Domácí výuka od 22. 6. - 26. 6.

 

Info platí pro obě skupiny

V čj dokončujeme cvičení  v PS - opakujeme učivo 2. ročníku.

O prázdninách doporučuji číst každý den. Dnes bylo čtení velmi slabé. Dbejte na hlasité čtení, intonaci, čtení předložek, správné dýchání, při delším souvětí nádech u čárek atd...

Psát dopisy z táborů nebo pohledy blízkým.

M - dopočítáváme PS, opakujeme geometrii, procvičujeme násobení a dělení. Také doporučuji o prázdninách procvičovat +,-  násobení a dělení.

Ve škole probíhají třídnické práce, úklid třídy.

Děti si do školy přinesou pouze penál, svačinu a společenské deskové hry.

V pátek 26. 6. smilesmilesmile VYSVĚDČENÍsmilesmilesmile

Pololetní vysvědčení - Základní škola Za Alejí

Budu se těšit a přeji hezké dny.

Kateřina Laluhová

 

Domácí výuka od 15. 6. - 19. 6.

 

Pátek 19. 6.

M - opakujeme geometrii - tvary, tělesa, úsečky, body, porovnávání úseček

PS - str. 78, 79

PS - str. 80 - mnohoúhelník, čtyřúhelník, trojúhelník - seznámení

PS - str. 84, 85 - opakování

       str. 87 souhrn učiva

Tomuto učivu se budeme ve 3. třídě věnovat na začátku roku.

ČT - přečtěte si oblíbenou knihu.

 

 

 

 

Čtvrtek 18. 6.

ČJ - opakování učiva 2. roč.

Vypravujeme si o prázdninách. Kam pojedou děti na prázdniny. Letní tábory.

Čtení s porozuměním. Kvak a Žbluňk. Úkoly za textem.

PS - dokončujeme cvičení s doplňováním písmen

M - samostatné počítání - dokončujeme cvičení s násobením, dělením + pracovní listy - obrázkové počítání

Třídění obrázků, úklid třídy

 

 

Středa 17. 6.

Dnes online výuka čj, m.

Opakujeme a procvičujeme v M,Č.

Dokončujeme cvičení v pracovních sešitech čj,m.

Školní skupinka

Psaní - přepis písničky - školní sešit

Čt - Z deníku kocoura Modroočka

M - prac. list - sčítání a odčítání do 100 - děti chválím

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

Úterý 16. 6.

Platí i pro školní skupinu 2.A,B

ČJ - slova nadřazená a podřazená - opakování na tomto webu

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ee7be3fd50f9

PS - str. 44 cv. 16

M -procvičování s pohádkovými bytostmi - násobení a dělení

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

PRV 

Procházka k rybníku, do lesa nebo na louku. Pozorování a poznávání květin, hmyzu a dalších přírodních zajímavostí.

 

 

 

 

Pondělí  15. 6.

Platí i pro školní skupinu 2.A,B

ČJ - opakujeme a procvičujeme učivo 2. ročníku

PS str. 43 cv. 13, 14,

     str. 44 cv. 15 - doplňujeme pouze chybějící písmena

M - procvičujeme a dopočítáváme cvičení

PS - str. 68 - docvičuj + sebehodnocení dole na stránce

PRV - PS - str. 70 - závěrečné opakování (školní skupina bude tuto stranu dělat zítra)

PČ - třídíme věci, obrázky, uklízíme kapsáře (škola)

 

 

Domácí výuka od 8. 6. - 12. 6.

 

Pátek 12. 6.

 

Závěrečné testy z M a ČJ.

ČT - hlasité čtení, důraz na intonaci, na čtení předložek. Oblíbená kniha.

M - PS -str. 65, 66, 67 průběžně dopočítávat.

Místo plavání si zacvičte.

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M - písemná práce z matematiky - děti chválím.

ČJ - PS str. 40 cv. 8, str. 41 cv. 10, str. 42 cv. 12 - opakujeme

ČT - Z deníku kocoura Modroočka

HV - Hudební kvízy. Poznávání písniček z pohádek a filmů.

 

Všechny děti chválím (doma i ve škole) za písemné práce. Cvičně si vyzkoušely, co by měly

zvládnout na konci druhého ročníku. Známky nebudou zapsány v

bakalářích. Pro rodiče, žáky i učitele jsou písemné práce jakousi zpětnou vazbou.

O prázdninách pak procvičovat to, co dětem dělalo největší potíže.

 S přáním krásného víkendu Kateřina Laluhová

 

 

 

Čtvrtek 11. 6.

Děti chválím za práci na online výuce.smile

ČJ - písemný test (email)

M - písemný test (email)

Oba testy zaslat do pátku. Děkuji

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

AJ - Oblečení

Uč. sr. 39  - celá.

PS  str. 39 cv. 3,4. Poslechy

ČJ - závěrečný test

M - PS - str. 65 cv.1, 2, 3, 4 , 5

              str. 67 cv. 3 docvičování násobení a dělení

 

Středa 10. 6.

M - Dělení na části

PS - str. 61 cv.3,4,5,6,7

       str. 63 cv. 1 - dokončit dělení, cv. 2 celou tabulku

      str. 67 - docvičuj cv. 2

Na závěrečnou písemnou práci opakujte + a  - do 100 s přechodem přes 10,

porovnávání čísel, číselné řady, slovní úlohy, násobení a dělení.

 

ČJ - Opakujeme

PS - str. 42 cv. 11, cv. 12 - dopiš pouze chybějící písmena

Uč. str. 151 cv. 1a,b,c

Na závěrečnou práci opakujte psaní ů,ú, i,í,y,ý, druhy vět, věty

jednoduché a souvětí, párové souhlásky, slova nadřazená, podřazená, protikladná,uspořádání slov

ve větě.

AJ - Oblečení

Uč. sr. 39  - celá.

PS  str. 39 cv. 3,4

HV - zazpívej si oblíbené písně, zatancuj si do rytmu

Přeji hezký den

 

 

Úterý 9. 6.

ČJ - opakujeme druhy vět, slova protikladná, synonyma

PS - str. 40 cv. 7, str. 41 cv. 9, 10

Ve středu online výuka

PRV - Ájin zpravodaj - PS str. 69 - celá. Pošli do emailu.

M - Dělení na 4 stejné části

PS - str. 59  cv. 1,2,3  - slovní úlohy . Dělení na 4 části

PS - str. 60 cv. 1,

PS str. 70 - cv. 1 - pokračuj v řadě

Ve středu online výuka

ČT - přečtěte si článek "Páté kolo". Odpovězte na otázky a vyhodnoťte si vaše odpovědi. HOTOVO

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5edeac421027a

Na online výuce se budu ptát, o čem byl tento příběh.

Přeji hezký den

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M - pamětné počítání, pětiminutovka + kontrola

PS - str. 63 - celá + 64 cv. 2

Každý den procvičujte násobení a dělení do 5.

V pátek si napíšeme závěrečnou písemnou práci. Opakujte + a  - do 100 s přechodem přes 10,

porovnávání čísel, číselné řady, slovní úlohy, násobení a dělení.

 

ČJ - opakujeme slova nadřazená, podřazená, druhy vět, vlastní jména

PS - str. 37 cv. 1, str. 38 cv. 3, 4

Ve čtvrtek si napíšeme závěrečnou práci. Opakujte si doma psaní ů,ú, i,í,y,ý, druhy vět, věty

jednoduché a souvětí, párové souhlásky, slova nadřazená, podřazená, protikladná,uspořádání slov

ve větě.

PRV - rostliny a zvířata - puzzle

Čt - Z deníku kcoura Modroočka

 

 

 

Pondělí 8. 6.

ČJ - Opakování - vlastní jména, větné celky

Uč. str. 148 cv. 15 - ústně (souvětí a spojky)

PS - str. 39 cv. 6

M - PS str. 57 cv. 2, str. 58 cv. 1,6,

Dělení na čtyři stejné části

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-27/

PS - str. 61 cv. 1, 2

Čt - přečtěte si oblíbený komiks

PRV -  Společenstva

Uč. str. 62 - 63 - léto v lese

PS str. 68 - celá

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_vlese1.htm

 

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/leto_nalouce1.htm

 

Přeji pěkný den

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

ČJ - práce na IT, procvičování i,í, y,ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Uč. str. 148 cv. 14, 15 - ústně

M - Dělení na 4 stejné části

Práce u tabule, videoukázka s Matýskem, zápis do sešitu + příklady

PS - str. 61 cv. 1,2, 9

PRV - uč. str. 60 - 61 - vyhledávání a určování rostlin a živočichů

Práce na IT - kvíz - léto na louce

PS - str. 68 celá

ČT - pohádka Křemílek a Vochomůrka - video

Psaní - opakování písmen abecedy - psací písmo

Přeji hezký den

 

 

 

 

Domácí výuka od 1. 6. - 5. 6.

 

Čtvrtek 4. 6.

 

ČJ - Věty jednoduché a souvětí

Uč. str.  147  PAMATUJ SI   - OPIŠ DO ŠKOLNÍHHO SEŠITU TUTO POUČKU

CV. 13 - ÚSTNĚ "Mikeš v zimě"

PS - str 38 cv. 3, 4

M - Násobení, dělení

Pracovní list (email) společně jsme udělali na online výuce jednu část.

PS - str. 52 cv. 7

              53 cv. 1, 2, 3, 4, 7, 9 - dopočítat příklady na dělení

ČT - číst oblíbenou knihu

Přeji hezký den

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

AJ - Nové téma - oblečení

Poslechněte si písničku "Superstar clothes" Uč. str. 38 Chit Chat 

https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA

PS - str. 38 cv. 1,2

ČJ - Procvičování na IT - věty jednoduché a souvětí.

Pracovní list - párové souhlásky. Společná kontrola - hodnocení smajlíkem.

M - Dělení po třech

2 B PS - str. 51cv. 2,3

Rychlíci stihli i str. 52 cv. 5,6,7 a ještě větší rychlíci str. 53 cv, 7,8. Velká pochvala.

2.A PS - str. 59 celá

Rychlíci pracovali s pracovními listy. Velká pochvala.

PČ - logické hry v malých skupinkách. Logico. Paměťové hry s písmenky. Kostičky. Dřevěné skládačky.

Přeji hezký den

 

 

 

 

 

 

 

Středa 3. 6.

ČJ - Spojky v souvětí. Oddělení vět pouze čárkou.

Uč str. 147 cv. 12 - ústně  a,b,c

Do sešitu napište čtvrtou a pátou větu.

Přitiskl se k Zelenoočce, pohladil ji .......

Vyznačte barevně spojky a čárky ve větách.

M - Dělení po částech

PS - str. 49 - celá

Procvičuj dělení po částech

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele3_1.htm

 

Čtení s porozuměním - Kocour Modroočko

HV - opakování písní

AJ - Nové téma - oblečení

Poslechněte si písničku "Superstar clothes" Uč. str. 38 Chit Chat 

https://www.youtube.com/watch?v=LV3RIUysUCA

PS - str. 38 cv. 1,2

Přeji hezký den

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M -Dělení po částech

PS str. 49 celá

Hra na rybáře - rychlé počítání, postřeh

Práce na IT. Násobilka - počítání příkladů z kartiček + kontrola

Zítra zkouším násobilku 2,3,4

ČJ - Opakování větných celků

Uč. str. 145 cv. 9 - společně u tabule. Zápis vět, vyznačení spojek, počítání slov ve větě.

Opakování psaní ú,ů. Pracovní list. Práce s textem - pracovní list.

Čt - čtení z dětských časopisů - malované čtení, komiks, zajímavé informace z přírody, příběhy z pohádek - KRTEČEK  PEJSEK A KOČIČKA

VV - vlčí máky - stříhání, lepení, kreslení

Dětem se moc povedly.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

Úterý 2. 6.

ČJ - Řazení vět podle správného pořadí.

Uč. str. 146 cv. 11 - ústně. Vyprávěj, co vidíš na obrázku. Seřaď věty.

PS - str. 36 cv. 3 - očísluj slova ve větách

M - Dělení po částech

Podívejte se na video. Pracujte s pastelkami.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-15/

PS - str. 48 cv. 1, 2, 3, 4

ČT - Přečtěte si zajímavý text "Paní Láry Fáry"  - čtení s porozuměním, 2. ročník.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ed564d5bbc40

PRV - Společenstva

lesy, louky, rybníky

Uč. str. 60 - 61 hledej a poznávej rostliny a zvířata na louce

VV - nakreslete volnou technikou kytici vlčích máků

Pošlete do emailu.

 https://cz.pinterest.com/pin/333618284900640833/

Přeji pěkný den

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M - slovní úlohy, dělení po částech

2 B - PS - str. 47 cv. 3,4,5,7,

       str. 48 - celá strana

2.A - PS str. 58 - celá

              str. 59  - cv. 1 (zítra stranu dokončíme)

Doma procvičovat násobení a dělení do 4.  Děti nemají upevněno. Nepočítat strany dopředu.

 

ČJ - větné celky, spojky, slovesa ve větách

Uč. str. 144 cv. 5a,b,c - čtení o ještěrce + videoukázka "Ještěrky v přírodě"

2.B - PS str. 35 cv. 2 + str. 36 cv. 4

2.A - PS str. 35 cv. 1, 2 + str. 36 cv. 4

 

PRV - Louka a přírodní společenstvo.

Rostliny, stromy, keře, hmyz, drobní živočichové.

Třídění rostlin.

PS - str. 67 - kvíz

 

ČT - O ještěrce.

 

Zítra si děti přinesou černý fix.

Přeji hezký den

 

 

 

 

Pondělí 1. 6. DEN DĚTÍ - VŠECHNO NEJLEPŠÍ

ČJ - Párové souhlásky, větné celky

Uč. str. 145 cv. 9 - ústně

Ps  str. 36 cv. 4

M - násobení a dělení

PS - str. 47 cv. 3, 4, 5, 7

ČT - str. 142 - 143  Palác ze zmrzliny

PRV - Léto

Uč. str. 57 - pročíst - léto u vody

PS - str. 67 - otázky a odpovědi

Test - Jaro (email)

Přeji krásný den

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

 

ČJ - Větné celky

Uč. str. 143 cv. 1 V ZOO

Hlasité čtení, určení vět.

Prac. list - cv. 2 - věty a spojky

 

PRV - písemný test  na téma "Jaro"

 

M - Vycházka na chvalskou tvrz - přírodní počítání - násobilka a věci kolem nás.

Pobyt na čerstvém vzduchu nám všem prospěl.

Přeji hezký den

 

 

 

 

 

 

 

Domácí výuka 25. 5. - 29. 5.

 

Pátek 29 .5.

M - procvičování a opakování  +, - do 100, násobení a dělení 

PS - str. 47 cv. 1, 2 - čtvercová síť

ČT - přečíst si z oblíbené knížky

Místo plavání si zacvičte.

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M - opakování + a - do 100 s přechodem přes 10, školní sešit

Násobení a dělení - počítání v kruhu

PS - str. 47 cv. 1,2

ČJ - Nové učivo 

Věty jednoduché a souvětí.

Zápis do sešitu + práce s pracovním listem. Děti chválím.

Pracovní list si děti přinesou na pondělí 1. 6. 

VV - sluníčka

 

Přeji krásný víkend.

 

 

 

Čtvrtek 28. 5.

 

Chválím děti za práci na středeční online výuce.

ČJ - Věty a souvětí

Uč. str. 144 cv. 5  - ústně. Přečti si věty. Odpověz na otázky A,B,C.

Za odměnu se podívejte na toto video.

https://www.youtube.com/watch?v=p6zZpwgUmmY

PS str. 35 cv. 2 - zařazování slov do vět.

 

M - dělení dvěma

PS - str. 46 cv. 1, 2 -  ústně.

Vyber si jednu slovní úlohu a zapiš do sešitu školního. Zápis, výpočet odpověď, obrázek.

PS - cv. 3, 4

ČT - str. 137 Borůvky 

Odpovězte na otázky.

VV - Kdo se pozorně podíval na video, ví, co bude kreslit. Obrázky můžete zaslat na email.

Opět volná technika. Malba, kresba, prstová technika.....

Přeji pěkný den. KsmileL

 

 Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

AJ - opakování slovní zásoby - tělo

Uč. str. 36 - čtení vět + překlad.

PS - str. 37 cv. 7,8 - kdo nestihl dokreslit příšeru, dokončí do příští hodiny.

Dvořáková

 

ČJ - párové souhlásky  - opakování u tabule, vlastní jména, zápis jmen na tabuli, společná kontrola

Uč. str. 135 cv. 1,2 - ústně

PS  2.B - str. 32 cv. 10 ///  2.A str. 31 cv. 9 nebo str. 33 cv. 13 

 

M -  dělení dvěma, matematická hra na mouchy ( procvičení násobilky)

PS  - str. 46 - celá. 2. A - okopír. list z matematiky. (upevňování) pracovali všichni společně.

Děti si mají za úkol opravit chyby v matematice a procvičovat násobilku do 4.

Zítra si napíšeme pětiminutovku.

 

VV - práce s šablonou, dokreslování.

 

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

                 

 

 

 

 

 

Středa 27. 5.

ONLINE VÝUKA - M + ČJ

ČJ - Věty a souvětí

Uč. str. 144 - 145 - pročti žlutá okýnka PAMATUJ!

Pracovní list (email) - PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU

M - Dělení dvěma

PS - str. 45  - celou

Test (email) - PŘIPRAV SI NA ONLINE VÝUKU

Čt - najdi si dětský časopis a přečti si to, co se ti líbí. Vyhledej v časopisu všechna zvířata a pokus se je pojmenovat.

Prac. list (email) - domácí zvířata a jejich mláďata. Neposílat.

HV - Hudební hra pro celou rodinu. Rozdělte se na dvě skupiny. Je jedno, kolik je ve skupině osob, ale čím víc, tím líp. Připravte si malý kousek papíru a tužku na zapisování bodů. Úkolem je, vymyslet během 1 min písničku, ve které se zpívá o jakémkoliv zvířeti.

Skupiny se střídají. Pozor, skupina, musí z písničky kousek zazpívat, aby všichni zpěváci ve hře uslyšeli název zvířete. Vyhrává ten, kdo vymyslí nejvíce písní. Hodně zdaru a příjemnou zábavu.laughing

AJ - Procvičovat slovní zásobu - části těla, části obličeje, has got....

Uč. str. 36 - číst + překlad  Big Foot  The Loch Ness Monster

Odpovídej na otázky dole

PS - str. 37 cv. 7

Přeji pěkný den

 

 Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

M - násobky čtyř, řada násobků, násobení i dělení - zápis do tabulek

PS str. 57 cv. 1,2, 3, 4,5  cv. 6 někdo nestihl, dokončí za DÚ

Upevňovat násobení dvou a tří + upevňovat dělení. Používat k vizualizaci pomůcky (tužky, kolečka, kostičky, fazole atd.... )

 

ČT - četli jsme z čítanky Medvídka PÚ, vysvětlovali si význam některých slov, vyprávěli o animovené pohádce. Důraz na čtení předložek.

 

ČJ - práce u tabule - čtení textu, vyhledávání chyb, věty oznam. rozk. táz. přací, hlasité čtení, znaménka za větami, psaní velkých písmen ve jménech. Paměťová hra - rozvoj sluchu, zraku, paměti.

Zítra si děti přinesou čtenářské deníčky.

Děkuji za spolupráci.

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

Úterý 26. 5.

ČJ - Procvičení párových souhlásek

pracovní list - (email)

Větné celky - jednoduché věty, souvětí.

Napiš do školního sešitu  - uč. str. 144 poučku PAMATUJ SI!

 

M - Dělení NA DVĚ STEJNÉ ČÁSTI

PS - str. 44 cv. 1,2, 3, 5

Procvičuj si s předměty - pastelky, kostičky, fazole atd....a rozděluj na 2 stejné části = POLOVINY

 

PRV - Zajděte si na procházku a pozorujte přírodu. Rostliny, stromy, keře, zvířata, ptáky, hmyz.

To co se Vám nejvíce líbilo, nakreslete.

ČT - přečtěte si pohádku "O Popelákovi"  Odpovězte na otázky.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ecc33c5e71dd

 

Pro školní skupinku dětí z 2.A,B

Matematika

Opakování násobilky - 2,3 + dělení na dvě stejné části. Videoukázka

Vyvození - násobilka čtyř. Práce u IT. 

PS str. 56 - celá. Kdo nestihl, dokončí doma cv. 4

 

ČJ - párové souhlásky B,P - V,F   - barevné doplňování, odůvodňování, hledání slov v jiném tvaru nebo slov příbuzných. Společná práce u tabule + samostatné dokončení prac. listu.

 

PRV - léto, letní měsíce, příroda v létě

Uč. str. 56 + PS str. 66 celá

 

Čtení a psaní - pracovní list - hledání a vypisování slov s tvrdými a měkkými souhláskami - zápis u tabule a do prac. listu. Děti mají u sebe. 

Přeji krásný den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

Pondělí 25. 5.

ČJ - opakování párových souhlásek a skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Školákov

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/znamkovane-diktaty-vety/cviceni1.htm

 

M - opakování násobilky 2,3,4,5

Početní trenažér násobení

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

 

PS - str. 67 cv. 3

PRV - Léto

Uč. str. 56 - opakujeme letní měsíce.

PS str. 66 cv. s kašpárkem + doplňte

ČT - pokus se najít zajímavý článek o cvrčkovi. 

Psaní - pracovní list (email)

Přeji hezký den KsmileL

 

 

 

 

Domácí výuka 18. 5. - 22. 5.

 

Pátek 22. 5.

Chválím děti opět za online výuku, která proběhla tento týden. Velmi pěkně pracují a úkoly posílají správně vypracované. Velké díky rodičům za úžasnou spolupráci a podporu.

M - Příprava dělení

 

PS - str. 42 cv. 5, 6

       str. 43 cv. 1,2, 4a, 5

Čtení - str. 136 - přečíst básničku "Co je siesta"

PS do čj - str. 35 cv. 1 - věty jednoduché podtrhni modře a souvětí červeně

Přeji krásný víkend KsmileL

 

Čtvrtek 21. 5.

ČJ - Nové učivo. VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ = VĚTNÉ CELKY

Větný celek může tvořit  1 věta = VĚTA JEDNODUCHÁ či 2 věty nebo více vět = SOUVĚTÍ.

V každé větě bývá slovo, které vyjadřuje, co OSOBY, ZVÍŘATA nebo VĚCI DĚLAJÍ = SLOVESA

O slovesech jsme si již povídali.

Opiš do školního sešitu:

 

Věta jednoduchá

Bratr čte knihu.

Maminka vaří polévku.

 

Souvětí

Bratr čte knihu a maminka vaří polévku.

 

Uč str. 143 cv. 1  - V ZOO - přečti si barevné věty a pokus se určit, zda jde o větu jednoduchou či souvětí.

Věty v souvětí bývají spojeny spojkami. A   I   ALE   ŽE   ABY   KDYŽ   PROTOŽE  NEBO

                                     

M - Dělení DVĚMA

Matýskova matematika - podívejte se na tato videa.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-6/

 https://www.youtube.com/watch?v=IS3Wx_xAZLs&feature=emb_rel_end

https://www.youtube.com/watch?v=N0_YqUl-aG4&feature=emb_rel_end

 

Do školního sešitu si zapište tuto slovní úlohu o švestkách. Zápis, výpočet a odpověď + obrázek. Zašlete ke kontrole. Budu hodnotit.

https://www.youtube.com/watch?v=mGLJs9HD3DQ&feature=emb_rel_end

 

ČT -PŘEČTI SI ČLÁNEK - ČARODĚJ. Poznáš, ze kterého filmu je tento úryvek?

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec51f7a4eafe

 

 

 

 

Středa 20. 5.

Dobré ráno, děti!

M - Online výuka - příprava na dělení

Děti si připraví PS, penál

ČJ - Ověř si co umíš?

Uč. str. 142  - odpověz si na otázky - ústně

PS - str. 34 cv. 14 - doplň do vět vhodná slova.

ČT - čtenářská dílna - přečti si z oblíbené knížky 10 - 15 min

Pís. - str. 32 - první část - seznam věcí na tábor

HV - zazpívej si oblíbené písničky

AJ - Online výuka proběhla v úterý - úkoly máte zadané - posílat minitesty ke kontrole i s příšerkou. Budu dávat známky do Bakalářů.

PS - str. 36 cv. 5

Skupina paní učitelky Dvořákové, posílá minitesty na její email.

Přeji hezký den

 

 

Úterý 19. 5.

Dobré ráno, děti!

Online výuka - Angličtina - děti si připraví PS, penál, bílý papír na kreslení

 

ČJ - opakujeme tvrdé a měkké souhlásky

Uč. str. 141 cv. 5a - přečti si text, odůvodni pravopis a napiš pouze doplněná slova do školního sešitu. Celkem 17 slov. Pošli na email ke kontrole. Známka do Bakalářů.

M - Násobky pěti

PS str. 63 cv. 4 - doplnit tabulku

                 cv. 5 - vypočítat 1. a 3. kytičku

     str. 64 cv. 3,4 - vypočítej a pošli na email. Známka do Bakalářů

ČT - čítanka str. 135 - přečti si věty a pokus se ústně vymyslet podobné věty.

Pís. str. 31 - přihláška na tábor - psát psacím písmem

PRV - Léto, letní měsíce, příroda v létě, na louce.

Uč. str. 56 - přečíst

PS - str. 66 - zelený domeček a modrý rámeček s Ájou

Přeji hezký den

 

 

 

 

Pondělí 18. 5.

Přeji krásné pondělí, děti!

ČJ - Online výuka - děti si připraví PS , uč., čistý papír

M - Násobky pěti

Procvič si násobky pěti na webu

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/prirazovani5.htm

PS - str. 63 cv. 1 - doplň násobky pěti do žlutého sloupečku

                    cv. 2  - doplň příklad a násobek do žlutého sloupečku

                   cv. 3 - vypočítej 1 - 3 sloupeček

ČT - Recitace básniček - online výuka

Psaní - pís. str. 30 - doplň do vět jména dětí a cvičení napiš psacím písmem. Pošli zpět ke kontrole na email. Budu hodnotit známkou do Bakalářů.

 

PRV - Ájin zpravodaj  - Domov

PS - str. 37 - celá

Zopakuj si téma Jaro (v týdnu zašlu do emailu pracovní list)

PČ - pokuste se připravit oblíbené jídlo, ovocný salát, zeleninový salát nebo pohár. Pošlete do emailu, budu hodnotit známkou. Dobrou chuť.

Přeji hezký den KsmileL

 

 

Domácí výuka 11. 5. - 15. 5.

 

Pátek 15. 5.

Krásný den, děti!

M - Násobky pěti.

Řekněte si zpaměti násobky dvou, tří, čtyř i pěti.

Kdo by chtěl, může si vyrobit naši pomůcku s mincemi. Obkresli si deset pětikorunových mincí a šetři každý den jednu pětikorunu. Zapiš si dny pod sebe, nalep minci a vytvoř příklad na násobení.

1. den  5    1 . 5 = 5

2. den  5    2 . 5 = 10

3. den  5    3 . 5 = 15

Atd.

Už to znáte.

PS - str. 62 cv. 4 

       str. 67 cv. 1  - 4. a 5. sloupeček

ČT - opakuj si na pondělí malovanou básničku a přečti kousek z oblíbené knížky.

Plavání - připomeňte si, že jsme jezdili na plavání.laughing

https://www.youtube.com/watch?v=IIZ55MoxgW4

Přeji krásný víkend a opět Vás chválím za online výuku. Jste moc šikovní.smile

Paní učitelka KsmileL

 

 

Čtvrtek 14. 5.

Krásné ráno, děti!

ČJ - Co jsme se naučili.  Párové souhlásky.

Uč. str. 140 cv. 1, 2 - ústně

Uč. str. 141 cv. 4a - napiš jako diktát do sešitu ČJ - diktáty.

M - Násobky pěti

PS str. 62 cv. 1, 2,3

Naučit se násobky zpaměti. Můžete procvičovat na školákově s kočičkou.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/prirazovani5.htm

ČT - přečti si článek "Kouzelná baterka". Odpověz na otázky za textem, dej hotovo a zjistíš, zda jsi četl/a pozorně.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ebc552b89f32

Jak podle tebe vypadá "Petalík"

VV - namaluj nebo vyrob "Petalíka" pošli do emailu a máš krásnou 1 do Bakalářů

Přeji krásný den KsmileL

 

 

 

 

 

 

Středa 13. 5.

Přeji krásný dobrý den, děti!

M - Online výuka - děti si připraví PS, penál, čistý papír

Budeme procvičovat násobilku čtyř.

ČJ -párové souhlásky

Na tomto webu si udělej cvičně 1.,2. i 3. cvičení.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htm

PS - str. 32 cv. 11 - doplň písmena a napiš pouze slova, která mají na konci H nebo CH

        str. 33 cv. 12 - celé . Pošli do emailu. Budu hodnotit známkou do Bakalářů.

ČT - vyber si jednu malovanou básničku, která se ti líbí (email) a nauč se ji zpaměti. Příští týden v pondělí na online výuce si ji poslechnu. Bude 1 do Bakalářů?

HV - Když se zamiluje kůň (text posílám do emailu) Zpívej si pro radost.

https://www.youtube.com/watch?v=ifl-cdZGkNw

AJ - Tělo - Body

Uč. str. 35 - popsat brouky - kolik mají očí, paží, noh, krátký, dlouhý, malý, velký.... - ústně

+ dolní cvičení - odpovídat na otázky

Has it got long legs? Yes, it has.  No, it hasn´t.

PS - str. 35 cv. 3, 4 - pošli ke kontrole. Bude známka do Bakalářů.

Pracovní listy pro zábavu a malování zasílám do emailu. Bart Simpson - části těla. Popis těla - chlapec.

Přeji hezký den

 

AJ  I. Dvořáková

Téma: Lidské tělo

 

Učebnice str. 35 – procvičte celou stránku

PS str. 35/cv. 3,4 - vypracujte obě cvičení a poté ofot´te a přepošlete na můj email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • cvičení budou  na známky

 

Přeji hezký den

 

 

Úterý 12. 5.

Dobré ráno, děti!

 

ČJ

Uč. str. 138 cv. 6 - PŘÍSLOVÍ - ústně

      str. 139 cv. 2 - ústně

PS - str. 31 cv. 9

PRVOUKA  - Online výuka - děti si připraví PS, penál

M - Násobky čtyř

Procvičuj na školákově. Opakuj si násobky 2,3

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

PS - str. 67 cv.1 - 3 sloupečky

ČT - Metro - 133 - 135

Pís. str. 28 - dopis babičce. Pokus se napsat dopis správně. Mirkovi se to příliš nevydařilo. Pošli zpět ke kontrole do emailu a získáš 4 smajlíky.smile

 

Přeji hezký den

 

 

Pondělí 11. 5.

Dobré ráno, děti!

 

ČJ - Online výuka - děti si připraví učebnici čj, ps, penál a čítanku

Dnešní online výuka - uč. str. 138 cv. 1 - ústně - párové souhlásky H,CH

PS - str. 31 cv. 8 - doplnit a poslat na email

M - Násobky čtyř.

PS - str. 59 cv. 6,7

       str. 60 cv. 4 - znázornění ve čtvercové síti

Čt - str. 133 - 135 Metro

PRV - Naše vlast - Česká republika

PS - str. 35 - celá

Přeji pěkný den

 

 

 

 

Domácí výuka 4. 5. - 7. 5.

Pátek 8. 5. - státní svátek

 

Týden s hádankou.

1. Když mě nakrmíš, přežiju. Když mě dáš napít, zemřu. Co jsem?cool

Odpověď na 1. hádanku. OHEŇ

 

2. Co cestuje po celém světě a při tom leží celou dobu v rohu?

Odpověď na 2. hádanku. POŠTOVNÍ ZNÁMKA

 

3. Nejsem živý tvor, ale mám 5 prstů. Co jsem?

Odpověď na 3. hádanku. RUKAVICE

 

4. Lidé mě kupují k jídlu, ale nikdy mě nejí. Co jsem?

Odpověď na 4. hádanku. TALÍŘ

 

Čtvrtek 7. 5.

Chválím děti za práci při online výuce. Děkuji rodičům za spolupráci.

ČJ - párové souhlásky S,Z,Š,Ž

Uč. str. 137 cv. 4 - ústně

Do škol. sešitu si opiš SLOVA z rámečku PAMATUJ!

PS - str. 30 cv. 7 - doplň vynechaná písmena a napiš pouze doplněná slova

např. mráz, autobus.....

Procvičovat můžeš na školákově. www.skolakov.eu

ČT - Medvídek Pú - pokračování str. 129 - 133 - odpovědět na otázky

Do čtenářského deníčku si zapište zápis + nakreslete obrázek Medvídka Pú

M - PS - str. 58 cv. 2, 3,4 - POZOR ! 4 krát více - NÁSOBÍME

                                                           o 4 více - SČÍTÁME

cv. 7,8 - PROCVIČUJTE NÁSOBENÍ

VV - vymyslete pro maminky ke dni matek ozdobu na tělo. Např. korálky, náramek, náušnice, prstýnek, náhrdelník, čelenku. Materiál - např. korálky, těstoviny, mušličky, kamínky, živé květiny, papír, popcorn atd.... co vás napadne. Hodnotit smajlíkem budou tentokrát vaše maminky, ale budu ráda, když výrobky pošlete do emailu, abych se pokochala, jak se Vám to podařilo.

Přeji Vám krásný květnový víkend.

TD: Den matek :)

Užívejte sluníčka.

Paní učitelka Katka

                       

 

Středa 6. 5.

M - online výuka - děti si připraví PS, penál

Prac. list v emailu - myšáci

ČJ - Párové souhlásky S nebo Z ,   Š nebo Ž

Uč. str. 136 cv. 1a,b -  zazpívej si písničku Ovčáci, čtveráci....

Význam slov vička a čočovička.

Vička je zdrobnělina od slova vikev, což je bobovitá rostlina. A čočovička je zdrobnělina od čočky.

Obrázek vikve

Meloidae — Vikev 003.jpg

cv. 2 - ústně

cv. 3 - napiš do škol. sešitu 2 řádky. Končíme slovem ples.

ČT - Medvídek Pú - str. 127,128 - čtení na pokračování

Pís. (email) pracovní list - doplň a pošli zpět. 4 smajl.

HV - https://www.youtube.com/watch?v=85c7UculKxI

 

AJ  - Body - tělo

Uč. str. 34 - naučit se slovní zásobu i psát 

head - hlava

body - tělo

arm(s) - paže

leg(s) - noha/y

hand(s) - ruka/ruce

a foot /feet - chodidlo/chodidla

 

Slovíčka z písničky

Clap your hands!  ... Zatleskejte rukama!

Weve your arms! ... Zamávejte pažemi!

Kick your legs! ... Kopejte nohama!

Stamp your feet! ... Zadupejte (nohama)!

Shake your head! ... Zakruťte hlavou!

You have got ... Máš/ Máte...

 

Poslechni si písničku k učebnici Chit Chat The body rap.

 https://www.youtube.com/watch?v=lLI6OgynvE8

 

PS - str. 34 cv. 1,2

 

Poslechni si výslovnost slovíček na tomto webu. Objeví se i další slovíčka jako např. zuby, jazyk, krk, ramena, břicho  atd.. nemusíte si pamatovat.

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms

Krásný den

 

 

 

Úterý 5. 5.

ČJ - párové souhlásky V nebo F

Uč. str. 135 cv. 3, 4 - ústně

PS - str. 30 cv. 6 - napiš cvičení (udělali jsme společně na online výuce)

Pracovní list (email) tvrdé a měkké souhlásky - procvičujte, opakujte

M - Násobilka čtyř

PS str. 56 cv. 3,4 - čtvercová síť - využij pomůcku, kterou jsem vám poslala(proložky od vajíček, kostičky)

PS  - str. 57 cv. 1 - DOPLŇ DO TABULKY POUZE NÁSOBKY ČTYŘ A NAUČ SE NÁSOBKY ZPAMĚTI.

ČT - str. 117 a 118 - básničky o pirátech - přečti si obě básničky

str. 119 příběh "Piráti ve výslužbě" - přečti si a odpověz na otázky pod textem

PRV - NAŠE VLAST - ČESKÁ REPUBLIKA

Uč. str. 31 - přečíst

PS - str. 34 - celá

Pěkný den

 

 

 

 

Pondělí 4. 5.

 

ČJ - Napíšeme V nebo F?

Párové souhlásky uč. str. 135 - ONLINE VÝUKA - děti si připraví učebnici čj, PS

Kdo se nepřipojil k online výuce, tak si udělá v uč. str. 135 cv. 1a,b,c - ústně

PS str. 30 cv. 6 - doplní pouze písmena

M - Násobilka čtyř

PS - str. 56 cv. 1 zapsat příklad k obrázku, práce s drobnými předměty (fazole, čočka, pastelky, kostičky z lega)

cv. 2 - vyznačení násobků čtyř na číselné ose

Násobky čtyř se nauč s beruškou na školákově

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nasobky/prirazovani4.htm

ČT - str. 120 - 126 KOMIKS Anča a Ppepík BOJOVKA

Slovo komiks vzniklo z anglického slova comicstrip, v překladu pás komických obrazů. Komiks spojuje postupy několika uměleckých druhů: malířství a literatury. V komiksech jsou za sebou uspořádány obrázky s případným doprovodným textem. Dohromady vytvářejí příběh. Jednomu obrázku se říká panel. Panely jsou uspořádány vedle sebe. Komiksy se většinou vyznačují používáním „bublin“ k zobrazení mluvené řeči.

PRV - Domov Místo, kde žijeme

Uč. str. 30 - přečíst tuto stranu. Řekněte, co si představujete pod slovem domov.

PS - str. 32 - kašpárek  - nakreslete svůj dům + dopište do vět chybějící slova i na str. 33

Můžete si udělat procházku po okolí. Všímejte si rodinných domů, bytových domů, úřadů, obchodů, zdravotních zařízení, škol, pošt atd..

PČ - Procházka po okolí. Náš domov.

Krásný den

      

 

 

Domácí výuka 27. 4. - 30. 4.

Pátek 1.5. - státní svátek

 

Čtvrtek 30. 4.

Dobré ráno, děti! POZOR, POZOR, PÁLENÍ ČARODĚJNIC!

Pálení čarodějnic obrázky, citáty a animace pro Facebook ...

Chválím děti za skvělou práci při online výuce.

 

ČJ - Práce s textem. Pohádka O ošklivém káčátku.

Uč. str. 134 cv. 7a,b,c - přiřazuj k obrázkům správné věty. Kdo je autorem pohádky?

                    cv. 8

Do školního sešitu napiš do dvou sloupečků 6 kladných a 6 záporných vlastností lidí.

Npř. pracovitý      líný

        upřímný       falešný

Pokud si někdo vzpomene na další pohádky od tohoto autora, může připsat do školního sešitu.

 

M -Násobilka

PS - str. 53 cv. 9 - pouze 1. a 3. sloupeček

Procvičte si násobilku tří s Matýskem. Celkem 4 videa.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-11/

Slovní úlohu s chlebíčky ve čtvrté ukázce si napište do školního sešitu. Nezapomeňte na zápis, výpočet, odpověď i znázornění.

Čt - dočtěte si Macha a Šebestovou  čít. str. 116 - 117

Za odměnu si můžete pustit tuto pohádku.

https://www.youtube.com/watch?v=XXPtYQaqcBE

 

Přeji krásný prodloužený smilesmile víkend v novém měsíci KVĚTNU.

Příští týden se opět uvidíme na online výuce. V pondělí budeme mít český jazyk a ve středu matematiku.

Kateřina Laluhová

 

 

Středa 29. 4.

Dobré ráno, děti!

M - ONLINE VÝUKA - děti si připraví PS, penál, pomůcku do M (email) pokud stihnou připravit

ČJ - procvičování párových souhlásek

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Uč. str. 133 cv. 5 - ústně

Přečtěte si cv. 6 a napište si diktát.

ČT - číst. str. 114 a 115 Mach a Šebestová. Čtení na pokračování. Hlasité čtení, pozor na čtení předložek. DO ŠKOLY, V DOMĚ, SE PSEM, S KOČKOU, NA SCHODECH ATD.....

 

HV - Poznej melodie z pohádek. Hudební kvíz. Bude se Vám líbit.smile

https://www.youtube.com/watch?v=xGU5k2-TguI

AJ - procvičujeme rodinu, části obličeje, nálady a pocity   Review - opakování

PS - str. 32 a 33

Přeji hezký den

 

 

 

Úterý 28. 4.

Dobré ráno, ptáčata!

Dnes ONINE VÝUKA - PRVOUKA

 

ČJ -na školákově procvičuj párové souhlásky s obrázky. Cvičení se Vám bude líbit.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/b-p/index.html

Do školního sešitu opiš  z uč. str. 133 slova z rámečku PAMATUJ!

PRV - online výuka - připravte si PS, penál

Do emailu zasílám pracovní list - vypracuj a zašli zpět. Získáš 4 smajlíky.

M - PS - str. 54 cv. 1 - 1.a 2. sloupeček

                          cv. 2 - kostičky

                          cv. 3 - pozor, jeden příklad je tam na dělení (vynechat)

                          cv. 9, 10 - šišky, kostička

Ve středu bude online výuka. Děti si připraví PS, penál.

ČT - Přečti si úryvek Eliáš a babička z vajíčka. Odpověz na otázky pod textem a dej vyhodnotit.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ea6f2a6ce4c0

Co myslíš, jak příběh dopadne?

Přeji hezký den

 

 

 

Odpověď na 5. kvíz. Žralok má několik stovek zubů. Člověk 32 a lev 30.smile

Pondělí 27. 4.

ČJ  - ONLINE VÝUKA - ČESKÝ JAZYK - děti si připraví ps - čj, připomeneme si básničku ZOO

Uč. str. 133 cv. 2,3 - ústně. PS str. 29 cv. 5

M -násobilku tří si procvič na tomto webu.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm

PS - str. 52 cv. 5 POUZE 1. A 3. SLOUPEČEK -NÁSOBENÍ

ČT - recitace básničky ZOO - při online výuce + rýmy

PRV - opakování - jaro

PS - str. 64 cv. 1,2

PČ - Jak by podle tebe mohl vypadat stroj času? Nejprve si projekt nakresli na papír a po té, sestroj z čehokoliv.

