Úkoly pro samostudium:

Z důvodů lepší kontroly vypracovaných cvičení prosím, vypracujte úkoly z českého jazyka a matematiky NA PAPÍR a každý den pište DATUM. Nepoužívejte školní sešity v daných předmětech, během kontroly bychom ve škole neměli kam psát. Prosím rodiče o pomoc a kontrolu vypracovaných úkolů a žáky o případnou opravu chyb, aby proběhla co nejrychlejší zpětná vazba a nefixovali si chyby. Moc děkuji za spolupráci. Lenka Chalupová

 

Po dohodě s vedením školy byla zrušena škola v přírodě. Peníze budou vráceny zpět na účet. Děkujeme za pochopení.

 

Vypracované úkoly prosím zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně na WhatsApp :)

Anglický jazyk (Korenčiaková) 15.6.- 19.6.

PS: 60/2,3

PS: 61/4

 

Pátek 19. 6. 2020 

Podrobné informace ohledně organizace vydávání vysvědčení a vyzvednutí věcí pošlu v úterý. Docházelo ke změnám od MŠMT a chci poslat finální verzi, ať nejsou zbytečné zmatky.

Český jazyk - téma: Stavba souvětí a přímá řeč

uč. str. 185/9 - První tři souvětí napiš. Zbytek udělej ústně

ps. str. 61/1

 

Matematika - téma: Rovnoběžníky

uč. str. 130 (nové vydání str. 128) - Podívej se, co to jsou rovnoběžníky

Ps. str. 34/1, 2, 3

 

Čtvrtek 18. 6. 2020

Český jazyk - téma: Stavba souvětí

ps. str. 60

 

Matematika - téma: Střed úsečky

uč. str. 129 (nové vydání str. 127)/ postup konstrukce středu úsečky a cvičení 1, 2, 3, 4

ps. str. 33

 

Přírodověda -  téma: Ekosystém řeky a potoka

Zítra pošlu zápis (nechala jsem si ho ve škole). 

Podívejte se na dokument o ledňáčkovi říčním: https://www.youtube.com/watch?v=1zrGmI3DhQw

 

 

Středa 17. 6. 2020

Český jazyk - téma: Stavba souvětí

uč. str. 183/5 - Přečti si článek a u vyznačených vět urči podmět a přísudek (napiš do sešitu). Vyber si 5 souvětí a napiš jejich vzorec.

uč. str. 184/7 - Rozděl článek na věty, doplň čárky do vět a text napište.

uč. str. 185/8

 

Matematika - téma: Opakování učiva

ps. str. 25/5, 6 + zopakování pojmů z geometrie

 

Tělesná výchova

Udělej si pořádnou rozcvičku.

 

Úterý 16. 6. 2020

Český jazyk - téma: Stavba souvětí

ps. str. 59 - dokončit

 

Matematika - téma: Průměr a záporná čísla

uč. str. 101/1, 2, 3, 4, 5 (6 - pro rychlíky)

ps. str. 25/1, 3, 4

 

Pondělí 15. 6. 2020

Český jazyk - téma: Stavba věty

uč. str. 182/2 - Přečti si a ústně vyhledej věty jednoduché, u souvětí udělej vzorce.

uč. str. 183/4 - Napiš do sešitu věty podle vzorců.

ps. str. 59/3

 

Matematika - téma: Aritmetický průměr

ps. str. 24/1, 2, 3, 4,  5

 

Přírodověda - téma: Ekosystém potok a řeka

uč. str. 67 - 68 (zápis pošlu)

ps. str. 29

 


Anglický jazyk (Korenčiaková) 8.6.- 12.6.

PS: str. 58, 59

- slovní zásoba: 59, 60,61

- vyslechněte si video: https://www.youtube.com/watch?v=bjyqbExDAs8

--vyslechněte si video: :https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk

 

Pátek 12. 6. 2020

Český jazyk - téma: Stavba souvětí

Ps. str. 58/1

 

Matematika - téma: Aritmetický průměr

uč. str. 100/1, 2, 3, 4, 5

ps. str. 23/3, 4, 5

 

Tělesná výchova

Posiluj s váhou vlastního těla (zvedání nohou v leže, klidy, dřepy, ...)

 

Čtvrtek 11. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem, Stavba věty

ps. str. 57 - Dokončit cvičení 11 (kdo nemá)

uč. str. 181/1 - Přečti si článek a vypiš si pět libovolných souvětí, napiš k nim vzorec.

 

Matematika - téma: Aritmetický průměr

uč. str. 99/1, 2, 3, 5

ps. str. 23/1 (příklad a počítat nemusíte, neumíme dopočítat do konce), 2

 

Přírodověda - Ekosystém rybník

uč. str. 65 - 66 (Zápis posílám mailem)

ps. str. 28/3, 4

 

Výtvarná výchova

Nakresli si ilustrace do sešitu z přírodovědy

 

Středa 10. 6, 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

uč. str. 177/1

uč. str. 177/2 - Ústně.

uč. str. 178/3 - Napiš do sešitu a doplň správná písmena.

 

Matematika - téma: Práce s daty

uč. str. 97/2 - Udělej do sešitu nebo na papír tabulku a doplň správné údaje.

uč. str. 98/1 (ústně), 2, 3 - Odpověz do sešitu (na papír) na otázky.

ps. str. 22 - celá

 

Tělesná výchova

Se sourozencem si zkus udělat "Opičí dráhu".

 

Úterý 9. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

ps. str. 56/10

ps. str. 57/11 - Základní skladební dvojice barevně podtrhni. Nemusíš je vypisovat.

 

Matematika - téma: Závislosti a vztahy mezi čísly

uč. str. 97/1 - Do sešitu (nebo na papír) udělej tabulku s počty a cenou vstupenek od 1 do 12. Zkus narýsovat graf :)

ps. str. 21 - celá strana

 

Pondělí 8. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

uč. str. 174/5 - Udělej písemně do sešitu (na papír)

uč. str. 174/6 - Ústně.

ps. str. 56/7, 8, 9

 

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly

uč. str. 96/4, 5

uč. str. 97/tabulka - Podívej se na tabulku, zítra na online výuce si budeme vše vysvětlovat.

 

Přírodověda - téma: Ekosystém rybník

uč. str. 64 - Přečti si o rostlinách v rybníku a jeho okolí (zápis pošlu)

ps. str. 28/1, 2

 

Pracovní činnosti

Pomoz s úklidem.

 


 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 1.6.- 5.6.

Dobrý den, posílám úkoly na příští týden. Prosím:

- naučit se slovní zásobu ze str. 59

- čist test na str. 58/1

-naučit se časovat v přítomném čase průběhovém

-udělat celou stranu 56 v pracovním sešite.

 

Pátek 5. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

uč. str. 173/3 - Cvičení napiš a podtrhni podmět a přísudek

uč. str. 173/4 - Ústně si najdi podměty a přísudky.

 

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly

ps. str. 19/4, 5, 6, 7

uč. str. 95/1, 2, 3 - Ústně

uč. str. 95/4, 5 - Písemně

 

Tělesná výchova

Udělej 20 kliků a 20 dřepů

 

Čtvrtek 4. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

uč. str. 171/3 - Ústně.

uč. str. 172/1 - Z druhého odstavce (Kluci si hned ...) vypište přísudky a podměty. Pokud je podmět nevyjádřený, napište ho do závorky.

uč. str. 173/2 - Napište do sešitu (na papír).

 

Matematika - téma: Zlomky, vztahy mezi čísly

uč. str. 93/4, 5

uč. str. 94/1 (2, 3, udělej ústně), 4 - Cvičení 1 a 4 

ps. str. 19/8, 9

ps. str. 20/1, 2, 3

 

Přírodověda - téma: Opakování ekosystému okolí lidských obydlí

K poslanému zápisu si nakresli obrázky

Ps. str. 26 - 27

 

Středa 3. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem

uč. str. 171/2 - Cvičení napište.

ps. str. 55/3, 4

 

Matematika - téma: Zlomky

uč. str. 92/2, 3

ps. str. 18/3, 7, 8, 9

ps. str. 19/1, 2, 3

 

Tělesná výchova

Uděle jsi rozcvičku

 

Výtvarná výchova

Nakresli středověkého rytíře nebo jinou středověkou postavu.

 

Úterý 2. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem (Podmět středního a ženského rodu)

uč. str. 170/4 - Převeď věty do množného čísla a napiš je.

uč. str. 170/5 - Přečti si článek a podívej se, jak platí pravidlo o koncovkách přísudky, pokud je podmět nevyjádřený

ps. str. 54/2 - Doplň chybějící slova, vyznač podmět (rovnou čárou) a přísudek (vlnovkou). Cvičení nemusíš přepisovat.

uč. str. 170/1 - Přečti si článek a z prvního odstavce vypiš základní skladební dvojice.

 

Matematika - téma: Zlomky

uč. str. 90/2, 3

uč. str. 91/1, 2, 3, 4, 5 - Cvičení 2 a 5 udělej písemně do sešitu (na papír)

ps. str. 18/1, 4, 5, 6

 

Pondělí 1. 6. 2020

Český jazyk - téma: Shoda podmětu s přísudkem (Podmět středního rodu)

uč. str. 168/1 - Přečti si text a z druhého odstavce vypiš základní skladební dvojice. U těchto podmětů urči rod a číslo (napiš tužkou nad slovo). U přísudků podtrhni koncovku.

uč. str. 169/2 - Přečti a doplň chybějící slova. Cvičení udělej ústně.

uč. str. 169/3 - Napiš do sešitu (na papír).

ps. str. 54/1

 

Matematika - téma: Zlomky

ps. str. 17/2, 4, 6

uč. str. 89/6

uč. str. 90/ tabulka - Podívej se na tabulku, zítra se budeme společně učit na online výuce.

 

Přírodověda - téma: Živočichové volně žijící v okolí lidských obydlí

uč. str. 60 - 61 - Přečti si text k tématu. Zápis posílám společně i s předchozím mailem.

 


 

 

Pátek 29. 5. 220

Český jazyk - téma: Shoda přísudku s podmětem

ps. str. 53/5 - Vypracuj i úkoly pod cvičením

uč. str. 166/1 - Přečtěte si text a tabulku na str. 167

uč. str. 167/2 - Do sešitu (na papír) vypište podmět s přísudkem. Pokud je podmět nevyjádřený, napište ho k přísudku do závorky

 

Matematika - téma: Počítáme s milionem

ps. str. 17/5 (příklad A nepočítáme do konce - neumíme to :) ), 7

uč. str. 88/4, 6

uč. str. 89/1, 2

 

Tělesná výchova

Zkus si zaběhat (na zahradě, v lese, ...)

 

Čtvrtek 28. 5. 2020

Český jazyk - téma: Několikanásobný podmět

uč. str. 165/2 - Vypsat několikanásobné podměty.

uč. str. 165/3

uč. str. 165/4 - Věty si napiš a vyznač u nich základní skladební dvojice. Zkus si článek převyprávět s několikanásobným podmětem.

 

Matematika - téma: Počítáme s milionem

uč. str. 87/4, 6

uč. str. 87/5 - za odměnu

uč. str. 88/1, 3 - ústně

uč. str. 88/2

 

Přírodověda - téma: Domácí mazlíčci

uč. str. 58 - 59 (zápis pošlu mailem)

 

Středa 27. 5. 2020

Český jazyk - téma: Podmět nevyjádřený, několikanásobný

uč. str. 164/4 - Vypiš věty jednoduché a označ v nich všechny skladební dvojice.

uč. str. 164/1 - Cvičení napiš a vyznač přísudky (podtrháváme vlnovkou).

 

Matematika - téma: Počítáme s milionem

ps. str. 16/5, 7 a str. 17/1, 3

 

Tělesná výchova

Posiluj své svaly.

 

Výtvarná výchova

Do sešitu z přírodovědy si k zápisu nakresli obrázky hospodářských zvířat.

 

Úterý 26. 5. 2020

Český jazyk - téma: Stavba věty

uč. str. 163/3 - Najdi a vypiš z textu souvětí. Ve cvičení najdi podměty a přísudky - udělej ústně.

ps. str. 52/3 - Modře označ podměty a přísudky

ps. str. 53/4

 

Matematika - téma: Číslo milion

ps. str. 12/5

ps. str. 12/3 - za odměnu

uč. str. 86/1, 2, 3 a str. 87/1, 2 - ústně

uč. str. 86/4, 5 - do školního sešitu (nebo na papír)

ps. str. 16/1, 2, 4, 6

 

Pondělí 25. 5. 2020

Český jazyk - téma: Stavba věty

opakování učiva

uč. str. 162/1 (ústně), 2 - upravený text napište do školního sešitu

ps. str. 52/2, 3 (u cvičení 3 jen doplnit i/y)

 

Matematika - téma: Slovní úlohy

ps 2 str. 12/2, 4 + opakování učiva

 

Přírodověda - téma: Hospodářská zvířata

uč. str. 56 - 57 - Zápis (pošlu mailem)

 

Pracovní činnosti

Pomozte s domácími pracemi.

 


Anglický jazyk (Korenčiaková) 18.5.-22.5.

Pamatujete si, když jsme si povídali o činnostech, které děláme během týdne? Např. I have an English online lesson on Tuesday at quarter past ten. I do my homework on Wednesday in the evenings. I have a Math online lesson on Thursday from 9 to 10, etc.

Na online hodinu si připravte věty, na každý den jinou činnost a pište také čas v kolik tu činnost děláte. Můžete se inspirovat učebnicí str. 40- 45.

POZOR: V pondělí jsem změnila čas online hodiny, ráno jdu k lékařce a nestíhám to, tak začneme až v 10:00. Děkuji a těším se.

uč. str.55/3,5

PS 54/2

 

Pátek 22. 5. 2020

Český jazyk - téma: Stavba věty

Podívej se na tabulky na str. 161 a str. 162 - povídali jsme si o tom na online výuce.

uč. str. 161/2 - Utvoř věty se slovesy a vyznač v nich podmět a přísudek.

ps. str. 51/5

ps. str. 52/1

 

Matematika - téma: Slovní úlohy

uč. str. 81/1, 2, 3

ps. str. 11/6

ps. str. 12/1

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Komiks

uč. str. 60 - 61 - Přečti si komiks a zkus si ho přeložit

 

Tělesná výchova

Udělej si rozcvičku

 

Čtvrtek 21. 5. 2020 - online výuka M

Český jazyk - téma: Stavba věty

uč. str. 159/4 - Napiš prvních pět vět a vyznač u nich skladební dvojice (svorky dělej tužkou). Základní skladební dvojici podtrhni (podmět - rovně, přísudek - vlnovkou).

uč. str. 160/5 - za odměnu

uč. str. 160/6 - Přečti si cvičení a vypiš slova, ve kterých jsou vynechaná písmena. Tato písmena správně doplň. (Nemusíš psát celé věty.)

ps. str. 50/4  

 

Matematika - téma: Slovní úlohy - online výuka

uč. str. 80/1, 2, 3

ps. str. 11/3

 

Přírodověda - téma: Ekosystém lidských obydlí

uč. str. 56 a 57 - Přečti si povídání o domácích zvířatech (zápis pošlu)

 

Výtvarná výchova

Nakresli "Cestu pečiva na náš stůl" - Přečti si ještě jednou článek v uč. ČJ na str. 159/4 a zkus nakreslit ilustraci.

 

Středa 20. 5. 2020 - online výuka Vl

Český jazyk - téma: Stavba věty

uč. str. 159 - Přečtěte si žluté rámečky - dělali jsme společně včera na online výuce.

uč. str. 159/3 - Věty si napište a vyznačte u nich svorkami všechny skladební dvojice. Základní skladební dvojici (podmět - rovně a přísudek - vlnovkou) podtrhněte. Vynechávejte řádky, ať máte místo na vyznačení.

ps. str. 49/2

ps. str. 50/3

 

Matematika - téma: Slovní úlohy

uč. str. 78/3 (poslední dva sloupečky)

uč. str. 79/1, 2, 3 - Udělejte i zápis slovní úlohy.

 

Anglický jazyk - téma: Opakování lekce

ps. str. 59/4, 5

ps. str. 60/1

  

Tělesná výchova

Zaskákej si přes švihadlo (můžeš skákat, i když švihadlo nemáš).

 

Úterý 19. 5. 2020 - online výuka Čj

Český jazyk - téma: Stavba věty (nová látka, kterou začneme na online výuce)

uč. str. 158/1 - Zodpověz otázky a, b, d

ps. str. 49/1

 

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly

uč. str. 78/2, 3 (u cvičení 3 uděláme první dva sloupečky)

uč. str. 79/1 - podívej se na uvedenou tabulku

ps 2 (fialový) str. 11/1, 2

 

Anglický jazyk - téma: Domácí práce

uč str. 58/2 - Doplň vhodná slova do vět a věty napiš do sešitu.

ps. str. 58/3 (cvičení pokračuje i na str. 59)

 

Pondělí 18. 5. 2020 - online výuka AJ, PŘ

Český jazyk - téma: Opakování učiva o slovesech

uč. str. 155/1 - Napiš infinitivy uvedených sloves. (Osobu a číslo určovat nebudeme.)

uč. str. 155/2 - Doplň chybějící písmena, cvičení napiš a vlnovkou podtrhni celé slovesné tvary v minulém čase.

 

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly

uč. str. 77/4

uč. str. 77/5 - za odměnu

ps. 2 (fialový) str. 10/3, 4, 5

uč. str. 78/rámeček + cvičení 1

 

Přírodověda - téma: Okolí lidských obydlí

uč. str. 55 - Přečti si text o rostlinách, dobře si prohlédni obrázky. Do sešitu si nalep nebo přepiš zápis (posílám mailem) a nakresli si tam obrázky. Nakresli si schéma dělení rostlin (najdeš v učebnici).

ps. str. 25

 

Pracovní činnosti

Během týdne pomoz s věšením prádla :)

 


4. 5. 2020 Prosím, podívejte se do Bakalářů, kde je zapsáno čtvrtletní hodnocení. Podrobnosti k hodnocení žáků naleznete v článku na hlavní stránce. U předmětů ČJ, M a AJ je známka doplněna o slovní hodnocení.

 Anglický jazyk Korenčiaková 11.5.- 15.5.

K online hodině si prosím opakujte z učebnice:

1. slovní zásobu str. 47, 49, 51

2. pokuste se číst texty na str. 48/1, 50/1

3. Víte, že 10.5. je Den maminek? Vyslechněte si písničku a zkuste se jí naučit zpívat a potěšte své maminky : https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

 

Pátek 15. 5. 2020

Český jazyk - téma: Slohové cvičení (postup)

uč. str. 154 - Pozorně si přečti uvedený návod. Do sešitu na sloh (čtení) vypiš, co budeš k výrobě stojánku potřebovat. Do slohového sešitu napiš podobný návod na výrobu libovolné věci, kterou jsi vyrobil(a) - dárek ke Dni matek, přání, květina do pracovních činností, ... Snaž se, aby tvůj návod měl alespoň 10 vět a obsahoval všechny důležité informace.

