Vážení rodiče, 25. 6. nás čeká slavnostní zakončení školního roku 2020/2021 a vydání vysvědčení. Podrobnosti si ještě upřesníme, stejně jako další případné akce.

28. 6., 29. 6. a 30. 6. je ředitelské volno z důvodu malování. Dohled nad žáky bude v nutných případech zajištěn v době od 7:00 do 16:00. Nutná velká svačina a pití. V době ředitelského volna školní jídelna nevaří.

 

Týden od 21.6.-25.6.2021 probíhá prezenční formou.  

V úterý 22.6. čeká žáky odpoledne plné her a sportu v okolí školy. S sebou batůžek - svačinu, čepičku, lahev s pitím, případně nepromokavou bundu nebo krém na opalování (dle počasí). 

Ve středu  23.6. prosím přinést všechny učebnice, budeme je předávat do nižšího ročníku a současně dostaneme učebnice z vyššího ročníku. 

Ve čtvrtek 24.6. máme naplánovaný výlet do Klánovic (koupaliště).  Žáci přijdou do školy jako obvykle, v 8:46 jedeme autobusem do Klánovic. Koupaliště máme společně s další třídou rezervované. Vstupné je pro nás 30 Kč na žáka, žáci mohou již zítra přinést peníze. Vezmeme i míč, takže nejen bazén bude využit. S sebou určitě plavky, ručník, mýdlo, další oblečení (kdyby bylo zima). Prosím o info, pokud se Vaše dítě bojí vody/je neplavec.
 
Pátek zůstává beze změny - během první hodiny se rozdá vysvědčení a žáci uslyší i slovní komentář k hodnocení.
 
 

Týden od 14.6.-18.6.2021 stále probíhá prezenční formou dle stálého rozvrhu.

 

Vážení rodiče, dne 14.6.2021 od 17:30 hod., se budou konat třídní schůzky v MS Teams.

14. 6. Schůzky s vedením školy (pro zájemce) v čase od 18:30 do 19:00 hod. 

Zároveň nás 14.6. čeká fotografování tříd k závěru školního roku 2020/2021.

14.6. 8:00 Testování žáků RT - PCR testy. Prosíme nejíst a nepít nejdéle od 7:25 hod.

16. 6. Výlet ZOO Chleby (https://www.zoochleby.cz/). Sraz je v 7:40 u školy, návrat předpokládáme do 12:00 hod.

Nutné: oblečení dle počasí, čepice, krém na opalování, pláštěnka, svačinka, pití a pro zájemce malé kapesné. Doprava je autobusem od školy. Akce je hrazena převážně z projektu Šablon III, pro žáky činí pouze 50 Kč. V ceně mají žáci dopravu, vstup do ZOO a snad i malé občerstvení. Jedeme společně s přípravnou třídou a třídou 2. B. Peníze mohou žáci nosit již od zítřka (14.6.).

 

Učivo od 14.6.-18.6.2021

ČESKÝ JAZYK - věta a souvětí, skladební dvojice 

       Písanka - DÚ str. 30 na 15.6. (ÚT)

       Recitace básničky - na 15.6. (ÚT)

       Čtení slohových prací 

           POZOR:  Do konce týdne kontrola čtenářského deníku. 

 MATEMATIKA - procvičování

PRVOUKA - Projektový týden - Návykové látky a naše zdraví.

 

ivo od 7.6.-11.6.2021

ČESKÝ JAZYK  - kategorie sloves: osoba, číslo, čas 

    Písanka - DÚ str. 28, 29 

    PS - str. 47, 48, 49, 50

 MATEMATIKA - dozkušování pro opravu známek ve druhém pololetí, opakování učiva

PRVOUKA - Lidské tělo, PS až do stránky 67. Učebnice - celá.

 

 Týden od 7.6.-11.6.2021 stále probíhá prezenční formou dle stálého rozvrhu.

 

Učivo 31.5. - 4.6.2021

MATEMATIKA - stále opakujeme probrané učivo. Procvičujeme násobkové řady, dělení se zbytkem a násobení s rozkladem.

PRVOUKA - Jak přicházíme na svět, lidské tělo, zdravé stravování (projektová hodina).

 

ČESKÝ JAZYK - podstatná jména, určování kategorií: číslo, rod, pád 

4.6.2021 - zadán sloh (termín odevzdání do 9.6.2021)

 

 

 

Vážení rodiče,

v rámci prevence šikany a programu, do kterého se škola zapojila, je třeba získat určitá data od žáků. 
Tento pátek budou děti vyplňovat krátký anonymní online dotazník ohledně osobní zkušenosti se šikanou.


Prosím, kdo ještě neodevzdal podepsaný souhlas, aby jej odevzdal zítra (čtvrtek 3. června 2021). 
Pokud s vyplňováním dotazníku nesouhlasíte, obratem mi, prosím, dejte vědět prostřednictvím e-mailu.
Pokud dítě formulář ztratilo, postačí napsat e-mail:


Souhlasím s účastí svého dítěte ve výzkumném projektu "KiVa (Kiusaamista Vastaan) prevence šikany na ZŠ."


Jméno:


Příjmení:


Datum:


Podpis:Děkuji za spolupráci.

Ivana Pilsová

 

 

 

 

Prosím, aby si děti přinesly zítra (1.6. 2021) 30,- Kč na zmrzlinu.

 

Vážení rodiče, výuka probíhá prezenční formou, dle platného rozvrhu a za dodržování hygienických pravidel.

Školní družina je taktéž v obvyklém časovém rozpětí; tedy včetně ranní družiny a končení odpolední družiny v 17:00 hod.

V pondělí 31. 5. bude probíhat testování, jelikož interval RT – PCR testů je možný využívat s frekvencí 1x za 14 dní. Žák má opět možnost využít vlastní antigenní test, který si provede společně s testováním své třídy. Pozor - zde platí, že v pondělí 7. 6. se bude taktéž muset testovat. 

Pozn.: pokud Vaše dítě přijde v pondělí později (třeba v 10:00), či v jiný den než v pondělí, bude muset být otestováno antigenním testem. 

Otevírání školy:

Denně od 7:30, žáci plynule přichází do třídy. Prosíme o dodržování rozestupů.  

Školní klub je denně do 15:00, školní družina do 17:00.

Rozvrh platný od 31.5.2021

 

UČIVO 24. - 28. KVĚTNA 2021

MATEMATIKA + GEOMETRIE - procvičování probraného učiva, dokončování všech cvičení v pracovním sešitě; pracovní listy (písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, malá násobilka)

PRVOUKA - uč. str. 62 - 63, práce ve skupinách. Projektová hodina - Cesta odpadu.