Pošli na můj email, jak se ti to povedlo. Můžeš získat 10 smajlíků. Máš na to čas do příštího týdne.

 

Také jsem vyhodnotila vaše úžasné pokladničky. Bylo to velmi těžké, rozhodnout, která je ta nejhezčí. A protože se mi líbily všechny, uděluji 3 smajlíky navíc těm dětem, které pokladničku vyrobily. wink

Přeji hezký den

 

 

Pátek 24.4.

ONLINE VÝUKA -  ANGLIČTINA- připravte si rodinnou fotografii, čistý papír, pastelky, MOUTH, EARS, EYESsmile

Odpověď na 4. kvíz. Velbloud a koza. Mají 4 žaludky. Člověk jen jeden.smile

5. kvíz. Kdo má nejvíc zubů? ČLOVĚK, ŽRALOK, LEV

 

M - PS - str. 52 cv. 2, 4,

Kdo by si chtěl udělat pokus, může si dát fazolku do mističky na navlhčenou vatu a pozorovat, zda vyklíčí. Podmínkou ale je, každý den fazolce spočítat 10 příkladů.laughing

Cv. 6 - nakreslit zelenou a žlutou kytičku do školního sešitu a spočítat. Získáte 4 smajl.

ČT - čtěte oblíbenou knížku 10 - 15 min.

Jóga pro děti. Zacvičte si místo plavánísmile

 https://edu.ceskatelevize.cz/joga-v-prirode-cviky-kobra-zaba-pes-5e44192617fa7870610ed488

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhhová

 

 

Čtvrtek 23.4.

Krásné dobré ráno, děti!

Odpověď na 3. kvíz. Miminko má 270 kostí. Dospělý člověk má 206.

4. Kvíz. Kdo má nejvíc žaludků? VELBLOUD, ČLOVĚK, KOZA

 

ČJ - Párové souhlásky

Uč. str. 130  - pročíst tabulky PAMATUJ!

UČ. str. 132 cv. 1 - ústně - hledat 2 slova v jiném tvaru - např. zasaď - zasadím

PS - str. 29 cv. 3,4 - za 4 smajlíky. Můžete posílat až v pondělí.

ČT - procvičujte recitaci básničky ZOO

Řekněte si nahlas slova, která se v básničce rýmují. Najdeš alespoň 8 rýmů? Kdo , kdo mi na to odpoví?wink

M - Násobky tří

PS - str. 50 cv. 5    

       str. 51 cv. 4

      str. 52 cv. 1 - znázorni si pomocí křížků. Vypočítej pouze příklady na násobení. Tzn.      4.3=12    

                                                                                                                                                           3.4=12

Pokud máš doma pomůcku, kterou jsem posílala do emailu (proložky od vajíček a kostičky z lega, nebo jiné drobné předměty) pomáhej si touto pomůckou. Vždy si příklad znázorni pro lepší pochopení a upevnění násobení.

VV

Téma. Jarní louka a hmyz.  Volná technika malování či tvoření. Dle vaší fantazie. Opět za 5 smajlíků.

Přeji hezký den

 

 

 

 

 

 

Středa 22. 4.

Dobré ráno, děti!

Odpověď na 2. kvíz. Slepice - má 14 krčních obratlů. Žirafa a člověk jich mají 7.smile

3. Kvíz.  Kdo má nejvíc kostí? DOSPĚLÝ NEBO  MIMINKO?

 

M - online výuka - připravte si PS, penál, školní sešit + hrací kostičku

Procvičili jsme násobilku 2 - kostička + zápis příkladů do sešitu školního.

PS - str. 50 - násobilka tří cv. 1 - ústně, cv. 3,4 - úkol za 4 smajlíky.

ČJ - Párové souhlásky

Uč. str. 132 cv. 3a - ústně    3b - opsat do školního sešitu   např. dva jeřáby - jeden jeřáb

Procvič si toto cvičení - párové souhlásky d,t, dˇ, ť

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/dt1.htm

Čt - str. 113 básnička ZOO - naučit se zpaměti, budu zkoušet příští týden při online výuce za smajlíky.

AJ - posílám vaši oblíbenou písničkuwink zazpívejte a zatančete si

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Opakování - 3 minitesty (email) pro obě skupiny. Nálady a pocity. Části obličeje. Rodina.

Vyplnit a poslat zpět do emailu. Za každý splněný minitest zasílám 5 smajlíků. Celkem tedy 15 smajlíků do AJ.smile

PŘEJI KRÁSNÝ DEN

 

 

Úterý 21. 4.

Dobré ráno, děti!

Odpověď na 1. kvíz. Mušle sv. Jakuba - má 100 očí. Člověk 2 a pavouk 8.smile

 

2. Kvíz. Kdo má nejvíc krčních obratlů? ŽIRAFA, ČLOVĚK, SLEPICE

 

ČJ - opět musím děti pochválit za online výuku.

Párové souhlásky procvičovat na www.skolakov.eu  - žábičky

Uč. str. 131 cv. 1 - přečíst

PS - str. 28 cv. 2 - napsat pouze doplněná slova

Např. hřib, Filip, ....

M - Násobky tří

PS - str. 50 cv. 1, 2,

Pro práci mohou děti využít drobné přeměty např. pastelky, kostky z lega, fazole, těstoviny, knoflíky....

Každý příklad vytvořit pomocí názoru.

Procvičte si na školákově cvičení názorná násobilka a násobky tří

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm

 

PRV - Domácí ptáci

PS - str. 62

Pracovní list (email) 4 smajlíci

ČT - čít. str. 110 - 112 - procvič si opět čtení s vílou Amálkou

Přeji pěkný den

Ve středu online výuka - matematika

 

 

 

Opět děti chválím za páteční online výuku. Děti to zvládly na 1s hvězdičkou.

Také děkuji za krásné obrázky vodníků a za čtenářské deníčky. Oba úkoly jsou za 4 smajlíky. Můžete posílat i příští týden.

 

Domácí výuka od 20. 4. - 24. 4. 2020

 

Pondělí 20. 4.

Online výuka v 10:00 hod - český jazyk

 

Týden kvízů.

1. Kdo má nejvíc očí?  ČLOVĚK, PAVOUK, MUŠLE SV. JAKUBA

 

ČJ - Párové souhlásky P nebo B - online výuka

Připravte si uč. čj, ps, penál

ČT - str. 110 a 112   O víle Amálce - přečtěte si pohádku.

Odpověz na tyto otázky. Ústně

Co našla víla Amálka?  Které kytičky rostly na kulatém místě?  Co dělal kámen mutáček, když jej víla našla? 

Jakou moc měl kámen mutáček?  Koho ještě potkala víla Amálka v lese? Co se přihodilo, když kámen rozpůlili na dvě poloviny? Jak to víla nakonec všechno vyřešila?

Pokud jsi odpověděl na všechny otázky, můžeš si za odměnu pustit pohádku.smile

https://www.youtube.com/watch?v=UTVgPuGliwI

 

M -Násobky 2,  + - do 100 s přechodem přes 10

PS str. 41 cv. 8 + vybarvit lodičku

PS - str. 43 cv. 6

Procvičuj na tomto webu násobilku 2.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_7.htm

Vypočítej ústně tyto 2 slovní úlohy.

http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/nasob2_9.htm

 

PRV - Hospodářská zvířata

PS - str. 60 a 61 Vytřehněte a nalepte, pro co chováme hospodářská zvířata na obrázcích. Dopište vybějící slova.

Např. Kráva a býk mají tele. Od jara do podzimu spásají trávu, v zimě seno.

Doporučila bych Vám, obrázky si nastříhat, rozmístit do jednotlivých okýnek a potom nalepit.

Udělejte si v pokojíčku krásný pořádek, nachystejte oblíbenou společenskou hru a pozvěte rodiče do svého království, aby si s Vámi zahráli.

 

 

 


 Domácí výuka od 14. 4. do 17.4.

 

 Týden s jazykolamy

Opakuj 5x za sebou a procvič si jazyk.

Na cvičišti čtyři svišti piští.

 

 

Úterý 14.4.

Dobré ráno,děti!

ČJ - procvičujeme skupiny dě,tě, ně, bě, pě,vě, mě

uč. str. 126 cv. 5 - ústně + vymysli další mláďata a jejich maminky

Do školního sešitu si napiš ze str. 127 cv. 11 básničku Tuleni od Jiřího Žáčka. POZOR! Napiš ji správně. K básničce nakresli obrázek.

PRV - Hospodářská zvířata

Pročtěte si v uč. na str. 52, 53 povídání o hospodářských zvířatech. Naučte se zvířata pojmenovat. Samec, samice, mládě a jaký užitek z nich máme. Procvičte si na tomto webu. Moc pěkné cvičení.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_hospodzvirata1.htm

M - stále procvičujeme sčítání i odčítání do 100

PS - str. 39 cv. 6

       str. 39 cv. 5 - násobilka 2

      str.40 cv. 7

ČT - čítanka str. 104 - 106 - opět si přečti příběh o brouku Pytlíkovi a udělej si zápis do čtenářského deníčku. Nezapomeň na obrázek. Doplň do pátku.

INFO

Online výuka

Ve čtvrtek 16.4. a v pátek 17.4. proběhne online výuka. Informace dostanete do emailu.

Přeji hezký den

 

 

Středa 15.4.

Dobré ráno,děti!

Opakuj 5x za sebou a procvič si jazyk.

Královna Klára na klavír hrála. 

 

M - Počítání párů. 1 pár =2 kusy.

Slovní úlohy na str. 41 cv. 1,2,3 - pomocné obrázky na pravé straně PS. Uvědomit si, že 1 pár jsou 2 kusy

Např. 1 pár lyží, 1 pár ponožek, 1 pár rukavic, 1 pár bot atd....

cv. 4  - kreslení obrázků podle zadání

Do školního sešitu vypočítej matematickou hádanku.

Jedna koloběžka má 2 kola. Kolik kol bude mít 7 koloběžek? Zápis, výpočet, obrázek, odpověď? V pátek se budu těšit na vaše odpovědi při online výuce.

 

ČJ - Velká písmena

uč. str. 127 cv. 10  - pročti si diktát, odůvodni si pravopis, uvědom si psaní velkých písmen a skupiny s dě, tě, ně ...

Popros dospělého nebo staršího sourozence, aby ti diktát přečetl. Zapiš jej do diktátového sešitu. Pak si diktát překontroluj podle učebnice. Případné chyby oprav.

Čtení - jarní básničky čít. str. 107 - naučit se pěkně hlasitě číst 3 básničky S čím pracuji? Už jsem velká. Co roste v zemi.

HV

Zopakuj si písničky, které známe.  Holka, modrooká - a,e,i,o,u. Na mravenčí pasece. Pět minut v Africe. Když jde malý bobr spát. Mléčný bar. Žežuličko, kde jsi byla.

https://www.youtube.com/watch?v=UvmDWaGrDXw 

 

AJ - Rodina

Zasílám obrázkový slovníček .

 

PS str. 31 cv. 7 - pročti si text, přelož a vyber správný obrázek.

Opakování He is got, She is got, This is my  sister, brother, friend (přítel)...., little x big = malý x velký, short x long = krátký x  dlouhý,  glasses - brýle ......

cv. 8 nakresli obrázek člena rodiny a popiš

Sloveso have got a členy rodiny můžeš procvičit na písničce

https://www.youtube.com/watch?v=dH5RTW0gh30

 

Pěkný den

 

 

 

Čtvrtek 16.4.

Dobré ráno,děti! Dnes ONLINE VÝUKA

 

Opakuj 5x za sebou a procvič si jazyk.smile

Naolejuje-li Julie, či nenaolejuje-li Julie.

 

ČJ - Souhlásky na konci slova ONLINE výuka - seznámení s novým učivem

P/B    T/D     Ť/Ď   F/V    S/Z    Š/Ž     CH/H

Uč. str. 129 cv. 1  ústně

Uč str. 130 - čtení slov z rámečku, hledání jiných tvarů slov nebo slov příbuzných

PS - str. 28 cv. 1 - oba sloupečky

 

M - Násobilka

Řekni si násobilku 2.

Procvič si počítání na školákově.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka/pocitame.html

PS - str. 41 cv. 5 - počítej se závorkou

                    cv. 6 - porovnávej pomocí znamének větší, menší, rovná se

                   cv. 7 - hledání činitele

Čt - str. 108 - 110 - odpověz na otázky za textem  Případ s havlovickým vodníkem. Karel Čapek

VV - nakresli nebo namaluj pohádkovou bytost  "VODNÍKA"

Přeji hezký den

 

 

Pátek 17.4.

Online výuka - matematika

 

Dobrý den, děti!

Chválím Vás za pěknou práci při čtvrteční online výuce.  smile Budu se těšit na dnešní matematiku.

1. skupince posílám slíbené žabičky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/mlsne-zabky/cviceniB-P1.htm

Můžete procvičovat párové souhlásky. Platí i pro druhou skupinu.

 

 

Opakuj 5x za sebou a procvič si jazyk.smile

 Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy.

 

 M - online výuka - procvičíme si násobilku 2

Počítání s Matýskem

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-3/

 

Hádanka s koloběžkou

 

Čtenářská dílna. Čtěte oblíbenou knihu. Povyprávějte rodičům, co se Vám nejvíce líbilo.

Přeji krásný víkend a příští týden opět u online výuky.

Napíšu den i hodinu do emailu.

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Domácí výuka od 6.4. do 8.4.

 

Velikonoční prázdniny 9.4.

Velký pátek                10.4.

Velikonoční pondělí  13.4.

 

Dobré ráno, děti!

Je jaro, MODRÉ PONDĚLÍ 6. DUBNA

Modré pondělí symbolizuje blížící se Velikonoce. Je symbolem volnéhho dne. Podle tradice bylo v tento den lidem zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.wink

Bohužel se to nevztahuje k učení.cry

 

ČJ - dnes si procvičíme slova se skupinami bě, pě, vě, mě

uč. str. 123 cv. 5 - ústně + vytleskej si všechna slova na slabiky

PS - str. 27 cv. 7 - napsat 5 vět. Nezapomeňte na začáteční písmeno.

Pracovní list do ČJ jsem zaslala do emailu. Je za 4 smajlíky. Můžete vypracovat během celého týdne.

 

ČT - přečti si příběh pro 2.ročník čtení s porozuměním příběh " Kvak a Žbluňk"

Odpovídej na otázky pod textem. Označ okýnko hotovo. Dostaneš vyhodnocenísmile

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e8a2ea787299

M - dnes bychom se měli vidět při online výuce a pokusíme si vytvořit násobky 2 pomocí papírových mincí. Budu se těšit. Snad se spojení vydaří.

PS - str. 38 cv. 1 - doplnění tabulky násobky 2

                    cv. 2 - číselná osa

                    cv. 3 - názvosloví    ČINITEL     ČINITEL       SOUČIN

                                                          2          .         2     =        4

                                                          5          .         2     =      10

                  cv. 4 - zapiš oba příklady na násobení

Pracovní list do M jsem poslala do emailu. Je za 4 smajlíky. Můžete vypracovat během celého týdne.

 

PRV - TÉMA NAŠI PTÁCI

uč. str. 51 - přečíst

PS - str. 63 - celá

Podívejte se na celé video. Moc pěkné a zajímavé.

https://edu.ceskatelevize.cz/zivocichove-ceske-prirody-5e44241b4908cf0125157f5e

Na školákově si můžete vyzkooušet, jak znáte naše ptáky.

https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/jaro-v-prirode/nasi-ptaci/cviceni10.htm

Přeji hezký den

 

 

Dobré ráno, děti!

Je jaro, ŠEDIVÉ ÚTERÝ 7.dubna

 Na šedivé úterý se uklízelo a vymetaly se pavučiny z koutů. Začíná velikonoční úklid.

 

ČJ - Co jsme se naučili.

uč. str. 125 cv. 1 - přečíst a odůvodnit pravopis.

uč. str. 126 cv. 6 - napsat správně do školního sešitu. Nezapomeň na datum.

Na školákově můžeš procvičovat psaní po tvrdých a měkkých souhl.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni.html

PRV - jarní procházka by neuškodila. Pozorujte ptáky a zaposlouchejte se do jejich zpěvu.

Podívejte se na cvičení na tomto webu.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_ptaci.htm

Na papír A4, který si přeložíte na polovinu, nakreslete ptáčka, který je stěhovavý a na druhou polovinu, který je stálý. Kdo by chtěl, může přikreslit i hnízdo. Budu posílat 4 smajlíky.

M - procvičujeme násobilku 2

PS str, 38 cv. 5,6

    str. 39 cv. 1.2

Procvičujte násobilku 2 na skolakove. Vynechte dělení.

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nazorna-nasobilka-2/pocitame.html

Čt - nauč se velikonoční básničku.

Hezký den

 

 

Ahoj děti.

Je jaro, ŠKAREDÁ NEBOLI POPELEČNÁ STŘEDA  8. dubna

 

Škaredá středa

Mezi hlavní zvyky patří vymetání sazí z komína a pečení Jidášů, sladkého pečiva, které se snídá na Zelený čtvrtek.

Tento den bychom se neměli mračit, zlobit a škaredit se, aby nám to nezůstalo. Máme se chovat ke svým přátelům hezky a být upřímní.

Ať už jste věřící, nebo ne, asi víte, že jaro, respektive dobu před Velikonocemi měli naši předkové spojenou s odepíráním si pozemských radostí a s postním obdobím.

Čtyřicetidenní postní období je přípravou na oslavu Velikonoc.

 

 

 Více na: https://www.dama.cz/clanek/dnes-je-popelecni-streda-vite-co-je-to-popelec-a-z-ceho-je

M - procvičujeme násobilku 2

PS - 39 cv. 3,4,

       str. 40 cv. 1,2,4,5

ČJ -opakujeme psaní e,ě

uč. str. 127 cv. 9 - ústně

uč. str. 126 cv. 8 - napiš do školního sešitu

ČT - čít .str. 105 - 106 - dočíst příběh

Velikonoce a symboly Velikonoc

VÝZDOBA, POMLÁZKA, VELIKONOČNÍ KRASLICE, MAZANEC, VELIKONOČNÍ BERÁNEK, ZAJÍČEK, JIDÁŠKY, HLEDÁNÍ POKLADU

 

Výzdoba

Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.

Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla – takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky a posvícení.

Pašijový týden: od Modrého pondělí po Boží hod velikonoční
Pašijový týden: od Modrého pondělí po Boží hod velikonoční

Beránek a zajíček

Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, zda šlo o maso, nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.

Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček, neboli takzvaný ostrházi, pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc se symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.

Velikonoční zajíček z papíru: Hravě ho zvládne vyrobit i malé dítě
Velikonoční zajíček z papíru: Hravě ho zvládne vyrobit i malé dítě

Velikonoční kraslice

Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení znamená symbol života a vzkříšení.

Jak uplést tradiční velikonoční pomlázku? Podívejte se na video!
Jak uplést tradiční velikonoční pomlázku? Podívejte se na video!

Mazanec

Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Co ale možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
Jidášky

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů

Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost.

Více na https://prozeny.blesk.cz/velikonocni-zvyky-tradice?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
Výzdoba

Důležitou součástí svátků jara je výzdoba. S jarním příchodem chceme přivítat znovuzrození sil a radostné očekávání, a tak bychom neměli zapomenout trochu vyzdobit náš domov. Ať už zvolíte proutky vrby, mašle, kraslice nebo jarní kvítka, vše by mělo symbolizovat jaro.

Už v historii lidé vítali jaro výzdobou, vysypávali ornamenty na zápraží pomocí hrnku či květináče a písku či vody nebo zdobili okna květinovými vzory s pomocí seříznutého mýdla – takto se zdobívaly vlnovkami a spirálami průjezdy a zápraží venkovských stavení o velikonočních a svatodušních svátcích nebo na dožínky a posvícení.

Pašijový týden: od Modrého pondělí po Boží hod velikonoční
Pašijový týden: od Modrého pondělí po Boží hod velikonoční

Beránek a zajíček

Jen těžko si dovedeme představit Velikonoce bez velikonočního beránka. Ten symbolizuje v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. V křesťanství je beránek symbolem Ježíše Krista, protože byl obětním beránkem za spásu světa. Z historických pramenů se jen těžko dozvídáme, zda šlo o maso, nebo pečivo. Dnes velikonočního beránka pečeme například z tvarohového těsta a zdobíme mašlí a podle historických tradic by měl zdobit každý velikonoční stůl.

Zajíčka si dnes můžeme také upéct, ale častěji ho používáme jako dekoraci. Zajíček, neboli takzvaný ostrházi, pochází z Německa a k nám se dostal počátkem 20. století. Zajíc se symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme v Bibli, kde symbolizoval vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u nohou Panny Marie – symbol vítězství čistoty nad tělesným pokušením.

