23.6.   úterý

ČJ     opakování

         PS    str.57,cv.6  pracujte pouze na str.57

                 str.60,cv.1    pracujte pouze na straně 60

M     osová souměrnost

        PS    str.47,př.1,2,3,4


 22.6. pondělí

ČJ    PS   str.58,cv.7  + učebnice str.205,cv.4  ústně

M    PS     str.36,př.8,9   +  str.45,př.3,4

PRV   učebnice str.72 - 73


19.6.  pátek

ČJ      souvětí

        PS   str.56,cv.5

        učebnice str.200,cv.6,7,  ústně

M     konstrukce trojúhelníku      str.132

        PS     str.36,př.7

                 str.44,př.3

                 str.45,př.1,2

PRV    PS   str.65,66


 18.6. čtvrtek

Čj  stavba souvětí  online výuka

     PS    str.55 - 56,cv.3,4    doplňte do neúplných slov písmena

M      PS   str.36,př.5,6

        opakujeme rýsování kružnice

PRV učebnice str.69

       PS   str.64


17.6.   středa

ČJ      stavba souvětí

        učebnice str.197 - 198,cv.1,2,3  ústně

         PS   str. 54 - 55,cv.1,2

M    písemné sčítání a odčítání

      PS   str.35,př.6,7

             str.36,př.3,4


 Angličtina Štrynclová 15.6. - 19.6. 

Pracujeme nyní s vtipnými obrázky z knížky Velká knížka - Veselé nesmysly pro malé vypravěče od Achima Ahlgrimma. Žákům se nesmyslné obrázky moc líbí, tak jsem jim slíbila, že dám na webové stránky název knížky, aby si ji zájemci eventuelně mohli opatřit. 

 

 16.6.   úterý

ČJ   stavba věty jednoduché

      PS   str. 52,cv.3,4  cv, 4 pošlete na mail

             str.53,cv.5

M  odčítání trojciferných čísel

      učebnice str.106,př.3

                    str.107,př. 6

         PS   str.35,př.5

PRV   kostra a svaly

        učebnice str.68

        PS  str.62 žlutý rámeček , str.65


15.6.  pondělí

ČJ    stavba věty jednoduché

      učebnice str.196,cv.14  opište z druhého článku čtyři věty a vyznačte skladební dvojice

      PS   str. 51,cv.2  + str.52,cv.3  doplňte vynechaná písmena

M      písemné sčítání trojciferných čísel

        učebnice str.105,př. 2,4

        PS   str.35,př. 1,2,3,4


Anglický jazyk (Korenčiaková) 15.6.- 19.6.

PS: str. 46/1

PS: celá str. 48

 


 12.6.  pátek

ČJ      stavba věty jednoduché

         učebnice str.194,cv.9,10   ústně

                      str.194,cv.11 vypracujte do sešitu,každou větu pište na samostatný řádek  - pošlete na mail

         str.195  přečtěte si pozorně rámečky  PAMATUJTE SI !!!!

M      násobení dvojciferných čísel

        PS   str.34,př.4,5   +  str.36,př.10

PRV    smysly

         učebnice str.68 + PS  str.63

ČT    čtěte oblíbenou knihu


11.6.  čtvrtek

ČJ   stavba věty jednoduché

      učebnice str.192 - 193,cv.4,5,6

                                cv.6 napište pět základních skladebních dvojic

        str.194,cv.8  ústně

M      násobení dvojciferných čísel

        učebnice str.104,př.5 vypočítejte do sešitu

         PS   str.34,př.1,2,3

PRV    vnitřní ústrojí člověka

          učebnice str.68

          PS   str.61  dokončení


 10.6.  středa

ČJ      slovesa, věta

          PS     str.50,cv.12

          učebnice str.185,cv.3  ústně

                       str.190 - 191, cv.1,2,3    ústně

M      násobení dvojciferných čísel

        učebnice str.103,př.2  počítejte do sešitu

        PS    str.34,př.6   pošlete na mail

               str.36,př.2


 

9.6.  úterý

ČJ       slovesa

           učebnice str.183,cv.1  ústně

           PS   str.49,cv.10 + str.50,cv.11

M      dělení se zbytkem

         učebnice str.102,př.30,31  ústně

                                 př. 32  první a druhý sloupeček vypočítejte do sešitu

         PS     str.33,př.7,8    - příklad 7 pošlete na mail

PRV     pečujeme o své zdraví

           učebnice str.67

           PS    str.61  - zelený rámeček

ČT  čítanka str.177 - 178

      písanka str.28 -  vyhledej v čítance báseň,která se ti nejvíce líbí,část jí napiš


Informace k angličtině v červnu: Kdo chodí do školy, měl by se doučit anglické názvy číslovek do 100, bez ohledu na to, ke které paní učitelce běžně patří. V současné době pracujeme s časovými údaji a to bez znalosti číslovek bohužel probírat nelze. Dole na stránce naleznete přílohu numbers, která vám se studiem pomůže. Děkuji za pochopení. S přátelským pozdravem Gabriela Štrynclová 

 


 

8.6.  pondělí

ČJ       slovesné tvary v budoucím čase

           učebnice str.182 - 183,cv.2,3,4   ústně

           PS     str.49, cv.7 ( dokončit) + cv.8,9

M      dělení se zbytkem

        učebnice str.101,př.25,26  ústně

         př.27 - vypočítejte do sešitu první,druhý a třetí sloupeček   - pošlete na mail

          PS    str.33,př.6


Anglický jazyk (Korenčiaková) 8.6.- 12.6.

PS: str. 46,47

- vyslechněte si příběh The Dragon Crown, str. 51


 

5.6.   pátek

ČJ       slovesné tvary v budoucím čase

           učebnice str. 181,cv.1 ústně + str.182 tabulka

           PS   str.48,cv.6  +  str.49,cv.7 (dva řádky)

M     dělení se zbytkem

        učebnice str.100,př,20 + př.23  napište tři sloupečky do sešitu

        PS     str.33,př.3,4,5

PRV       naše tělo

            učebnice str.66

ČT     čtěte oblíbenou knihu

         písanka str.26 dokončete


 

4.6.  čtvrtek

ČJ      slovesné tvary v přítomném čase

          PS     str.47 - 48, cv.3,4,5

          učebnice str.179 - 180, cv.1,2, ústně

M     dělení se zbytkem

         učebnice str.99,př.15,16,17  ústně

                       str.99,př.18 vypočítejte první a druhý sloupeček do sešitu,kontrolu proveďte ústně

          PS    str.33,př.1,2

PRV    jak rosteme a vyvíjíme se

          učebnice str. 65

          PS   str.59 - 60


 3.6.  středa

ČJ        slovesa - osoba a číslo

            učebnice str.177,cv.1  vypracujte do sešitu a pošlete na mail

                         str.178,cv.2,3, ústně

           PS  str.47,cv.1,2

M      dělení se zbytkem

         učebnice str.98,př.12,13  ústně

                       str.98,př.14  vypočítejte do sešitu tři sloupečky,kontrolu proveďte ústně

         PS   str.32,př.2,4,5


 2.6.   úterý

ČJ      slovesa - čas

         učebnice str.175,cv.2    vypracujte do sešitu

                       str.175 - 176,cv.3,4,5,6    ústně

M  dělení se zbytkem

      PS    str.32,př.1,3

      učebnice str.97,př.8,9, ústně

                    str.98,př.10  vypočítejte do sešitu

PRV     naše zdraví

           učebnice str.64 + PS  str.58

psaní     str.26     opište pouze vyjmenovaná slova

        


 1.6.   pondělí

ČJ      co vyjadřují slovesa

         učebnice str.173,cv.1 ústně

                      str.173,cv.2 vypracujte do sešitu

                      str.174,cv.3 ústně

  čas   - učebnice str.174,cv. 1 a,b,c   ( vypište pouze 6 sloves)

M       dělení se zbytkem

           učebnice str. 95,96

                        str.96,př. 5  vypracujte do sešitu     pošlete na mail

ČT    čtěte si oblíbenou knihu


 

29.5.   pátek

ČJ      podstatná jména - rod,číslo,pád

         učebnice str.170,cv.2  + str.171,cv.4  ústně

         napište tato slova do sešitu,určete rod,číslo a pád            pošlete na mail

         šiškou, chlapečkovi, za šišku, kamarádům, na Malíčka

M     dělení násobků 10 jednociferným číslem

        učebnice str.94,př.1,2,3,4   ústně

        PS   str.31,př. 2,3,4,6

PRV   život v přírodě

         PS   str.57 celá

ČT     čtěte si oblíbenou knihu


 Anglický jazyk (Korenčiaková) 1.6.- 5.6.

Dobrý den, posílám úkoly na příští týden.

PS: 38/1,2

PS 42/1,2

PS 43/3,4

 


28.5.  čtvrtek

ČJ     pád podstatných jmen

       PS   str.46,cv.8,9

M     násobení násobků 10 jednociferným číslem

       PS   str.30,př.1,2,6,7

       učebnice str.93,př.6,7,8    ústně

PRV    život v přírodě

          PS    str.56  dokončete

ČT    čtěte si oblíbenou knihu


Angličtina Štrynclová - školní skupina 25. 5.- 29.5.: Kdo neumí číslovky do sta, stáhněte si, prosím, přílohu numbers a doučte se je. Kdo nemá v pracovním sešitu hotovou lekci 7, měl by si ji dodělat (týká se to především str. 36 a 37). Příští týden vyberu pracovní sešity žákům, kteří chodili ke kolegyni Korenčiakové, a zkontroluji 7. lekci. Tento týden jsme při výuce vypracovali v PS str. 38. 

 


 27.5.   středa
 
ČJ   pád podstatných jmen
       učebnice str.166,cv.13   ústně
                      str.167,cv.14  napište tato podstatná jména pod sebe do sešitu ,určete rod,číslo a pád   pošlete na mail
         mámo, na šišky, pro maminku, ze smrku, synku
         PS   str.46,cv.8   pouze čtyři řádky
         naučte se pádové otázky
M   násobení násobků 10 jednociferným číslem
 
      učebnice  str.92,př.1,2,3,4  ústně
      PS   str.30,př.3,4,5

 
26. 5.  úterý
ČJ     pád podstatných jmen
         učebnice str.166,cv.11 ústně
                        str.166,cv.12  napište do sešitu    pošlete na mail
                        str. 169,cv.1 vypracujte do sešitu
M   násobení a dělení číslem 100
      PS    str.29, př. 5,6,7     př. 5  pošlete na mail
               str.36,př.1
PRV   život v přírodě
          PS   str. 56  vypracujte pouze levý sloupeček  (1. - 9.)
ČT  -  str.167 - 168

 
 
25.5.  pondělí
 
ČJ   pád podstatných jmen
       učebnice  str.165, cv.8 ústně
                        str.165,cv. 10 dokončení    poslat na  mail
                        PS  str. 46,cv.7
M    násobení a dělení číslem 100
        PS  str.28,př.5    +  str.29,př. 3,4
ČT     čítanka str.165 - 166
          písanka  str. 25 dokončete

Dobrý den,
od pondělí se budeme dělit na domáci (Korenčiaková) a školskou skupinu (p. uč. Štrynclová). V MS teams vytvořím nový tým - 3.A domácí skupina. 
Online výuku budeme mít v úterý v 9:00 a ve čtvrtek v 9:00.
Děkuji, Korenčiaková

Výuka anglického jazyka od 25.5. 2020: Školní skupinu 3.A bude vyučovat Mgr. Gabriela Štrynclová, online skupinu povede Mgr. Miriam Korenčiaková. Tím pádem nastává nové rozřazení žáků, které bude platné až do konce školního roku. Od příštího týdne tedy prosím komunikujte s vyučující školní skupiny, pokud Vaše dítě nastoupí do školy. Pokud Vaše dítě bude pokračovat v domácím vzdělávání, obracejte se prosím na kolegyni Korenčiakovou. Děkuji. S pozdravem Štrynclová Gabriela 

 


22.5.  pátek

ČJ   pád podstatných jmen

      učebnice str.165, cv.10  vypracujte pouze první sloupeček, slova doplňte,napište do sešitu pod sebe, k jednotlivým slovům připište správnou dvojici tázacích zájmen a určete pád - pošlete na mail

       naučte se pádové otázky

M     porovnávání úseček

       učebnice str.130,př.1,2,3  + př.4 vypracujte do sešitu nebo na papír

ČT     - čtěte si oblíbenou knihu

            psaní  str.25  Jak se chováme v restauraci  - věty napište ve správném pořadí

TV    zacvičte si

       


21.5.  čtvrtek

ČJ   pád podstatných jmen

       učebnice str.164 tabulka  učte se pádové otázky

                    str.164, cv.6 ústně

                    str.165,cv.9  cvičení napište do sešitu a nad slovo napište číslo pádu         pošlete na mail

M     násobení a dělení číslem 100

        učebnice str.91,př.1,2,3 ústně  +  PS   str.29,př.1,2

PRV    přírodní společenstva

         PS   str.55 celá

HV     zazpívejte si některou písničku z učebnice hudební výchovy

PČ    pomáhejte doma


 

 20.5.   středa

online výuka od 10,00 hodin

ČJ     pád podstatných jmen

         učebnice str.162 - 163, cv. 1,4,5   ústně

M      dělení číslem 10

          učebnice str.90,př.3,4 ústně

           PS   str.28,př.3 (napište pouze příklad a odpověď),     příklad 4 vypočítejte a pošlete na  email

ČT     čítanka  str.170 - 171

VV     nakreslete ve volné chvíli zážitek z víkendu


19.5.  úterý

ČJ   podstatná jména - číslo,rod

      učebnice str.162,cv.2  věty napište do sešitu a určete slovní druhy

      PS   str.45,cv.6          obě vypracovaná cvičení pošlete na  email

M   násobení a dělení číslem 10

       PS   str.28,př.1  dokončete  +  př.2  napište pouze příklad a odpověď

PRV    čím se živí živočichové

          učebnice str.61  pozorně si přečtěte + PS  str.54  vypracujte

ČT     čítanka str.168 - 169

        písanka  str.24 dokončete

TV    zacvičte si pro radost

Pozorně si přečtěte oba články v učebnici čj na straně 162,cv.1.  S tímto cvičením budeme pracovat při online výuce.