Vážení rodiče, prosím, aby si děti v pondělí 31. května 2021 přinesly do školy oblíbenou deskovou/karetní hru. Děkuji.

 

ČESKÝ JAZYK - kategorie podstatných jmen: číslo, rod, pád - UČÍME SE PÁDOVÉ OTÁZKY

- . str. 162, 163, 164

- PS - dokončení str. 39/5, str. 43 (celá), str. 44 (celá), str. 45 (celá)

- PÍSANKA - do str. 23 vše hotovo

- DOMÁCÍ ÚKOLY: ST - písanka, str. 21; PÁ -  písanka str. 24 

V pondělí poslední termín odevzdání čtenářského deníku.

 

 

Vážení rodiče, od pondělí 17.5.2021 nastupují děti do školy, bez rotace. 

Výuka bude plně dle rozvrhu, pouze s omezením u tělesné výchovy (cvičit lze jen venku) a u hudební výchovy (bude organizovat příslušný vyučující). 

Vstup do školy – platí pro všechny dny:

Denně od 7:30 je škola otevřena, žáci plynule půjdou do třídy sami.

 

JE TŘEBA STÁLE DODRŽOVAT:

a) opakované využívání desinfekce

b) zakrytí dýchacích cest rouškou či respirátorem

c) kontrolovat zdravotní stav dítěte, které jde do školy

d) dodržovat rozestupy mezi žáky

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ:

Nyní budeme využívat RT – PCR testy, které jsou pro žáky citlivější a navíc nám umožní testovat pouze 1 x za 14 dní.

Testovacím dnem je pondělí.

Pokud žák nebude v pondělí testování přítomen, bude muset být testován antigenním testem po příchodu. Testy jsou neinvazivní, pomocí cucacích tampónů; pro žáky jsou tyto testy skutečně nenáročné. Testování bude probíhat v kmenových třídách. Vyhodnocování testování bude smluvně realizovat firma SPADIA LAB, a. s.. (viz. email/systém Bakaláři).

Výsledky testů:

Výsledky testů obdrží do 24 hodin škola, stejně jako vybraný zákonný zástupce (formou sms).

 

NUTNÉ DODRŽET! 

Pokud předpokládáme, že žáci budou testování v 8:00, je nutné dodržet skutečnost, že od cca 7:25 nebudou testovaní žáci nic jíst a ani pít.

 

Volba jiného testu: ( TEST SCHVÁLENÝ MZČR)

Pokud rodič zvolí vlastní antigenní test, musí být test proveden ve škole a frekvence testování bude 1 x za týden.

 

Školní družina a školní klub:

V běžném provozu, tj. lze využít ranní družinu od 6:30, konec v 17:00. Vzhledem k minimalizaci a prevenci COVID 19 opět platí rozestupy, roušky, častý pobyt venku aj.

 

Odchody na oběd:

Po – Pá vždy ve 12:15 (upraveno z důvodu dodržení nastavených pravidel ve školní jídelně)                                                                 

Pozn.: Pokud budete požadovat jiný odchod svého dítěte, než bylo dříve uvedeno, prosím o sdělení této skutečnosti. Zejména čas odchodu a uvedení s doprovodem či bez doprovodu.  

 

 ROZVRH PLATNÝ OD 17.5.2021

 UČIVO OD 17. - 21.5. 2021

MATEMATIKA - uč. str. 104 - 107, GEOMETRIE - opakování učiva z celého školního roku, PS str. 35 (celá).

PRVOUKA - Písemná práce; uč. str. 62 - 63.

 

ČESKÝ JAZYK - uč. str. 151-157, PS str. 43 celá + nová látka - podstatná jména - číslo, rod

 

Vážení rodiče a žáci, týden od 10.5.-14.5.2021 bude probíhat DISTANČNÍ FORMOU v prostředí MS Teams.

 

ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU OD 10.5.-14.5.2021

 

INFORMACE K OBĚDŮM: Pokud máte zájem o školní stravování, musíte si oběd přihlásit u paní vedoucí Hajné. Vyzvednout si jej můžete denně od 13:00 do 14:00 - opět zásobovacím průjezdem u školní jídelny.

ZÁJEM O PREZENČNÍ VÝUKU: Pokud máte zájem o prezenční výuku pro žáky zákonných zástupců zapojených do IZS a dalších vybraných profesí, pošlete mi, prosím, tento Váš zájem na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

UČIVO OD 10.5.-14.5.2021 

ČESKÝ JAZYK: předložky, spojky, částice, citoslovce

- 10.5. PO - opakování slovních druhů; dodělání pracovního listu; určování slovních druhů do sešitu

- 11.5. ÚT - slovní druhy; společná práce - určování slovních druhů (věty)

- 12.5. ST - nová látka - částice (výklad); uč. str. 141-144

- 13.5. ČT - nová látka - citoslovce (výklad); uč. str. 145-148; PS str. 42/12

- 14.5. PÁ - uč. str. 149/1, str. 150/2,3; PS str. 42/13

 

MATEMATIKA - uč. str. 102 - 103, PS str. 34. Geometrie - uč. str. 134, PS str. 47

PRVOUKA - opakování na písemnou práci (viz. výukové materiály na MS Teams), uč. str. 62 - 63

 

Vážení rodiče a žáci, týden od 3.5.-7.5.2021 bude probíhat PREZENČNÍ FORMOU, žáci jsou ve škole. Výuka je dle rozvrhu, pouze místo hodin tělesné výchovy bude náhradní výuka. Testování žáků probíhá pouze v pondělí.

 

V pondělí 3. 5. se sejdeme u houpačky v 7:55 a půjdeme na testování. Opět se testujeme v tělocvičně. 

Mimo pondělí mají žáci sraz u houpačky vždy v 7:50. Žáky vyzvedne vyučující první vyučovací hodiny.

OBĚDY:

Oběd mají žáci zajištěn, kdo oběd nechce, musí si jej odhlásit. 

Rozpis odchodů na oběd:

Po:            12:00

Út:            12:40

St:             12:40

Čt:             12:40

Pá:            12:40

 

DŮLEŽITÉ: Prosím o informaci k odchodům ze školy. Pokud máte různé odchody v různé dny, prosím upřesněte. Případně další důležité skutečnosti.

 

ROZVRH PRO PREZENČNÍ VÝUKU OD 3.5.-7.5.2021

 ČESKÝ JAZYK - opakování slovních druhů; test na slovní druhy; nová látka - předložky, spojky (pracovní listy)

 MATEMATIKA - uč. str. 99 - 101, PS str. 33. Geometrie - uč. str. 133, PS str. 46 cv. 4 - 6
PRVOUKA - uč. str. 61, PS str. 54 - 55

 

Vážení rodiče a žáci, týden od 26.4.-30.4.2021 bude probíhat DISTANČNÍ FORMOU v prostředí MS Teams.

