Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

Učivo týdne 12.3. - 16.3.2018

14.3. - školní družina má divadlo, dejte dětem 50,- Kč

14.3. - Velikonoční království - divadlo, dejte dětem průkazku DP nebo 2 jízdenky, 1.,2., a 5. hodinu probíhá výuka dle rozvrhu. děti musí mít všechny pomůcky

15.3. - prodejní výstava knih, pokud dětem dovolíte nákup knihy , dejte jim peníze - ceny knih od 1,- Kč do 100,- Kč - se překládá z důvodů nemoci na 22.3.

Český jazyk: 12.3. slohová cvičení - uč. 100/1,2,3, 101/5

                 13.3. skupinová práce - popis naší školy - rozdělení úloh ve skupinách, písanka str. 17, Z deníku kocoura Modroočka

                 14.3. procvičování pravopisu i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - nafo, práce na IT,  Z deníku kocoura Modroočka

                 15.3. práce na projektu naše škola- popis - dokončení, písanka str. 19, Z deníku kocoura Modroočka

                 16.3. uč. 107/1 , Z deníku kocoura Modroočka

Matematika:12.3. PS 31/4, 32/1, 32/7 - samostatná práce, DÚ PS 32/2

                 13.3.procvičování pamětního počítání, matematický diktát - PS 32/6, DÚ PS 33/1

                 15.3.PS 33/4 - společně, PS 33/3,5 - sam. práce, DÚ PS 33/2

                 16.3.Ps 34/2,3, PS 35/1,2,3,4

Prvouka: 12.3.  měsíce roku, dny v týdnu - procvičování

             15.3. měsíce roku, určování počtu dní, dělení do ročních období - uš. 43, PS 52 - dny v týdnu, pojem pracovní a volný den12.2

Anglický jazyk:Pauchová - Uč. str.27- čtení+dramatizace komiksu + str.28 - nová slovíčka (rodina)
                                     D.Ú. - PS str.28/ + obrázkový slovníček (rodina)
                                     - příští týden  opakovací test (lekce 5 - části obličeje ve spojení se slovesem have got  (1. a 3.                                       osoba jed.č. - I´ve got... He/she has got...)

_________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 5.3. - 9.3.2018

Termíny sběru staréího papíru do konce školního roku:   10.4. - 12.4. 2018, 15.5. - 17.5.2018, 19.6.- 21.6.2018

Český jazyk: 5.3. uč. 104/8, 103/6 - samostatná práce do školního sešitu, DÚ - uč. 105/13 - napsat věty

                 6.3. uč. 104/10, 105/14 - skupinová práce, písanka str. 15, Z deníku kocoura Modroočka

                 7.3. diktát 105/14, uč str. 106, písanka str. 16, Z deníku kocoura Modroočka

                 8.3. uč. 99/1, DÚ 100/2 - přepiš 4 věty, Z deníku kocoura Modroočka

                 9.3. uč. 100/2 - do sešitu jsme rozdělili slova s i/y do tří sloupců, samostatná práce - připraveno na papíru - procvičování pravopisu i,í,y,ý,

                        Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: 5.3. 26/2,6, 27/1,2,3 Přinést si hodiny (papírové)      DÚ - 28/1

                  6.3. 28/2,3,4,5,6,7, procvičujeme hodiny, skupinová práce- matematické hádanky,          DÚ- 29/4,5,6,7,8

                  7.3. 29/1,2,3- společná kontrola, opakujeme hodiny                        DÚ- 30/3

                  8.3. 30/1,2,4 společně, 30/5,6 společná kontrola                             DÚ - 31/1

Prvouka: 5.3. uč. str.40- měsíc po měsíci, zápis do sešitu+ namalovat roční období, kdo nestihl, dodělá doma, PS - 50

                    Ve čtvrtek 8.3. - písemné opakování

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.26, PS str.26, str.26/6 - dokončit 2.část cvičení za DÚ (popisujeme obličeje - sloveso to have)

                     Babická - uč. str. 26 - čtení s porozuměním - popisujeme části obličeje a označujeme věty zda jsou pravdivé nebo nepravdivé. PS str. 26 - děláme poslechové cvičení.

                                   DÚ - dokončit cvičení 6/26

Pč -  Na příští hodinu PČ přinést odstřižky látek - budeme vytvářet textilní koláž

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 26.2. - 2.3.2018

Český jazyk:26.2. PS 21/8 - dopsání slov na linky, uč. 98/4 - práce po dvojicích, DÚ - uč. 98/6 - napsat věty

                27.2. uč. 98/5,7,  DÚ uč. 98/7 - napiš 4 věty , písanka str. 13, čitanka str.117 - báseň

                28.2. PS 22/9.10. procvičování pravopisu i/í, y/ý - nafocená cvišení , písanka 14, čítanka str. 127,DÚ uč. 98/7 - napiš 4 věty- kdo dnes neměl

                1.3. uč. 102/1 - samostatná práce, 102/2, 103/3, DÚ uč.103/5

                2.3. uč. uč. 103/5 skupinová práce - doplnění i/y,třídění do 2 sloupců podle pravopisu, řazení podle abecedy, Z deníku kocoura Modroočka

Matematika: .26.2. str.22/1,2,3 společně na tabuli, pracovní listy- sčítání, skupinová práce- slovní úlohy        DÚ- 23/4 d. sešit

                    27.2. 23/1,7 samostatně, 23/2 počítání zpaměti, 23/3,5,6 společně, pracovní listy - opakujeme sčítání 

                    DÚ - 24/3a,b

                     28.2.  24/1,2     25/1 na známky, 2 společně, skupinová práce- matematické hádanky  DÚ-25/4,5,6

                        1.3. 25/7 na známky, 26/1,4 společně, pracovní listy- sčítání, odčítání                        DÚ- 26/3,5

Prvouka: 26.2. uč.37, být zdravý, bezpečné chování, PS - 47     DÚ - do sešitu nakreslit oblíbené ovoce a zeleninu

                1.3. Naše zdraví uč. 39, zápis do sešitu, PS- 48,49

Anglický jazyk( D. Babická ) Probíráme slovní zásobu - části obličeje. Tvoříme věty se slovesem have/has got + přídavná jména big/little, short/long. Čteme věty v učebnici str. 25 - Pop Quiz. 

Pauchová - uč. str.25, PS str.25 (DÚ - str.27/8), procvičujeme sloveso HAVE (1.os.jed.č., 3.os. jed. č., popisujeme obličeje)

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 19.2.- 24.2. 2018

 Vážení rodiče,

od příštího týdne budeme číst knihu Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře. Byla bych moc ráda, kdybyste se podívali, zda ji nemáte v knihovně, případně ji půjčili od známých nebo zakoupili . Děkuji.