              


18.5.  pondělí

ČJ   podstatná jména - rod,číslo

      PS  str.45,cv.4,5    pošlete na  email

M   násobení číslem 10

       učebnice str.89,př.1,2,  ústně

       PS  str.28,př.1   vyřešte pouze první sloupeček

       PS  str.27,př.5  vypočítejte a pošlete na email

PRV     bezobratlí živočichové

           učebnice str.60   pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

ČT    - čítanka str.167 - 168

         písanka str.24  vyluštěte pouze první křížovku


 Anglický jazyk (Korenčiaková) 18.5.-22.5.

Poslechněte si text ze str. 42/1. Zde ke stažení:   https://ulozto.cz/tamhle/CzR5N3ruNaDO , jestli to ještě nemáte.

Poslechněte si písničku ze str. 43.

 

Anglický jazyk (Štrynclová) 18.5.-22.5. 

Zapište si do slovníčku a naučte se slovní zásobu z 8. lekce: favourite - oblíbený, famous - slavný, boring - nudný, great - báječný, skvělý, quiz - kvíz, vědomostní soutěž, channel - kanál, program (ve smyslu vysílací kanál). What TV programmes do you like? Jaké máš rád(a) televizní programy? I don't like cartoons. Nemám rád(a) kreslené filmy. I like comedies. Mám rád(a) komedie. When is it on? Kdy to dávají? 

Ve čtvrtek proběhne poslední online výuka od 10 hodin. 


15.5.   pátek

ČJ   - rod podstatných jmen

        PS  str.44,cv.2 dokončit

              str.44,cv.3  vypracujte a pošlete na   email

M     - přenášení úseček

          učebnice str.129  +  PS  str.43,př.3,4

TV    - zacvičte si

ČTENÍ    čtěte si oblíbenou knihu

Pošlete na email obrázek k článku  Zázrak.


  14.5. čtvrtek

  Prosím o sdělení,zda Vaše dítě nastoupí - nenastoupí od 25.5. do školy,zda bude chodit na obědy,do družiny a v kolik hodin bude odcházet domů ( s kým).

ČJ - rod podstatných jmen

      učebnice str.161,cv. 4  vypracujte do sešitu

M  - počítání do tisíce

      učebnice str.88,př.4 vypracujte do sešitu         pošlete na  email

       PS  str.27,př.3,4

PRV - stavba těla živočichů

         PS  str.52  celá     pošlete na  email

HV  - zazpívejte si pro radost

PČ   - pracujte se stavebnicí


   13.5.  středa

   ČJ  - rod podstatných jmen

          učebnice str.159 - 160,cv. 1,2,  ústně

          PS  str.44,cv.2  první sloupeček                     online výuka od 10,00 hodin

   M  - počítání do tisíce

          PS  str.27,př.1,2,6

   ČT- čítanka str.165 - 166

         písanka str.23 dokončit stránku        poslat na  email

   VV  - ve volné chvíli namalujte obrázek k článku Zázrak (str.156 -159),možná jste viděli film Karlík a továrna na čokoládu. Můžete malovat,co se vám na něm líbilo.


  12.5.  úterý

   ČJ - číslo podstatných jmen    

             učebnice str. 159,cv.3a  napište do sešitu   +  PS  str.43,cv.1

   M  - počítání do tisíce

         učebnice str.87,př.1  ústně

                       str.87,př.2,3  pracujte do sešitu (př.3 zápis,výpočet,odpověď)      oba příklady pošlete na  email

  PRV  - savci

            učebnice str.59  pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

             PS   str.53  dokončete                pošlete na  email

  ČT   - čítanka str.164

           písanka   str.23  věty správně seřaďte a napište

  TV  - zacvičte si


 Anglický jazyk (Korenčiaková) 11.5.-15.5. 

Víte, že 10.5. je Den maminek? Vyslechněte si písničku a zkuste se ji naučit zpívat a potěšte své maminky : https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng

-udělejte si cvičení v PS: str. 34, 35 (celé strany)

Anglický jazyk (Štrynclová) 11.5.-15.5. 

Zašlete mi PS 35/4 - již jsme spolu dělali ústně. Online výuka bude opět ve čtvrtek od 10 hodin. Na čtvrtek si připravte The Dragon Crown (učebnice str. 37). Budeme to společně číst a překládat. Kdo bude mít hezkou výslovnost a bude pěkně překládat do češtiny, dostane jedničku do bakalářů. Ve čtvrtek dokončíme 7. lekci. 


    11.5.  pondělí

   ČJ   - číslo podstatných jmen

           učebnice str. 158,cv.1  ústně

                        str.159,cv.2    napište do sešitu             pošlete na  emal

   M   - zaokrouhlování

           PS   str.26, př.4,5

   PRV   - plazi,ptáci

             učebnice str.59   pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

             PS  str.53  nakreslete obrázky do rámečků    PLAZ, PTÁK

   ČT   čítanka str.163

         písanka  str.22   dokončete

         

                       


   7.5.  čtvrtek  

   ČJ - tvary podstatných jmen

         učebnice str.157,cv.3 vypište do sešitu pouze to slovo,které do řádku nepatří

         učebnice str.157,cv.4 napište do sešitu tři řádky, podtrhněte červeně podstatná jména . modře slovesa        pošlete na   email

    M - zaokrouhlování

         PS   str.26,př. 1,2,3

   PRV - obratlovci - stavba těla

            učebnice str.58 - pozorně si přečtěte kapitolu ryby a obojživelníci

            PS   str.53 - nakreslete obrázek do rámečku    RYBA, OBOJŽIVELNÍK

   PČ   - vyrobte mamince přání ke Dni matek

  HV  - zazpívejte  mamince hezkou písničku


   6.5. středa 

   online výuka od 10,00 hodin

   ČJ  - tvary podstatných jmen

          učebnice str. 157,cv.2,3  ústně

   M  - zaokrouhlování trojciferných čísel

          učebnice str.86, př.1,2,3,4   ústně

          vypočítejte do sešitu str.86,př.2  (první a druhý sloupeček)  +  str.86,př.4 (první a druhý sloupeček)          pošlete na   email

   ČT    - čítanka  str.67,68

     VV- ve volné chvíli namalujte maminku nebo tatínka


    5.5.  úterý

   ČJ      - tvary podstatných jmen

               učebnice str.156 - 157, cv.1a ústně,   cv.1b vypracujte do sešitu        pošlete na   email

               pozorně si přečtěte rámeček   PAMATUJTE  SI !!!

  M     - odčítání stovek

           učebnice str.85,př.6    zápis,výpočet,odpověď    pošlete ne   email

           str.85,př.8   utvořte pět příkladů na sčítání  a pět na odčítání,příklady pište do sešitu a vypočítejte

   PRV   - společné znaky živočichů

              učebnice str. 57  zopakujte si    +  PS  str.51 vypracujte celou stránku

   ČT    - čítanka str.162

             písanka  str.22  napište správně SMS zprávu


   4.5.  pondělí

   ČJ   - citoslovce

           učebnice str. 148,cv. 2    opište do sešitu a podtrhněte citoslovce           pošlete na  email

           PS   str. 39,cv. 5 dokončete

   M    - odčítání stovek

            učebnice str. 85,př. 7  - druhý a třetí sloupeček opište do sešitu a vypočítejte     +    PS  str.25,př.5    dokončete

   PRV  - společné znaky živočichů

             učebnice str. 57   pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

  ČT     - čítanka str.161

            písanka  str.21  dokončete


 Anglický jazyk (Korenčiaková) 4.5.- 7.5.

-Napište 4 věty o pocitech a činnostech, podle prezentace, kterou jsem vám poslala (na online hodině jsme prezentaci dělali a zkoušeli jsme psát věty). Prosím věty mi pošlete na mail.

-Zopakujte si dny v týdnu: https://learningapps.org/2913500

-zazpívejte a zatančete si na písničku: https://www.youtube.com/watch?v=GfCMRk-osJ8&list=PLuA1ZglCNtF3QVzypLlIJDordXp30mhz ( namísto when (když) se v písničce používa if (jestli).

- na online hodinu si připravte, prosím, rozvrh hodin (nemusí být anglicky) a učebnici ChitChat.

 

Anglický jazyk (Štrynclová) 4.5.-7.5. 

Online výuka opět proběhne ve čtvrtek od 10 hodin. Za DÚ si připravte svůj rozvrh v PS 35/4, budeme o něm hovořit. Pracovní činnosti přeložte jako Crafts a prvouku jako Science. Zopakujte si dny v týdnu včetně Saturday (sobota) a Sunday (neděle). Na online hodině budeme dělat i tato cvičení: PS 36/5, 6 a PS 37/7. Připravte si to, prosím, ať nám to jde rychleji :)-     30.4.  čtvrtek

   ČJ    - citoslovce

            učebnice str.148, cv. 1,2,3 ústně

            PS   str.62 , cv.3   ve druhém odstavci doplňte pouze vynechaná písmena

   M     - přenášení úseček

             učebnice str.129   +  PS   str.43,př.1,2

   PRV    živočichové - společné znaky

             učebnice str. 56  pozorně si přečtěte

             -zvolte si jedno zvíře ze svého okolí a napište do sešitu, co o něm víte        pošlete na  email

   HV   - zazpívejte si pro radost

   PČ   - pomáhejte doma


   29.4.  středa

  ČJ     - slovní druhy opakování

            učebnice str.153,cv.7,8,  + str.154, cv. 9                         online výuka  od 10,00 hodin

   M   - odčítání stovek

          PS  str.25, př.1,2      vypočítejte a pošlete na  email

   VV  - nakreslete ve volné chvíli oblíbené zvíře za svého okolí

   ČT  - čtěte si oblíbenou knihu

           písanka  str. 21  napište,co všechno bývá na pouti


28.4.  úterý

ČJ      - částice

          učebnice str.146,cv.1  z úryvku vypište do sešitu tři věty přací a podtrhněte slova, kterými začínají                 pošlete na   email

          pozorně si přečtěte rámeček  PAMATUJTE   SI !!!!!!

           PS   str.62,cv.3   doplňte v prvním odstavci (ke slovu do pytlů )pouze vynechaná písmena

 

M    - odčítání stovek

         učebnice str.84,př.1,2, ústně

                           str.84,př.3 žluté sloupečky opište do sešitu a vypočítejte         pošlete ne  email

                           PS   str.25,př.3

PRV      - plody

             učebnice str. 53 zopakujte si  + PS  str.50  dokončete  stránku

ČT    - čítanka str.158 - 159

          písanka str.20 dokončete  ( otázky si pouze řekněte)


27.4.  pondělí

ČJ     spojky

        - učebnice str.146, cv.5   celé cvičení opište do sešitu, v první větě určete slovní druhy ( nadepište číslicí)    pošlete na email

M     - sčítání stovek 

           PS   str.24, př.5    vypočítejte a pošlete na  email

           PS   str.25,př. 4

PRV    - plody dužnaté a suché

            učebnice str.53    pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

ČT   - čítanka str.156 - 157

         písanka  str.20   opište první a druhou větu


 AJ Štrynclová týden 27. 4. - 30. 4. : Vypracujte prosím v PS celou stranu 34 a zašlete mi ji na mail. Cvičení 2 ze strany 34 jsme dnes se žáky dělali ústně, ale vypadl bohužel internet, což doufám příští týden již nenastane. Zopakujte si na příští týden číslovky (mj. str. 62 v učebnici) a naučte se názvy dnů v týdnu (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday). Ráda jsem žáky slyšela a viděla. Příští čtvrtek budeme pracovat s PS str. 35 a s časovými údaji např.: It's four o'clock. Jsou čtyři hodiny. It's one o'clock. Je jedna hodina. It's half past two. Je půl třetí (doslova je půl po druhé). It's half past six. Je půl sedmé. (Doslova je půl po šesté). 

AJ Korenčiaková 27.4.-30.4.

