Plán práce v týdnu od 26.6.

Celý týden mimo pátku výuka končí v 11:40 hod.

Pondělí- děti přinesou všechny učebnice/ ČJ, Čítanka, Matematika, Prvouka, Angličtina a Hudební výchova/

a  igelitovou tašku na výkresy                

Úterý- dám dětem domů kufřík s výtvarnými potřebami

Středa- děti dostanou učebnice do 4. třídy- je nutné si přinést batoh!!!!

Čtvrtek- úklid šatny+ odnést si domů přezuvky.

Pátek - rozdání vysvědčení- výuka končí v 8:45 hod.

                                                     Výsledek obrázku pro prázdniny


Plán práce v týdnu od 19.6.2017

M- dokončíme v PS str. 36+46-48 - budeme opakovat probrané učivo

ČJ-uč. str. 207-2011- opakování učiva 3. ročníku

    PS str. 57-61

Čítanka str. 177-179

Akce v tomto týdnu: 20.-22.6.- sběr papíru

                                 21.6.- Divadlo H.P.- Čertovské čarování- 30 Kč

                                22.6.- Život v lese- přednáška s ukázkami přírodnin- cena 50 Kč.

                                23.6.- Poslední lekce plavání

                          

                                                                                     Výsledek obrázku pro léto


 

 Plán práce v týdnu od 12.6.2017

M- PS str. 35+ pracovní listy-písemné  sčítání a odčítání trojciferných čísel

     uč. str. 106+107

    Ve čtvrtek 15.6.2017 píšeme pís. práci z matematiky- násobilka, zaokrouhlování na desítky a na stovky, dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, násobení a dělení číslem 10 a 100

ČJ- stavba souvětí- uč. str. 200-205

      PS str. 54-56

Čítanka- 168-173

V úterý 13. 6. 2017- pojedeme na výlet- Botanicus. Jedeme vlakem - sraz ve třídě v 7:50, návrat kolem 14. hodiny.

Oběd mají děti odhlášený, budeme si kupovat na místě. Děti potřebují s sebou 300 Kč na nákup grošíků, které pak promění za jídlo a aktivity.

Více info na http://www.botanicus.cz/centrum-remesel/mapa-historickeho-centra-ostra/

S sebou batůžek s pitím, svačina, peníze, vhodné oblečení podle počasí.

Doufám, že nám počasí vyjde a výlet si užijemesmile

DSC_2686.jpg


Plán práce v týdnu od 5.6.2017

M- násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem

    uč. str. 103,104

    uč. str. 104- písemné sčítání trojciferných čísel

    PS str. 34,35

ČJ- stavba věty jednoduché a souvětí

    uč. str. 193-199

    PS str. 50-52

V úterý 6.6. budeme psát závěrečnou písemnou práci z ČJ- vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky

V pondělí 5.6. od 17:30- třídní schůzky

 

 


Plán práce v týdnu od 29.5.2017

 

M-uč. str. 99-102- dělení se zbytkem

    PS str. 33,36+ pracovní listy

ČJ- uč. str. 187-192- mluvnické kategorie sloves+ stavba věty jednoduché

      PS str. 49-51

Čítanka- 165-168

DEN DĚTÍ- ve čtvrtek 1.6. oslavíme na naší škole Den dětí

                  - tento den se neučíme

                  - děti se zúčastní soutěží na školním hřišti

                  - je nutné sportovní oblečení a obutí, pití a svačina

                  - výuka začíná v 8:00 a  končí v 11:40 hod., pak jdeme na oběd, domů nebo do družinywink

TŘÍDNÍ SCHŮZKY- 5.6. OD 17:30 HOD

 

                                               Výsledek obrázku pro den dětí


 Plán práce v týdnu od 22.5.2017

M- uč. str. 96-98- dělení se zbytkem

     PS str. 32,33

ČJ- uč. str. 179-182- slovesné tvary v přítomném čase a budoucím čase

      PS str. 48-49

čtení- Čítanka str. 160-164

Ve čtvrtek 25.5. od 10 hod. jdeme do divadla POHODA- cena představení 30,- Kč.