                                                                                                                              

                                                                                                                          Eliška Zdražilová

Český jazyk: 19.2. uč. 95/6 c, 95/7

                 20.2. uč. 96/1 - přidali jsme ještě slova na zbylé tvrdé souhlásky, PS 20/5, DÚ uč. 96/3 - napsat celé cvičení

                                        tvrdé souhlásky jsou: h,ch,k,r d, t,n

                 21.2. PS 20/6.21/7, DÚ PS 20/6 - napsat doplněná slova.Honzíkova cesta , písanka str. 11

                 22.2. závěrečné opakování - tvrdé souhlásky, diktát uč. 96/3, Honzíkova cesta

                 23.2. měkké souhlásky - uč. 97/1,3,písanka str.12, čítanka str. 114

 Matematika: 19.2. 15/7,8 společně, 16/1 na tabuli, 16/2 do š. sešitu, 16/3 společně, opakujeme jednotky, desítky, sl.úlohy

                    DÚ- 16/5,6

                    20.2. 16/4 společně, 17/1,2,4,5 společná práce, druhý bubínek do š. sešitu, 18/2       DÚ- 17/3a,b,c

                    21.2. 18/1 společně, 18/4 do š. sešitu na známky, 19/1,2 společně    DÚ- 18/3

                    22.2. 19/3,4,5,6   21/1,2,3,4   20/1,2 na známky,  diktát                  DÚ - 20/1,10

                    23.2. 20/4,5,6,9 společně, 20/7,8 na známky

Prvouka: 19.2. Opakujeme zdraví, uč.36, PS 44,  DÚ- PS 44- vlastnosti kamaráda          Připomínám básničku na 22.2.

               22.2. uč. 38 , PS- 46,  básnička

Anglický jazyk:

____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 5.2. - 9.2.2018

PČ - 20.2. Přinést těstoviny - např. kolínka, vřetena, vrtulky apod., stačí malé množství, jehlu a pevnější nit.

Vážení rodiče,

od pátku 9.2. začínají děti plavat - instrukce jste obdrželi na třídní schůzce.Přesto připomínám, že děti budou mít v igelitové tašce podepsané lihovým fixem  plavky, ručník, sprchový gel, koupací čepici a další igelitku na boty.

Nedávejte dětem do školy cvičební úbor - plavat budou až do konce školního roku.

Děkuji.

                                                       Eliška Zdražilová

12.2. - 17.2.2018 jarní prázdniny - informace o družině na titulní stránce školy.

Český jazyk: 5.2. PS 19/3,19/4 - klasifikačně, uč. 91/1 - do školního sešitu, DÚ uč. 91/2,3 - slova opiš, rozděl na slabiky, zakroužkuj dvojhlásky

                6.2. uč. 92/4,5, diktát vět zaměřený na pravopis ú,ů, Honzíkova cesta, písanka str. 7

                7.2. uč. 93/1, PS 20/5, DÚ uč. 93/2 - slova opsat, rozdělit na slabiky , označit samohlásky o a souhlásky x

                8.2. uč. 93/2 c,d,94/4. DÚ 94/5 - opiš, rozděl na slabiky, označ hlásky, písanka str. 9 , Honzíkova cesta

                9.2. uč. 94/3 - skupinová práce, uč. 95/6 - 6 b - samostatná práce do sešitu, Honzíkova cesta

Matematika: 5.2. str.10/3,9  11/4,5,6 počítáme společně, opakujeme sčítání a odčítání do sta, závorky, hrajeme bingo, DÚ-11/7

                    6.2. str.12/1,2 společně na tabuli, 13/1 procvičujeme společně      DÚ - 13/3 do sešitu

                    7.2. Zapisujeme desítky a jednotky, 13/2 počítáme do š. sešitu, 13/4 počítáme společně, bingo        DÚ - 13/2 zelená maska do d. sešitu

                   8.2. str. 14 samostatně, společná kontrola, 15/1,2 společně, druhá chaloupka ( polovina) do š. sešitu 

                   DÚ- 15/3,4,5,6     Zítra geometrie.

                     9.2. str.73- jednotky délky, opakujeme úsečky

Prvouka: 5.2. Česká republika - naše vlast, uč. str. 31, PS str.35             DÚ - PS- str.34

              8.2. Česká státní vlajka, IT- hradní stráž,             DÚ- na 22.2. naučit básničku str.36

                     Začínáme zdraví str.36

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.24, PS str.24 (části obličeje - nová slovíčka), příště test (pocity, nálady), zpíváme píseň "If you are happy"

____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 29.1. - 2.2.2018

31.1. výuka končí 11.40

1.2. ředitelské volno

2.2. pololetní prázdniny

Český jazyk: 29.1. uč. 88/1, 81- 82 rámečky  zapsat do školního sešitu , DÚ -  všichni se nové informace naučit , přečíst zapsaný text ve školním sešitě                   a opravit případné chyby                

                 30.1. uč. 89/2, 89/3,4 - skupinová práce, psali jsme krátké písemé opakování na slabiky a samohlásky, PS 18/1 , DÚ PS 18/2 mimo řádek                            u,ú,ů, Honzíkova cesta

                 31.1. uč. 90/6,7.8, PS 18/2 - dokončení -u,ú,ů

Matematika: 29.1. 8/5 společně na tabuli, 9/1 do školního sešitu, 9/3 závorky na tabuli, skupinová práce- vymýšlíme slovní úlohu,  DÚ - 10/4,5,6,7

                    30.1. 9/5 na tabuli, 10/1 vymýšlíme společně slovní úlohy, 10/2, diktát, sčítání a odčítání   DÚ - 11/1,2,3

Prvouka: 29.1. Domov- místo, kde žijeme, zápis do sešitu+ namalovat obrázek- dům, kde bydlím   PS- 36,37   DÚ - PS 37/3

Anglický jazyk: Pauchová - uč.str.20-23, str.24 - slovíčka , PS str.20-23, DÚ - obrázkový slovníček (části obličeje)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 22.1. - 26.1.2018

Připomínám: 1.2.2018 je ředitelské,volno,2.2. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dnes/26.1.2018/ si děti zapsaly do žákovské kinížky tyto skutečnosti: 31.1 výuka končí 11.40 hodin

                                                                                                               1.2. ředitelské volno

                                                                                                               2.2. prázdniny  

Podepište,prosím, dětem v žákovské knížce tyto informace.l

Pokud dnes Vaše díte ve škole nebylo, zapište dětem, prosím, tyto informace na str. 27 a toto sdělení podepište.

Dále jsme si vlepili pozvánku na karneval OS Chvalská škola 24.2.2018 od 14.00 hodin.  

Děkuji.                                                                                                  Eliška Zdražilová                                                                                                                                                                                             

Aj:p.uč. Babická -učebnice str. 21 - procvičujeme věty se zájmeny He ´s/ She ´s. Probíráme slovní zásobu - slova, vyjadřující pocity

PČ : Na příští hodinu přinést krepový papír a špejle  

Český jazyk: 22.1. uč. 86/2,3 - skupinová práce

                 23.1. uč.87/1,2,3,4,písanka str.5, čítanka str.77

                 24.1. uč. 81/1, 81/2 - skupinová práce, opakování básniček, DÚ písanka str. 5 - opravit věty dole

                 25.1. uč. 83/3,4, 83/6 do sešitu

                 26.1. uč. 84/8, 85/9,10

Matematika: 22.1. 4/1, 5/1,2 společně, 5/3,4 opakujeme závorky, na známky                        DÚ - 5/5

                    23.1. sčítáme dvojciferná čísla, 6/1 společně, poslední příklad do sešitu, slovní úloha, 6/2,5    DÚ - 6/4

                   24. 1. procvičujeme závorky, 7/1,2,3,  7/5 společně na tabuli                                               DÚ - 7/6

                    25.1. 7/4 slovní úloha do školního sešitu - společně, 8/1,2,3,4                                             DÚ- 9/2

                                Zítra geometrie

                   26.1. Geometrie - str. 71,72 porovnávání a přenášení úseček

Prvouka: 22.1. uč. str. 28, 29 domácí zvířata chovaná pro radost - zápis do sešitu, PS str.29, kdo nestihl, dodělá doma

              25.1. Dokončujeme zápis - mazlíčci, 5 vět do sešitu- náš mazlíček + obrázek     DÚ - PS str.33 vystřihujeme a lepíme do sešitu

Anglický jazyk:   p.uč.Babická - učebnice str. 20, dopsat v Ps cvičení na str. 20, naučit se novou slovní zásobu.                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 15. - 19.1.2018

16.1 - 18.1. 2018 sběr starého papíru

1.2. bude ředitelské volno,2.2. následují pololetní prázdniny

Český jazyk: 15.1uč.78/1, 79/2,3,4,5, DÚ PS 15/1

                  16.1. uč. 80/6,7,81/8, PS 15/2,3, písanka 2 str.1

                  17.1. uč. 81/9 - skupinová práce,PS 16/4, písanka str. 2, Honzíkova cesta

                  18.1. PS 17/6, DÚ PS 17/6 - poslední dvě slova, PS 17/7, písanka str. 3, Honzíkova cesta

                  19.1. kontrola domácího úkolu PS 17/7, uč.85/1, písanka str.4, Honzíkova cesta

Matematika: 15.1. 73/1, 74/4 společně na tabuli, 73/2, 74/1,2 společně, 74/3 - 2 příklady+ znázornění do ŠS     DÚ- 74/5

                    16.1. 75/2 samostatně, 75/1 doplňujeme sazku, 75/3a do sešitu, opakujeme desítky a jednotky, znázorňujeme

                                                                                                                                                              DÚ - 77/6,7,8

                    17.1. 75/3b na tabuli + znázorňování desítek a jednotek, 75/4,5, 76/1,2 samostatně, 76/3 na tabuli, opakujeme sčítance, součty, menšence, menšitele a rozdíly, IT - kouzelná matematika, sčítání a odčítání do sta                  DÚ -76/5,6,7

                     18.1. 76/1,2 společně, 76/3 na tabuli, porovnáváme čísla, počítáme do sta bez přechodu přes desítku, opakujeme znázorňování                                                                                                                                            DÚ - 77/4,5

                      19.1. str.76/9, 77/1,2,3 IT- počítáme do 100, počítáme slovní úlohy

Prvouka: 15.1. PS str. 26,27  Zápis do sešitu- oslavy             DÚ - PS str.27 zelený rámeček

               18.1. uč. str. 27 - Pomáháme si, zapisujeme do sešitu - jak doma pomáháme, 5 vět, kdo nestihl, dopíše doma + obrázek, PS - str.28                                                           DÚ - PS str. 28 zelený rámeček

Anglický jazyk:Pauchová - uč.str.20-21, PS str.20-21, DÚ str.21/4+ obrázk.slovníček (doplnit+naučit) - POCITY

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 8.1. - 12.1.2018

16.1. - 18.1. 2018 sběr starého papíru

Český jazyk: 8.1. pololetní písemná práce

                  9.1.uč. 74/1 - skupinová práce,74/2,5,DÚ - 74/4 připravit , písanka str 30 - přepsat do dom. sešitu recept

                10.1. uč.75/8 - opiš, šktni,co na řádek nepatří, 75/9, písanka 30, Honzíková cesta

                11.1.uč. 75/10 - do sešitu, 76/11 - skupinová práce, písanka str. 31, Honzíkova cesta

                12.1. uč. 76 - 77 - závěrečné opakování, písanka 31, Honzíkova cesta

Matematika: 8.1. 68/2,4 společně, 69/2,5 společně, 69/3,6 samostatně, společná kontrola, 69/1 š. sešit - opakování závorek

                  9.1. Pololetní písemná práce                         DÚ 71/2a,b,c, 3

                10.1. Kontrola písemné práce, 70/1,5 samostatně, společná kontrola, 71/3 na tabuli, 71/4 společně  DÚ 71/1a,b 2

                 11.1. Počítáme s kartičkami, 72/2,3 společně, 72/4 samostatně, opakujeme desítky a jednotky   DÚ 72/1a do sešitu

                          Zítra 12.1. - písemné opakování z geometrie

                 12.1. Geometrie- písemné opakování, str.73/3 vybarvujeme příklady 

Prvouka: 8.1. Pololetní písemná práce

              11.1. učebnice str. 25,26 - moji příbuzní, jak slavíme narozeniny, zápis do sešitu, PS str.30

Anglický jazyk: P.uč. Babická - opakovat slovní zásobu ze třetí lekce - příští hodinu píšeme test. V pracovním sešitě dokončit str. 18. DÚ - PS str. 19/3.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 3.- 6.1.2018

8.1.2018 od 17.30 proběhnou třídní schůzky - podepište dětem sdělení v žákovské knížce

 Český jazyk: 3.1. slova nadřazená, podřazená - uč. 69/1, 1b - sešit, 70/2, DÚ 70/3 - přepiš slova na řádcích, škrtni, co tam nepatří, písanka str. 28, 

                        čítanka str. 68

                  4.1. uč. 70/4 - skupinová práce, 71/5 - samostatná práce do sešitu, 71/6, DÚ 71/3 - vyber 3 slova nadřazená a připiš k nim slova podřazená

                  5.1. popis zvířete - uč.72/1,2,3, 73/3,4, čítanka str. 71,72, písanka str. 29

                  8.1. píšeme pololetní písemnou práci

Matematika: 3.1. Sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, slovní úlohy, str.66/1,2,3 společně, 66/4,5 na tabuli,

                   str.67/1a společně, b, c do š. sešitu samostatně                                               DÚ 66/6

                                      V úterý 9.1. - pololetní písemná práce

                    9.1. Pololetní písemná práce                                                                           DÚ 70/2a,b,c

                   4.1. Procvičujeme pomocí kartiček desítky a jednotky, str.67/2 společně, 67/3,4,5 samostatně, 67/6 pracujeme ve skupinkách, 68/1 do š. sešitu samostatně                                                                           DÚ - 68/3

Zítra geometrie.

                    5.1. Geometrie- 87/1,2 společně, opakujeme úsečky, 87/3,4 samostatně, 87/5 skupinová práce, IT - poznáváme geometrická tělesa

                 

Prvouka: 4.1. Opakujeme ovoce a zeleninu, učebnice str. 24 - rodina, krátký zápis do sešitu + obrázek (domalovat doma)

               V pondělí 8.1. -  pololetní písemná práce.

