16.11. Český jazyk učebnice strana 64,65, cvičení 7-9, PS strana 19,20, cvičení 5,6

          Matematika PS strana 23 (23/5-DÚ)

          Prvouka - 17. listopad

          Čítanka strana 59

          Písanka strana 15

-20.11. vybírám peníze na Planetárium:60Kč, jedeme ve čtvrtek 23.11.

-od 20.11. do 24.11. vybírám 500Kč na plavání

-20.11 odevzdat čtenářský deník

-na PČ - naučit se navlékat nit do jehly, dělat uzlík

-24.11. v 17.hod.výročí školy-vystoupení

 

16.11. ♥AJ (Čer.) - PS 15/3,4 a 16/5. V pondělí !!!!!!!TEST!!!!!!!!!Test bude vypadat podobně jako cvičení v PS a slovíčka.

Don't eat ice cream. Nejez zmrzlinu.
Don't play loud music. Nepouštěj si hlasitou hudbu.
Go to bed. Běž do postele.
Go to sleep. Běž spát.
Drink lots of water. Pij hodně vody.
Don't play outside. Nehraj si venku.
I have got a stomach ache. Bolí mě břicho.
I have got a sore throat. Bolí mě v krku.

⇒ Vždy když mluvíme o tom, že nám něco je, používáme "I have got.... e.g. a headache." - Já mám bolest hlavy. ( Bolí mě zub. - I have got a toothache. → Mám bolest zubu.)

 

 

15.11. Český jazyk učebnice strana 63,64, cvičení 4-6

          Matematika učebnice strana 33,34, PS strana 22, příklady 4,9 a strana 22, příklady 11-15 DÚ

          Výtvarná výchova - dokončení práce z minulé hodiny

          Pracovní činnosti - dokončení práce z minulé hodiny, vánoční stromeček

♥AJ (Čer.) - PS 14/1,2. Čtení a překlad uč. str 15. Pracovní list (vlepený ve slovníčku). Procvičování vět.

 

14.11. Český jazyk učebnice strana 61,62,63, cvičení 1-3, PS strana 20, cvičení 7-DÚ

          Matematika PS strana 21

          Prvouka učebnice strana 19

          Hudební výchova - píseň: Prosinec - na papíru

          Čítanka strana 58,59

 

13.11. Český jazyk učebnice strana 58, cvičení 3,4, strana 59, cvičení 5,8

          Matematika učebnice strana 32

          Prvouka učebnice strana 19, DÚ na 16.11. - proč slavíme 17. listopad (napsat do sešitu prvouky)

          Čítanka strana 56,57

          Písanka strana 14

 

13.11. 

♥AJ (Čer.) - Test - překlad vět. Začínáme novou lekci "Be healthy" - písnička str. 14. Čtení, překlad, zpěv.

!!!!Nová slovní zásoba!!!!! - stomach ache, sore throat, tootache, headache, earache, cough, fever, cold, cramp.

10.11. Český jazyk učebnice strana 57,58, cvičení 1,2 a strana 59, cvičení 6

          Tělesná výchova - plavání

          Matematika učebnice strana 113, příklady 1-3, PS strana 39

          Čítanka strana 54,55

 

9.11. Český jazyk - písemná práce

        Matematika učebnice strana 31

        Prvouka učebnice strana 18

        Čítanka strana 52,53

        Písanka strana 13 

 

9.11. ♥AJ (Čer.) - procvičování jednoduchých vět s použitím předložek a samozřejmě správného tvaru slovesa TO BE, viz níže. (Moji rodiče jsou v kuchyni. Tužka je v krabici. Filip je mezi dveřmi. Lucka je za Magdou. Já jsem v koupelně. Můj táta je v ložnici. Ty jsi na gauči...... a podobně)V pondělí TEST na překlad podobných vět (bude jich 5). PS 11/5,6 a 12/8

TO BE (BÝT)

I am           Já jsem                          We are      My jsme

You are      Ty jsi                              You are     Vy jste

He, She, it is   Oni, ony, ona jsou       They are    Oni jsou

8.11. Český jazyk učebnice strana 56,57, PS strana 18, cvičení 2,1, strana 19, cvičení 3,4(DÚ)

        Matematika - čtvrtletní písemná práce

        Výtvarná výchova - větrná podzimní krajina - malba

        Pracovní činnosti - podzimní ovoce

        ♥ AJ (Čer.) - opakování předložky. Komiks (uč. 13) - poslech, čtení, překlad, hraní. 