ROZVRH PRO ONLINE VÝUKU OD 26.4.-30.4.2021

 DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

Kdo má zájem o odebírání obědů do krabičky, musí se nahlásit paní Hajné nebo emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pokud chcete využít prezenční výuky pro žáky rodičů vybraných profesí, prosím o sdělení.

 

UČIVO OD 26.4.-30.4.2021 

ČESKÝ JAZYK = Slovní druhy - ČÍSLOVKY, ZÁJMENA

- ÚT + ČT = domácí úkol v MS Teams 

26.4. PO: opakování číslovek + zápis do sešitu

- 27.4. ÚT:

   1. hodina = procvičování číslovek, opakování, společná práce do sešitu

   2. hodina = pracovní list (společná práce, vložen do MS Teams v pdf), práce v učebnici str. 139/5

- 28.4. ST:

    1. a 2. hodina = nová látka - zájmena (výklad + zápis do sešitu)

    3. hodina = procvičování zájmen (společná práce)

- 29.4. ČT:

     1. a 2. hodina = procvičování zájmen; společná práce (do ŠS)

- 30.4. PÁ: společná práce, opakování zájmen

 

 

Vážení rodiče a žáci, informace ohledně nadcházejícího týdne viz. níže:

Výuka v týdnu od 19. 4. do 23. 4. 2021

Výuka je prezenční formou, žáci jsou ve škole. Bude probíhat běžná výuka podle rozvrhu.

Čekají nás dva testovací dny - v pondělí a ve čtvrtek.

 

DŮLEŽITÉ: Sraz je v pondělí 19. 4. v 7:50 u houpačky na školním hřišti.

Začínáme testováním, které proběhne v tělocvičně školy. Vážení rodiče, testování se můžete zúčastnit osobně. Další testovací den je čtvrtek.

Pozn: Testování se skutečně nemusíte obávat, děti to zvládají na výbornou. Navíc v případě zájmu můžete využít vlastní test. Pokud se opozdíte, otestujeme dítě později, tedy při příchodu.

Následně bude probíhat běžná výuka s přísl. vyučujícími. Aj spojuje p. Procházka. Místo páteční TV máme třídnickou hodinu a matematiku.

  

Ve dnech, kdy nebude probíhat testování (úterý, středa, pátek), bude rovněž sraz u houpačky v 7.50 hod., žáci půjdou do budovy společně s vyučujícím první hodiny.

 Mimo Po a Čt (z důvodu testování) je škola pro nutné případy otevřena od 7:15.

ODCHODY NA OBĚD:

Po 12:00

Út 12:40

St 12:40

Čt 12:40

Pá 12:40

Pokud Vaše dítě na obědy chodí, automaticky se s ním počítá ve školní jídelně. Pokud oběd nechcete, musíte si jej odhlásit u vedoucí školní jídelny.  

 

Nutné: dodržování nastavených pravidel hygieny

           používání roušek či respirátorů

            svačinka, pití, přezůvky a pomůcky na výuku

Hned v pondělí budou mít dětičky mléko v rámci projektu Mléko do škol. 

 Veškeré další podrobné všeobecné informace jsme dali do titulního článku na webu školy: http://www.zschvaly.cz/8-skola/237-informace-k-provozu-skoly-v-tydnu-od-19-4-do-23-4-2021

 

DŮLEŽITÉ:

Z důvodu bezpečnosti prosím obratem o informaci, kdy bude Vaše dítě odcházet ze školy - zda půjde do školní družiny + odchod a s kým bude odcházet.  (např. Pepík Novák, Po až Pá, po obědě, sám; //   Mirek Nový, v 15:00 každý den, vyzv. babička)

 

 ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Školní družina je v omezeném režimu, pouze do 16:00 hod., tento týden má děti sl. Tereza Voráčková a bude hlídat i děti, které jdou po obědě s doprovodem, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. Bude Vám tedy děti vydávat. Děti, co odchází bez doprovodu, odchází po obědě samostatně.

 

Tak se na Vaše děti moc těšíme. Už je nám tady smutno. Doufám, že děti se do školy těší. Mají tady novou výzdobu na chodbě, vše je tady čisté a voňavé. 

Tento pátek budeme připravovat v rámci třídnické hodiny sebehodnocení, tak Vás poprosím o podpis v ŽK. 

Tak snad i toto společně zvládneme. 

S pozdravem Martin Březina

 

ROZVRH PRO PREZENČNÍ VÝUKU OD 19.4.-23.4.2021 

 UČIVO OD 19.4.-23.4.2021

ČESKÝ JAZYK: souhrn týdne: opakování vyjmenovaných slov; diktát; opakování slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, příslovce, nová látka - číslovky); práce v písance; čtení - Děti z Bullerbynu

 

 

Vážení rodiče, v pondělí 12.4.2021 se koná třídní schůzka od 17:20 hod. v prostředí MS Teams. Dále se konají třídní schůzky s vedením školy od 19:00 hod. rovněž v prostředí MS Teams, všichni jste srdečně zváni. 

 

12.4.2021 - Třídní schůzky od 17:20 hod. (online)

12.4.2021 - Třídní schůzky s vedením školy od 19:00 hod. (online)

16.4.2021 - Třídnická hodina od 11:50 hod. (online)

 

ROZVRH PRO ONLINE VÝUKU OD 12.4.-16.4.2021

 

 

UČIVO OD 12.4.-16.4.2021

MATEMATIKA - uč. str. 90 - 92; násobení a dělení číslem 10 a 100. PS str. 29 - 30. Geometrie - konstrukce trojúhelníka.

PRVOUKA - uč. str. 46 - 51; části kvetoucích rostlin. PS str. 49.

 

ČESKÝ JAZYK = Slovní druhy - PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍSLOVCE

- ÚT + ČT = domácí úkol v MS Teams 

- 12.4. PO: opakování přídavných jmen; práce v učebnici 

- 13.4. ÚT

   1. hodina = opakování přídavných jmen, pracovní list + práce do sešitu

   2. hodina = recitace básničky; opakování

- 14.4. ST: 

     1. hodina = test na přídavná jména (v MS Teams)

     2. hodina = zápis do sešitu - PŘÍSLOVCE + procvičování 

     3. hodina = ústní zkoušení; příslovce - procvičování

- 15.4. ČT:

    1. hodina = příslovce, procvičování, práce v učebnici str. 136/1 (tabulka)

    2. hodina = příslovce, procvičování, dokončení cvičení v učebnici str. 136/1

- 16.4. PÁ: opakování ústně, pracovní list (společná práce - ústně), práce v učebnici str. 137/2

 

 

ROZVRH PRO ONLINE VÝUKU OD 6.4.-9.4.2021

 

