24.6.

Přeji všem krásné prázdniny

dětem byly rozdány fotografie

zítra desky na vysvědčení

23.6.

třídnické práce

rozdávání nových učebnic

v pátek přinést desky na vysvědčení

 

 

22.6.

třídnické práce

odevzdávání učebnic

 

 

 

 

21.6.

Práce v hodině

CJ-nový PS str.37-39

M. - velký Matýsek str.62-63

malý Matýsek str.43-44

AJ- OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

Rychlá odpověď

18.6.

práce v hodině

M-velký Matýsek str.61,64

malý Matýsek str.37,42,48

PRV- dokončení PS

čj- nový PS str.35,36

 

24.6. sběr papíru

nejlépe donést v úterý nebo ve středu

 

17.6.

Práce v hodině

ČJ- opakování probraného učiva

VV- moje oblíbené zvíře ze ZOO

TV- pohybové hry

PRV- Opakování probraných témat

 

24.6. sběr papíru

nejlépe donést v úterý nebo ve středu

 

 

16.6.

Výlet ZOO Chleby

zítra  se učí podle rozvrhu bez změn

 

 15.6.

Práce v hodině

čj- žlutý PS  str.47

nový PS str.33,34

čtení z čítanky

M- velký Matýsek str. 57-58

malý Matýsek str.35,36,38,39

HV- opakování hudební teorie

 

zítra výlet

sraz v 7 30 před školou

S sebou svačinu, pití, pohodlná sportovní obuv ,sportovní oblečení, kapesné

 

 

14.6.

Práce v hodině

Písanka 39- 40

M- velký Matýsek str. 55-56

      Malý Matýsek str.33-34

 

Přinést peníze za fotografie

Třídní fotka 40 Kč, samostatné nebo s kamarádem 1 ks 20 KČ

 zítra možno koupit magnetky cena 40 KČ - CHARITATIVNÍ AKCE

Třídní schůzky online   dnes v 16 30

aj- zvířata PS STR.49

učebnice str.49

AJ (Korenčiaková): Dnes jsme hráli hru, kreslili jsme obrázky a procvičovali jsme slovíčka: části těla a oblečení (draw the head, draw the eyes, draw the arms, draw the T-shirt, atd). Učili jsme se písničku v učebnici na str. 49. Prosím za úkol udělat v PS str. 49/3

 

11.6.

Práce v hodině

M- velký Matýsek str.54

Malý Matýsek str. 32

PRV-ps str.67-70

Čj – žlutý PS str.46

       Písanka str.38

 bez DÚ

14.6.PROBĚHNE FOTOGRAFOVÁNÍ OD  8 45

14.6. třídní schůzky online od 16 30

 

 

 10.6.

Indiánský den

9.6.

Práce v hodině

Čj – písanka str. 37

Nový PS str.32

Žlutý ps str.45

M-

 velký Matýsek –geometrie  str.53

Malý Matýsek str.30

 

Zítra indiánský den- přijít bez učení

S sebou

- jídlo, pití, dobrou náladu a repelent

sportovní obuv

bez DÚ

 

14.6.PROBĚHNE FOTOGRAFOVÁNÍ OD  8 45

14.6. třídní schůzky online od 16 30

 

 

8.6.

Práce v hodině

Čj - nový PS STR. 31

písanka str.36

zlutý PS STR.44

M- VELKÝ MATÝSEK STR.52

      malý Matýsek str.28-29

hv- POSLECHOVÉ SKLADY,POZNÁVÁNÍ NÁSTROJŮ

Poznávání hudebních nástrojů - YouTube

Hudební nástroje - rébus - YouTube

Hudební nástroje poznávačka - YouTube

BEZ DÚ

 

 indiánský den  je plánovaný na čtvrtek  10.6.- změna jen podle nevlídného počasí

14.6.PROBĚHNE FOTOGRAFOVÁNÍ OD  8 45

14.6. třídní schůzky online od 16 30

 

7.6.

 

Práce v hodině

ČJ- nový PS STR.30

- písanka str-35

žlutý PS  str.42-43

M- velký Matýsek str.51

  malý Matýsek str. 27

PL STR. 7

DÚ - Matýsek  STR. 27

AJ- zvÍřata

 

večerní online čtení přesunuto na denní školní čtení

 

 indiánský den  je plánovaný na čtvrtek  10.6.- změna jen podle nevlídného počasí

14.6.PROBĚHNE FOTOGRAFOVÁNÍ OD  8 45

14.6. třídní schůzky online od 16 30

 

 4.6.

Práce v hodině

M- velký Matýsek str.49-50

procvičování násobení a dělení

ČJ- žlutý Ps str.41

nový PS str.29

PRV- zvířata v lese

TV- pohybové hry

bez DÚ

připomínám v pondělí minitestík AJ-oblečení skupina Motalová

 

3.6.

Práce v hodině

ČJ- žlutý  str.40

 nový PS STR.28

písanka str.34

TV- pohybové hry

PRV- EKOSYSTÉM LES ps str.68

VV- dokresli prostředí zvířeti

bez DÚ

PÁTEČNÍ VÝZVA PRO NEZÁJEM ZRUŠENA

2.6.

Práce v hodině

Čj- žlutý PS STR.39

 • DIKTÁT – učebnice str.138 cv 1 – 4 věty
 • Nový PS str.27
 • Čtení čítanka str.104

M- velký Matýsek str.48

      Dú- malý Matýsek str.25

 

Pč – stavebnice- stavby

 

1.6.

Práce v hodině

ČJ - PS ŽLUTÝ STR.37-38

NOVÝ PS- STR.26-PŘEDLOŽKY

čtení- čítanka str. str.64 Teta Bergová.....

- ODPOVĚDI NA OTÁZKY ZA ČLÁNKEM

M- Velký Matýsek str.47

malý Matýsek str.24

procvičování násobení a dělení

HV- poslechové skladby

BEZ DÚ

31.5.

Práce v hodině

ČJ- Písanka str.33

 • ústně učebnice str. 138 cv.1 a
 • 5 vět napsat
 • Ve středu ze stejného cvičení bude diktát
 • slovní druhy – procvičování

M- VELKÝ Mates  str.46

       Malý Mates – str. 23

procvičování násobení a dělení

Dú -procvičování násobení a dělení

AJ MOTALOVÁ - Ps str.45-46 PROCVIČOVÁNÍ

AJ Korenčiaková: učebnice str.45(poslech); PS- str. 43,44/5; prosím za úkol udělat str. 45/7 a  46/1.

Děti z družiny  zítra přinést 30KPS: Č.

 

 

28.5.

práce v hodině

M -velký Matýsek st.45

      Malý   Matýsek STR.22

PRV-str.67

čj- PS NOVÝ STR 25

V PONDĚLÍ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

27.5.

práce v hodině

ČJ - PS žlutý str.36

nový PS STR. 24 SLOVESA

- slovní druhy

DÚ- číst nahlas

PRV PS- str. 66

VV- indiánské obydlí, postava člověka

 

páteční výzva

jsme krásně oblečení, jako když  jdeme do divadla

 

 

 

26.5.

Práce v hodině

Pč – ptáček z papíru-barvení skládání

čj - diktát str.141 cv.4 a,b - výběr 4 vět

      DÚ – PÍSANKA str.32

 • Slovní druhy- vyhledávání
 • PS str.23

Zítra testík slovní druhy-podstatná jména, předložky, slovesa

 M- velký Matýsek str.44

Procvičování násobení a dělení

25.5.

Práce v hodině

Čj- popis osoby

 • Čtení na pokračování
 • Vyhledávání slovních druhů a určování
 • Ps nový str.22
 • Zítra diktát str.141 cv.4 a,b - výběr 4 vět
 • Písanka str.31

m-MALÝ Matýsek str.20-21

DÚ malý Matýsek- str.21 cv.2

procvičování násobení a dělení

Hv- vytleskávání,2/4 takt

 

 

24.5.

Práce v hodině

M- velký Matýsek str.43

Procvičování násobení a dělení

ČJ- přepis str.140 cv.2

 • Příprava na diktát str.141 cv.4 a,b.
 • Písanka str.30
 • Ps – novy str.21
 • Čtení s porozuměním
 • DÚ- přepis cv.141 4 a

AJ – učebnice str.44, PS str. 44;    

I LIKE-I DON'T LIKE - Zařadit do kategorií (wordwall.net)

Foods - I like .... - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Anglický jazyk(Korenčiaková): Dnes jsme hráli Number Game: házeli jsme kostkami a spočítali výsledek, hádali jsme, jestli bude další číslo higher(vyšší), lower (nižší), nebo same (stejné).

Dělali jsme obrázky z geometrických tvarů (rocket, tower, flower, car, caterpillar, atd.). Obrázek jsme prezentovali: This is my picture. It´s a tower. I used one green square, one yellow triangle and one pink circle, atd.

21.5.

Práce v hodině

 

M- velký Matýsek str.41-42

ČJ-  slovní druhy – procvičování

ps str.20

V pondělí – hlasité čtení

Prv- vztah člověka k přírodě

TV- pohybové hry

 

Příští týden ve stejném režimu

 

20.5.

Práce v hodině

 Čj. Vyhledávání podstatných jmen, sloves, předložek v textu

Ps- str.19

DÚ- písanka str.29

Číst nahlas

 Prv- opakování hospodářských zvířat-pl

 

Vv-malovaní na textil- indiánské vzory

Zítra test vyhledávání podstatných jmen ,sloves a předložek.

 

VÝZVA NA PÁTEK

PRUHY,PRUHY,PRUHY

19.4.

Práce v hodině

M- Matýsek velký str. 40

DÚ- malý Matýsek str.19

PL č.5 – 1 sloupec

 Čj – PS nový str.18

 PČ- základní steh, výroba čelenky

 

 

18.4.

Práce v hodině

Matýsek velký str.38-39

 PL- 4- dokončení

 ČJ-ps nový str. 17

Věta jednoduchá ,souvětí žlutý PS str.35

DÚ  PÍSANKA STR.28

 Čtení na pokračování

 HV- délky not-procvičování

 20.5. SBĚR STARÉHO PAPÍRU

 Na zítra přinést jehlu s velkým ouškem

 

17.5.

Práce v hodině

-doplň bě,pě vě,mě PS STR.16

- vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu

M.PS str.37

Dú str.37 cv.3,4

Malý Matýsek str.18

- procvičování násobení a dělení

- AJ JÍDLO učebnice str. 43

Food - Práskni krtka (wordwall.net)

  Slovní zásoba – procvičování

Anglický jazyk (Korenčiaková): uč. str. 44, dělali jsme dialógy:

A: What do you like for breakfast?

B: I like pancakes for breakfast.

-stejně pro lunch a dinner; prosím, procvičovat.

DÚ: kdo neměl úkol na dnes, prosím dodělat (PS: str. 41)

DÚ: všichni: PS: 42/1

 

Do středy přinést jednobarevné tričko, které můžeme rozstříhat a na něj malovat

 

 

14.5.

Práce v hodině

M-PL číslo 3

Velký Matýsek str.36

Čj PS nový str.15

Vyhledávání podstatných jmen a sloves

PRV- ochrana přírody

Bez - DÚ

Od pondělí se učíme podle klasického rozvrhu hodin

Další Info mail

 

 

13.5.

Práce v hodině

Matýsek velký str.34, pracovní list č.3 první sloupec

Procvičování násobení a dělení

Čj- pracovní sešit  nový str.14

 Práce s textem -Text – místo názvu otazníky ????

Vyhledávání podstatných jmen

 DÚ - VV-vesmírná květina – přinést v pondělí do školy

PRV-  příroda

Ostrovy zapomenutého klidu - Boubinský prales - YouTube

Výzva na pátek

Den šílených účesů

M-PL číslo 3 Velký Matýsek

Čj PS nový

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk (Korenčiakova): 11.5. Včera jsme na online hodině dělali str. 42 v učebnici, prosím, procvičovat slovní zásobu. Budu ráda, když budou děti umět simulovat rozhovor v restauraci, např: A:pizza and chips, please.

B: Here you are!

Děkuji.

 

12.5.

Práce v hodině

První 2h samostatná práce

ČJ - PS nový str. 12,13 psaní souhlásek + vybarvení obrázku str.4/12

Čtení s porozuměním - Výlet do Vesmíru

 DÚ- na Teams český jazyk 2 dny

M- velký Matýsek S.tr-33

Procvičování násobení a dělení

PČ- KONÍK- SKLÁDANKA Z PAPÍRU

 DÚ- na Teams český jazyk

Na čtvrtek

Matýsek velký,pracovní list č.3

Čj- pracovní sešit  nový

Text – místo názvu otazníky ????

 

 

11.5.

Práce v hodině

M VELKÝ Matýsek str. 33

 malý Matýsek str.17

DÚ str.17 cv.3

ČJ – ČTENÍ   Eliáš a babička z vajíčka

  Nový PS str.11

          Na Teams matematika 2 dny

AJ – UEBNICE STR. 42 POSLECH

Procvičování slovní zásoby - jídlo

Jídlo - Spojte odpovídající (wordwall.net)

HV – ROZDĚLENÍ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

Hudební nástroje - základní rozdělení + nástroje strunné - YouTube

Středa

První 2h samostatná práce

PS nový str. 12,13  psaní souhlásek + vybarvení obrázku str.4/12

Čtení s porozuměním - Výlet do Vesmíru

 

 

 

10.5.

Práce v hodině

ČJ-psaní souhlásek uvnitř a na začátku slov  PS Str.10

M- Velký Matýsek  str.32

Násobilka 2,3 - Práskni krtka (wordwall.net)

PL č.2  druhý sloupeček

AJ- jídlo

PS STR.42 – KŘÍŽOVKA

Slovní zásoba

Jídlo - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Jídlo a pití – třídění (skolasnadhledem.cz)

Jídlo - Spojte odpovídající (wordwall.net)

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dnes jsme si povídali o jídle, poslouchali jsme písničky, a učili jsme se odpověď na otázku: Do you like? (Yes, I do; No, I don´t).

DÚ: PS: 41 -celá strana

video s Gogem: Gogo 28 Whose dress is it? - YouTube

Na úterý

Pracovní sešity  čj M- sešité

 M- pl č.2

čtení  Eliáš a babička z vajíčka

 

7.5.

Práce v hodině

Prv

 Ochrana přírody a krajiny - YouTube

 M- velký Matýsek str.31

      Čj- vyhledávání podstatných jmen a sloves v textu

    - přepis učebnice  str.139 cv.3

 Roztřiď slovesa a podstatná jména - Třídění skupin (wordwall.net)

 TV - Emil Zátopek –příběh sportovce

 

Příští týden se učíme podle online rozvrhu

 

6.5.

Práce v hodině

Čj-PÍSANKA STR.25

 

PODSTATNÁ JMÉNA, SLOVESA - Třídění skupin (wordwall.net)

 slovesa - Práskni krtka (wordwall.net)

DÚ M- Malý Matýsek str.16

 

VV- dokončení práce stromy

 

TV- Druhý sportů-Myšlenková mapa

 

Objednávka knih Albatros- přinést co nejdříve

 

Páteční výzva

Všude kam se podíváš, puntík na sobě máš

5.5.

Práce v hodině

ČJ-vyhledávání podstatných jmen v textu

 • Čtení s porozuměním
 • Myšlenková mapa-pohádka
 • PS NOVÝ str.9
 • DÚ- ČÍST NAHLAS

M-velký Matýsek str.30

Matýskova matematika, 6. díl – strana 30 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

M-PS LIST  č. 2 první sloupeček

 PČ-stromy- práce s papírem

4.5.

Práce v hodině

ČJ- vyhledávání podstatných jmen v textu

 

 PODSTATNÁ JMÉNA - Práskni krtka (wordwall.net)

 

Podstatná jména - Otevřít krabici (wordwall.net)

 

Měkké, tvrdé souhlásky - procvičování - Třídění skupin (wordwall.net)

 • Čtení s porozuměním
 • Čítanka Jak učesali vílu str.98
 • 104 Jak Pytlík pomáhal……
 • Přepis učebnice str.137 cv.3

DÚ- PÍSANKA str. 24

 

M- malý Matýsek str.15

 • Procvičování násobení a dělení
 • HV- poslech skladeb

 

Sraz žáků ráno 7 45 u lavičky

3.5.