Velikonoční zajíček z papíru: Hravě ho zvládne vyrobit i malé dítě
Velikonoční zajíček z papíru: Hravě ho zvládne vyrobit i malé dítě

Velikonoční kraslice

Ze jména pohanské bohyně plodnosti Eostre vzniklo anglické označení Velikonoc – Easter. Podle legendy bohyně proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták. Proto je vajíčko symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vejce se pak používala při jarních obřadech, při narozeních, svatbách a pohřbech. Kultovním smyslem nemělo být darování, ale požití jejich obsahu, proto se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí s velkým půstem, při kterém se nesměla jíst ani vejce, a proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí.
Pomlázka

Pomlázka vyrobená z mladých vrbových proutků měla ženám předat mládí a sílu. Pánové a chlapci si měli plést z proutků pomlázku a ženy se tímto proutkem měly nechat vyšlehat, aby omládly a zkrásněly. Pro každou ženu to v minulých letech byla čest a staré panny (ženy nad 25 let, svobodné a neprovdané) měly naději, že nakonec najdou svého vyvoleného. Vajíčko jako odměna za omlazení znamená symbol života a vzkříšení.

Jak uplést tradiční velikonoční pomlázku? Podívejte se na video!
Jak uplést tradiční velikonoční pomlázku? Podívejte se na video!

Mazanec

Pokud se vám nechce péct beránka, můžete vyzkoušet mazanec. Zadělává se na Bílou sobotu a dělá se ze stejného těsta jako vánočka. Co ale možná nevíte, je, že kdysi mazanec nebyl sladký. Připravoval se ze strouhaného sýra a většího množství vajec. V jiných koutech naší země se nesladké variantě říkalo baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník.
Jidášky

Na Zelený čtvrtek hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované pečivo z kynutého těsta, jako připomínku na apoštola Jidáše, který zradil Krista. Pokud nemáte chuť péct mazanec, zkuste jidášky nebo malé mazance – briošky. Obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru válečku symbolizující provaz, na kterém se podle křesťanského výkladu Jidáš oběsil. Lidový výklad vypráví, že hospodyním bylo líto zbytků těsta, a tak dětem pekly malé figurky a zvířátka pro potěšení.
Hledání pokladů

Na Velký pátek by vedle velkého půstu měla přetrvávat tradice hledání pokladů. Říká se, že pokud jsme něco ztratili, tak to na Velký pátek zaručeně najdeme, a k tomu ještě něco navíc. Poklad, který najdeme, by měl mít podobu něčeho drahého pro potěšení ducha i mysli nebo něčeho milého jen tak pro radost.

Více na https://prozeny.blesk.cz/velikonocni-zvyky-tradice?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

HV - zpívej si pro radost oblíbené písničky

Nová písnička - Žežuličko, kde jsi byla

AJ - Rodina

uč. str. 30 - čtení + překlad+ odpovědět na otázky  Yes, No

PS - str. 30 cv. 5,6

Přeji krásné velikonoční prázdniny.

Paní učitelka Katka

 

 

 


Domácí výuka od 30.3. do 3.4.

Krásný dobrý den, děti!

Je jaro, máme pondělí 30. března a opět začínáme s domácí výukou.

 

Ranní ptáče, dál doskáče. Jedna vlaštovka jaro nedělá. Komu se nelení, tomu se zelení. Bez práce, nejsou koláče.laughing

Znáte tato přísloví? Víte co znamenají? Poskuste se nad nimi zamyslet a napsat na papír, jaký mají asi význam.

4 přísloví, 4 odpovědi.

 

Odpověď na hádanku z minulého týdne. PAMPELIŠKA

 

ČJ - Dnes se zaměříme na hláskové složení slov ve skupinách bě,pě,vě ( v mailu máte tabulku , kterou si vytiskněte, vystřihněte a nalepte do sešitu školního)

 

Uč. str. 120 PAMATUJ! Přečíst a zaměřit se na grafický záznam slov - o,x  a na výslovnost hlásek.

Do sešitu Š napsat - str. 121 cv. 5a,b

např.  /ží , ........

        xxo/xo

PS - str.27 cv. 6

Čt - str. 101 - básničky dětem - naučit se číst + doplnit verše na konci stránky

M - Opakování +,- do 100 (do mailu jsem vám zaslala pracovní list, který vyplníte a zašlete zpět na mou adresa ke kontrole)

PS - str. str. 32 cv. 3,4

Str. 33 je počítání pro volnou chvíli. Kdykoliv a kterékoliv cv. doplňujte průběžně.

PRV - Květiny a stromy na jaře.

práce s učeb. str. 46,47 - přečíst

Poznávání jarních rostlin podle barvy květů - přidala bych ještě tulipán.

Stromy na jaře - vývoj plodu, části stromu

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_sad1.htm - nelekejte se 1.roč.

 

Úkol - čistý papír A4 si přelož na půl. Na jednu stranu nakreslit jednu jarní rostlinu a popiš její části a na druhou stranu nakresli strom a také popiš jeho části. Vypracovaný úkol zašli na mou adresu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Připomínám, veškeré práce si zakládejte do složky.

Přeji pěkný den

 

Dobré ráno, ptáčata!

Je jaro, úterý 31.března

 

ČJ procvičujeme skupiny bě,pě,vě

uč. str. 121 cv. 7 - ústně + do sešitu š napsat 4 věty.

PS - str. 28 cv. 8 - napsat protiklady

M  - Příprava na NÁSOBENÍ

Podívejte se na pěkné video 1. i 2. ukázku.

Než začnete připravte si pastelky nebo malé kostičky z lega, kolečka, malá autíčka, fazole atd. (20 ks), lístečky jako okýnka a papír na zapisování příkladů.  Nastříhejte si papír A4 na 10 okýnek. Po skončení videa si můžete tvořit další a další  příklady na násobení pomocí vašich pomůcek. Přecházíme od opakovaného sčítání k násobení.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-1/

PS - str. 35 cv. 1,2,3,4

PRV - PS str. 59 cv. 2,5 + doplň text

Čt - čtěte nahlas oblíbenou knihu.

Děkuji za vaše vyplněné matematiky a prvouky. Moc Vás chválím SMAJLÍCI.laughing

 

 

Dobré ráno, rybáři!

Je jaro, středa 1.dubna, začíná druhý jarní měsíc.

M - zazpívejte si písničku o rybáři a jeho sousedovi. Všichni ji dobře znáte. Vymysli si k písničce alespoň 5 příkladů na + a - do 100

Dnes si opět připravte drobné předměty např. kostičky, kolečka, fazole, těstoviny, pastelky atd. pomůcky k NÁSOBENÍ a lepšímu pochopení nového učiva.

PS - str. 36 cv.1 - v tomto cvičení si skádej předměty (např. fazole) na stůl, jak vidíš v tomto cvičení a zapisuj příklady pomocí sčítání a násobení.

Při zápisu používáme malou tečku mezi dvěma čísly. Zapisujeme 4.2=8 

                                                                          Říkáme  4 KRÁT 2=8

PS str. 36 cv. 2

 

ČJ -  Skupiny bě, pě,vě

uč. str. 121 cv. 9 - pozorně si přečti diktát. Do diktátového sešitu si tento diktát napiš. Diktovat ti může někdo dospělý, ale i starší sourozenec.

Až dopíšeš, otevři si učebnici a diktát si překontroluj. Případné chyby označ barevně a slova oprav na nový řádek, tak jak to známe ze školy.

ČT - čít str. 102 - Co vidíš na obrázku. Popisuj nahlas a nezapomeň na tvar, barvu, materiál, vpravo, vlevo, nahoře, dole.

Poznal jsi pohádku? Přečti si ji na str. 103 Pohádka je psaná ve verších.

Pohádku si také můžeš poslechnout.

https://www.youtube.com/watch?v=hyW4Mqtvzp8

 

AJ - Family - procvičovat slovní zásobu + zpívat písničky o rodině 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34

https://www.youtube.com/watch?v=aFKk3Y8vm58

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

Jednotné a množné číslo.

I´ve got one brother.  I´ve got two brothers.

I´ve got one sister.     I´ve got two sisters.

 

Otázka. How many brothers have you got?

 

Záporná odpověď. I haven´t got a brother.

uč. str. 29 Číst věty + překlad.

Ps - str. 29 cv. 3,4

Přeji krásný APRÍLOVÝ DEN, tak nezapomeňte někoho napálit.

 

 

Dobré ráno, milé děti!

Je jaro, čtvrtek 2. dubna

 

Znáte tato přísloví?

Ráno je moudřejší večera.

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

Práce kvapná málo platná.

Pokuste se opět zamyslet a vysvětlit, co znamenají.

ČJ

Protože už dobře známe skupiny dě,tě,ně,bě, pě, vě, stále chybí do party jedna skupina a je to skupina MĚ.

V uč. na str. 122 si přečtěte článek a odpovězte na tyto otázky.

Co vidíš na obrázku?

Kde jej můžeš spatřit?

Kdo jej sestrojil?

K čemu sloužil?

Znáš jiné hodiny? Které?

Význam slova "konšelé"  = radní, členové městské rady, kteří vykonávali správu města

Do sešitu Š - vypiš z tohoto článku slova se skupinou a podtrhni zeleně. Nezapomeň na datum 2. dubna

např. starostském, kro,

PS - str. 27 cv. 7 doplnit POUZE písmena.

Čtení - str. 104 - plynule číst

Pís, str. 27 - 4 řádky - opis vzkazu

M - Příprava na násobení -

Výborná pomůcka - proložky od vajec a kostičky z lega nebo jiné drobné předměty.

Děti vkládají, odebírají, manipulují s předměty. Učí se pochopit násobení díky této pomůcce.

Řady a sloupce.  "Čtvercová síť"

Např. 5 řad po 4   ale také     4 sloupce po5    5.4=20  4.5=20         2.10=20  10.2=20 

PS - str. 36 cv. 3  a str. 37 cv. 1,2,3,

VV - pokuste se připravit ovocný nebo zeleninový salát. Dobrou chu!smile

 

 

 Dobré ráno, děti!

Je jaro, pátek 3.dubna

 

M - Geometrie

měření úseček, porovnávání úseček

PS - str. 76 cv. 1,2,3

      str. 77 cv. 1,2

ČT -Čtení s porozuměním. Přečti si pohádku o líném Toníkovi. Po přečtení odpovídej na otázky a pak  dej hotovo.

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e864cf61b6ce

 

Písanka - Napiš do školního sišitu nebo na papír odpovědi na tyto otázky. Vyfoť a pošli na mou adresu. Tento úkol bude za 3laughinglaughinglaughing

Odeslala jsem Vám otázky do emailu.

Přeji krásný víkend.

Kateřina Laluhová

 

 


 

 

 

Dobré ráno, děti!

Opět nám začíná nový týden a my všichni se musíme poprat a s tím, co nás čeká a nemine. Přeji Vám hodně zdaru a věřte, že to všechno zvládnete. smile S úsměvem jde všechno líp.

Pondělí 23.3.

 

HÁDANKA

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je?

 

ČJ - uč. str. 116 cv. 1 - ústně.  Do sešitu -Š napsat poučku PAMATUJ!

PS - str. 26 cv. 3

ČT - řekni zpaměti jednu malovanou básničku.

Pokus se vymyslet svou malovanou básničku, kterou napíšeš a namaluješ na papír. Založ do složky a ve škole si všechny básničky společně přečteme.

M - procvičujeme +, - do 100 s přechodem.

PS - str. 29 cv. 3

                 cv. 4,5,6 - slovní úlohy

                 cv. 10 + lodičku

PRV - Domácí mazlíčci - vrátit se na str. 28,29 -uč. - pročíst obě strany

Ps - str. 29 -celá

PČ - ze své oblíbené stavebnice postav příbytek pro domácího mazlíčka.

Můžeš použít i drobné materiály, jako je např. papír. krabičky, plast, dřívka, kostky, špejle, těstoviny .....

Až budeš mít výrobek hotový, napiš na papír, pro jakého mazlíčka jsi příbytek vyrobil, vyfotografuj a opět pošli na mou adresu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Budu se těšit.

Ještě jednou děkuji dětem za opravdu krásné jarní kytičky. Jste velmi šikovní a je vidět, že doma poctivě pracujete. Chválím i rodiče za spolupráci, pomoc a podporu. Děkuji

Přeji krásný den

Paní učitelka Katka

INFO 

V Bakalářích, když rozkliknete Výuka- pak Přehled výuky, nahoře vyberete předmět- např ČJ, objeví se zápis v třídní knize -např.  slova s dě,tě,ně. Když rozkliknete najdete spoustu velmi pěkných barevných cvičení na dané téma.

 

 

Úterý 24.3.

Dobré ráno, děti!

Tak co děti, potrápily jste se s hádankou? Odpověď zní - vaše jménosmile

Dnes si vaše  jméno i příjmení  napíšete do sešitu - Š psacím písmem. Tužkou rozdělíte slova na slabiky a vyznačíte:

x - souhlásky, o - samohlásky, O - dvojhlásky, slabikotvorné r,l

 

Procvičujeme skupiny dě,tě,ně - na www.skolakov.eu 2.tř. písmeno Ě, malá sovička cv. 1 (kdo by chtěl, procvičuje i další cv.)

Uč. str, 117 cv. 3,4 - ústně

PS - str. 26,cv. 4

ČT - přečti si pouze str. 95 a 96.  VELIKONOČNÍ POHÁDKA O KOHOUTECH, BOUŘCE A DUZE

Co je to valcha?   

Shánčliví kohouti?

Shánlivý - shánčlivý - odvozeno od slova sehnat. Používá se i ve významu najít, koupit, či jinak obstarat s vynaložením určítého úsilí.

Pokus se vymyslet, jak by pohádka mohla pokračovat a jaký by mohla mít konec.

Ve středu budeme pokračovat ve čtení.

Pís. str. 18 - Velikonoce

M - PS - str. 30 cv. 1,4,5,6

             str. 31 cv. 7

             str 33 cv. 5

PRV - Děti, opět Vás velmi chválím za ty překrásné příbytky pro DOMÁCÍ MAZLÍČKY. Opravdu je vidět, že Vás to bavilo, a že jste si s tímto úkol hravě a také v mnoha případěch i vtipně poradily. laughing Šikulové.

Nezapomínejte také na to, že je potřeba příbytky pro mazlíčky pravidelně čistit a o domácí mazlíčky pěkně pečovat.

Do mailu jsem poslala pracovní list k tématu domácí mazlíčci. Hádanka

V prvouce s i zopakujte členy rodiny a na str. 30 -31 v PS si doplňte úkolečky.

 

Další hádanka pro bystrozory.cool

Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to?

 

 

Středa 25.3.

Bystrozoři, už znáte odpověď na hádanku? Odpověď zní ????? OČIcool

 

M - stále procvičujeme + a  - do 100

PS - str. 31 cv. 2,3, 8 - pokuste se vypočítat co nějrychleji (použijte stopky na hodinkách nebo mobil)

       str. 31 cv. 1 - do školního sešitu - zápis, výpočet pomocí závorek, odpověď

www.skolakov.eu - procvičování +,- do 100

 

ČJ - skupiny dě, tě, ně

uč. str. 117 cv. 5a  Písničku "Malé kotě" si zazpívejte a doufám, že se u této ukázky také pobavíte, jako my doma. Písničku máme i v uč. PRV u domácích mazlíčků.

https://www.youtube.com/watch?v=hbrsTkWuK4o

cv. 5b - napiš do sešitu Š první sloku a  místo obrázků piš slova.  Ve slovech zakroužkuj skupinu s tě.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-de-te-ne/znamkovane-diktaty/cviceni1.htm známkované diktáty - procvičuj si

ČT - dnes nás čeká druhá část pohádky  Velikonoční pohádka o kohoutech, bouřce a duze.

čít str. 97 - 98

Děti, dokázaly jste vymyslet podobný konec? Odpovězte na 1.otázku za textem.

Co jsou to Velikonoce? Ve kterém ročním období Velikonoce slavíme? Co připravují dívky pro chlapce? Co pletou chlapci na Velikonoce?

HV - zazpívej si Pět minut v Africe

https://www.youtube.com/watch?v=RdIzkr_FtmE

Malé kotě

AJ - Zopakovat části obličeje.

Nová slovíčka:

short - krátký, dark - tmavý, blond - blonďatý, glasses - brýle

She´s got/he´s got -- Ona /On má   uč. str. 25

 

         Family - rodina - děti znají z 1.třídy

Naučí se slovíčka psát.

Uč. str. 28

PS - str. 28 cv. 1,2 

Zde jsou odkazy na písničky o rodině + výslovnost. Písničku, která se Vám bude líbit, se naučte zpívat.

 

https://www.youtube.com/watch?v=u9kpdmCtO34

https://www.youtube.com/watch?v=aFKk3Y8vm58

https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo

 

Dnešní hádanka

Táta dlouhý, máma krátká, děti jako pimprlátka. Co je to?

 

Přeji pěkný den

 

 

Čtvrtek 26.3.

Kdo pomáhá na zahradě hrabat listí, určitě přišel na odpověď na mou hádanku. Jsou to HRÁBĚ.laughing

 

ČJ - Skupiny bě, pě, vě - přečíst na str. 120 rámeček PAMATUJ!

uč. str. 119 cv. 1 - přečíst

Do sešitu ČJ- Š vypiš slova se skupinou bě,pě,vě, podtrhni skupiny červenou pastelkou  + nakresli léčivou bylinu PODBĚL.

Např. podl, Stlana,...

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Ps - str. 26 cv. 5 na víkend

 

 

ČT -Pohádky z mechu a kapradí. Jak Křemílek a Vochomůrka učesali vílu.

Dnes se podívejte na pohádku.

https://www.youtube.com/watch?v=y45n12oijuE

Přečíst str. 98-100

 

VV - Namalujte Křemílka a Vochomůrku k této pohádce o víle.  Čtvrtka A4  nebo A3 - pastelky, voskovky, barvy(vodové, temperové, anilinové) nechám na Vás.

M - PS - str. 31 cv. 5,6

              str. 32 cv. 1, 2

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

 

Hádanka pro dnešní den

Je snad celá ze zlata, medová a střapatá. Odkvete-li maličká, zbudou bílá chmýříčka. Co je to?

 

 

 

Pátek 27.3.

M - Geometrie

Měření úseček. Podívejte se na video.

https://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-strana-64/

 

Přenášení úseček pomocí proužku papíru a porovnávání úseček a geometrických tvarů.

PS - str. 72 cv. 1,2,3

 

Plavání- mrkněte na video

https://www.youtube.com/watch?v=ZGeTS3OwTMA

 

Čtení - číst oblíbenou knížku 10 až 15 min. Po přečtení povyprávět děj příběhu.

Psaní - napište rodičům nebo prarodičům dopis, ve kterém bude vaše poděkování za to, že Vám pomáhají při učení.smile  Rodičům nebo prarodičům dopis buď přečtěte nebo tajně schovejte pod polštář.wink

Nezapomeňte na oslovení např.  Milá maminko! nebo Drahý  tatínku! ...., poděkování a Váš podpis.

Poprosím rodiče, aby dětem s tímto úkolem nepomáhali a nechali se překvapit. smile

Mějte pohodový víkend plný sluníčka a hlavně zdravíčka. Moc děkuji za spolupráci.

Kateřina Laluhová

 

 

 


 

 

Zdravím všechny děti i rodiče. Domácí škola opět začíná a já Vám budu i v tomto týdnu zasílat úkoly, které budete plnit z domácího prostředí. Přeji všem velkou trpělivost a věřím, že se co nevidět brzy sejdeme.

Paní učitelka Kateřina Laluhová

Učivo

Pondělí 16.3.

ČJ - odpověz na tyto otázky:

1. Vyjmenuj si abecedu.           3. Vyjmenuj tvrdé a měkké souhlásky.  

2. Jak dělíme samohlásky.        4.  Co víš o vlastních jménech. Vyjmenuj 5 chlapeckých jmen

                                                                                                       5 dívčích jmen

                                                                                                       5 měst ČR

                                                                                                       5 řek   ČR

                                                                                                       3 hory ČR

 

uč. str. 108 cv. 3a - ústně , 3b - napsat do školního sešitu

ČT - zarecituj si zpaměti básničku Klokan + Jaro  Čápi

čítanka str. 89,90,91 - hlasité čtení

Pís. str. 24 - Náš byt

M - str. 25 cv. 3,4,5,6,7

     str. 26 cv. 1,2,3a,b,c,d,e,f

PRV - PS - str. 56,57  Opakování "Náš svět"   "Ájin zpravodaj"

PČ - z PS prvouky si děti vystřihnou obrázky na str. 55, nalepí na čistý papír A4 a dopíší názvy povolání + nakreslí

povolání rodičů.

 

Úterý 17.3.

ČJ - www.rysava.websnadno.cz -čj - 2. roč. 2.pol. Vlastní jména zvířat a měst 6.cvičení. Zábavné učení.

Uč. Sloh str. 109 cv. 1, 2 ústně

      str. 110 cv. 3a - přečíst adresu   3b-  napsat svou adresu do sešitu ČJ - D

PRV - Téma Jaro www.rysava.websnadno.cz 2. roč. Jaro - měsíce a počasí. Jarní rostliny a části rostlin. Zábavné učení.

Uč. str. 46 - poznávání rostlin- pročíst

PS  - str. 58 Kašpárek

M - www.rysava.websnadno.cz 2. roč. Slovní úlohy do 100 s přechodem cv. 2,3 + matematická pětiminutovka.Zábavné učení.