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly

uč. str. 76/5 - Tabulku si překresli a doplň.

uč. str. 77/1 - Vypočítej uvedené příklady a k jednomu vymysli slovní úlohu. Zadání úlohy napiš.

uč. str. 77/2, 3

ps. str. 10/2

 

Anglický jazyk - téma: Domácí práce

uč. str. 58/1 - Poslechni si poslech číslo 58, ukazuj na obrázky a slovíčka opakuj. Zkus číst věty u obrázků.

ps. str. 58/1, 2

 

Čtvrtek 14. 5. 2020 - online M

Český jazyk - téma:Slovesný způsob

Ze včerejšího cvičení 6 v uč. na str. 153 vypište prvních 5 sloves a určete u nich osobu, číslo, způsob (u oznamovacího způsobu i čas).

uč. str. 153/6c - u uvedených podstatných jmen určete rod a vzor

Za odměnu uč. str. 153/7

 

Matematika - téma: Vztahy mezi čísly (nové učivo, které začneme na online výuce)

uč. str. 76/2, 3, 4

ps 2 (fialový) str. 10/1

 

Přírodověda

uč. str. 54 - přečtěte si povídání na této straně, zápis pošlu příští týden

 

Středa 13. 5. 2020 - online výuka VL

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 153/6 - Doplň chybějící písmena a cvičení napiš. Vlnovkou podtrhni slovesa (celé slovesné tvary).

ps. str. 48/3

 

Matematika - téma: Obvod obdélníku

uč. str. 128 (nové vydání str. 126)/1, 2, 4 - Vypracuj do geometrického sešitu.

uč. str. 128 (nové vydání str. 126)/ 3 za odměnu

ps. 1 (žlutý) str. 48/2 (délku si převeď na milimetry a počítej v této jednotce)

ps. 1 (žlutý) str. 48/4

 

Anglický jazyk - téma: Slovíčka

uč. str.57/4 - Poslechni si poslech č. 57. Zjisti z něj, kdo je kdo a doplň věty pod obrázky. Věty napiš do sešitu.

uč. str. 59/5 - vypiš si a nauč se slovíčka

 

Tělesná výchova

Zacvič si s olympioniky v pořadu UčíTelka

 

Výtvarná výchova

Nakresli obrázek z geometrických tvarů. Pokud máš ještě kruhy z minulého týdne, můžeš je použít a do výkresu nalepit - vytvoříš tak koláž.

 

Úterý 12. 5. 2020 - online výuka ČJ

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 152/5 

ps. str. 48/2

 

Matematika - téma: Obvod obdélníku

ps 1 (žlutý) str. 47/1, 3, 4

ps 1(žlutý) str. 48/1

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Povolání

ps. str. 57/4, 5, 6

 

Pondělí 11. 5. 2020 - online výuka AJ 

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 151/2 - Text si přečti a z prvních šesti vět vypiš slovesa. Urči u nich osobu, číslo, způsob (u oznamovacího způsobu urči i čas)

uč. str. 151/2b

uč. str. 152/4

 

Matematika - téma: Obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku

ps. 1(žlutý) str. 46 - vypracuj všechna cvičení na této straně

ps. 1(žlutý) str. 47/2

 

Přírodověda - téma: Ekosystém park

Zopakuj si učivo, pracovní list je v mailu.

 

Pracovní činnosti

Pomoz rodičům s domácími pracemi.

 


 
Anglický jazyk (Korenčiaková) 4.5.-7.5.

-Napište 5 vět o pocitech a činnostech, podle prezentace, kterou jsem vám poslala (na online hodině jsme prezentaci dělali a zkoušeli jsme psát věty). Prosím věty mi pošlete na mail.

-Zopakujte si dny v týdnu: https://learningapps.org/2913500

-zazpívejte a zatančete si na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=GfCMRk-osJ8&list=PLuA1ZglCNtF3QVzypLlIJDordXp30mhz_ ( namísto when (když) se v písničce používá if (jestli).

-zopakujte si slovní zásobu o počasí a vyslechněte si písničku: https://demo.capitello.it/app/books/CPAC78_4261585A/pdf/15

 

Čtvrtek 7. 5. 2020 - online výuka M

Český jazyk - téma: slovesný způsob

ps. str. 47/1 + četba libovolné knihy

 

Matematika - téma: Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku - online výuka

přepiš si to sešitu zápis (pošlu mailem)

uč. str. 127 (nové vydání str. 125)/1, 2, 3

ps. str. 45/1, 2

 

Přírodověda - téma: Ekosystém park

uč. str. 52 - přečti si a nalep nebo přepiš zápis (pošlu mailem)

ps. str. 24

 

Středa 6. 5. 2020 - online výuka Vl

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

-uč. str. 150/1 - Přečti si celý článek a poté z prvních dvou odstavců vypiš slovesné tvary v podmiňovacím způsobu (končíme větou: A náš pes by měl pěkný výběh.).

Ze stejného cvičení vypiš podstatná jména, která najdeš v prvních třech větách. Urči u nich pád, číslo, rod, vzor a u mužského rodu i životnost.

 

Matematika - téma: Kružnice a kruh

uč. str. 126 (nové vydání str. 124)/2, 3, 4 - Úkoly vypracuj do geometrického sešitu.

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Povolání

uč. str. 56/2 - Podle uvedeného vzoru napiš krátké věty. Využij slovíčka a obrázky ve cvičení.

ps. str. 56/3

 

Tělesná výchova

Udělej si pečlivou rozcvičku a protáhni si celé tělo

 

Výtvarná výchova

Nakresli nebo vyrob mamince přání ke Dni matek, který bude tuto neděli.

 

Úterý 5. 5. 2020 - online výuka ČJ

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 148/2 - Cvičení přepiš v rozkazovacím způsobu. Osobu nech stejnou.

ps. str. 47/5

 

Matematika - téma: Kružnice a kruh

Zopakuj si učivo o kruhu a kružnici. Zapiš si zápis do geometrického sešitu - pošlu mailem.

uč. str. 126 (nové vydání str. 124)/1

ps 1 (žlutý) str. 44/1, 2, 3 (cvičení 3 si vymodeluj pomocí barevných kruhů, které sis vyrobil včera)

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Povolání

uč. str. 56/1 - poslechni si poslech 56, slovíčka opakuj a ukazuj na obrázku

ps. str. 56/1, 2

 

Pondělí 4. 5. 2020 - online výuka AJ a Přírodovědy

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 148/3 - Doplň vynechaná písmena a cvičení napiš.

uč. str. 149/4 - Napiš 5 vět o tom, jak se máme chovat, pokud jsme nachlazení. Použij rozkazovací způsob.

ps. str. 46/3, 4

 

Matematika - téma: Konstrukce čtverce a obdélníku

uč. str. 125 (nové vydání str. 123)/3, 4

ps 1 (žlutý) str. 43/4, 5

 

Přírodověda - téma: Ekosystém park - online výuka

uč. str. 50 - 51 - uděláme společně na online výuce

 

Pracovní činnosti

Z barevných papírů si vystřihni 10 různě velkých kruhů, použij alespoň tři různé barvy papíru. Pokud nemáš barevné papíry, vybarvi bílé kruhy pastelkami. Dílky budeme potřebovat do matematiky :)

 


Čtvrtek 30. 4. 2020 - online výuka matematiky dle rozpisu

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

ps. str. 46/1, 2

čítanka str. 92 - 96

 

Matematika - téma: Konstrukce čtverce a obdélníku - online výuka

společně si v online výuce ukážeme konstrukci čtverce a obdélníku na str. 124 (nové vydání str. 122)

po online výuce samostatně do geometrického sešitu vypracujete uč. str. 125 (nové vydání str. 123)/1, 2

ps 1 (žlutý) str. 43/2, 3

 

Přírodověda - téma: Ekosystém louka

přečti si v uč. str. 49 (zápis jsem poslala v pondělí mailem)

vypracuj v ps. str. 23

za odměnu vypracuj pracovní list - 27) Živočichové, který jsem posílala v pondělí mailem

 

Středa 29. 4. 2020 - online výuka Vlastivěda 10:00

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

Ještě jednou se podívej na tabulku na str. 148.

uč. str. 147/1 - Ještě jednou si přečti článek o bezpečnosti na internetu. Do sloupečku vypiš všechna slovesa, která jsou v rozkazovacím způsobu. Ke každému slovesu dopiš tvary rozkazovacího způsobu v 1. osobě množného čísla a ve 2. osobě množného čísla (vzniknou ti tři sloupečky). Jak na to, jsme si říkali včera v online výuce.

 

Matematika - téma: Čtverec a obdélník

Podívej se na video s názvem: Čtverec a obdélník (https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika)

Vzpomeň si, co jsme s už učili - můžeš se podívat do sešitu z 3. ročníku.

uč. str. 123 (nové vydání str. 121)/1 - cvičení si přepiš do geometrického sešitu a doplň správnou odpověď

uč. str. 123 (nové vydání str. 121)/2, 4 - vypracuj do geometrického sešitu

uč. str. 123 (nové vydání str. 121)/3 - udělej ústně

ps 1 (žlutý) str. 43/1

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Nová slovíčka

uč. str. 57/5 - vypiš si a nauč se nová slovíčka

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) - učivo je na celý týden

-udělejte si interaktivní cvičení https://learningapps.org/4149265

-zkuste si zahrát WordShake , pak mi na hodině povíte kolik jste nahráli bodů ;-) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

-udělejte si interaktivní cvičení (počasí) https://learningapps.org/6105500

-poslechněte si písničku o pocitech a slovíčka (pocity) si vypište do sešitů: happy, sad, hungry, atd. Budeme o nich mluvit na online hodině https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings

 

Tělesná výchova

Pokud máš možnost, běž se proběhnout na zahradu (do lesa, kolem pole, ...)

 

Výtvarná výchova

Vyber si jednoho živočicha, který žije na louce a nakresli si ho do sešitu z přírodovědy (k zápisu). 

 

Úterý 28. 4. 2020 - online výuka ČJ ve skupinách

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 146/4 - Přečti si ukázku. Z prvních šesti řádků vypiš slovesné tvary a urči u nich slovesný způsob.

ps. str. 45/1 - urči slovesný způsob

 

Matematika - téma: Trojúhelníková nerovnost

ps 1 (žlutý) str. 42/3, 4, 5, 6

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Lidé

ps. str. 55/3, 4

uč. str. 54/1 - vyber si jednu osobu a napiš o ní (dělali jsme na online výuce v pondělí)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) - učivo je na celý týden

-udělejte si interaktivní cvičení https://learningapps.org/4149265

-zkuste si zahrát WordShake , pak mi na hodině povíte kolik jste nahráli bodů ;-) https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake

-udělejte si interaktivní cvičení (počasí) https://learningapps.org/6105500

-poslechněte si písničku o pocitech a slovíčka (pocity) si vypište do sešitů: happy, sad, hungry, atd. Budeme o nich mluvit na online hodině https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings

 

Pondělí 27. 4. 2020 - online výuka AJ od 9:45

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

- ps. str. 45/1, 2

 

Matematika - téma: Trojúhelníková nerovnost

- uč. str. 122 (novější vydání str. 120) - zkus si s pomocí špejlí vymodelovat příklady v učebnici

- podívej se na videa: https://www.youtube.com/watch?v=OHM6BIMryVQ a https://www.youtube.com/watch?v=apnE5_encMc

- napiš si to geometrického sešitu zápis:

Trojúhelníková nerovnost

trojúhelník můžeme sestrojit, když součet jeho dvou libovolných stran je delší než třetí strana

- rovnostranný trojúhelník - má všechny strany stejně dlouhé

- rovnoramenný trojúhelník - má dvě strany (dvě ramena) stejně dlouhé

- do geometrického sešitu vypracuj uč. str. 122 (novější vydání str. 120)/1, 2, 3

 

Přírodověda - téma: Ekosystém louka

- uč. str. 48 - přečti si

- nalep nebo napiš zápis do sešitu (poslala jsem mailem)

 

Pracovní činnosti

zkus vyrobit jednu rostlinu, které roste na louce (použij papír, alobal, ...)