Anglický jazyk: Pauchová - opakujeme l.1-3 - uč. str.18, PS str.18, 19/3, 18/2-DÚ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 18. - 22.12.2017

22. 12. proběhne besídka ve třídě. Nedávejte dětem učebnice, ale penál s psacími potřebami a nůžkami budou děti potřebovat.Pokud chcete, můžete dětem

s sebou dát vánoční cukroví. Budeme spolu vyrábět vánoční drobnosti , budeme mít čas na chvíli se zastavit a jen tak si povídat - naladit se na Vánoce.

 Vážení rodiče,

přeji vám všem krásné Vánoce plné radosti z blízkých okolo vás. Užijte si vánoční atmosféru a ať každý pod stromečkem najdete své splněné přání...

Do nového roku 2018 pak hlavně pevné zdraví, klid , pohodu a úspěchy v osobním i pracovním životě.

 

                                                                                                                                     Eliška Zdražilová

 Vážení rodiče, srdečně vás zvu na společné vystoupení dětí  2.A,B, které se uskuteční 19.12.2017 ve 14 hodin v jídelně školy.

Vystoupení zahájí Vánoční trhy školní družiny. Přijďte načerpat vánoční atmosféru a také si koupit hezké výrobky vašich dětí .

V pátek 22.12. proběhne vánoční posezení dětí během dopoledního vyučování. Výuka bude ukončena 11.40 .

Vánoční prázdniny jsou 23.12. 2017 - 2.1.2018. Nástup do školy 3. ledna 2018.

Pro nutné případy je zajištěna školní družina. Informace naleznete na úvodní stránce webu.

Český jazyk: 18.12. uč. 66/3 - opakování, vymýšlíme věty ano-ne, hledáve ve cvičení nepravdivé věty, PS 13/5

                  19.12. uč.67/1,68/2,PS 13/6, opakování básniček na vystoupení, písanka str.25

                  20.12. uč. 68/3,5, čteme Honzíkovu cestu, písanka str. 26

                  21.12. uč. 68/6 - zápis dvojic podobných slov do sešitu, písanka str. 27, Honzíkova cesta

Matematika: 18.12. str.61/2 na tabuli, 61/4,5,6 společně, 61/7 do sešitu             DÚ - 62/4

                    19.12. str.63/1,2,3 společně, 63/6 na známky, diktát - sčítání, odčítání         DÚ - 63/4a,b,c

                    20.12. sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, 65/1a,b,c společně, 65/4,5 samostatně, 65/2 na tabuli,

                             vymýšlíme slovní úlohu - skupinová práce         DÚ - 64/1

                     21.12. str.65/3, vyrábíme učební pomůcku - kartičky s desítkami a jednotkami, kouzelná matematika - IT

Prvouka: 18.12. uč. str.22, zápis do sešitu, druhy zeleniny, PS str. 23    DÚ - PS str. 39

               21.12. uč. str.23, zápis do sešitu, poznáváme ovoce, PS str.22, kdo nestihl, dodělat doma.

Přeji Vám všem krásné, pohodové a klidné vánoce plné lásky a porozumění. Do nového roku šťastné vkročení.

Simona Had Povolná

Anglický jazyk: 20. 12. - skupiny spojeny - probíráme slovní zásobu, spojenou s vánocemi, zpíváme anglické vánoční písně, popisujeme a vybarvujeme obrázek podle diktátu

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 11.12. - 15.12.2017

12.12. - 14.12. 2017 probíhá sběr starého papíru

19.12. ve 14.hodin -Vánoční trhy, slavnostní zahájení Vánočních trhů - vystoupení žáků 2.A,B

Český jazyk: 11.12.uč. 61/1,62/2,DÚ PS 11/1

                  12.11. uč. 62/6,6b - do sešitu, 63/7,8 - skupinová práce,DÚ uč. 63/8b ,  PS 11/2  , písanka str.23, opakování básniček  

                  13.12. uč.64/10,64/11,11b do sešitu,65/12,DÚ PS 12/3, čítanka str. 54,55,písanka str. 24  

                  14.12. uč.65/14,15,16, DÚ uč. 65/13 - vypracovat na papír A4, PS 12/4 , četba knihy Honzíkova cesta

                 15.12. uč.66/1.2,3, zkouška na vystoupení

 Matematika: 11.12. str. 54/1,2,3,4,5 společně+ diktát,  54/7             DÚ - do sešitu 53/2

                    Zítra, tj. 12.12. - krátké písemné opakování

                  12.12. Písemné opakování, str.55/4, 56/1         DÚ - 54/6

                 13.12. str.56/5, 57/1,2,3,4,5 společně, 6,7,8 samostatně, společná kontrola               DÚ - do sešitu 56/4

                  Písemné opakování - děti dostaly domů, prosím o podpis a vrátit. Děkuji

                 14.12. Číselná osa, porovnávání čísel, str.58/2,3,4 společně, 59/1,2,3,4,5                   DÚ - 58/5

                  15.12. 59/6,7, 59/8,9 slovní úlohy, společně, str.60 celá, 60/2 na známky

Prvouka: 11.12. PS - 40,43, str. 42 dodělat za DÚ.

               14.12. UČ. str.35 vánoční zvyky, zápis do sešitu + namalovat betlém.

              18.12. tj. pondělí, kontrola sešitů - úprava.

Anglický jazyk:(Pauchová) - uč.str.16 (little X big), PS str.16-17, cv.7/16 - DÚ

__________________________________________________________________________________________________________________________

PČ - úterý 12.12. - přinést menší kartonovou krabici např. od cereálií, bavlnku, kdo nemá doplnit barevný papír, lepidlo

Učivo týdne 4.12. - 8.12.2017

4.12. Srdíčkové dny - předměty k zakoupení stojí 30.- Kč

5.12. divadlo Legenda o hvězdě 

Český jazyk:4.12. uč. 57/1,2, DÚ 58/3 - připravit

                 5.12. četba knihy Honzíkova cesta

                 6.12.uč. 58/1 - sam. práce do sešitu, 58/2, DÚ 58/3 - opiš a nad každou větu připiš O,T,R,P - podle druhu věty, klasifikační zkoušení

                         básně,písanka str. 21, opakovat báseň Stromečku, vstávej - str. 52

                 7.12.uč. 59/5, 59/6 - diktát po přípravě,58/4 - práce ve dvojicích, čítanka str. 53, písanka 22 - 3 řádky, DÚ - písanka 22 - řádek 4.5,6

                 8.12. opakovací písemná práce, uč. str. 59 - 60 - Ověř si, co umíš, čítanka str.55 - 57

Matematika: 4.12. str.51/1 a, b, c- opakujeme společně, školní sešit- počítáme po desítkách    DÚ - 51/2

