Učivo od 11.9. do 15.9. 2017

ČJ - uč.str. 7-9, DÚ str. 10/cv.8 (po slovo prach)
      PS str.1, str.2/cv.4
      ZOPAKOVAT VYJMENOVANÁ SLOVA
      Čítanka str. 3-7

Př - uč.str.4-6 (zápis do sešitu - zelený graf)

AJ (Pauchová) - Abeceda, spelling (hláskování)
                       Uč.str. 6 (příkazy do slovníčku), PS str. 6

AJ (Štrinclová) - Uč.str.6, PS str.6,7 (DÚ str.7/4 - Napiš o sobě)
                        Pozdravy

M                   Uč.str.5,6
                     PS str.4 celá, str.6/cv.2

Od 11.9. 2017 výuka plně dle rozvrhu (všechny vyučovací hodiny)

11.9. 2017 se od 18h ve školní jídelně  koná informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

Od 7.9.2017 probíhá výuka dle rozvrhu (7.9.-8.9. pouze 4 vyučovací hodiny)

Informace k začátku školního roku 2017/18

 Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 4.B v novém školním roce.

Školní rok začíná 4.9. v 8h, děti mají pouze jednu vyučovací hodinu, nemusí si ještě nosit aktovky ani přezůvky. Sdělte dětem, kdo půjde již v pondělí na oběd.

Od 5.9. do 8.9. mají děti čtyři vyučovací hodiny, tj. výuka končí v 11.40h. Školní jídelna i družina fungují normálně.

Dne 13.9. od 17.30 se bude konat informativní třídní schůzka ve třídě 4.B. (nová budova, 1.patro)

 

 

Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

Máme pro Vás pár důležitých informací:

 

 1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku
 2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:
 • Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)
 • Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)
 • Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)
 • Den dětí (pro I i II. stupeň)
 • Třídní fond – třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení
 • Projekt Setkávání
 • Příspěvek čerpá i družina a klub (dle svého uvážení)
 • Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)
 • Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka)