Plán učiva v týdnu od 12.6. do 16.6.

čj       - stavba souvětí

           učebnice str.197 - 202, PS  str.53 - 55

čtení  - str.173 - 176

m     - písemné sčítání a odčítání 

          učebnice str.106 - 107, PS   str.35 + pracovní listy

prv   - chráníme své zdraví

          učebnice str.74 - 75, PS   str.66 - 67


Plán učiva v týdnu od 5.6. do 9.6.

čj     - věta a souvětí

          učebnice str.196 - 201, PS  str.51 - 53

čtení - str.168 - 173

m    -  násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem ( 3 . 12)

          písemné sčítání trojciferných čísel

          učebnice str.103 - 106, PS  str.33 - 35

prv    - společné znaky s ostatními živočichy

           chraňme své zdraví

           učebnice str.70 - 73, PS   str.65 - 66


Plán učiva v týdnu od 29.5.

 

čj     - slovesné tvary - opakování, věta a souvětí

          učebnice str. 187 - 192, PS     str.50 - 51

čtení  - str.165 - 168

m    - dělení se zbytkem

         učebnice str.99 - 102, PS  str.32 - 33

prv  - žijeme zdravě

         učebnice str.69, PS   str.62 - 63


 

 Plán učiva v týdnu od 22.5.

 

čj   - slovesné tvary v čase přítomném,minulém a budoucím

       učebnice str.180 - 185, PS   str.49 - 50

čtení - str.161 - 163

m  - dělení se zbytkem

      učebnice str.96 - 98, PS   str.32

prv   -  pečujeme o své zdraví

          učebnice str.67 - 68, PS   str.61

Ve čtvrtek 25.5. jdeme do divadla v Horních Počernicích - cena 30 Kč.

 


Plán učiva v týdnu od 15.5. do 19.5.

čj     - slovesa - čas, osoba, číslo

          učebnice str.175 - 178, PS  str.47

čtení    - str.156 - 160

m      - násobení a dělení násobků deseti jednociferným číslem

           učebnice str.92 - 94, PS  str.30 - 31

prv    - Jak rosteme a vyvíjíme se

           učebnice str.65 - 66, PS   str.58 - 59

 


Plán učiva v týdnu od 9.5.

čj   - podstatná jména  - rod, číslo, pád

       učebnice str.169 - 172, PS   str.46

čtení - str.154 - 157

m    - násobení a dělení číslem 10,100

         učebnice str.89 - 91, PS   str.28 - 29

         geometrie  - jednotky délky

prv   - zdraví

          učebnice str.64 - 65, PS   str.58 - 59


 Plán učiva v týdnu od.2.5.

čj    -  pád podstatných jmen

         učebnice str.164 - 168, PS  str.46

čtení  - str.152 - 154

m      - prohloubení počítání do 1000, násobení a dělení číslem 10

           učebnice str.87 - 89, PS  str.27 - 28

prv   - opakování - život v přírodě

          učebnice str.62 - 63,PS   str.55 - 57

 


Plán učiva v týdnu od 24.4. do 28.4.

čj   - podstatná jména - číslo,rod,pád

        učebnice str.160 - 163,  PS  str.43 - 45

čtení - str.145 - 150

m    - odčítání stovek, zaokrouhlování trojciferných čísel

         učebnice str.85 - 87, PS  str.25 - 27

         porovnávání úseček  str.130

prv  - bezobratlí živočichové, čím se živí živočichové

         učebnice str. 60 - 62, PS  str.54


 Plán učiva v týdnu od 3.4. do 7.4.

čj   - slovní druhy

        učebnice str.145 - 152, PS  str.41 - 42

čtení  - str.140 - 143

m     -  sčítání a odčítání do 1000

           učebnice str.81 - 82, PS   str.23

           geometrie  - přenášení úseček

prv   - části kvetoucích rostlin

          učebnice str.52 - 53, PS  str.50

 


Plán učiva v týdnu od 27.3.