Práce v hodině

Čj- písanka str.23

 • Poznáváme slovní druhy podstatná jména
 • Čtení čítanka str.81 a 85
 • Naučit básničku čítanka str. 80 Jarní říkadlo
 • Zítra zkoušení čtení

M- malý Matýsek str.11,12,14

DÚ- GEOMETRIE MALÝ MATÝSEK STR.13

procvičování násobilky

 

AJ-  UČEBNICE STR.41

Ps str.40- dokončení vět

Str.41-svůj vlastní popis oblečení

sraz děti po celý týden 7 45 u lavičky

Anglický jazyk (Korenčiaková): Den matek: https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng, slová k písničce přikládám v příloze. Tvorba pozdravu pro maminky. Seznámili jsme se s papouškem Maxem. Četli a poslouchali jsme text v učebnici na str. 41. Písemný úkol tento týden nedávám.

30.4.

Práce v hodině

M-malý Matýsek str.10

ČJ- ŽLUTÁSEK str.34

PRV- PTÁCI VE VOLNÉ PRÍRODĚ

Kdo nám létá na krmítko - YouTube

Ptáci České republiky, Pěvci - YouTube

Ptáci a život v jarním lese uprostřed města - YouTube

Doladit a poslat dú

V PONDĚLÍ PŘINÉST VŠE NA KONTROLU –PS,NOVÉ čj,M

Bude poslán Info mail

Učení podle klasického rozvrhu 

29.4.

Práce v hodině

Čj - PL na čtení Modrý poťouch

Nová čj PS – str.8

M- Velký Matýsek – 29

VV- DOKONČENÍ  POMŮCKY NEBE ,PEKLO

DÚ-TV- MŮJ OBLÍBENÝ SPORTOVEC 5 VĚT DO PÁTKU – POSLAT

Páteční výzva - čarodějník , čarodějnice

Na pátek

M-malý Matýsek

ČJ- ŽLUTÁSEK

 

28.4.

Práce v hodině

Pč- skládačka –ukázáno na hodině- v nově složce-vytvořit do pátku

ČJ nové PS   str.7

M Matýsek velký 28, další  2 sloupeček pracovní list 1

M-DÚ- strom- RÝSOVÁNÍ –ukázáno na hodině

Procvičování násobení a dělení

zitra přezkoušení násobení dělení  4

Na čtvrtek

PL na čtení Modrý Poťouch

Nová čj PS

Velký Matýsek

27.4.

Práce v hodině

ČJ-připravit PL na čtení PANÍ LÁRY FÁRY

PS STR.5 -6

M - Velký Matýsek str.26

PRACOVNÍ LIST NA MATEMATIKU –NOVÝ SEŠITÝ- VELKÉ ČÍSLO 1  1 sloupec

 Dú -Malý Matýsek STR. 9

Nutné procvičování násobení a dělení v čt bude přezkoušení

Aj-  Chit chat 1 Unit 8 Waxworks museum CB 40 - YouTube

      Učebnice str.40,  PS str.40

Hv- Pohybové vyjádření hudby

Na středu

-nové PS čj M

Matýsek velký

PL-skládačka – ukáži v hodině-skládaní čtverce

 

Anglický jazyk (Korenčiaková): Dnes jsme se seznámili s Gogom a viděli jsem video :Whose dress is it? : https://www.youtube.com/watch?v=xrqYnV7B1DY

a Gogova dobrodružství : https://www.youtube.com/watch?v=sgxNzSiO0-o&t=183s

26.4.

Práce v hodině

Velký Matýsek str.26

Matýskova matematika, 6. díl – strana 26 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Na teams matematika 2 dny

Čj- nový Ps str.3 - 4

DÚ – PÍSANKA STR.22

AJ- UČEBNICE STR. 39, POSLECH

Chit chat 1 Unit 8 Přivlastňování osobám CB 39 - YouTube

AJ (Korenčiaková)- přivlastňování  " ´s ", slovní hra str. 39.

Na úterý

připravit PL na čtení PANÍ LÁRY FÁRY

PRACOVNÍ LIST NA MATEMATIKU –NOVÝ SEŠITÝ- VELKÉ ČÍSLO 1

malý Matýsek

Nový pracovní sešit na čj -sešitý

 

 

23.4.

Práce  v hodině

M-velký Matýsek str.24 -25

čj- čtení pokračování Vítej Karle

diktát

Prv -PS- str. 64 -65

příští týden se učíme podle online rozvrhu

připravit  na pondělí nové pracovní sešit m + čj - sešité

Třída:

2.B

8:00 -8:45

I.

8:55 – 9:40

II.

10:00 – 10:45

III.

10:55 – 11:40

IV.

11:50 – 12:35

V.

Pondělí

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

MATEMATIKA

dívky

 

Aj-Korenciaková

AJ –Motalová

 

Úterý

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

 

AJ –Motalová

AJ-Korenciakova

 Do 10 30

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

Středa

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

 chlapci

 

 

MATEMATIKA

dívky

 

 

Čtvrtek

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

Pátek

 

ČESKÝ JAZYK

Všichni

 

MATEMATIKA

Všichni

 

PRVOUKA

Všichni

 

 

 

 

22.4.