PS - str. 27  - celá  - procvičujeme hodiny

Čtení - zůstává str. 89 - 91

 

Středa 18.3.

M - PS str. 28 cv. 1, 2, 3, 4

Žáci do sešitu M-Š - nakreslí a vypočítají 2 pyramidy z PS str. 28 cv. 7 . Děti se pokusí najít předmět ve svém domácím prostředí, podle kterého budou kreslit stejná kolečka v pyramidách. Ne kružítko!!!!

 

ČJ - uč. str. 112 cv. 2 - přečíst a odůvodnit pravopis - ústně

       uč. str. 113 cv. 7 - zahrejte si s rodiči nebo sourozenci město, jméno, zvíře, věc, řeka ...

Udělejte si podobnou tabulku na papír nebo vytiskněte z pc a hra může začít. Procvičíte si také abecedu.

Veškeré pracovní papíry si zakládejte do jedné složky. Ve škole budete odevzdávat ke kontrole.

Psaní + čtení

Pís. str. 25 - slovní kopaná - opět si děti mohou zahrát se sourozenci nebo s rodiči

Čít. str. 91 - básnička Na Cejlonu - naučit se číst . Najít v básničce slova, která se rýmují.

HV - uč. str. 79  Pět minut v Africe - pustit na pc /youtube

AJ - uč. str. 25 Pop quiz - přečíst + přeložit  Procvičit She ´s got ... He ´s got ...

       uč. str. 26 přečíst + přeložit + vybrat odpověď

PS - str. 25 cv. 3,4

PS - str. 26 cv. 5 - žáci si nakreslí části obličeje bez poslechu.

If You're Happy | Super Simple Songs - youtube

Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme | Super Simple Songs - youtube

 

 

Skupina Iris Dvořákové

AJ - Téma: Popis obličeje
učebnice str. 25, 26 - naučit se číst+ překlad
procvičit - např. She´s got short hair.   He´ s got a big nose.

Pracovní sešit   str. 24/1, 2 - opakovat - ústně
Pracovní sešit - str.25/ 3, 4 - písemně
         

Od pondělí 16. 3. 2020 vysílá ČT2 vzdělávací program UčíTelka.  U tohoto pořadu se mohou děti odreagovat, zopakovat učivo, naučit se něco nového, zacvičit si a přijít na jiné myšlenky.

Procvičovat učivo můžete také na:

www.skolakov.eu, www.onlinecviceni.czwww.rysava.websnadno.cz,  www.matyskovamatematika.cz

 

Dobré ráno, děti! smile

Čtvrtek 19.3.

ČJ - Písmeno ě

uč. str. 115 - Pozorně přečtěte článek. Po přečtení si odpovězte na tyto otázky.

Jak se jmenovali medvědi?

Proč se chtěli medvědi dostat do přípravny?

Co provedli medvídci v přípravně?

Víme jistě, že mléko vypili medvídci?

Je v článku věta, která to dosvědčuje?wink

 

Do sešitu Š - vypiš slova z prvního odstavce s písmenem ě. 

Ve slovech podtrhni písmena, po kterých se píše ě.

Příklad: pět, medvědů,....................  po slovo oběd!

 

 

PS - str. 25 cv 1,2 - práce na víkend

 

ČT - Připomeňte si článek z čítanky str. 89 - 91 U maminky Zelenoočky. Do čtenářského deníku si zapište tento příběh.

Název knihy: Z deníku kocoura Modroočka

Autor: Josef Kolář

Ilustrace: Helena Zmatlíková

Hlavní postavy:

Stručný zápis o tom, co se v příběhu odehrálo.

Obrázek

 

M - PS - str. 29 cv. 1  - slovní úloha --zápis, výpočet, odpověď, nákres nechám na vás (kolečka, čárky atd....

                      cv. 2 - závorky - celý zápis např. (43 -6) + 20 = 37 + 20 = 57

                      cv. 9

VV - Jaro je tady a první sluneční paprsky se nám vkrádají do zahrad a do oken našich bytů. Krásně se otepluje, vše se probouzí a rozkvétají jarní kytičky.

Pokuste se proto nakreslit či namalovat kytici jarních květin. Připomeňte si obrázky květin z PRV nebo obrázky z knížek, časopisů, letáků, pc.

Kreslit budete na výkres A4  a techniku nechám na vás - pastelky, voskovky, křídy, vodové, temperové či anilinové barvy.Co najdete doma.

Kdo by chtěl kombinovat techniky jako např. látka, vlna, krepový papír atd.  určitě se nebudu zlobit. Fantazii se meze nekladou.

Poproste maminku nebo tatínka, aby vás s obrázkem vyfotili a pošlete fotografii na   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Budu se těšit na vaše krásné jarní kytice.

 

Pátek 20.3.

M - Geometrie - porovnávání úseček

PS - str. 71 - cv. 1 - děti mohou k porovnávání dvou věcí použít dřívka, pastelky, kostičky z lega (postaví si dva různě dlouhé komíny, které mezi sebou porovnají nebo  dva stejně dlouhé komíny = shodnost)

Postupně přecházíme k porovnávání úseček pomocí proužku papíru cv. 2,3,4 

Připomenout si porovnávací znaménka větší, menší. Shodnost úseček se značí = s vlnkou.

ČT - malované básničky - vybrat jednu a naučit se ji zpaměti  (básničky jsem zaslala do mailu)

Místo plavání si zacvičte, protáhněte si tělo, udělejte rodičům rozvičku, trénujte skoky přes švihadlo nebo tancujte na písničky. Mějte dobrou náladu a usmívejte se.

Přeji hezký víkend

 

 

         

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                         

 

Učivo

Pátek 13.3.

M - Geometrie

PS - str. 74,75 - měření délek

ČT - čtenářská dílna - číst ze své oblíbené knihy

 

 


Učivo

Čtvrtek 12.3.

ČJ - vlastní jména měst, obcí, řek a hor uč. str.107,108

str. 107 cv. 1a - ústně

Š - sešit - opsat poučku str. 107 PAMATUJ  + cv. 1b

PS - str. 23 cv. 1,2

uč. str 108 - pročíst     PS  str. 24 cv. 1 - úkol na víkend

ČT - str. 84 - báseň Klokan - naučit se zpaměti

M - PS - str. 24 - celá 

str. 25 cv. 1,2

 

 AJ - I. Dvořáková

Uč. str. 23 - číst+ překlad článku
Uč. str. 24 - nová slovíčka "Obličej"  - procvičit celou stránku
PS  str. 24/1,2 - doplnit  

 

 

Učivo

Středa 11.3.

M -  Odčítání s přechodem                   

PS str. 22 cv. 2 - dokončit

          str. 23 cv. 1,3,4,5,6,7

ČJ - uč. str. 104 - ústně

cv. 14 - napiš jako diktát do diktátového sešitu

on-line cvičení na www.skolakov.eu

 

ČT -str. 85,86

PSaní - str. 24 - 2 řádky

           str. 25 - 3 řádky

HV - zazpívejte rodičům písničky:

Na mravenčí pasece Ježčí partu Když jde malý bobr spát

AJ - nová slovní zásoba - popis obličeje

uč. str. 24  PS - str. 24 cv. 1, 2     

                       str. 27 cv. 8

AJ - I. Dvořáková

 Uč. str. 23 - číst+ překlad článku
 Uč. str. 24 - nová slovíčka "Obličej"  - procvičit celou stránku
 PS  str. 24/1,2 - doplnit   

 

 

 

 

10.3.

Učivo

ČJ - práce na IT - pravopisná cvičení

Uč. str. 103 cv. 4 - ústně

     str. 103 cv. 5 písemně do š. sešitu

PRV - kontrola pís. práce

Ps - str. 54 celá, str. 55 cv. 2,3

DÚ - ps - str. 55 cv. 1 + doplnění vět.

Cirkusové představení dnes zrušeno.

 

10. 3. Pozor! Od zítřka, tj. 11. 3. jsou uzavřeny všechny základní a střední školy - děti nemají chodit do školy. Více naleznete v samostatném článku. Podrobnosti nejsou zatím dostupné. Budeme Vás informovat.

Rodiče i žáci sledují webové stránky školy a záložku své třídy. Tam naleznete průběžně zadávané učivo. Viz samostatný článek na webu školy.

INFO

Vážení rodiče,

prosím Vás o spolupráci ve vzdělávání vašich dětí.

Zítra zapíši na stránky naší třídy úkoly dle rozvrhu, které budou děti plnit z domova. Učivo doplňujte průběžně, abychom po návratu do školy, plynule navázali na výuku. Samozřejmě veškeré učivo budeme splolečně s žáky opakovat.

Každý den sledujte naše stránky. Děkuji za spolupráci a věřím, že se brzy uvidíme.

S pozdravem

Kateřina Laluhová

 

 

9.3.

Učivo

ČJ - slohové vypravování - čtení domácího úkolu. Děti velice chválím.

ČT - recitace na známky - jarní básně

Pís. str. 23  dokončit za DÚ

M - práce ve dvojicích - papírové mince a bankovky - příklady na sčítání

PS - vyvození odčítání s přechodem přes 10  str. 22 cv. 1, 2  - dokončení zítra

PRV - opakovací testík - hodiny, měsíce

PS - str. 53 - celá  

DÚ - str. 54 cv. s domečkem

 

INFO

Zítra 10.3. máme cirkusové představení v rámci výuky. Cena je 50,-kč. Kdo nepřinesl peníze, zítra prosím donést. Děkuji.

 

Třídnická hodina proběhne ve čtvrtek 19.3. Konec vyučování ve 12:35 hod.

 

 

 


5.3.

Učivo

ČJ - slohové cvičení - popis věci

Uč. str. 100,101

DÚ - popsat věc na volný papír A4. 8-10 vět + nakreslit obrázek.

ČT - hlasité čtení, čtení na pokračování, básničky o jaru

DÚ - na pondělí si děti vyberou jednu básničku z of.listu a naučí se ji zpaměti

M - kontrola domácího úkolu - slovní úlohy, samost. počítání do šk. sešitu, mat. hra

 


4.3.

Učivo

M - pětiminutovka sčít. do 100, PS - str. 17 cv. 1,5 - samost. práce

DÚ - str. 17 cv. 3a,b,c  +cv. 4

ČJ - procvičování souhlásek, pravopisná cvičení, příprava na diktát - doplnění slov u tabule - společně,

diktát vět.

DÚ - oprava diktátu

ČT - str. 81,82,83 - pročíst za DÚ

AJ - minitest - pocity - oprava z minulé hodiny

kontrola DÚ - PS str. 22 cv. 6,7 - čteme rozhovory - správná výslovnost.

DÚ - uč. str. 22 číst cv. 4

 AJ - Dvořáková

Pozdravy

Uč. str. 22

PS - str. 22/6

DÚ - str. 22 cv. 7

 

 

 

3.3.

Učivo

ČJ - souhlásky tvrdé a měkké - práce na dvě skupiny

Interaktivní tabule / pracovní listy. Procvičení učiva.

DÚ - str. 98 cv. 7 napsat 3 věty do sešitu ČJ -D

Děti velmi chválím za práci v hodině.

PRV - pracujeme s papírovými hodinami - hodina, minuta, sekunda. Čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Druhy hodin.

DÚ - procvičovat poznávání hodin. Okopírovaný list na pondělí 9.3.

ČT - PS - čít str. 81,82,83 - číst za DÚ

Pís - str. 22


 

 

2.3.

Učivo

Čt - ps - vyprávění zážitků z jarních prázdnin, čtenářské deníčky,

Pís - psaní písmene L, jak se oblékáme

 

ČJ - opakujeme psaní po měkkých a tvrdých souhláskách

uč. str. 98, cv. 4 

Opis do sešitu

M - PS - str. 15 - celá

Sčítání do 100, slovní úlohy

PRV - hodiny, manipulace s papírovými hodinami - zítra budeme pokračovat

Děti si na zítra opět přinesou papírové hodiny.

PS -část dne - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc

PČ - modelujeme hodiny

INFO

Vybírám 50,- kč na cirkusové představení, které se bude konat 10.3. (termín je posunutý z 5.3.)

Informace školy k prevenci - koronaviru čtěte na webu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2.

Učivo

M- PS - str. 14 - celá

Kdo nestihl cv. 3 - dopočítá o prázdninách

Plavání

ČT - čtenářská dílna

O prázdninách si děti mají číst svou oblíbenou knihu.

INFO

 24. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny. Družina je pro nutné případy zajištěna následovně: 24. 2. a 25. 2- - ZŠ Bártlova, 26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická.

 

Ve čtvrtek 5.3. bude ve škole v rámci výuky CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ.

Cena za představení je 50,-kč na žáka. Peníze prosím nosit od pondělí 2.3. Děkuji

Přeji krásné prázdniny.

K.ateřina Laluhová

 

 

 

19.2.

Učivo pro nemocné

M - sčítání do 100 s přechodem přes 10

Společné počítání u tabule. Práce s počítadlem.

PS - str.12 - celá

DÚ - str. 13 cv. 1

ČJ - uč. str. 97 cv. 2 - ústně i písemně do sešitu Š - opis

PS - str. 21 cv. 8 společně

PS - str. 22 cv. 9 - společně + opis slov

HV - hudební nástroje, pracovní list,  poslech koncertu

Sólové vystoupení - ukulele + zpěv - velká pochvala Janičcesmile

AJ - opakujeme otázky  Are you happy, ....? + odpovědi. 

Osobní zájmena I am, he is, she is  - dětem jsem rozdala obrázkový slovníček.

Mini test na slovíčka - pocity

Uč. str. 22 cv. 1 poslech -  pozdravy Good morning, Good afternoon, Good evening

PS - str. 23 cv. 9

DÚ - str. 22 cv. 6 - doplnit pozdravy.  Dobrovolný cv. 7

 

AJ -  Iris Dvořáková

Slovíčka - pocity a nálady

Uč. str. 20,21

PS - str. 20,21

DÚ - PS str. 23/a

Žáci neumí slovíčka

 

 

 

18.2.

Učivo

ČJ - rozvoj slovní zásoby - práce na dvě skupiny

Psaní - str. 19 - celá. Synonyma.

PRV - měsíce - mini testík

Dny v týdnu , kalendář - uč. str. 42,43

PS - str.52 - DÚ - dokončit str.52

Po prázdninách si děti přinesou papírové hodiny. Tzn. na pondělí 2.3.

Čtení - básnička str. 77 - DÚ  pročíst

 24. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny. Družina je pro nutné případy zajištěna následovně: 24. 2. a 25. 2- - ZŠ Bártlova, 26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická.

 

Hezký den


 

17.2.

Učitel

ČJ - Procvičujeme psaní i,í po souhláskách ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň

Práce na IT, práce s pracovním listem

DÚ - pracovní list cv.3

ČT - čít. str. 74,75,76

Psaní - pracovní list - psaní obtížných slov

M - procvičujeme na IT odčítání do 100 - příkl. typu 90-7, 50-5, ....

Slovní úloha - zápis do sešitu - Ps -str. 9 cv. 1

PS - str. 9 cv. 2,4

DÚ - cv. 6

PRV - roční období, měsíce v roce, dokument na IT, píseň - "Měsíce"

PS - str. 51 - dokončení

uč. str. 40,41

Zítra si napíšeme  malý testík na měsíce a roční období

PČ - Papírové brýle na karneval

Hezký den

 

 

13.2.

Učivo

ČJ - vyvození učiva - souhlásky ž,š,č,ř,c,j,ď,ť,ň a psaní i,í po těchto souhláskách

Práce u tabule - myšlenková mapa, práce na IT, zápis do sešitu.

DÚ - naučit se tyto souhlásky na pondělí. Sešit - Š

ČT - PS - práce na dvě skupiny pís. str. 17 - celá

                                             čt. str. 74,75,76

M - počítáme s počítadlem sčítání do 100 s přechodem přes 10 - cvičně. Děti chválím. Počítání se závorkou.

PS - str. str. 7 cv. 6 na známky, cv. 5  - závorky - někdo si dopočítá za úkol. Od některých dětí mám M u sebe.

VV - papírový klaun - dokončení práce.

Zitra je matematika, plavání a poslední hodinu si budeme číst a zpívat píseň "Když jde malý bobr spát" na známky.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

24. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny. Družina je pro nutné případy zajištěna následovně: 24. 2. a 25. 2- - ZŠ Bártlova, 26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická.

 

 

12.2.

Učivo

M - pětiminutovka, matematický král, slovní úlohy, sčítání dvojciferných čísel

PS - str. 6, cv. 3,5  str,. 7 cv. 1,2,

DÚ - str. 7 - cv. 3

ČJ - diktát slov, práce na IT - souhlásky h, ch, k, r, d, t, n

PS - str. 21 cv. 7

ČT - psaní - pracovní list - opis

Čtení str. 74,75 - doma pročíst

HV - opakování písní, taneček na píseň "Kalamajka mik, mik, mik ..."

AJ - Pocity. Otázka Are you happy?   He is ... She is ...

Uč. str. 20,21

PS - 20 cv.2  str. 21 cv. 3,4,5

DÚ - str. 23 cv. 8

AJ - Dvořáková

Téma: Pocity a nálady

Uč. str. 20

PS - str. 20 cv. 1

DÚ - naučit se slovíčka

 

INFO

Zítra máme třídnickou hodinu. Konec výuky 12:35 hod

Za čtenářské deníčky vybírám  5,- kč. Děkuji

Hezký den

Kateřina Laluhová

11.2.

Učivo

ČJ - souhlásky h,ch,k,r,d,t,n - práce ve skupinách. Pracovní list. Zkoušení u tabule.

DÚ - z pondělí str. 96 cv. 3  Chválím děti, které si domácí úkol napsaly na volný list papírusmile.

PRV - Náš svět - měsíc po měsíci.

PS - str. 50

DÚ - na pondělí - str. 51 cv. 2

M - sčítání dvojciferných čísel

Manipulace s papírovými kolečky a pastelkami. Desítky a jednotky. Příklady typu 23+20, 55+30 PS  - str. 6 cv. 1. 

cv. 2 - cool pozorovat cool

Čt - str. 73 Když jde malý bobr spát. 

DÚ - naučit se do pátku zpaměti

INFO

Ve čtvrtek máme třídnickou hodinu. Konec výuky ve 12:35 hod

 

 

10.2.

Učivo

ČJ - souhlásky tvrdé. uč. str. 96 cv.1,2 - ústně.

PS - str. 20 cv. 6

DÚ - uč. str.96 cv. 3 -  Děti nemusí psát.  Služba nerozdala sešity ČJ - D. Přesunuji úkol na další den.smile

ČT - Vypravování - zážitky z víkendu. Čtení na pokračování - Kocour Modroočko.

M - pětiminutovka 

Sčítání a odčítání do 100. Počítání se závorkami.

PS - str. 5 cv. 1,3, 4 - kdo nestihl dopočítá za DÚ

PRV  - opakování naše zdraví

PS - str. 47 - dokončení

      str. 49

DÚ - str. 48 - celá 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 


smile7.2.smile

Učivo

M - Práce s papírovými mincemi a nově s bankovkami - 100,-kč , nakupujeme, rozměňujeme, platíme

PLAVÁNÍ

Čtení - Kocour Modroočko. Poslech pohádky.

INFO

Třídnické hodiny v 2. pololetí:

13.2. 2020  - konec výuky 12:35 h

19.3. 2020

16.4. 2020

14.5. 2020

26.6. 2020

Přeji pěkný víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

smile6.2.smile

Učivo

ČJ - tvrdé souhlásky - vyvození, tabule + zápis do sešitu, práce na IT

DÚ - PS - str. 20,cv. 5

Pís. - pracovní list - opis vět

Čt. - hlasité čtení - na známky "Dobrodružství na moři"

M - PS str. 3, 4 - nakupujeme , práce s papírovými mincemi

VV - dokončení lidské postavy

DĚTI VELICE CHVÁLÍM ZA ČTENÁŘSKÉ DENÍČKY. smile

INFO

Zítra si děti přinesou na 1.hodinu Matematiku 2. díl.

Po plavání budeme číst Z deníku kocoura Modroočka.

 

Děti budou na plavání potřebovat:

igelitovou tašku

osušku

plavky

plavecké brýle

plaveckou čepici (gumovou)

tělové mýdlo

hřeben

vhodnou obuv na přechod ze šatny do sprch (žabky, pantofle)

igelitovou tašku na obuv

VŠE PODEPSAT!!!

Pokud někdo nebude plavat z důvodu nachlazení nebo jiných důvodů, prosím napsat na lísteček omluvenku. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

 


5.2.

Učivo

M - +,- do 100 - stále doma procvičovat

     kontrola DÚ

PS - str. 75/1,2,4 

str. 76 - cv. 4      

str. 77 -  barevné sloupečky - samostatné počítání pro rychlíky. Průběžně dopočítávat doma. Počítání pro volnou chvíli.

1. díl si děti nechávají již doma.

Dnes jsem dětem rozdala 2. díl matematiky.Zítra přinést.

 

ČJ - SLABIKOTVORNÉ R,L - TABULE + ZÁPIS DO SEŠITU

Uč. str. 94 cv. 5a - ústně

ČT - čtení na známky, pís. str. 16 - celá

Máme čtenářský deníček

DÚ - napsat 3 - 5 vět o knize "Honzíková cesta" + obrázek

Za čtenářský deníček budu vybírat 5,-kč. Děti mohou průběžně nosit. Děkuji

AJ - písemný test

Třídíme obrázky s pocity lidí. Pohybová hra. Výslovnost. Slovní zásobu doma stále procvičujeme.

 

 AJ - Dvořáková

Poslech

Uč. str 18,17

DÚ str.17/naučit se číst

-písemná práce

 

 


 

4.2.

Učivo

ČJ - diktát - psaní slov s ú, ů, u,

dvojhlásky au, ou, eu

uč. str. 91,cv.3 - ústně  + tabule

uč. str. 92, cv. 4 - ústně

DÚ - str. 92 cv. 4 - opsat 4 věty do sešitu ČJ - D

PRV - zdravá strava -  jídelníček - snídaně, oběd, večeře

M - odčítání od desítek, příklady typu 50 - 5, 30 - 7, 40 - 1,.....

PS - str. 73/1,2,4

DÚ - str. 73/5

Pís. str. 15 -celá

Čt - dobrodružství na moři str. 69,70,71

Zítra malý test z matematiky +,- do 100 bez přechodu přes 10.

AJ - opakovat slovní zásobu

 

 


3.2.

Učivo

ČJ - vypravujeme zážitky z prázdnin, otázky a úkoly z lístečků, opakování samohlásek, psaní ú,ů

PS - str. 19 cv. 3

Čít. str. 69,70,71

DÚ - číst str. 69,70,71

DÚ -pís. str. 15 - 2 věty

M - počítání do 100 - IT , opis příkladů do sešitu, práce s počítadlem

PS - str. 73 /2 na známky, barevné počítání cv. 3

PRV - Naše zdraví  - uč. str. 39, PS - str. 47

DÚ - děti si na zítra přinesou vystřižené obrázky potravin. (např. z letáků) Budeme vytvářet zdravý jídelníček na celý den.

PČ - postava člověka - skupinová práce

INFO

Dnes jsem dětem rozdala rozvrhy hodin na 2. pololetí.

Zítra máme místo TV - PRVOUKU.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 


 29.1.

Učivo

M - PS - str. 71/1a,b,  4

Práce na IT, matematická soutěž

ČJ - Dvojhlásky - au,ou

Uč. str. 91 /2 - ústně, zápis z tabule do sešitu

ČT - Honzíková cesta

Pís. str. 14 - celá.

DÚ - str. 14 - kdo nestihl

HV - písničky z pohádek

AJ - nová slovní zásoba "Pocity"

Uč. str. 20 + poslech

PS  - str. 20/1 + obrázkový slovníček

DÚ - naučit se novou slovní zásobu i psát. Pocity

Protože je velká nemocnost, písemný test jsme dnes nepsali. Budeme jej psát příští hodinu.

AJ - I. Dvořáková 

Opakování big, little

Uč. str. 16

PS - str. 18,19

DÚ - PS str. 19/ kvíz B

Test budeme psát příští hodinu. Domácí mazlíčci.

 

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí. Děti si přinesou složku na vysvědčení.

31. 1. Pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

Plavecký výcvik od 7.2.2020

Od 1.2. změna v rozvrhu hodin.  Úterý:   ČJ,PRV,M,ČJ

                                                       Pátek:   M,TV,TV,ČT

 

Od pátku 7.2. jezdíme na plavání.

Děti budou potřebovat:

igelitovou tašku

osušku

plavky

plavecké brýle

plaveckou čepici (gumovou)

tělové mýdlo

hřeben

vhodnou obuv na přechod ze šatny do sprch (žabky, pantofle)

igelitiovou tašku na obuv

VŠE PODEPSAT!!!

 

 


28.1.

Učivo pro nemocné

ČJ -  práce na IT - doplnění slov - ú,ů,u

PS - str. 19cv. 4

ČT - Honzíková cesta - dočítáme

Psaní - pís. str. 13 - celá

M - práce s počítadlem - sčítání do 100 - přechod přes 10 

Příklady typu: 59+2, 44+9,38+4..... společná práce na koberci

Přinést do školy počítadlo do 100!!!!!!

Matematická soutěž

DÚ - pracovní list - barevné počítání

INFO

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí

31. 1. Pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

Plavecký výcvik od 7.2.2020

Od 1.2. změna v rozvrhu hodin.  Úterý:   ČJ,PRV,M,ČJ

                                                       Pátek:   M,TV,TV,ČT

 

Od pátku 7.2. jezdíme na plavání.

Děti budou potřebovat:

igelitovou tašku

osušku

plavky

plavecké brýle

plaveckou čepici (gumovou)

tělové mýdlo

hřeben

vhodnou obuv na přechod ze šatny do sprch (žabky, pantofle)

igelitiovou tašku na obuv

VŠE PODEPSAT!!!

 

 


27.1.

Učivo

ČJ - samohlásky ú,ů, psaní slov

Uč. str. 90 cv. 7 - ústně

Tabule - rozdělení slov se samohl. ú,ů - přepis do sešitu

DÚ- pracovní list - vybarvit a doplnit ú,ů

ČT - str. 81,82 čj. pohádka O Sněhurce

popis postavy, přirovnání - pilná jako včela, pyšný jako páv, modré oči jako pomněnky ...

Samostatná práce - pracovní list

 M - odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10, slovní úloha do sešitu

PS - str. 70/1,2,3,

DÚ - str. 70/ 5

PRV - Nemoc, úraz. Uč. str. 38 - vypravujeme si,  třídíme lístečky nemoc, úraz - skupinová práce

PS - str. 45,46

PČ  - lyžař - práce s papírem, dřevem

 24. 2. až 28. 2. Jarní prázdniny. Družina je pro nutné případy zajištěna následovně: 24. 2. a 25. 2- - ZŠ Bártlova, 26. 2., 27. 2. a 28. 2. - ZŠ Ratibořická.

Přeji hezký den

 


24.1

učivo

M - geometrie - měření délek na cm, práce s pravítkem a drobnými předměty ve třídě

DÚ - PS - str. 71/3

PRV - sebehodnocení v ŽK - prosím rodiče o podpis str. 17

Povídání o kamarádech.

PS - 44 - domeček

TV - cvičení s míčem

ČT - sloh - popis pohádkové postavy - maňásek - dokončení práce z PČ

 

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová


23.1.

Učivo

ČJ - souhlásky a samohlásky, diktát vět

PS - str. 18 - celá

Samostatná práce - pracovní list - slabiky

ČT - Lyžař - čtení na známky

DÚ - čítanka str. 68,69

DÚ - oprava přepisu v písance str. 12        PROCVIČOVAT PŘEPISY A KAŽDÝ DEN ČÍST!

VV - maňásek

Na zítra DÚ z PRV z pondělí.

 

Dnes chválím děti a především kluky za chovánísmile a pěknou práci v hodinách.

 

INFO

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí

31. 1. Pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

Plavecký výcvik od 7.2.2020

Od 1.2. změna v rozvrhu hodin.  Úterý:   ČJ,PRV,M,ČJ

                                                       Pátek:   M,TV,TV,ČT

 

Od pátku 7.2. jezdíme na plavání.

Děti budou potřebovat:

igelitovou tašku

osušku

plavky

plavecké brýle

plaveckou čepici (gumovou)

tělové mýdlo

hřeben

vhodnou obuv na přechod ze šatny do sprch (žabky, pantofle)

igelitiovou tašku na obuv

VŠE PODEPSAT!!!

 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

 


22.1.

Učivo

M - PC učebna. Práce s programem skolakov.eu

ČJ - uč. str. 89,cv. 2,3

PS - str. 17 cv. 7

      str. 18 cv. 1 - polovina

DÚ - str. 18 cv. 2 - 3 řádky

ČT - uč. str. 68,69 - číst za DÚ

Pís. str. 12 - přepis na známky

AJ - a big, a little - nová slovní zásoba slov, použ. ve větách

uč. str. 16

PS - str. 16 - celá

DÚ - str. 16 - číst věty It is a big .... It is a little

Příští hodinu test - domácí mazlíčci číslovky.

 

AJ - Dvořáková

Procvičování big, little

Uč. str. 16

PS - str. 16,17

DÚ - str. 17/7 - PS

Příští hodinu test na slovíčka - domácí mazlíčci

Připomínám na zítra do VV - vařečku, barevné látky, vlnu, lepidlo!!

 

 

21.1.2020

Učivo

ČJ - Samohlásky, dělení samohlásek na krátké a dlouhé. Zápis do sešitu. Práce u tabule.

TV - cvičení na žebřinách

M - sčítání do 100, samostatné počítání, soutěž

PS - str. 67, 4, 5, 6

      str. 68/ 1,2

DÚ - str. 68/ 3

ČT + Ps.  Honzíková cesta - dočítáme. Pís - str. 11 - celá 

DÚ- čtení - ofocený list

INFO

Děti si na čtvrtek přinesou do VV:

dřevěnou kulatou vařečku, kterou by mohly pokreslit

látku - rozměr stačí 20x20cm (různé barvy)

vlnu -  na vlásky

lepidlo, komu chybí v kufříku

Budeme vyrábět maňásky.

 

Třídnická hodina zůstává na 30.1. - 4. vyučovací hodina, kdy se bude rozdávat vysvědčení. Konec vyučování v 11:40 hod.

 


20.1.2020

Učivo

ČJ - oprava pís. práce. Slabiky, dělení slov na konci řádku.

uč. str. 85,cv. 1

PS  str. 17 cv. 6

Čt . str. 67  - Loutky

M - Sčítání do 100 bez přechodu přes 10. (52+2,  64+3)

PS - str. 67/1,2

PRV - naše tělo

Uč. str. 36 , PS . str. 44

DÚ- na pátek str. 44 cv. 1 - dolepit části těla

PČ - sněhové vločky - stříhání

INFO

Dnes 20.1. třídní schůzky od 17:30h 

 

 

 

16.1.

M - pololetní písemná práce

Planetárium - moc pěkný, naučný a zážitkový program

ČT - čít. str. 64,65,66 - pročíst celé

VV - kreslíme planety

INFO

Zítra test z PRV a přinést sešit do G

Hezký večer

 

 

15.1.

Učivo

M - opakování na písemnou práci, spojování bodů 1-100

ČJ - pololetní písemná práce

ČT - PS - pís. str. 8 celá , čít. str. 64,65

DÚ - pís. str. 9 - celá

       čít. str. 64

HV - Mravenci - píseň na známky

AJ - otázky, odpovědi - procvičení v kruhu, práce ve dvojicích - opakování PS - str. 18,19

INFO

Zítra máme mobilní planetárium. Děti si mohou přinést malý polštářek pod hlavu.


14.1.

Učivo

ČJ

Dělení slov na konci řádku

Uč. str. 80 cv. 7, zápis do školního sešitu

Zítra píšeme písemnou práci z ČJ

TV - šplh o tyči

M - pětiminutovka, porovnávání, číselná řada do 100 - na známky

PS - str. 66 - kontrola DÚ, str. 66/ 1,2, 4,5,6

Písanka - str. 7 - celá

INFO

Prosím rodiče o podpis v ŽK str. 20. Třídní schůzky. Děkuji

Zítra malý testík z angličtiny. Zopakovat slovní zásobu.

Přeji hezký den

 


13.1.

Učivo

ČJ - slabiky

Uč. str. 79 cv. 2 práce s básní, čtení, vyhledávání a počítání slabik + cv. 5 škol. sešit

PS - str. 16cv. 4

Slohové cvičení - popis oblíbené plyšové hračky

 

M - pětiminutovka - samost. práce žáků + kontrola, pamětné počítání

Práce na IT

PS - str. 65/3,4,5

DÚ - str. 66/3

 

PRV - zima - opakování + Ájin zpravodaj

PS - str. 42,43

Na písemnou práci z prvouky procvičovat:

Podzim, zima, měsíce, ptáci a savci,ovoce a zelenina,rodina, zvířata v zimě

Na písemnou práci z matematiky procvičovat:

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 (40+20 =, 80 -50 =) porovnávání čísel, slovní úlohy, řády - jednotky, desítky, stovky, rozklady čísel, závorky

Na písemnou práci z českého jazyka procvičovat:

Vlastní jména osob a zvířat, abecedu, opis, přepis, synonyma, slova protikladná, slova nadřazená, podřazená

 

 Pololetní písemné práce :

15.1. - český jazyk

16.1. - matematika

17.1. - prvouka

 

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč.

 

 


10.1.

Učivo

M - geometrie - úsečky, body - pracovní list + PS - str. 87 cv. 1, 2,

DÚ - str. 87 cv. 3,4

PRV - Zima v přírodě - zvířata. Práce ve skupině.

ČJ - sloh - popis zvířete

Na pondělí si děti přinesou své oblíbené plyšové zvíře.  Budeme popisovat.

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč.

Přeji hezký víkend

 

9.1.2020

Učivo

ČJ

Slabika, dělení slov na slabiky.Práce s textem  uč. str. 78,cv. 1. Práce u tabule.

PS - str. 15 cv. 1,3

DÚ - str. 15 cv. 2

ČT - domácí mazlíčci - Šimon a Bára - čtení na pokračování, Honzíková cesta.

Pís. str. 6 - 4 věty - opis

M - sčítání, odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10

PS - str. 63/1,2,5   str. 65/1a,b,c,  2

DÚ - str. 64/1

Na písemnou práci z matematiky procvičovat:

Sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, sčítání a odčítání do 100 (40+20 =, 80 -50 =) porovnávání čísel, slovní úlohy, řády - jednotky, desítky, stovky, rozklady čísel, závorky

 

VV - zimní tématika - sněhulák Olaf - malba vodovými barvami

 

 

INFO

Zítra geometrie!! 

 

Dne 16.1.2020 je pro děti připraven program ve škole "Mobilní planetárium" Tato akce je částečně hrazena z fondu EU.

Cena za představení činí 20,-kč. Peníze mohou děti nosit již od zítřka 10.1. Děkuji

 

Přeji hezký den

 


 

8.1.2020

Učivo

M - osová souměrnost - práce s papírem

Pětiminutovka - společná kontrola

Sčítání v oboru do 100

PS - str. 62 - celá

ČJ - opakování

uč. str. 74 cv. 1,2,3,

           75 cv. 5,8,  9 - školní sešit

Na písemnou práci procvičovat: vlastní jména osob a zvířat, abecedu, opis, přepis, synonyma, slova protikladná, slova nadřazená, podřazená

ČT - str. 62

Pís. - str. 4 - dopsat za DÚ 3 věty

HV - nová píseň Mravenci - uč. str.34  DÚ - naučit se 3 sloku někdo i 4 sloku

AJ - Pets - opakování slovní zásoby.

 Procvičování otázky Is it a dog? odpověď Yes, it is. No, it isn´t.

Uč. str. 15 - celá

PS - str. 15 celá + Dú - str. 17 cv. 7

Procvičovat slovní zásobu - čísla, školní potřeby, barvy a zvířata. Pozdravy. Otázky Whatś your name? Whatś this? What colourś the ....? How old are you? 

AJ - Dvořáková

Domácí mazlíčci - nová slovní zásoba

PS - str. 14 /1,2,

DÚ - str. 14 učebnice - naučit se píseň Super pets

 

INFO

 

Od 5. 12. funguje telefon do školní družiny - 607 655 472

20.1. Třídní schůzky od 17:00

21. 1 až 23.1. Sběr starého papíru

30. 1. Vydání vysvědčení za I. pololetí

31. 1. Pololetní prázdniny. Družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců.

 

 


 

7.1.2020

Učivo

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Opakování - slova opačná, synonyma.

Práce u tabule - obrázkové skupiny

Uč. str. 69,70 - ústně, písemně do š. sešitu - samostatná práce

DÚ - str. 71,cv. 7 - napsat do sešitu ČJ - D 3 slova ke každému nadřazenému slovu.

M - Sčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10 - příklady typu -20 +4, 50 + 8, .....

PS - str. 61/1,2,4,5,    6 - na známky

      str. 62/ 1 na známky

Čt - čít. str. 60,61 - povolání. Pantomima.

Pís. str. 4 - opis vět

INFO

Některým dětem chyběl cvičební úbor. Přinést na pátek.

Dětem dopisují fixy k mazací tabulce, někdo stále nemá lepidlo. Prosím dokoupit. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

 

6.1.2020

Učivo

ČJ

Vypravování o zážitcích z vánočních prázdnin. Procvičování čtení a psaní. DÚ - číst čít. str. 60,61

M

Porovnávání čísel v oboru do 100

PS - str. 59/1,2,3,4,5,7.  Str. 60 - celá

PRV

Projektová hodina - sváteční kalendář

PČ - Večerníček - papírová čepice

INFO

Pololetní písemné práce :

15.1. - český jazyk

16.1. - matematika

17.1. - prvouka

 

Třídní schůzky 20.1.2020

Přeji hezký den

 

 

19.12.

Učivo

ČJ - slova nadřazená, podřazená, souřadná

uč. str. 70,71 - ústně

ps - str. 14 - celá

Čt - Honzíková cesta. Porozumění čteného textu

Pís. str. 4,5 - opis psacího písma, procvičení písmen d, g

VV - Betlém - omalovánka.

Úklid třídy, lavic, kapsářů

 

Během vánočních prázdnin si děti mají přečíst knížku a procvičovat počty.

 

 

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A V NOVÉM ROCE 2020 HODNĚ ZDRAVÍ

VÁM PŘEJE KATEŘINA LALUHOVÁ A DĚTI.

MĚJTE POHODOVÉ VÁNOCE.

Související obrázekPOHO

 

 

 

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!

 

 

 

 

 

18. 12.

Učivo

M - ps - str. 57 - celá

Číselná řada do 100. Porovnávání čísel. Čísla hned před, hned za.

ČJ - uč. str. 69 - ústně

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

PS - str. 13 cv.6

Čt - str. 58, 59K

Pís. str. 3 - celá

HV - nácvik na BESÍDKU

AJ -  uč. str. 14 - celá - poslech písně, čtení otázek a odpovědí - nová slovní zásoba -Pets

PS - str. 14 cv. 1

DÚ - str. 14 cv. 1, str. 17 cv. 6

O prázdninách opakovat slovní zásobu.

 

INFO

V pátek 20.12. budeme mít  vánoční den u stromečku. Je vítáno cukroví, ovoce, sušenky a dárek do tomboly.

Konec výuky v 11:40 hod

Dnešní besídka se dětem mooooc povedla. Všechny chválímsmilesmilesmilesmilesmile

 

 

 

 

 

17.12.

Učivo

ČJ - Synonyma - uč. str. 67 cv. 1a,b

                              str. 68 cv. 2

Práce u tabule, psaní do sešitu ČJ -Š

Čt - str. 58 - pročíst za DÚ

Pís. str. 2 -celá 

Procvičujeme opisy.

M - Práce na IT - odčítání desítek, slovní úlohy, soutěž mucholapek, řády - jednotky, desítky, stovky

PS - str. 55/6    str. 56/1,2,3

DÚ - str. 56/5

 

INFO

18. 12. Vánoční vystoupení všech tříd prvního stupně - od 14:00 do 16:00 ve školní tělocvičně. Srdečně zveme rodiče!

Čepice a šály!!!

18. 12. Vánoční trhy a vánoční tvořivé dílny - od 15.00 do 17:00 v přízemí budovy prvního stupně. Srdečně zveme širokou veřejnost!

19. 12. Školní florbalový turnaj

---------------------------------------------------------------------------

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!

 

Probíhá sběr starého papíru  17.12. - 19.12.

Hezký den

Katka Laluhová

 

 

16.12.

Učivo

ČJ - slova protikladná, práce u tabule

uč. str. 66 cv. 3a

DÚ - str. 66 cv. 3b - napsat pouze opačná slova a nakreslit obrázek do sešitu ČJ - D

ČT - Honzíková cesta. Pís. str. 2 - zítra dopíšeme

M - str. 55 cv. 1,2,3

DÚ  - str. 55 cv. 4

PRV - zvyky a tradice Vánoc

PS - str. 39 - dokončení strany. Nácvik na besídku.

PRČ - svícen

INFO

Od 17.12. - do 19.12.  SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Zítra si děti přinesou čepice a šály. Děkuji

Přeji hezký den

 

 

13.12.

Učivo

M - úsečky, body

PS - str. 86

Práce u tabule. Rýsování do sešitu.

PRV - Zima, zimní měsíce, vánoční zvyky.

PS - str. 39

Čt - poslech čteného textu - čít. str. 55,56,57

Pís. 2.díl str. 1

INFO

18. 12. Vánoční vystoupení všech tříd prvního stupně - od 14:00 do 16:00 ve školní tělocvičně. Srdečně zveme rodiče!

18. 12. Vánoční trhy a vánoční tvořivé dílny - od 15.00 do 17:00 v přízemí budovy prvního stupně. Srdečně zveme širokou veřejnost!

19. 12. Školní florbalový turnaj

---------------------------------------------------------------------------

23. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

27. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v ZŠ Spojenců. Podrobnosti naleznete na webu školy.

30. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

31. 12. Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

2. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

3. 1. 2020 Školní družina je centrálně zajištěna v FZŠ Chodovická. Podrobnosti naleznete na webu školy.

6. 1. 2020 První školní den roku 2020. Přejeme šťastné vykročení!


 

12.12.

Učivo

ČJ - slova významem protikladná

uč. str. 1,2 - ústně

Činnost u tabule

PS - str. 13/5 - dokončit za DÚ

 

Čt - čít. str. 55 - čtení na známky

Pís. str. 31,32

Dětem jsem rozdala 2.díl písanky.

M - PS - str. 54 - celá

DÚ - str. 56 cv. 4 - opis do sešitu D

Zítra si děti přinesou papírovou vlaštovku, kterou jsme si dnes připravili a do geometriie sešit, pravítko a tužku č. 3.

 

11.12.

Učivo

M - ps str, 53/3  54/1

ČJ - čtení Honzíková cesta, odjezd do divadla

AJ - koledy v angličtině

Divadlo bylo velmi pěkné.

Pěkný den

10.12.

Učivo

ČJ -

znam slov - hra kufr

Čtení vět z tabule - dechová cvičení

Rozdělení vět na slova uč. str. 62, cv. 2 - zápis do sešitu

ČT - str. 48 -55 čtení básní, písní, dopis Ježíškovi

DÚ - číst str. 55 - Dopis Ježíškovi na čtvrtek

M - závorky, práce na tabuli

PS - str. 53 cv. 1,5

DÚ - str. 53 cv. 4a,b

INFO

Zítra 11.12. jedeme do divadla na představení POHÁDKOVÝ BETLÉM.

Učíme se první 2 hodiny a po té odjíždíme do divadla na 10:30h.

Děti si přinesou ČJ a M.

Přijedeme v průběhu 5. vyuč. hod.

 

Pozor

Třídnická hodina v prosinci bude v pátek 20.12. Tento den budeme končit 11:40h.

Hezký den

 

 

 

 

 

 

9.12.

Učivo

ČJ - Slovo, význam slov

Uč. str. 61 - celá ústně

     str. 62 - cv. 2,3,4 - ústně + zápis do školního sešitu

Čt + ps.  čít. str. 53 -básnička

Pís. str. 30

DÚ - pís. str. 30 - opis do sešitu D - recept

DÚ - str. 54 - číst Pásli ovce Valaši (děti mohou i zpívat)

M - počítáme se závorkami - tabule

PS - str. 52 cv. 1,2,3

PRV -  Zima - myšlenková mapa

PS - str. 38

DÚ - str. 38 - dokončit 

Úkol je na pátek 13.12.

PČ - vánoční zápich do květináče

INFO

11.12. - divadlo Horní Počernice

18.12. - Vánoční vystoupen žáků 1. stupně ve školní tělocvičně. Od 14:00 hod -  16:00hod. Srdečně zveme.

18.12. - Vánoční trhy v přízemí budovy 1. stupně. Od 15:00 hod - 17:00hod. Srdečně zveme.

19.12. Školní florbalový turnaj

S pozdravem

Kateřina Laluhová

 

 

 

5.12.

Učivo

ČJ - Slovo, význam slova. Diktát vět.

Čít. str. 52 - číst za DÚ

M - odčítání desítek

PS - str. 51/1,2 - dokončit za DÚ

VV - Mikuláš, čert

INFO

Číst každý den, procvičovat počítání.

11.12. divadlo "POHÁDKOVÝ BETLÉM" Horní Počernice.

 

 

 

4.12.

Učivo

M - odčítání desítek

Pětiminutovka na sčítání v desítkové soustavě

PS - str. 50 -cv. 1,2,

DÚ - str. 50 cv. 3 - kdo nestihl

ČJ - opakování abecedy, druhy vět, opis, čtení vět

Uč. str. 58/ 3 - ústně

Opis do školního sešitu str.59 cv. 5 - 5 vět.

DÚ - str. 59 cv. 6 - naučit se na diktát. Zítra si jej napíšeme na známky.

Písanka - str. 28 - celá. Nácvik na besídku.

AJ - uč. str. 11,12

PS - str. 11 - celá, str. 12 -celá

DÚ - str. 13 cv.6  nakreslit oblíbeného zpěváka dopsat odpovědi + naučit se psát číslice. Procvičovat otázku How old are you? Whatś your name? + odpovědi I´m ten, fifteen........ I´m Jane, Kate.....

INFO

Dnes si děti přinesou vánoční sadu fotografií. Cena za sadu činí 270,-kč. Peníze za fotografie přinést do pátku 6.12.  Poprosím přesnou cenu. Pokud by se někomu sada nelíbila, děti přinesou nepoškozenou sadu zpět do školy.  

 

 

 

 

3.12.

Učivo

ČJ - slohové cvičení - jak se k sobě chováme, pozdravy

Uč. str. 57,58

Opis vět z tabule. Sešit školní.

Čt - O pejskovi a kočičce. str. 48,49,50

Pís. str. 28 - zítra dopíšeme.

M - str. 49 -cv. 1,2,3, + školní sešit.

INFO

Zítra 4.12. - Srdíčkové dny

11.12. - jedeme do divadla v  Horních Počernicích. Cena za představení je 70,-kč. Děti mohou nosit peníze od středy 4.12.

Hezký den

Kateřina  Laluhová

 

 

 

2.12.

Učivo

ČJ - uč. str. 55 - vypravujeme podle obrázkové osnovy

PS - str. 12/ 3

DÚ - str. 12/4

Čt- Čert a Mikuláš, Veselé Vánoce - nácvik na besídku

DÚ - číst str. 48,49

M - str. 48 - celá - sčítání desítek

DÚ - obrázek na str. 49/4

PRV - str. uč. str. 27

PS - str. 28 - celá Pomáháme si

PČ - andílek z papíru, svícen - dokončení příští hodinu

INFO

Zítra 3.12. - Srdíčkové dny

11.12. - jedeme do divadla v  Horních Počernicích. Cena za představení je 70,-kč. Děti mohou nosit peníze od středy 4.12.

Hezký den

Kateřina  Laluhová

 

29.11.

Výlet do Šestajovic se vydařil a děti odjížděly spokojené a šťastné. Počasí nám moc nepřálo, ale to nám vůbec nevadilo.

Připomínám na pondělí úkol z PRV,M, procvičovat básničku na besídku a do pracovních činností si děti přinesou malou čajovou svíčku.

Přeji krásný víkend a pěknou první adventní neděli.

Kateřina Laluhová

 

28.11.

ČJ - práce se slovy a větou, řazení slov, řazení vět v textu

Uč. str. 54/1- ústně

PS - str. 11/2

Čt - Honzíková cesta, opis básničky

M - str.46/2,5,6

     str. 47/1,2,3

DÚ - str. 47/4,5 na pondělí 2.12.

VV - kresba čerta - prašné křídy

INFO

V pátek 29.11. jedeme do Šestajovic do svíčkárny.

Pojedeme v 9:00 hod autobusem ze zastávky Chvaly. Děti budou mít průkazku na MHD nebo 2 platné jízdenky.

Předpokládaný návrat v 11:45 - 12:00 hod

Děti si přinesou batůžky, svačinu, pití a drobné penízky na útratu.

 

2.12.  Vánoční pečení, kdo je přihlášen. Akce školní jídelny.

3.12.  Srdíčkové dny

18.12. Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupí žáci 1.stupně. Začátek od 14:00 hod v tělocvičně.

18.12. Vánoční tvořivé dílny

 

Kateřina Laluhová

 

 

27.11.

Učivo

M - počítáme do 100

PS - str. 45 - celá, str. 46 /1

Práce s počítadlem. Děti si přinesou  malé počítadlo do 100.

ČJ - PS - str. 10 - skupinová práce - tvorba vět podle obrázku.

Opis hádanky uč. str. 53/4a

DÚ - písanka str. 27 -celá

Čit. str. 48 - básnička Čert a Mikuláš. Naučit se číst.

AJ - nová slovní zásoba čísla 13 - 20 uč. str. 11

PS - str. 11 - psaní čísel

DÚ - učit se číst i psát čísla 13 - 20 +  PS - str. 13/7 

Platí pro obě skupiny.

HV - Rolničky  Pásli ovce Valaši  Snowflake -anglická píseň

INFO

V pátek 29.11. jedeme do Šestajovic do svíčkárny.

Pojedeme v 9:00 hod autobusem ze zastávky Chvaly. Děti budou mít průkazku na MHD nebo 2 platné jízdenky.

Předpokládaný návrat v 11:45 - 12:00 hod

Děti si přinesou batůžky, svačinu, pití a drobné penízky na útratu.

 

2.12.  Vánoční pečení, kdo je přihlášen. Akce školní jídelny.

3.12.  Srdíčkové dny

18.12. Vánoční besídka pro rodiče. Vystoupí žáci 1.stupně. Začátek od 14:00 hod v tělocvičně.

 

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

26.11.

ČJ - uč. str. 51/1  - věty tázací, melodie hlasu. Diktát vět.

            str. 52 - Pamatuj si!

DÚ - str. 52/3 - napsat tázací věty do sešitu ČJ - D

ČT - Myšáček a tužka - čtení na známky. Doplňující otázky k textu - práce s mazací tabulkou. Číst každý den.

Zítra si děti přinesou okopírovanou básničku Veselé Vánoce. Postupně se učí zadané sloky.

M - PS - str. 42 - celá

            str. 44 - logické hry - Bingo  Sudoku

DÚ - str. 43 /1 - rakety - kdo nestihl, dokončí.

Zítra začínáme počítání do 100

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

25.11

Učivo

ČJ - uč. str. 50/1,3 - ústně. Cv. 2 -  škol. sešit

DÚ - PS - str. 11/ 1 - rozdělení slov, opis vět

ČT - čít. str. 46,47 - číst za DÚ

Pís. str. 26 - celá

M - PS - str. 41/1,2,4,5

          - str. 42/ 2,5 - zítra dokončíme

PRV - uč. str. 24,25 - vypravujeme

PS - str. 27/1  + kreslení rodiny

DÚ - až na příští pondělí 2.12.  str. 27/2,3

PČ - ozdoba přírodnin zlatou barvou

 INFO

 

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

 

 Hezký den

 

22.11.

Učivo

M - G - přímé čáry, rýsování, body

PS - str. 85/1,2,3,4,5,6

DÚ str. 85/7,8

Dobrovolný - cv. 9

PRV - Rodina. Vypravování o rodině, kdo je členem rodiny. Rodokmen.

PS - str. 26 - celá

DÚ - str. 26 - modré okýnko - doplní ten, kdo nevěděl datum narození a kdy slaví svátek podle kalendáře.

TV - gymnastika - kotoul vpřed, chůze po kladině. Soutěž s geometrickými tělesy.

ČT - soutěž aktivity, básička na besídku "Veselé Vánoce"  Všechny děti si domů přinesly okopírovaný list s touto básničkou. Zatím se  naučí první 4 sloky zpaměti.  Příští týden si budeme přidávat další sloky a rozdělovat, kdo bude danou sloku recitovat.

 

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

 

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

21.11.

Učivo

ČJ - Práce na IT - druhy vět. Uč. str. 49 - ústně.

PS - str. 9/4

DÚ - str. 10/5

ČT - čít. str. 45. Básničky na besídku. Fotografování dětí.

M - pětimin. PS - str. 40 - celá, 41/6 

VV - podmořský svět.

 

20.11.

Učivo

M- oprava písemné práce, činnost u IT, číselná řada

PS - str. 39/2 - dokončení druhé tabulky, 3,8

ČJ - diktát vět, uč. str. 48/1a,b,  str.49. /2,4 - tabulka Pamatuj si! 

DÚ - str. 49/ 3a - jen tři věty. Napsat do sešitu ČJ - D

Pís. str. 25 - celá

Čt. str. 45  - číst za DÚ

AJ - školní potřeby, uč. str. 10, PS - str. 10/2. Učíme se písničku o sněhulákovi.

 AJ - pí. Dvořákové

Nová slovní zásoba - čísla 13 -20

Uč. str. 11, PS - str. 11/4

DÚ - PS - str. 10/2

INFO

Zítra 21.11. - vánoční fotografování

Zítra 21.11. - třídnická hodina

Pozor!!!

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

Děti mohou nosit peníze od zítřka.

 


 

 

 

 19.11.

Učivo

ČJ - str. 48 - ústně.

Tabule - druhy vět, sešit Š - opis vět.

M - písemná práce - opak. -,+ do 20. Matematické smyčky.

Čt - Honzíková cesta. Pís. str. 24 - celá. DÚ - dopsat písanku, kdo nestihl.

 

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

18.11

Učivo

ČJ - str. 46,47 - věty oznamovací

PS - str. 8

DÚ - napsat 5 oznamovacích vět do sešitu D

ČT - dopis pro babičku - vypravování

Pís. str. 23 - celá

M - str. 38/1,2

DÚ - str. 38/3,4,5

PRV- str. 25 -celá . Písemné práce kdo nepsal.

PČ - podmořský svět.

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

ŠvP

 11.11. Děti jsou v pořádku, byly na procházce po okolí, stavěly domečky, počasí +3 stupně, sluníčko, modrá obloha.winkcoollaughing

 12.11. Děti si užily trochu sněhu, napadl poprašek, měly túru, všichni jsou v pořádku

13.11. Dnes si to všichni užili, hry ve sněhu, stavění sněhuláka, super🤣😉

14.11. Vše ok, děti si užívají.cool    


.7.11.

ČJ - Věty rozvité. Seřazování slov ve větě.

uč. str. 44/9 - ústně. Pyramida - společně na tabuli.

Diktát krátkých vět. Vlastní jména.

Čtení - str. 40,41

Psaní - str. 22 - q,Q

M - test na rozklady - sčítání do 20

matematické bingo

PS - str. 36/1,2

      str. 37/ 3a

DÚ - str. 36/3,4 na zítra

Připomínám - zítra máme geometrii. Přinést sešit na G, pravítko , tužku č. 3

 

INFO

Zítra přinést veškeré doklady na školu v přírodě + pohledy. Kdo by chtěl poslat i léky, které dítě užívá, může.

Přibalte dětem papírové kapesníky, malé balení vlhčených ubrousků, plátěný šátek na společenskou hru.

 

V pondělí 18.11. třídní schůzky od 17:30h

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

6.11.

Učivo

M - PS - str. 37/1,2 . Soutěž na družstva. Kontrola úkolu.

Společné počítání na tabuli s číslem 17,18 + práce s papírovými kolečky.

DÚ  str. 37/5

ČJ - Věty.

Uč. str. 44/5, 6 - ústně

            44/ 5 - písemně do šk. sešitu

Pantomima - podle obrázků ukazujeme to, co osoby, zvířata nebo věci dělají. Seznámení se slovesem formou hry.

ČT - Krokodýl. Jak namalovat strom. DÚ - číst str. 40,41

Pís. str. 21 - celá

AJ - pís. test, nová slovní zásoba -školní vybavení

Uč. str. 10 - poslech, opakování slovní zásoby - pohybová hra

PS - str. 10/1 - za DÚ na 20.11

 

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - uč. str. 10

PS - str. 9 - celá

 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

5.11.

ČJ - uč. 42,43 - věty

Tvorba vět rozvitých. Seznámení s větou oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Tabule.

ČT - O ježkovi str.37,38,39.

DÚ -str. 40 -Krokodýl - naučit se číst

M - pětiminutovka

PS - str. 31/4,5,6,

DÚ - str. 35/1,2,3

INFO

Zítra píšeme malý test z angličtiny. Opakovat slovní zásobu i psát.

Děti mohou nosit dokumenty i připravené pohledy na školu v přírodě. Pohledy vložit do obálek, aby si je děti nepřečetly. ( tajná mise) Děkuji

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

4.11.

Učivo

ČJ - učivo o větách

Uč. str.42, cv. 1 - ústně. DÚ - napsat cv. 1 do sešitu D

Práce na IT. 

ČT - vypravování o kolibříkovi + dokument na IT

PS - str. 8 cv. 1

Pís. str. 19

M - PS - str. 30 -celá, 31 / 1,2

DÚ - str. 31/3

PRV - ochutnávka ovoce a zeleniny, třídění zeleniny

PS - str. 24 - ústně

DÚ - na pátek 8.11 str. 24 -celá

V pátek budeme psát písemnou práci na téma PODZIM

 

 INFO

18.11. třídní schůzky v 17:30h

Děti mohou nosit veškeré dokumenty na školu v přírodě.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

25.10.

Učivo

M - geometrie, druhy čar, body.

IT, PS - str. 83 - celá

DÚ - M -  str. 32,33,34 - obrázek

PRV - ovoce a zelenina na podzim, hra "KUFR" 

PS - str. 22, uč. str. 22,23,24,25

DÚ - str. 23

ČT - čít. str. 37,38 - pročítat o prázdninách

Pís. str. 18 - opis na známky

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

11.11. - 16.11. - škola v přírodě

 

Přeji krásné podzimní prázdniny.

Kateřina Laluhová

 

23.10.

Učivo

M - počítačová učebna - seznámení

ČJ - opakování abecedy, řazení slov, ústně i písemně do školního sešitu

ČT - čítanka str. 35-37 na známky

Honzíková cesta - filmová ukázka

HV - Ježčí parta. Hádaly se houby. Houslový klíč, seznámení se stupnicí.

AJ - opakujeme slovní zásobu - školní potřeby, rozhovory, tichá pošta, poslech

uč. str. 8,9

PS - str. 7/6  str. 8/7 - dokončit za DÚ

Příští hodinu malý test. Naučit se slovní zásobu i psát - barvy, čísla, školní potřeby.  Na 6.11.

AJ - I. Dvořáková

Opakujeme a upevňujeme slovní zásobu

PS - str. 7

Uč. st. 9

DÚ - naučit se číst +překlad str. 9

Písemná práce 6.11. - test

 

INFO

Zítra jedeme do divadla. Děti si přinesou pouze aktovku a penál.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

22.10.

Učivo

ČJ - práce s písmeny a se slovy, řazení podle písmen a slov podle abecedy, práce u tabule

opis z tabule

Zítra diktát - vlastní jména osob a zvířat, číslování slov podle abecedy

M - matem. počtář, píseň o rybáři, práce s papírovými kolečky - rozklady, samostatná práce na známky

PS - str. 28 - celá

ČT - Honzíková cesta. Připomínám na zítra číst text v čítance.

INFO

Prosím rodiče o podpis v ŽK - třídní schůzky

Ve čtvrtek 24.10. jedeme do divadla v Horních Počernicích na představení "Zimní příhody včelích medvídků"

Na tento den si děti přinesou aktovku a psací potřeby.  Do divadla prosím ve slušném oblečení.

 

Přeji hezký den

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

21.10.

Učivo

ČJ - řazení slov podle abecedy, věty doplněné slovem, čtení vět, počet slov ve větě, melodie vět

Uč. str. 35,36 - ústně

PS - str.7/2

DÚ - str. 7/3

ČT - 35,36,37  - číst za DÚ

Pís. - str. 16 - celá

M - počítání do 20 přes 10, odčítání od 14, rozklady, matematický král

PS - str. 27 - celá, str. 28/4

PRV . savci, ptáci, ryby, podzimní rybník, myšlenková mapa

PČ - papírový drak

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

18.10.

M-G - druhy čar

IT - ukázka čar, PS - str.82/1,2,3,4 -poprvé rýsujeme přímé čáry. Trénujte doma rýsování přímých čar.

DÚ - str. 82/ 5 - na pátek 25.10.

PRV - savci a ptáci, části těla - projektová hodina

IT - poznáváme savce podle povrchu těla - obrázky

ČT - čít. str. 33,34 - číst za DÚ

Pís. str. 16 - pís. mám u sebe. V pondělí budu zkoušet abecedu.

 

INFO

Dnes jsem dětem rozdala dokumenty ke škole v přírodě.

 

 Vánoční pečení

Paní Hajná (vedoucí školní jídelny) pořádá pro naši druhou třídu "Vánoční pečení"

Dnes jsem dětem rozdala lístečky s informacemi k této akci. Zájemci se mohou hlásit u paní Hajné.

Upečené cukroví si děti poslední den pečení přinesou domů.

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 Výsledek obrázku pro ježek

 

 

17.10.

Učivo

ČJ - abeceda, hra na paměť,

Uč. str. 34/7a,b,c,d

Sešit -Š - opis z tabule

ČT - PS - didaktická hra na koberci, tvorba vět podle obrázků,

Pís. str. 15/4ř

DÚ - str. 15/ 5ř

M - matem. bingo, počítání s hrací kostkou - tři sčítanci - zápis do sešitu M-Š

PS - str. 27 cv. 1,2

VV - kresba prašnou křídou - papírový drak

Třídnická hodina

INFO

Zítra máme geometrii. Děti si přinesou ostrouhanou tužku č. 3 nebo mikrotužku, sešit do G, pravítko do 20cm.

Připomínám domácí úkol z PRV.

Dnes chválím děti za práci v hodinách i za chovánísmile

Kateřina Laluhová

 

 

16.10.

Učivo

M - rozcvička slovních úloh na známky. Chválím všechny děti. Vymyslely velmi pěkné a zajímavé úlohy.

Pětiminutovka.

PS - str. 25/3,5

       str. 26/1,4

DÚ - str.26/ 3a,b,c

ČJ - procvičujeme abecedu, řadíme písmena a slova podle abecedy - práce na IT

Uč. str. 34/5a,b,c,d 

DÚ - str. 34/5d

Čt - str. 31,32

Pís - str. 14 -celá

HV - nová píseň - "Ježčí rodina"

Seznámení s notovou osnovou, houslovým klíčem, notami.

AJ -školní potřeby uč. str. 6,7  nová píseň. Píseň se naučit číst.

PS - str. 7 cv. 3,4

DÚ - str. 8,cv. 5 na středu 23.10.

 

Skupina p. uč. Dvořákové

Uč. str. 6 školní potřeby - naučit se slovíčka i psát

Uč. str. 7 - píseň - naučit se číst.

DÚ - PS - str. 8,cv. 5

 

15.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 33/1a,b,c,d - písemně do sešitu Š

DÚ - of. list - nastříhat první řadu písmen abecedy, přinést v obálce do školy

Čt - str.31,32   DÚ - číst

Pís - str. 13 - celá

M - pětimin., odčítání od 13, pyramidy - společně u IT

PS - str. 25/2a,b, 4,6

INFO

Ve škole jsou stále vši. Prosím o kontrolu.

Přeji pěkný den

Kateřina Laluhová

 

14.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 32,33

PS - str. 7,1

DÚ - učeb. str. 33 - naučit se abecedu zpaměti do pátku 18.10.

Čt  - Honzíková cesta - společné čtení , význam slov.

M - odčítáme

matematické slovní úlohy, práce na IT

PS - str. 24/1,2,3 kdo nestihl cv. 3 napíše za DÚ

PRV - uč. str. 16 savci a podzim v lese

PS - str. 21

DÚ - str. 21 - kašpárek na pátek 18.10.

PČ - modelujeme zvířata - savce, ptáky

INFO

Někdo stále nemá číslice z 1.třídy. Nutné mít na zítra!!!

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

 

Kateřina Laluhová

 

11.10.

Učivo

M - G - tělesa - sešit do - G

PS - str. 81 -celá

PRV - význam lesa -třídíme obrázky s podzimní tématikou

Uč. str. 13,14,15  PS - str. 19 - dokončení, str. 20 - celá

Čt - oblíbená kniha, časopis, komiks

Děti si přinesly velmi krásné a zajímavé knihy, které nám představily. Našli jsme jména spisovatelů a ilustratorů.

Pís. str. 13 - 5 ř

Přeji krásný podzimní víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

10.10.

Učivo

ČJ - Práce na IT. Věty, skladba vět, počet slov ve větě.

Uč. str. 30/3 - ústně

PS - str. 6/4 - DÚ - napsat

ČT - Honzíková cesta. Vysvětlujeme význam slov.

Pís. str. 12 - celá

M - slovní úlohy - společně na IT + PS - str. 23 - celá

Děti chválím za samostatné počítání.

VV - podzimní záložky

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

9.10.

Učivo

M - PS - str. 22/1,3,5

Práce na tabuli. Sčítáme a odčítáme s číslem 13. Práce s papírovými kolečky. Slovní úlohy. Píseň o rybáři.

DÚ - str. 22/3,4

ČJ - Opakujeme společně u tabule psaní vlastních jmen.

Diktát  - vlastní jména osob a zvířat.

Poslech pohádky - hajný Robátko a jelen Větrník

Čt - ps- recitace na známky, pís. str. 11 - celá - luštíme křížovku

DÚ - pís. str. 12 - 4 řádky

AJ - školní potřeby - uč. str. 6 - poslech.

Otázka What is this?

Odpověď A pen. ......

PS - str. 6/1,2

DÚ - doplnit nová slovíčka do obrázkového slovníčku.

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - školní pomůcky.

Uč. str. 6

PS - str. 4,5

DÚ - naučit se slovní zásobu i psát.

 

INFO

28.10.  Státní svátek29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny. Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

31.10. - 1.11.  Ředitelské volno.

Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

Kateřina Laluhová


 

8.10.

Učivo

ČJ - str. 30/1 ústně

PS - str. 6/3

DÚ si děti zapsaly do úkolníčku.

Čt - str. 27,28,29,30 - melodie vět, společné čtení - hlasité a tiché čtení, klesání hlasem na konci věty. Číst každý den.

Zítra zkouším básničku.

M  - písemná práce

PS - str. 20/5, 21/1

DÚ - si děti zapsaly do úkolníčku.

INFO

Sběr papíru od 8.10. - 10.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

7.10.

Učivo

ČJ - uč. str. 27,28/2a,b na tabuli. cv,5,6,7,9 - ústně.

PS - str. 5,cv.2

Čt - str. 27 - číst za DÚ

M - počítání s počítadlem a tvorba matematických příkladů k slovním úlohám. Stále někomu chybí číslice.

PS - str.20/1,2

DÚ  str. 20/3,4.  Zítra píšeme malý test na odčítání. Příklady typu 12 - 4, 11- 6 ......

PRV - uč. str. 11, PS - str. 19 /1, 2 - dolepit plody do okýnek. Na pátek 11.10.

PČ - podzimní skřítci.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

4.10.

Učivo

M - G- tělesa, modelování těles, názvy těles. Kontrola domácích úkolů. Komu chyběl dú, odevzdá v pondělí!

PS - str. 80 - celá

PRV - stromy na podzim, stromy listnaté a jehličnaté

PS - str. 14 - celá

DÚ - str. 16 - nalepit k obrázkům názvy stromů. Na 7.10.

TV - Výstava ovoce a zeleniny. Procházka ke knihovně.

Čt+ps - čít. str. 25,26 - čtení na známky. Pís. str. 10 - celá. Kdo nestihl, dopíše písmena za DÚ.

INFO

Na pondělí si děti přinesou do pracovních činností přírodniny. Šišky, žaludy, kaštany, větvičky, listy, šípky, bukvice atd....

Budeme tvořit podzimní skřítky.

 

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová


3.10.

Učivo

ČJ - Vlastní jména osob a zvířat.

uč. str. 26, cv. 2  - ústně, cv.3 - do školního sešitu. Oprava diktátu

Čt + ps - čítanka - str. 25,26 -  DÚ - číst

ps - str. 8 - píšeme jména spolužáků.

M - slovní úlohy, zápis do sešitu š.,

PS - str. 19 /1,2,3  kdo nestihl cv. 4 - dopíše za DÚ na pondělí 7.10. Zítra máme goemetrii. Připomínám domácí úkol z geometrie.

VV - panenka s deštníkem - kresba tuší. Dokončení práce.

 

INFO

Zítra půjdeme na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny v Horních Počernicích. Nebude TV.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

2.10.

Učivo

M - pětiminutovka, PS - str. 18 - celá

DÚ - Pracovní list - barevné počítání

ČJ - jména zvířat z oblíbených večerníčků

uč. str. 26,cv. 1

Čt +ps. čít. str. 24

podzimní básničky, Honzíková cesta - čtení na pokračování

DÚ - vybrat si a naučit se jednu básničku zpaměti z okopír. listu. Na středu 9.10.

HV - Hádaly se houby. Písničky Karla Gotta - vzpomínka. Včelka Mája. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš ....

AJ - uč. str. 4,5 - Poslech písniček - barvy, čísla. PS - str. 5, cv.6

DÚ - obrázkový slovníček + naučit se slovíčka i psát. Uč. str. 4,5

Do angličtiny pořídit průhlednou obálku na obrázkové slovníčky.

 

 

Přeji hezký den

 


 

1.10.

Učivo

ČJ - vlastní jména, hledání jmen v kalendáři, jména dívek a chlapců

uč. str. 24/2 ,3a,b,c,4a -ústně

opis z tabule - dívčí a chlapecká jména - do sešitu - Š

DÚ - uč. str. 24/2a - napsat do sešitu - D

TV - cvičení na lavičkách, honička

M - pětiminutovka do PS - str.16/7

PS - str. 17/1,3,4, společné počítání na číselné ose, matematická tichá pošta

DÚ - str. 17/2

Čt+ps - čítanka str. 24, ps. str. 9 - celá

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 


 

 

30.9.

Učivo

ČJ - vlastní jména

uč. str. 24, cv. 1a - ústně, cv. 1b - písemně do sešitu

DÚ - PS - str. 5, cv. 1

Čt +ps - čít. str. 22 - Drak + kresba obrázku draka. Doma pročíst.

M - práce na IT + mazací tabulka, pamětné počítání, slovní úlohy

PS - str. 16/1,2,3,8

DÚ - str.16/4,5,6

PRV-  podzimní procházka. Pozorování stromů, hledání plodů.

PČ - šnek - dokončení práce

INFO

Do matematiky dokoupit mazací tabulku a fix. Některým dětem stále chybí.

Nosit i číslice z 1.třídy 1-20.

Přinést počítadlo.

!!! Prohlédněte dětem hlavy, ve škole se vyskytly vši !!! 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

27.9.

Učivo

M - G - pracovní list - geometr. tvary, strany, vrcholy

G. tělesa - PS - str. 80/1a,b,c - hledání těles ve třídě. Kvádr, krychle, válec, jehlan, kužel

DÚ - na pátek 4.10. - vybarvit a spočítat geom. tvary - sešit do G

PRV - písemný test

Podzim, znaky podzimu, stromy na podzim. Uč. str. 8,9 vypravujeme

Čt. + ps. - čít. str. 21 , pís. str. 8- 6.ř

ČJ - vlastní jména osob, zvířat, měst, řek a hor- myšlenkvá mapa. Velká počáteční písmena.

Čteme a počítáme každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 


 

26.9.

Učivo

ČJ - na známky opis věty z tabule + diktát slov.

uč. str.19,20,21,22  slohové cvičení.

DÚ - ČJ - PS - str. 4/3

Čt +ps  - čít. str. 17 - 21 - čtení + poslech pohádky O kohoutkovi a slepičce.

pís - str. 7- celá

M - pětiminutovka na známky odčít. od 11,12

PS - str. 15/5,6,7,8,9. Kdo nestihl cv. 9 - dopočítá za DÚ na pondělí.

INFO

Zítra máme geometrii. Přinést PS + sešit do G.

Hezký den

 

 

25.9.

Učivo

M - práce s papírovými mincemi, společné počítání na tabuli. +,-  do 20.

PS - str. 15/2,3

DÚ - pracovní list - matematické cestičky. Obě strany

ČJ - str. 19, cv. 2 - opis do školního sešitu. Práce na koberci - tvorba vět s obrázkem. Počet slov ve větě.

Čt - čít. str. 17,18,19 O kohoutkovi a slepičce. Recitace na známky.

HV - nová písnička "Hádaly se houby"

AJ - pozdravy, barvy, čísla. Uč. str. 4 - Barvy. PS - str. 4/cv.4,5

DÚ -  PS str. 4/cv. 5 - dopsat názvy barev 

               str. 5/ cv. 7 - vybarvit obrázek . Naučit se barvy i psát.

Domácí úkol platí pro obě skupiny.

S pozdravem

Kateřina Laluhová

            

24.9.

Učivo

ČJ - str. 18 - abeceda.

PS - str. 3,cv.2 

DÚ - str. 3, cv.2 - napsat 2 věty

 

ČT + ps - Honzíková cesta - dočetli jsme 3. kapitolu. Ukázka z filmu "Honzíková cesta "- IT

ps - str. 7 - zítra dopíšeme

DÚ - básnička z minulého týdne + čítanka str. 17 - číst celou stránku

 

M -  odčítáme od čísla 11 -  příklady na tabuli - společně, rozklady,

PS - str. 14/4,5,6   Pětiminutovka na známky - odčítání od 11

PS - str. 15/1

Doma počítat každý den. Děti si přinesou počítadla.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

23.9.

Učivo

ČJ - str.17,cv.1,2,3a,b,c.

DÚ- str. 17, cv. 2 - opsat 3 věty + podtrhnout skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

 

Čtení - Honzíková cesta. Připomínám básničku Jablko, loupej se mi. Na středu.

 

M - odčítání přes 10. Pamětné počítání. Práce s mazací tabulkou. Práce na tabuli, číselná osa.

PS - str. 14, cv. 1

DÚ - str. 14,cv. 2,3

 

PRV-  opakování - dopravní značky

PS - str. 11 - třídíme dopravní prostředky

DÚ - na pátek 27.9. str. 12,cv. 1,2,3 

V pátek budeme psát malý test. Téma - škola a bezpečnost

 

PČ - práce s barevným krepovým papírem, trhání, mačkání, lepení. Hlemýždí ulita.

 

INFO

Zítra 24.9. - SRDÍČKOVÉ DNY - charitativní sbírka na pomoc nemocným a handicapovaným dětem. Prodej drobných předmětů v hodnotě od 35,- kč.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

20.9. čítanka str.16, naučit básničku na 25.9. Jablko, loupej se mi


19.9.

Na zítra 20.9. si děti přinesou do Matematiky  PS a sešit do geometrie

Učivo 19. 9. 2019

ČJ - uč. str. 16/6, 7, 8 + ps. str. 3/1 (dokončení)

 

 

INFO

31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Třídnické hodiny v tomto školním roce budou opět jednou za měsíc.

Termíny v 1. pololetí připadnou vždy na čtvrtek.

17.10.2019

21.11.2019

20.12.2019

30.1.2020

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

18.9

M - PS str. 10/5, /1,2,3, 12/1,2, DÚ PS 10/4        Zdražilová

 

17.9.

Učivo

ČJ - uč. str. 14 cv. 1, str. 15 cv. 2, 5, 6 - ústně. cv. 3 - napsat do šk.s.  DÚ - STR. 15 cv. 4 do sešitu ČJ - D


16.9.

Učivo

ČJ - vypravování, co jsme zažili o víkendu, PS - str. 2,cv.3 - Malované čtení. Doplnění vět.

Čtení - PS str. 1 - básnička o podzimu - rozbor básně, hledání rýmů. DÚ- opis druhé sloky psacím písmem.

M - slovní úlohy s podzimní tématikou - PS str. 9cv.1a,b,c,d, 2a,b,c, 7.

PRV - uč. str. 6, PS - str. 10. DÚ - PS - str. 10 - vybarvit značky + doplnit věty.  Naučit se dopravní značky. Na pátek.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

13.9.

Učivo

M - geometrie - PS - str. 78 , geom. tvary, geom. tvary dopravních značek, hledáme předměty ve třídě ve tvaru čtverce, obdél. kruhu a trojúhel...

PRV - naše škola, co děláme ve škole uč. str. 4,5  PS - str. 8 - celá, 9, cv.1

TV - cvičení na venkovním hřišti, běh, skok z místa - nácvik, koordinace těla, hra s míčem

Čt - Honzíková cesta

INFO

Na pondělí si děti přinesou do prvouky jedno malé autíčko.

Číst každý den.

Přeji pěkný víkend

 

 

 

 

12.9.

Učivo

ČJ - Sloh -  str. 9,10,11 - čtení, vypravování cv.1,2,3, - ústně, cv. 4 - písemně do školního sešitu

M -  mat. rozcvička - myslím si číslo, orientace v čís. řadě, porovnávání - PS  - str. 8/1,2,3,4,5

DÚ - PS -str. 8/ 6,7

Čt +ps -  čítanka str. 8 - říkanky, rozpočítadla, hádanky. Čteme každý den!!!

Písanka - str. 3 - celá . Kdo nestihl, dopíše za DÚ

VV - zážitek z prázdnin - kresba

Připomínám na zítra DÚ z prvouky.

Někomu chybí mazací tabulka a zásobník na číslice z 1.tř. do matematiky.

Zítra budeme mít matematiku - geometrii.

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

11.9.

Učivo

ČJ - opakování básniček z 1. třídy - soutěž kluci x holky, diktát - věty, uč. str. 9, cv. 5,6,7 - ústně

M - odčítání do 20 - práce na IT, pětiminutovka, PS - str. 7/2,3.

DÚ  - str. 7/5

Čtení + psaní - četba na pokračování " Honzíková cesta".  Kdo má knihu doma, může si ji přinést do školy. Kdo ji némá, zapůjčím ve škole. Nemusíte kupovat.

AJ - úvodní hodina, seznámení s učivem, s knihou i pracovním sešitem. Opakování slovní zásoby z 1. třídy. Děti chválím.

HV - opakování písní z 1. třídy. Hra na tělo. Melodie vzestupná a sestupná. Kočka leze dírou. Hudební hádanky.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

10.9.

Učivo

ČJ - vypravování o České republice, popis mapy ČR podle obrázku - uč. str. 8/ 3, opis vět do sešitu.

M - počítání zpaměti, matematická rozcvička, sčítání do 20 - opakování

PS - str. 6 - celá. DÚ - str. 7/1 + přinést číslice z 1. třídy 1 -20, znaménka +,-, =, porovnávací znaménka.

Čtení - psaní

písanka - str.1 celá, str. 2 - 6 řádků

čítanka str. 6,7 - Abeceda .. číst za DÚ 

Knihu "Honzíková cesta" si děti přinesou na pátek 13.9.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

9.9.

Učivo

ČJ - učeb. str. 7,8  DÚ - PS - str. 1/1

Čtení - číst. str. 3,4,5 - povídání  a čtení o podzimu

Písanka - str. 1 - 4 řádky

M - str. 5 - celá

PRV- učeb. str. 4,5 naše škola, PS - str. 7 - DÚ - dokončit věty ,dokreslit obrázky (na pátek)

Krásný zbytek dne

Katka Laluhová

 

 

6.9.

První týden máme za sebou. smile

Učivo

M - PS - str.4 - celá

PRV -PS - str. 4,5,6

TV - žáci byli poučeni o bezpečném chování v tělocvičně, na školním hřišti a na dopravním hřišti.

 

Od pondělí 9.9. se učíme dle rozvrhu. Konec vyučování ve 12.35 hod.

V pondělí budu kontrolovat obalené sešity, knížky, pracovní sešity, vyplněné žákovské knížky, cvičební úbory.

Ve druhé třídě se budeme učit zapisovat domácí úkoly do ÚKOLNÍČKŮ. Prosím o zakoupení do týdne. Děkuji

Přeji pěkný víkend

Kateřina Laluhová

 

5.9.

Dnes jsme se seznámili s plánem učiva v ČJ a v M.

Pracovali jsme s učebnicí českého jazyka, procvičili jsme si paměť i počty. Nejvíc nás potrápilo psací písmo. Doma procvičovat tvary písmen.

M - str. 3, 4/1

ČJ - pracovní list - psaní obecedy

 

Zítra se učíme opět podle rozvrhu M, PRV, TV - nezapomenout cvičební úbor, Čtení - Psaní.  Děti nemusí nosit český jazyk!

Zítra 6.9. - konec vyučování v 11:40 hod.

Přeji hezký den

 

 

 

4.9.

Zítra 5.9. se učíme podle rozvrhu hodin tzn. ČJ, ČJ - čtení, M, VV  - končíme v 11:40 hod

Děti si přinesou učebnice i pracovní sešity + podepsané sešity.

Do žákovské knížky si děti nalepily lístečky s termíny třídních schůzek a informace k prázdninám.

Prosím rodiče o podpis v žákovské knížce na str. 1. - seznámení se školním řádem viz. webové stránky školy nebo prostory školní budovy. Děkuji

 

PRACOVNÍ SEŠITY DO 2. TŘÍDY - CENA 630,- KČ -  MATEMATIKA 1. a 2. díl, PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK, PSANÍ 1. a 2. díl, ANGLIČTINA CHIT CHAT, 

Peníze mohou děti nosit od pátku 6.9. Děkuji

 

Na pátek 6.9. - cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

3.9.

 

Zítra si děti přinesou  zakoupené sešity,  vyplněnou žákovskou knížku (vyplnit pouze str. 1) písanku, penál, kufřík do VV.

Učebnice a pracovní sešity nechávají děti doma.

Zítra 4.9. - třídnické hodiny - konec v 11:40 hod

Od 5.9. - výuka dle rozvrhu hodin

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

2.9.

Zahájení školního roku 2019/2020

INFO

Zítra 3.9. - čtyři vyučovací hodiny - třídnické práce - konec výuky v 11:40 hod

Žáci si přinesou - aktovku, penál, přezůvky, kapsář k lavici, svačinu, pití

Zítra děti dostanou - pracovní sešity, žákovskou knížku, rozvh hodin. Žákovskou knížku prosím vyplnilt na 4.9. Děkuji

 

Od 3. 9. - 5. 9.  proběhne sběr starého papíru. Prosím, podpořte naši třídu. Opět bude finanční odměna na konci šk. roku. smile Děkujeme.

Omlouvat žáky nejpozději do 3 dne!!!

 

Přeji hezký den a hodně zdaru v novém školním roce.

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Vítám Vás na webových stránkách třídy 2.B ve školním roce 2019/2020

Těšit se na Vás bude opět třídní učitelka Mgr. Kateřina Laluhovásmile

Na webové stránky budu denně zapisovat informace o probraném učivu, informace pro nemocné a další důležité zprávy.

2.9.2019 v 8:00 hod se s žáky přivítám v naší třídě (2.patro - ateliér)

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.

Podrobnější informace si můžete přečíst na  webových stránkách školy.

Užívejte poslední prázdninové dny, plné sluníčka a odpočinku. cool

S pozdravem Kateřina Laluhová

 


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.