čj     - číslovky,zájmena,předložky

         učebnice str.139 - 144

čtení - str.138 - 141

m     - sčítání a odčítání přes základ 100

          učebnice str.78 - 80, PS  str.21 - 22

          geometrie  - přenášení úseček

                             učebnice str.129, PS   str.43

prv   -  části kvetoucích rostlin

          učebnice str.50 - 51, PS   str.19

Aj     - p.uč. Babická - unit 10 Amazing animals: učebnice +PS str. 48,49


Plán učiva v týdnu od 20.3. do 24.3.

čj        -  přídavná jména,příslovce

             učebnice str.135 - 138, PS    str.39 - 40

m     -  sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100

           učebnice str.76 - 78,PS   str.20 - 21

           geometrie - rýsování pomocí kružítka (kruh,kružnice)

prv   -  okrasné a užitkové rostliny

           učebnice str.44 - 46, PS  str.48


 Plán učiva v týdnu od 13.3. do 17.3.

čj         - slovesa,přídavná jména

             učebnice str.131 - 134, PS  str.37 - 38

čtení    - str.134 - 135

m      - sčítání a odčítání s přechodem přes základ 100

           učebnice str.73 - 75,PS   str.17 - 19

           G   - kruh,kružnice

prv    - kvetoucí a nekvetoucí rostliny

           léčivé,jedovaté a chráněné rostliny

           učebnice str.40 - 43, PS   str.47

Aj ( p.uč. Babická ) - dokončujeme 9.lekci - My free time


 Plán učiva v týdnu od 6.3. do 10.3.

 čj     - slovo a skutečnost - opakování

           učebnice str.124 - 127

           podstatná jména   str.128 - 129

           sloh    str.121 - 123

čtení    - str.126 - 127,   132 - 134

m       - sčítání a odčítání do 1000, jednotky hmotnosti a objemu

             učebnice str.68 - 71, PS    str.15 - 16

             G   - rovinné útvary

prv   -   rostliny

            učebnice str.38 - 40, PS   str.46

 


Plán učiva v týdnu od 27.2. do 3.3.

čj     - opakování vyj. slov

          učeb. str.113 - 115, PS  str.36

       - slovo a skutečnost

         učeb. str.116 - 117

čtení    - str.122 - 126

m      - sčítání a odčítání do 1000

           učebnice str.64 - 67,PS   str.13,14

prv   -  živé  organizmy

           učebnice str.36 - 37,PS    str.44 - 45

 


 Plá učiva v týdnu od 20.2. do 24.2.

čj   - vyjmenovaná slova po z

        učebnice str.105 - 110,PS   str.35

čtení   - str.116 - 120

m    -   sčítání a odčítání  stovek (100+300,400+6,400+54)

           učebnice str.60 - 63,PS   str.10-12

prv  - Sluneční soustava

         učebnice str.34 - 35,PS  str.40 - 41

 


 

Plán učiva v týdnu od 30.1.

čj       - vyjmenovaná slova po s

           učebnice str.99 - 101, PS   str.32 - 34

čtení  - str. 103 - 110

m    - hodiny

        učebnice  str.52 - 53, PS  str.7

        přirozená čísla v oboru do 1000

        učebnice str. 54,PS  str.8

prv  -  teplo a světlo

         učebnice str.31, PS  str. 39

31.1.  Výuka podle rozvrhu

        - vydání vysvědčení za I. pololetí

1.2.  Platí nový rozvrh

3.2. Pololetní prázdniny

 


Plán učiva v týdnu od 23.1. do 27.1.

čj       - vyjmenovaná slova po p

           učebnice str.92 - 93, PS   str.31

           procvičování   str.95 - 96

čtení  - str.99 - 103

m      - písemné sčítání a odčítání

           učebnice str. 49 - 51, PS  str.5 - 6

prv   -  vzduch, půda

           učeb. str.30, PS   str.37 - 38


Plán učiva v týdnu od 16.1. do 20.1.

