Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

               uč. 21 - 23

               pro zápis použij zaslanou prezentaci - emailem

               PL str.14 - zasláno emailem

Tělesná výchova: Téma: Rozvoj kondice

             zacvič si třeba podle sportovních hvězd - videa najdeš na internetu

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.4. - 9.4.2020

Český jazyk :Téma: Slovesa

                 uč.148/2,3, 149/4 - online vysílání

Čtení: vyhledej  a přečti si na internetu něco o významu Velikonoc nebo si poslechni velikonoční příběh- Pašiový týden - zasláno emailem

Matematika: Téma: Převody jednotek

                   PS 14/5,6,8

                   PS 14/7 - dobrovolný úkol

Tělěsná výchova:  Téma: Rozvoj zdatnosti

                   zacvcič si z Českou televizí

Hudební výchova: Téma: Opakování písní

                  zazpívej si pro radost to, co máš rád

6.4. Anglický jazyk (Korenčiaková):  Dobrý den, v přílohách (jsou 3, označené příslušným datem) posílám úkoly na tento týden.

 6.4.-17.4.2020 (včetně velikonočních prázdnin)

Slaninová - angličtina 4B (5 vyučovacích hodin)

-nové: učebnice 54/snažit se přečíst WE ARE FRIENDS

-nové: prac.sešit 54/2, !!!55/3 ofotit (jen to jedno cvičení) a poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

je-li to možné

(Vím, že to není snadné, pokud vám angličtina nejde, nevěšte hlavu,

udělejte pouze to, co jste schopni. Hlavně klid.:-))

-opakování: na umimeanglicky.cz, práce s textem, čtení s porozuměním,

BOYS AND GIRLS (všechno), FAMILY (všechno)

-opakování: na umimeanglicky.cz zakliknout 4.třída, detailně, tematická slovíčka

SPORTOVÁNÍ, pexeso

-opakování: na skolakov.eu zakliknout 4.třída, přivlastňovací zájmena

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  PS 46/2,3,

                  PS 46/4 - dobrovolný úkol

Matematika: Převody jednotek

                 PS 14/1,3,6

                 PS 14/2,4 - dobrovolný úkol

Vlastivěda: Téma: Vláda prvních Přemyslovců a vznik českého státu

                opakování podle připraveného PL - bude zaslán emailem

Přírodověda: Ekosystém Okolí lidských obydlí

               uč. 54

               práce podle připraveného PL - bude zaslán emailem

                                                                  Eliška Zdražilová

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 uč. 147/1

                 do ŠS - vytvoř si 3 sloupce: 2.os.č.j, 1.os.č.mn.,2.os č mn. a vypiš slovesa v rozkazovacím způsobu do 1. sloupce, přidej tvary do dalších sloupců             

                 PS 46/1

Matematika: Téma: Písemné opakování

                vypočítej příklady zaslané na pracovním listě - zasláno emailem včera

Výtvarná výchova: Téma: Písmo

                 inspiruj se dobou Přemyslovcu a Kosmovou kronikou - namaluj ozdobné iniciály začátku svého jména a příjmení (ukázka ve vlastivědě str. 18 )

                 klidně pracuj do sešitu vlastivědy nebo na papír

                                                                                          Eliška Zdražilová

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4.2020

Český jazyk: Téma: Slovní druhy - opakování

                 PL  -vypracujte samostatně připravené opakování a vyplněné vraťte zpět

                 práce zaslaná emailem

Matematika : Téma: Jednotky hmotnosti

                již jsme probírali - je to pouze opakování

               uč.str. 83 - zápis do ŠS: 1 kg = 1 000g, 1 t = 1000kg

               uč. 83/1,3

               uč. 83/2 - do ŠS

Přírodověda: Téma: Ekosystém okolí lidských obydlí

                uč. 53

                k práci použij zaslaný pracovní list

Český jazyk: Téma: Čtenářská dílna

               pokračuj v individuální četbě své rozečtené knihy

Pracovní činnosti: Téma : Práce s drobným materiálem a papírem

               vyrob si nějakou velikonoční dekoraci - zápich do květináče nebo hezkou kraslici a podobně - i letos budou Velikonoce

                                                                                                        Eliška Zdražilová

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.3.2020

Matematika: Téma: Mnohoúhelníky

                  PS 34/4,5

                 do ŠS vypočítej písemně: 496 237 . 8 =          96 027 : 8 =

Český jazyk: Téma: Slovesa

                PS 45/1,2

Vlastivěda: Téma: Život za vlády prvních Přemyslovců

                uč. 18 - 19  - PL dole ke stažení

               PL bude zaslán také emailem

Tělesná výchova: Rozvoj obratnosti a vytrvalosti

               zacvič si jednoduché cviky, které zvládneš doma - např. s ČT

                                                                                                       Eliška Zdražilová

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.3.2020

Poděkování: Děkuji všem, kteří mi pravideně zasílají výsledky práce dětí - obrázky výrobků, ilustrace i vypracované práce .