UČIVO OD 6.4.-9.4.2021

ČESKÝ JAZYK = Slovní druhy - PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA

- ÚT + ČT = domácí úkol v MS Teams 

- 6.4. ÚT: 

     1. hodina = opakování ústně; práce v pracovním sešitě str. 38/4; práce v učebnici (do školního sešitu) str. 132/4

     2. hodina = literatura, recitace básničky 

- 7.4. ST:

     1. hodina = ústní opakování; učebnice str. 133/ celá 

     2. hodina = zápis přídavných jmen do ŠS; učebnice str. 134/celá

     3. hodina = práce v učebnici str. 135/4,5 

- 8.4. ČT: 

      1. hodina = opakování ústně; pracovní sešit str. 39/6, str. 40/7

      2. hodina = opakování ústně; pracovní sešit str. 40/8,9 

- 9.4. Pá: 

      1. hodina = společná práce v učebnici str. 135/6 a) - do školního sešitu (zdůvodnění pravopisu + určování všech slovních druhů)

 

MATEMATIKA - uč. str. 87 - 89; PS str. 27 - 28; nová látka - násobení a dělení číslem 10.

PRVOUKA - uč. str. 42 - 45; PS str. 48. Projekce "Fotosyntéza."

 

 

Vážení rodiče, čekají nás Velikonoční prázdniny 1.4.2021, Státní svátek 2.4.2021 a Velikonoční pondělí 5.4.2021
- v těchto dnech se distanční výuka nekoná.

 

ROZVRH PRO ONLINE VÝUKU OD 29.3.-2.4.2021

 

UČIVO OD 29.3.-2.4.2021

Český jazyk = Slovní druhy - SLOVESA

- 29.3. PO: ústní zkoušení, slovesa, pojem infinitiv

- 30.3. ÚT:

    1. hodina = opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa; práce v učebnici str. 131/1, str. 132/2 - do sešitu (společná práce)

    2. hodina = práce v učebnici, dokončení str. 132/2; práce v pracovním sešitě str. 37/2 (ústně všechny možné varianty sloves na doplnění)

+ domácí úkol v MS Teams 

- 31.3. ST: 

    1. hodina = opakování sloves, práce v učebnici str. 132/3 (společná práce)

    2. hodina = test na slovesa v MS Teams; práce v pracovním sešitě str. 38/3 (společná práce)

    3. hodina = ústní zkoušení; čtení v čítance; povídání o Velikonocích 

+ domácí úkol z čítanky, naučit se básničku str. 128 (Buzení)

 

MATEMATIKA - uč. str. 84 - 86; opakování násobilky, zaokrouhlování na stovky; PS str. 25 - 26.

                     Geometrie - prosím, procvičujte si středy úseček (pomocí kružítka) - obrazový návod viz. MS Teams tým 3.A Matematika.

PRVOUKA - uč. str. 40 - 41; opakování. PS str. 46 - 47 (vše společně).

HUDEBNÍ VÝCHOVA - báseň (viz. uč. prvouky str. 39).

 

UČIVO OD 22.3.-26.3.2021

Český jazyk = téma týdne: Slovní druhy, opakování podstatných jmen

- úterý + čtvrtek = domácí úkol v MS Teams

- 22.3. PO: opakování podstatných jmen, pojmů, společná práce na: https://skolakov.eu/ 

- 23.3. ÚT:

    1. hodina = podstatná jména, práce v učebnici str. 129 cv. 2 a) b)(společná práce), kontrola Dú (písanka)

    2. hodina = recitace básničky; podstatná jména - ústní opakování

- 24.3. ST:

    1. hodina = opakování podstatných jmen, pracovní list (ústně, společná práce), práce v učebnici str. 129 cv. 3, 5 a) b) c)

    2. hodina = test na podstatná jména; práce v učebnici str. 130 cv. 6 a) b) (společná práce)

    3. hodina = čtení v čítance na známky

- 25.3. ČT:

    1. hodina = opakování - pracovní list (vyjmenovaná slova), opakování pojmů (slova nadřazená/podřazená/souřadná + synonyma, homonyma, antonyma)

    2. hodina = práce v učebnici str. 130-131

- 26.3. PÁ: test - DESETIMINUTOVKA - vyjmenovaná slova; slovní druhy - úvod do sloves + zápis do sešitu 

 

Rozvrh pro online výuku od 22.3.-26.3.2021. Hodiny jsou vloženy do kalendáře v MS Teams.

+ V ÚTERÝ 23.3. od 11:40 hod. TŘÍDNICKÁ HODINA 

 

 UČIVO 15. 3. - 19. 3. 2021

MATEMATIKA - uč. str. 81 - 83; PS str. 23, 24

GEOMETRIE - PS str. 44, procvičování porovnávání úseček; střed úsečky

PRVOUKA - uč. str. 37 - 39 (houby, rostliny - zápis viz. MS Teams); PS str. 45

 

 Český jazyk = téma týdne: Slovní druhy, opakování pojmů (slova nadřazená/podřazená/souřadná, synonyma, antonyma, homonyma) 

- úterý + čtvrtek = domácí úkol v MS TEAMS 

- 15.3. PO: pracovní list (společná práce); opakování pojmů; příprava na test 

- 16.3. ÚT:

    1. hodina = test; práce v učebnici (společná práce)

    2. hodina = recitace básničky; slovní druhy 

- 17.3. ST:

    1. hodina = slovní druhy; pracovní list (společná práce ústně), práce v pracovním sešite str. 37/1

    2. hodina = slovní druhy; práce v učebnici str. 128-129 (+ zápis do školního sešitu)

    3. hodina = slovní druhy; dokončení učebnice str. 128-129; práce v učebnici - slohové úkoly, str. 121-124

-  18.3. ČT:

    1. hodina = slovní druhy; opakování na test 

    2. hodina = slovní druhy; opakování podstatných jmen

- 19.3. PÁ: test na vyjmenovaná slova + opakování pojmů

 

 

UČIVO OD 8. 3. - 12. 3. 2021

Český jazyk - Téma týdne: dokončení vyjmenovaných slov, slovní druhy, vysvětlení pojmů (slova nadřazená/podřazená/souřadná, synonyma, antonyma, homonyma) 

- úterý + čtvrtek = domácí úkol

- pondělí: opakování vyjmenovaných slov, ústní zkoušení, práce v učebnici (str. 112, cv. 2)

- úterý:

    1. hodina = práce v učebnici (str. 112-113), společná práce do sešitu;

    2. hodina = literatura, čtení v čítance, recitace básničky

-  středa: 

    1. hodina = DESETIMINUTOVKA na vyjmenovaná slova po Z (v MS Teams, kvíz); zápis do sešitu

    2. hodina = práce s pojmy, zápis do sešitu

    3. hodina = čtení na známky

- čtvrtek:

     1. hodina = práce v učebnici (str. 116-118), opakování pojmů

     2. hodina = práce v učebnici (str. 119-121), opakování pojmů

- pátek: TEST na vyjmenovaná slova (doplňovačka), slovní druhy, práce v učebnici (str. 121-122)

 

MATEMATIKA - uč. str. 75 - 77, PS str. 19 (celá); opakování, numerace do 1000. Určování řádů, zaokrouhlování na desítky. Geometrie - přenášení úseček.

PRVOUKA - Opakování; PS str. 42 + 43.

 

UČIVO OD 22. 2. - 26. 2. 2021

Český jazyk - Opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná - V, Z

- recitace básničky (ÚT, 23.2.), zadáno v souborech v MS Teams

- úterý + čtvrtek = domácí úkol v MS Teams

- ve středu (24.2) test na vyjmenovaná slova v MS Teams 

- v pátek (26.2.) kvíz na známky, vyjmenovaná slova po V, MS Teams 

- pracovní sešit, str. 36 (cv. 3)

- práce s učebnicí

 

MATEMATIKA - uč. str. 72 - 74, PS str. 17 - 19. Písemné sčítání a odčítání. Geometrie - práce s kružítkem, poloměr a průměr kružnice.

PRVOUKA - uč. str. 28 (opakování - Sluneční soustava, planety), PS str. 41 (celá společně).

 

 

UČIVO OD 15. 2. - 19. 2. 2021

Český jazyk: Opakujeme vyjmenovaná slova, slova příbuzná - "V", "Z" 

- úterý + čtvrtek = domácí úkol na vyjmenovaná slova v MS Teams 

- v pátek = četba v čítance 

- pracovní sešit, str. 36 (cv. 2)

 

MATEMATIKA - uč. str. 69 - 71, procvičování, opakování násobilky (násobkové řady), PS str. 15 + 16. Geometrie - rýsování kružnice.

PRVOUKA - opakování učiva, prezentace.

 

 

Učivo od 8. 2. - 12. 2. 2021

Český jazyk: Opakujeme vyjmenovaná slova a příbuzná slova - máme probráno; b, l, m, p, s  - nutno procvičovat

MAT - uč. str. 63 - 65; opakování násobilky (v úterý 9. února budeme psát krátý opakovací test)
       - PS ll. díl str. 12, 13
GEOMETRIE - uč. str. 126 (vysvětlit rozdíl mezi kruhem a kružnicí - viz. obrázky v učebnici), kruh - plocha; např. víčko od láhve, talíř, dopravní značka; kružnice - křivka; např. náušnice, prsten, to, co narýsujeme pomocí kružítka - tzv. obvod, nebo také obrys kruhu.

PRV - uč. str. 31 - 33 (ve složce Výukové materiály v MS Teams vložen soubor k zapsání do sešitu školního).
      - PS str. 37 - 39Matematika:

 

Učivo od 1. 2. - 5. 2. 2021

Český jazyk:

Pondělí: Opakujeme vyjmenovaná slova po "B" - v MS Teams je zadán úkol na úterý.

Úterý - stále opakujeme vyjmenovaná slova po" B". Pozor - stále někteří nemají odeslaný úkol!

Středa - vyjmenovaná slova po L

Čtvrtek - vyjmenovaná slova po "L" (v MS Teams je zadán úkol)

Pátek - vyjmenovaná slova po "M" (můžete procvičovat na školákov.cz)

 


Učivo:

Český jazyk od 25. 1. - 28. 1. 2021

- souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov

- učebnice str. 104 - 106

- procvičování vyjmenovaných slov - pracovní listy

- pracovní sešit str. 34/35

- četba v čítance 110 - 115

- samostatné vypravování pohádky 

- písanka str. 30/31/32

29.1. 2021 - Pololetní prázdniny

Matematika:

Prvouka: 

AJ : Zikmundová - pracujeme v 5. lekci, tvoříme věty oznamovací a také otázky - viz PS str, 24/1,2

Dú: Nakreslit obrázky z dovolené a popsat je PS str. 25/4 a napsat dopis kamarádovi pS str. 26/6


18. 1. 2021 online Třídní schůzky - máte již zapsáno v kalendáři MS Teams!!!

Učivo:

Český jazyk od 18. 1. - 22. 1. 2021

- opakování, odůvodňování a procvičování vyjmenovaných slov

(B, L, M, P, S)

- nová vyjmenovaná slova - V, Z

- učebnice str. 102 - 106

- pracovni sešit str. 34/35

- písanka str. 30/31

- čítanka (oblíbené a známé pohádky)

- samostatné vypravování příběhu

- mimočítanková četba (Děti z Bullerbynu)

Matematika:

- písemné odčítání

- hodiny (analogové, digitální)

- římské číslice

- uč. str. 50 - 53; PS str. 7

- geometrie - uč. str. 122; PS str. 38

Prvouka:

Svět kolem nás - živá příroda, neživá příroda, lidské výtvory

uč. str. 24 - 26

PS str. 33 + 34


14. 1. 2021 Sběr starého papíru

Učivo:

Český jazyk od 11. 1. - 15. 1. 2021

- stále opakujeme a procvičujeme vyjmenovaná slova

(B, L, M, P, S)

- odůvodnění a přiřazení slov příbuzných

- pracovní sešit str. 32/33

- učebnice str. 100/101

- písanka str. 28/29

- oblíbená kniha - samostatné vypravování, povídání nad knihou

- čítanka (české dějiny a pověsti)

- sloh (komunikační žánry, správné vyjadřování)

- pracovní listy - procvičování vyjmenovaných slov

Matematika: Opakování probraného učiva - násobilka, písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování na desítky. Geometrie - rovinné útvary, vedlejší a protější strany geometrických útvarů.

Prvouka: Opakování probraného učiva; prezentace samostatné práce.

Hudební výchova - vymyslete, prosím, krátkou báseň na téma "Škola přes internet." Počet slok i slov ponechám zcela na vašem uvážení. Říkanka bude oznámkována. Datum pro odevzdání - pátek 15. ledna 2021.