Práce v hodině

Čj- opakování dě tě ně, souhlásek na konci a uvnitř slova

       Společné čtení VÍTEJ KARLE

 

Dú písanka str.21

 

VV- OBLIČEJ-koláž - látka, stříhání, lepení – dokončení práce

 

PRV- JARO- myšlenková mapa

 

PÁTEČNÍ VÝZVA- VESELÉ PONOŽKY

21.4.

Práce v hodině

PČ-OBLIČEJ-koláž - látka, stříhání, lepení-místo vlasů květiny

ČJ- procvičování tvrdých a slabik

Rozbor básně čítanka str.101

M- geometrie

Velký Matýsek str. 23

DÚ- ústní procvičování násobení a dělení

 

20.4.

Práce v hodině

Čj- procvičování párových souhlásek

Přepis uč.132 5 b

Čtení na pokračování

 DÚ Písanka str.20

M-velký Matýsek str.22

Malý Matýsek str.8 CV.1

Procvičování násobení a dělení

HV-rytmizace

Číst,číst,číst – nahlas

Přinést na Pč  zbytky látek- veselé barvy kdo má

19.4.

Práce v hodině

ČJ-PS tvrdé měkké souhlásky str.38 cv.a,b,str.39

-diktáty budou psát průběžně

Učebnice str.132 5a – doplnění a přepis

M-velký Matýsek str. 21

DÚ-Malý Matýsek str.7

AJ-učebnice 38 - oblečení

PS str.38

zítra pětiminutovka z matematiky násobení  dělení 2,3

 

15.4.

Práce v hodině

Čj- Pl souhlásky str. 15

Pl M- rozpracovaný DALŠÍ SLOUPEČEK

 Velký Matýsek str.20

PRV – hnízda ptáků PS str.63

Kukačka obecná (Cuculus canorus) - hostitel konipas horský (Motacilla cinerea) - YouTube

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Barn swallow, Rauchschwalbe, Dymówka, Деревенская ласточка - YouTube

Ptáci a jejich hnízda - YouTube

Kroužkování mladých čápů v roce 2020 | hnízdo Bohuslavice u Trutnova - YouTube

KOSÍ LÁSKA aneb Jak se líhnou kosi - podívejte se - YouTube

PONDĚLÍ SE UČÍME PODLE KLASICKÉHO ROZVRHU

Aj spojená

Přinést vypracované Pl a všechny rozpracované pracovní sešity

Velký malý fialový Matýsek, žluťásek, Ps dě,těně, písanku a,prvouku PS ,čítanku a český jazyk

 Anglický jazyk (Korenčiaková): Dobrý den, online hodiny pro deti, které nenastoupí do školy v ponděli 19.4. budou se mnou v pondělí a úterý, viz. kalendář. Těsím se, děti :).

15.4.

Práce v hodině

Čj- Pl souhlásky str. 14

 Pl M- rozpracovaný

Velký Matýsekstr.19

malý Matýsek str.6

Matýskova matematika, 6. díl – strana 19 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

ČJ- Pracovní sešit dě,tě,ně str. 37 – 8 cv 3a.b,c

DÚ PÍSANKA STR.18

VV- HRAJEME SI NA MODNÍ NÁVRHÁŘE-návrh nového kožíšku pro M + Z poslat do pátku

Na pátek

 Čj- Pl souhlásky str. 15

Pl M- rozpracovaný

 Velký Matýsek str.20

Prvouka

Výzva - Škola v pyžamu

 

14.4.

Práce v hodině

Pl M- rozpracovaný

Velký  Matýsek 18

Matýskova matematika, 6. díl – strana 18 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

DÚ str. 5 malý Matýsek fialový

Čj- Pl souhlásky str. 12 – 13

Žluťásek str.33 cv.13

PČ-stavba vytvořit –poslat foto 2 dny

Na Teams  čj- 2 dny

NA ČTVRTEK

Čj- Pl souhlásky str. 14 – 15

 Pl M- rozpracovaný

Velký,malý Matýsek

Pracovní sešit dě,tě,ně

 

13.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 11

M- Velký Matýsek str.17

M - pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25 – první sloupec

DÚ- DRUHÝ SLOUPEC 22+ 57

Matýskova matematika, 6. díl – strana 17 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Na Teams AJ 2 dny mohou psát obě skupiny

AJ- PS str. 36 – 37

DÚ nakreslit do sešitu  str.37 do obdélníku příšeru a popsat- 3 věty- na týden

NA STŘEDU

Pl M- rozpracovaný

Čj- Pl souhlasky str. 12 – 13

Žluťásek,Velký  Matýsek,malý Matýsek fialový

 

 Anglický jazyk (Korenčiaková)

Dobrý den, dnes jsme na hodině hráli hru- Guess the monster, procvičovali jsme otázky (Has it got long legs? Has it got long arms?) , je to str. 35, DÚ : PS: 35/3,úkol mi nemusíte fotit a posílat, je to na upevnění si učiva z hodiny. 

Včera jsme dělali pracovní listy  Spring, jsou také na MS teams, zase- je to na upevnění si učiva z hodiny, prosím, , domácí úkoly nejsou k testování, ale k upevňování učiva pro děti, na procvičování. To , co děláme na hodině, se snažím poskytnout, ať si to děti mají možnost procvičovat. Jestli to děti odevzdají, můžou dostat 1 (nemusí). Když budu chtít odevzdané práce, určitě to zdůrazním. 

