Učivo od 8.1. do 12.1.2018

ČJ - učebnice str.76-77 (opakujeme slovní druhy)
      PS str.26,27/7
      16.1. - pololetní písemná práce (stavba slova=předpona, kořen, příponová část, y/i po obojetných souhláskách=vyjmenovaná slova, psaní velkých písmen, řazení slov    podle abecedy, slovní druhy - určování)

Př - uč. str.34-35, PS str. 15 ( 17.1. píšeme test na neživou přírodu - uč. str.30-35)

AJ (Pauchová) - uč. str.32-33. PS str.32-33

AJ (Štrynclová) - uč. str. 32 a 33. Hovoříme o časopisech, novinách a knížkách. Opakovali jsme sloveso "být". 

Matematika - příprava na pololetní písemnou práci podle příkladů na papírech které si vzali žáci domů

pracovní sešit z matematiky strana 26 a 27

Vlastivěda (Šilerová) - opakování Velkomoravská říše - 16.1. TEST učivo ze str. 13-15 (červená učebnice)

Připomínám třídní schůzky v pondělí 8.1. od 17.30 hod.

Učivo od 3.1. do 5.1.2018

Čj - uč.str.74-75/7,8
      PS str.25-celá 
      OPAKUJEME SLOVNÍ DRUHY

Př - uč.str.32-33 (Nerosty a horniny)

Aj (Pauchová) - uč.str.31 + slovíčka U12 (str.33/6), PS str.31,  na pondělí zopakovat slovíčka U11

Aj (Strynclová) uč. str. 31 + slovíčka U11 (str. 30), PS str. 30, 31/4

 

Přejeme všem rodičům i dětem klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v novém roce 2018.

Děkujeme  všem za krásné a milé dárečky, moc nás potěšily :-) ...

P.Pauchová a J.Strejčková

 M matematika učebnice str.52, gfeometrie  prac.sešit 42

Učivo od 18. do 22.12. 2017

Čj - str.68-73, PS str.21/3, str.25/1 - začínáme opakovat slovní druhy

Př - stále uč. str.30-31, zápis do sešitu, závislost živé přírody na neživé, do sešitu zakreslit schéma koloběhu vody v přírodě (str. 31)

Aj (Pauchová) - uč.str.31, + vánoční tradice ve V.Británii a USA,zpíváme We wish you a Merry Christmas

AJ (Strynclova) - uc. str. 30, 31 + píseň Jingle Bells, Jingle Bells.  

M - matematika učebnice str.51 zaokrouhlování na desetitisíce, geometrie prac .sešit str. 41

Vl - dne 5.1.2018 budou děti psát opakovací test z modré učenice str. 17-22 Mapy, orientace v krajině (Šilerová)

Učivo od 11.12. do 15.12. 2017

Čj - str.61-64, PS str.19-20

M - učebnice str.50 - matematika, geometrie str. 115

Př - opakování - živá příroda (uč. str.29), str.30-31 (vzduch, voda)

Aj (Pauchová) - uč. str.30 - slovíčka (zapsat, naučit), PS - str.29

PČ - pátek 15. 12. přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, barevný papír, bavlnku, lepidlo.

Na VV na pondělí 11.12. budeme potřebovat bílou temperu. Kdo nemá v kufříku, prosím doplnit.

Učivo od 4.12. do 8.12. 2017

Čj - uč.str.59-60 + sloh str.66-67 (budeme psát slohové cvičení - popis kamaráda - osnova viz sešit)
       PS str.17-19/2

Př - uč.str.27,28 + opakovací otázky str.29 (projít doma - budu z nich zkoušet)
       PS str.12-13

Aj (Pauchová) - uč.str.27-29 (slovíčka), zpíváme Jingle Bells
                           PS str. 27-28, v příštím týdnu bude větší opakovací test (slovíčka poslední 3 lekce, sloveso like - přítomný čas prostý)

AJ (Štrynclová) - uč. str. 27-29 (slovíčka), PS str. 24-27. Hovoříme o jídle. 