Pátek 24. 4. 2020 - online výuka vlastivědy v 11:00

Český jazyk - téma: Slovesný způsob

uč. str. 145/1, 2, 3 - vše vypracuj ústně

uč. str. 146 - tabulka

 

Matematika - téma: Rýsování trojúhelníku

uč. str. 121 (nové vydání 119)/1, 2 - do geometrického sešitu 

uč. str. 121 (nové vydání 119)/3 - ústně

PS 1 (žlutý) - 42/1, 2

 

Anglický jazyk - téma: Lidé

uč. str. 54/1 - poslechni poslech 54

uč. str. 55/3 - poslechni si poslech 55

Poslechy si pusť alespoň dvakrát :)

 

Tělesná výchova

Zacvič si s UčíTelkou

 

Čtvrtek 23. 4. 2020 - online výuka matematiky dle rozpisu (odkaz přijde mailem)

Český jazyk - téma: Časování sloves

ps. str. 44/15, 16

čítanka str. 54 - 55

 

Matematika - téma: Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník, konstrukce trojúhelníku - online výuka

Úkoly z učebnice vypracujte do GEOMETRICKÉHO sešitu (kdo nemá, musí na papír)

uč. str. 120 (nové vydání str. 118)/1, 2, 3

ps. str. 41/3

 

Přírodověda - téma: Ekosystém louka

uč. str. 47 - přečti si text a pozorně si prohlédni obrázky, zkus některou rostlinu namalovat do sešitu a napiš si k ní název

ps. str. 22 - celá 

 

Středa 22. 4. 2020 - online výuka Přírodověda dle rozpisu (odkaz přijde mailem)

Český jazyk

ps. str. 44/13, 14

 

Matematika - téma: Převody jednotek času

ps. str. 15/3, 4, 5, 6

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Lidé

ps. str. 54/1, 2 + se učíme slovíčka

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Úkoly jsou zaslány e-mailem.

 

Tělesná výchova

Zkus během dneška skákat 10 minut přes švihadlo. Můžeš si dělat přestávky. Pokud nemáš švihadlo, jde to i bez ně, jen si ho musíš představit :)

 

Výtvarná výchova

Nakresli jarní strom plný květů, dej si záležet na kmenu a větvích, které z něj vyrůstají.

 

Úterý 21. 4. 2020 - online výuka ČJ ve skupinách dle rozpisu (odkaz přijde mailem)

Český jazyk - téma: Časování sloves

uč. str. 144/14 - přepiš v minulém čase

ps. str. 43/11

 

Matematika - téma: Převody jednotek času

uč. str. 85/2, 3 (cvičení 4 je za odměnu)

ps. str. 15/2 

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Lidé

uč. str. 55/5 - vypiš si a nauč se slovíčka (některá jsou opakování 3. ročníku) - včera jsme si je říkali v online výuce

uč. str. 54/1 - připrav si povídání o uvedených osobách, budeme společně dělat v pondělí 27. 4. v online výuce

uč. str. 54/2 - přečti si a zkus přeložit (klidně i na papír) - budeme společně číst a překládat v pondělí 27. 4. v online výuce

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

úkoly jsou zaslány mailem

 

Pondělí 20. 4. 2020 - online výuka AJ od 9:45

Český jazyk - téma: Časování sloves

uč. str. 1444/13 - Doplň vhodná slova a cvičení napiš. Podtrhni zeleně věty, kde je více možností na doplnění.

ps. str. 43/10, 12

 

Matematika - téma: Převody jednotek času

uč. str. 85/1

ps. str. 15/1

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole a louka

ps. str. 21 - celá

uč. str. 46 - přečíst (zápis pošlu ve čtvrtek)

 

Pracovní činnosti

Až půjdeš na procházku, nasbírej si 5 různých rostlin (nejlépe s květem, stonkem i listem) a vylisuj si je. Až budou suché a vylisované, nalep je po jedné na papír a napiš k nim jejich celý název.

 


Vlastivěda 14. a 17. 4. 2020

Připravit referát rozsah 1 str. A4, text + je možno doplnit obrázky. Vyber si 1 panovníka z Přemyslovců nebo Lucemburků, odevzdat po návratu do školy. 

 

Pátek 17. 4. 2020 - online výuka vlastivědy celá třída v 11:00

Český jazyk - téma: Časování sloves

ps. str. 42/7

ps. str. 43/8, 9

 

Matematika - téma: Převody jednotek objemu a času

uč. str. 84/4 + 85/tabulka - podívej se na převody jednotek času

ps. str. 15/9

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 65/3 - poslechni si nahrávku 64 a ukazuj na obrázky

ps. str. 65/3 - do rámečků napiš anglická slova, která patří k Velikonocům (zkus vymyslet co nejvíc slov, ale nemusíš zaplnit všechny rámečky)

ps. str. 65/4

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

úkoly jsou poslány e-mailem

 

Čtvrtek 16. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

1. skupina: https://join.skype.com/aCVqbtkBBEZL

2. supina: https://join.skype.com/eHWmgsUeEiXs

3. skupina: https://join.skype.com/bAyzoZAOxPgH

 

Český jazyk - téma: Časování sloves

ps. str. 42/4, 5, 6

čítanka str. 57 - 58

Matematika - téma: Převody jednotek objemu (online výuka)

uč. str. 84/3

ps. str. 15/7, 8

 

Přírodověda - téma: Opakování ekosystému pole

uč. str. 43 - zkus si zahrát s rodiči nebo sourozenci vědomostní hru

podívej se v uč. na str. 44 - 45, prohlédni si obrázky a zkus pojmenovat živočichy a rostliny

 

Středa 15. 4. 2020

Český jazyk - téma: Časování sloves

ps. str. 41/1, 2, 3

 

Matematika - téma: Převody jednotek objemu

uč. str. 84 - rámeček - zopakuj si převody jednotek objemu

uč. str. 84/1, 2

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 64/1, 2

ps. str. 64/1, 2

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Úkoly jsou zaslané emailem z úterý.

 

Tělesná výchova

Zopakuj si protahovací cviky, které cvičíme ve škole.

 

Výtvarná výchova

nakresli vázu s jarními květinami

 

Úterý 14. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

na online výuku si připravte učebnici českého jazyka

1. skupina: https://join.skype.com/pjgHsFQzjgPy

2. skupina: https://join.skype.com/mkn2gHti61x8

3. skupina: https://join.skype.com/l2epkhfqLG85

 

Český jazyk - téma: Minulý čas sloves (onlinevýuka)

uč. str. 142 a 143 - podívej se na tabulky

uč. str. 143/12 a) - doplň vynechaná písmena a povídku napiš

uč. str. 143/12 c) - k bajce najdi vhodné přísloví a napiš ho

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

ps. str. 14/6, 7, 8

zopakuj si na školákově písemné dělení

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 65/5 - vypsat a naučit slovíčka

uč. str. 64/1 - poslechni si poslech č. 63

ps. str. 63/3 (vybarvi obrázky, věty doplň podle obrázku) a 63/5

 

Anglický jazyk (Korenčiaková

Úkoly naleznete jako přílohu v mailu. Opět jsou přílohy označeny datem

 


 

Vlastivěda 7. 4. a 10.4. 2020

Napiš do sešitu, dej si do barevného rámečku. Proč slavíme Velikonoce? Jakou událost si tím připomínáme? 

 

Středa 8. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

zkuste si najít a přečíst lidovou pověst

napište 10 vět o tom, co budete dělat v sobotu a v neděli

 

pro dobrovolníky - 142/11 (nácvik diktátu) - poproste rodiče, aby vám nadiktovali kousek diktátu :)

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

uč. str. 83/3, 4a

ps. str. 14/5

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 63/4 - podívej se na tabulku, toto učivo jsme měli už v loňském roce, proto je to pro nás opakování

     There is (jednotné číslo) nebo there are (množné číslo) nás odkazuje na místo (tam nebo tady je, jsou ....). V oznamovací větě stojí na začátku věty. Ve větě tázací je na začátku sloveso - is there nebo are there....

uč. str. 63/5 - napiš 5 vět o obrázku (klidně i otázky) - použij vazbu there is, there are (např. There is a yellow bunny on the desk.)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

úkoly jsou v mailu z úterý

 

Tělesná výchova

Udělej si ranní rozcvičku

 

Výtvarná výchova

Nakresli, jak u vás doma probíhají Velikonoce

 

Úterý 7. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

1. skupina: https://join.skype.com/ppEd3IsPHBJe

2. skupina: https://join.skype.com/djcipm7e0VVC

3. skupina: https://join.skype.com/tzUnL2PW0TMs

 

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 141/8 - přečti si pověst o pokladu a z prvních dvou odstavců (6 řádků - končí slovem nenarazím) vypiš na papír slovesa, urči u nich osobu, číslo a čas

ps. str. 40/9

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

ps. str. 14/1, 3, 4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 62/1 - zopakuj si slovíčka z minulé hodiny, poslechni si ještě jednou poslech 61, slovíčka s nahrávkou opakuj

uč. str. 62/2 - poslechni si poslech 62 a pusť si ho dvakrát. Při druhém poslechu zkus ukazovat na obrázku.

ps. str. 62/2 - přečti si text a následně podle textu vybarvi obrázek

 

ps. str. 62/1 - pro šikulky (pozor, je to těžké :) )

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Úkoly jsou v emailu. Každá příloha je označena datem, kdy má žák úkol vypracovat.