 

Tělesná výchova: Téma: kondiční cvičení

                   zacvičte si s Českolu televizí a buďte stále fit

Český jazyk: Téma: Slovesa

                  zopakuj si slovní druhy, co určujeme u podstatných jmen a sloves

                  nové učivo

                  Slovesný způsob ( zapiš do ŠS )

                  Oznamovací - vyjadřuje nějaký děj, který se uskutečňuje ( píše ), uskutečnil ( poslali jsme ), uskuteční ( půjdeš )

                  Rozkazovací - vyjadřuje děj, který se má podle rozkazu uskutečnit neno neuskutečnit ( pište, neskákejte )

                                     rozkazujeme 2.os.č.j, 1.os.č.mn., 2.os.č.mn.

                  Podmiňovací - vyjadřuje děj, který by se mohl uskutečnit ( za určitých podmínek )

                  uč. 145/1 ústně, jednu větu napiš do ŠS - urči slovní druhy

                  uč. 146/4 - ústně, v učebnici podtrhni slovesa

                 dole najdete přehled  - Slovesa ( zašlu i emailem )

čtení: Téma: Čtení s porozuměním

                 uč. 122 - 124 - Robinson Crusoe

                 promysli si úlkoly pod textem,zamysli se: Jaký význam má pro tebe přátelství

Matematika: Téma: Čtyřúhelníky

                  uč. 130/2 - do sešitu geometrie

                  PS 34/3

Hudební výchova: Téma:Zpěv, noty, hudební nástroje

                 zopakuj si zpěv libovolné písničky - inspiraci můžeš najít na www.youtube.cz

                 zopakuj si jednotlivé hudební nástroje

              

    30.3.-3.4.2020

-Přečtěte si comics uč.52.

-Pokuste se udělat REVISION v prac. Sešitě 52,53. Ráda bych viděla cv.53/4, prosím naskenovat nebo vyfotit mobilem a poslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(Doufám, že takto získám vaše mailové adresy a budu tak v kontaktu s vašimi dětmi.)

-SKOLAKOVeu, anglický jazyk 4.třída

            a)days of the week  -procvičování slovíček

                                               -what day is after/before

            b)slovesa  (sloveso to be)

                                               -to be trenažér

                                               -sloveso to be ve větách

                                               - slovíčkový trenažér-slovesa

-Pusťte si video Cinderella Full Story/Fairy Tales (2019, English Bedtime Stories, 6:13, youtube).

Kolik jste rozuměli?:-)

Děkuji - Petra Slaninová

Anglický jazyk (Korenčiaková): 

úterý 31.3. 2020

Prosím přepsat slovní zásobu uč. Str. 51 (English Words).

Do English One (gramatika) si přepište zelenou tabulku na straně 50/2.

Poslech 50 (text uč. str. 50).

středa 1.4. 2020

píseň na str. 51 (učeb.), poslech 51, procvičovat zpívání písničky, nová slovíčka přepište do sešitů (English Words).

pátek 3.4.2020

PS: celá str. 50 (v cvičení 2 nemusíte doplňovat jen jména kamarádů, můžete taky jména rodinných příslušníků.

 

                                                                          Eliška Zdražilová

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 44/14,15,16

Matematika: Téma: Rovnoběžníky

                zopakuj si rovnoběžky - uč. 112

                do geom. sešitu:Narýsuj libovolnou přímku a, k ní narýsuj 2 rovnoběžky b,c

                zopakuj si rýsování kolmic - uč.118

                do sešitu narýsuj úsečku AB, body A,B veď kolmice k úsečce AB

                uč. 130 - rovnoběřníky

               Rovnoběžníky jsou čtyřúhelníky, které mají protilehlé strany rovnoběžné.- zapiš do sešitu

               PS 34/1,2

               uč. 130/1 - do sešitu geometrie

Vlastivěda: Téma: Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat

               uč.16 - 17, výpisky - použij přehled na str.20 + doplň informace ze str. 17

               Připomeň si: 28.září - státní svátek - Den české státnosti - spojeno se zavražděním sv. Václava ve Staré Boleslavi

