Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

 

 

 

 

 

Důležitá informace:

Zítra 25.6. od 7,45 hodin vybírám peníze za fotografie.

cena velké f. 40Kč

cena malé f. 20 Kč


 17.6.

ČJ     - učebnice str.199,cv.1,2

           opakování - vzory podstatných jmen

M     - opakování - písemné násobení, písemné dělení


16.6.

ČJ    - učebnice str.192 - 193, cv.1,2

                       str. 196 - 197, cv.1,2,3

          PS  str.61,cv.1

M    - učebnice str.142 ( 140)

PŘ   - učebnice  - závěrečný test

         PS  str.36 - 37 


15.6.

ČJ     - učebnice str.190 - 191, cv.2,3,4

M     - síť krychle a kvádru   PS  str.45

         písemné násobení - opakování


 

14.6.

ČJ    - učebnice str. 188 - 189, cv. 2,1,2        str.190,cv.1

M    - PS    str.48,př.5       opakování: písemné odčítání

PŘ   - PS    str.33 - 35

AJ    - (skupina Aj2 - Vacková): PS str. 60/2, 3 + str. 61/4


 

 10.6.

M    - PS   str.43 - 44       DÚ    str.42 dokončit  

ČJ   - učebnice str.186 - 187

ČT  - str-157 - 159         


9.6.

ČJ    - PS  str.59 - 60

M     - závěrečný test B

         DÚ    PS  str.41 dokončit

PŘ   - PS   str.32

 AJ     (skupina Aj1 (Vacková): 22. lekce - kvíz na povolání, lekce 22 základní údaje o sobě


 

 8.6.

ČJ     - písemná práce

          PS  str.58,cv.2

M     - převody jednotek obsahu     str.134 - 135

          grafický součet a rozdíl úseček   str.136 - 137

14.6.  Fotografování tříd k závěru roku 2020-2021

14.6. Třídní schůzky formou ONLINE ( MS Teams). Připojení proběhne skrze KALENDÁŘ.  OD  17,00 hodin !!!


 7.6. 

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 22. lekce - povolání - věty se slovesy, kdo co dělá v práci, lekce 22, učebnice str. 58/ 2 

ČJ      - učebnice str.184,cv.7,8                PS   str.58,cv.1

M       - závěrečný test A

PŘ      - učebnice str.40 - 42 živočichové našich polí    - opakování      PS  str.31  dokončení

HV     - str.90 - 91   text písně

 

 

 


3.5.

ČJ    učebnice str.178,cv.3          PS  str.56,cv.9

       str.181 - 183,cv.1,2,4,5

M    - učebnice str.132 - 133   obsah čtverce a obdélníku

         PS  str.39,př.1

         DÚ      str.35,př.1    (termín 8.6.)


2. 6. 

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 22. lekce - povolání - věty se slovesy, kdo co dělá v práci, lekce 22, učebnice str. 58/1, 2 

ČJ     - učebnice str.174 - 175,cv.7      str.177,cv.1,2

          PS     str.57,cv.11   doplnit a vypsat základní skladební dvojice

M     - učebnice str.130,př.1      rovnoběžníky

          str.131(129) obsah čtverce

DÚ     PS   str.34,př.3,4,5

PŘ      člověk a příroda  str.71 - 72         PS  str.30,cv.5,7,8

 

 


 1.6.

ČJ     - PS  str.56,cv.7,8,10

M      - str.106,př.2   písemné násobení - opakování

           str.104,př.1,2  záporná čísla      PS   str.25,př.1,2,3,4,5

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 22. lekce - povolání (kdo co dělá) - PS str. 57/5 Farmer feeds animals, Builder builds houses, etc.

31. 5.  

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 22. lekce - povolání (kdo co dělá) - Farmer feeds animals, Builder builds houses, etc.

ČJ    - učebnice str.173 - 174,cv. 4,5,6

M    - písemné násobení - opakování

         učebnice   str.103 - záporná čísla

PŘ   - učebnice str.69 -opakování

          str.70   + PS   str.30,cv.1,2,3,4

HV    - str.90 - 91  naučit text

 

 27.5.

ČJ    - učebnice str.172 - 173, cv.1,2,3      PS   str.55,cv.5,6

M    - učebnice str.129     PS  str.33,př.1      str.34,př.1,2

         DÚ     PS  str.33,př.2,3,  (termín 2.6.)


26.5.