čj    - vyjmenovaná slova po m - procvičování

         učeb. str.88 - 89, PS  str.28 - 29

     - vyjmenovaná slova po p

        učeb. str.90 - 91, PS str.30-31

čtení  - str.95 - 99

m  - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

       učeb. str.45,PS   str.4

       - zaokrouhlování čísel na desítky

         učeb. str.46 - 47, PS  str.5

prv   - Země je kulatá

          Voda

          učeb. str.27 - 28, PS  str.35

 

V pondělí  16.1. v 17,30 hodin se koná třídní schůzka.

 


Plán učiva v týdnu od 9.1 do 13.1.

čj   - vyjmenovaná slova po m

       učebnice str.86 - 87, PS  str.27 - 28

       - ve čtvrtek  písemná práce

čtení  - str.89 - 94

m   - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

        učebnice str.43 - 44, PS  str.3 - 4

       - v úterý písemná práce

prv  - Svět kolem nás

         učebnice str.24 - 25,PS  str.33

 Ve dnech 10. - 12.1. probíhá sběr starého papíru      


 Plán učiva v týdnu od 12.12. do 16.12.

čj    - vyjmenovaná slova po L

         učebnice str.77 - 80,PS   str.25 - 26

čtení  - str.82 - 85

m     - opakování násobení a dělení

          PS    str.30 - 31

          geometrie  - opačné polopřímky

prv   - Vánoce

          PS   str.31 - 32, učeb. str.23

 


Plán učiva v týdnu od 5.12.

čj    - psaní by -bý, bi - bí uvnitř slov

        učebnice str.74 - 77, PS  str.23 - 24

čtení   - str.73 - 78

m    - násobení a dělení číslem 9

         učeb. str.41,  PS   str.29

         G   - jednotky délky,polopřímka

prv   -  Vánoce

           učeb. str. 22 - 23, PS   str.29

   


 

Plán učiva v týdnu od 28.11. do 2.12.

čj       - řazení slov podle abecedy

           učebnice str. 64 - 70, PS  str.21

čtení  - str. 67 - 72

m     - násobení a dělení číslem 8

          učebnice str. 39 - 40, PS  str.27 - 28

prv   - povolání

          učebnice str.21, PS  str.27 - 28


Plán učiva v týdnu od 21.11. do 25.11.

čj     - párové souhlásky uvnitř slov - opakování

          řazení slov podle abecedy

          učebnice str.59 - 62, PS   str.20 - 21

čtení  - str.62 - 67

m     - násobení  a dělení  číslem 7,8

          úsečka

          učebnice str.37 - 39, PS  str.26 - 27

prv   - co nás baví, povolání

          učebnice str. 20 - 21,  PS   str.24 - 26

 

22.11. - 24.11. Sběr starého papíru

 


Plán učiva v týdnu od 14.11.

čj       - párové souhlásky uvnitř slov

            učebnice str.57 - 58, PS  str. 18 - 19

čtení  - str.58 - 60

m     - násobení a dělení

          učebnice str.36 - 38, PS  str.24 - 25

prvouka  -  orientace v krajině

                učebnice str.18 - 19, PS   str.22 - 23

 


Plán učiva v týdnu od 7.11. do 11.11.

čj  - souhlásky uvnitř slov

      učebnice str.52 - 56, PS  str.17 - 19

čtení  -str.51 - 56

m   - násobení a dělení číslem 10,6

        učebnice str.33 - 36, PS  str. 23 - 24

        G  - vzájemná poloha dvou přímek

               učebnice str.114, PS   str.40 - 41

prv   - rozeznáváme typy krajin

          voda v krajině

          učebnice str.16 - 17, PS str.20 - 21

V pondělí 7.11. v 17,30 hodin se koná třídní schůzka.

 


 

 Plán učiva od 17.10. do 21.10.

čj   - opakování - slova příbuzná

       souhlásky uvnitř slov

       učeb. str.40 - 45, PS  str.13

čtení  - str.35 - 39

m  - násobení a dělení číslem 3,4

       učeb. str.26 - 29, PS  str.18 - 19

       geometrie - přímka

prv  -  naše vlast

         učeb. str. 13 - 14, PS  str. 16 - 18

       

 

 


 

 Plán učiva v týdnu od 10.10. do 14.10.