               PL 7 - zaslaný emailem, úkol 3 je dobrovolný, PL najdete i dole pod textem

              pusť si: Dějiny udatného národa českého: Přemyslovci

                                                                        Bořivoj a Ludmilac

                                                                        Svatý Václav

                                                                        Boleslav II

                                                                        Svatý Vojtěch

Přírodověda: Téma : Ekosystém park

               zopakuj si učivo, najdi si na internetu zajímavosti o některých rostlinách a živočiších, které můžeme v parku pozorovat - dobrovolný úkol

                                                                                                                       Eliška Zdražilová

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.3.2020

Český jazyk:Téma: Slovesa

                 samostatně vypracujte pracovní list Slovesa a vyplněné, prosím, pošlete zpět na mou emailovou adresu - zasláno emailem všem rodičům

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovesa – pracovní list – samostatná práce

  1. Vyber a vlnovkou potrhni všechna slovesa

Louky, skáčeme, psali , nebo, skála, nebojíme se, zamyká, dva, sedím, chytře, chytračíš, houpeš se, budu počítat, zapisoval, listí, listovat

 

      2.Podtržená slovesa rozděl podle časů – piš je pod sebe

Čas přítomný              Čas minulý                 Čas budoucí

 

 

  1. Které sloveso jsi nikam nezřadil a proč?

 

  1. Připiš slovesa k osobám

1.os.č.j.                                              1.os.č.mn.

2.os.č.j.                                              2.os.č.mn.h

3.os.č.j.                                              3.os. č.mn.

 

  1. Vyčasuj sloveso počítat v minulém čase

1.os.č.j.                                              1.os.č.mn.

2.os.č.j.                                              2.os.č.mn.

3.os.č.j.                                              3.os.č.mn.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                  PS 12/4 - dokončit cvičení

                  PS 12/5

                 rozšiřující učivo - pro zájemce: procvičujte početní operace na www.matika.in

                                                                                                      www.onlinecviceni.cz

Výtvarná výchova:Téma: Portrét

                vytvoř si malé leporelo a namaluj do něj portréty přemyslovských knížat, připiš k nim jména - ukázka ke stažení dole pod textem

                                                                                                                      Eliška Zdražilová

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 25.3.2020

Český jazyk: Téma: Slovesa

                 PS 43/11,12

                 PS 44/13 + 2. větu napiš do ŠS, urči slovní druhy, podstatná jména vypiš pod text - urči pád a vzor, uveď podstatné jméno ve stejném pádě, ale opačném čísle ( např. stromech - stromě)

Čtení: Čtenářská dílna

               individuální čtení rozečtené knihy

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                PS 12/1,2

                PS 12/3 - pro bystré hlavičky - dobrovolný úkol

                PS 12/4 - 3 příklady

Přírodověda: Téma: Ekosystém park

                 uč. 52

Pracovní činnosti: Téma: Práce s papírem

                vyrob si jednoduché pexeso k tématu rostliny a živočichové v parku ( např. podle návodu v PS přírodovědy na str. 24 - ale nemusíš se toho držet ) a zahrejte si hru

               např. se sourozenci

                                                                                                                                Eliška Zdražilová         ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.3.2020

Anglický jazyk:

týden 23.-27.3.2020

Slaninová - angličtina 4B.

Tento týden bychom čas, který máte na angličtinu, strávili na počítači.

Najděte si ŠKOLÁKOV (skolakov.eu),

anglický jazyk 4. třída,

CLOTHES,

1. cvičení WHAT´S THIS? (=procvičování slovní zásoby)

2. cvičení WHAT ARE YOU WEARING TODAY? (=tvoření vět k obrázkům)

3. cvičení HANGMAN (=hádání názvů oblečení).

Tak hodně zdaru a snad i trochu zábavy!

Jednotlivé hodiny budou rozepsané také v třídní knize.

S pozdravem - Petra Slaninová.

Anglický jazyk 23.3.- 27.3. 2020 

skupina Korenčiaková

úterý 24.3.2020

uč. str. 46, poslech 43

uč. str. 47 poslech 45 (píseň)

uč. str. 48, poslech 47, 48

 

středa 25.3.2020

PS: 48/1

PS: celá str. 52

 

pátek

PS: celá 53

 

 Český jazyk: Téma: Slovesa

                       PS 43/8,9,10

                      PS 43/10 - napiš také první 2 větné celky do ŠS , číslicí nad slova napiš slovní druhy a u podstatných jmen urči vzor

Matematika: Téma: Slovní úlohy

                      uč. 81/3 - 3. - 5. příklad do ŠS

                      PS 11/3,6

Vlastivěda: Téma: Velkomoravská říše

                    uč. str. 15 - opakování

Tělesná výchova: Téma : Kondiční a uvolňovací cvičení

                     zacvičte si pro radost s Českou televizí

                                                                                                             Eliška Zdražilová

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                                                                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________