ČJ    - učebnice str.171,cv.3 dokončení       PS   str.55,cv.3,4

M    - učebnice str.129  střed úsečky       

PŘ   - str.69  opakování


 

25.5.

M     - učebnice str.101 - 102        PS   str.24,př.6

Č      - učebnice str.170 - 171, cv.1,2,3         DÚ    str.171,cv.2

          PS   str.54,cv.2

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 21. lekce, text o tom, kdo odkud je atd.

 


 24.5.

ČJ    - učebnice str.170, cv.4,5

          PS   str.54,cv.2 doplnit a vyhledat zákl. skladeb. dvojice         DÚ    PS  str.54,cv.1

M     - učebnice str.105,př.1

          PS  str.24,př.3,4,5

PŔ    - učebnice str.66 - 68     PS   str.29,cv.1

           DÚ     PS  str.29,cv.2

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 20. lekce, PS: str. 55/3


 

20.5.

ČJ    - učebnice str.166 - 168,cv.1,2,3      str.168 - 169, cv.1,2,3

M     - učebnice str.128,př.1,2,3

          PS    str.48,př.1,2,3,4  (termín 26.5)

Ve středu 26.5. bude třídnická hodina - konec výuky v 13,30 !!!!! 


 

19.5.

ČJ    - učebnice str.165 - 166,cv.3,4     PS   str.53,cv.5

M     - učebnice str.128        PS  str.47,př.1,2,3

PŘ    - str.65 - 66 opakování

          str.68

AJ      (skupina Aj1 (Vacková): 20. lekce, procvičování otázek: Where do you come from....? Where do you live... ? etc., učebnice: str. 55 čtení dialogu, PS: str. 54/2 


18. 5. 

 AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - 20. lekce, psaní základních informací

M     - učebnice str.100,př.1 - 6,     PS   str.23,př.1 - 5,    str.24 př.1,2  DÚ

ČJ     - učebnice str.164 - 165,cv.1,2,3     PS   str.53,cv.4   str.52,cv.3


 

17.5.

ČJ     - učebnice str.162 - 164, cv.1,2,3,4      PS   str.52,cv.2  DÚ   dokončit

M      - učebnice str.99, př.1,2,3,4,5

PŘ     - učebnice str.66

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - začátek 20. lekce, kdo by si chtěl opravit test ze středy minulého týdne, může si ho napsat zítra. 


 

 Od 17.5. bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu

Děti se sejdou ve třídě, kde v pondělí v 8,00 proběhne testování - od 7,25 nesmí testované děti nic jíst ani pít

Podrobnější informace naleznete na stránce školy

Oběd :   PO  12,30           ÚT,ST, ČT,PÁ   12,00


13.5.

ČJ    - učebnice str.161 - 162, cv.1,2,3          PS     str.52,cv.1

M     - učebnice str.127  PS č.1  str.45,př.2     str.46,př.1,2 dokončit  (termín 19.5.)


 12.5.

ČJ     učebnice str.160,cv.6            PS    str.50,cv.3,4   dokončit    DÚ

M      učebnice str.125,126     PS č.1    str43,př.1,2,3,4  (termín  19.5.)

PŘ     učebnice  str.66 (ptáci)   PS  str.28,cv.1,3,4

AJ    - skupina Aj1 (Vacková)- názvy oblečení a sloveso wear; krátký test


 

11.5.

ČJ     - učebnice str.159 - 160,cv.4,5         PS   str.49,cv.1

M      - učebnice str.98          PS   str.22,př.1,2,3

AJ    - skupina Aj1 (Vacková)- obrázkový diktát, procvičování vět se slovesem wear; zítra krátký test


10. 5. 

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - děti si v hodině vlepovali slovíčka do sešitu a přehled se slovesem wear = mít na sobě.  Ve středu si napíšeme krátký test na slovíčka - oblečení + umět říct celou větou, co má kdo na sobě. Na angličtinu si děti nosí učebnici, pracovní sešit a sešit.

ČJ    - učebnice str.158 - 159, cv.1,2,3

M     - přímá úměrnost  znázorňování diagramem        písemné dělení - opakování

PŘ    - učebnice str. 65      str.64 - 65 opakování

HV    - str.81


 

 Od 10.5. do 14.5. bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu. Sraz v pondělí v 7,55 před školou u lavičky.

6.5.

