19.9. čj-opakování učiva 2.ročníku-souhlásky měkké,tvrdé a procvič.pravopisu ů/ú-na tabulky,učeb.str.14 /cv.5 do čj-Š,DÚ PS str.7/cv.14

matem.-procvič.příkladů se závorkami,počítání do 100-učeb.str.9/cv.8,9,PS str.6 /cv.1,2 -ve škole

PRV.-cyklista -učeb.str.9,PS str.10-ve škole

        -sešity-zápis :pravidla pro chodce,pravidla pro cyklisty


18.9.. čj-hláska a písmeno,pravopis ů/ú -opakování-učeb.str.13 /cv.3,4-ústně ve škole a cv.3 do čj-D za DÚ

               -PS str.6 /cv.12,13 ve škole

  matem.-pětiminutovka na sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10

-učeb.str.8 /cv.5,PS str.5 -dokončení,procvič. nás.,dělení 1-5

Aj-1.sk.-slovíčka písemně,,PS str.53/cv.3,str.54 /cv.4,DÚ PS str.54 /cv.5

    2. sk. (Černíková) - Nová slovíčka - ball, guitare, doll..... PS:52/1. Bez DÚ.

Zbytek týdne: (AJ Černíková)

There is.... Tady je.... (jednotné číslo)

There are.... Tady jsou.... (množné číslo)

Are there….? Jsou tady…? → Yes, there are. / No, there aren’t.

Is there….? Je tady….? → Yes, there is. / No, there isn’t.

Tvoření otázek "How many...?" + odpověď, PS: 52-55, procvičování slovíček a vět. V pondělí 25.9. budeme psát TEST (překlad vět, použití nových slovíček) právě na oznamovací věty "There is/are..." a otázky "Is/Are there....?" a "How many...?"

Úterý a středy (13-14 h) - možnost zájmové činnosti "Angličtina" pro děti na budově 1. stupně pod vedením Ivety Černíkové. Více info u třídního učitele nebo ve vrátnici školy.

PRV.-skupin.práce -DV-doplnit kdo nestačil

čtení-číst za DÚ str.10-12


15.9.čj-opak.hláska a lísmeno,dělění hlásek,graf.značení ve slovech-učeb.str.12 /cv.2a/ do čj-Š,za DÚ PS str.6 /cv.11

Matem.-sam.práce PS str.4/cv.5 do M-Š

          -učeb.str.8/cv.3,4 a PS str.5 /cv.2 -ve škole

        -DÚ -opakovat sčít.,odčít. do 20 s přechodem 10 a rozkladem-bude pětiminutovka

 Děkujeme čtyřem spolužákům za sběr laughing!!!!!!!


14.9. Aj-1.sk.-tvoření vět It is...,nová slovíčka na téma My favourite things-ve slovníčku -naučit za DÚ

                    PS str.52-dokončit cv.2 za DÚ

              2. sk. - PS: 51/7 - porozumění textu. Procvičování slovíček "Animal Safari", přídavných jmen a členů a/an. !! V pondělí budeme psát krátký TEST právě na naše nová slovíčka (ze slovníčku) - crocodile, eagle, ostrich, snake, big, long, hungry...... a další. !! Forma testu: překlad čtyř slovíček z ČJ do AJ a čtyř slovíček z AJ do ČJ. Po testu budeme pokračovat v pracovních sešitě na straně 52 "My favourite things."

Čj -opak.-slabika -učeb.str.11/cv.3 a,b d-sam.práce do sešitů,PS str.4 /cv.7,8 ve škole,DÚ PS str.5 /cv.10

Mat.-opak.počítání do 20 s přechodem 10,rozklad čísel -učeb. str.8/cv.1,2,PS str.5 /cv.1,6


13.9. čj-opak.- slabika-učeb.str.10 /cv.1,str.11/cv.2,3, PS str.3 /cv.6 ve škole,za DÚ Ps str.5 /cv.9

Aj -1.sk.- procvičovali jsme členy a-an,PS str.51/cv.7 ve škole,cv.8 za DÚ a naučit nová slovíčka ve slovníčku

Matem.-G /bude každou středu/-opak.geom.útvarů-učeb.str.108,PS str.35 /cv.1,2,5,6

-rýsování trojúhelníku do sešitu

PRV -DÚ PS str.7-dokončit

cesta do školy -učeb.str.8 a PS str 7

-sešit-zápis pravidel sluš.chování-opak. z minulé hodiny

čtení-čít.str.6-9 -bude čtení na známky

Dále vybíráme peníze za pracovní sešity-pro 3.ročník 505,-Kč celkem /PRV  72,-,Čj  75,-,M-1 67,-,M-2 67,-,Chit Chat II-224,-/.Děkuji TUsmile

                                                                                                 

 


12.9. čj-autodiktát,slova nadřazená,podřazená a souřadná-učeb.str.9,10,DÚ-PS str 3 /cv.5 dokončit

PRV-škola,spolužáci -učeb str.7 a PS str.5,6 -vybarvit obrázky na str.6 za DÚ

matem.-opak.zkoušky správnosti -do M-Š

          -zápis slovních úloh-učeb.str.7,PS str.4 /cv.2,3,DÚ cv.4/str.4 v PS

sloh-téma "chováme se k sobě slušně"-učeb.čj str.27


11.9. AJ-procvič.Ther are There is...tvoření vět-PS str.48,49,DÚ PS str.49 /cv.4

čj-učeb.str.8,9 /cv.2 ,PS str.2 /cv.3-slova protikladná

matem.-procvič.zkoušky správnosti do M-Š,PS str.3 /cv.6,7,str.4 /cv,1 -dokončit doma,DÚ str.4 /cv.6 v PS

