Učivo od 13.11. do 16.11. 2017

ČJ - uč. str. 46-50
      PS str.13/1 - OPAKUJEME VYJMENOVANÁ SLOVA
      čítanka str.30-32, mimočít.četba "Heidi, děvčátko z hor" (máme zapůjčeno ze školní knihovny)

Př - uč.str.22-23 (ekosystém les)

Aj (Pauchová) - uč.str. 20-21
                       PS str. 20-21 (opakovací lekce, příští týden si napíšeme test - sloveso CAN, slovní zásoba)

Aj (Štrynclová) - uč. uč. str. 18-19

                        PS str. 18-19, DÚ krátce pohovořit o sportu a doplnit obrázkem. 

Na pondělí na VV přinést kameny (nejlépe oblázky), budeme na ně malovat. 


  

 

Obrázky z výstavy Krištofa Kintery "Nervous trees"

      

                                                   

 

                                                                         

      

 

V úterý 14.11. jedeme na výstavu do centra Prahy, předpokládaný návrat 12.33-13.00. Dejte dětem průkazky na MHD nebo jízdenky.

Učivo od 6.11. - 10.11.2017

Čj - uč.str.40-45
      PS str.11-12
      V pondělí 13.11. - čtvrtletní písemná práce (učivo probrané v 1.čtvrtletí)
      Slohový úkol - Moje jméno (promyslet doma),osnova v sešitě, budeme psát v příštím týdnu

Př - uč.str.18-21 - ekosystém les

Aj (Pauchová) - uč.str.18-19 (všechna slovíčka!), PS str. 18-19 (19/6 - DÚ)

AJ (Štrynclová) - Dodělali jsme 6. lekci. Psali jsme test na téma My desk. 

 

V pondělí 6.11. od 17.30h se konají třídní schůzky.

Vybíráme peníze na fotografie, více v žákovské knížce.

Učivo od 30.11.- 3.11.2017

Čj - uč. str.34-40/2 (+str.42,43/1 - sloh)
      PS str.10
      PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN, I/Y VE SLOVECH CIZÍHO PŮVODU
      čít. str.28 (naučit báseň Matičce) + čtenářský deník na pondělí (kdo ještě neměl)

Př - uč.str.17, PS str.8,9

AJ(Pauchová) - uč.str. 15 -  17
                      PS str.15-16
                      SLOVESO CAN (otázka, kladné i záporné věty), slovíčka z l.6

AJ (Štrynclová) uč. str. 14, PS str. 14, sloveso CAN (otázka, kladné i záporné věty), opakujeme sloveso BE. 

                      Dělali jsme cvičení k Halloweenu a poslouchali halloweenskou písničku. 

Matematika

- uč.29/5,6 PS-13/10,11,12

- uč.30/1,2,3,4 uč.24/1,2 PS-13/13ab 

- uč.31/1,2,3 uč.25/1 PS-14/14,15,16,17,18

- PS str.15 celá

- PS 34/2 + str.35 celá               

 

Ve dnech 31.10. až 2.11. proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude opět před hlavní budovou.

Pozor, ve škole se opět objevily vši. Prohlédněte dětem hlavy.

Učivo od 23.10 do 25.10. 2017

ČJ- str.29-32, str.33,34/cv.1
     čítanka str.23-25

Př - uč. str.15-16
      PS str.7/8 - provádíme pokus ve třídě

Aj (Pauchová) - uč. str.14 - sloveso can
                       
Ps str.14
                      + opakujeme sloveso to be + názvy měsíců v roce (NAUČIT)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 14 - sloveso can (kladné i záporné tvary), dokončena lekce 4. 

                        Dále jsme procvičovali přivlastňovací 's - např. Tom's hobby (Tomův koníček) apod.  

 Matematika

- PS 11/4,5,6,7,8 + 12/1,2,3,4

- uč 28/6,7,8, PS 12/5,6

- uč 29/a,b,1,2,3,4, PS 12/7 + 13/8,9

 

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou podzimní prázdniny. V nutných případech je v provozu ŠD v ZŠ Ratibořická.

Učivo od 16.10 do 20.10.2017

Čj - uč. do str. 27 + str.29/1,2,3
     PS str.8,9 celá
     Čítanka - str.19-22,str.26

Př - opakování - rostliny
      Ps str.7

Aj (Pauchová) - uč.str.12-13, str.15/6-nová slovíčka
                       PS str.12-13,str.14/1
                       OPAKUJEME SLOVESO TO BE (včetně tázacích a záporných vět)

Aj (Štrynclová) - uč. str.12 a 13, PS str. 12. Kdo nepsal, nebo nebyl známkován z popisu třídy, bude psát popis na téma My desk (Můj psací stůl či moje lavice). Procvičujeme předložky. 

 Vl (Šilerová) - modrá uč. do str. 18

                     červená uč. do str. 10

  Matematika

- PS str. 9/cv.7,4, uč. 23/4

- PS str.11, uč. 23/2,3

- uč. 27/1,2,3,4

- DÚ PS 11/3

- PS 34/1, uč 112/1                      

 

 

 

Na pondělí 16.10. přinést na VV podzimní listy.