Předložky + jejich použití ve větách

in - v

on - na

under - pod

between - mezi

behind - za

in front of - před

around - kolem

next to - vedle

opposite - naproti

Věty na procvičení: Krabice je na stole. - The box is on the table. / Spím v ložnice. - I sleep in the bedroom. / Paní učitelka je před tabulí. - Mrs. Teacher is in frotn of the blackboard. / Pes je pod židlí. - The dog is under the chair. / Koupelna je vedle obývacího pokoje. - The bathroom is next to the living room. ....... A podobně.

Doporučuji procvičit ještě místnosti a nábytek. A věnovat se slovesu TO BE v jednotlivých osobách. Ve čtvrtek budeme všechno tohle procvičovat a v pondělí si napíšeme TEST na překlad vět, viz výše (5 vět).

 

7.11. Český jazyk učebnice strana 54,55,56-cvičení 3,4, PS strana 17, cvičení 1-DÚ, strana 18, cvičení 2

        Matematika učebnice strana 30

        Prvouka PS strana 21, DÚ PS strana 21-zelený rámeček

        Hudební výchova - píseň a poslech strana 27

        Čítanka strana 50,51

 

6.11. Český jazyk učebnice strana 53, strana 54, cvičení 2,3

        Matematika PS strana 20

        Prvouka učebnice strana 17

        Čítanka strana 49,50

        Písanka strana 12

        AJ (Čer.) - opakování písniček z učebnice strany 10,11. Komiks (str. 13) - poslech, čtení, překlad, hra. Použití předložek ve větách.

 

3.11. Český jazyk PS strana 16, cvičení 2, strana 17, cvičení 1,2

        Tělesná výchova - plavání

        Matematika učebnice strana 112, PS strana 38, příklady 6-8

        Čítanka strana 47,48

6.11. v 17.30 hod. třídní schůze

 

2.11. Český jazyk učebnice strana 52

        Matematika - Prevence-bezpečnost silničního provozu - Městská policie

        Prvouka učebnice strana 16, PS strana 20

        Čítanka strana 45,46

        Písanka strana 11

 

1.11. Český jazyk učebnice strana 51, cvičení 1-3, PS strana 16, cvičení 1

        Matematika učebnice strana 29, PS strana 19 (DÚ-19/5,6)

        Výtvarná výchova - Halloween - duchové

        Pracovní činnosti - Halloween - dýně

 

Listopad

31.10. Český jazyk učebnice strana 50, cvičení 2,3 (3b-DÚ)

          Matematika učebnice strana 28

          Prvouka PS strana 19

          Hudební výchova - poslech strana 25, teorie strana 23

          Čítanka strana 44

 

30.10. Český jazyk učebnice strana 49, cvičení 1, PS strana 15, cvičení 2, 1(DÚ), 2

          Matematika PS strana 18, příklady 3-9

          Prvouka učebnice strana 15

          Čítanka strana 43

          Písanka strana 10

6.11. v 17.30 hod. třídní schůze

 

25.10. Český jazyk učebnice strana 48, cvičení 4, strana 48,49, cvičení 1-3, PS strana 14, cvičení1

          Matematika PS strana 18, příklady 1,2, strana 22, příklady 2,7

          Výtvarná výchova - geometrické tvary + lepení listů

          Pracovní činnosti - ježek + obtisky listů

Sběr - 31.10 - 2.11.