                    6.12. Geometrie - úsečka,  str. 86/1,4,5,6 společně na tabuli

                   7.12. Závorky - str. 52/1 společně, 52/2 do sešitu, závorky - počítáme na tabuli          DÚ- 52/4,5

                    8.12. Procvičujeme závorky, str.52/3, 53/1,3,4,5, počítáme po desítkách

Prvouka: 4.12. str. 34, zápis do sešitu + namalovat vánoční stromeček, IT- sv. Lucie, sv. Barbora

              7.12. Zvířátka v zimě, vyprávění, IT, PS- str.41

Anglický jazyk:Pauchová - zpíváme píseň Little Snowflake (text děti dostaly), PS str.15 (otázka  What´s this? + odpověď)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 27.11 - 1.12.2017

29.11. výlet zámek Libochovice - "Když v pekle sněžilo"

1.12. čtenářská dílna - děti si připraví četbu zajímavé ukázky ze čtené knihy

Český jazyk: 27.11.uč. 54/1 -napiš věty ve správném pořadí, PS 9/4, DÚ 56/5 - věty opiš

                  28.11.uč. 55/3, 56/4,5,6, klasifikační zkoušení básně, báseň str. 52 - zpaměti na 4.12.

                  30.11. uč. 56/6, DÚ PS 10/5 - celé cvičení, písanka str. 20, učili jsme se zpaměti báseň str. 51, čtení str. 48 - 51

                     1.12. PS 10/6,opakujeme druhy vět, čtenářská dílna - čteme úryvky z knih

Matematika: 27.11. str.47/1,2,3,4 společně, počítání do 100 po desítkách, 47/6 na známky, sčítání desítek str.48 celá, 48/3 do    sešitu  DÚ - 46/2,3

                   28.11.PS 49/1,2,3,5 - 10 příkladů do školního sešitu, DÚ PS 46/5,6

                    29.11. Výlet

                    30.11. str.49/5, 50/1 - zápis do sešitu, 50/2- společně na tabuli, skupinová práce- doplňování čísel  DÚ- 49/4

                    1.12. Geometrie- str. 85/ 1,2,3,4 společně, 5,6,7,8,9 samostatně, IT- body

Prvouka: 27.11. Podzimní příroda a zvěř, opakování, vyprávění, referáty, co děláme na podzim - píšeme a kreslíme do sešitu,

                        IT - podzimní les.

             30.11. Vánoční zvyky a tradice- sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie. Zápis do sešitu + malujeme čerta a  Mikuláše

Anglický jazyk:( p.uč. Babická ) Prosím zopakovat celou druhou lekci -Furniture - nábytek + otázky a odpovědi na str. 12 -                                                 příští hodinu bude opakovací test

AJ (Pauchová) - Prosím zopakovat slovní zásobu (nábytek, zvířátka)

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 20. - 24.11.2017

Vážení rodiče , 4.A vyhlásila akci Daruj skutečný dárek - jedná se pomoc Africe, kterou organizuje organizace Člověk v tísni. Pokud se rozhodnete přispět, dejte dětem nějaký finanční obnos. Žáci 4.A peníze vyberou a za vybrané peníze budou pak nakoupené konkrétní věci, které poputují do Afriky.

Český jazyk: 20.11. uč.50/1,2,3, skupinová práce - doplňováníí začátku a konce vět, rozlišování druhů vět podle znamének

                 21.11. uč. 51/1 - 1.sloka přepis do sešitu, 51/2, čítanka str. 64, báseň Čert a Mikuláš naučit do 28.11., písanka str. 17 - napsat věty DÚ

                 22.11. uč. 53/3, 3a - napiš věty do sešitu, zbylé věty 53/3 - DÚ, rozlišování druhů vět - IT, čítanka str. 64 - 66 klasifikační čtení

                 23.11 uč. 53/4,5,6, čítanka str. 69 - 70

                 24.11. PS 8/2, 53/6b, čtení - Honzíkova cesta, písanka str. 18

 Anglický jazyk - p. uč. Babická - Uč. str. 12, 13, PS str. 12, 13/7. Opakovat slovní zásobu z druhé lekce, bude test.

                 23.11. uč. 53/4,5,6, skupinová práce - vyhledávání tázacích vět ANO - NE, psaní odpovědí, čítanka str. 69 - 70

Matematika: 20.11. školní sešit - rozklady, str.44/1 početní hry, opakování +- 20,    DÚ - 8 příkladů +- 20, D. sešit

                              Středa - geometrie

                    21.11. opakujeme +- 20, rozklady str.44/1 početní hry- bingo, str. 44/ 3 samostatně

                   22.11. geometrie- str. 84/1 samostatně, 84/2,3 společně, rýsujeme do sešitu, vystřihujeme a skládáme kužel

                              z papíru

                   23.11. Početní hry - bingo, sudoku, pracovní listy- společná práce        DÚ-46/1

                    24.11. Pracovní listy +-20, začínáme počítat do 100 po 10. 45/1 společně, 45/2,3 na tabuli, společná práce- mat. doplňovačky

Prvouka: 20.11. Písemné opakování, savci, ptáci, ryby. PS - str.24 skládáme obrázek - dodělat doma

              22.11. Opakujeme savce a ptáky, IT - poznáváme hlasy zvířat

Anglický jazyk: Pauchová - učeb.str.14-15, PS str.14-15/3, DÚ str.14/1+ obrázkový slovníček (naučit slovíčka!)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 13.11 - 16.11. 2017

17. 11. Státní svátek

Český jazyk: 13.11. Opakování- věta, co víme o větě, druhy vět podle znamének na konci, skupinová práce - pracujeme s větou,

                            PS 9/3- samostatně, do sešitu 45/10 - 2 věty

                  14.11. uč. 47/1,3, DÚ - napiš 3 oznamovací věty, čítanka str. 60 - 61, písanka str. 14

                  15.11. uč.48/1, 1b - do sešitu , 49/2, písanka str. 15, čítanka str. 62

                  16.11. uč. 49/3, 3b - skupinová práce, procvičování vět oznamovacích, rozkazovacích, vyznačování začátku a konce věty,čítanka str. 63 - 64, 

                            dramatizace pohádky O veliké řepě, písanka str. 16

Matematika: 13.11. Počítáme do sešitu - +- 20, str. 40/1,2 samostatně, opakujeme +- 20, rozklady

                   14.11. ŠS - vymýšlíme slovní úlohu na sčítání, 41/1,2 společně, skupinová práce- matematické doplňovačky

                   DÚ - 41/6

                    15.11. 42/1,2 společně, 3,4 samostatně, společná kontrola, procvičujeme sčítance, součty, menšence, menšitele

                    a rozdíly , procvičujeme na tabuli                                       DÚ- 42/5

                     16.11. str. 43/1 samostatně, společná kontrola, ŠS - sčítance, součty, menšence........

Prvouka: 13. 11. uč. str.19 - stěhovaví ptáci, zápis do sešitu, popisujeme ptáka, PS - dokončení str. 21

              16.11. Opakujeme savce, ptáky, ryby , PS - 24/1,2

                        V pondělí písemné opakování.

Anglický jazyk:

Pracovní činnosti : Na příští hodinu 21. 11. přinést malou skleničku ( může být od zavařeniny apod. ),  širší svíčku, barevnou stuhu, pokudˇ máte různé nalepovací ozdoby, flitry apod., barevný motouz, který se používá při balení bonboniéry, kdo má, tak umělé květiny ( malé květy ) - budeme vyrábět dárek k vánocům.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 6.11. - 10.11. 2017

Český jazyk:6.11. uč. 42/2, 42/2 b - skupinová práce

                7.11. uč.44/5 napiš do sešitu 4 věty, DÚ 43/4, opakování o větě, čtení . zkoušíme recitaci, čítanka str. 46 - báseň, písanka str. 9

                8.11. uč. 44/6 -  sešit do dvou sloupců,44/7 - skupinová práce, věty napsat i, DÚ PS 8/1, písanka str. 12, čítanka str. 46 - 47

                9.11. uč. 44/9,45/10,11,12,čítanka str.58 - 59, písanka str. 13 - DÚ

              10.11. uč. 46/1 - opakování druhy vět, vypravování o obrázcích, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 6.11. Písemná práce, 36/1,2 samostatně            DÚ- 36/3 na 7.11  36/4 na 8.11.

                    7.11. 36/5 samostatně, 37/1,2 společně, 37/3a,b,c samostatně na známky

                   Čtvrtek 9.11.- geometrie, přinést špejle

                     8.11. 38/1 společně, 38/4 společně na tabuli, 38/2 samostatně, procvičujeme +- 20 na interaktivní tabuli 

                    DÚ-38/3

                     9.11. str.82/1,2,3, do sešitu- značení bodů, hledání společných bodů pomocí špejlí

                  10.11. 39/1 a, b, c, d samostatně na známky, 39/2,3 společně, pracovní listy

Prvouka: 6.11. str.16 učebnice- savci, zápis do sešitu, nalepení a popis savce     DÚ- str.21 rozlušti názvy zvířat

               9.11. učebnice str.18 podzimní rybník, zápis do sešitu, PS - str.15

Aj (Pauchová) - uč.str.11 - opak.číslovek do 20, PS str.11/3, str.13/7 - DÚ

Aj ( Babická )  - vybavení místnosti- furniture, dokončit str. 10 v PS

Učivo týdne 30.10. - 3.11. 2017

Posílejte peníze na výlet 300,- Kč - přihlášení účastníci a peníze za fotografování /kalendář, kalendář + 3 fotografie/ - do konce týdne

30.10. - 2.11. - sběr starého papíru

6.11. v 17.30 třídní schůzky, prosím všechny o účast - hodně informací pro všechny

6.11. v 17.00 - nová budova - schůzka s výchovnou poradkyní pro rodiče , kteří mají děti s nutností výchovných opatření a potřebují konzultaci- v případě návštěvy kontaktujte paní Šilerovou předem emailem

Český jazyk: 30.10.uč. 39/1,40/2,40/3 - 2 věty, 40/4

                  ve čtvrtek písemná práce - přepis, psaní velkých písmen u vlastních jmen, řazení slov podle abecedy

                  31.10.uč. 40/5 , 40/3 - poslední věta do sešitu, zkoušení básně Krokodýl, čítanka str. 40 - 41,str. 43 - přečíst básně a jednu se naučit         

                   zpaměti na úterý 7.11.

                   1.11. uč. 41, čítanka 41-42, písanka str. 6, DÚ str.7

                   2.11. čtvrtletní písemná práce, čítanka str. 45,písanka str.8

                   3.11. uč. 42/1 - věty do sešitu, 42/2, Honzíkova cesta

Matematika: 30.10. Pracovní listy- doplňujeme +-, str.30/6 společně, 31/1 samostatně do šk.sešitu        DÚ- 30/5 domácí sešit

                   Zítra geometrie, přinést pravítko a ořezanou tužku č. 2

                   31.10. O rýsování, jak rýsujeme, str. 82/2,3,4,5 společně, 82/6 rýsujeme do sešitu

                     1.11. str.31/2,3,5 samostatně, společná kontrola, 31/6       DÚ - 31/4

                      2.11. str. 32 - 34 - hra, skládačka, 35/1,2 společně             DÚ - 35/4a,b,c

                      3.11. skládačka- lepení, 35/3 společně, 35/5, 36/6 skupinová práce

                     V pondělí 6.11. - čtvrtletní písemná práce, počítání do 20 +-, rozklady

Prvouka: 30.10. Doděláváme pr.sešit str. 19, str.20, do sešitu malujeme strom a zapisujeme, co děláme v lese.

               Na 2.11. donést obrázek vystřiženého savce a ptáka - DÚ

               2.11. Prevence v oblasti dopravní výchovy od MP Praha

Angličtina: p.uč.Babická Opakovat slovní zásobu z první lekce, číst nahlas komiks na straně 9, příští týden bude opakovací  test za první lekci - pozdravy, čísla, barvy, školní pomůcky

AJ (Pauchová) - uč.str.10 a 11 (slovíčka - nábytek, počítání do 20, DÚ - vyplnit obrázkový slovník)
                        PS str.10

          

__________________________________________________________________________________________________________

              

Učivo týdne 23.10 - 27.10. 2017

Pozor: Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte dětem hlavy.

25.10. - fotografování pro  přihlášené zájemce, proběhne čtenářská dílna v rámci hodiny čtení - přinést knihu, kterou čteme doma

26.a 27.10.2017 podzimní prázdniny . ŠD pro zájemce v ZŠ Ratibořická

31.10. - 2.11. sběr starého papíru

Český jazyk :  23.10. sloh - uč. str.37/5,6 - zdravíme, děkujeme, umíme poprosit

                   24.10. uč. 38/6 - dokončení, 38/7 , čítanka str. 39 - 40, báseň Krokodýl, krokodýl - naučit zpaměti na 31.10.

                   25.10. uč. 39/8,9, čtěnářská dílna

Matematika : 23.10. str.28/1,2,4 společně, 5,6 samostatně    DÚ- 28/3

                    24.10. str.28/1  29/1,2,3a, 3b samostatně        DÚ 29/4

                     25.10. pracovní listy- sčítání do 20, str.30/1,2,3 na tabuli,  30/4 samostatně, přes prázdniny opakovat +- 20

Prvouka : 23.10. kontrola testu, báseň

Anglický jazyk:p.uč. Babická -Procvičujeme názvy vyučovacích pomůcek. Děláme rozhovory ve dvojicích podle vzoru v učebnici - str. 8. PS str. 8

AJ (Pauchová) - uč.str.8,9, PS str.8,9, minirozhovory dle uč.str. 8

_______________________________________________________________________________________

Učivo týdne 16.10. - 20.10. 2017

Na Vv koupit anilinové barvy.

Příští týden: 26.10. a 27.10 jsou podzimní prázdniny.Pro zájemce je připravena školní družina v ZŠ Ratibořická.V případě zájmu si rodiče zjistí podrobnosti přímo v

dané ZŠ.

Český jazyk: 16.10. PS 7/1, DÚ PS 7/2,perfektně naučit abecedu, uč. 33/4 c,d, 

                  17.10 .uč. 34/5 d, 7c,d,e, 8/d, DÚ PS 7/3, čítanka str. 33 - 34

                  18.10. uč. 35/11,12,13, 36/14, DÚ PS 7/4, čítanka str. 35 - 37, písanka str. 5

                  19.10. procvičování abecedy - řazení podle jména, příjmení - ve skupinách, kontrolní práce - řazení podle abecedy,čítanka str. 37 - 39

                  20.10. opakování řazení podle abecedy, sloh - uč. 36-37, 37/2 - ve skupinách, 37/3,4, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 16.10. str.23/1,3,6 společná práce, 23/2 samostatně, 23/5 na tabuli   DÚ- 23/7

                   17.10. školní sešit str.24/4 slovní úloha, str.24/3 samostatně, 5 společně, procvičování rozkladu   DÚ - 24/2

                   18.10. str.25/2,3,5 společně na tabuli, 25/6 samostatně                          DÚ - 25/4

                   19.10. 25/1, 26/2,4 samostatně, 26/3 na tabuli, 27/3 samostatně, opakujeme rozklady, +- 20     DÚ- 26/1

Prvouka: 16.10. učebnice str.12  PS str.17- doplňování , ve čtvrtek test             DÚ- na 23.10 naučit básničku uč. str.12

                             19.10. Test- opakování podzim

Anglický jazyk: p..uč.Babická Upevňujeme slovní zásobu - barvy, čísla 1-12, školní pomůcky. Učebnice str.7+ PS str.6 dokončit, na str. 7 vypracovat cvičení 3 - zakroužkovat správnou větu

AJ (Pauchová) - uč.str.7 (pokyny, zdvořilost), PS str.7 + 8/5 - DÚ

Pracovní činnosti: Na příští hodinu přinést 3 různě velké brambory, různé přírodniny - listy, šípky, kaštany ( nemusí být všechno ), zbytky vlny, koření - hřebíček, tenký drátek - bužírku, párátka   

      

_________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 9.10. - 13.10. 2017

 12.10. - návštěva výstavy Šťastný krtek - 30,-Kč

Český jazyk:uč. 9.10.uč. 29/3, 3b - napsat do školního sešitu, 29/4,5

                     10.10. uč.30/1,2 - napiš, 30/3 - připravit doma, zopakovat adresu, čítanka str. 28 - 29

                      11.10. uč.31/3,31/4 - následně jako diktát

                      12.10. tandemová výuka, návštěva výstavy

                      13.10. str. 33,32/1 - skupinová práce, 32/2, čítanka str 28 - 31 - práce s textem - PL, str. 32 - dramatizace

Matematika: 9.10. Opakujeme +- 20, str. 18/1,2,3,4 společně, 5,6 samostatně, společná kontrola  DÚ 19/3

                  10.10. Rozklady do sešitu a na tabuli, str.19/2, 20/4 samostatně, 20/3 skupinová práce DÚ 20/5

                   11.10. Počítání do sešitu +- 20, str.20/1 společně, 20/2 slovní úlohy- skupinová práce  DÚ 10 př. +- 20 + rozklad

                   12.10. Počítání s kartičkami +- 20, str.21/2,3 samostatně, 21/5 společně  DÚ 21/1

                   13.10. Práce do sešitu, 21/3,4,6 samostatně, společná kontrola, 21/5 společně

Prvouka: uč. str. 10, 11 pr. sešit str.16, opakování - podzim

                   12.10. Tandemová výuka

AJ (Pauchová) - uč. str.6 (školní pomůcky), PS str.6 (DÚ - vyplnit obrázkový slovníček, naučit!)

__________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 2.10 - 6.10. 2017

6.10. návštěva výstavy ovoce a zeleniny

Český jazyk:2.10.: uč.24/1, DÚ - uč. 25/5B 

                  3.10.: PS 5/1, DÚ PS 5/2 - napiš, uč. 24/3,25/6

                  4.10.: uč. 26/1,2, 27/3, PS 6/3, čítanka str. 25 - 26

                  5.10.:PS 6/4, DÚ - napsat cvičení PS 6/4, uč. 27/1,2, čítanka str. 27,28, písanka str. 3

                  6.10. četba knihy Honzíkova cesta

Matematika: 2.10.  str. 15/2 práce ve dvojicích, 15/3,4 společně, 15/9 samostatně, pracovní listy - vybarvování příkladů,

                            DÚ - 15/5,6

                   3.10. str.15/7  na tabuli, 16/2,3 samostatně, DÚ 15/8

                  4.10. Geometrie str.80/1,2, modelování těles  DÚ 80/3,4

                  5.10. str.16/8 společně, 17/1 společně na tabuli, 2 samostatně, pracovní listy + - 20       DÚ16/4,5,6

                  6.10. Diktát, str.17/4,5,6 společně

Prvouka:  2.10. uč. str. 8,9 podzim, pracovní  sešit str. 14

               5.10. uč. str.10

Anglický jazyk: Opakování barev, čísla 1- 12, učebnice + PS str. 5 Příště zkouším rozhovory - Hello. What´s your name ? I´m ..... How are you ? I´m fine, thank you. Goodbye.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Učivo

Učivo týdne 25. - 27.9.2017

28.9. - státní svátek

29.9. - ředitelské volno. Pokud jste dětem ještě nepodepsali tuto skutečnost v žákovské knížce, učiňte tak , prosím.

Český jazyk :25.9.: uč. 17/1, 16/8 - skupinová práce, DÚ - uč. 17/2 a,b

                 26.9.: uč. 18 - abecedu opsat do školního sešitu, 18/1 , DÚ 19/2, čítanka str. 21,22

                           na 27.9. přinést knihu, kterou čteme doma - připravit: autor, název knihy, stručně o čem je, krátká četba ukázky  - bude čtenářská dílna

                 27.10.:uč. str. 20 - 22 - slohové úkoly- práce podle obrázku, čtenářská dílna


Anglický jazyk: p.uč.Babická - Opakování rozhovorů při seznamování, názvy barev, anglická abeceda - uč. + pracovní   sešit str. 4

AJ p.uč.Pauchová - opakování zdvořilostních frází, představování, opakování barev, uč.,PS str.4, DÚ PS str.3/3 a str.4/4

Pracovní činnosti : na příští hodinu 3. 10. přinést papírové roličky od kuchyňských utěrek nebo toaletního papíru

Hudební výchova : DÚ - napsat houslový klíč - 2 řádky

 Matematika: 25.9. Test - opakování, str.12/2 společně na tabuli, 12/3 opsat do šk. sešitu, DÚ- 13/2

                  26.9. str.13/5 samostatně, 14/1,2,3 společně na tabuli, 14/5 slovní úlohy DÚ 13/3,4

                  27.9. Odčítání pomocí rozkladu, str.14/4 společně na tabuli, 14/6 práce ve dvojicích, do šk. sešitu opsat str.15/1

                          DÚ - 15/1

Prvouka: 25.9.  Pracovní sešit str.12/opakování o škole, str.13 doplňování

             

 


Učivo týdne 18. - 22.9.2017

20.9. - návštěva divadelního představení O Honzovi a princezně, vybavte děti průkazkou DP nebo 2 jízdenkami .