Mat. učebnice str.47, prac. sešit str. 22, geometrie prac. sešit str. 39
 

 

 

4.12. Byl u nás Mikuláš...i čerti wink

     Přišel k nám Mikuláš

Prosincové akce:

13.12. Divadlo Horní Počernice - Andělé ze zapomenuté skříňky (50,- Kč)
19.12. Vánoční trhy a dílničky ve škole (od 14h)
20.12. Výlet do skanzenu v Kouřimi (vstup 40,- Kč, cena za dopravu bude upřesněna)
21.12. Třídní besídka (Věnujeme jí dvě poslední vyučovací hodiny, děti si mohou přinést cukroví a drobné dárečky pro kamarády, hrnek na čaj a lžičku. Zazpíváme si koledy a budeme si povídat o vánočních tradicích...

Učivo od 27.11. do 1.12. 2017

ČJ - uč.str. 56 - 59/6 (vyjmenovaná slova), slohová cvičení str.64-66 (popis osoby)
      PS str. 15-17/1
      v pondělí čtenářské deníky!

Př - referáty (lesní živočichové), uč.str.25-26

AJ (Pauchová) - uč. str. 24-26 (slovíčka l.10), probíráme přítomný čas prostý plnovýznam.sloves (sloveso LIKE)
                       PS str. 24-26 (+ učíme se píseň Jingle Bells)

AJ (Štrynclová) uč. str. 22-25 (slovíčka l. 9), probíráme sloveso LIKE v kladných i záporných větách,

                       PS str.  22 a 23 (téma jídlo a pití) 

M - uč. str. 38-40, PS písemné dělení a násobení do 10000, geometrie - tělesa, PS str. 38

   - ústně opakovat malou násobilku, především dělení se zbytkem

 

V pondělí pokračujeme v malování na kameny, dejte prosím dětem slabší štětce (č.0,1,2). Děkuji

Učivo od 20.11. do 24.11. 2017

ČJ - uč.str. 51-55
      PS str.14-15/2
     čítanka str.33-37

Př - uč.str. 23-24, PS str.10-11 (dobrovolníci připravují referáty - lesní živočichové)

Aj (Pauchová) - uč. str. 22-23
                       PS str. 22-23 (slovíčka!)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 20-21, PS str. 20-21. V pondělí píšeme test na sloveso CAN (zápor, kladné tvary, otázky, věty oznamovací). 

                        

Učivo od 13.11. do 16.11. 2017

ČJ - uč. str. 46-50
      PS str.13/1 - OPAKUJEME VYJMENOVANÁ SLOVA
      čítanka str.30-32, mimočít.četba "Heidi, děvčátko z hor" (máme zapůjčeno ze školní knihovny)

Př - uč.str.22-23 (ekosystém les)

Aj (Pauchová) - uč.str. 20-21
                       PS str. 20-21 (opakovací lekce, příští týden si napíšeme test - sloveso CAN, slovní zásoba)

Aj (Štrynclová) - uč. uč. str. 18-19

                        PS str. 18-19, DÚ krátce pohovořit o sportu a doplnit obrázkem. 

M - opakování na čtvrtletní práci

   - 16.11. čtvrtletní práce (aritmetrika - zaokrouhlování, rozklad čísel, sčítání a odčítání písemně pod sebou, pamětné dělení se zbytkem, geometrie - přímka, polopřímka, úsečka, body)

Na pondělí na VV přinést kameny (nejlépe oblázky), budeme na ně malovat. 


  

 

Obrázky z výstavy Krištofa Kintery "Nervous trees"

      

                                                   

 

                                                                         

      

 

V úterý 14.11. jedeme na výstavu do centra Prahy, předpokládaný návrat 12.33-13.00. Dejte dětem průkazky na MHD nebo jízdenky.

Učivo od 6.11. - 10.11.2017

Čj - uč.str.40-45
      PS str.11-12
      V pondělí 13.11. - čtvrtletní písemná práce (učivo probrané v 1.čtvrtletí)
      Slohový úkol - Moje jméno (promyslet doma),osnova v sešitě, budeme psát v příštím týdnu

Př - uč.str.18-21 - ekosystém les

Aj (Pauchová) - uč.str.18-19 (všechna slovíčka!), PS str. 18-19 (19/6 - DÚ)

AJ (Štrynclová) - Dodělali jsme 6. lekci. Psali jsme test na téma My desk. 

 

V pondělí 6.11. od 17.30h se konají třídní schůzky.

