Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 20. - 24.11.2017

Český jazyk:

Matematika:

Prvouka:

Anglický jazyk:

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 13.11 - 16.11. 2017

17. 11. Státní svátek

Český jazyk: 13.11. Opakování- věta, co víme o větě, druhy vět podle znamének na konci, skupinová práce - pracujeme s větou,

                            PS 9/3- samostatně, do sešitu 45/10 - 2 věty

                  14.11. uč. 47/1,3, DÚ - napiš 3 oznamovací věty, čítanka str. 60 - 61, písanka str. 14

                  15.11. uč.48/1, 1b - do sešitu , 49/2, písanka str. 15, čítanka str. 62

                  16.11. uč. 49/3, 3b - skupinová práce, procvičování vět oznamovacích, rozkazovacích, vyznačování začátku a konce věty,čítanka str. 63 - 64, 

                            dramatizace pohádky O veliké řepě, písanka str. 16

Matematika: 13.11. Počítáme do sešitu - +- 20, str. 40/1,2 samostatně, opakujeme +- 20, rozklady

                   14.11. ŠS - vymýšlíme slovní úlohu na sčítání, 41/1,2 společně, skupinová práce- matematické doplňovačky

                   DÚ - 41/6

                    15.11. 42/1,2 společně, 3,4 samostatně, společná kontrola, procvičujeme sčítance, součty, menšence, menšitele

                    a rozdíly , procvičujeme na tabuli                                       DÚ- 42/5

                     16.11. str. 43/1 samostatně, společná kontrola, ŠS - sčítance, součty, menšence........

Prvouka: 13. 11. uč. str.19 - stěhovaví ptáci, zápis do sešitu, popisujeme ptáka, PS - dokončení str. 21

              16.11. Opakujeme savce, ptáky, ryby , PS - 24/1,2

                        V pondělí písemné opakování.

Anglický jazyk:

Pracovní činnosti : Na příští hodinu 21. 11. přinést malou skleničku ( může být od zavařeniny apod. ),  širší svíčku, barevnou stuhu, pokudˇ máte různé nalepovací ozdoby, flitry apod., barevný motouz, který se používá při balení bonboniéry, kdo má, tak umělé květiny ( malé květy ) - budeme vyrábět dárek k vánocům.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Učivo týdne 6.11. - 10.11. 2017

Český jazyk:6.11. uč. 42/2, 42/2 b - skupinová práce

                7.11. uč.44/5 napiš do sešitu 4 věty, DÚ 43/4, opakování o větě, čtení . zkoušíme recitaci, čítanka str. 46 - báseň, písanka str. 9

                8.11. uč. 44/6 -  sešit do dvou sloupců,44/7 - skupinová práce, věty napsat i, DÚ PS 8/1, písanka str. 12, čítanka str. 46 - 47

                9.11. uč. 44/9,45/10,11,12,čítanka str.58 - 59, písanka str. 13 - DÚ

              10.11. uč. 46/1 - opakování druhy vět, vypravování o obrázcích, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 6.11. Písemná práce, 36/1,2 samostatně            DÚ- 36/3 na 7.11  36/4 na 8.11.

                    7.11. 36/5 samostatně, 37/1,2 společně, 37/3a,b,c samostatně na známky

                   Čtvrtek 9.11.- geometrie, přinést špejle

                     8.11. 38/1 společně, 38/4 společně na tabuli, 38/2 samostatně, procvičujeme +- 20 na interaktivní tabuli 

                    DÚ-38/3

                     9.11. str.82/1,2,3, do sešitu- značení bodů, hledání společných bodů pomocí špejlí

                  10.11. 39/1 a, b, c, d samostatně na známky, 39/2,3 společně, pracovní listy

Prvouka: 6.11. str.16 učebnice- savci, zápis do sešitu, nalepení a popis savce     DÚ- str.21 rozlušti názvy zvířat

               9.11. učebnice str.18 podzimní rybník, zápis do sešitu, PS - str.15

Aj (Pauchová) - uč.str.11 - opak.číslovek do 20, PS str.11/3, str.13/7 - DÚ

Aj ( Babická )  - vybavení místnosti- furniture, dokončit str. 10 v PS

Učivo týdne 30.10. - 3.11. 2017

Posílejte peníze na výlet 300,- Kč - přihlášení účastníci a peníze za fotografování /kalendář, kalendář + 3 fotografie/ - do konce týdne

30.10. - 2.11. - sběr starého papíru

6.11. v 17.30 třídní schůzky, prosím všechny o účast - hodně informací pro všechny

6.11. v 17.00 - nová budova - schůzka s výchovnou poradkyní pro rodiče , kteří mají děti s nutností výchovných opatření a potřebují konzultaci- v případě návštěvy kontaktujte paní Šilerovou předem emailem

Český jazyk: 30.10.uč. 39/1,40/2,40/3 - 2 věty, 40/4

                  ve čtvrtek písemná práce - přepis, psaní velkých písmen u vlastních jmen, řazení slov podle abecedy

                  31.10.uč. 40/5 , 40/3 - poslední věta do sešitu, zkoušení básně Krokodýl, čítanka str. 40 - 41,str. 43 - přečíst básně a jednu se naučit         

                   zpaměti na úterý 7.11.

                   1.11. uč. 41, čítanka 41-42, písanka str. 6, DÚ str.7

                   2.11. čtvrtletní písemná práce, čítanka str. 45,písanka str.8

                   3.11. uč. 42/1 - věty do sešitu, 42/2, Honzíkova cesta

Matematika: 30.10. Pracovní listy- doplňujeme +-, str.30/6 společně, 31/1 samostatně do šk.sešitu        DÚ- 30/5 domácí sešit

                   Zítra geometrie, přinést pravítko a ořezanou tužku č. 2

                   31.10. O rýsování, jak rýsujeme, str. 82/2,3,4,5 společně, 82/6 rýsujeme do sešitu

                     1.11. str.31/2,3,5 samostatně, společná kontrola, 31/6       DÚ - 31/4

                      2.11. str. 32 - 34 - hra, skládačka, 35/1,2 společně             DÚ - 35/4a,b,c

                      3.11. skládačka- lepení, 35/3 společně, 35/5, 36/6 skupinová práce

                     V pondělí 6.11. - čtvrtletní písemná práce, počítání do 20 +-, rozklady

Prvouka: 30.10. Doděláváme pr.sešit str. 19, str.20, do sešitu malujeme strom a zapisujeme, co děláme v lese.

               Na 2.11. donést obrázek vystřiženého savce a ptáka - DÚ

               2.11. Prevence v oblasti dopravní výchovy od MP Praha

Angličtina: p.uč.Babická Opakovat slovní zásobu z první lekce, číst nahlas komiks na straně 9, příští týden bude opakovací  test za první lekci - pozdravy, čísla, barvy, školní pomůcky

AJ (Pauchová) - uč.str.10 a 11 (slovíčka - nábytek, počítání do 20, DÚ - vyplnit obrázkový slovník)
                        PS str.10

          

__________________________________________________________________________________________________________

              

Učivo týdne 23.10 - 27.10. 2017

Pozor: Ve škole se vyskytly vši. Prohlédněte dětem hlavy.

25.10. - fotografování pro  přihlášené zájemce, proběhne čtenářská dílna v rámci hodiny čtení - přinést knihu, kterou čteme doma

26.a 27.10.2017 podzimní prázdniny . ŠD pro zájemce v ZŠ Ratibořická

31.10. - 2.11. sběr starého papíru

Český jazyk :  23.10. sloh - uč. str.37/5,6 - zdravíme, děkujeme, umíme poprosit

                   24.10. uč. 38/6 - dokončení, 38/7 , čítanka str. 39 - 40, báseň Krokodýl, krokodýl - naučit zpaměti na 31.10.

                   25.10. uč. 39/8,9, čtěnářská dílna

Matematika : 23.10. str.28/1,2,4 společně, 5,6 samostatně    DÚ- 28/3

                    24.10. str.28/1  29/1,2,3a, 3b samostatně        DÚ 29/4

                     25.10. pracovní listy- sčítání do 20, str.30/1,2,3 na tabuli,  30/4 samostatně, přes prázdniny opakovat +- 20

Prvouka : 23.10. kontrola testu, báseň

Anglický jazyk:p.uč. Babická -Procvičujeme názvy vyučovacích pomůcek. Děláme rozhovory ve dvojicích podle vzoru v učebnici - str. 8. PS str. 8

AJ (Pauchová) - uč.str.8,9, PS str.8,9, minirozhovory dle uč.str. 8

_______________________________________________________________________________________

Učivo týdne 16.10. - 20.10. 2017

Na Vv koupit anilinové barvy.

Příští týden: 26.10. a 27.10 jsou podzimní prázdniny.Pro zájemce je připravena školní družina v ZŠ Ratibořická.V případě zájmu si rodiče zjistí podrobnosti přímo v

dané ZŠ.

Český jazyk: 16.10. PS 7/1, DÚ PS 7/2,perfektně naučit abecedu, uč. 33/4 c,d, 

                  17.10 .uč. 34/5 d, 7c,d,e, 8/d, DÚ PS 7/3, čítanka str. 33 - 34

                  18.10. uč. 35/11,12,13, 36/14, DÚ PS 7/4, čítanka str. 35 - 37, písanka str. 5

                  19.10. procvičování abecedy - řazení podle jména, příjmení - ve skupinách, kontrolní práce - řazení podle abecedy,čítanka str. 37 - 39

                  20.10. opakování řazení podle abecedy, sloh - uč. 36-37, 37/2 - ve skupinách, 37/3,4, čtení - Honzíkova cesta

Matematika: 16.10. str.23/1,3,6 společná práce, 23/2 samostatně, 23/5 na tabuli   DÚ- 23/7

                   17.10. školní sešit str.24/4 slovní úloha, str.24/3 samostatně, 5 společně, procvičování rozkladu   DÚ - 24/2

                   18.10. str.25/2,3,5 společně na tabuli, 25/6 samostatně                          DÚ - 25/4

                   19.10. 25/1, 26/2,4 samostatně, 26/3 na tabuli, 27/3 samostatně, opakujeme rozklady, +- 20     DÚ- 26/1

Prvouka: 16.10. učebnice str.12  PS str.17- doplňování , ve čtvrtek test             DÚ- na 23.10 naučit básničku uč. str.12

                             19.10. Test- opakování podzim

Anglický jazyk: p..uč.Babická Upevňujeme slovní zásobu - barvy, čísla 1-12, školní pomůcky. Učebnice str.7+ PS str.6 dokončit, na str. 7 vypracovat cvičení 3 - zakroužkovat správnou větu

AJ (Pauchová) - uč.str.7 (pokyny, zdvořilost), PS str.7 + 8/5 - DÚ

Pracovní činnosti: Na příští hodinu přinést 3 různě velké brambory, různé přírodniny - listy, šípky, kaštany ( nemusí být všechno ), zbytky vlny, koření - hřebíček, tenký drátek - bužírku, párátka

Fotky z tandemové výuky 12. 10. 2017