Učivo:

Český jazyk od 4. 1. - 8. 1. 2021

- opakování a procvičování vyjmenovaných slov - B, L, M, P

- nová vyjmenovaná slova po S

- učebnice str. 95 - 100

- pracovní sešit str. 30/31/32

- ústní zkoušení vyjmenovaných slov

- Dú. učebnice str. 98/cv. 2 - posledních 10 slov (píšeme do domácího sešitu)

- čítanka str. 86/87 (Mráz a Mrazivec)

- vyprávění (význam pranostik a pořekadel)

- české dějiny a pověsti

- písanka str. 27


 3. A - Rozvrh distanční výuky:

PO:     Čj     Čj    M    Prv

ÚT:     Čj     Čj    M     Aj

ST:     Čj     Čj    M    Prv

ČT:     Čj     Čj    M    Prv

PÁ:     Čj     X     M     Aj


MATEMATIKA 4.1. - 8.1. 2021

- zaokrouhlování na desítky

- opakování násobilky

- opakování probraného učiva (příprava na pololetní písemnou práci)

- geometrie - rovinné útvary, protější a sousední strany

 

PRVOUKA 4.1. - 8.1. 2021

-opakování probraného učiva (veškeré učivo od začátku školního roku - příprava na pololetní písemnou práci)

 

Od 4. 1. 2021 přecházíme na distanční výuku, rozvrh hodin naleznete v MS Teams.

Účast na výuce je pro žáky povinná. 

Bakaláři budou plně funkční od 4. 1. 2021  - v současné době probíhá aktualizace a instalace nové verze. 

Jinak Vám všem přeji šťastný vstup do Nového roku 2021.


Přeji Vám krásné Vánoce a do Nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.

Kudy z nudy - Vánoční zvyky a tradice - znáte je všechny?


Od pondělí 21.12. jsou vánoční prázdniny. Děti jdou opět do školy 4.1. 2021. Pokud bude nějaká změna, budu Vás informovat emailem.

!!! Všechny děti budou nosit POVINNĚ úkolníčky, do kterých si budou samostatně zapisovat domácí úkoly.

 ZNOVU PŘIPOMÍNÁM - žáci si od pondělí 14. prosince budou nosit ll. pracovní sešit z matematiky. Některé děti stále nemají.

MATEMATIKA - prosím, aby si děti od pondělí 14.12. 2020 nosily ll. pracovního sešitu z matematiky. 

 

 Český jazyk 14. 12. - 18. 12. 2020

- vyjmenovaná slova B, L, M - procvičování

- pracovní listy - vyjmenovaná slova B, L, M

- učebnice str. 88/89/90/91 (vyjmenovaná slova po M)

- pracovní sešit str. 27/28/29

- opakujeme Vánoční básničky 

- Vánoce (zvyky a tradice)

- Vánoční pohádka

- Vánoční přání

- četba Děti z Bullerbynu - samostatné vypravování příběhu

- čítanka str. 83/84/85

 

Matematika

uč. str. 43/cv. 1, 2, 3, 4; str. 44/cv. 6, 7, 8; str. 45/cv. 9, 10

PS ll. str. 3/cv. 1, 2, 3, 4, 5; str. 4/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Geometrie - opakování; PS ll. str. 46/1, 2, 3, 4, 5, 6 (přinést svinovací metr)

Začali jsme písemné sčítání, stále opakujeme násobilku čísel 1 - 10.

 DÚ PS ll. str. 46/cv. 4, 6 (odevzdat první čtvrtek v lednu na geometrii)

uč. str. 43/cv. 3

 

Prvouka

uč. str. 22 - 23 (Vánoce - tradice, koledy, Vánoce ve světě)

PS str. 30/3, str. 28 (celá)


Matematika 7. 12. - 11. 12. 2020

- uč. str. 41, 42 (všechna cvičení) + GEO str. 119 (seznámení s pojmem rovina)

- PS str. 29, 30 (všechna cvičení) + GEO str. 46 

- stále opakujeme malou násobilku, v geometrii procvičujeme přímky a polopřímky

- DÚ PS str. 29/cv. 2; procvičovat intenzivně násobilku čísel 1 - 10, každý den budeme i nadále opakovat

Prvouka

- uč. str. 22 

- PS str. 27 + 28, diskuse o Vánocích (děti si přinesou fotografii ze Štědrého dne a budou vyprávět, jak u nich Štědrý den probíhá)

- DÚ PS str. 29/cv. 1, 2

 

Český jazyk 7. 12. - 11. 12. 2020

- vyjmenovaná slova po B, L, - opakování a procvičování, slova příbuzná

- učebnice str. 83/84/85

- pracovní sešit str. 25/26

- pracovní listy (vyjmenovaná slova, procvičování)

- Dú. pracovní list (vyjmenovaná slova po B/cv. 2)

- báseň Zima + Vánoční básničky

- čítanka str. 77/78/79

- četba Děti z Bullerbynu

- v pátek 11. 12. diktát str. 84/4

 


Český jazyk od 30. 11. - 4. 12. 2020

- vyjmenovaná slova - B, L

- práce v učebnici str. 79/80/81/82

- pracovní sešit str. 25/26/27

- pracovní listy - procvičování vyjmenovaných slov

- písanka str. 22

- nová básnička "Zima"

- čtenářský deník - samostatné vypravování příběhu

- čítanka str. 73/74/75/76/77

- četba Děti z Bullerbynu

- hry na procvičení paměti

 

Matematika

- uč. str. 39, 40 (všechna cvičení) + GEO str. 118

- PS str. 26 (dokončení cvičení 6, 7), 27 a 28 (všechna cvičení) + GEO str. 45 (všechna cvičení)

 

Prvouka 

- uč. str. 20, 21 (povídáme si o povolání, o práci fyzické a duševní)

- PS str. 26 (zelená tabulka - DÚ), modrá společně

- projektová hodina - Napiš, jaké povolání si myslíš, že se hodí k tvému spolužákovi. Svůj názor odůvodni.

Adventní věnec z živého chvojí Jenda | Rozvoz květin Praha - Květinářství  Praha Adventní věnec z živého chvojí Jenda | Rozvoz květin Praha - Květinářství  Praha Adventní věnec z živého chvojí Jenda | Rozvoz květin Praha - Květinářství  Praha Adventní věnec z živého chvojí Jenda | Rozvoz květin Praha - Květinářství  Praha


Český jazyk od 23. 11. - 27. 11. 2020 online

 

- obojetné souhlásky 

- vyjmenovaná slova po B

- učebnice str. 73/74/75

- pracovní sešit str. 22/23

- zápis do školního sešitu

- procvičování (pracovní list - vyjmenovaná slova)

- zkoušení básničky

- četba (libovolná kniha)

- vypravování o knize, o příběhu

- čítanka str. 63/64/65

- hra na procvičení paměti 


Český jazyk od 16. 11. - 20. 11. 2020 online

- opakování souhlásek

- opakování abecedy

- řazení slov podle abecedy

- abeceda zkoušení

- práce v učebnici str. 69/70/71

- práce v pracovním sešitě str. 19/20/21

- písanka str. 18/19

- pracovní list (opakování)

- čítanka str. 60/61/62

- podzimní básničky - zkoušení

- zadání Dú. 

