Dokumenty ke stažení:

 

Ke stažení:
Download this file (IV. A rozvrh-1.jpg)Rozvrh IV.A[ ]113 kB
Download this file (Uvolnění 1 den.pdf)Uvolnění 1 den[ ]17 kB
Download this file (uvolnění 2-3 dny.pdf)Uvolnění 2-3 dny[ ]22 kB
Download this file (Žádost o uvolnění 3 a více dní.pdf)Uvolnění na 3 a více dní[ ]100 kB

UČIVO 13. LISTOPADU AŽ 17. LISTOPADU

ČESKÝ JAZYK - začínáme opakovat vyjmenovaná slova po B

MATEMATIKA - procvičování dělení + přidáváme dělení se zbytkem. Procvičujeme odčítání do 1000. 

GEOMETRIE - začínáme konstruovat kolmice (prosím o zkontrolování rýsovacích pomůcek)

PŘÍRODOVĚDA - začínáme téma ROSTLINY 

 

AJ (Pauchová) 13.11.-16.11.2017 - uč.str.20-21, PS str. 20 (opakovací lekce, v příštím týdnu si napíšeme opakovací test na sloveso CAN a probranou slovní zásobu "sporty"

13. 11. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy : učebnice str. 33 - Opakování počasí a podnebí, učebnice str. 34 - Půda

S pozdravem I. Dvořáková

5.11. 2017

Dobrý den, posílám  učivo z vlastivědy: učebnice str.32 - POČASÍ A PODNEBÍ

S pozdravem I. Dvořáková

Aj (Pauchová) - uč. str.18-19, PS str.18/1,2, str.19/4 - DÚ

 

 

 

V PONDĚLÍ 6. LISTOPADU SE KONAJÍ OD 17:30 TŘÍDNÍ SCHŮZKY. TERMÍNY VŠECH TŘÍDNÍCH SCHŮZEK JSOU V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ.

UČIVO 30. ŘÍJNA AŽ 3. LISTOPADU

ČESKÝ JAZYK - ŽÁCI SE UČÍ ROZLIŠOVAT PŘEDPONY A PŘEDLOŽKY - ZÁPISY DĚTÍ V SEŠITECH NA GRAMATIKU, PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ STR. 9 (CV. 9 A 11).

MATEMATIKA - ZAČÍNÁME LÁTKU DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM - ZÁPIS A PROCVIČOVÁNÍ V SEŠITĚ NA MATEMATIKU, PROCVIČOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY.

GEOMETRIE - SEZNÁMENÍ SE Z KRUHEM A KRUŽNICÍ - ZÁPIS DO SEŠITŮ NA GEOMETRII. 

PŘÍRODOVĚDA - OPAKOVÁNÍ NEŽIVÝCH SLOŽEK PŘÍRODY A SEZNÁMENÍ SE S ROZDÍLNÝMI PODMÍNKAMI ŽIVOTA NA ZEMI. 

 

31.10. 2017

Dobrý den, posílám učivo z vlastivědy od 30.10. do 3. 11.:

učebnice str. 30, 31 (  příští týden - písemná práce - vodstvo ČR)

S pozdravem Iris Dvořáková

Aj (Pauchová) - 30.10.-3.11.2017
                       uč. str. 16-17 (slovíčka!), PS str.15
                       Procvičujeme sloveso CAN, rozhovory, otázky, věty kladné i záporné

 

 

 

AJ (I. Č.) - Slovní zásoba - Sports, Musical Instruments + sloveso CAN. Hovoříme o svých dovednostech ve sportech a hře na hudební nástroj, ptáme se ostatních. Učebnice strany 14 - 17 (lekce spolu korespondují). PS 16/2 - Kdo nestihl za .
AJ (Pauchová) - uč.+ PS str.14 (sloveso can) + opakujeme sloveso to be, + názvy měsíců v roce (NAUČIT)

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 23. 10 do 25.10. :

učebnice str. 29, 30, 31

S pozdravem I. Dvořáková

 

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 16. 10. do 20. 10. 2017: 

učebnice str. 28 - Vodstvo ČR

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč. str. 12-13 + str.15/6 (nová slovíčka)
                       PS - str.12-13, 14/1
                       + OPAKUJEME SLOVESO TO BE (včetně otázky a záporu)
                     

 

Dobrý den, posílám přehled učiva z vlastivědy od 9. 10. do 13. 10.:

- učebnice str. 25, 26, 27 - Povrch ČR

ZÁŘÍ - učivo - mapy a plány, měřítko mapy, vysvětlivky mapy, orientace v krajině a podle mapy, povrch krajiny

- písemná práce - z učebnice str. 19,20, 21, 23

S pozdravem I. Dvořáková

AJ (Pauchová) - uč.str.11 (11/4 - DÚ), PS str.11, str.10/2 - slovní zásoba My house- naučit!

 

 

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,

VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH  TŘÍDY V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE A TĚŠÍM SE NA VÁS A NA  SPOLUPRÁCI.

 

 

 

Co jsme dělali v druhém školním týdnu?

 

 

Druhý školní týden byl ve znamení opakování učiva 3. třídy. 

 

V Českém jazyce jsme začali opakovat vyjmenovaná slova po B, L a M, zopakovali jsme si, kdy píšeme ú a ů. V hodinách literatury jsme si povídali o tom, jak vznikají pohádky, co by měla každá správná pohádka obsahovat a nakonec jsme si četli ukázky pohádek českých, arabských či afrických.

 

Hodiny matematiky probíhaly v podobném duchu, jako hodiny Čj. Opakovali jsme látku 3. třídy. Zjišťovali jsme, zda se nám z hlav vykouřila malá násobilka, sčítání a odčítání do 1000. V geometrii jsme opakovali rýsování úseček a přímek. 

 

V hodinách přírodovědy jsme si povídali o dělení přírody a o podmínkách života na zemi.

 

AJ (Černíková) - Gramatika pro test

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Učivo AJ od 18.9. do 22.9. 2017 (Pauchová)

Uč.str. 6-8 (příkazy, abeceda - hláskování v AJ, opak.vazby "There is/are")
PS str.6-8, cv.2/8 - DÚ

 

 

Školní rok 2017/18 – 4.ročník

 

Jak bude vypadat první školní týden?

Nástup do školy je 4.9. a děti stráví ve škole 1. vyučovací hodinu (tedy od 8:00 - 8:45). Nemusíte mít obavu, že by děti v pondělí nevěděly, do jaké třídy mají jít. Ráno v 7:40 budu stát ve vestibulu staré budovy a děti navigovat. 

Od 5.9. do 8.9. mají děti už 4. vyučovací hodiny. 

 

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE 

11.9. 2017 SE KONAJÍ PRO RODIČE 4.A. TŘÍDNÍ SCHŮZKY OD 17:30, JAKO SEZNÁMÍ S NOVÝM TŘÍDNÍM UČITELEM. RÁD BYCH VÁS POPROSIL O CO NEJVĚTŠÍ ÚČAST.