-poslechněte si písničku o pocitech a slovíčka (pocity) si vypište do sešitů: happy, sad, hungry, thirsty, atd. Budeme o nich mluvit na online hodině: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/feelings-are-feelings

-poslechněte si příběh Animal Shelter: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-animal-shelter

 


 24.4.  pátek

ČJ     - spojky

          učebnice str.145, cv.3   napište do sešitu a barevně vyznačte spojky, podtrhněte všechna podstatná jména                 pošlete na mail

           učebnice str.145,cv.4  ústně

M      - rýsování pomocí kružítka

           učebnice str.128

           PS    str.42, př. 2,3,4,5

TV    - zacvičte si

ČT   - čtěte si oblíbenou knihu

NAUČTE   SE   SLOVNÍ   DRUHY  V  TOMTO  POŘADÍ :  podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

 


 

 23.4.  čtvrtek

ČJ    - spojky

         učebnice str.144,cv.1   ústně

         pozorně si přečtěte rámeček  PAMATUJTE  SI !!!!

        učebnice str.145, cv.2    vyberte z nabídky vhodnou spojku a napište do sešitu čtyři souvětí, spojky barevně vyznačte              pošlete na mail

 

         

M      - sčítání stovek

          učebnice str.83,př.3      ústně

          PS    str.24, př. 2,3,4

PRV     - list, květ

            učebnice str.51 - 52     nakreslete do sešitu obrázek listu na str.51

            PS   str.49    ofoťte a pošlete na mail

HV    - zazpívejte si píseň, kterou máte rádi

PČ    - pomáhejte doma  - ukliďte si např. svůj pokojíček


 22.4.   středa

ČJ          - slovní druhy  opakování           online výuka

               učebnice str.152,cv.4

               připravte si napsaná slova

M          -  sčítání stovek

                učebnice str.83,cv.1,2    + PS   str.24,př.1

ČT         - čítanka   str.154 - 155

VV        - ve volné chvíli si namalujte strom s dutým kmenem a podle své fantazie do něj " něco" vložte


 21.4.    úterý

ČJ      - předložky

           PS     str.42, cv.13

           učebnice str.145,cv.4   vyberte si z tohoto cvičení 10 libovolných slov, ve kterých doplníte i - y a napište do sešitu    - pošlete na mail

M     - sčítání a odčítání

          PS    str.23,př.5

          učebnice str.82,př.8 ústně  +  př. 9,10   pracujte do sešitu

PRV    - nadzemní část rostlin

           učebnice str.50 - 51 zopakujte si  +  PS  str.49   dokončete

           ve volné chvíli nakreslete  bylinu, keř, strom

ČT     -  čítanka  str.152 - 153

           písanka  str.19 dokončete

NAPIŠTE  SI  DO  SEŠITU TATO SLOVA :  opice, líný, před, ho, čtyři, cvičí, dvoje, chodíš, límec, veselý, odpoledne, za , omyl, malá, vlevo, kalendář, neděle, skončila  (budete je potřebovat na středeční

                                                          online výuku)


 

20.4.  pondělí

ČJ       - předložky

            učebnice str.144,cv.7,8,    ústně

            PS    str.42, cv.12     vypracované pošlete na mail  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

            zopakujte si názvy slovních druhů

M      - odčítání

           PS     str.18, př.7,8    +   str.23,př.4

           - napište do sešitu tyto příklady pod sebe ( písemné sčítání a odčítání) , vypočítejte a pošlete na mail

              44 + 38,  27 + 55,  72 - 47,  86 - 39

PRV    - nadzemní části rostlin

            učebnice str.50 - 51             skolakov.eu/prvouka - 3.tř.     nadzemní části rostlin - stonky

            PS    str.49    žlutý rámeček   - přiřaďte názvy k obrázkům

ČT      - čítanka  str.150 - 151

             písanka  str.19     odpovězte na otázky celými větami a napište čtyři řádky

 


 Anglický jazyk (Korenčiaková) 20.4.-24.4.

Dobrý den,

Posílám úkoly na tento týden.

Online hodina bude ve čtvrtek od 9:45- 10:15. Těším se :)

- zatančete si na písničku Ram Sam Sam Song:

https://www.youtube.com/watch?v=MU5nBCF5c94

-udělejte si interaktivní cvičení: https://learningapps.org/553753

-udělejte si interaktivní cvičení: https://learningapps.org/680006

-udělejte si interaktivní cvičení: https://learningapps.org/1408023

 

Anglický jazyk (Štrynclová) 20.4. - 24.4. 

Online hodina proběhne ve čtvrtek 10:00 až 10:45. Naučte se, prosím, slovíčka ze 7. lekce: What time is it? Kolik je hodin? It's nine o'clock. Je devět hodin. A názvy školních předmětů: Art - výtvarná výchova, Music - hudební výchova, History - dějepis, Science - přírodní vědy, I.T. (čti aj tý) - výpočetní technika (počítače), P.E. (čti pí í ) tělesná výchova. Kromě toho si zatančete na písničku a udělejte interaktivní cvičení, která zadala kolegyně Korenčiaková. Jedná se o přiřazování obrázkům k mluveným slovům. Je to moc pěkné procvičování. Těším se na čtvrtek :)- 

 


 

 17.4.  pátek

ČJ     předložky

        učebnice str.143, cv.6    doplňte básničku a do sešitu napište čtyři řádky, podtrhněte předložky             pošlete na email

        PS    str.41,cv.11

M     odčítání

       učebnice str. 82,př. 6,7     oba příklady počítejte do sešitu ,u slovní úlohy nezapomeňte na zápis,výpočet a odpověď

TV   zacvičte si

ČT    - čtěte oblíbenou knihu

          písanka str.18 dokončete


 

 16.4.  čtvrtek

ČJ       předložky

           učebnice str.142, cv. 2,3, ústně

           str. 143,cv. 5a    celé cvičení napište do sešitu a  dejte do kroužku všechny předložky    - pošlete na mail    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

           - naučte se zpaměti názvy slovních druhů v tomto pořadí : podstatná jména,přídavná jména,zájmena,číslovky, slovesa,příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce (ještě budeme probírat)

M      odčítání

        učebnice str.82,př.5    napište do sešitu a vypočítejte          - pošlete na email

        PS   str.23,př.2

PRV     - podzemní části rostlin  - kořen

             učebnice str.50    +  PS   str.49  zelený rámeček

PČ     - pomáhejte doma s úklidem

HV    - zazpívejte si pro radost

 


15.4.   středa

ČJ      předložky

         - učebnice str. 141 - 142,cv.1  přečtěte si úryvek z pohádky a doplňte slova, která v ní chybějí

           pozorně si přečtěte na str.142  PAMATUJTE  SI !!!!!

           do sešitu napište ze strany 142 (nahoře)  tři řádky  (Princezna ale naspadla.....) a podtrhněte předložky

M    - odčítání s přechodem přes základ 100

        učebnice str. 81,př. 1,2            str.82,př. 4,5

        PS     str.23,př.1,3              online výuka od 10,00 hodin

ČT     - čítanka  str.149

           písanka     str. 18  opravte věty a napište je


14.4 .  úterý

ČJ     zájmena

        - učebnice str.140,cv. 1 a,b   ústně

          na straně 141 si pozorně přečtěte  rámeček  PAMATUJTE  SI !!!!

          str.141 , cv.2  prohlédněte si dvojice vět, z druhých vět vypište do sešitu pouze zájmena  

M     kruh a kružnice

       učebnice str. 128,př.4

       PS  str.41,př. 5,6

            str.42, př.1

PRV      - části kvetoucích rostlin

              učebnice str. 50    pozorně si prohlédněte první obrázek

              PS   str.49   vypracujte žlutý rámeček, popište části kvetoucích rostlin

TV     - udělejte si rozcvičku

ČT    - čítanka str. 148

          písanka str. 16  dokončete

Rozšiřující učivo pro dobrovolníky      skolakov.eu/cesky jazyk/ 3. třída zájmena - vyhledávání zájmen

                                                                      prvouka - nadzemní části rostlin

 

Anglický jazyk (Korenčiaková) 14.4.-17.4. Dobrý den, posílám v přílohách úkoly na tento týden (3.ročník 14.4.-17.4. Koren.; Snake game Korenčiaková)

Anglický jazyk (Štrynclová) 14.4.-17.4. Vypracujte, prosím, téma Velikonoce (Easter) z prac. seš. str. 64/1, 2. Ve cvičení 2 si vyberte jeden z textíků (buď to, co říká Hana, nebo to, co říká Lucy a zkuste věty přeložit do češtiny. Vše mi zašlete na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ke kontrole. Kdo chce, může si cvičení 1 pěkně vybarvit :)- Bonusový úkol pro rychlé děti: Podívejte se na velikonoční video a vajíčkách: https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


 

 8.4.  středa

ČJ        - číslovky

             učebnice str.139,cv. 3,4,5    ústně

             PS   str.41,cv.10                                online výuka

M        - sčítání

             učebnice str.80,př. 8   ústně vypočítej

             PS    str.22, př. 2,3   - nezapomeňte na zápis, výpočet a odpověď

ČT     - čítanka  str.131 - 132  Před Velikonocemi

          - písanka  str.17  dokončete

VV    - ve volné chvíli vymyslete vlastní kraslici, můžete malovat na vajíčko opravdové nebo papírové

 

Děkuji dětem za plnění úkolů a rodičům za spolupráci. Všem Vám přeji krásné VELIKONOCE !!!!!!!


    

 7.4.  úterý

ČJ         - číslovky

                učebnice str.138,cv.1  ústně

                pozorně si přečtěte rámeček   PAMATUJTE  SI !!!!!!

               učebnice str.139,cv.2   vypište do sešitu číslovky

M         - sčítání

             učebnice str.80,př.6   vypracujte tužkou do učebnice

                           str.80,př.7  napište příklady do sešitu a vypočítejte, potom je očíslujte podle toho, jak na sebe navazují

            PS    str.22,př.4

PRV    - polní plodiny

           učebnice str.47   pozorně si přečtěte a prohlédněte obrázky

           PS   str.48    dokončete stránku

ČT    - čítanka str. 129 - 130

          písanka str. 17  napište tři věty

Rozšiřující učivo pro dobrovolníky   skolakov.eu/matematika 3.roc.  sčítání a odčítání do 1000

               

   


6.4.2020 Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, v přílohách (jsou 3, označené příslušným datem) posílám úkoly na tento týden.

6. 4. a 8. 4. Anglický jazyk (Štrynclová):  Opakujte si celou 6. lekci na základě poslechů. Zde přikládám odkaz na veškerá poslechová cvičení dané lekce. Stopy jsou značeny v učebnici i v pracovním sešitu. Např. text v učebnici na straně 28 odpovídá zvukové stopě 38, text na straně 29 stopě 39 a tak dál. Tento link bude platný do 16.4. 2020.
www.uschovna.cz/zasilka/WSZ4J35VL7F5F4ZW-4WZ

Kdo ještě nenakresill obrázek podle popisu v angličtině - viz příloha zcela dole na stránce nazvaná AJ kreslení - tak úkol může dodělat tento týden. Zatím ho splnili pouze čtyři žáci. Výsledný obrázek vyfoťte a pošlete mi ho buď přes Komens nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těším se na vaše díla!  


 

 6.4.  pondělí

ČJ     - slovní druhy opakování

           učebnice str.137,cv.4a    - doplňte do vět vhodná příslovce a ta napište do sešitu, pošlete na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo na WhatsApp

           učebnice str. 151,cv.2  - nejdříve si řekněte a potom napište do sešitu tři řádky, podtrhněte přídavná jména

M      - sčítání

         učebnice str.79,př.2   pozorně si prohlédněte rozklad menšího čísla

                      str.79,př. 3,4 ústně

                      str.80,př.5  pozorně si prohlédněte

          PS   str.22,př.1  vypočítejte

PRV    - polní plodiny

            učebnice str.46

      - přečtěte si celou stránku a prohlédněte obrázky

       PS   str.50  - do žlutého rámečku nakreslete alespoň čtyři listy

ČT     - čítanka str.145  - můžete si nakreslit vlastní létající koberec

                      str.146 - 147

         - písanka  str.16   napište pouze věty, které patří pod nadpis  NA KONCERTĚ

 

Děkuji všem, kteří posílají splněné úkoly !!!!!!!!

 


3.4. pátek

ČJ     - příslovce

          učebnice str.137, cv.2,3 ústně

          učebnice str. 138, cv. 5   podle vzoru napište do sešitu pouze první sloupeček

M     - kruh a kružnice

       učebnice str.127  - pozorně si prohlédněte příklad 5 a potom pracujte do PS   str.41,př. 2,3,4

         - zopakujte si na volný list papíru rýsování kružnic ( můžou se i protínat), nezapomeňte si nejdříve vyznačit střed kružnice !!!!!!

TV   - udělejte si krátkou rozcvičku

ČT    - čtěte si oblíbenou knihu

          písanka str.15 dokončete

Do mailu posílám krátké opakování z češtiny a matematiky. Stačí vyplnit a poslat zpět ( do 6.4.). Nemusíte tisknout.


 

 2.4. čtvrtek

ČJ      - příslovce

           učebnice str.136,cv.1    - práce do sešitu  - napište uvedená slova do čtyř sloupců podle toho, jak se na ně můžeme zeptat :

            kde ?                  kam ?                          kdy?                            jak?

           - str.137  - pozorně si přečtěte tabulku   PAMATUJT!E  SI !!!!

M    - sčítání a odčítání

         PS   str.21, př. 2, 3 (dokončit),4,5

PRV    - Užitkové rostliny

            - učebnice str.45  - pozorně si přečti a prohlédni obrázky

              PS   str.48   - vypracuj pouze zelený rámeček

HV     - zazpívej si oblíbenou písničku

VV    - ve volné chvíli namaluj obrázek ke knize, kterou právě čteš

Rozšiřující učivo pro dobrovolníky :   www.rysava.websnadno.cz/matematika 3.rocnik   - počítání do 1000

                                                   www.rysava.websnadno.cz/ cesky jazyk -3.roc.   - podstatná jména

                                                                                                                           slovesa

                                                                                                                           přídavná jména

Anglický jazyk (Korenčiaková)- Dobrý den, moc se omlouvám, zapomněla jsem vám napsat čísla nahrávek. Píseň ze strany 29- Track 39 ChitChat2 CD1; The Dragon Crown- Track 43 Chit Chat 2 CD1.

Anglický jazyk Štrynclová - nakreslete obrázek podle popisu v angličtině - viz příloha zcela dole na stránce nazvaná AJ kreslení. Výsledný obrázek vyfoťte a pošlete mi ho buď přes Komens nebo na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těším se na vaše obrázky! 