- hra na procvičení paměti

- samostatné vypravování příběhu

- vypravování podle obrázku 

- četba libovolné knihy 

- sebehodnocení

 

17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

Příští týden začneme vyjmenovaná slova!!!

 

16.11. 2020 - 20.11 2020 

MATEMATIKA - stále procvičujeme násobilku 1 - 7 a 10. V geometrii tento týden začneme polopřímky, dále budeme opakovat přímky, úsečky.

PRVOUKA - Projektová hodina - Píšeme dopis kamarádovi z Evropy. Nová kapitola - Péče o životní prostředí.

13.11. angličtina Zikmundová

procvičujeme vazbu There is, there are. Seznámili jsme se s předložkami on, in, under, behind.

Dú: naučit se slovíčka -bathroom, living room, bedroom, kitchen

příští týden budeme popisovat co je kde v místnosti

 

20.11. angličtina Zikmundová

Dú: doučit se slovíčka z 2. lekce.

Děti si vymyslí 3 věty na popis místnosti tak, aby při popisu uvedly předložky on ( na) in (v)behind (za) under (pod)

24.11, PS strana 12/7 a 13/9

 

 9. 11. 2020 - online třídní schůzka od 16:00 hod. Máte již zapsáno v kalendáři MS Teams i v mailu.

 

Český jazyk 

9. 11. 2020 - online výuka 

 mluvnice

- párové souhlásky s, z

- učebnice str. 51

- procvičování v pracovním sešitě

- odůvodňování a procvičování  souhlásek - pracovní list č. IV

literatura a psaní

- písanka str. 14 skrývačky (celá strana)

- opakování podzimních básniček

- četba v čítance

10. 11. 2020 - online výuka

- učebnice str. 52

- podzimní básničky 

- písanka str. 15 

- Dú. dopsat básničku - str. 15 písanka

- čtení str. 35 - 38

- pracovní list - souhlásky procvičování

11. 11. 2020 - online výuka

mluvnice, literatura

- souhlásky h, ch - procvičování, odůvodňování

- učebnice str. 53

- pracovní sešit str. 18

- domácí úkol str. 18/2 doplňovačka

- pracovní list č. 5 - procvičování a opakování (antonyma)

- zkoušení básničky "Podzim" - dobrovolné

- četba v čítance str. 38 - 40

- písanka str. 16 celá (sousedící státy ČR)  

12. 11. 2020 - online výuka 

- souhlásky a jejich přiřazení do dvojic

- práce v pracovním sešitě - procvičování souhlásek

- hra - na procvičení paměti

- práce v učebnici - souhlásky a odůvodňování

- učebnice str. 54 a 57

- písanka str. 17

- čítanka str. 41/42/43 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/parove-souhlasky-uvnitr-slov

13. 11. 2020 online výuka

sloh "Reklama"

- co je to reklama (povídání)

- jaká může reklama být

- učebnice str. 55/56

- pracovní list - procvičování a opakování

- zápis do školního sešitu


2. 11. 2020 - online výuka 

- mluvnice - párové souhlásky, procvičování, odůvodňování, pracovní list

- sloh - opakování dopis, slušné a společenské chování, pracovní postup

- literatura - podzimní básničky, četba v čítance

- četba (zkoušení na známky)

- procvičování paměti (hra)

3. 11. 2020 - online výuka

- mluvnice - procvičování párových souhlásek, práce v učebnici

- práce v pracovním sešitě str. 15

- procvičování paměti (hra)

4. 11. 2020 - online výuka

- mluvnice - odůvodňování párových souhlásek 

- písanka str. 13

- procvičování souhlásek - pracovní list

- příprava na diktát

- kontrola Dú.

6. 11. 2020 - online výuka

- diktát

- práce v učebnici - párové souhlásky

- literatura - básničky, četba, hádanky

- kvíz

- procvičování paměti (hra)

Všechny děti moc chválím za práci na distanční výuce!!!


MATEMATIKA (2. listopadu - 6. listopadu 2020)

- násobilka 1 - 7 (neustále opakovat)

- rovnoběžky, různoběžky (nutno procvičovat)

- slovní úlohy

PRVOUKA

Jsme Evropané

Krajina v okolí domova


Učivo 19. 10. - 23. 10. 2020

 

Angličtina Zikmundová:

- procvičujeme sloveso can

- seznamujeme se se záporným tvarem slovesa - can´t

- opakujeme a procvičujeme abecedu

 

Český jazyk

- tvary slov a slova příbuzná - opakování a procvičování

- učebnice str. 42/43/44

- souhlásky uvnitř slova

- písanka str. 12 - dokončení

Stále opakujeme:

- abeceda - procvičování (pracovní list)

- souhlásky na konci slova - procvičování a odůvodňování (pracovní list)

- kvízy - zadané v MS Teams

- sloh - pracovní postup

- kontrola Dú.

- čítanka str. 22/23/24

- samostatné vypravování pohádky

- podzimní básničky 

Podzim z pohledu TČM - Sakura Clinic   

26. 10. a 27. 10. Dle opatření MŠMT jsou stanoveny jako dny volna - školní jídelna nevaří, výuka neprobíhá, přítomnost žáků ve škole je zakázána.

28. 10. Státní svátek

29. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Podzimní prázdniny 

Matematika:
DÚ -
UČ. str. 27/cv. 9 (a, b); PS str. 18/cv. 6 a dále pak opakovat malou násobilku 1 - 5, plus přidat násobilku 6 a 7.

Prvouka:

DÚ na prázdniny - vypracovat stránku 18 v pracovním sešitě, do školního sešitu výpisky, které budou k dispozici ve výukových materiálech v Teamsech, konkrétně v týmu 3.A Prvouka.


Učivo od 12. 10. - 16. 10. 2020

Český jazyk

- slova příbuzná, tvary slov, kořen slova

- druhy vět - opakování

- spisovnost a nespisovnost 

- souhlásky uvnitř a na konci slov

- párové souhlásky

- pracovní listy - procvičování

- kontrola Dú.

- četba - čítanka, práce s textem, hlasité a plynulé čtení

- čtenářský deník - příprava a zadání libovolné knihy

- od zítra 14. 10. distanční výuka, zadáno v kalendáři - Microsoft Teams

(děti budou mít na hodinu vždy vše nachystané)

Všechny děti chválím za práci na distanční výuce, jste šikulky!!! smile

 

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku čísly 1 - 5, dělení, znázornění. Procvičujeme slovní úlohy, příklady se závorkami.

DÚ  - uč. str. 23/cv. 10; vymyslet a vypracovat slovní úlohu, v níž použijeme příklad se závorkou.

 

26. 10. a 27. 10. Dle opatření MŠMT jsou stanoveny jako dny volna - školní jídelna nevaří, výuka neprobíhá, přítomnost žáků ve škole je zakázána.