Dekuji mockrát, Korenčiaková

12.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 10

ČJ-měkké tvrdé slabiky str.37

DÚ-  písanka str.17

M- procvičování násobení a dělení

Matematika na Teams – 2 dny

AJ- Učebnice str.36

Aj (Korenčiaková): uč. str. 35, pracovní listy- Jaro (Spring, viz. příloha).

Na úterý

Čj -pl list- str. 11

M - pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25

Velký Matýsek

9.4.

Práce v hodině

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 8 - 9

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký Matýsek str.16 , rozpracovaný pracovní list

SAMOSTATNÁ PRÁCE

Prv- domácí ptáci PS str.62,UČEBNICE STR.54 - 55

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

Na pondělí

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSKY  NA KONCI SLOVA – 10 - 11

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký a malý Matýsek, pracovní list sčítání odčítání dvouciferných čísel

První příklad 56 – 25

Zkoušení násobení a dělení 2,3

Číst,číst,číst

 

8.4.

Práce v hodině

M- Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý str.4

 Velký Matýsek str.15

DÚ  ROZPRACOVANÝ PRACOVNÍ LIST MATEMATIKA  CELÝ SLOUPEC ZAČÍNÁ 38 + 5,KONČÍ  19 +  =24

DŮLEŽITÉ PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ – V PONDĚLÍ ZKOUŠENÍ

 Čj- PL ČJ –SOUHLÁSKY  NA KONCI SLOVA STR.6

Prv- přečíst stromy na jaře  str.47

VV – POSLAT DO PÁTKU MŮJ ERB -  vysvětleno na hodině

ČÍST,ČÍST,ČÍST

Na pátek

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA – 8

ČJ-měkké tvrdé slabiky

Velký a malý Matýsek, rozpracovaný pracovní list

prvouka

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

7.4.

Práce v hodině

M- Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý str.3

 Velký Matýsek str.14

 Čj- PL ČJ –SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA STR.6

       Na Teams čj- 2 dny

PČ + VV – POSLAT DO PÁTKU MŮJ ERB -  vysvětleno na hodině

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

Na čtvrtek

Čj- PL ČJ – SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA –  str.7

ČJ-žluťásek

Velký a malý Matýsek, rozpracovaný pracovní list

 

 

 

 

Třídní schůzky online  12.4.  od 16 30

6.4.

Práce v hodině

 ČJ- PS ŽLUTÁSEK str. 32

    PS TVRDÉ MĚKKÉ SLABIKY-  str.36 c,d

DÚ-písanka str.16

M-FIALOVÝ VELKÝ MATÝSEK str.13

Matýskova matematika, 6. díl – strana 13 – Matýskova matematika (matyskova-matematika.cz)

Geometrie 2. ročník - Najít shodu (wordwall.net)

Procvičování násobení,dělení

PL- pokračování  první příklad  16 + 6

Na Teams matematika  - 2 dny

Aj- str.35 popis broučků -Motalová

DÚ – NA TÝDEN PS Str..35 CV.3- ODPOVĚDĚT NA VĚTY

HV- samostatná práce – poslat do čtvrtka PL rozdělení hudebních nástrojů

Na středu

Pokračování M PRACOVNÍ LIST

Fialový Matýsek malý + velky

PL ČJ –SOUHLÁSTKY  NA KONCI SLOVA STR.6 - 7

 

 

31.3.

Práce v hodině

Žlutásek str.31

m- fialový  velký Matýsek str.12

 PČ  Jak zdobit vajíčka voskem a voskovkou. Kraslice. - YouTube

PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

NA ÚTERÝ

PS ŽLUTÁSEK, PS TVRDÉ MĚKKÉ SLABIKY

m-FIALOVÝ VELKÝ MATÝSEK

 

 

30.3.

Práce v hodině

Aj (Korenčiaková): Píseň B-U-N-N-Y: https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

Násobilkové kolečko 3

M - Pl sčítání  s přechodem přes 10 první příklad 59 + 9

Čj- pl str. párové souhlásky  str.5

Ps- tvrdé měkké slabiky str.36 cv.1 a,b

 dú - Písanka str.14

AJ- Obrázkový slovníček  unit 7

Have got / has got - Quiz (wordwall.net)

Na Teams hospodářská zvířata – 2 dny

Na středu

Žlutásek

m- fialový  velký Matýsek

29.3.

Práce v hodině

Aj (Korenčiaková): Píšeň Easter (track 55); DÚ: udělat velikonoční pozdrav str. 70, použit výrazy: Happy Easter dad and mum, grandma and grandpa, my friend, my brother and sister;  From Zuzka, Jirka.

M-PS fialový Matýsek VELKÝ str. 9 – 10

Pracovní list dokončení + -

ČJ-Pl str. 4- změna souhlásek

ČJ- žluťásek str.30

Dú- písanka str. 14

AJ –The body rap str. 34 – POSLECH PÍSNĚ

PS str.34 CV.1

Úkol na Teams 2 dny

Na úterý připravit

Násobilkové kolečko 3

M - Pl sčítání  s přechodem přes 10 první příklad 59 + 9

Čj- pl str. párové souhlásky  str.5

AJ- Obrázkový slovníček  unit 7

 

29. 3. 2021

AJ (DVO) -Téma - Moje rodina - opakování - učebnice str. 32 ; PS str. 33/cv. 3, chvilka na kvíz-  B - procvičeno na online výuce

 DÚ - PS str. 31/cv. 8; str. 32/cv. 2

 

26.3.