Učivo od 9.10. do 13.10. 2017

ČJ - uč. do str.22, str.23/3 - projít
      PS str.7, 8/6,7
      Skladba slova, tvoření slov, kořen slova, předpona, přípona

Př - str.13-14 (V ÚTERÝ PÍŠEME TEST - ROSTLINY)

Fotky z tandemové výuky 13. 10.

  

AJ(Pauchová) - uč.str.11 (DÚ do sešitu str.11/4)

                       PS str.11

 AJ (Štrynclová) - uč. str. 11 plus popiš svůj pokoj (procvičování předložek a vět There is/There are)

                        PS str. 10/2

                        V PONDĚLÍ PÍŠEME TEST - POPIS TŘÍDY (5 - 10 vět) 

                        

 Matematika

- PS str.9/cv.1,2, test časové jednotky, DÚ str.17/cv.9

- násobení dvoucif. čísla jednociferným s rozkladem do M-Š, PS str.10/cv.12

- uč. str.22/cv.2, PS str.10/cv.8,9,10,13

- PS str.10/cv.11,14, uč. str.23/cv.1 + rychlí žáci str.22/cv.5

- PS str.33/cv.2,3,4, DÚ do sešitu geometrie (obdoba cv.4)

 

Učivo od 2.10. do 6.10.2017

ČJ - uč.str. 16
      PS str.6
      STAVBA SLOVA

M - uč.str. 7,22/1
      PS str. 8,9 - celé, str.33/1
      PŘEVODY JEDNOTEK

AJ (obě skupiny) - uč. str. 10
                           PS str. 10/1, DÚ PS str.10/2

Př - uč. str.11,12
      PS str.6

 

 

Dejte, prosím, dětem v pondělí (2.10)  na svačinu ovoce - budeme malovat při VV

Na 9.10. 2017 přinést čtenářské deníky !!!!

Učivo od 25.9. do 27.9. 2017

ČJ - uč.str. 12,13/cv.15
      PS str.5
      Čítanka - str.11 -14

Př - uč.str.9-10
      PS str.5

AJ (Pauchová) - uč.str.9 a 11
                        PS - str.9 (9/4 - DÚ)

 

AJ (Štrynclová) - uč. str. 9 celá, PS str. 8,  DÚ 9/3 

                         

 

 

 Učivo od 18.9. do 22.9. 2017

ČJ - uč.str. 10,11
      PS str.3,4 (cv.11 i na str.5, cv.10/4 - DÚ)
      ZOPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY
      Čítanka - str.8-11

Př - uč.str. 7,8 (zápis do sešitu)
      PS - str.4

M - PS str.3 celá, str.4/11,12,13 (+prac.listy-procvičování, pí.uč.Fuksová je nemocná)

AJ(Pauchová) - uč.str.7,8

                    PS str.7,8

AJ (Štrynclová) - uč. str. 7/3, str. 8 celá, str. 9/4.

                         PS str. 7/4

 

29.9.2017 je ředitelské volno.

22.9. - "Srdíčkový den"

Učivo od 11.9. do 15.9. 2017

ČJ - uč.str. 7-9, DÚ str. 10/cv.8 (po slovo prach)
      PS str.1, str.2/cv.4
      ZOPAKOVAT VYJMENOVANÁ SLOVA
      Čítanka str. 3-7

Př - uč.str.4-6 (zápis do sešitu - zelený graf)

AJ (Pauchová) - Abeceda, spelling (hláskování)
                       Uč.str. 6 (příkazy do slovníčku), PS str. 6

AJ (Štrynclová) - Uč.str.6, PS str.6,7 (DÚ str.7/4 - Napiš o sobě)
                        Pozdravy

M                   Uč.str.5,6
                     PS str.4 celá, str.6/cv.2

Vl (Šilerová) - uč.str. 4 (oranžová) kapitola o čase

                  - uč.str. 5-6 (oranžová) pravěk, doba kamenná

                  - uč.str. 13, 14, 15 (modrá) kapitola ČR-demokratický stát

Od 11.9. 2017 výuka plně dle rozvrhu (všechny vyučovací hodiny)

11.9. 2017 se od 18h ve školní jídelně  koná informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

Od 7.9.2017 probíhá výuka dle rozvrhu (7.9.-8.9. pouze 4 vyučovací hodiny)

Informace k začátku školního roku 2017/18

 Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 4.B v novém školním roce.

Školní rok začíná 4.9. v 8h, děti mají pouze jednu vyučovací hodinu, nemusí si ještě nosit aktovky ani přezůvky. Sdělte dětem, kdo půjde již v pondělí na oběd.

Od 5.9. do 8.9. mají děti čtyři vyučovací hodiny, tj. výuka končí v 11.40h. Školní jídelna i družina fungují normálně.

Dne 13.9. od 17.30 se bude konat informativní třídní schůzka ve třídě 4.B. (nová budova, 1.patro)

 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

Máme pro Vás pár důležitých informací:

 

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 • Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)