ČJ    - učebnice str.153,cv.6 dokončení     str.155 - 156, cv.1,2,3        PS  str.48, cv.3

M    - učebnice str.97       PS  str.21,př. 1,2,3,4,5


 5.5.

ČJ   - učebnice str.152 - 153, cv. 4,5,6a         samostatná práce str.153,cv.6c

         PS  str.47, cv.1

PŘ   - učebnice str.65   Ryby v rybníku - výpisky      PS  str. 28,cv.2  (termín 10.5.)

M    - učebnice str.97,př.1         opakování: písemné dělení


 4.5.

ČJ     - učebnice str.151 - 152, cv.2,3     PS  str.48,cv.2    samostatná práce - dokončit

M      - učebnice str.96    PS  str.20,př.4,7,8

           str. 123,př.2,3,4     str.126,př.1,2        PS č.1  str.44,př.1,2,3  samostatná práce  (termín 11.5.)

AJ      - skupina Aj1 (Vacková) - 18. lekce - úkol dnes nezadán. Omlouvám se, ale musím přesunout hodinu z pátku na středu od 11:50. Zítra tedy budeme mít hodinu.

Omlouvám se za komplikace.


 

3.5.

ČJ    - učebnice str.150,cv.1b     str.151 cv.2a

M     - učebnice str. 96,př.1,2,3   PS  str.20,př.5   samostatná práce

PŘ   - str.64 výpisky

HV   - str.77 druhá notová osnova - názvy not  samostatná práce


 Od pondělí 3.5. bude probíhat online výuka dle rozvrhu v MS Teams.

29.4.

ČJ     - učebnice str.150 - 151,cv.1 a,c         PS  str.47,cv.1 pouze podtrhnout slovesa podle zadání

M      - konstrukce čtverce a obdélníku    uč. str.123 - 124

Vlastivěda- opakujeme si látku na zítřejší test- Půda a zemědělství v ČR a začali jsme Průmysl v ČR

           


Od 26. do 30.4 . bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu. Sraz v pondělí 26.4. v 7,50 před školou u lavičky.

 

23. 4.

AJ      - skupina Aj1 (Vacková) - 18. lekce, učebnice str. 46 dole (co má kdo na sobě: he is wearing, I'm wearing, You're wearing, etc.) Úkol - kvíz zadán v ms teams.

Dobrovolná procvičení:

https://www.liveworksheets.com/ug109381gr

https://www.liveworksheets.com/hy520470om

https://www.liveworksheets.com/rh694045vq

 

22.4.

ČJ    - PS  str.45, cv.1,2

         opakování: vzory podstatných jmen

M    - učebnice str.93 - 94,  PS  str.20,př.1,6


 

 21.4.

ČJ    - učebnice str. 145 - 146,cv,1,2,3,4

M    - PS  str.19,př. 1,2,3,4,5,6,7        př.8,9,  samostatná práce - poslat

PŘ   - PS  str.26,27  ( termín 26.4.)


 20.4.

ČJ     - učebnice str.144,cv.14,15       PS  str.44, cv.14,15

M      - učebnice str.92 - 93, PS  str.18,př.7,8,9

           str.93,př.3,4    samostatná práce - poslat

AJ      - skupina Aj1 (Vacková) - začali jsme 18 lekci (umět říct, co má kdo na sobě, budeme tvořit otázky a odpovídat). Úkol zadán v ms teams.


19.4.

ČJ     - PS  str.43 - 44, cv.11,12,13

M      - učebnice str.91,př.3,4,5      PS  str.18,př. 3,4,5,6

PŘ     - učebnice str. 56 - 61 opakování      PS  str.25,cv.1,2, samostatná práce - poslat

 

 

 


 Od pondělí 19.4. bude probíhat online výuka dle rozvrhu v MS Teams.

15.4.

ČJ     - učebnice str.144,cv.13     PS  str.43,cv.9,10

M      - učebnice str.121 - 122

           PS č.1     str.39/1,2,3        str.40/2      str.41/2,3     str.42/1,2,3      (termín 28.4.)


 14.4.

ČJ   - PS   str.42 - 43, cv.4,5,6,7,8

M    - učebnice str.119 - 120    DÚ : narýsuj tři pravoúhlé trojúhelníky

PŘ  - učebnice str.56 - 57


 

 13.4.

ČJ   - učebnice str.143, cv.12      PS    str.41, cv.2,3

        opakování : vzory podstatných jmen

M    - učebnice str.90,91 - př.1          str.89,př.6,7        PS    str.18,př.1

        opakování : jednotky času


 

12.4.