Práce v hodině

M-fialový Matýsek str.8

ČJ-dě,tě,ně str,35

PRV- ps str. 60-61

www.youtube.com/watch?v=QnuzTxmmW8Y

Bez DÚ,DOPORUČENO ČTENÍ

Připravit na ponděli

PS fialový Matýsek VELKÝ

Pl str. 4- 5 –změna souhlásek

ČJ- žluťásek

 aj- učebnice,sešit

rozvrh bez změn

25.3.

Práce v hodině

 ČJ - Pracovní list  z str. 3 souhlásky párové – z nových pracovních listů

Ps  měkké tvrdé slabiky str.34 cv. 2b,3

M- Fialový velký Matýsek str.7

 fialový malý Matýsek 1 - 2

Dú- fialový malý Matýsek  str.2

VV- vitráž sněženka  poslat do neděle

Prv - Hospodářská zvířata přečíst  uč str 52 -53

 Připravit na pátek

PS fialový Matýsek VELKÝ

ČJ- žluťásek

prv - ps

24.3.

Práce v hodině

Oblíbená knížka- čtení ukázek

Pracovní list  z str.2 –souhlásky párové – nové pracovní listy

 DÚ PL str.2 cv.7,8 doplňování d,t

M-pl první příklad 26 + 30

Matýsek malý zelený str.48

Velký fialový Matýsek str.6

PČ-vystřihování králík samostatná práce do pátku ukázat

Připravit na čtvrtek

Pracovní list  z str. 3 souhlásky párové – z nových pracovních listů

Fialový velký a fialový malý Matýsek, pracovní list rozpracovaný

23.3.

Práce v hodině

M-PL první příklad 77 - 40

Matýsek- velký fialový str.5

Na Teams matematika – 2 dny

Čj- PS procvičujeme slabiky str.34

HV- MŮJ OBLÍBENÝ ZPĚVÁK -4věty-poslat do pátku.

AJ- PS str.33

Procvičování hlásek uvnitř slova a na konci slova

Připravit na středu

Oblíbená knížka- budeme číst ukázky

Pracovní list  z str,2 -3 –souhlásky párové – z nových pracovních listů

M-pl první příklad 40 + 36

 

22.3.

Anglický jazyk (Korenčiaková)

Dobrý den,

Báseň "Spring" (viz. příloha). Podtrhněte si 4 slovíčka na nakreslete je.

Text " My friend is a monster". Vyslechněte si text, je to track 49, stáhnout si to můžete na https://uloz.to/file/nnJVtVpRpC9p/chit-chat-1-cd-1-zip.

 

Práce v hodině

M-PL první příklad 71 + 10

Matýsek- velký fialový str.4

Procvičování násobilky

DÚ- malý zelený str. 47

Čj- písanka str.13

Žluťásek str.29 

Na Teams čj do úterý

AJ učebnice str.30 druhý příběh

Opakování B str.32

DÚ CV.2 DOPLNIT VĚTY –NA TÝDEN

Další výukové materiály u asistentky Terky-rodičům byl poslán

mail- vyzvednout prosím do úterý – děkuji

Na úterý

M- Velký fialový Matýsek, pracovní list z dnešního dne 

čj- PS procvičujeme slabiky

 

19.3.

Práce v hodině

M- malý zelený 46

ONLINE procvičování násobení a dělení

ČJ-pracovní list  první slova do Prahy 2 sloupečky

      PS DĚ,TĚ,NĚ STR.31

Prv –PS str.59

Prezentace jaro

Připravit na pondělí

M-PL první příklad 71 + 10

Matýsky- velký fialový, malý zelený

Čj- písanka

Žlutásek

PS –dě,tě,ně

Dlouhodobě ČÍST,ČÍST,ČÍST

PŘIPRAVIT SI KNIHU NA PŘÍSTÍ TÝDEN,BUDEME SI POVÍDAT A ČÍST UKÁZKY Z KNIH

18.3.

Práce v hodině

M-Matýsek velký fialový,zelený malý

Dú fialový Matýsek str.3 cv.3,4

-ČJ -  PS – Žlutásek str.28, PS DĚ,TĚ,NĚ str. 30

VV-samostatná práce- nakreslit 3 první jarní květiny – do neděle

Připravit na pátek

Prvouku

Matýsek velký fialový a malý zelený

ČJ-pracovní list  první slova do Prahy

V pátek 4 hodina třídnická - účastní se  celá třída

17.3.

Práce v hodině

M- Pl  matematika první příklad ( 70 + 10) + 8 -na stránce jsou delfíni a mašle -strana s delfiny

procvičování násobení 2

CJ- PL na dě-tě-ně str.20-první slova  chová se statečně

ČTENÍ ČÍTANKA STR. 74 Náš Jakoubek

Bez dú

PČ- želva- samostatná práce - poslat foto do pátku

číst,číst,číst

Připravit na čt

M-Matýsek velký fialový,zelený malý

 PS – Žlutásek PS DĚ,TĚ,NĚ

16.3.

Práce v hodině

M-fialový Matýsek str. 2

DÚ zelený Matýsek cv1 str. 43

Čj-Ps žlutásek  str.28 cv.8

    PS dě,tě,ně str. 29

AJ- PROCVIČOVÁNÍ VĚT I have got

Učebnice str.30 -Sarah

PS st.30 cv.6 ,31 cv.7,8

Na Teams Aj do pátku – PÍŠÍ OBĚ SKUPINY

Na středu připravit

Pl  matematika první příklad ( 70 + 10) + 8 -na stránce jsou delfíni a mašle

M- PL na dě-tě-ně str.20-první slova  chová se statečně

 

 

15.3.