          Do aktovky dejte penál, Aj, matematiku, Ve čtení budeme číst Honzíkovu cestu .Není potřeba čítanka.

22.9. - Srdíčkové dny

Český jazyk:18.9. : uč. str.12/11,12, str.13

                 19.9.: uč.14,15/2,3,5,6, PS 4/3,4, čítanka str. 12, písanka str. 2 , DÚ - dopsat v pís.ance str.2

                 20.9.: četba knihy Honzíkova cesta

                 21.9.: uč. 15/1,DÚ uč. 16/4,6, čítanka str. 13 - 15

                 22.9. : PS 21/8, uč. 16/5, čítanka str. 17 - 21

Matematika:18.9.  Šk. sešit- opis +- do 20, str.10/1 samostatně, 2 společně, mat. pexeso, DÚ. 10/4 

                 19.9. str.11/1,2 společně na tabuli, 10/3 samostatně na známky  DÚ- do sešitu pět příkladů na +, pět na - ( do 20)

                 20.9. Geometrie str. 79/1 společně, 2,3 samostatně, pracovní listy DÚ - str.79/4,5

                 21.9. str.11/2 kontrola, 3 a str.12/1 společně na tabuli  DÚ - 12/4

                 22.9. Skupinová práce- skládání matematických obrazců ( + - do 20), v pondělí test - opakování

Prvouka:18.9. Cesta do školy, PS str.10, učebnice str. 6, int. tabule - poznáváme d. značky, DÚ. PS str. 9- vybarvit obrázky

             21.9. uč. str.7, pr. sešit str.11, DÚ - pr. sešit 11/doplňte

Anglický jazyk: p.uč.Babická - učebnice str. 4 - barvy, PS str. 4, písnička Red and yellow

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo týdne 11.9. - 15.9.2017

11.9. od 18.00 se koná v jídelně informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

12. - 15.9. - sběr starého papíru

Český jazyk:11.9. PS 1/2 - opsat 1. sloku, DÚ - opsat do domácího sešitu 2. sloku, uč. 8/2

                  12.9. PS 2/3,uč. 8/3, písanka str.1 - z toho  4 poslední řádky  -DÚ, čítanka str. 5, každý si doma vybere

                           knihu a začne ji číst - 1x za měsíc děti čtenou knihu přinesou a seznámí nás s dějem, přečtou krátkou

                           ukázku = čtenářská dílna

                  13.9. uč.8/4, 9/6, 9/8

                  14.9. uč.9/1 - dokončit jako DÚ do školního sešitu,10/2,3 - sloh, PS str.3, čítanka str.8

                  15.9.sloh - uč. 11/5,6,7,8-skupinová práce, 11/9,10, čítanka str. 9 - 11

Matematika: 11.9. Matematická rozcvička, str. 6/1,2 společně, 3 samostatně, pětiminutovka- počítání do 20, DÚ str. 6/4

                   12.9. Matematické pexeso, str. 7/1,3 společně, vymýšlíme slovní úlohy, 2,4 samostatně, DÚ str. 7/5

                   13. 9. Geometrie - seznámení, str. 78/1 společně, 3 samostatně, dopravní značky - poznáváme geometrické útvary

                             DÚ str.78/2a

                   14. 9. Pracovní list - doplňování čísel na odčítání, str.8/4 samostatně, společná kontrola, 2,3,5 společně na tabuli

                            DÚ str.8/1

                   15. 9. Pracovní list - doplňování čísel na sčítání, str.9/1a,b,c - slovní úlohy, 9/7 samostatně, DÚ str. 9/1d

Prvouka: 11.9. Učebnice str. 5 - vyprávění, PS - str. 7, vymýšlíme rýmy, malujeme školu - společná práce

              14.9. Pracovní sešit str. 8 - Naše škola- stříháme, lepíme a doplňujeme správné obrázky

                       Pracovní list - co kam patří, přiřazení obrázků do správných okének - jak to má vypadat ve třídě

Anglický jazyk:p.uč. Babická - úvodní hodina, pozdravy, zpěv písně Superstars, doplňovací cvičení v pracovním listu

AJ (Pauchová) - úvodní hodina, představování, zdvořilostní fráze (How are you?...), minirozhovory


 Učivo týdne 4. - 8.9.2017

 7.9. 2017 Matematika: opakování sčítání a odčítání do 10

                                      str.4 cv. 2, 3, 4 společně

                                      str.4 cv.  1, 5 samostatně           8.9.  Matematická rozcvička, počítání do 20, str. 5 cv. 1 slovní úlohy + cv. 5 - společně, cv. 2, 3, 4 samostatně

                 Prvouka: Vyprávění o škole

                                Učebnice str. 4 -  Naše škola

                                PS str. 6 -  Co děláme ve škole - vyprávění

                 Český jazyk: opakování písmen, psaní jména a příjmení, vypravování o třídě - obrázek na str. 7, str.7/1, PS 1/1

                                   čtení 1. kapitoly knihy Honzíkova cesta , DÚ dokončit obrázek k textu do sešitu


5.9.2017

Vážení rodiče,

vyplňte dětem  údaje v žákovské knížce na str.2. .

Ve dnech 12. - 15.9.2017 proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u budovy 2. stupně.

Zdraví vás

                                                          Eliška Zdražilová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2017

Vážení rodiče,

informace ohledně nákupu pomůcek a financování dalších akcí z peněz OS Chvalská škola jste všichni obdželi emailem 3.9.2017 Zítra děti obdrží další informace k platbě příslušné částky OS. Prosím vás o zaplacení.

Zítra a ve středu budou probíhat třídnické práce - děti nebudou potřebovat učebnice - jen penál a nakoupené pomůcky dle seznamu, který jste obdrželi.Výuka trvá do 11.40.

Ve čtvrtek a v pátek již proběhne výuka podle rozvrhu /4 hodiny/. To budou již potřeba učebnice do všech předmětů .

Zdraví vás a hezký den přeje

                                                                              Eliška Zdražilová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.8.2017

Vážení rodiče,

zdravím vás přede začátkem nového školního roku.

Pár informací k prvnímu školnímu týdnu:

- školní rok začíná 4.9. 2017, výuka pouze 1. hodinu - konec 8.45 , nedávejte dětem přezůvky ani aktovku,

  sdělte dětem, kdo bude po vyučování odcházet domů, kdo půjde na oběd,  oběd následuje po skončení

  výuky, kdo půjde domů

5. - 8.9.2017 - výuka 4 hodiny, konec výuky 11.40

6.9. dejte dětem všechny nakoupené pomůcky podle seznamu 

Těším se na děti i na spolupráci s vámi.

Zdraví vás

                                                               Eliška Zdražilová