ČJ     - učebnice str.142 - 143,  PS    str.40,cv.5,6        str.39,cv.4       str.41,cv.1

M      - učebnice str. 89,př.1,2,3,5    

           DÚ    PS   str.17,př.3,5

PŘ    - str.51 - 52 opakování

           str.56 - 57


9. 4.

AJ   - skupina Aj1 (Vacková) - uč. str. 42/1, 2, 3. str. PS: str. 42/1, 2. Úkol nezadán.


8.4.

ČJ   - učebnice  str.141,cv.7,8      PS str.40,cv. 7,8

        PS   str.40,cv.9  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str.88, př. 4,5,6    PS  str.17,př.1,2

       PS   str. 17,př. 6,7   samostatná práce - poslat


 

7.4.

ČJ     - učebnice str.138 - 139, cv.5,6     str.140  opakovat !!!!

           PS  str.39, cv.2,3  samostatná práce - poslat

M      - učebnice str. 87,př.4,5,6      str.88, př.1,2,3      str.87,př. 6 samostatná práce - poslat

PŘ     - str.51 - 52 opakování


 

 V pondělí 12.4.  v 17:00 se konají online třídní schůzky.

6.4.

ČJ   - učebnice str.137 -138, cv.2,3,4     PS   str.39,cv.1

M   - učebnice str.86 - 87, PS  str.16,př. 1,2,4,6

        str.16, př.5,7   samostatná práce - poslat

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - začali jsme 16. lekci. Úkol zadán v ms teams


 

31.3.

ČJ    - učebnice str. 136 - 137, cv. 1 a,b,c          PS  str. 37, cv.2

PŘ   - PS  str.24, cv.1,2

M   - učebnice str.85    PS   str.15

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - kvíz na každodenní aktivity. Provičení slovní zásoby na webu quizlet: https://quizlet.com/_9l88jg?x=1jqt&i=374w7s


 

30.3.

ČJ    - PS  str.38,cv.4,5      cv.5,6  samostatná  práce - poslat

M    - učebnice str. 85    PS   str.15, př. 1,2,3,5

AJ   - přidávání -s ve třetí osobě ve třetí osobě jednotného čísla v přítomném prostém čase.

Páteční hodinu si hodinu nahradíme zítra od 8:00, běžně nemáme angličtinu v pátek, proto nechci, aby hodina odpadla.


 

29.3.

ČJ   - učebnice str.134, cv.4c    str.135, cv.3   PS  str.37, cv.1

        PS  str.37, cv.1 dokončit  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str. 84     PS  str.15,př.7

PŘ  - str.51 - 52

HV  - str.73  celá píseň


 26. 3.

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - učíme se slovní zásobu ke každodenní rutině. Dobrovolná možnost provičení slovní zásoby na webu quizlet: https://quizlet.com/_9l88jg?x=1jqt&i=374w7s (stejná slovní zásoba, jakou jsem zasílala na e-mail). Prosím pokud se k někomu slovíčka nedostala, napište mi: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Budu z těchto slovíček zkoušet (pravděpodobně formou kvízu).

Úkol zadán v ms teams.

 25.3.

ČJ    - učebnice str.133, cv. 4 a,b    str.134 - 135,cv.1,2        PS  str.36, cv.8

          PS  str.37, cv. 3 druhý sloupeček  samostatná práce - poslat

M     - PS  str.14, př.3,5,6

          str.14,př. 8   samostatná práce - poslat


24.3.

ČJ    - učebnice str.133,cv. 2,3     PS  str.35, cv.5

         PS   str.37, cv.3 první sloupeček    samostatná práce - poslat

M    - učebnice str.83    PS  str.14,př.1

         PS   str. 14,př.2,4  samostatná práce - poslat


 

 23.3.

ČJ   - učebnice str.127, cv.15   str.132,cv.1    PS  str.35,cv.4   str.36, cv.6

        PS  str.36, cv.7   samostatná práce - poslat

M    - učebnice str.82, př.1,2,3,4      PS   str.13, př.3,4,5,7

         PS   str.13,př.6   samostatná práce - poslat

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - učíme říkat, co kdo v kolik hodin dělá. Úkol zadán v ms teams.