 


 1.4.  středa

ČJ       - přídavná jména

            - učebnice str.136,cv7  - vypište do sešitu všechna přídavná jména a pošlete na mail

              PS  str.39,cv.5  - vypište přídavná jména

                    str.40,cv.9

Rozšiřující cvičení pro dobrovolníky - skolákov.eu/cesky jazyk - 3.třída - slovní druhy

                                                     skolákov.eu/cesky jazyk 2.třída - slovní druhy

M       - odčítání

            učebnice str.78, př.1,2,3,4        - příklad 1,3,4 vypočítej do sešitu

            PS  str.21,př.3   vypočítej pouze první sloupeček

PČ     - práce se stavebnicí     - určitě doma nějakou máš

ČT   - čítanka str.142 - 144

        - písanka str. 15 napiš pouze doplněné věty

1. 4. Angličtina Štrynclová - PS str. 32 a 33 (Review B) - vyplnit a zkontrolovat si dle přiložených vzorů. Jedná se o dva soubory ve formátu pdf, které naleznete zcela dole na této stránce a nesou název AJ 3A PS 32.pdf a AJ 3A PS 33.pf. 


31.3. úterý

ČJ      - přídavná jména

           učebnice str.135,cv.5  ústně

           PS   str.39,cv.6   nejdříve spojujte a potom napište

                  str.40,cv.7

M   - odčítání

       PS   str.20,př. 4,5,6   - u příkladu 5 nezapomeň na zápis,výpočet a odpověď

              str.22,př.5

PRV  - Okrasné rostliny - učebnice str.44   - pozorně si prohlédni obrázky

          Podívej se, které okrasné rostliny máte doma. Můžeš si některou nakreslit.

ČT     - čítanka str.140 - 141

           písanka str.14 dokončit

 

 


Milé děti, všechny vás zdravím a chválím za plnění zadaných úkolů. Děkuji všem, kteří poslali práce z VV a PČ.

Děkuji také rodičům za dosavadní spolupráci.   A.A.

 

Nové učivo:

30.3. pondělí

ČJ     - přídavná jména

           učebnice str.135,cv.4 - ústně

                        str.135,cv.6 opište do sešitu a podtrhněte všechna přídavná jména

           Abych viděla,jak se vám práce daří, vyfoťte a pošlete na WhatsApp nebo na email.

           PS    str.40,cv.8

M     - odčítání

         učebnice str.77,př.1,2,3 ústně

        PS   str.20,př.1,2,3

PRV   - Zvláště chráněné rostliny    - učebnice str.41

           PS   str.47 dokončete

ČT    - čítanka str.138 - 140

          písanka str.14 - napište pouze doplněné věty

Rozšiřující učivo pro zájemce       - skolákov.eu/cesky jazyk - 3.třída - slovní druhy


 30. 3. pondělí 

AJ Štrynclová: procvičujte slovní zásobu na: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

Zaměřte se na téma "oděvy" (clothes). V této sekci doporučuji cvičení s názvem "Co je to?" (What's this? What are these?), kde vidíte obrázky a máte nahlas říct anglické slovíčko, které si pak zkontrolujete tím, že na obrázek kliknete a slovíčko se objeví napsané. Dobré jsou i další části - procvičování slovíček s hodnocením nebo přiřazování slovíček k obrázkům. Ti rychlejší z Vás jistě zvládnou i téma "v bytě" (in the flat). U obou témat si můžete zahrát oblíbenou šibenici (hangman), ale pozor! - na písmena je nutné klikat postupně - od začátku slova a ne na přeskáčku :)- Ale na to určitě přijdete :)- Enjoy!    

Aj Korenčiaková: V příloze posílám úkoly na týden 3.A 30.3.- 3.4.  Můžete se také podívat na úkoly, které zadala pí. učitelka Štrynclová svojí skupině (výše), jsou to moc hezké aktivity. Korenčiaková


27.3. pátek

ČJ       - přídavná jména

            učebnice str.133 - 134, cv.1,2,3   ústně

            -pozorně si přečtěte tabulku  PAMATUJTE SI  !!!!!

M      - učebnice str. 126,př. 1,2,3 ústně  -  kruh , kružnice

          PS   str.41,př. 1

TV   - nezapomínejte na cvičení

         - můžete si zacvičit v 8,55 a 11,55 s ČT2

ČT    - čtěte si oblíbenou knihu

         - písanka   str.13 - pište hůlkovým písmem, obrázky si můžete vybarvit

Milé děti, moc vás všechny zdravím!!!!!!!! Pilně pracujte zadané úkoly a mějte se hezky !!!!!!

Pokud máte hotové práce z VV a PČ, můžete je vyfotit a poslat na WhatsApp nebo na email adamcova.stolinska@seznam.cz


26.3. čtvrtek

ČJ       - učebnice str.151,cv.1 - pracujte do sešitu

            - vypište z obrázku co nejvíce podstatných jmen a roztřiďte je do sloupečků :

               osoby                        zvířata                        věci

            - potom si řekněte, co osoby, zvířata a věci na obrázku dělají

            PS      str.39,cv.5   - podtrhněte modře slovesa a červeně podstatná jména

M        - učebnice str.76, př.1,3,4    ústně

                           str.76,př.2     napište do sešitu druhý a třetí sloupeček

            PS    str.19,př.6

HV       - zazpívejte si oblíbenou písničku

             opakujte si noty

PRV    - zopakujte si v učebnici na straně 41 léčivé a jedovaté rostliny

            PS   str.47 - léčivé rostliny  - vystřihněte a vlepte na patřičná místa části těl rostlin

PČ       - narýsujte několik kružnic, vybarvěte, vystřihněte a nalepte na volný list papíru

              


 

Anglický jazyk 23.3.-27.3. 2020

Korenčiaková: úkoly v příloze dole: 3.A 23.3.-27.3. 

Štrynclová: 23.3. Učebnice str. 8 - přečíst, přeložit ústně a zodpovědět na otázky. Kdysi jsme to vynechali, protože jsme neuměli veškeré číslovky. Pozor na čtení desetinné čárky - např. 1.5 se čte "one point five".   

25.3. a 24.3. Zapište si do sešitu, co jste celý den jedli. Např. breakfast: milk, cereals, lunch: meat, potatoes. Snažte se používat slovíčka, která již znáte, ať to není příliš těžké. Dobrou chuť! :)- 


 

25.3. středa

ČJ      - učebnice str.132,cv.4

           - doplňte do vět vhodná slovesa a tato slovesa napište do sešitu

           PS   str.38,cv.3

M     - učebnice str.75,př.5,6,7

          PS str.19,př.3,4,5

VV   - Jak trávíte volný čas - nakreslete ( použijte pastelky)

ČT    - psaní  str.12 dokončit

       - čtěte si oblíbenou knihu


 INFO:  na BAKALÁŘÍCH si rozkliknete  VÝUKA - PŘEHLED VÝUKY, nahoře vyberete předmět, objeví se zápis v třídní knize např. podstatná jména. Rozklikněte a najdete cvičení na dané téma.


24.3. úterý

ČJ        - učebnice str.132, cv.2   - cvičení napište a podtrhněte slovesa

             PS    str.37,cv.2

                     str.38,cv.4

M      - učebnice str.74,př.1

                        str.74,př. 2,4 doplňte do učebnice tužkou

                        str.74,př.3  vypracujte do sešitu

           PS    str.19,př.1,2

PRV    - učebnice str.41   pozorně si přečtěte

            PS    str.47 - pouze zelený rámeček

ČT      -  čítanka str. 137 - 138

          - písanka  str. 12  - doplňte pouze tabulku


 

23.3 pondělí

ČJ        - učebnice str.131,cv.9

             - napište věty, aby vzniklo souvislé vyprávění

             v napsaných větách podtrhněte podstatná jména

            str.131,cv.1 ústně   +  pozorně si přečtěte barevný rámeček

            str.132,cv.3  ústně    - cvičení si přečtěte a vyhledejte slovesa

M      - učebnice str.73,př.4

          PS    str.17,př.5

                 str.21,př.1,6

PRV    - PS  str.46 dokončit

ČT      - čítanka str.135 - 136

           - písanka str.11

            


20.3.  pátek

ČJ       - slohová cvičení  učebnice str.122 -124

             cvičení 6,7,8  - napište velmi krátkou odpověď

             cvičení 9,10,11,12, ústně

M       - PS  str.17,př.3,4

          - vyzkoušejte si na volný list papíru rýsování kružnice  - návod naleznete v učebnici na straně 128

HV    - narýsujte si notovou osnovu a procvičujte noty

VV   - nakreslete dvě jarní květiny

AJ- Prosím o víkendu vypracovat v PS: str. 32. Jestli můžete, úkol ofoťte a pošlete mi ho na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nemám všechny vaše e-mailové adresy a některé přílohy vám musím posílat e-mailem, protože je tady nemůžu vložit. Proto se mi, prosím, snažte úkoly poslat. Děkuji mockrát.


 

 19.3. čtvrtek

ČJ      - učebnice str.130,cv.8   - celé napsat, podtrhnout všechna podstatná jména a seřadit je podle abecedy ( stačí očíslovat)

M      - učebnice str.73,př,1,2,3

           příklad 3 - písemně do sešitu

           PS  str.17,př.1,2

PRV   - učebnice str.40 pozorně přečíst

           PS     str.46 - vybarvit a pojmenovat obrázky

ČT    - práce s textem ( slohové úkoly)

          učebnice čj   str.121 - 122,cv.1,2,3,4,5  ústně

         - potom si čtěte oblíbenou knihu

TV  - nezapomínejte na pořádnou rozcvičku !!!!!!

AJ Štrynclová - uč. 29 - přečíst text a přeložit. 

AJ Korenčiaková: Dobrý den, v příloze dole posílám úkol. (příloha je úplně naspodu, když srolujete úplně dole, najděte tam přílohu).

Posílám taky nahrávku, trvalo to dlouho, ale přišla jsem alespoň na to jak to udělat ;) Dekuji za trpělivost. Pošlu vám to do mailu.

 

 


INFO:  Škola v přírodě je zrušena. Neposílejte peníze na účet školy. Děkuji.


18.3. středa

ČJ    - učebnice str.130,cv.6,7

         cv.7 písemně - rozdělit do sloupečků

         PS  str.37,cv.1 - zapsat doplněná slova do tabulky

M    - učebnice str.72,př.5,6,7,8

         př.6 písemně ( zápis,výpočet,odpověď)

         - tabulku doplňte do učebnice tužkou

         PS  str.16, př.3,4,5

ČT  - čtěte si oblíbenou knihu

AJ Štrynclová - učebnice str. 28 - přečíst a přeložit ústně. 


17.3. úterý

ČJ         - učebnice str.129,cv.3,4,5

               cv.5 - písemně

            PS   str.37,cv.1  - pouze doplnit i - y

M    - učebnice str.71,př.1,2,3  - ústně

         př.4 - písemně

        PS   str.16,př.1,2

        - opakovat písemné sčítání a odčítání

ČT   - str.134

        písanka str.10

PRV   - PS   str.44 dokončit

 

16.3. pondělí

Děti si zavedou sešit, do kterého budou psát  písemné úkoly z českého jazyka i matematiky.

Probrané učivo si můžou procvičovat na www.školákov.cz

ČJ       - učebnice str.128 - 129,cv.1,2

                                       cv. 1 - písemně

                                       cv.2 - napsat čtyři věty

M       - PS   str.15,př.5,6

                   str.18,př.6

          - procvičovat násobení a dělení

ČT    - písanka str.9

       - čítanka  str.132 - 133

PRV   - učebnice str.38 - 39 pozorně přečíst

AJ Štrynclová - na youtube se podívat na video HB Unit 6 - Weather (lze zapnout anglické titulky) a vypsat do sešitu všechny věty o počasí a přeložit je. Např. It's cloudy. Je zamračeno/zataženo. 

AJ Korenčiaková: 

(prosím přepsat do sešitů)

16th March

The weather. Questions.

It is sunny. - Is it sunny?

It is raining.- Is it raining?

 

Short answers

Is it windy now? (Je větrno teď?).

Yes, it is. (Ano, je.).

No, it isn` t. (Ne, neni.).

 

Homework 1: 29/5

Používám krátké odpovědi: Is it sunny now?……Yes, it is.……………..

Homework 2: 31/8

Homework 3:  video HB Unit 6 - Weather


13.3.

ČJ       - učebnice str.125,cv.2 opsat poslední odstavec

                          str.126 ústně

                          str. 127,cv.1,2 písemně

M       - PS   str.18,př.5

           učebnice str.70,př.3,5 písemně

ČT     - str.128 

AJ Korenčiaková: Prosím, aby žáci shlédli krátké video o počasí: youtube: HB-Unit6 Weather. Děkuji a hezký víkend. 


12.3.

ČJ         - učebnice str.124,cv.1 ústně

                                str.125,cv.2 opsat šest řádků

                                str.125,cv.3 ústně

M         - PS  str.15,př.2,3,4

                   str.18,př.4

PRV     -str.38 dokončit - přečíst

ČJ      - písanka str.8      AJ Štrynclová: Z důvodu virových prázdnin prosím vypracovat PS 28/2, 30/6,7 a 31/8. 

 11.3. - práce na pracovní listy

Korenčiaková: PS: 27/7; 28/1,2


10.3.

ČJ    - učebnice str.119,cv.6,7,8

                       str.120,cv.9,10,11

M     - učebnice str. 68,69

PRV  - PS  str.45 dokončení

         učebnice str. 38 - výživa rostlin

DÚ    M    PS    str.15,př.1

         písanka str. 7 dokončení


 

 AJ Korenčiaková: nová slovní zásoba: počasí, uč. str.28

 9.3.

ČJ    - učebnice str.116 - 117,cv.3,4,5

M    - učebnice str.67 celá

         PS   str.14,př.4,5,6

PRV  - učebnice str.37

          PS     str.45,zelený a žlutý rámeček

ČT   - str.126 - 127

         písanka str.7

DÚ     M    učebnice str.67,př.4

               - někteří žáci ještě dokončí v PS  str.14,př.5,6


6.3.