Práce v hodině

M- Fialový velký Matýsek str.1

malý zelený Matýsek str.42

čj- žlutásek

DÚ- str.27 CV. PŘEPSAT NA ŘÁDKY do slov se smějí.

CJ PL-  procvičování probraného učiva  str.51

AJ- poslech písničky How many str.29

Str.30 –read and answer

PS str.29.cv.4 - doplnění vět

Ps str. 30 přiřazování vět

Za DÚ přepsat spojené věty- na týden do další hodiny

Matematika na Teams do středy

Večerní čtení  19 30

Na úterý

Matematické násobilkové kolečko 2

Čj- pracovní sešity,dě,tě,ně,žluťásek

M-velký Matýsek fialový,malý zelený Matýsek

12.3.

Práce v hodině

Velký Matýsek  str.64

Čj- žlutásek str.27,cv.6 přepsat na řádky

 Sešit bě,pě,vě str.28

Prvouka PS str.58

bez DÚ

Večerní čtení  19 30

 Na pondělí

 Fialový velký Matýsek

Malý zelený Matýsek

CJ PL-  procvičování probraného učiva  str.51

11.3.

Práce v hodině

Čj- PS měkké tvrdé slabiky str.27

      Ps žlutý str.26

M-velký Matýsek str.62–slovní úlohy

DÚ- str.63 cv.1,2

Malý Matýsekstr.41

VV- rodina zvířat

Na pátek

 Prvouka

M-PL ze středy-první příklad 23 -8

Velký Matýsek

ČJ  -žlutý PS

 

10.3.

Práce v hodině

Pč- vyrobit slepičku z papíru-ukázka na hodině -do pátku

Pl- čj Opakování- na obrázku panáček str.46

Žlutý PS str.25

DÚ- str. 25 cv.2

PL- odečítání s přechodem pes desítku první příklad 22 – 3

PČ- vytvořit slepičku z papíru -samostatná práce foto poslat do pátku

 

Připravit na čtvrtek

Velký malý Matýsek

Čj- pracovní sešity-žlutý,dě,tě,ně

9.3.

Práce v hodině

M -pl + - do 100 s přechodem přes 10  První příklad je 56 + 8

Dú-Malý Matýsek str.40

Čj- Souhlásky měkké str.45 – na obrázku ptáček

  PS  tvrdé měkké slabiky str.26

A J - Motalová

PS str.28,29cv.3

   učebnice str.29

Family

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

have got

https://www.youtube.com/watch?v=O5a84ctBpJ0

Hv- samostatná práce na týden-vybrat si hudební nástroj ,najít informace,napsat 5 vět,poslat

Slovíčka na Teams do pátku, mohou vyplnit všichni

Kvízy na Teams vypracují děti samostatně,vidím čas jak dlouho  úkol vypracovávají

 19 30 –čtení na dobrou noc

Na středu připravit

Pl- čj Opakování- na obrázku panáček str.46

PL- odečítání s přechodem pes desítku první příklad 22 - 3

 

 

8.3.

Všem ženám přeji krásné MDŽ

Práce v hodině

Čj-procvičování tvrdých měkkých slabik online

-DĚ,TĚ,NĚ ps Procvičujeme měkké tvrdé slabiky str.25

DÚ Písanka str.13

online procvičování

 ÚKOL Teams dě,tě,ně do středy

M-velký Matýsek str,60-61

Malý Matýsek str.39

 online procvičování

AJ-  skupina Motalová

UČEBNICE STR, 28 FAMILY PHOTOS

POSLECH  45 

 • DÚ- NA TÝDEN nakreslit rodinu zvířat a anglicky popsat vyfotit, poslat na mail

ČTENÍ NA DOBROU NOC   NA TEAMS 19 45 –NEPOVINNÉ

 • Čte paní učitelka

Na úterý připravit

M -pl + - do 100 s přechodem přes 10  První příklad je 56 + 8

Čj- Souhlásky měkké str.45 – na obrázku ptáček

 

 4.3.

ROZVRH HODIN-vice info v mailu

Třída:

2.B

8:00 -8:45

I.

8:55 – 9:40

II.

10:00 – 10:45

III.

10:55 – 11:40

IV.

11:50 – 12:35

V.

Pondělí

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

MATEMATIKA

dívky

 

Aj-Korenciaková

AJ –Motalová

 

Úterý

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

 

AJ –Motalová

AJ-Korenciakova

 Do 10 30

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

Středa

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

MATEMATIKA

 chlapci

 

 

MATEMATIKA

dívky

 

 

Čtvrtek

 

MATEMATIKA

dívky

 

MATEMATIKA

chlapci

 

ČESKÝ JAZYK

dívky

 

 

ČESKÝ JAZYK

chlapci

 

Pátek

 

ČESKÝ JAZYK

Všichni

 

MATEMATIKA

Všichni

 

PRVOUKA

Všichni

 

 

Ke stažení:
Download this file (Happy Mother´s Day.docx)Happy Mother´s Day.docx[ ]11 kB
Download this file (Poem Spring.odt)Poem Spring.odt[ ]10 kB
Download this file (Spring 3.docx)Spring 3.docx[ ]136 kB