Dobrovolná možnost provičení slovní zásoby na webu quizlet: https://quizlet.com/_9l88jg?x=1jqt&i=374w7s (stejná slovní zásoba, jakou jsem zasílala), quizlet funguje částečně bez registrace nebo s bezplatnou registrací. Je možné si pustit také výslovnost.

dvě hry: k obrázkům přiřaďte slovní spojení (klik na slovní spojení a pak obrázek), sestavení vět z balónků:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines

       


 

22.3.

ČJ   - učebnice str.126 - 127, cv. 13,14

        PS  str.35, cv.3  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str.82 - jednotky délky, Školákov procvičování,       PS  str.12,př.1    str.13,př.1,2

PŘ  - učebnice str. 48 - 49, výpisky

HV  - str.73  text písně


19. 3.

AJ    - skupina Aj2 (Vacková) - předložky on, in, at a časové údaje. Úkol zadán v ms teams.

Několik dětí mi ještě neodevzdalo úkol z 16. 3. Prosím o doplnění.

 

18.3.

ČJ    - učebnice str.126, cv.12   Školákov - procvičování učiva

          str.126, cv.12 první polovinu opsat      samostatná práce - poslat

M   - učebnice str. 81,př.1,2     PS  str.11,př.6


17.3.

ČJ   - učebnice str.123 - 124, str.125, cv.10,11       PS  str.34,cv.1

M   - učebnice str.80,př.2,3,    PS  str. 11,př.4

       str.81,př.3   samostatná práce - poslat

PŘ  - PS  str.22,cv.1,2   samostatná práce - poslat (termín 21.3.)


 16.3.

ČJ  - učebnice str.123, cv. 8,9       PS  str.34, cv.1 první řádek

         str.123,cv.8 a,b druhý sloupeček  samostatná práce - poslat 

M   - učebnice str.79, př.1,2,3 + str.80,př.1        PS  str.11,př.1,2,3

       PS  str.12, př.5   samostatná práce - poslat

AJ   - skupina Aj2 (Vacková) - poslední hodina věnována vyjádření času. Úkol zadán v ms teams.


 

15.3.

ČJ  - učebnice str. 120 - 121, cv.6,7

        str.120, cv.6  poslední řádek samostatná práce - poslat

M   - PS  str.10,př.1,2,3,4,5       str.12,př.4 samostatná práce - poslat

PŘ   - str.46 - 47

HV  - str. 63 - opiš první notovou osnovu a napiš názvy not ( termín 18.3.)

VV

TÉMA : Velikonoční přáníčko

Libovolnou výtvarnou technikou vytvořte své velikonoční přáníčko / pohlednici. Přání pak můžete předat někomu ze svých blízkých a udělat mu radost.

Odevzdávejte buď přes chat Teamsech, komens na  Bakalářích nebo na email : michaela.havlova @zschvaly.cz

Přáníčka odevzdávejte do 26.3.

       


12. 3.

AJ    - skupina Aj2 - (Vacková) - hodiny - lekce 15 - úkol: odevzdat pracovní listy na webu liveworksheets:

https://www.liveworksheets.com/nz151330ha + https://www.liveworksheets.com/ou388217ah

Návod k odevzdání je vložen zde níže u dne: 2. 2. 2021.  Úkol je také zadán v ms teams (včetně návodu k odevzdání).

 

11.3.

ČJ   - učebnice str.119 - 120, cv.5 a,b     str.122 !!!!!!

M   - učebnice str.78, př.1,2,3

        str.78, př.3  žluté sloupečky  samostatná práce - poslat


 

10.3.

ČJ     - učebnice str. 118 - 119, cv.3,4

           PS  str. 34, cv.2  samostatná práce - poslat

M    - učebnice str.77, př. 1,2,3,4

         str.77, př. 4  samostatná práce - poslat

PŘ   - str.43  opakování


 

9.3.

ČJ   - učebnice str.117 - 118,cv. 1,2   

         str.118,cv.2  slova v prvním řádku rozdělte podle životnosti  - samostatná práce, poslat

M   - PS  str.9,př.4,5,6,7  ( př.7 dokončit)

       učebnice str.76,př. 1,2,3,4,5

AJ    - skupina Aj2 (Vacková)  učíme se říkat, kolik je hodin. Úkol na pátek PS str. 40/1 + připomínám možnost dobrovolného procvičení:

https://www.liveworksheets.com/kg1032417va a https://www.liveworksheets.com/fu74966jc a https://www.liveworksheets.com/vy749878vy

online hra k procvičení: https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/


 

8.3. 