Výsledek obrázku pro paní láryfáry


Plán práce v týdnu od 15.5.2017

ČJ- slovesa- čas, osoba a číslo

uč. str. 174-178

PS str. 47,48

Čítanka str. 160-164

Budeme číst knihu Nové Mikulášovy patálie- Návrat z prázdnin - kdo má doma donese si v úterý

M- dělení násobků deseti jednociferným číslem

uč. str. 94

PS str. 31

dělení se zbytkem- uč. str. 95-97+ PS str. 32,33

Geometrie- konstrukce trojúhelníku- uč. str. 132+ PS str. 45

Výsledek obrázku pro slovesa osoby


Plán práce od 9.5.2017

M- násobení násobků deseti jednociferným číslem

    uč. str. 92-93+ PS str. 29,30

ČJ- opakování pádových otázek

     uč. str. 169-172

    Je nutné, aby se děti naučily pádové otázky zpaměti- od 9.5. zkouším

V pátek 12.5. se první hodinu / před plaváním/ fotíme- jako třída. Pokud budete chtít foto s kamarádem, napište mi na lístek.

 


 Plán práce v týdnu od 2.5.2017

M- procvičování sčítání a odčítání do 1000, násobení a dělení číslem 10 a 100

    uč. str. 88-91+ PS str. 29+ 36

ČJ- procvičování pádových otázek, číslo, rod

    uč. str. 165-172 + PS str. 46

    čítanka- str. 156-159

Výsledek obrázku pro pádové otázky


Plán práce v týdnu od 24.4.2017

M- zaokrouhlování trojciferných čísel, prohloubení počítání do 1000

   uč. str. 86-88

   PS str. 26,27

G- shodné úsečky- PS str. 43

ČJ- podstatná jména- číslo, rod, pád

   uč. str. 159-162

    PS str. 44-45

Čtení- čítanka str. 152-155


Plán práce v týdnu od 10.4.2017

M-odčítání stovek- příklady typu 450-200

     uč. str. 85+ PS str. 25

ČJ- procvičování všech slovních druhů

    uč. str. 151-154

 čítanka- str. 129-131- Velikonoce

11.4.- Velikonoční výlet na hrad Houska- sraz před školou v 7:20. Odjezd v 7:30.

             Návrat 13-13:30 hod.

12.4.- přednáška o papoušcích- cena 50 Kč.

13.4.- 17.4.- Velikonoční prázdniny

Výsledek obrázku pro veselé velikonoce


 Plán práce v týdnu od 3.4.2017

M- sčítání a odčítání čísel do 1000

uč. str. 80-82

PS str. 23-24

G- přenášení úseček- uč. str. 129+ PS str. 43

ČJ- slovní druhy

uč. str. 143-150

PS str. 42

Čítanka str. 138-144

V pondělí 3.4. od 17:30- třídní schůzky.

Jaro Obrázky 1


Plán práce v týdnu od 27.3.2017

M- sčítání a odčítání čísel do 1000

     uč. str. 78-81

     PS str. 21-23

G- kružnice, kruh+ rýsování pomocí kružítka

ČJ- slovní druhy- procvičování- podst. jména, příd. jména, slovesa,příslovce, číslovky

     + seznámení se zájmeny a předložkami

     PS str. 41

Čtení- čítanka- str. 138-140

Aj ( p.uč. Babická ) - Dokončujeme 9. lekci - My free time, v pondělí 27.3. opakovací test

28.3.- Divadlo Pohoda

31.3.- po plavání- beseda s Policií ČR

3.4.- od 17:30 třídní schůzky


Plán práce v týdnu od 20.3.2017

M- uč. str. 75-78- sčítání a odčítání čísel do 1000 přes základ 100

     PS str. 19-21

G- rýsujeme pomocí kružítka , poloměr a průměr kružnice 

     PS str. 42

ČJ-příslovce, číslovky- uč. str. 136-139

PS str. 39-41

Čtení- čítanka str. 136-138

 

Výsledek obrázku pro poloměr a průměr kružnice


Plán práce v týdnu od 13.3.2017

M- uč. str. 73-75- sčítání a odčítání čísel do 1000 přes základ 100

     PS str. 17-19

G- kruh a kružnice- rýsování pomocí kružítka17.3.- přinést kružítko 

ČJ- slovesa přídavná jména- uč. str. 131-134

      PS str. 37,38

Čtení- čítanka str. 134-135

Výsledek obrázku pro slovní druhy


 Plán práce v týdnu od 6.3.2017

M-sčítání a odčítání čísel do 1000 typu 421+5, 426-5, jednotky hmotnosti a objemu

   uč. str. 68-72

   PS str. 15,16

Geometrie- kružnice, kruh- PS str. 41

ČJ- slovo a skutečnost- procvičení- uč. str. 124-127

      Slovní druhy- podstatná jména- uč. str. 128-129

      PS str. 37

Čtení- čítanka str. 132-134

Na pátek 17.3. si děti donesou kružítko.