Vybíráme peníze na fotografie, více v žákovské knížce.

Učivo od 30.11.- 3.11.2017

Čj - uč. str.34-40/2 (+str.42,43/1 - sloh)
      PS str.10
      PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN, I/Y VE SLOVECH CIZÍHO PŮVODU
      čít. str.28 (naučit báseň Matičce) + čtenářský deník na pondělí (kdo ještě neměl)

Př - uč.str.17, PS str.8,9

AJ(Pauchová) - uč.str. 15 -  17
                      PS str.15-16
                      SLOVESO CAN (otázka, kladné i záporné věty), slovíčka z l.6

AJ (Štrynclová) uč. str. 14, PS str. 14, sloveso CAN (otázka, kladné i záporné věty), opakujeme sloveso BE. 

                      Dělali jsme cvičení k Halloweenu a poslouchali halloweenskou písničku. 

Matematika

- uč.29/5,6 PS-13/10,11,12

- uč.30/1,2,3,4 uč.24/1,2 PS-13/13ab 

- uč.31/1,2,3 uč.25/1 PS-14/14,15,16,17,18

- PS str.15 celá

- PS 34/2 + str.35 celá               

 

Ve dnech 31.10. až 2.11. proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude opět před hlavní budovou.

Pozor, ve škole se opět objevily vši. Prohlédněte dětem hlavy.

Učivo od 23.10 do 25.10. 2017

ČJ- str.29-32, str.33,34/cv.1
     čítanka str.23-25

Př - uč. str.15-16
      PS str.7/8 - provádíme pokus ve třídě

Aj (Pauchová) - uč. str.14 - sloveso can
                       
Ps str.14
                      + opakujeme sloveso to be + názvy měsíců v roce (NAUČIT)

Aj (Štrynclová) - uč. str. 14 - sloveso can (kladné i záporné tvary), dokončena lekce 4. 

                        Dále jsme procvičovali přivlastňovací 's - např. Tom's hobby (Tomův koníček) apod.  

 Matematika

- PS 11/4,5,6,7,8 + 12/1,2,3,4

- uč 28/6,7,8, PS 12/5,6

- uč 29/a,b,1,2,3,4, PS 12/7 + 13/8,9

 

Ve dnech 26.10. a 27.10. jsou podzimní prázdniny. V nutných případech je v provozu ŠD v ZŠ Ratibořická.

Učivo od 16.10 do 20.10.2017

Čj - uč. do str. 27 + str.29/1,2,3
     PS str.8,9 celá
     Čítanka - str.19-22,str.26

Př - opakování - rostliny
      Ps str.7

Aj (Pauchová) - uč.str.12-13, str.15/6-nová slovíčka
                       PS str.12-13,str.14/1
                       OPAKUJEME SLOVESO TO BE (včetně tázacích a záporných vět)

Aj (Štrynclová) - uč. str.12 a 13, PS str. 12. Kdo nepsal, nebo nebyl známkován z popisu třídy, bude psát popis na téma My desk (Můj psací stůl či moje lavice). Procvičujeme předložky. 

 Vl (Šilerová) - modrá uč. do str. 18

                     červená uč. do str. 10

  Matematika

- PS str. 9/cv.7,4, uč. 23/4

- PS str.11, uč. 23/2,3

- uč. 27/1,2,3,4

- DÚ PS 11/3

- PS 34/1, uč 112/1                      

 

 

 

Na pondělí 16.10. přinést na VV podzimní listy.

Učivo od 9.10. do 13.10. 2017

ČJ - uč. do str.22, str.23/3 - projít
      PS str.7, 8/6,7
      Skladba slova, tvoření slov, kořen slova, předpona, přípona

Př - str.13-14 (V ÚTERÝ PÍŠEME TEST - ROSTLINY)

Fotky z tandemové výuky 13. 10.

  

AJ(Pauchová) - uč.str.11 (DÚ do sešitu str.11/4)

                       PS str.11

 AJ (Štrynclová) - uč. str. 11 plus popiš svůj pokoj (procvičování předložek a vět There is/There are)

                        PS str. 10/2

                        V PONDĚLÍ PÍŠEME TEST - POPIS TŘÍDY (5 - 10 vět) 

                        

 Matematika

- PS str.9/cv.1,2, test časové jednotky, DÚ str.17/cv.9

- násobení dvoucif. čísla jednociferným s rozkladem do M-Š, PS str.10/cv.12

- uč. str.22/cv.2, PS str.10/cv.8,9,10,13

- PS str.10/cv.11,14, uč. str.23/cv.1 + rychlí žáci str.22/cv.5

- PS str.33/cv.2,3,4, DÚ do sešitu geometrie (obdoba cv.4)

 

Učivo od 2.10. do 6.10.2017

ČJ - uč.str. 16
      PS str.6
      STAVBA SLOVA

M - uč.str. 7,22/1
      PS str. 8,9 - celé, str.33/1
      PŘEVODY JEDNOTEK

AJ (obě skupiny) - uč. str. 10
                           PS str. 10/1, DÚ PS str.10/2

Př - uč. str.11,12
      PS str.6

 

 

Dejte, prosím, dětem v pondělí (2.10)  na svačinu ovoce - budeme malovat při VV

Na 9.10. 2017 přinést čtenářské deníky !!!!

Učivo od 25.9. do 27.9. 2017

ČJ - uč.str. 12,13/cv.15
      PS str.5
      Čítanka - str.11 -14

Př - uč.str.9-10
      PS str.5

AJ (Pauchová) - uč.str.9 a 11
                        PS - str.9 (9/4 - DÚ)

 

AJ (Štrynclová) - uč. str. 9 celá, PS str. 8,  DÚ 9/3 

                         

 

 

 Učivo od 18.9. do 22.9. 2017

ČJ - uč.str. 10,11
      PS str.3,4 (cv.11 i na str.5, cv.10/4 - DÚ)
      ZOPAKOVAT PÁDOVÉ OTÁZKY
      Čítanka - str.8-11

Př - uč.str. 7,8 (zápis do sešitu)
      PS - str.4

M - PS str.3 celá, str.4/11,12,13 (+prac.listy-procvičování, pí.uč.Fuksová je nemocná)

AJ(Pauchová) - uč.str.7,8

                    PS str.7,8

AJ (Štrynclová) - uč. str. 7/3, str. 8 celá, str. 9/4.

                         PS str. 7/4

 

29.9.2017 je ředitelské volno.

22.9. - "Srdíčkový den"

Učivo od 11.9. do 15.9. 2017

ČJ - uč.str. 7-9, DÚ str. 10/cv.8 (po slovo prach)
      PS str.1, str.2/cv.4
      ZOPAKOVAT VYJMENOVANÁ SLOVA
      Čítanka str. 3-7

Př - uč.str.4-6 (zápis do sešitu - zelený graf)

AJ (Pauchová) - Abeceda, spelling (hláskování)
                       Uč.str. 6 (příkazy do slovníčku), PS str. 6

AJ (Štrynclová) - Uč.str.6, PS str.6,7 (DÚ str.7/4 - Napiš o sobě)
                        Pozdravy

M                   Uč.str.5,6
                     PS str.4 celá, str.6/cv.2

Vl (Šilerová) - uč.str. 4 (oranžová) kapitola o čase

                  - uč.str. 5-6 (oranžová) pravěk, doba kamenná

                  - uč.str. 13, 14, 15 (modrá) kapitola ČR-demokratický stát

Od 11.9. 2017 výuka plně dle rozvrhu (všechny vyučovací hodiny)

11.9. 2017 se od 18h ve školní jídelně  koná informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

Od 7.9.2017 probíhá výuka dle rozvrhu (7.9.-8.9. pouze 4 vyučovací hodiny)

Informace k začátku školního roku 2017/18

 Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 4.B v novém školním roce.

Školní rok začíná 4.9. v 8h, děti mají pouze jednu vyučovací hodinu, nemusí si ještě nosit aktovky ani přezůvky. Sdělte dětem, kdo půjde již v pondělí na oběd.

Od 5.9. do 8.9. mají děti čtyři vyučovací hodiny, tj. výuka končí v 11.40h. Školní jídelna i družina fungují normálně.

Dne 13.9. od 17.30 se bude konat informativní třídní schůzka ve třídě 4.B. (nová budova, 1.patro)

 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

Máme pro Vás pár důležitých informací:

 

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 • Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)