ROZVRH HODIN    OD  8.3. 

PO            ČJ    M    PŘ

ÚT     M      AJ   M     ČJ

ST             ČJ   AJ    M

ČT             ČJ   M    ČJ

PÁ     AJ     VL       

ČJ   - učebnice str.117, cv.9b

        opsat pět vět   samostatná práce - poslat

M   - PS  str.9, př.1,2,3

       učeb. str. 75, př.2  samostatná práce - poslat

PŘ  - učebnice str.40 - 42, PS str.21,cv. 1,2,3 samostatná práce - poslat (termín 10.3.)

HV  - str.70  doučit slova písně


26. 2. 

Anglický jazyk - skupina Aj2 (Vacková) - 15. lekce - říkáme, kolik je hodin. Možnost dobrovolného procvičení (na všechny listy koukám, děkuji za odevzdávání) :

https://www.liveworksheets.com/kg1032417va a https://www.liveworksheets.com/fu74966jc a https://www.liveworksheets.com/vy749878vy

hezká hra na procvičení (nutno umět hodiny): https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

 

25.2.

ČJ   - učebnice str.116,cv.8,9a

M   - učebnice str. 75, př.1,3

        PS  str.8, př. 5,6  samostatná práce - poslat


 

24.2.

ČJ    - učebnice str. 115 - 116, cv.7 dokončení

         PS  str.34, cv.3  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str.74

        str.74, př.3  (třetí a čtvrtý sloupeček) samostatná práce - poslat

PŘ -  učebnice str.41 -42  savci, výpisky


 

VV

Úkol: Namalujte barevný obrázek, na kterém bude paní Zima. Kdopak to paní Zima je? Obchází naši krajinu a zasypává ji sněhem a mrazem. Jak jen to dělá? Má nějaký kouzelný proutek? Jak paní vypadá? Chodí pěšky nebo jezdí na saních? Doprovází ji někdo? Do jakých barev se tato dáma odívá? Už jste ji někdy zahlédli? Vymyslete, jak paní Zima vypadá a zkuste ji namalovat na papír. Nezapomeňte doplnit pozadí ,ať je obrázek pěkně dokončený.

Obrázky posílejte buď :

1) přes chat v Teamsech

2) přes komens v Bakalářích

3) přes email   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nejpozději v pátek 12.3.2021

 23.2.

ČJ     - učebnice str.114 - 115, cv.6,7

           PS  str.33, cv. 2    samostatná práce - poslat

M     - PS  str.7, př.4,5,6   + str.8, př. 1,2,3

          učebnice str.74, př. 3 ( 2 sloupečky)  samostatná práce - poslat

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - začali jsme 15. lekci, učíme se říct, kolik je hodin, budeme to ještě procvičovat v pátek, úkol dnes nezadán.


 

22.2.

ČJ   - učebnice str.112 - 114

        str.114,cv.5  vyber 10 slov, doplň i - y, napiš vzor       samostatná práce - poslat

M   - učebnice str. 73 - 74

        str.74,př.1  vypočítej první tři příklady     samostatná práce - poslat

PŘ   - učebnice str. 40 - 41 ptáci, výpisky

HV   - str.70 naučit slova písně ( 3 sloky)


19.2.

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - procvičení - kvíz na přítomný prostý čas, úkol zadán v ms teams a odeslán na mailové adresy. Omlouvám se za dnešní problém s připojením.

 

 18.2.

ČJ   - učebnice str.111 - 112, PS  str.33, cv.1 samostatná práce - poslat

M   - učebnice str.71 - 72, PS  str.7,př.3       

        PS  str.7,př.1  samostatná práce - poslat


 

17.2.

ČJ    - učebnice str. 109, cv.11b     str.110,cv. 1a

          PS   str.33, cv.5   samostatná práce - poslat

M    - učebnice str.71      PS  str. 7,př. 2  samostatná práce - poslat

PŘ   - učebnice str.39  výpisky,  PS  str. 20 dokončit - samostatná práce - poslat

VV, PČ  - zadání najdete v Bakalářích


16.2.