 

Pondělí 6. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 141/7 přepiš na papír a barevně vyznač slovesa

ps. str. 40/8

 

Matematika - téma: Převody jednotek hmotnosti

uč. str. 83/1, 2 - na papír (do učebnic nepíšeme)

ps. str. 14/2

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole (živočichové)

uč. str.  41 - 42 přečtěte si povídání v učebnici

zápis najdete v e-mailu, můžete opět vlepit nebo přepsat a domalovat si obrázek libovolného živočicha, který žije na poli

 

Pracovní činnosti

zapoj se tento týden do úklidu (utři prach, vysaj byt, ...)


 

Vlastivěda - učivo do konce března

- Keltové str. 8, výpisky formou odpovědí na  otázky v červeném  rámečku str. 8/1,2,3 a 5 ( otázka 4 jen kdo chce)
- Příchod Slovanů str. 9 přečíst
- Sámův kmenový svaz str. 10 přečíst, výpisky formou odpovědí na otázky v červeném  rámečku str.10/1-5
- Přečíst nějakou pověst z počátku českých dějin, dle možností z knihy, kterou máte doma nebo najít na internetu, jednu pověst umět velmi    stručně převyprávět až se sejdeme ve škole

 

Pátek 3. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 139/6 z odpovědí na první a poslední otázku vypiš slovesa a urči jejich čas

uč. str. 139/6 ústně si zdůvodni pravopis vyznačených slov

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

ps. str. 13/5, 6, 8

za odměnu pro šikulky uč. str. 82/4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Velikonoce

uč. str. 63/6 vypište si slovíčka, výslovnost můžete opět trénovat s pomocí internetu (https://translate.google.cz/?hl=cs)

uč. str. 62/1 poslechni si ukázku (61), ukazuj na obrázky a opakuj slova

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: celá str. 50 (v cvičení 2 nemusíte doplňovat jen jména kamarádů, můžete také jména rodinných příslušníků)

 

Tělesná výchova

Zacvič si s olympioniky na ČT 2 v pořadu UčíTelka

 

Čtvrtek 2. 4. 2020 - online výuka ve skupinách dle rozpisu, odkaz pro každou skupinu vložím před zahájením jejich videokonference :)

1. skupina: https://join.skype.com/J7sdUNqJjymw

2. skupina: https://join.skype.com/PyYHhexW0ncT

3. skupina: https://join.skype.com/J26Z6dmrnDaU

 

 

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 139/6 - přečti si rozhovor

zkus napsat 8 vět (můžeš i víc) k úkolu 139/6e

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

uč. str. 82/2, 3

ps. str. 13/3, 4, 7

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole

uč. str. 40 - přečti si o živočiších, podívej se na obrázky

ZÁPIS POŠLU V PONDĚLÍ i za str. 41

 

Středa 1. 4. 2020

Tělesná výchova

udělej si kvalitní rozcvičku na protažení celého těla

 

Český jazyk - téma: slovesa

uč. str. 138/5 - doplň vhodná slovesa, rozhovor napiš a nad slovesa dopiš osobu a číslo 

zahraj si slovní fotbal (s rodiči, sourozencem, babičkou, ...)

 

Matematika - téma: Převody jednotek délky

vzpomeň si na přírodovědu, kde jsme se učili o jednotkách délky

podívej se v uč. str. 82 na tabulku a připomeň si převody jednotek délky

vypracuj uč. str. 82/1

ps. str. 13/1, 2

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Čtení komiksu

uč. str. 52 - 53 přepiš si slovíčka do slovníčku

výslovnost slovíček si můžeš natrénovat tak, že si slovíčka postupně napíšeš do překladače, který má funkci výslovnost (https://translate.google.cz/?hl=cs)

       do levého rámečku si napiš anglické slovíčko (nebo frázi) a stiskni tlačítko reproduktoru (překladač ti slovíčko přečte) - můžeš vyslovovat s

       překladačem a opakovat, kolikrát budeš chtít

uč. str. 52 - 53 přečti si komiks, zkus si ho přeložit (mohli bychom se sejít na Skypu a společně si ho přečíst a přeložit - domluvíme se)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

píseň na str. 51 (učeb.), poslech 51

procvičovat zpívání písničky

nová slovíčka přepište do sešitů (English Words).

 

Výtvarná výchova

nakresli, co vidíš z okna svého pokoje

 

Úterý 31. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

ps. str. 40/5, 6, 7

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 75/3 - překresli a spočítej

ps. str. 9/7

zopakuj si písemné dělení - https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

 

Anglický jazyk (Chalupová) - opakování tématu 5: Oblečení

ps. str. 53/3 dokresli obrázky podle zadání

ps. str. 53/4 do vět doplň slovesa nebo kusy oblečení tak, aby věty byly pravdivé :) (např.: Dnes mám/nemám oblečené jeany.) - hotový úkol pošli :)

 

Anglický jazyk (Korečiaková)

Prosím přepsat slovní zásobu uč. Str. 51 (English Words).

Do English One (gramatikasi přepište zelenou tabulku na straně 50/2

Poslech 50 (text uč. str. 50).

 

Pondělí 30. 3. 2020 - v 10:00 výuka přes Skype. Odkaz na videokonferenci bude na WhatsApp i zde cca od 9:45

online výkuka - https://join.skype.com/o3V0cFtj0Jwi

 

 

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 138/4 - ústně, zkus si promluvit s rodičem - určitě se dozvíš zajímavé názory :)

napiš 10 vět o tom, jak doma pomáháš

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 75/2 - výsledky zaokrouhli na tisíce (za odměnu pro šikuly i na desetitisíce)

ps. str. 9/5, 6

 

Přírodověda - téma: Ekosystém pole (rostliny)

přečti si v učebnici str. 39, zkus odpovědět na doplňující otázky

vypracuj v ps. str. 20

mailem posílám zápis, který si můžeš přepsat nebo vytisknout a vlepit do sešitu, můžeš si domalovat obrázky

(kdo by chtěl, tak za odměnu pro šikuly posílám mailem i pracovní list s obrázky - není povinný)

 

Pracovní činnosti:

zkus tento týden (sám nebo společně s rodiči) pečovat o domácí rostliny :)

 


Pátek 27.3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

uč. str. 137/3b - přepiš původní text tak, jako by ho říkal tatínek

uč. str. 137/3d - ústně zdůvodni pravopis vyznačených slov

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 74/3 - vypočítej na papír první DVA sloupečky (jsou to 4 příklady)

uč. str. 74/4

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

ps. str. 52 - vypracuj celou stranu

POZOR! Na straně 52 ve cvičení 1 je tisková chyba, zkus ji najít a opravit

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: celá 53

 

Tělesná výchova:

Zkus se pořádně protáhnout a udělat alespoň 10 kliků, 10 dřepů a 10 výskoků.

 

Čtvrtek 26. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

ps. str. 39/3, 4

uč. str. 137/3a - ústně

čítanka:

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 74/1, 2

ps. str. 7/6

zkus vyluštit nějaké sudoku (najdeš i na internetu - https://sudokuzdarma.cz/sudoku-pro-deti/https://www.sudokuweb.org/cs/jednoduche-sudoku-6x6-pro-deti/)

    můžeš se pustit i do těžšího :)

 

Přírodověda - téma: Pole

zopakuj si převody, které byly za úkol tento a minulý týden (budeme mít i v matematice)

uč. str. 36 - 37 - prohlédni si obrázek, zkus pojmenovat očíslované části obrázku a zkontroluj si své tvrzení podle klíče

přečti si str. 38

 

 

Středa 25. 3. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

 ps. str. 39/1, 2

uč. str. 137/2 - najdi zašifrované jméno živočicha, zkus si vyhledat nové a zajímavé informace a napiš mi, co ses dozvěděl/a

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

 ps. str. 9/1, 2, 3

zopakuj si zaokrouhlování - mrkni na video s názvem Zaokrouhlování (https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

 ps. str. 51/celá strana (můžeš si najít i další nová slovíčka a použít je) - prosím pošli ke kontrole, jsem zvědavá, jaká slovíčka použiješ :)

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

PS: 48/1

PS: celá str. 52

 

Výtvarná výchova

dokresli obrázek slona ke včerejšímu úkolu z češtiny

 

Tělesná výchova

zacvič si s olympioniky v pořadu UčíTelka

 

Úterý 24. 4. 2020

Český jazyk - téma: Slovesa

Zopakuj si, co to jsou slovesa, infinitiv a zvratná slovesa. Můžeš se podívat do učebnice na str. 140

uč. str. 136/1 - přečti si, z článku vypiš prvních 10 sloves a napiš k nim infinitiv (dej si pozor na celý tvar slovesa - zvratná slovesa mají u sebe se nebo si)

Zkus napsat věc, která pro tebe byla v článku nová a zajímavá.

Nakresli obrázek slona

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

ps. str. 8/3, 6 - ve cvičení tři je tisková chyba, najdi ji, oprav a cvičení doplň

ps. str. 9/4 - doplň

Zkus vymyslet matematickou hádanku a napiš ji. Pokud mi ji pošleš, tak ji zkusím vyluštit :)

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Oblečení

uč. str. 51/4 - písnička

uč. str. 51/5 - přečíst a do sešitu nakreslit skotskou sukni

 

Anglický jazyk (Korenčiaková)

uč. str. 46, poslech 43

uč. str. 47 poslech 45 (píseň)

uč. str. 48, poslech 47, 48

 

Pondělí 23. 3. 2020

Český jazyk - téma: Skloňování podstatných jmen

- ps. str. 38/6, 7

- na papír - vymysli a napiš 5 slov od každého rodu, která začínají písmenem M

- zopakuj si vyjmenovaná slova a SLOVNÍ DRUHY (můžeš třeba na školákově)

- čítanka:

 

 

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

- ps. str. 8/2, 4, 5

- zopakuj si písemné sčítání, odčítání a ideálně i zaokrouhlování (najdeš třeba na školákově)

 

Přírodověda - téma: Vlastnosti látek - čas

- uč. str. 35 - přečti si o čase a udělej si krátký výpisek

- ps. str. 19 - celá strana

 

Pracovní činnosti

připrav rodičům večeři (namazaný chléb, obložený talíř, salát, ....)