28. 10. Státní svátek

29. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Podzimní prázdniny 


VÝTVARNÁ VÝCHOVA

7. 10. 2020

 

Prosím, aby si děti na příští hodinu výtvarné výchovy (14. 10. 2020) přinesly 2m dlouhý provázek/bavlnku/režnou nit. Děkuji.

 


5. - 9.10. 2020

MATEMATIKA

Opakování učiva druhého ročníku

Násobilka 1 - 5, dělení

Sčítání a odčítání do 100

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel

Slovní úlohy

DÚ - PS. str. 14/cv. 2!!!!!!!!!!!

 

PRVOUKA

Obce

DÚ - PS. str. 12 (celá)!!!!!!

 

Český jazyk 5. 10. - 9. 10.

- opakování učiva druhého ročníku - pracovní listy + společná kontrola

- souhlásky na konci slova

- Vlastní jména

- slova příbuzná a tvary slov

- druhy vět

- správný slovosled ve větě

- čítanka "Korbílek rozumu"

- básnička

- četba Děti z Bullerbynu 

- odůvodňování pravopisu

 

26. 10. a 27. 10. Dle opatření MŠMT jsou stanoveny jako dny volna - školní jídelna nevaří, výuka neprobíhá, přítomnost žáků ve škole je zakázána.

28. 10. Státní svátek

29. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Podzimní prázdniny 

 

Plavání zrušeno do odvolání!


Učivo od 29. 9. - 2. 10. 2020 

Český jazyk

Stále opakujeme:

- Vlastní jména

- Souhlásky na konci slova

- Písmeno ě

- Psaní ú, ů, u

- Ve středu 30. 9. píšeme diktát (máte zapsáno v Bakalářích)

- Četba: Děti z Bullerbynu

Zobrazit zdrojový obrázek  Nalezený obrázek pro podzimní obrázky

Prvouka

- dopravní výchova

- bezpečné přecházení

- dopravní značky

Matematika 

- sčítání a odčítání do 100

- slovní úlohy do 100

28. 9. 2020 Státní svátek

28. 9. v 19 hod. online schůzka přes MS Teams, máte v kalendáři. 

Děti tam najdou zadání domácího úkolu.

Krásný prodloužený víkend


Český jazyk od 21. 9. - 25. 9. 

Opakování učiva - stále procvičujeme:

- Vlastní jména

- skupiny bě, pě, vě, mě

- souhlásky a samohlásky

- učebnice str. 18/19/20/21

- pracovní sešit str. 5/6

- písanka str. 6

- ve středu cvičný diktát - PS str. 1/1

- Svatý Václav - povídání

Zobrazit zdrojový obrázek


Matematika

21.9. - 25.9. 2020

 

Opakování počítání v oboru do sta.

uč. str. 13/2 (ústně), 3 (šk. sešit)

             14/4 (společně na tabuli a do šk. sešitu), 5 na tabuli, 6 (matematický král - ústně)

             15/ (šk. sešit), 2 (na tabuli společně), 3 (ústně), 5 (matematický král - ústně)

             GEOMETRIE - uč. str. 108, 109 (opakování tvarů a těles - stavby z dřevěné stavebnice - děti popisují, 

                                         jaká tělesa byla na stavbu použita)

 

PRVOUKA

Uč. str. 8 (diskuse)

PS str. 6 - 9 (celé strany - společně, ve skupinách/dvojicích); desková společenská hra 


PRVOUKA

Opakování učiva druhého ročníku

Uč. str. 7 (opakování pravidel slušného chování - pozdravy, pomoc druhým, soucit, zdvořilost, úcta, slušnost; tolerance a úcta k lidem, kteří se od nás odlišují)

PS str. 5 (práce ve dvojicích)

PS str. 6 (diskuse, samostatná práce)

 

MATEMATIKA

14. - 18. září 2020

uč. str. 10/cv. 3, 5

      str. 11/cv. 6, 7, 9

      str. 12/cv. 1, 2, 5

PS str. 6, 7 (celé)

 

7. - 11. září 2020

uč. str. 5 - 9 (celé)
PS str. 3 - 5 (celé)


Opakování učiva druhého ročníku

- počítání do dvaceti bez přechodu přes základ 10

- počítání do dvaceti s přechodem přes základ 10

- geometrické tvary, tělesa

- násobení, dělení 1 - 5


16.9.2020 český jazyk: uč. 16/2,3,4,  PS 2/3 + DÚ - dopsat úkoly pod cvičením, písanka str. 4 - písmeno f + úkoly

7. 9. - 11. 9. 2020

Český jazyk - opakujeme učivo druhého ročníku

- Abeceda

- Antonyma, synonyma

- Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Slovo, slabika, hláska

Dělení slov na jednoslabičná a víceslabičná slova

Počet slov ve větách

Uč. práce s textem

- Již jsme začali pracovat v písance a v pracovním sešitě. 

- Čt. - trénujeme básničky na Vítání občánků

- Četba v čítance - Kmotra liška

- Začneme číst  Děti z Bullerbynu


15. 9. - 17. 9. Sběr starého papíru - kontejner u hlavní budovy.

Informace o LEGO kroužku

V pondělí 12.10. 2020 začíná LEGO KROUŽEK od 15:10 - 16:00 hod. (Učebna 4.A)


Rozvrh hodin

 

Pondělí:  Čj   Prv    Pč   M   Hv

Úterý:     Čj    M      Čj    Aj   Aj 

Středa:   Čj    Čj     Vv    M   Čj

Čtvrtek:  Čj    M     Čj   Prv  Prv

Pátek:     Čj   Tv    Tv    Aj    M


Vítám Vás v Novém školním roce 2020/2021

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Svozilová

 

1. 9. - výuka pouze 1 vyučovací hodina 

2. 9.  - 4 vyučovací hodiny (11:40)

3. 9.  - 4 vyučovací hodiny (11:40)

4. 9.  - 5 vyučovacích hodin (12:35) - dle rozvrhu

 

Od 4. 9. začínáme plavat!!! Více informací pošlu do mailu.

 

Od 1. 9. pro společné prostory školy platí, že nošení roušek je povinné! Žák při příchodu do školy nasazuje roušku, použije desinfekci a jde do učebny. První den se žáci nepřezouvají a nevyužívají šaten.

 

Termíny třídních schůzek - konají se vždy od 17:30 hod.

9. 11. 2020

18. 1. 2021

12. 4. 2021

14. 6. 2021

 

 

Ke stažení:
Download this file (3.A - rozvrh.pdf)3.A - rozvrh.pdf[ ]389 kB
Download this file (Třída 3. A rozvrh.docx)Třída 3. A rozvrh.docx[ ]17 kB