ČJ    učebnice str. 109, cv.10, 11a

       PS  str.32, cv.4  samostatná práce - poslat

M     učebnice str. 70, 71 př.1,3     PS  str.6, př. 3,4

        PS  str.6,př.1,2  samostatná práce - poslat

       

AJ   - skupina Aj1 (Vacková) Unit 14, povinný úkol PS: str. 38/2, 3, možnost online procvičení: https://quizlet.com/_9fq4mg?x=1qqt&i=374w7s

dobrovolné procvičení: https://www.liveworksheets.com/yp15358xn a https://www.liveworksheets.com/dj266531so a https://www.liveworksheets.com/da1450474sd

(návod na odevzdávání listů na webu liveworksheets je vložen zde u dne 2. 2.)

 

15.2.

ČJ   - učebnice str.108, cv.7,8,9

        PS  str.32, cv. 3 samostatná práce  - poslat

M   - učebnice str.70, př.2       PS  str.5, př.1,2,3,4,5

        PS  str.5,př.6  samostatná práce - poslat

PŘ  - učebnice str.38 - výpisky, PS  str. 20, cv.1,2

HV  - str.55 opsat noty v třetí notové osnově a napsat jejich názvy - poslat (termín 17.2.)


12. 2.

AJ   - skupina Aj1 (Vacková) - přítomný prostý čas (otázky, odpovědi, kladné a záporné věty)

11.2.

ČJ   - učebnice str.105  - 107

        PS  str.32, cv. 1,2,   samostatná práce - poslat

M   - učebnice str. 69

       str.69, př.4  samostatná práce - poslat


 

10.2.

ČJ   - učebnice str.104, cv.2,3

         str.105, cv.5 doplněné věty opsat  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str.68       PS  str.4, př.1

PŘ   - učebnice str.35  čas - výpisky

         PS   str.19   samostatná práce - poslat ( termín 15.2.)


9. 2.

ČJ   - učebnice str.101,cv.1   str.102 - 103,cv.1    str.104, cv.1a

M   - učebnice str. 66 - 67    PS  str.4, př. 2,3

        PS  str.4, př.4,5  samostatná práce - poslat

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - četli jsme text na str. 36 a odpovídali na otázky, dále cvičili ve cvičení online tvoření vět,  Chválím dnes děti za práci během výuky.  Úkol: PS str. 37/ cv. 3 + 4

 

8.2.

ČJ    - učebnice str.99 - 100      samostatná práce  str.99,cv.5  (zadání v MS Teams) poslat

M     - učebnice str.65,př. 4,5,6,7    PS  str.3,př.2,3

          PS  str.3,př.4,5 samostatná práce - poslat

PŘ   - učebnice str.35   PS  str.18,cv.1,2  samostatná práce dokončit str.18 - poslat (termín : 10.2.)


5. 2.

AJ     - skupina Aj1 (Vacková) - cvičení otázky v present simple Do/Does....? Úkol PS: str. 36/1

 


4.2.

ČJ    - učebnice  str. 98 - 99, PS  str.30

         PS  str.30,cv.4  dokončit  samostatná práce - poslat

M    - učebnice str.64 - 65

         str.65,př.1   samostatná práce - poslat

 


 

3.2.

ČJ    - učebnice str. 93      PS str.31,cv.6 dokončení

          sešit  - vypracovat        samostatná práce - poslat

M  - učebnice str.64,  PS  str.3, př.1

       str.64,př.5 zaokrouhlit na desetitisíce  samostatná práce - poslat

PŘ  - PS  str.16, cv.2,3,4      str.17 ,cv. 1,2 samostatná práce poslat  (termín: 8.2.)

         


 

 2.2.

ČJ   - učebnice str.92 - 93,cv.1,2

        str.92, cv.1  doplněná slova napiš  samostatná práce - poslat

M   - učebnice str. 63,  PS  str.25,29

        PS  str.27,př.7 + str.28,př.17  samostatná práce - poslat

AJ    - skupina Aj1 (Vacková) - tvoření záporných vět v přítomném prostém čase. úkol PS str. 34/1 - budu kontrolovat na hodině

Dobrovolné procvičení: https://wordwall.net/resource/10318785

Dobrovolné procvičení na webu liveworksheets (možnost odevzdání, zkontroluji) : https://www.liveworksheets.com/rx291381ie

AJ . skupina Aj2 (Zikmundová) - tvoření otázek a záporů v přítomném prostém čase, procvičování, PS  str.36/1,2 Dú : PS  str. 37/3

v MS  teams vložen test, termín odevzdání je 5.2.

Vlastivěda - v MS teams je test na opakování Lucemburků