ČJ     - učebnice str.108 - 110

M      - učebnice str.124 - 125

           PS   str.39,př.4

ČT    - čtenářské dílny

DÚ    - čtení

           M       PS      str.39,př.5 + str.40,př.1,3 ( na pátek)


 

 AJ Korenčiaková: přítomný čas průběhový- otázky

 

 5.3.

ČJ     - učebnice str.115 celá

                        str.116,cv.1

M    - učebnice str.66 celá

         PS    str.14,př.1,2,3

PRV  - PS     str.44 - zelený rámeček

          učebnice str.37 - jedlé houby

DÚ      M     PS  str.39,př.2,3  + doplňovací cvičení


4.3.

ČJ     - učebnice str.113,cv.6,7

          PS     str.36,cv.3

M     - učebnice str.65 celá

         PS    str.13,př.4,5

                str.18,př.3

ČT   - Děti z Bullerbynu

DÚ     čj   PS    str.36,cv.2  + doplňovací cvičení

          - některé děti dokončí příklady v PS

10.3. - kulturní akce ve škole - Cirkus - vybírám 50 Kč

 

4.3. AJ Štrynclová PS - téma Praha, str. 62 a 63. Zítra si napíšeme pohlednici z Prahy. Zkouším číslovky a názvy měsíců. 

AJ Korenčiaková- přítomný čas průběhový, zkrácené tvary: I am drinking/ I´m drinking- prosím procvičovat; uč. str. 26

 

 


 

 3.3.

ČJ     - učebnice str.112,cv.3,4,5

M     - učebnice str.64 celá

         PS     str.13,př.1,2,3

PRV   - učebnice str.36

           opakovat vzduch

ČT    - str.124 - 125

          písanka str.6

    M     PS   str.13,př.6

        písanka str.6 dokončit  


 2.3. 

ČJ    - učebnice str.112,cv.1,2

         PS   str.35,cv.1

M    - PS  str.12,př.1,2,3,4,5

PRV  - PS  str.43

ČT    - str.122 - 123

          písanka str.5

DÚ     čj  str.112,cv.2b

         čtení

AJ (Štrynclová) - probrány názvy měsíců z uč. str. 63 - za DÚ naučit se je. Dále probrán recept na palačinky - uč. str. 67. 

AJ Korenčiaková- přítomný čas průběhový, časování sloves ve všech osobách: I am drinking, You are drinking, atd. Prosím, doma procvičovat.


 

21.2.

ČJ   - PS    str.35,cv.2,3

        opakování - práce na pracovní listy

M    - učebnice str.123 celá

         PS  str.39,př.1

ČT    - čtenářské dílny


 20.2. 

AJ Korenčiaková: Úvod do přítomného času průběhového, nová slovní zásoba; PS: str. 24/1

AJ Štrynclová: PS 26 celá - kdo nestihnul, dodělá doma. Zkouším v Aj číslovky od 0 do 100 a dobrovolné zájemce od 0 do 10 000. 

 


20.2.

ČJ     - učebnice str.107 - 108,cv.3,4,5

M     - učebnice str.63 celá

         PS    str.11,př.2,4,5

HV   - notový zápis

PRV   - PS     str.41 dokončení + str.42

DÚ     M   PS  str.11,př.6,7

                    str.18,př.2

Zítra máme třídnickou hodinu !!!!!!!!!!

 

  

                   


19.2.

ČJ    - učebnice str.105 - 106,cv.1,2

          PS    str.35,cv.1

M    - učebnice str.61,62 celá

         PS   str.11,př.1,3

ČT    - Já Baryk

DÚ    M    - PS   str.18,př.1 + pracovní list (čj)

 19.2. AJ Štrynclová - uč. str. 26 zkoušení, PS 27/8, zkoušení - číslovky od 20 do 200. DÚ učit se číslovky, kdo je ještě neumí. 

         AJ Korenčiaková- opakování učiva: PS str. 18,19, abeceda


 

 18.2.

ČJ     - učebnice str.105,cv.13,14

M     - učebnice str.60,př.1,2,3

          PS    str.10 celá

PRV   - učebnice str.34 - 35

          PS    str.40,cv.3

                  str.41 - žlutý rámeček

         - opakovat půdu

ČT     - str.119 - 122

           písanka str.4

DÚ      písanka str. 3,4 dokončit + pracovní list

          čtení


 17.2.

ČJ      - učebnice str.104,cv.12

           PS     str.34,cv.2,3

M     - učebnice str.59,př.8,9,10

          PS     str.9,př.6,7,8,9

PRV   - učebnice str.32 - 33

           PS    str.40,cv.1

ČT    - str.116 - 118

          písanka str.3

DÚ     čj    učebnice str.103,cv.8

V pátek 21.2. máme třídnickou hodinu - konec výuky ve 12,35 hodin !!!!!!

 

AJ Korenčiaková: čtení a překlad textu uč. str.23, nová slovní zásoba, DÚ: PS- str.18/1

AJ Štrynclová: čtení a překlad textu uč. str. 26 - příště zkouším. PS 24/2 a 25 celá. 

 


14.2.

ČJ     - učebnice str.103 - 104,cv.9,10,11

M     - učebnice str.122,př.5

          PS     str.38,př.2,3

     čtení

Prohlédněte dětem vlasy!!!!!!!!!


 13.2. 

AJ (Štrynclová) - číslovky, čtení, dokončení 4. lekce. DÚ: Naučit se číslovky z uč. str. 62 (čísla od 20 do 100). 

 13.2.

ČJ      - učebnice str.102,cv.4c,6

                        str.103,cv.7,8

M      - učebnice str.58 - 59,př.1,2,3,4,5,6,7

           PS   str.9,př.2,3,4

PRV    - PS    str.39

            opakovat koloběh vody v přírodě

DÚ        čj   učebnice str.103,cv.7

                  vyjmenovaná slova po v


12.2.

ČJ     - učebnice str.101 - 102,cv.4,5

M     - učebnice str.56 ,57

ČT    - Děti z Bullerbynu

DÚ    M    PS   str.9,př.1 + pracovní list

        naučit se vyj. slova po v


 12.2. AJ Štrynclová - výroba valentýnského přání s textem. Nestihli jsme zkoušení - bude zítra (uč. str. 22 a 23).

 

Štrynclová: DÚ na AJ - zítra zkouším čtení a překlad uč. 23 (the Dragon Crown). 

 


 

11.2.

ČJ    - učebnice str.100 - 101,cv.1,2

         PS   str.34,cv.1

M     - PS     str.8 celá

PRV    - učebnice str.31

ČT      - str. 113 - 115

          písanka str.2 dokončení

DÚ    čj     učebnice str.101,cv.3 a,b

        M    pracovní list


 

 10.2.

ČJ     - procvičování vyj. slov - pracovní listy

M      - učebnice str.54 - 55,př.1,2,3,4,5,6

PRV  - PS  str.38 dokončení

ČT    - str-112 - 113

          písanka str.1 - 2

DÚ     M písemné sčítání a odčítání ( tištěný list)

         čtení

AJ Korenčiaková: uč. str.22, čtení a překlad textu, nová slovní zásoba

AJ Štrynclová: uč. poslech str. 18, čtení a překlad uč. str. 22. DÚ slovíčka: castle, village, market, church, square. 


 

 7.2.

ČJ     - učebnice str.100,cv.6,7

M      - učebnice str.122,př.1,2,3,4

           PS     str.38,př.1

ČT     - str.110 - 111

DÚ     čtení


 

 6.2.

ČJ     - PS    str.32,cv.3

                  str.33,cv.4 dokončení

M     - písemné sčítání a odčítání

          PS    str.7,př.5,6,7,8,9

DÚ     M   - pracovní listy

AJ (Štrynclová) - PS 22/6,7 a slovíčka statue (socha), with (s), from (z), square (náměstí).


 

 5.2.

ČJ     - učebnice str.99,cv.5

          PS   str.33,cv.4

M     - písemné sčítání a odčítání

          učebnice str.53,př.3,4,5

          PS     str.7,př.3,4

ČT    - Děti z Bullerbynu

DÚ     čj     str.100,cv.6 (tři řádky)

                 naučit vyj. slova po s

Třídnické hodiny:

21.2.2020

27.3.2020

17.4.2020

29.5.2020

26.6.2020

Zítra jdeme do divadla. Děti si přinesou pomůcky na ČJ,M, AJ.

 


 4.2.

ČJ    - učebnice str.99,cv.3,4

M    - opakování písemné sčítání a odčítání

         učebnice str.52,př.4

                       str.53,př.1,2

        PS   str.7,př.1,2

PRV   - učebnice str.30 půda

           PS   str.38,cv.1 nalepit obrázky

ČT     - str.108 - 109

          písanka str.1

DÚ      ČJ      - PS   str.32,cv.2

          M       -PS     str.7,př.1 (pouze někteří žáci)


 3.2.

ČJ    - učebnice str.98,cv.1,2

          PS     str.32,cv.1

M    - učebnice str.52,př.1,2,3

         procvičování písemného sčítání a odčítání

PRV   - učebnice str.30

           práce do sešitu - vzduch

ČT     - str.107 - 108

           písanka str.30,31

     M    domácí sešit  + vytištěný papír

INFO:

Ve čtvrtek 6.1. jdeme do divadla - vybírám 70 Kč.


 

 30.1.

ČJ    - učebnice str.97,cv.1,2,3

         práce na pracovní listy

M    - písemné sčítání a odčítání - práce na pracovní listy

M   - PS č.1        str.46,př.1,5

                         str.47,př.7


 29.1.

ČJ     - učebnice str.95,cv.2 dokončení

                        str.96,cv.3,4

M      - učebnice str.50,př.3 + práce na pracovní listy

                        str.51,př.4,5

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ       M     PS   str.6,př.6 - dokončení

INFO:

30.1.  vydání vysvědčení - konec výuky v 11,40 hodin (zapsáno v ŽK) - děti budou již po obědě

31.1.  pololetní prázdniny

Zítra děti dostanou rozvrh na 2.pololetí.

Pondělní rozvrh zůstává stejný !!!!!!!

   


 

 28.1.

ČJ    - učebnice str.95,cv.1,2

         PS   str.31,cv.6

M   - učebnice str.49,př.7

                     str.50,př.1,2

       PS  str.6,př.2,4

PRV     - učebnice str.30

             PS    str.37

ČT      - str.105 - 107

           písanka str.29,31

DÚ      M     PS   str.6,př.5

          ČJ    tištěný papír - doplňování


 

27.1.

ČJ      - učebnice str.93,cv.8,9

                         str.95,cv.1

M       - učebnice str.49,př.4,5,6

            PS   str.6,př.1,3

PRV     - učebnice str.29

             PS     str.36

ČT      - str.103 - 105

            písanka str.28

DÚ      čj   PS   str.31,cv.5

           M     PS   str.6,př.3 dokončit (pouze někteří žáci)

AJ : obě skupiny- uč. str. 17, nová slovní zásoba: robber, where, find, give, dirty, stupid. DÚ: naučit se slovíčka, procvičovat čtení a překlad textu na str. 17. 

INFO:

30.1. pololetní vysvědčení - konec výuky v 11,40 hodin !!!!!!

31.1. pololetní prázdniny


 

 24.1.

ČJ     - učebnice str.93 - 94  slušné chování

ČT     - Děti z Bullerbynu

Prohlédněte dětem vlasy!!!!!


23.1.

ČJ      - učebnice str.92,cv.7

           PS    str.30,cv.2 dokončení

M     - učebnice str.48,př.1,2,3

          PS   str.5,př.4,5,7

M     - učebnice str.121,př.1,2,3

          PS     str.47,př.1,2,3,6

PRV    - učebnice str.28

            PS   str.35

DÚ      ČJ     - domácí sešit

          PRV     - PS   str.35 - modrý rámeček ( na pondělí)

          M       - PS  str.47,př.4,5 ( na čtvrtek)

AJ:  nová slovní zásoba- místa ve městě


22.1.

ČJ     - učebnice str.91 - 92,cv.4,5

          PS    str.31,cv.4

M      - učebnice str.47,př.5

          PS  str.5,př.1,2,3,6

ČT    - Já Baryk

DÚ      M    str.47,př.5

                PS   str.5,př.6  (pouze někteří žáci)

          ČJ    vytištěný papír


 22.1.

AJ Korenčiaková: PS: are. 16,17;  DÚ: naučit se říkanku na str. 17


21.1.

ČJ     - učebnice str.91,cv.2,3

           PS   str.30,cv.2 (pouze doplnit) + cv.3

M     - učebnice str.46 - 47,cv.1,2,3,4

          PS  str.4,př.6 - dokončení

PRV  - učebnice str.27 - 28

ČT     - str.101 - 102

           písanka str.27

      čj  učebnice str.91,cv.3

          M   tištěný papír - dokončit

          čtení


 20.1. 

AJ Štrynclová: PS 17/7 - věty se naučit za DÚ (překlad vět mají v sešitech, pokud ovšem sešit měli ve škole!). Dále PS 18 a 19 - všechna cvičení, kdo nestihl ve výuce, dodělá doma za DÚ. Příští hodinu budeme hodně opakovat. 

 


 20.1.

ČJ      - učebnice str.90 - 91,cv.1

           PS     str.30,cv.1

M      - učebnice str.45.př.9,11,12

           PS     str.4,př.6

PRV   - PS     str.24

ČT     - str.99 - 100

           písanka str.26

DÚ      písanka str.25,26 dokončit

          čtení


17.1.

ČJ     - PS  str.29,cv.6,7

ČT     - Děti z Bullerbynu


 16.1.2020

AJ Korenčiaková: uč. str. 15; pokyny (instructions): Go to bed. Don´t go to bed. PS: str. 15

AJ Štrynclová: DÚ naučit slovíčka ze slovníčku: ill, eat, atd. Ústní přezkušování, uzavírání klasifikace, opakování slovní zásoby. PS 18/1 - kdo nestihl v hodině, dodělá doma. 