PRV -rozdány PS,opak.učiva z 2.roč.-učeb.str.4,3

čtení -čít.str.3-přednes básní ,úkoly-kresba podzim.listu do sešitu čtení,str.4 text písně Září od Svěráka


8.9.Dnes jsme byli poprvé v bazénu-některé děti neměly sáček na boty /boty se nesmí nosit do šatny bez sáčku.Rovněž několik mělo krátké rukávy a vzhledem k nízké ranní teplotě a po koupání hrozí nachlazení,tak prosím,aby měly dlouhé rukávy.Děkuji-TU

Učivo :čj-opakovali jsme synonyma a slova protikladná -učeb.str.8 /cv.1-ve škole,PS str.1 /cv.2 ve škole,cv.4/str.2 v PS za DÚ

matem:opakujeme a učíme se zkoušku správnosti -učeb.str.6-celou ve škole,PS str.3-dokončení ve škole

Od pondělí začínáme podle rozvrhu 5 vyuč.hodin,tedy denně do 12,35 hod.


7.9. Učivo :Aj 1.sk.-opakovali jsme představení se  a krátké věty I like...,I don't like ..se sl.zásobou Food.

Osvojovali jsme si a psali do slovníku slovíčka Animal safari-naučit zpaměti za DÚ

2. sk. (p. Černíková) - naučili jsme se představit se a nová slovíčka "Animal Safari" (pracovní sešit str. 48). DÚ: prac. sešit 48/2 a opakování slovíček

PS str.48 /cv.1 za DÚ

Čj-učeb.str.7,cv.1-ve škole

DÚ-PS str.1/cv.1

Mat.-učeb.str.6/cv.1,2 -ve škole

        PS str.4 /cv1,2,4-dokončit doma,kdo nestačil

Zítra,t.j.v pátek plavání-mít potřebné věci.Vyuč.opět do 11,40 hod.

 

 

                    


6.9.Zítra-ve čtvrtek se učíme podle rozvrhu s tím,že budeme mít jenom 4 vyuč.hodiny.Rovněž tak i v pátek.Od pondělí začínáme celých 5 vyuč.hodin každý den,tudíž končíme ve 12,35 hod.Pokud možno pořiďte dětem hlavně sešity,již zítra potřebují do něčeho psát.Děkuji -TU


Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

5.9.2017  Dnes si děti nadepisovaly a balily sešity na čj a matematiku,dostaly žákovské knížky,které prosím rodiče vyplnit.Rovněž jsem rozdala rozvrhy a blanket na příspěvek  spolku Chvalská škola,ke kterému podávám následující informace: -z Vámi zaplaceného příspěvku čerpá každé dítě tímto způsobem : pomůcky na VV,PČ -objednává vyučující /vloni na vánoč.dárky/,Den dětí,Mikulášská,projekt Setkávání,ŠD,klub,popř.třídní fond,výjezdy jako lyžák, ŠvP

-každá třída má svého zástupce / nebo si ho zvolí na TS 6.11./,který se spolkem spolupracuje

Prosíme,aby příspěvky byly zaplaceny včas a větší díl formuláře byl vrácen třídní učitelce.Děkujeme.

Dále oznamuji,že ve dnech 12.-14.9. bude sběr starého papíru.

Připomínám,že od čtvrtka se učíme podle rozvrhu.TU

 


4.9.V úterý 5.9.2017 si děti mohou přinést pomůcky na VV,PČ a sešity s obaly.Na prvouku a geometrii budou potřebovat velké sešity jako v minulých letech.Mohou pokračovat do loňských nebo mít nový-nechávám na vás. Náhradní sešity je třeba nadepsat jen jménem a mohou být uloženy ve třídě.Pomůcky na TV budou třeba až od února,ale je také možné si je uložit již nyní do skříně.Učebnice s obaly přinést ve středu a určitě již ve čtvrtek,kdy začínáme podle rozvrhu angličtinou-děti budou potřebovat modrý PS ze 2.třídy-budeme dokončovat.

Dále prosím rodiče o nahlášení změn např. v adrese atd.,jsou potřeba zanést do šk.matriky.Děkuji -TU.

 

 


31.8.2017 -Vítám na stránce třídy 3.A a podávám první informace ohledně organizace během prvního školního týdne :v pondělí 4.9. máme vyučování do 8,45 hod. -oběd v ŠD je možný po domluvě s jídelnou

-v úterý 5.9. a ve středu 6.9. končí vyučování po 4.vyuč.hodině

-od čtvrtka 7.9.vyučujeme podle rozvrhu,ale máme pouze 4 vyuč.hodiny.

-v pátek 8.9 rovněž podle rozvrhu,ale jen 4 vyuč. hodiny s tím,že jedeme na první lekci plavání ve stejném režimu jako vloni

V pondělí si děti ještě nemusí nosit tašky ani přezůvky,vše až od úterý.

Připomínám,že na plavání mají mít každý v igelitce plavky,mýdlo,ručník,čepici a zvlášť v igelitce něco na přezutí do bazénu-ale to jistě znáte z loňska.