 

čj  - tvary slov a slova příbuzná

       spisovnost a nespisovnost

       učeb. str.33 - 37, PS  str.11 - 12

čtení  - str.28 - 34

m    - násobení a dělení

         učeb. str.21 - 23, PS  str.15 - 17

                  geometrie  - bod, přímka  str.112 - 113

prv   - domov

         návštěva ve městě

         učeb. str.12, PS  str.14 - 15

 


Plán učiva v týdnu od 3.10. do 7.10.

čj    - věta jednoduchá

        větný celek

        tvary slov,slova příbuzná

        učeb. str.24 - 27, 31 - 32,   PS  str.8,11

čtení  - str.20 - 25

m    - sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

         opakování násobení

         učeb. str.18 - 21,  PS   str.11 - 15

prv   - Obec

          učeb. str.10 - 11,  PS  str.12 - 13

 Aj:   - učeb.+ prac.seš. str.4,5 - Music time 

 


 

 

 Plán učiva v týdnu od 26.9. do 30.9.

 čj   - písmeno ě

        souhlásky na konci slov

        věta jednoduchá

        učebnice str.19 - 24, PS   str.8 - 10

čtení  - str.15 - 20

m     - počítání do 100

          učebnice str.15 - 18, PS  str.9 - 11

prv  - Cesta do školy

         učeb. str.9, PS  str.9 - 11

 


 Plán učiva v týdnu od 19.9. do 23.9.

čj   - psaní ú - ů

       tvrdé a měkké souhlásky

       vlastní jména osob a zvířat

       učeb. str.15 - 18, PS  - str.5 - 7

čtení  - str.10 - 13

m    - sčítání a odčítání do 100

        učeb. str.12 - 14, PS  - str.6 - 8

        G  - tělesa, učeb. str.109, PS  str.36

prv  - Cesta do školy

         učeb. str.8, PS  str. 7 - 8

Aj ( Ba )- procvičovat abecedu, slovní zásoba - animals ( viz slovníček ), zadán samostatný projekt - vybrat si obrázek oblíbeného zvířete, nalepit na papír/ čtvrtku formát A4 a napsat o něm několik vět.( viz PS str 51 ) - do 23. 9.


Plán učiva v týdnu od 12.9. do 16.9.

čj    -  slabika, hláska, písmeno

         učeb. str.10 - 14, PS  - str.3 - 5

čtení - str.4 - 7

m   - počítání do 20

       učeb. str. 8 - 9, PS - str.5

       čísla  0 - 100

       učeb. str.10 - 11, PS  - str.6

prv  - Jsme kamarádi

        Cesta do školy

        učeb. str.7 - 8, PS  - str.5 - 7

Aj (Ba) Procvičjeme názvy písmen anglické abecedy - příští týden zkoušení

           pracovní sešit str.46


6. 9. - 8.9. Sběr starého papíru

19.9. od 18,00 hodin se ve školní jídelně koná informativní schůzka pro rodiče žáků s nutností podpůrných opatření (pro zákonné zástupce, kteří mají

zprávu z PPP, popř.chtějí vědět více o podpůrných opatřeních)

 


Začíná školní rok 2016 - 2017smile

 

1.9. 8,00 - 8,45 hodin (sdělte dětem,zda půjdou do družiny a na oběd)

2.9. 8,00 - 11,40 hodin (děti si přinesou psací potřeby,sešity,obaly)

5.9. - 7.9. - výuka 8,00 - 11,40 hodin

8.9. - 9.9. - 8,00 - 12,35 hodin - výuka dle rozvrhu

V průběhu týdne si děti přinesou kufřík na VV a cvičební úbor.

Od 12.9. bude rozvrh v plném rozsahu a výuka bude končit každý den ve 12,35 hodin.