 


 

V případě zájmu, můžete vypracované úkoly poslat mailem ke kontrole :)

 

V rámci pracovních činností zkuste prosím během tohoto týdne vyrobit panáčka z doma dostupných materiálů (alobal, vata, špejle, plastelína,  rulička od toaletního papíru, papír, ...). S panáčkem si vyfoťte selfie a poproste rodiče o zaslání na e-mail, ať se mohu pokochat :) Těším se fotky :)

 

 

Pátek 20.3. 2020 

Tělesná výchova

Udělej si rozcvičku

 

Český jazyk - téma: Skloňování podstatných jmen

uč. str. 133/4B na papír přepiš odstavec B a červenou pastelkou podtrhni podstatná jména rodu ženského

na papír napiš deset vět o jednom tvém dni - pokud máš možnost, pošli mi k přečtení

 

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 73/2 - podívej se do kalendáře, kolik má březen dní a pak můžeš vyřešit celou úlohu

uč. str. 73/4, 5

za odměnu: uč. str. 73/3

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Upevňování slovíček

uč. str. 51/4 - poslechni si dvakrát písničku

ps. str. 50 celá strana

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): 

Prosím přepište si nová slovíčka v uč. str. 49 do English Words. V příloze dole posílám výslovnost (slovíčka, výslovnost str. 49).

Do English One si přepište zelenou tabulku na str. 49/ 4.

 

 

Čtvrtek 19. 3. 2020

Český jazyk - téma: Opakování skloňování podstatných jmen

uč. str. 133/4a - ze cvičení udělej pouze oddíl A, text přepiš na papír s dnešním datem a zeleně podtrhni podstatná jména rodu středního

ps. str. 38/5 - doplň chybějící písmena, text NEPŘEPISUJ

čítanka str. 66 - 68

Matematika - téma: Písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 73/tabulka + https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw (už jsme jednou měli, ale jsou zde i další příklady)

uč. str. 73/1

ps. str. 8/1

 

Přírodověda - téma: Vlastnosti látek - teplota

uč. str. 35 - přečti si článek o teplotě a zapiš si do sešitu zápis

Teplota

  • měříme teploměrem – kapalinové (rtuťové, lihové) nebo digitální
  • každý teploměr má jinou stupnici (venkovní má i minus, lékařský má jenom plus, kuchyňský je od 0 do 100)
  • u nás používáme Celsiovu stupnici – základní jednotkou je stupeň Celsia - ⁰C
  • důležité hranice
    • 0⁰C – bod mrazu (voda se mění v led)
    • 100⁰C - bod varu (voda se mění v páru)
  • teplota, která je pod bodem nula se označuje pomocí znaménka minus (-3⁰C, …)

 

pokud máš možnost, podívej se na různé teploměry a jeden si nakresli do sešitu

ps. str. 18 celá strana

 

 

Středa 18. 3. 2020

Tělesná výchova

Zkus si protáhnout tělo, vzpomeň si na protahovací cviky ze školy.

 

Výtvarná výchova

nakresli, jak doma pomáháš

 

Český jazyk - téma: Opakování skloňování podstatných jmen

ps. str. 37/3 dokončit zbytek cvičení

ps. str. 38/4 - prvně si urči vzor - dej si ho do stejného pádu, jako je slovo ve větě - vzor v tomto tvaru napiš do závorky - podívej se na i/y ve vzoru a doplň do slova

uč.. str. 133/3 přepiš na panír s datem, zdůvodňuj si pravopis

 

Matematika - téma: Násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 72/3

uč. str. 72/4 - překresli si obrázky na papír - spočítej si součin čísel na nohách i na rukách - vypočítej rozdíl součinů každého panáčka

uč. str. 72/6 - nakresli si a vyzkoušej, jak lze úkol řešit - pak napiš, kdo dá komu kolik mincí

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: Poslechová cvičení, práce s textem

uč. str. 47/5 poslechni si písničku z úterý (poslech 45)

uč. str. 50/1 poslechni si poslech (poslech 50), přečti si a přelož texty pod obrázkem, jeden překlad napiš do školního sešitu, vyfoť ho a s rodiči pošli mailem :)

uč. str. 50/2 - prohlédni si rámeček

                   tučně označená slova jsou v záporném tvaru (I´m not, she isn´t, ...), proto sloveso wearing překládáme v záporu (I´m not wearing ski boots. Nenosím/nemám oblečené lyžařské boty.)

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Pozdravuji vás všechny a posílám vám úkoly :)

 

Prosím do sešitů přepsat slovíčka, český ekvivalent máte v knize (viz. Příloha). (příloha je úplně naspodu, když srolujete úplně dole, najděte tam přílohu).

Pokuste se číst a překládat text v učebnici str. 46/1.

Udělejte cvičení v PS str. 47/5. (jestli můžete ofoťte úkol a pošlete mi ho na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkuji. Opatrujte se.

 

 

 

Úterý 17. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

PS str. 37/1, 2, 3 - u cvičení 3 jeden sloupeček

 

Matematika - téma: písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/4 - stačí zadání + výsledek

ps. str. 7/4, 5

uč. str. 72/ tabulka + https://www.youtube.com/watch?v=w7hxR7Kf4o4

uč. str. 72/1, 3

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: opakování slovíček, poslechová cvičení

uč. str. 47/3 - poslechni si nahrávku a k popisu přiřaď jméno

uč. str. 47/5 - poslechni si písničku, zazpívej

uč. str. 49/6 - zopakuj si slovíčka + poslech str. 48/1 - 2x si poslechni a zkus přečíst a přeložit

uč. str. 49/2 - poslechni si nahrávku a opakuj slovíčka, dej pozor na výslovnost

 

Do školního sešitu si přepiš následující otázky a odpověz. Ukázku odpovědí najdeš v uč. str. 49/3:

               Is Tom wearing striped nightdress?

               Is George wearing polka-dot pyjamas?

               Is Lucy wearing pink nightdress?

               Is Tim striped pyjamas?

Vymysli a napiš dvě podobné otázky, jako jsem vymyslela já :)

AJ Korenčiaková:

Prosím Přepsat do sešitů

17th March

 

Wear- nosit, mít oblečené

I am wearing.

You are wearing.

He is wearing.

She is wearing.

It is wearing.

 

We are wearing.

You are wearing.

They are wearing.

 

Homework: 46/3

 

Pondělí 16. 3. 2020

Od dnešního rána bude na ČT 2 vysílán vzdělávací program UčíTelka, zkuste se mrknout :) Kdo by potřeboval více procvičování, můžete se mu věnovat na www.skolakov.eu, www.umimecesky.cz, www.ucirna.cz, 

http://demo.domacicviceni.cdi.cz/rocnik-4/cesky-jazyk-4/rod-muzsky-vzor-predseda-a-soudce/

 

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 127/15 - napsat v 5. pádě (tabulka nad cvičením), pod cvičení nakreslit obrázek soudce

ps. str. 36/6, 7, 8

uč. str. 133/2 - přepsat a barevně podtrhnout slova, která se skloňují podle vzoru ŽENA

za odměnu:

 

čítanka str. 60 - 62

 

Matematika - téma: písemné násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/1, 2, 3, 4

vymyslete zadání libovolné slovní úlohy, které napište a tuto slovní úlohu vyřešte, můžete nakreslit i ilustraci

 

Přírodověda - téma: vlastnosti látek - hmotnost

uč. str. 34/hmotnost - přečíst a důležité zapsat do sešitu (neopisovat vše) - vzor zápis o délce

ps. str. 17/1, 2, 3, 6

za odměnu: ps. str. 17/4, 5, 7 a str. 18/8

HV- Vytvoříme si koláž na libovolnou písničku, kterou jsme se učili a opakujeme stupnici C-dur

 


 

Pátek 13. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 126/13 napsat a doplnit i/y

vymyslet a napsat další významy slova jeřáb a ke každému určit do závorky vzor

uč. str. 127/14

uč. str. 127/tabulka - podívat se, kdy se mění koncovka

ps. str. 35/5

 

Matematika - téma: násobení dvojciferným činitelem

uč. str. 71/podívat se na tabulku + video (https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw)

ps2. str. 7/1, 2, 3 - kontrolu násobení provést na kalkulačce

 

Římské číslice uděláme společně ve škole, kde doděláme i geometrii

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: oblečení

uč. str. 49/6 zopakovat slovíčka

uč. str. 49/4 podívat na tabulku, je to opakování z loňského roku

ps. str. 48 - celá strana, u cvičení 2 si žáci vymyslí libovolná jména a kusy oblečení, která doplní do vět a odpoví

 

Pokusím se zajistit a předat poslechy ke cvičením u učebnici.

Korenčiaková: Prosím, aby žáci shlédli video o oblečení: youtube: Getting Dressed | Clothes for Kids | English Stories for Kids from Steve and Maggie

                        -a taky píseň o oblíkání: you tube: Fashion Show for Kids from Steve and Maggie + MORE Stories for Kids | Free Speaking Wow English TV

                          Děkuji, Hezký víkend.

 

Vlastivěda - téma: České země v pravěku

uč. str. 5 - 7 přečíst, výpisky napsat formou odpovědí na otázky, které jsou na str. 7 v červeném půl rámečku

 

 

Čtvrtek 12. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 126/12 dokončit cvičení - opsat a doplnit chybějící písmena ve druhém odstavci

z tohoto druhého odstavce vypsat podstatná jména rodu mužského a určit: pád, číslo, rod, životnost, vzor (ukázka: VCHODEM - p. 7, č. J, r. M - ŽIV, HRAD)

 

Matematika - téma: Pamětné dělení nad 10 000

ps2. str. 4 celá

 

Přírodověda - téma: Měření délky

ps. str. 15 dokončit celou stranu - opakování minerály a horniny - zkusit dokončit bez učebnice a sešitu, dohledat, co opravdu nevím

ps. str. 16 celá strana - opakování minulé hodiny

 

Čtení - téma: Jaro

čítanka str. 50 Co všechno musí dělat jaro - přečíst báseň a naučit se 3 sloky

čítanka str. 50 - 53 Je jaro - do sešitu na čtení zodpovědět následující otázky

      1) Jak často a kde se vyprávěčka schází s Janou?