 

25.10. - AJ (Č.) - Uč. str. 10 - písnička - zpěv, čtení, překlad, odpovídání na otázky. PS 10/1,2,3. Nová slovíčka tento týden - bathroom, kitchen, bedroom, living room, upstairs....... + Pracovní list: Sophie's joke, The Canterville Ghost - kdo nestihl za DÚ. V pondělí budeme kontrolovat a dopíšeme si nová slovíčka.

24.10 Český jazyk učebnice strana 47,48, cvičení 1-3(DÚ)

         Matematika učebnice strana 27

         Prvouka učebnice strana 14-Nejbližší sousedé, PS strana 18

         Hudební výchova - poslech strana 23

         Čítanka strana 38-42

 

23.10. Český jazyk PS strana 13, strana 14, cvičení 3-DÚ

          Matematika učebnice strana 26

          Prvouka učebnice strana 14 - Jsme Evropané

          Čítanka strana 37,38

          Psaní strana 9

Prohlédnout hlavy - výskyt vší

 

20.10. Český jazyk učebnice strana 46, cvičení 3b-5

          Matematika učebnice strana 111, PS strana 37, příklady 4-7(37/6-DÚ), strana 38, příklady 1-5(38/4-DÚ)

          Čítanka strana 35,36

          Tělesná výchova - plavání

24.10. vítání občánků ve 14. a 15. hod.

25.10. fotografování

26. a 27. 10.podzimní prázdniny

 

19.10. Český jazyk učebnice strana 44, cvičení 5, strana 45,46, cvičení 1-3a, cv.2 - DÚ

          Matematika učebnice strana 25

          Prvouka pracovní sešit strana 17

          Čítanka strana 32,33

          AJ - práce s textem, komiks. Na pondělí umět básničku z PS 9/9. Nová slovíčka - místnosti. PS 10/1, 2, 3

prosím o podepsání papíru ohledně podzimních prázdnin - pro nutné případy je zajištěna školní družina v ZŠ Ratibořická

 

18.10. Český jazyk učebnice strana 42,43, cvičení 2-4

          Matematika učebnice strana 24, práce na interaktivní tabuli, skupinová práce

          Výtvarná výchova a pracovní činnosti - postavičky z listí 

 

17.10. Český jazyk učebnice strana 40,41 a strana 42, cvičení 1

          Matematika - práce na interaktivní tabuli - opakování násobení a dělení 2

          Prvouka pracovní sešit strana 15,16-dodělat

          Hudební výchova - opakování písní + nová píseň Buráky(na papíře)

          Čítanka strana 31,32

          Psaní strana 8

 

16.10. Český jazyk učebnice strana 39,40, cvičení 1-3

          Matematika učebnice strana 23, PS strana 17 a strana 22, příklady 1,6

          Prvouka učebnice strana 13

          Čítanka strana 29,30

          Psaní strana 7

         AJ (Č.) - uč. str. 7,8 - práce s textem. PS 9/7,8. Ve středu TEST slovíčka - sports, musical instruments.

prosím o vyplnění závazné přihlášky na školu v přírodě

- na 17.10. zpaměti báseň Slabikář po mámě(zadala jsem 10.10.)

-na 18.10. vylisované listy

-na 20.10 -  odevzdat čtenářský deník

 

13.10. Český jazyk učebnice strana 36-38

          Matematika PS strana 35, příklad 6, strana 36 a strana 37, příklady 1,2

          Čítanka strana 28,29

          Tělesná výchova - plavání

 

 12.10. Český jazyk učebnice strana 34,35, cvičení 1,2 a strana 35,36, cvičení 1,2

           Matematika učebnice strana 22, PS strana 15, příklady 3,5 a strana 16

           Prvouka PS strana 13,14

           Čítanka strana 26-28

           Psaní strana 6

 

11.10. Český jazyk učebnice strana 33,34, cvičení 8-10, pracovní sešit strana 11,12, cvičení 2-5(DÚ)

          Matematika učebnice strana 21, pracovní sešit strana 13, příklad 5, strana 15, příklady 1,2,4

          Výtvarná výchova - podzimní ovoce - malba

 

 

10.10. Český jazyk učebnice strana 33, cvičení 4-7

          Matematika pracovní sešit strana 14

          Prvouka učebnice strana 12, pracovní sešit strana 12

          Hudební výchova píseň strana 21, poslech strana 20, teorie strana 19

          Čítanka strana 25,26

          Psaní strana 5

 

 

9.10. Český jazyk učebnice strana 31,32, cvičení 1-3, pracovní sešit strana 11, cvičení 1 - DÚ

        Matematika učebnice strana 20, pracovní sešit strana 13, příklady 1-4

        Prvouka učebnice strana 11

        Čítanka strana 23,24

 

6.10. Český jazyk učebnice strana 29,30

        Matematika učebnice strana 109,110, pracovní sešit strana 35, příklady 3-5 (PS 35/3 DÚ)

        Tělesná výchova - plavání

        Čítanka strana 21,22

 

5.10. Český jazyk učebnice strana 26,27, cvičení 2-4, strana 27,28, cvičení 1-3

        Matematika učebnice strana 19, pracovní sešit strana 11, příklad 3, strana 12, příklady 6-12

        Prvouka učebnice strana 10

        Čítanka strana 20,21

        Písanka strana 4

       Aj - nova slovicka - violin, trumpet, piano, guitar, flute, harmonica, drum, trumpet, harp. Procvicovani vet z minula. PS strany 2,3 cele a 4/6. Prosim, at deti priste urcite maji slovnicky i skolni sesity, budu vybirat a kontrolovat. Dekuji.

 

Prosím o vyplnění tiskopisů ohledně školy v přírodě a fotografování!

 

4.10. Český jazyk učebnice strana 25,26, cvičení 1, pracovní sešit strana 10, cvičení 19, 20-DÚ

        Matematika pracovní sešit strana 11, příklady 1,2

        Pracovní činnosti - páv

        AJ - Pár základních otázek a odpovědí na ně ve školních sešitech (viz strany 2-3 v učebnici a něco navíc).

Prosím o vyplnění tiskopisu ohledně fotografování a školy v přírodě.

 

 3.10. Český jazyk učebnice strana 22,23,24, cvičení 1-3

         Matematika učebnice strana 18-skupinová práce, pracovní sešit strana 10, příklady 5-7 a strana 12 příklady

         1-5 - DÚ

         Prvouka pracovní sešit strana 11

         Hudební výchova píseň strana 17, poslech strana 16

         Čítanka strana 18,19

Prosím o vyplnění předběžné přihlášky na školu v přírodě.

 

 

2.10. Český jazyk učebnice strana 21,22, cvičení 1-3, pracovní sešit strana 9, cvičení 18 - DÚ

        Matematika učebnice strana 17, pracovní sešit strana 9, příklad 6 a strana 10, příklady 1-4

        Prvouka pracovní sešit strana 10

        Psaní strana 3

        Čítanka strana 16,17

       AJ - kdo nestihl dodelat stranu 60 v PS ma za DU. Jinak prosim at deti maji pristi hodinu uz ChitChat 2.

Říjen

 

27.9. Český jazyk pracovní sešit strana 7,8, cvičení 15-17

        Matematika učebnice strana 16

        Výtvarná výchova - pastelový déšť - práce se suchým pastelem

        AJ (Černíková) - 53/3, 58, 59, 56-57 ⇒ doplnit repliky k obrázkům 7-12

       

 

26.9. Český jazyk učebnice strana 20,21, cvičení 3-6, pracovní sešit strana 7, cvičení 14

                          DÚ - učebnice strana 21, cvičení 5b, PS strana 7, cvičení 14-obrázek

        Matematika učebnice strana 15, PS strana 9, příklady 1-5

        Prvouka učenice strana 9, Den české státnosti - sv.Václav

        Hudební výchova - píseň strana 11, poslech strana 12, teorie - délka trvání not

        Čítanka strana 15,16, zavedení Čtenářského deníku

 

 

25.9. Český jazyk učebnice strana 18,19, cvičení 1,2, pracovní sešit strana 6, cvičení 13-DÚ

        Matematika učebnice strana 14, pracovní sešit strana 8, příklady 4-8

        Prvouka pracovní sešit strana 7-9

        Psaní strana 2

        Čítanka strana 14

- 28.9. státní svátek

- 29.9 ředitelské volno

 

22.9.Český jazyk učebnice strana 17,18, cvičení 1,2

        Matematika učebnice strana 108, pracovní sešit strana 35, příklady 1,2

        Tělesná výchova - plavání

        Čtení - Děti z Bullerbynu

 

21.9. Český jazyk učebnice strana 17, cvičení 4b,5

         Matematika učebnice strana 13, pracovní sešit strana 8, příklady 1-3

         Prvouka pracovní sešit strana 6

         Psaní strana 1 - domácí úkol

         Čítanka strana 13

          AJ: 2. sk. - nová slovíčka - nábytek. V pondělí budeme psát TEST NA PŘEKLAD VĚT za pomocí There is/are.... There isn't/aren't.... s využitím právě našich nových slovíček. Např. There aren't six tables. There is one wardrobe. 

 

20.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 15,16, cvičení 1-4a(za domácí úkol), pracovní sešit strana 6, cvičení 12

Matematika učebnice strana 12, pracovní sešit strana 7

Pracovní činnosti - papírový drak

 

19.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 14,15, cvičení 5,6-polovina cvičení je za domácí úkol

Matematika učebnice strana 11, pracovní sešit strana 6, příklad 4 a strana 7, příklady 1,2

Prvouka pracovní sešit strana 5-vybarvit doma obrázky, skupinová práce - Pravidla slušného chování

Hudební výchova - opakování písní

Čítanka strana 11,12

 

 

18.9. Probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 13, cvičení 3,4 a pracovní sešit strana 6, cvičení 11

Matematika učebnice strana 10, strana 11,příklad 7-domácí úkol, pracovní sešit strana 6, příklady 1-3

Prvouka učebnice strana 8

Čítanka strana 10,11

Anglický jazyk: (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll,... Gramatika: There is..., There are... + tvoření otázek, PS: 52/1, 52/2 DÚ

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Zbytek týdne: Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 53-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

15.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 12, cvičení 1,2, pracovní sešit strana 5, cvičení 10

Matematika učebnice strana 9, pracovní sešit strana 5, příklady 3-6

Čítanka strana 8,9

Tělesná výchova - plavání

 

14.9. probrané učivo

Anglický jazyk: (Černíková) -  PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Český jazyk pracovní sešit strana 3, cvičení 6, strana 4, cvičení 7,8-domácí úkol a strana 5, cvičení 9

Matematika učebnice strana 8, příklady 1-5, pracovní sešit strana 5, příklady 1,2

Prvouka učebnice strana 7

Čítanka strana 6-8

- vybírám 505 Kč za pracovní sešity

 

13.9. probrané učivo

Český jazyk učebnice strana 10,11, cvičení 1-4

Matematika učebnice strana 7, příklady 8,9,10

Výtvarná výchova - vzpomínka na prázdniny

Od 14.9. vybírám peníze za pracovní sešity - 505 Kč.

Pracovní sešity - 3. ročník

PS Já a můj svět        72 Kč

PS ČJ                       75 Kč

PS M 1                     67 Kč

PS M 2                     67 Kč

Chit Chat II             224 Kč

 

12.9. probrané učivo:

Český jazyk učebnice strana 9, cvičení 1, pracovní sešit strana 2, cvičení 4, cvičení 5 je za domácí úkol

Matematika pracovní sešit strana 4, příklady 1-6

Prvouka učebnice strana 6, plnění úkolů ve dvojicích

Hudební výchova píseň Září ( slova v čítance strana 4), poslech: Ilja Hurník - Kolovrátek

Čítanka strana 5

 

 

11.9. Dnešní učivo: Český jazyk učebnice strana 8, cvičení 1,2 a pracovní sešit strana 2, cvičení 3

                            Matematika učebnice strana 6, příklady 3-7

                            Prvouka učebnice strana 5

                            Čítanka strana 3, zpaměti báseň Fujavice, metelice- 12.9.-14.9. sběr papíru

7.9. Dnešní učivo: Český jazyk - učebnice strana 7, cvičení 1,2

                           Matematika - učebnice strana 5, příklady 1,2

                           Prvouka - učebnice strana 4

                           Angličtina ( p. Černíková) - představení se a seznámení s učivem. DÚ: pracovní sešit str. 44/5 a 45/7, 8 (kdo nemá). Narazili jsme na problém ve vypracování pracovních sešitů z loňska - bývalá skupina pí. uč. Babické je mírně pozadu, proto tolik hned více práce. Od pondělí začneme všichni na straně 48. 

Zítra, 8.9., začíná plavání.

 

6.9. úvodní organizace výuky,  četba knihy Děti z Bullerbynu.

       Zítra se učí podle rozvrhu, ale děti končí v 11.40 hod.

5.9. Prosím o vyplnění žákovské knížky

       Žáci poučeni o školním a klasifikačním řádu, kyberšikaně, BOZ, herních prvcích, o bezpečnosti a chování v

       hodinách a o přestávkách, o chování na lekcích plavání

       Rozvrh hodin

Pondělí     ČJ   M   AJ   PRV   ČJ

Úterý        ČJ  M   PRV  HV    ČJ

Středa       ČJ  M   AJ    VV    PČ

Čtvrtek      ČJ  M   PRV  AJ    ČJ

Pátek         ČJ TV  TV    M     ČJ  

 

 

 4.9. Na zítra : sešity, obaly, pomůcky do VV a PČ, penál, přezůvky, kufříky, sáčky na lavici.

       Prosím o sdělení změn: bydliště, telefon, mail - na papír

 Informace pro rodiče o fungování spolku Chvalská škola

1. Prosíme rodiče, aby dodrželi termín zaplacení příspěvku

2. Z peněz spolku čerpá KAŽDÉ DÍTĚ:

    . Výtvarné pomůcky na I. i II. stupni (objednává třídní učitel)

    . Mikulášská (dárečky pro I. stupeň)

    . Výjezdy (lyžák, školy v přírodě, atd.)

    . Den dětí (pro I. i II. stupeň)

    . Třídní fond - třídní učitel čerpá peníze podle vlastního uvážení

    . Projekt Setkávání

    . Příspěvek čerpá i družina a klub (dle vlastního uvážení)

    . Odměny pro žáky za aktivity nad rámec vyučování (čerpá každý učitel dle svého uvážení)

3. Každá třída má svého zástupce, který spolupracuje se spolkem a na třídních schůzkách informuje ostatní rodiče

    ze třídy. Třída, která zástupce nemá, si ho zvolí, do začátku listopadu, 6.11. první schůzka.

 


Informace k začátku školního roku 2017/201

 

Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách třídy 3.B. Na těchto stránkách Vás budu každý den informovat o probraném učivu a organizačních záležitostech ve třídě.

Sejdeme se 4.9. v 8. hod, proběhne zahájení nového školního roku, které potrvá do 8.45 hod. Pak následuje oběd.

Od úterý 5.9. do 8.9. budou 4. vyučovací hodiny ( do 11.40 hod.)

8.9. začíná plavecký výcvik.

Seznam sešitů a pomůcek:

10x sešit číslo 513, obaly na sešity

2x lenoch velikosti A4 s linkami

igelit na lavici, hadřík, kufřík na pomůcky

podložka na lavici

vodové a temperové barvy, štětce

nůžky, lepidlo

2x tužka číslo 2, pravítko

pastelky, voskovky roztírací pastely

ořezávátko, guma

pero

barevné papíry

sáček na lavici

Přeji krásný den.