 

Výsledek obrázku pro jednotky hmotnostiVýsledek obrázku pro měření objemu


Plán práce v týdnu od 27.2.2017

M-sčítání a odčítání čísel do 1000- typ 250+40,421+5, 200-40

    PS str. 13-15

    uč. str. 64-67

   geometrie- rovinné útvary- mnohoúhelníky

ČJ-opakování všech vyjmenovaných slov- PS str. 36

      Slovo a skutečnost- uč. str. 116-118

      Sloh- práce s textem

      Čtení- čítanka str.122-127

Děkuji všem, kteří se zúčastnili sběrové akce. Naše třída donesla 242 kg papíru. Nejlepšími sběrači byla Anička a Matyášsmile

      Výsledek obrázku pro jaro


Karnevalové masky


 Plán práce v týdnu od 20.2.2017

M-numerace do 1000

    uč. str. 60-63+ PS str. 10-12

    geometrie- rovinné útvary uč. str. 125+ PS str. 40

ČJ- Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V+ vyjmenovaná slova po Z

      uč. str. 104-108+ PS str. 35

Ve čtvrtek 23.2.- druhou vyučovací hodinu máme program Bezpečný pes

Stručný popis programu:  

V první části  se seznámíme s pejsky, kteří za dětmi přijeli, a seznámíme je s jejich fyziologii, morfologii, etologii, obecnou kynologii vždy dle věku dětí. Děti naučíme znát řeč psího těla, mimiku a rozpoznat varovné signály. Vložíme zde krátkou ukázku z různých psích  sportů (dog-dancing, agility, obecná kynologie).

V další části navodíme konkrétní situace ze života, do kterých se může dítě spolu se psem dostat (pes na ulici s pánem na vodítku, pes přivázaný a hlavně pes bez pána pobíhající po ulici),  jak tyto situace konkrétně řešit.

Děti  osvojí techniky, které jim pomohou chránit si důležité části těla v případě útoku psa. Zároveň učíme  jak takovému útoku úplně předejít. A  jako poslední se děti konkrétně seznámí  s pejsky kteří přijeli a to dle pravidel, které jsme se je snažili naučit a vysvětlit. A kdo bude chtít tak si může na závěr s pejskem něco vyzkoušet.

Výsledek obrázku pro pes  Výsledek obrázku pro pes


 Plán práce v týdnu od 30.1.2017

M- uč. str. 53- čas na digitálních hodinách+ procvičování zaokrouhlování, písemné sčítání a odčítání

     PS str. 7+ nakopírované materiály

ČJ- uč. str. 99-100+108-111- procvičení a upevnění vyjmenovaných slov po B,L,M,P a S + slohové úkoly

      PS- str. 33+ nakopírované materiály

Čtení- čítanka- 110-116

Organizační informace

31.1.- probíhá výuka dle rozvrhu, poslední hodinu bude rozdáno pololetní vysvědčení

Od středy 1.2.- platí nový rozvrh / dětem ho rozdám v pondělí/

3.2.- pátek- jsou pololetní prázdniny

od 6.2.- 10.2.- jsou jarní prázdniny

14.2.-16.2.- bude se konat sběr papíru

Od 17. 2. opět budeme jezdit na plavánílaughing

                                                                                                       Výsledek obrázku pro plavání kreslené


Plán práce v týdnu od 23.1.2017

M- písemné sčítání a odčítání

    uč. str. 50-51

    PS- str. 6

    G- rovinné útvary- obdélník, trojúhelník

ČJ- vyjmenovaná slova po S

      uč. str. 95-99

      PS str. 32,33

Děkuji všem, kteří se zúčastnili sběru starého papíru. Nejlepším sběračem byla Anička Pňovskálaughing

 

                                                                          Výsledek obrázku pro kreslený sněhulák


 Plán práce v týdnu od 16.1.2017

M- zaokrouhlování čísel na desítky+ procvičování + a- dvojciferných čísel

    uč. str. 45-47

   PS str. 4,5

   Geometrie- čtverec- rýsování ve čtvercové síti

ČJ- vyjmenovaná slova po P

    uč. str. 90-94

    PS- 30-31

čtení - str. 99-107

16.1.2017- třídní schůzky od 17:30 hod

Výsledek obrázku pro vyjmenovaná slova


 

Plán práce v týdnu od 9.1.2017

M- sčítání a odčítání dvojciferných čísel

     uč. str. 43-44

     PS č. 2-str. 3,4

V úterý 10.1. píšeme pololetní písemnou práci- násobení a dělení, slovní úloha, sčítání a odčítání do 100, příklady se závorkou, příklady s výskytem sčítání a odčítání společně s násobením a dělením

ČJ- vyjmenovaná slova po M

     uč. str. 86-89

     PS str. 27-29

Ve středu 11.1.2017 píšeme pololetní písemnou práci- řazení slov podle abecedy, pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách, vyjmenovaná slova po B a L, párové souhlásky

                                            Výsledek obrázku pro zimní krajina

 V pondělí 16.1.2017- třídní schůzky od 17:30 hod.


