Třídní učitelka: Mgr. Iva Frauenterková

Zde budete i nadále nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

 

17.9.2019

M- uč. str. 10/ cv. 3,5

     PS str. 7/ cv. 6,7+ str. 8- celá

ČJ- uč. str. 15/ cv. 1+ PS str. 6/ cv. 13

G- uč. str. 109,110+ Ps str. 36- celá

PRV- uč. str. 8

Čtení- čítanka str. 6,7+ písanka str.2

DÚ- ČJ- uč. str. 16/ cv. 4a)

        čtení- čítanka str. 6-7

Zítra si děti donesou na Dílny čtení svou knížku .

Na 31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.smile


16.9.2019

M- uč. str. 11/ cv. 8- do škol. sešitu

     PS str. 7/ cv. 1-5

ČJ-uč. str. 14

     školní sešit uč. str. 15/6

PRV -PS str. 5- dokončení+ str. 6 úprava stolu

- M- PS str. 12/ cv. 1,2


13.9.2019

ČJ- uč. str. 13/ cv. 3,4

      PS str. 6/ cv. 11,12

ČTENÍ- Děti z Bullerbynu- čtení na pokračování

AJ  Korenčiaková: Žáci by měli umět: 1. Sloveso "mít" ve 3. osobě, jed. čísla, kladné věty: It has got five legs.

                                                                2. Krátke odpovědi: Yes, it has. No, it hasn´t

                                                                3. Otázku: Has it got...? - budeme ještě procvičovat

                                                                4. slovní zásoba: foot, feet, ear


12.9.2019

ČJ-Uč. str. 12/ cv. 1,2

     PS str. 5/ cv. 9

M-Uč. str. 10/ cv1

     PS str. 6- celá

AJ- skup. Korenčiaková: prosím, procvičovat krátké odpovědi na otázky o strašidle : Has it got green hair? Yes, it has. No, it hasn´t.

DÚ- ČJ- PS str. 5/ cv. 10- celé

Zítra opět plavemesmile


11.9.2019

M- PS str. 5/ cv. 2-6+ str. 6/ cv. 3- 1. tabulka

ČJ-uč. str. 11/ cv. 3+ úkoly

    PS str. 4/ cv. 7,8 

DÚ- ČJ- PS str. 4- cv. 8- dokončit

AJ (Kor): Části těla- opakování slovní zásoby, prac. sešit str. 34. (leg, foot, hand, arm, head), Kreslili jsme strašidlo podle pokynů- It has got two eyes. It has got seven legs. Doma procvičovat popis strašidla: This is my monster. It has got two arms. It has got five legs.

Zítra děti čeká program POLYTECHBUS- nemusí si nosit čítanku

 


10.9.2018

M- ps STR. 4/ CV. 2,3,5

ČJ - UČ. 10/1+ ps STR. 3/ CV.6

G- uč. str. 108/celá, ps str. 35/ 3,5

PRV- PS str. 5, str. 6- 1. část

ČTENÍ- čítanka str. 3+ písanka str. 1

DÚ- M- uč. str. 6/ cv. 7- 1. a2. sloupeček- vypočítat+ zkouška


 9.9.2019

M- uč. str. 6/ cv. 5

     PS str. 3/ cv. 3+ str. 4/6,4+str. 5/ cv. 1- 1. sloupeček

ČJ- uč. str. 9/ cv. 1

      PS str. 3/ c. 5

PRV- uč. str. 7

DÚ-ČJ- PS str. 2/ cv. 4- přepsat

Dnes děti mají v ŽK vlepenu informaci o ceně PS - 578,- Kč. Peníze posílejte po dětech od zítřka/prosím přesnou částku/.

Na středu si děti nachystají knihu Já, Baryk.


6.9.2019

ČJ- uč. str. 8/ cv. 2 a-d

      PS str. 2/ cv. 3

Kdo nedokončil cv. 3- dokončí za DÚ.

Od pondělka 9.9. probíhá výuka dle rozvrhu.

6.9. 2019

AJ- úvodní hodina, opakování, pozdravy, barvy, čísla


5.9.2019

Zítra opět výuka dle rozvrhu, ale pouze 4 hodiny- ČJ, plavání, čtení. Výuka končí v 11:40.

Děti, které nebudou plavat, donesou omluvenku na lístečku a budou mít s sebou boty k bazénu / žabky, apod./

Na čtení si děti, které mají doma, donesou knihu Děti z Bullerbynu.

Dnešní učivo:

ČJ- uč. str. 8/ cv. 1, PS - str. 1/ cv. 2

M- uč. str. 5/cv.2, str. 6/ cv. 3

     PS str. 3/ cv. 5,6+ str. 4/ cv. 1


4.9.2019

Zítra si děti donesou kufříky, kapsáře, podložky na lavici a čtvrtky / kdo ještě nepřinesl/.

Ještě některé děti nemají vyplněnou 1. stránku v ŽK + email.

Od zítřka začíná výuka podle rozvrhu, ale jen do 4. vyuč. hodiny- ČJ, M, AJ, PRV. Děti si již donesou učebnice i PS.

Konec výuky je v 11:40 hod.


3.9.2019

3.-5.9.- sběr starého papíru

Děti dostaly rozvrh- prosím vyplnit str. 1 a do řádků jiné údaje zapsat email na oba rodiče.

Děti dostaly i rozvrh, do kterého si doplnily značky: G- geometrie

                                                                                     Č- čítanka

                                                                                     K-kniha- budeme mít čtenářské dílny a číst vlastní knihu

                                                                                     B- Děti z Bullerbynu- čtení na pokračování

Zítra si děti donesou uč.+ PS na matematiku i český jazyk.


Školní rok 2019/20 zahájíme v pondělí 2.9.2019. První setkání bude trvat do 8:45 hod.

Napište na lísteček informaci, zda dítě půjde na oběd, do družiny a jestli odchází samo nebo s doprovodem.

Na úterý 3.9. si děti donesou penál a všechny sešity dle seznamu.

Sledujte pravidelně stránky naší třídy.

 


 

Sejdeme se v pondělí 2.9.2019 v 7:55 v té samé třídě jako loni.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu - Odjíždíme již na plavání!!!

Nová email.adresa: iva.frauenterkova@zschvaly.cz - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. Připomínám, že absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů.