17.9.

Učivo

ČJ - uč. str. 14 cv. 1, str. 15 cv. 2, 5, 6 - ústně. cv. 3 - napsat do šk.s.  DÚ - STR. 15 cv. 4 do sešitu ČJ - D


16.9.

Učivo

ČJ - vypravování, co jsme zažili o víkendu, PS - str. 2,cv.3 - Malované čtení. Doplnění vět.

Čtení - PS str. 1 - básnička o podzimu - rozbor básně, hledání rýmů. DÚ- opis druhé sloky psacím písmem.

M - slovní úlohy s podzimní tématikou - PS str. 9cv.1a,b,c,d, 2a,b,c, 7.

PRV - uč. str. 6, PS - str. 10. DÚ - PS - str. 10 - vybarvit značky + doplnit věty.  Naučit se dopravní značky. Na pátek.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

13.9.

Učivo

M - geometrie - PS - str. 78 , geom. tvary, geom. tvary dopravních značek, hledáme předměty ve třídě ve tvaru čtverce, obdél. kruhu a trojúhel...

PRV - naše škola, co děláme ve škole uč. str. 4,5  PS - str. 8 - celá, 9, cv.1

TV - cvičení na venkovním hřišti, běh, skok z místa - nácvik, koordinace těla, hra s míčem

Čt - Honzíková cesta

INFO

Na pondělí si děti přinesou do prvouky jedno malé autíčko.

Číst každý den.

Přeji pěkný víkend

 

 

 

 

12.9.

Učivo

ČJ - Sloh -  str. 9,10,11 - čtení, vypravování cv.1,2,3, - ústně, cv. 4 - písemně do školního sešitu

M -  mat. rozcvička - myslím si číslo, orientace v čís. řadě, porovnávání - PS  - str. 8/1,2,3,4,5

DÚ - PS -str. 8/ 6,7

Čt +ps -  čítanka str. 8 - říkanky, rozpočítadla, hádanky. Čteme každý den!!!

Písanka - str. 3 - celá . Kdo nestihl, dopíše za DÚ

VV - zážitek z prázdnin - kresba

Připomínám na zítra DÚ z prvouky.

Někomu chybí mazací tabulka a zásobník na číslice z 1.tř. do matematiky.

Zítra budeme mít matematiku - geometrii.

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

11.9.

Učivo

ČJ - opakování básniček z 1. třídy - soutěž kluci x holky, diktát - věty, uč. str. 9, cv. 5,6,7 - ústně

M - odčítání do 20 - práce na IT, pětiminutovka, PS - str. 7/2,3.

DÚ  - str. 7/5

Čtení + psaní - četba na pokračování " Honzíková cesta".  Kdo má knihu doma, může si ji přinést do školy. Kdo ji némá, zapůjčím ve škole. Nemusíte kupovat.

AJ - úvodní hodina, seznámení s učivem, s knihou i pracovním sešitem. Opakování slovní zásoby z 1. třídy. Děti chválím.

HV - opakování písní z 1. třídy. Hra na tělo. Melodie vzestupná a sestupná. Kočka leze dírou. Hudební hádanky.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

10.9.

Učivo

ČJ - vypravování o České republice, popis mapy ČR podle obrázku - uč. str. 8/ 3, opis vět do sešitu.

M - počítání zpaměti, matematická rozcvička, sčítání do 20 - opakování

PS - str. 6 - celá. DÚ - str. 7/1 + přinést číslice z 1. třídy 1 -20, znaménka +,-, =, porovnávací znaménka.

Čtení - psaní

písanka - str.1 celá, str. 2 - 6 řádků

čítanka str. 6,7 - Abeceda .. číst za DÚ 

Knihu "Honzíková cesta" si děti přinesou na pátek 13.9.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

9.9.

Učivo

ČJ - učeb. str. 7,8  DÚ - PS - str. 1/1

Čtení - číst. str. 3,4,5 - povídání  a čtení o podzimu

Písanka - str. 1 - 4 řádky

M - str. 5 - celá

PRV- učeb. str. 4,5 naše škola, PS - str. 7 - DÚ - dokončit věty ,dokreslit obrázky (na pátek)

Krásný zbytek dne

Katka Laluhová

 

 

6.9.

První týden máme za sebou. smile

Učivo

M - PS - str.4 - celá

PRV -PS - str. 4,5,6

TV - žáci byli poučeni o bezpečném chování v tělocvičně, na školním hřišti a na dopravním hřišti.

 

Od pondělí 9.9. se učíme dle rozvrhu. Konec vyučování ve 12.35 hod.

V pondělí budu kontrolovat obalené sešity, knížky, pracovní sešity, vyplněné žákovské knížky, cvičební úbory.

Ve druhé třídě se budeme učit zapisovat domácí úkoly do ÚKOLNÍČKŮ. Prosím o zakoupení do týdne. Děkuji

Přeji pěkný víkend

Kateřina Laluhová

 

5.9.

Dnes jsme se seznámili s plánem učiva v ČJ a v M.

Pracovali jsme s učebnicí českého jazyka, procvičili jsme si paměť i počty. Nejvíc nás potrápilo psací písmo. Doma procvičovat tvary písmen.

M - str. 3, 4/1

ČJ - pracovní list - psaní obecedy

 

Zítra se učíme opět podle rozvrhu M, PRV, TV - nezapomenout cvičební úbor, Čtení - Psaní.  Děti nemusí nosit český jazyk!

Zítra 6.9. - konec vyučování v 11:40 hod.

Přeji hezký den

 

 

 

4.9.

Zítra 5.9. se učíme podle rozvrhu hodin tzn. ČJ, ČJ - čtení, M, VV  - končíme v 11:40 hod

Děti si přinesou učebnice i pracovní sešity + podepsané sešity.

Do žákovské knížky si děti nalepily lístečky s termíny třídních schůzek a informace k prázdninám.

Prosím rodiče o podpis v žákovské knížce na str. 1. - seznámení se školním řádem viz. webové stránky školy nebo prostory školní budovy. Děkuji

 

PRACOVNÍ SEŠITY DO 2. TŘÍDY - CENA 630,- KČ -  MATEMATIKA 1. a 2. díl, PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK, PSANÍ 1. a 2. díl, ANGLIČTINA CHIT CHAT, 

Peníze mohou děti nosit od pátku 6.9. Děkuji

 

Na pátek 6.9. - cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

3.9.

 

Zítra si děti přinesou  zakoupené sešity,  vyplněnou žákovskou knížku (vyplnit pouze str. 1) písanku, penál, kufřík do VV.

Učebnice a pracovní sešity nechávají děti doma.

Zítra 4.9. - třídnické hodiny - konec v 11:40 hod

Od 5.9. - výuka dle rozvrhu hodin

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

2.9.

Zahájení školního roku 2019/2020

INFO

Zítra 3.9. - čtyři vyučovací hodiny - třídnické práce - konec výuky v 11:40 hod

Žáci si přinesou - aktovku, penál, přezůvky, kapsář k lavici, svačinu, pití

Zítra děti dostanou - pracovní sešity, žákovskou knížku, rozvh hodin. Žákovskou knížku prosím vyplnilt na 4.9. Děkuji

 

Od 3. 9. - 5. 9.  proběhne sběr starého papíru. Prosím, podpořte naši třídu. Opět bude finanční odměna na konci šk. roku. smile Děkujeme.

Omlouvat žáky nejpozději do 3 dne!!!

 

Přeji hezký den a hodně zdaru v novém školním roce.

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Vítám Vás na webových stránkách třídy 2.B ve školním roce 2019/2020

Těšit se na Vás bude opět třídní učitelka Mgr. Kateřina Laluhovásmile

Na webové stránky budu denně zapisovat informace o probraném učivu, informace pro nemocné a další důležité zprávy.

2.9.2019 v 8:00 hod se s žáky přivítám v naší třídě (2.patro - ateliér)

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.

Podrobnější informace si můžete přečíst na  webových stránkách školy.

Užívejte poslední prázdninové dny, plné sluníčka a odpočinku. cool

S pozdravem Kateřina Laluhová

 


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.