 Plán práce v týdnu od 19.12.2016

 

19.12.- vánoční besídka od 16 hod., dopoledne výuka dle rozvrhu.

20.12.- vánoční tombola+ kino Anděl Páně II

21.12.+ 22.12. - ředitelské volno

23.12-2.1.- vánoční prázdniny

Návrat do školy v úterý 3.1.2017

Vážení rodiče, milé děti,

přejeme všem krásné Vánoce, v novém roce 2017 hodně zdraví, štěstí a pohody.

Výsledek obrázku pro vánoce


 

Plán práce v týdnu od 12.12.2016

M- PS str. 30-31- procvičování násobilek

G- polopřímka

ČJ- vyjmenovaná slova po L

        uč. str. 77-80+ PS str. 25-26

Čítanka - str. 77-85

19.12.- vánoční besídka od 16 hod.

20.12.- vánoční tombola+ kino Anděl Páně II

21.12.+ 22.12. - ředitelské volno


Plán práce v týdnu od 5.12.201

M- Procvičování násobení číslem 6,7,8,9, řešení slovních úloh

     PS str. 29-30 + uč. str. 41-42

Geometrie- polopřímka PS str. 44

ČJ- vyjmenovaná slova po B

    uč. str. 74-77+ PS str. 23-24

Čtení- čítanka str. 67-71

V pondělí 5.12. nás navštíví ČERT A MIKULÁŠ

 

Výsledek obrázku pro čert a mikuláš


 

 Plán práce v týdnu od 28.11.2016

M- Uč. str. 39,40+ PS str. 27,28- procvičování násobilek

Geometrie- jednotky délky- uč. str. 116

ČJ- řazení slov podle abecedy- uč. str. 65-70+ PS str. 21

Čtení- čítanka str. 65-71

Výsledek obrázku pro pravítko kreslenéVýsledek obrázku pro krejčovský metrVýsledek obrázku pro skládací metrVýsledek obrázku pro svinovací metr

Měříme délku

 


Plán práce v týdnu od 21.11.2016

M- uč. str. 39-40

    PS str. 27-28- násobení a dělení číslem 8

Geometrie- bod, přímka úsečka

ČJ- opakování párových souhlásek, řazení slov podle abecedy

      uč. str.59-62

     PS str. 19-20

Čítanka- 52-59

 

22.11.- 24.11.2016- sběr starého papíru

 


 Plán práce v týdnu od 14.11.2016

M- uč. str.36-37-38 

     PS str.26-27- procvičování násobilek 1-7

ČJ- uč. str. 57-58

     PS str. 18-19- procvičování párových souhlásek

Čtení- čít. str. 52-55

16.11.- program Čtenářská dílna

17.11.- státní svátek

18.11.- ředitelské volno


 Plán práce v týdnu od 7.11.2016

M- uč. str. 37-38+ PS str. 25,26- násobilka čísla 7+ procvičování násobilek

ČJ- uč. str. 52-57+ PS str. 17-18- párové souhlásky

Ve středu 9.11.- písemná práce z ČJ

Ve čtvrtek 10.11.- písemná práce z M


 Plán práce v týdnu od 31.10.2016

M- uč. str. 36+ PS str. 24- násobilka čísla 10 a 6

     geometrie- uč. str. 114+ PS str. 41- vzájemná poloha dvou přímek

ČJ- uč. str. 48-52+ PS str. 15-17-párové souhlásky uprostřed slova

      čtení- čítanka str. 38-44

Výsledek obrázku pro dýně kreslená

4.11.- focení žáků

7.11.-třídní schůzky od 17:30 hod.

18.11.- ředitelské volno


 Plán práce v týdnu od 17.10.2016

 M- Uč. str. 30-33- opakujeme násobilku 1-5, násobení a dělení číslem 10

     PS str. 20-23

     G- přímka PS str. 40

ČJ- uč. str. 39-44- souhlásky uprostřed slov

     PS str. 13

Čtení- str. 31-34

18.10.2016- první hodinu máme objednaný program Čtenářská dílna


Plán práce v týdnu od 10.10.2016

M- uč. str. 25-29- sudá a lichá čísla, násobení a dělení číslem 3,4

PS str. 18-19

G- PS str. 39- čáry- nutno mít pravítko a ořezanou tužku

ČJ- uč. str. 34-38- spisovnost a nespisovnost, český jazyk a cizí jazyky, popis pracovního postupu

PS- str. PS str. 12

Diktát, opis textu z tabule, doplňování

Čítanka- str.25-29

Přečtené texty v čítance zkouším na známku ze čtení.