16.1.

ČJ      - učebnice str.89,cv.9,10

           PS   str.29,cv.6

M     - učebnice str.45,př.10

         PS    str.4,př.1,2,3

M    - učebnice str.119 - 120

         PS  str.46,př.2,3,4

    ČJ    - domácí sešit - nalepená cvičení

        M     - PS  str.45,př.5,6 ( na čtvrtek)


 15.1. 

AJ Štrynclová - prošli jsme dnes pololetní test. Do sešitu jsme si zapsali otázky, na které žáci musí umět anglicky odpovídat - např. How are you? Have you got a dog? Někteří hoši byli velice neukáznění a nestihli otázky opsat. 

 


 15.1.

ČJ     - písemná práce

M      - učebnice str.44,př.5,6,7,8

           PS   str.4,př.1

ČT    - str.97 - 98

          písanka str.25

DÚ     M     PS str.4,př.4,5

INFO:

V pondělí 20.1. v 17,30 hodin se konají třídní schůzky.


14.1.

ČJ     - učebnice str.88,cv.7,8a

          PS    str.28,cv.5

M     - písemná práce

PRV   - učebnice str.26

           PS   str.34

ČT    - str.95 - 96

         písanka str.24

DÚ     -písanka str.24 dokončit

          čj    PS   str.28,cv.5 dokončit


 13.1.

ČJ     - učebnice str.87,cv.3

                        str.88,cv.6,7

M    -   PS   str.3,př.2,3,4,5

PRV    - učebnice str.25

ČT     - str.89 - 92

           písanka str.23

DÚ     čj     PS   str.28,cv.4

INFO:

-  úterý 14.1. písemná práce z matematiky (násobení a dělení,slovní úloha,porovnávání čísel, sčítání a odčítání)

- středa 15.1 písemná práce z českého jazyka (měkké a tvrdé souhlásky,řazení slov podle abecedy,vyj. slova po b,l)

- čtvrtek 16.1. program MOBILNÍ PLANETÁRIUM. Akce je částečně hrazena z fondu EU, děti doplácí 20 Kč.


10.1.

ČJ    - PS  str.27,cv.3

         učebnice str.80 - 82

ČT    - čtenářské dílny

DÚ    - naučit vyj.slova po m


 9.1. 

AJ Korenčiaková: Příští hodinu píšeme test. Prosím zopakovat: názvy pokojů; can/can´t; popis pokoje- There is / are; otázky a odpovědi: What´s your name? How are you? What´s your favourite colour?

AJ  Štrynclová: V pondělí píšeme test. Prosím zopakovat názvy pokojů, sloveso can a can't, popis svého pokoje, there is/there are a základní otázky jako např. Jak se jmenuješ? Jak se máš? Jaká je tvoje oblíbená barva? 

 9.1.

ČJ     - učebnice str.86,cv.2

                        str.87,cv.4,5

M      - učebnice str.43,př.1,2,3,4

           PS     str.3,př.1

M     - učebnice str.118,př.1,2,3

          PS     str.45,př.1,2,3,4

PRV    - PS     str.33

DÚ      ČJ     PS    str.27,cv.2

           M     PS   str.3,př.1 dokončit (na pondělí)


 8.1.

AJ (Štrynclová) DÚ PS 14/1, pracovali jsme s PS 15/3,4 a s uč. str. 14. Dnes byli žáci velmi hluční a většina z nich vykřikovala při hodině. Pokud nekázeň bude pokračovat, budeme psát každou hodinu krátký test. Kdo chce něco říct, musí se přihlásit.

AJ (Korenčiaková) opakování učiva, báseň: I am a little snowman- kto chce, může se přihlásit recitovat. Nová slovíčka: I´ve got a headache/ a stomachache/ a sore throat. Slovní zásobu budeme ještě procvičovat.


 

8.1.

ČJ    - učebnice str.86,cv.1

         PS    str.27,cv.1

M     - PS   str.32,př. 8 - 15

                str.33,př.1b,2

ČT     - str.93 - 94

           písanka str.22

    písanka str.22 dokončit

        M  tištěné příklady


 

 7.1.

ČJ     - učebnice str.84,cv.5 dokončení

                        str.85

M     - PS  str.32,př.4,5,6,7

               str.33,př.1a

PRV   - učebnice str.24

ČT     - str. 86 - 88

           písanka str.21

      Čj   - doplňovací cvičení - domácí sešit

           M   - tištěné příklady


 

 6.1.

ČJ    - učebnice str.84,cv.4,5

M    - procvičování násobilek

DÚ     M   - tištěné příklady


20.12.

V pondělí 6.1. půjdeme do divadla v Horních Počernicích - představení Maxipes Fík. Děti si přinesou 70 Kč a učebnice ČJ + M.


 9.12. 

AJ (obě skupiny): sledování pohádky o Perníkovém mužíčkovi (Gigerbreadman), zpěv vánočních koled. Po vánočních prázdninách budeme psát test na téma bydlení (předložky, místnosti v domě, nábytek). 

 

 

 19.12.

ČJ      - učebnice str.83,cv.2b

                         str.84,cv.3

M      - procvičování násobilek

           PS    str.32,př.1,2,3

M     - učebnice str.117,př.3

          PS    str.44,př.2,4,5,6

PRV   - učebnice str.23

          PS   str.30

 


 

 18.12.

ČJ      - učebnice str.83,cv.1,2a

M       - PS   str.30,př.5

                  str.31,př.5,10,14,15,16

ČT      - Děti z Bullerbynu

INFO o školní družině během vánočních prázdnin naleznete na úvodních stránkách.


 

 17.12.

ČJ       - PS  str.26,cv.4,5,6

M       - PS  str.30,př.1,2,3,4

                 str.31,př.11,12,13

PRV     - učebnice str.23

             PS   str.32,cv. 1,2,3,4

DÚ      - písanka str.20 dokončit


 

 16.12.

ČJ      - učebnice str.80,cv.5,6

M      - učebnice str.42,př.4,5,6

           PS   str.29,př.2,4,5

PRV    - učebnice str.23

            PS    str.31,cv.1,2

ČT     - Děti z Bullerbynu

           psaní str.19

      písanka str.19 dokončení

18.12. Vánoční vystoupení  od 14,00 - 16,00 hodin.

AJ Korenčiaková: Báseň I´m  a little snowman. Doma procvičovat, žáci se můžou přihlásit recitovat do konce týdne.


13.12.

ČJ      - vyjmenovaná slova opakování ( IT, tištěná cvičení)

ČT      - Děti z Bullerbynu


 AJ Štrynclová: uč. str. 13, PS 11/5, DÚ nakreslit Můj vysněný dům a umět o něm mluvit anglicky (např. Je velký. Je tam bazén. Má pět místností.)

 AJ Korenčiaková: uč. str. 13, prosím procvičovat čtení a překlad textu a nová slovíčka.


12.12.

ČJ       - učebnice str.79,cv.3,4

            PS     str.25, cv.2,3

M      - PS    str.31,př.4,8,9

                  str.29,př.1,3

           učebnice str.41,př.1,2,3

M      - PS    str.43,př.5,6

                  str.44,př.1

          učebnice str.117,př.1,2

PRV    - učebnice str.22 - 23

Vybírám 450 Kč   - doprava na plavání.


11.12.

ČJ      - opakování    by -bi uvnitř slov

           učebnice str.78,cv.2

           PS     str.25,cv.2

M      - PS     str.28,př.4,5,6

                   str.31,př.3

ČT    - Já Baryk

DÚ       ČJ    učebnice str.79,cv.3 ( 3 řádky)


AJ (Štrynclová) - uč. str. 13, kontrola DÚ v PS, poslech PS 11/4, DÚ: Naučit se číst a překládat obrázkový příběh v učebnici na str. 13 (budu známkovat). 

AJ (Korenčiaková): PS: 12/8; 13/9,10; uč. 13

 11. 12. 


10.12.

ČJ     - učebnice str.77,cv.1

          PS     str.25,cv.1

M      - PS    str.28,př.1,2,3

PRV   - PS     str.30

ČT     -  str.83 - 85

            psaní str.18 dokončení

DÚ      M     PS   str.27,př.5

 


 Aj Korenčiaková: pracovní list- hledání rozdílů, listy jsem vysbírala na kontrolu, PS: 11/5,6; 12/7

Aj Štrynclová: DÚ PS 13/9, poslech písně Uč. str. 11

 


9.12.

ČJ     - učebnice str.77, cv.10

          PS     str.24, cv.5 dokončení

M     - učebnice str.40,př.6,7

         PS   str.27,př.2,4

PRV   -  PS    str. 29 - 30

ČT      - str.77 - 79

          - písanka str.18

       Čj   - domácí sešit - nalepená cvičení


6.12.

ČJ   - učebnice str.77,cv.9

        PS     str.24,cv.5

ČT    - Děti z Bullerbynu

INFO. :  Od pondělí vybírám 450 Kč - doprava na plavání.


 5.12.

AJ Korenčiaková: uč. str. 12

AJ Štrynclová: probrali jsme předložky: in (v), under (pod), behind (za), on (na) - za DÚ naučit. Chválím žáky, že se naučili opisovat slovíčka z tabule téměř bez chyb. Nutno je však zlepšit kázeň - není možné, aby někteří žáci bez dovolení chodili po třídě a neustále vykřikovali.  


 

 5.12.

ČJ     - učebnice str.76,cv.6,7,8

M     - učebnice str.40,př.4,5

          PS    str.27,př.1

M    - učebnice str.116,př.1,2,3,4,5

         PS     str.43,př.2

PRV   - učebnice str.22

           PS    str.27,cv. 1,2

DÚ     PRV    str.29, cv.1,2  ( na pondělí)

          M       PS    str.43,př.3,4 ( na čtvrtek)


 4.12. 

ČJ      - učebnice str.75,cv.4,5

           PS    str.24,cv.6

M    - učebnice str.39,př.1,2,3

        PS      str.26,př.5,7

ČT   - str.76 -77

AJ (Štrynclová) Uč. str. 12 celá, PS 12/8, 7 - kdo nestihl, dodělá za DÚ. 

AJ (Korenčiaková) písnička Bugs bugs everywhere, procvičovat slovíčka

DÚ     M   - nalepené příklady ( domácí sešit)

Posílám po dětech fotografie  - cena 270 Kč. Vybírám již zítra.

 


 

 3.12.

ČJ     - učebnice str.75,cv.4 (první řádek)

          PS   str.23,cv.3

M     - PS     str.26,př.4,6

                  str.31.př.2,7

PRV   - PS    str.26 dokončení

ČT    - str.74 -75

DÚ      ČJ  -    PS   str.23,cv.2


 

2.12.

ČJ    - učebnice str.74 - 75, cv.1,2,3

M    - učebnice str.38,př.6,7

         PS     str.26,př.1,2,3

PRV  - učebnice str.22

          Advent

ČT     - str.71,73 + tištěný text

DÚ      -písanka str.17 dokončit

           čj  -  PS    str.23,cv.1

        

AJ (Štrynclová) - 2. lekce: místnosti v domě, PS 10 - celá stránka. Kdo nestihnul ve škole, dokončí doma. DÚ slovíčka kitchen, living room, bedroom, bathroom, ghost. 

AJ Korenčiaková- báseň Santa Claus- prosím doma procvičovat, předložky- on, in, under, by. Korenčiaková


 

 29.11.

ČJ      - učebnice str.67 - 69 slohová cvičení

ČT     - Děti z Bullerbynu

Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!


28.11.

ČJ      - učebnice str.72 - 73

           PS   str.22,cv.1

M      - PS     str.25,př.1,4,5,6

M      - učebnice str.115,př.5

           PS   str.42,př.4,5,6

PRV    - učebnice str.21

           PS    str.26

AJ (Štrynclová) Uč. str. 9, PS 9/7, 9

     ČJ    PS   str.22,cv.2 + M tištěné příklady

         PRV      PS    str.26 zelený rámeček (na pondělí)


 27.11.

ČJ      - učebnice str.70,cv.2,3

           PS    str.21,cv.2

M      - učebnice str.37 - 38, př.3,4,5

ČT     - str.69 - 71

DÚ      čj     PS    str.21,cv.2 dokončit + M  tištěné příklady

AJ (Štrynclová):  DÚ naučit se číst a překládat obrázkový příběh z uč. str. 9 - budu zkoušet. Slovíčka si žáci zapsali do slovníčků.

AJ Korenčiaková: uč. str. 10, píseň, nová slovíčka: bedroom, bathroom, living room, kitchen

 

 


26.11.

ČJ      - učebnice str.65,cv.10a

           str.70,cv.3

M      - učebnice str.37,př.1,2

          PS    str.25,př.2,3

PRV  - učebnice str.20

ČT    - str.65 - 67

DÚ       Čj    učebnice str.69,cv.1 + M tištěné příklady

           čtení


 25.11. 

AJ (Štrynclová) PS str. 7/3, 8/5. Dále jsme hráli hru Faces (popis různých obličejů). 

AJ (Korenčiaková) uč. str. 9, čtení a překlad textu, nová slovíčka: crown, dragon, throw, children. Doma prosím zopakovat.

 

 25.11.

ČJ      - učebnice str.64 - 66,cv.8,9,10,11

M      - procvičování násobení a dělení číslem 6

          práce na papír

PRV   - PS    str.23,24

ČT    - str.61 - 65

          písanka str.16 - 4 řádky

DÚ      M     tištěný papír s příklady

          čtení


22.11.

ČJ      - učebnice str.64,cv.6,7

           PS     str.21,cv.1 dokončení

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ      Čtenářská dílna (na pátek)


 21.11.

ČJ       - učebnice str.63,cv. 3,4,5,6

M       - PS    str.24,př. 1,2,3,4

M       - učebnice str.115,př. 1,2,3,4

            PS     str.42,př. 1,2

PRV   - učebnice str.19

          PS   str.22

DÚ     M   PS   str.31,př.1,6 (na pondělí)

               PS   str.42, př.3,7 ( na čtvrtek)

AJ Korenčiaková: PS: 6/2; 7/3,4; 8/5; uč: str.6,7

AJ Štrynclová: Uč. str. 6, práce se slovní zásobou. Naučit se slovíčka (swim, ride a bike, run, dive, point, play ice hockey, ski). 


 20.11. 

ČJ        - učebnice str.61 - 62, cv.1,2

              PS    str.21,cv.1

M        - učebnice str.36,př.6,7,8,9

ČT       - str.58 - 61

DÚ        - písanka str.15 dokončit + příklady M

               čtení

Zítra fotografování !!!!!!!!!!

AJ (Štrynclová) oprava testu, sporty - Uč. str. 7. DÚ učebnice 6 - písnička (umět přečíst a přeložit). 

AJ Korenčiaková: uč. str. 5, test


 19.11.

ČJ       - písemná práce

M        - učebnice str.35,př.2,3

                          str.36,př.4,5

PRV    - učebnice str.18

ČT      - str.56 - 57

Psaní   - str.15

DÚ      M    str.35,př.3 ( 2 sloupečky) + nalepený papír

          čtení


 

 18.11.

ČJ        - učebnice str.59,cv.7,8

              PS      str.20,cv.7

M        - učebnice str. 34,př.7

                          str.35,př.1

             PS     str.23,př.3,4,5

PRV       - učebnice str.18

               PS    str.22,cv. a

ČT        - str.52 - 55

DÚ       - čj     PS   str.20,cv.7 dokončit + příklady (papír)

AJ Korenčiaková: uč. str. 5,6; nová slovíčka: ski, skate, run, dive, swim.


 15.11.

ČJ        - učebnice str.54 - 56 slohové úkoly

             PS     str.20,cv.7 ( 4 řádky)

ČT        - Děti z Bullerbynu

 

INFO:   V úterý píšeme písemnou práci z českého jazyka.

            Ve středu jdeme do divadla - vybírám 70 Kč.


 

 14.11.

ČJ       - učebnice str.58 - 59,cv.3,4,6

            PS    str.19 - 20, cv,5,6

M      - písemná práce

M      -  PS   str.41,př.4,5,6,7,8

PRV   - učebnice str.17

           PS    str.21 žlutý rámeček

DÚ     - písanka   str.14 celá

           PRV    PS  str.21 zelený rámeček (na pondělí)

AJ (Korenčiaková): nová slovíčka- hudební nástroje, procvičování otázky What´s this?, odpovědi.

AJ (Štrynclová): hudební nástroje - opakování, sport, sloveso can a can´t. V pondělí píšeme čtvrtletní test na slovní zásobu: části těla, oděvy, hudební nástroje, zvířata, jídlo, věci v místnosti (poster, doll apod.).  


 13.11.

AJ  (obě skupiny): slovní hry na procvičení slovní zásoby- hudební nástroje, činnosti,  čísla, barvy.

 

ČJ      - učebnice str.57,cv.1

                         str.58,cv.2

            PS      str.19,cv.3,4

M      - učebnice str.33,př.3 + str.34,př.4,5,6

           PS      str.23,př.1,2

ČT    - Já Baryk

      čj   PS    str.19,cv.3,4 dokončit

INFO:  V pondělí 18.11.  v 17,30 hod. se konají třídní schůzky !!!!!!!


12.11.

ČJ      - učebnice str.54,cv.3

           PS      str.18,cv.1,2

                     str.19,cv.3  - pouze doplnit slova

M      - učebnice str.32 celá

           PS    str.21,př.3,5,6

                   str.22,př.5,10

PRV    - učebnice str.16

            PS     str.20

ČT      - str.51 - 53

DÚ       M      PS     str.22,př.13,14,15

           PRV    PS    str.20 zelený rámeček ( na čtvrtek)

- ve čtvrtek písemná práce z matematiky


11.11. 

AJ (obě skupiny): téma hudební nástroje a sloveso can. Uč. str. 4 a PS str. 3/5 a strany 4, 5 celé.  


11.11.

ČJ    -  učebnice str.52 - 53,cv.3,4,1

                       str.54,cv.2

          PS     str.17,cv.1

M      - učebnice str.31,př.6

          PS      str.21,př.1,2

                    str.22,př.4,9

PRV     - učebnice str.16

             PS   str.19 dokončení

ČT       - str.49 - 50

             psaní    - str.13 dokončení

DÚ         čj      PS     str.17,cv.1

                      čtení

INFO:     V pátek 15.11. bude třídnická hodina. Konec výuky ve 12,35 hodin.

              Kontrolujte dětem pravidelně vlasy!!!!!


 8.11.

ČJ      - učebnice str.52,cv.1,2,3

           PS    str.18,cv.2

ČT     - Děti z Bullerbynu

      čtení


 

7.11.

ČJ    - učebnice str.51,cv.3

                        str.52,cv.4

         PS     str.17,cv.1

M     - učebnice str.30,př.1,2,3,4

                        str.31,př.7

         PS     str.21,př.4 + str.22,př.11,12

M    - učebnice str.114,př.1,2,3,4

         PS      str.40,př.5,6,7

                   str.41,př.1,2,3

PRV    - učebnice str.15

            PS   str.19

DÚ       ČJ     PS   str.17,cv.1,2

AJ- obě skupiny: Žáci dostali nové pracovní sešity; uč: str. 2,3; PS: str.2; 3/4


 6.11.

AJ (obě skupiny) - str. 70, 71. Žáci budou umět reagovat na instrukci: Draw something blue, yellow, black, green (Nakresli něco modré, žluté, černé, atď). Korenčiaková

ČJ      - učebnice str.50,cv.3

                         str.51.cv.1,2

          PS   str.16,cv.2

M      - PS     str.20,př.1,2,3,4

ČT     - str.47 - 48

      M     PS   str.20,př.5

                        str.40,př.3,4


5.11.

ČJ     - učebnice str.49,cv.3,1

                        str.50,cv.2

           PS     str.16,cv.1

M      - PS    str.19,př.2,4,5,6

PRV   - projektová hodina - práce ve skupinách

HV     - píseň : Vyletěla holubička

ČT     -  str.45 - 46

            psaní   str.12 dokončení

DÚ       čj     str.50,cv.2

            čtení

Prohlížejte  pravidelně dětem vlasy!!!!!! Děkuji.

       

   


4.11. 

AJ (obě skupiny) PS 58/2 spodní obrázek, 60/B (Kdo nestihl, dodělá doma). Ve středu 6.11. dokončíme PS Chit Chat 1. díl. Od čtvrtka tedy budou žáci nosit PS Chit Chat 2.díl (oranžový) plus učebnici. 


 

4.11. 

ČJ     - učebnice str.48 - 49, cv.1,2

M     - učebnice str.28,př.4,5

                       str.29,př.6,7,8

          PS    str.19,př.1,3

PRV    - opakování - práce do sešitu

ČT      - str.44

          - psaní  str.12

DÚ       ČJ       PS str.15,cv.1

           PRV     dokončit práci v sešitě

                      přinést materiály na projektovou hodinu ( obrázky,zajímavosti)


25.10.

ČJ     učebnice str.48, cv. 4

         PS   str.14,cv.1

                str.15,cv.2

ČT     - čtenářské dílny


 

 24.10.

ČJ       - učebnice str.47,cv.2

                          str.48,cv.3

M          - učebnice str.28, př.1,2,3

               PS    str.18.př.6

                       str.22,př.7

M        - str.113,př.1,2,3,4

PRV     - učebnice str.14

             PS    str.18

DÚ       čj   učebnice str.48,cv.3

AJ (Štrynclová) sledování videa Gogo´s Adventures with English, PS 60/1.

AJ (Korenčiaková) sledování videa Gogo´s Adventures with English, PS 60/1. 


23.10.

ČJ   -   učebnice str.46,cv.5

                      str.47,cv.1

M    -   učebnice str.27,př.7,8,9

         PS    str.18,př.4,5

                 str.22,př.2

ČT  -   Děti z Bullerbynu

          psaní    str.11

DÚ     M       PS   str.18,př.7,8,9


 23.10. 

AJ (Štrynclová) PS 54/4, 5. DÚ 55/7. 

AJ Korenčiaková PS: 56,57, Halloween- tradice ve Velké Británii

 


22.10.

ČJ      - učebnice str.46,cv.3,4

            PS    str.13,cv.1,2

M       - učebnice str.26,př.3,4

                         str.27,př.5,6

PRV     - učebnice str.14

             PS    str.17 dokončení

ČT      - str. 40 - 43

          - psaní     str.10 dokončení

DÚ       čj   PS  str.14,cv.3

           čtení

           PRV     PS   str.16 obrázek ( na čtvrtek)

Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!!


 21.10. 

AJ (Štrynclová) PS 53/1, 52/1 (Kdo nestihl, dodělá. Někteří žáci bohužel vyrušují a potom nestíhají pracovat se zbytkem skupiny). Na AJ žáci kromě pracovního sešitu musí mít i sešit, kam si zapisujeme slovíčka. Někteří tyto sešity stále ještě nenosí.   

 


21.10.

ČJ      - učebnice str.43,cv.3,4

                        str.44 - 45, cv.5,1,2

M      - učebnice str.26,př.1,2

           PS    str.18,př.1,2,3

PRV    - učebnice str.13

            PS    str.16 - 17

ČT       - str.38 - 40

             psaní str.10

DÚ        čj     učebnice str.43,cv.4

                    naučit báseň Metro na zahradě  ( na pátek 25.10.)

INFO:   29.10. - 30.10 Podzimní prázdniny

           31.10. - 1.11. Ředitelské volno

           Výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna od 7,00 do 16,00 hodin. Příchod nutný do 7,45 hodin.

           

 

        


 

 21.10.

AJ Korenčiaková- PS:54/4,5, 55/6, DÚ: 55/7,  ve čtvrtek bude krátký test, prosím zopakovat: slovní zásobu- food, clothes, animals (alespoň 5 slovíček z každého tématu, ale taky psát), umět popsat oblíbené zvířátko -PS: 51/8. Děkuju.


18.10.

ČJ      - učebnice str.36 - 38

ČT        Děti z Bullerbynu

       čtení


 17.10. 

AJ (Štrynclová) oprava testu, poslech písně a sledování filmu. DÚ naučit se nová slovíčka (carrot, onion, bean, biscuit).

 


 

 17.10.

ČJ       - učebnice str.42 - 43, cv.1,2

M        - učebnice str.25,př.1,2,3

             PS   str.22,př.1,6

M      - PS    str.39 celá

                  str.40,př.1,2

PRV    - učebnice str.13

       písanka str.9 celá


16.10.

ČJ      - učebnice str. 39 - 41

M       - PS   str.17,př.3,4

            učebnice str.24,př.12,13,14,15

ČT      -  str.35 - 38

DÚ       M    domácí sešit - příklady

           čtení


 16.10

AJ (Štrynclová) psali jsme test na téma jídlo, dále PS 50/6, 51/8. Vybrala jsem pracovní sešity ke kontrole a oznámkuji vedení těchto sešitů (úprava, úplnost, správnost). 

 

 


 

 15.10.

ČJ       - učebnice str.35 - 36,cv.1,2

                          str.39,cv.2

M       - učebnice str.23,př.8,9,10,11

            PS    str.17,př.1,2

PRV   - PS      str.12 - 13

ČT     - Já Baryk

DÚ      čj    učebnice str.39,cv.1

          prv   PS  str.13 dokončit ( na čtvrtek)

Ve škole se vyskytují vši. Prohlédněte dětem vlasy !!!!!!!!!!!


14.10.

ČJ     - učebnice str.34 - 35,cv.1,2

M     - učebnice str.22,př.5,6,7

          PS    str.16,př.1,2,3

PRV    - Horní Počernice

ČT      - str.31- 33

          - písanka str.8 dokončení

DÚ      M     PS  str.16,př. 4,5

           čtení

Na čtvrtek potřebují děti menší vylisované listy.


 14.10. 

AJ Štrynclová: PS 49/4, 50/5, hádanky se zvířaty. Příští hodinu píšeme krátký test na téma jídlo. Zopakovat slovní zásobu (breakfast, lunch, dinner a názvy jídel). DÚ dodělat PS 47/B (kdo nestihl). Příští hodinu vyberu pracovní sešity ke kontrole, neboť žáci často opisují z tabule nepřesně.  

AJ Korenčiaková: slovní hry, PS: 50/6, 51/7- doděláme na příští hodině.

 


11.10.

ČJ      - učebnice str.34,cv.9

            PS     str.11,cv.3

                     str.12,cv.5

ČT     - Děti z Bullerbynu


 10.10. 

 AJ Korenčiaková: Neurčité členy a/an, slovíčka, PS: 50/5

AJ Štrynclová: Množné číslo, zvířata - PS: 48/2. DÚ PS 49/4  


 10.10.

ČJ      - učebnice str.33,cv.6,7,8

M       - učebnice str.21 celá

            PS    str.15 celá

M      - učebnice str.112

           PS   str.38 dokončení

PRV    - PS     str.14 - 15

DÚ       ČJ     PS  str.12,cv.4

           PRV   PS   str.12 žlutý a zelený rámeček ( na pondělí)

Zítra máme třídnickou hodinu - konec ve 12,35 hodin !!!!!!


9.10.