      2) Jak se jmenuje bratr vypravěčky?

      3) Napiš, jaké vlastnosti by měl mít dobrý kamarád.

 

Knížka na březen zůstává Kryštofe, neblbni a slez dolů! Knížka na duben bude libovolná, ale určitě mohu vřele doporučit Domov pro Marťany, ze které byla dnešní ukázka.

 

 

 

Středa 11. 3. 2020

Český jazyk - téma: podstatná jména rodu mužského

uč. str. 125/10 napsat odpovědi na otázky, možné je použít tabulky na str.123 a 124

uč. str. 125/11 napsat podstatná jména rodu mužského a do závorky určit u každého vzor

uč. str. 126/12 první odstavec opsat a doplnit vynechaná písmenka - končíme větou Čáp_ už přiletěli.

 

Matematika - téma: pamětné dělení čísel nad 10 000

uč. str. 66/3 opsat i zadání

uč. str. 67/ podívat se na tabulku - podobné příklady jsme počítali už ve 3. ročníku. 

uč. str. 67/1, 2, 3 - zadání i výsledky, u cvičení 3 zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

ps2. str. 4/1

 

Anglický jazyk (Chalupová) - téma: oblečení

uč. str. 46/1 přečíst nahlas

uč. str. 46/2 - podívat na tabulku a přepsat do sešitu (používali jsme v hodinách)

ps. str. 47/4 - přečíst text A, B a dle textu vybarvit obrázky A, B. Text C si každý žák doplní dle svého uvážení a následně dokreslí obrázek C.

ps. str. 47/5 - napiš, co máš dnes na sobě

 

 

Anglický jazyk (Korenciakova) - Úkoly pro samostudium do pátku 13.3.

Prosim, aby si žáci přepsali slovní zásobu do slovníkových sešitů, naučili se ji, a udělali cvičení v PS: str. 46/1 (viz. příloha).
Do English One si přepíšou gramatiku a naučí se časovat slovesa v přítomné průbehovém času.
 
Gramatika (přepsat do English One)
Přítomný čas průběhový. Present Continuous
- activity is happening now (činnost odehrávající se teď)
Long form (dlouhá forma)
I am drinking. We are drinking.
You are drinking. You are drinking.
He/She/It is drinking. They are drinking.4
Short form (krátká forma)
I` m drinking We` re drinking.
You`re drinking Your` re drinking.
He` s drinking. They` re drinking.
She` s drinking.
It` s drinking.
 
 
 

 

 

Vážení rodiče,

od zítra 11. 3. jsou do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy - děti nemají chodit do školy. Zítra již bude škola uzavřena. Učivo, které je třeba opakovat nebo procvičovat naleznete na stránkách třídy. Dnes žáci dostali pracovní listy a zítra určitě sdělím další učivo. V případě nové látky budu nahrávat návodná a vysvětlovací videa, která včas obdržíte.

Pěkný den Lenka Chalupová

 

 

Vážení rodiče,

v pondělí proběhne preventivní program, který se uskuteční 1. - 4. vyučovací hodinu. V úterý 4. vyučovací hodinu navštívíme představení v tělocvičně, na které vybíráme 50 Kč.

 

Učivo 2. 3. - 6. 3. 2020

ČJ -  uč. str. 117 - 121, ps. str. 34 - 35/1 

M - uč. str. 64 - 65, ps1 str. 27 - 29, ps2 str. 3 + geometrie ps1  str. 41/1, 2

PŘÍ - str. 34

AJ (Chal) - ps. str. 46 + rodilý mluvčí

AJ Korenčiaková: přítomný čas prostý, příští hodinu písemka. Prosím zopakovat: 42/3; školní předměty, dny v týdnu, přítomný čas prostý: otázky, kladné a záporné věty

 

Vážení rodiče,

chtěla bych Vás informovat o výskytu spálové anginy. Již před jarními prázdninami se ve třídě objevila spálová angína, která se bohužel šíří i nadále. Proto Vás prosím o zvýšenou pozornost při příznacích onemocnění. Pokud je možné, zajděte s dítětem na kontrolní výtěr krku.


Děkuji a přeji pěkný den
Lenka Chalupová

 

Vážení rodiče,

družina je zajištěna na ZŠ Bártlova a ZŠ Ratibořická, více informací naleznete na webových stránkách daných škol.

 

Učivo 17. 2. - 21. 2. 2020

ČJ - uč. str. 112 - 116, ps. str. 33 - 34/3

M - uč. str. 58 - 61, ps. str. 26 + geo ps. str. 40

PŘ - uč. str. 32 - 33

AJ (Chal) - uč. str. 42 - 45, ps. str. 43 - 45

 

Učivo 10 - 14. 2. 2020

ČJ - uč. str. 107 - 111, ps. str. 32

M - uč. str. 55 - 58 + geo str. 117

Př - uč. str. 31

AJ (Chal) - ps. str. 41 - 42

 

Učivo 3. 2. - 7. 2. 2020

ČJ - str. 101 - 106, ps. str. 31 - 32/3

M - str. 53 - 55/4, ps. str. 24 - 25 + geo uč. str. 116

Př - str. 31

AJ (Chal) - uč. str. 40 - 41, ps. str. 39/4 a str. 40

Aj Korenčiaková: uč. str. 38,39; PS: 39; žáci by měli umět odpovídat na otázky: When have you got Music? What do you do in Art?

úvod do určování času

 

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 2. jedeme na výlet do Krokodýlí ZOO. Cena výletu je 90 Kč. Prosím, aby nemocní žáci donesli peníze na vstupné v pondělí. Ráno budeme peníze vybírat. Děti přijdou normálně do školy a první vyučovací hodinu se budeme učit. S sebou na výlet potřebují jenom svačinu, pití a drobné kapesné. Návrat je plánován do konce páté vyučovací hodiny a poté odchod na oběd. Třídnická hodina v pondělí nebude, protože proběhla dnes.

V další týdnu 13. 2. půjdeme na výchovný koncert. Cena koncertu je 60 Kč. Budeme vybírat od pondělí 3. 2. 2020.

Připomínám, že jarní prázdniny jsou od 24. 2. - 28. 2. 2020 a rozpis družiny na tyto dny najdete na webu školy.


Zítra 31. 1. družina zajištěna na ZŠ Spojenců.

Krásný den
Lenka Chalupová

Učivo 27. 1. - 30. 1. 2020

ČJ - uč. str. 92 - 98, ps. str. 30/3 a 31/5

M - uč. str. 48 - 52, ps. str. 22/6, 7, 8 a str. 23/9, 10, 11, 1, str. 24/1, 2, 3, 4, 5, 6, str. 25/1

Přv - str. 30

AJ (Chal) - str. 38 - 39, ps. str. 38/1

 

 

Vážení rodiče,

3. 2. pojedeme na výlet do Krokodýlí ZOO, proto děti mohou nosit 90 Kč na vstupné.

 

Učivo 20. 1. - 24. 1. 2020

ČJ - str. 87 - 92, ps. str. 23/6, str. 24/7, 8 a str. 27/9, 10 str. 28 - 29, str. 30/4

M - uč. str. 43 - 44, str. 47, ps. str. 22/1, 2, 3, 4, 5 + geo uč. st. 115/3, 4 a ps. str. 39/3, 4

Př - uč. str. 28, 30

AJ (Chal) - uč. str. 36 - 37, ps. str. 36/1

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzky, které se budou konat v pondělí 20. 1. 2020 od 17:30.

Hezký víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 13. - 17. 1. 2020

ČJ - uč. str. 77 - 82, ps. str. 23/5

M - uč. str. 41 - 42, ps. str.21 + geo uč. str. 115/1, 2, ps str. 39/1, 2

Př - uč. str. 26 - 28

AJ (Chal) - uč. str. 33 - 37, ps. str. 32 - 35

 

Vítám Vás v novém roce 2020 a přeji Vám mnoho úspěchů. Lenka Chalupová

Učivo 6. 1. - 10. 1. 2020

ČJ - uč. str. 74 - 76, ps. str. 22 a 25 - 26

M - uč. str. 38 - 40, ps. str. 21+ geo uč. str. 114, ps. str. 38

PŘ - uč. str. 25

AJ (Chal) - uč. str. 31 - 33, ps. str. 32

AJ Kor.- opakování na test, DÚ: zopakovat: slovíčka -barvy, hudební nástroje, zelenina, ovoce, zvířata; gramatika: I can/ can´t, I like/ I don´t like, I hate, odpovědi na základní otázky: Where are you from? Have you got a pet? Do you like pizza?

 

Vážení rodiče,

 

ve středu 18. 12. půjdeme na divadelní představení a od 14 - 16 bude ve školní tělocvičně probíhat vánoční besídka pro rodiče. Všechny tímto srdečně zveme. Ve čtvrtek 19. 12. budeme mít vánoční besídku. Výuka bude probíhat 1. a 2. vyučovací hodinu. Od 3. vyučovací hodiny se nebudeme učit a budeme mít program. Žáci si mohou donést cukroví a budou si předávat drobné dárečky. V pátek 20. 12. pojedeme na výlet do svíčkárny v Šestajovicích. Návrat je počítán mezi 11:30 - 11:45. Poté žáci půjdou na oběd a domů (případně do družiny, klubu).

Pěkný víkend

Lenka Chalupová

 

Učivo 9. 12. -13. 12. 2019

ČJ - uč. str. 61/4 - 68/2 + ps. str. 19 - 20

M - uč. str. 36/zbytek strany - 37/1, 2, 3

PŘV - uč. str. 22

Aj (Chal) - 30, 31/5, 7 + ps. str. 30 + 31/4, 5

AJ Kor.- pracovní list- hledání rozdílů; přítomný čas prostý- procvičování, stolní hra

 

Učivo 2. 12. - 6. 12. 2019

ČJ - uč. str. 59 - 61/3 + ps. str. 17/3, str, 18 - 19

M - uč. str. 31 - 36/1, 3 + ps. str. 16 - 17 + geo (opakování rovinných útvarů) - ps. str. 36/2

PŘV - uč. str. 21 - 22

AJ (Chal) - uč. str. 27 - 30/4, ps. str. 27 - 29

 

Učivo 25. 11 - 29. 11 2019

 

ČJ - uč. str. 56/4, 6, str. 57 - 58 + ps. str. 16 celá, 17/1, 2, 4

M - uč. str. 33/3, 6 + 34/1, 2, 5 + ps. str. 12 - 14 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) celá, ps. str. 36/1

PŘV - uč. str. 21 (mechové a bylinné patro - jahodník obecný, brusnice borůvka)

AJ (Chal) - uč. str. 24 - 27, ps. str. 24 - 26

AJ Kor.- uč. 36,37, PS: 34; písemná práce- hledání rozdílů

 

Učivo 18. 11. - 22. 11. 2019

ČJ - uč. str. 53 - 55, 56/3, 5 + ps. str. 14/1 a celá str. 15

M - uč. str. 31 - 32, str. 33/1, 2 + ps. str. 11/7, 8 + 12/1, 2, 3 + geo. uč. str. 113 (staré vydání 115) - vysvětlení roviny + ps. str. 35/4

PŘV - uč. 17 - 20 (lesní patra - kořenové)

AJ (Chal) - uč. str. 22 - 23, ps. str. 20/3, 22/3, 23/4, 5, 6 

 

Učivo 11. 11. - 15. 11. 2019

ČJ - uč. str. 50/3 - 52/6 + ps. str. 13/1, 3 + str. 14/4 - 6

M - uč. str. 29 - 30, ps. str. 11/4 - 8 + str. 12/1+ geo ps. str. 34/1, 2 (DÚ) + str. 35/3

PŘV - uč. str. 15 - 16

AJ (Chal) - uč. str. 20 - 22, ps. str. 18/1, str. 19/4, str. 20/1, str. 22/1

AJ (Kor)- uč. 30/1 PS: 29/3

 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 11. 11. 2019 2. a 3. vyučovací hodinu proběhne projekt Polytechbus. V pondělí 11. 11. píšeme opakování z přírodovědy.

Ráda bych Vás pozvala v pondělí 18. 11. od 17:30 na třídní schůzky.

 

Pěkný den přeje Lenka Chalupová

 

Učivo 4. 11. - 8. 11. 2019

ČJ - uč. str. 42 - 45, uč. str. 49 + 50/1, 2, ps. str. 13/2

M - uč. str. 27, ps. str. 9 - 10 + str. 11/1, 2, 3 +geo uč. str. 11 - 112 (staré vydání str. 113-114)

PŘV - uč. str. 15 (vlastnosti živočichů), ps. str. 6 + 7/1

AJ (Chal) - práce s textem písně + uč. str. 18 - 19, ps. str. 18/2, 3

 

Učivo 21. 10. - 25. 10. 2019

ČJ - uč. str. 39 - 42 + str. 46, ps. str. 12 

M - uč. str. 22 - 26

PŘV - uč. str. 13

AJ (Chal) - uč. str. 17 - 18

AJ Korenčiaková: uč. str. 30/1, slovní zásoba : první sloupec 30/4

 

Vážení rodiče,

v pátek 25. 10. 2019 pojedeme na výlet do History Parku v Ledčicích. Sraz bude u nové budovy v 7:45 a návrat ke škole kolem 12:30. Dětem do batůžku sbalte drobné kapesné, pití a svačinu. V programu je zahrnuta přestávka na jídlo. Program je venkovní i vnitřní a záleží na počasí. Pokud bude pěkně, budeme venku, proto děti raději oblékněte teple - čepice, teplá bunda. V případě deště se program přesune do vnitřních prostor.

V dalším týdnu bude 28. 10. státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny a ředitelské volno. V době prázdnin a ředitelského volna je možnost využít školní družinu od 7:00 - 16:00. Příchod do 7:45.

 

Učivo 14. 10. - 18. 10. 2019

ČJ - uč. str. 33 - 39, ps. str. 10 - 11

M - uč. str. 20 - 21 (+převody jednotek), ps. str. 8 + geo ps. str. 33

PŘV - uč. str. 11 - 12

AJ (Chal) - uč. str. 16 - 17, ps. str. 16 - 17

AJ (Kor)- uč.- 24,25,26,27; ps: 22, 23, 24, 25

 

 

Učivo 7. - 11. 10. 2019

ČJ - uč. str. 25 - 31, ps. str. 9

M - uč. str. 18 - 19, ps. str. 7

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 14 - 15, ps. str. 14 - 15

 

Vážení rodiče, 

v pátek 11. 10. půjdeme třetí a čtvrtou vyučovací hodinu na divadelní představení.

Na pátek 25. 10. jsme pro žáky naplánovali výlet do History parku. Bližší informace upřesním.

 

Učivo 30. 9. - 4. 10. 2019

ČJ - uč. str. 22 - 25, ps. str. 8 - 9

M - uč. str. 16 - 18, ps. geo str. 32

PŘV - uč. str. 10

AJ (Chal) - uč. str. 11 - 13, ps. str. 12 - 13

AJ (Kor)- Populární sporty v různých zemích, počet hráčů v týmech jednotlivých sportů. Nové téma: Záliby

             Prosím zopakovat: 1. sloveso "can" 2. slovní zásobu: uč. str. 14/1, 16/1 19/4 

 

Vážení rodiče, 

v pondělí 30. 9. proběhne v naší třídě preventivní program, proto se budeme učit jen 1. vyučovací hodinu.

Pěkný víkend Lenka Chalupová

 

Učivo 23. - 27. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 21, ps. str. 7 - 8

M - uč. str. 13 - 15, ps. str. 6

PŘV - uč. str. 9 - 10

AJ (Chal) - uč. str. 10, ps. str. 10 - 11

AJ (Kor)- Záliby- jaké záliby má můj kamarád, moje sestra, mama, atd. ; nová slovíčka- hudební nástroje a sporty, sloveso "can"- kladné, záporné věty, otázky, krátke odpovědi.

 

 

Vážení rodiče,

ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 bude ředitelské volno. Třídnické hodiny v letošním roce budou probíhat každé první pondělí v měsíci 6. vyučovací hodinu. První termín je 7. 10. 2019.

Pěkný víkend přeje Lenka Chalupová

Učivo 16. - 20. 9. 2019

ČJ - uč. str. 12 - 16, ps. str. 5 - 6

M - uč. str. 10 - 12, ps. str. 4 - 5

Přv - uč. str. 8 - 9, ps. str. 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 9 - 10, ps. str. 9 - 10/1

 

Učivo 9. - 13. 9. 2019

ČJ - uč str. 8 - 11, ps. str. 1 - 4

M - uč. str. 7 - 9 (+ 109 Geo), ps. str. 3

Přv - uč. str. 6 - 7, ps. str. 4

AJ 1 (Chal) - uč. str. 7 - 8, ps. str. 6 - 8

       (Kor)- Přivlastňování (mum´s book; his/her) ; vazba There is a / There are.

 

 

Vážení rodiče,

prosíme o zaplacení příspěvku pro spolek Chvalská škola, z.s. a od pondělí vybíráme peníze za pracovní sešity - cena 412 Kč. Zájmové kroužky jsou zatím v řešení, až budeme mít konkrétní informace, budu Vás informovat.

Učivo 6. - 7. 9. 2019

ČJ - uč. str. 7 - 8

M - uč. str. 5 - 6

Přv - uč. str. 4 - 5

AJ 1 (Chal) - uč. str. 6

AJ (Kor)- Úvodní hodina, Seznamování s učivem, pozdravy, sebeprezentace 

 

 

 

Vážení rodiče,

vítám Vás všechny na začátku nového školního roku.

 

Důležité informace od vedení školy, které se týkají prvního školního týdne.

2.9.2019 Neparkujte, prosím, před budovou školy, ale využijte jiná přilehlá parkovací místa.

              Výuka probíhá 1 vyučovací hodinu, konec výuky 8:45, oběd i družina pro zájemce zajištěn od 9:00.

3.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

4.9.2019 Výuka bude probíhat 4 vyučovací hodiny - třídnické práce, konec výuky 11:40.

5.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

6.9.2019 Výuka bude probíhat podle rozvrhu 4 vyučovací hodiny - konec výuky 11:40.

V dalším týdnu již probíhá plná výuka podle rozvrhu.

 

Třídní schůzky proběhnou 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020 a 22. 6. 2020 vždy od 17:30. Účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná.

 

Od 2.9. budeme podepisovat sešity, ukládat výkresy, vybavené kufříky a cvičební úbory, aby od čtvrtka mohla probíhat výuka podle rozvrhu. 2.9. dejte tedy dětem věci, které byly uvedeny

na seznamu pomůcek, který jste obdrželi na poslední třídní schůzce minulého školního roku.

Po obdržení žákovské knížky vyplňte dětem příslušné informace, abych mohla udělat kontrolu, zda nedošlo ke změně adresy, telefonního čísla a pod.

Pozor: Při absenci dítěte je nutné dítě nejpozději do 3 dnů omluvit.

Vzhledem k jednotnému kontaktnímu systému, mám nový pracovní e-mail, proto veškerou komunikaci směřujte na tuto novou e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hezký konec prázdnin a úspěšný start do nového školního roku Vám všem i Vašim dětem přejí

                                                                                                                                                 Lenka Chalupová a Vlaďka Krejčová

 

 

Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2019/2020.

Ke stažení:
Download this file (4.B, 4.A.jpg)4.B, 4.A.jpg[ ]2322 kB
Download this file (Slovíčka, výslovnost, uč. str. 49.jpg)Slovíčka, výslovnost, uč. str. 49.jpg[ ]2327 kB