Bylo by dobré, kdyby děti četly doma každý den nahlas alespoň 10 minut!!!

 


                                                                    

Já Baryk a moje vlaštovka

Vzpomínáme na prázdniny u moře

 


Plán práce v týdnu od 3.10.2016

M- PS- str. 14-17- opakování násobení 1-5

     uč. str. 21-23

     geometrie- PS str. 38- BOD

ČJ- uč. str. 24-31- druhy vět, slohové úkoly

      PS str. 10-11

Čtení str. 20-24

Prv: - Česká republika - rozdělení do krajů, hlavní město, státní symboly

Aj: uč. + prac. seš. str. 4, 5 - Music Time

Výsledek obrázku pro podzim kreslený


 Plán práce v týdnu od 26.9.2016

M- PS str. 11-13 sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

     uč. str. 17-19

     geometrie- PS str. 37- geometrická tělesa

ČJ- uč. str. 19-21-Vlastní jména, písmeno ě

     PS str. 9-10

Čítanka - str. 15-19

28.9.2016- Státní svátek


 

 Plán práce v týdnu od 19.9.2016

M- Opakujeme učivo 2. ročníku- sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

     PS str. 8-10, uč. str. 12-14

     geometrie- PS str.36

ČJ- Opakujeme učivo 2. ročníku- tvrdé a měkké souhlásky

     uč. str. 15-18, PS str. 6-8

    Čítanka- str.10-14

Aj ( Ba ) - procvičovat abecedu, slovní zásoba - animals ( viz slovníček ), zadán samostatný projekt - vybrat si obrázek oblíbeného zvířete, nalepit na čtvrtku/ papír formát A4 a napsat o něm několik vět. ( viz PS str 51) - do 22.9.

Prv - 20. 9. píšeme opakovací test - pravidla slušného chování, zásady dodržování pravidel v silničním provozu, dopravní značky, vybavení jízdního kola

Pozor, od příštího týdne máme změnu rozvrhu z důvodu obsazení tělocvičny!!!!!smile

Každý pátek poslední hodinu máme čtenářské dílny, děti potřebují mít v lavici knihu Já Baryk a jakoukoliv dětskou knihu z domova, kterou budou ve škole číst.

Děkuji všem, kteří se účastnili sběrové akce- naše třída nasbírala 456 kg. Nejvíce přinesl Matyáš Rigga.

 

 


 Plán práce v týdnu od 12.9.2016

 

M- Opakujeme učivo 2. ročníku

      uč. str. 8-10, PS str. 4-6, G- str.35

      každý pátek bude geometrie- ořezaná tužka, pravítko

ČJ- Opakujeme učivo 2. ročníku

       uč. str. 9-13, PS str. 3-5

PRV- Seznamujeme se s pravidly slušného chování, poznáváme okolí školy, plníme úkoly v pracovním sešitě - str. 5 celá strana - kdo nemá, doplní

Na pátek si děti přinesou na VV 5 mušliček

 Výsledek obrázku pro podmořský svět ryby

  Aj ( Ba ) - Procvičujeme názvy písmen anglické abecedy - příští týden zkoušení na známky, pracovní sešit str. 46,47

Hv - Učíme se psát houslový klíč, určujeme názvy not a zapisujeme je do notové osnovy.   

 


19.9. Informativní schůzka pro rodiče žáků s nutností podpůrných opatření - od 18:00 ve školní jídelně (pro zákonné zástupce žáků, kteří mají zprávu z PPP, popř. chtějí vědět více o podpůrných opatřeních)

 


Prázdniny končí a je tu opět škola.smile

 

Školní rok 2016/2017 začíná 1.9.2016. 

1.9.- výuka od 8:00- 8:45 hod. Sdělte dětem, jestli jdou na oběd a do družiny.

2.9.- výuka 8:00- 11:40 hod. Děti si přinesou penál, všechny sešity podle seznamu a obaly.

5.9.-7.9.- výuka 8:00- 11:40 hod. V průběhu týdne si děti donesou kufřík s věcmi na VV a cvičební úbor.

8.9.-9.9.- výuka 8:00- 12:35- výuka dle rozvrhu.

Od 12.9. bude platit rozvrh v plném rozsahu a výuka každý den bude končit ve 12:35 hod.

 

Výsledek obrázku pro škola gif