ČJ     - PS   str.11,cv.1,2

M      - PS  str.13,př.4

                str.14 dokončení

ČT     - str.28 - 30

          psaní str.8 - pět řádků

      M       PS    str.14,př.4  do domácího sešitu

                           str.14, př.7 dokončit


 9.10. 

AJ (Štrynclová) PS 47/3, sledování videa Gogo´s Adventures with English (Episode 20). Tvorba množného čísla - DÚ PS 49/3 (Kdo nestihnul). 

 AJ Korenčiaková PS: 48/2, 49/3- cvičení dokončit doma


 

 8.10.

ČJ      - učebnice str.32 - 33,cv.2,3,4,5

M       - PS   str.12,př.13,14,15

                  str.13 dokončení

                  str.14,př.2,3

PRV      - učebnice str.11 - 12

              PS    str.14

ČT       - str.26 - 28

DÚ       M      PS    str.13,př.5

                           str.14,př.1

           čtení


7.10.

ČJ     - učebnice str.31,cv.1

ČT     - Děti z Bullerbynu

DÚ        písanka str.7 dokončit


 7.10. 

AJ (Štrynclová) - PS 45/7, 44/6, DÚ 47/3. Učit se slovíčka k tématům části těla, oděvy a jídlo (z PS a ze slovníčku). Zkouším slovní zásobu.   

AJ (Korenčiaková)-  úvod do tématu- zvířata

 

 


 

 4.10.

ČJ      učebnice str.28 - 30, slohová cvičení

ČT     - čtenářské dílny

INFO: V pondělí 7.10. jdeme do divadla v Horních Počernicích. Děti si přinesou pomůcky na výuku čj  a aj.

         V pátek 11.10. je třídnická hodina (11,50 - 12,35).


 

 3.10.

ČJ    -    učebnice  str.27 - 28,cv. 4,1,2

M    - učebnice str.19 - 20

         PS   str.13,př.1,3

M    - učebnice str.111

         PS     str.37,př.5

                  str.38,př.1,2

PRV    - učeb. str.10

DÚ       M    str.19,př.4

            čtení


 3.10.

AJ Korenčiaková: PS: 46/2, 47/3, 47/ A,B, 48/1, Opakování učiva, žákům jsem vzala pracovní sešity ke kontrole.

AJ Štrynclová: PS 45/8, 47/A, 46/1, 48/1. DÚ mají pouze ti, kteří nesledovali výuku a nestihli proto daná cvičení. Nutno dodělat. 


2.10.

ČJ      - učebnice str.25 - 26,cv.1,2,3

           PS     str.8,cv.17

M      - učebnice str.18 celá

           PS   str.11,př.1,2,3

                 str.12,př.11,12

ČT      - str.25 - 26

       M     PS  str.11,př.2 dokončit

           čtení


 

 2.10.

AJ (Korenčiaková) : PS 44/6 ; 45/7; 46/1, DÚ: PS 45/8

AJ (Štrynclová): PS PS 44/5, DÚ: PS 45/8

 


 

 1.10.

ČJ       - učebnice str.23 - 24,cv.2,3

M       - učebnice str.16,př.4

                        str.17,př.7,8

           PS   str.10 dokončení

                 str.12,př.9,10

PRV      - opakování - pracovní listy

ČT       - str.21 - 24

DÚ      - písanka str.6 dokončit

                        str.7 - 4 řádky


30.9.

ČJ      - PS    str.10,cv.19,20

           učebnice str.22,cv.1

M      - PS    str.10,př.1

           učebnice str.16,př.1,2,3

PRV   - PS   str.11,cv.1

           učebnice str.8 dopravní značky opakování

ČT      - str.20 - 21

       M      PS str.10,př.4,5

           čtení


 30.9. 

AJ (Korenčiaková) PS 43/4, 44/5 - Kdo nestihnul, dodělá za DÚ. 

AJ (Štrynclová) PS 30/5 - dodělat za DÚ, PS 31/8 - Kdo nestihnul, dodělá za DÚ. 

 

 


 27.9.

ČJ      - učebnice  str.22, cv.2,3

           PS    str.10,cv.20  ( čtyři řádky)

ČT     - Děti z Bullerbynu

INFO:  V pondělí 7.10. půjdeme do divadla. Vybírám 60 Kč.

DÚ    - na čtvrtek     PS    str.37,př.2,6


 

 26.9.

ČJ        str.21,cv.1  - ústně

           str.21,cv.6   opis

           slabiky - opakování

M      - PS   str.9,př. 4,5,6

                 str.12,př.6,7,8

M     - učebnice str.110,př.4,5,6

         PS     str.37,př.2

PRV     - PS    str.10

                    str.11,cv.2

DÚ      - M   str.14,př.5

             písanka  str.5 dokončit

             M   - PS str.37,př.2,4    ( na čtvrtek 3.10.)

AJ- Jídlo- slovní zásoba a jeji procvičování, skupiny byly spojené


25.9.

ČJ      - učebnice str.20,cv. 3,4,5

            PS     str.7,cv. 15

M      - učebnice str.15 celá

           PS     str.9,př. 1,2,3

ČT     - str.17 - 19

DÚ     čj  str.20,cv.4

          čtení


 25.9. 

AJ (Štrynclová) - PS. 33/B, 32/2 - kdo nestihnul, dokončí cv. 2 doma. Chválím žáky, že všichni měli DÚ na dnešní den. 

 AJ Korenčiaková- PS. 41/6, DÚ: 41/7

 


 24.9.

čj      - učebnice str.18 - 19, cv.1,2

           PS    str.9,cv.18 dokončení

M      - učebnice str.14 celá

          PS    str.8 dokončení

                 str.12,př.1,2

PRV      - učebnice str.9

              PS    str.9 - 10

ČT       - str.14 - 16

PS      - str.4 dokončení

       M    - PS    str.12,př.3,4,5

           čtení


23.9.

ČJ      PS   str.7,cv.14

                str.8,cv.16 ( dokončení)

                str.9,cv.18

M       - učebnice str.13 celá

            PS    str.7 dokončení,   str.8, př. 1,2

PRV     - PS     str.8 - 9

ČT       - str.13 - 14

PS       - str.4

DÚ       čtení

           čj     PS  str.9,cv.18  dokončit


 23.9. 

AJ (Štrynclová) - PS 32/1 a PS 33/A - Kdo nestihnul cvičení A, dokončí za DÚ. 

AJ (Korenčiaková)/ PS: 39/3, Dokončit str. 40/5 za DÚ.

 

 


 20.9.

čj       - učebnice str.17 - 18,cv.1,2

            PS    str.8,cv.16

ČT      - Děti z Bullerbynu


 

 19.9.

čj       - učebnice str.16 - 17,cv.4,5

            PS    str.6,cv.13

M       - učebnice str.11,př.8,10

                         str.12,př.1,2,3,4

           PS      str.7,př.1,2,5,6

M     - učebnice  str.109

         PS str.35,př.6

             str.36 celá

PRV     - učebnice str.8

             PS    str.7

DÚ      čj    -  str.17,cv.5

          M    - PS   str.35,př.2,5 (na čtvrtek 26.9.)


18.9.

čj      - učebnice str.15 - 16,cv.1,2,3

           PS   str.6,cv.13

M      -  učebnice str.11,př.6,9

            PS     str.6,př.2,4

ČT       Já Baryk  - první kapitola

DÚ       M    učebnice str.11,př.7


 18.9.

AJ (Štrynclová) PS 40/5, PS 34/1 a 35/3. DÚ naučit se slovíčka z PS 34/1 (head, hand, arm, foot, leg). 

AJ-Korenčiaková: PS 38/ 2, sloveso "mít"- kladné, záporné věty, otázky

 


 

 17.9.

čj      - učebnice str.15,cv.6

           PS  str.5,cv.9, 

                str.6,cv.11,12

M     - učebnice str.10 celá

         PS str.5,př.2,4,5

             str.6,př.1

PRV     - učebnice str.8

ČT      - str.10 - 12

PS      - str.3 dokončení

DÚ        čj     PS str.5,cv.10 + str.6,cv.12 dokončit   

Ve dnech 31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.


16.9.

čj       učebnice str.13,cv.4

                       str.14,cv.5

M       učebnice str.8-9,př.5,6,7,8

         PS   str.5,př.3,6

PRV    PS    str.6 dokončení

čtení          str.8 - 9

psaní         str.3

DÚ         čj     učebnice str.13,cv.3

              čtení


 16.9. 

AJ Štrynclová: PS str. 41/6,7, DÚ PS 40/5 dokončit. 

AJ Korenčiaková: PS str. 37/7, oblečení- slovní zásoba, úkol: PS str. 38/1

Žáci dokončují pracovní sešit Chit Chat 1 z loňského roku, učebnice nemají k dispozici, protože je v červnu odevzdali. Až dokončíme Chit Chat 1, budeme pracovat s oranžovou knížkou Chit Chat 2 a s PS k Chit Chat 2, které žáci mají.  

 13.9.

čj      - učebnice str.12 - 13

čtení   - Děti z Bullerbynu

Ve středu budou děti potřebovat knihu  JÁ BARYK.

AJ- Korenčiaková: Žáci by měli umět: 1. Sloveso "mít" ve 3. osobě, jed. čísla, kladné věty: It has got five legs.

                                                     2. Krátké odpovědi: Yes, it has. No, it hasn´t

                                                     3. Otázku: Has it got...? - budeme ještě procvičovat

                                                     4. slovní zásoba: foot, feet, ear


12.9.

čj      - učebnice str.12,cv.2

          PS      str.4-5,cv.8,9

PRV    učebnice str.7

          PS    str.4 -5

DÚ      písanka str.2 dokončit

AJ skupina Korenčiaková: Procvičovat krátké odpovědi na otázky o strašidle: Has it got green hair? Yes, it has. No, it  hasn´t.

AJ skupina Štrynclová: Procvičovat slovní zásobu na téma oděvy a barvy (8. lekce). Nakreslit do PS oblíbený oděv. Na výuku nosit pracovní sešit z loňského roku (Chit Chat 1. díl) - dnes některé děti PS neměly a špatně se nám potom pracuje.


 11.9. 

AJ (Kor): Části těla- opakování slovní zásoby, prac. sešit str. 34. (leg, foot, hand, arm, head), Kreslili jsme strašidlo podle pokynů- It has got two eyes. It has got seven legs. Doma procvičovat popis strašidla: This is my monster. It has got two arms. It has got five legs.

AJ (Štr): sloveso have got. Naučit se časování v jednotném čísle (I have got, you have got, he/she/it has got). PS. 38/2


10.9.

čj     - PS    str.2,cv.4    str.3,cv.5,6

M       učeb. str.7 celá + PS str.4,př.2,3,5

PRV    učeb. str.7 - pravidla slušného chování

          učeb. str.4 opakování

čtení    str.4 - 5

DÚ     čj   - PS  str.2,cv.4 dokončit

 


9.9.

čj    - učebnice str.8,cv.2  +   str.9,cv.1

         PS   str.2,cv.3, +   str.3,cv.5  - čtyři řádky

M    -  učebnice  str.6 celá

        PS  str.4,př.1,4,6

PRV  - str.7

          PS   str.5 - první cvičení

čtení   - str.3

psaní  - str.1

DÚ     - čj   PS  str.2,cv.3 dokončit 

Děti mají v ŽK na str.8 vlepenou informaci o ceně PS   - 578,-Kč. Peníze posílejte po dětech od středy 11.9. !!!!!

Prosím o přesnou částku. Děkuji. 


 9.9.

AJ - skupina Štrynclová: Dokončujeme látku v 1. dílu učebnice Chit Chat. PS, začátek 8. lekce, str. 38. Téma: barvy a oděvy. DÚ naučit se slovíčka (skirt, shirt, T-shirt, coat, hat, jumper, jacket)

AJ- skupina Korenčiaková: Úvodní hodina, Opakování učiva- barvy, čísla, představení se, předměty ve třídě (ruler, pen, pencil), začátek 8. lekce- oblečení, DÚ zopakovat fráze: My name is..., I am 7...My favourite colour is.., barvy a čísla do 20, oblečení zatím ještě ne.


 

 6.9.

čj     - učebnice str.8,cv.1

          PS    str.1,cv.2

čtení   - Děti z Bullerbynu

Od pondělí probíhá výuka podle rozvrhu !!!!!!!


 

 5.9.

Dnešní učivo:

čj     - učebnice str.7,cv.1,2

         PS   str.1,cv.1

M   -  učebnice str.5,př.1,2

         PS   str.3 celá

M    - učebnice str.108 celá

          PS   str.35,př.1,3

Zítra probíhá výuka dle rozvrhu.

Jedeme na plavání !!!!!!!!


 

 4.9.

Zítra probíhá výuka podle rozvrhu - Čj, M, M, Prv - konec v 11,40 hodin. Děti si přinesou pomůcky na tyto předměty.

V ŽK mají děti vložený lísteček pro vyplnění e-mailových adres. Prosím o vyplnění!!


3.9.

3. - 5.9.   sběr starého papíru

Děti dostaly žákovské knížky - prosím o vyplnění str. 1 !!!!

Zítra si děti přinesou učebnici M a čj + PS.


29.8.

Školní rok 2019 - 2020 zahájíme v pondělí 2. září. První setkání bude trvat

do 8,45 hodin.

Napište na lísteček informaci, zda vaše dítě půjde na oběd, do družiny 

a s kým bude odcházet domů.

V úterý 3.9. si děti přinesou penál a všechny sešity dle seznamu.

Sledujte pravidelně stránku naší třídy.


Třídní učitelka: Mgr. Alena Adamcová

Zde budete i nadále nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

Sejdeme se v pondělí 2.9.2019 v 7:55 v té samé třídě jako loni.

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu - Odjíždíme již na plavání!!!

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.@zschvaly.cz - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. Připomínám, že absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů.