20.11.

Učivo

M- oprava písemné práce, činnost u IT, číselná řada

PS - str. 39/2 - dokončení druhé tabulky, 3,8

ČJ - diktát vět, uč. str. 48/1a,b,  str.49. /2,4 - tabulka Pamatuj si! 

DÚ - str. 49/ 3a - jen tři věty. Napsat do sešitu ČJ - D

Pís. str. 25 - celá

Čt. str. 45  - číst za DÚ

AJ - školní potřeby, uč. str. 10, PS - str. 10/2. Učíme se písničku o sněhulákovi.

 AJ - pí. Dvořákové

Nová slovní zásoba - čísla 13 -20

Uč. str. 11, PS - str. 11/4

DÚ - PS - str. 10/2

INFO

Zítra 21.11. - vánoční fotografování

Zítra 21.11. - třídnická hodina

Pozor!!!

29.11. - pojedeme do svíčkárny v Šestajovicích.

Cena za vstup  činí 75,- kč

V ceně je zahrnuta přednáška o výrobě svíček, praktická dílna pro děti, balíček pro děti s překvapením. 

Pojedeme městskou hromadnou dopravou. Děti budou mít průkazku na autobus nebo 2 platné lístky do autobusu.  Batůžek se svačinou.

Předpokládaný příjezd mezi 11:45 - 12:00 hod. 

Děti mohou nosit peníze od zítřka.

 


 

 

 

 19.11.

Učivo

ČJ - str. 48 - ústně.

Tabule - druhy vět, sešit Š - opis vět.

M - písemná práce - opak. -,+ do 20. Matematické smyčky.

Čt - Honzíková cesta. Pís. str. 24 - celá. DÚ - dopsat písanku, kdo nestihl.

 

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

18.11

Učivo

ČJ - str. 46,47 - věty oznamovací

PS - str. 8

DÚ - napsat 5 oznamovacích vět do sešitu D

ČT - dopis pro babičku - vypravování

Pís. str. 23 - celá

M - str. 38/1,2

DÚ - str. 38/3,4,5

PRV- str. 25 -celá . Písemné práce kdo nepsal.

PČ - podmořský svět.

INFO

19.11.-  21.11. sběr starého papíru

21.11. - vánoční fotografování dětí 

21.11. - třídnická hodina- konec vyučování ve 12:30h 

 

 

ŠvP

 11.11. Děti jsou v pořádku, byly na procházce po okolí, stavěly domečky, počasí +3 stupně, sluníčko, modrá obloha.winkcoollaughing

 12.11. Děti si užily trochu sněhu, napadl poprašek, měly túru, všichni jsou v pořádku

13.11. Dnes si to všichni užili, hry ve sněhu, stavění sněhuláka, super🤣😉

14.11. Vše ok, děti si užívají.cool    


.7.11.

ČJ - Věty rozvité. Seřazování slov ve větě.

uč. str. 44/9 - ústně. Pyramida - společně na tabuli.

Diktát krátkých vět. Vlastní jména.

Čtení - str. 40,41

Psaní - str. 22 - q,Q

M - test na rozklady - sčítání do 20

matematické bingo

PS - str. 36/1,2

      str. 37/ 3a

DÚ - str. 36/3,4 na zítra

Připomínám - zítra máme geometrii. Přinést sešit na G, pravítko , tužku č. 3

 

INFO

Zítra přinést veškeré doklady na školu v přírodě + pohledy. Kdo by chtěl poslat i léky, které dítě užívá, může.

Přibalte dětem papírové kapesníky, malé balení vlhčených ubrousků, plátěný šátek na společenskou hru.

 

V pondělí 18.11. třídní schůzky od 17:30h

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

6.11.

Učivo

M - PS - str. 37/1,2 . Soutěž na družstva. Kontrola úkolu.

Společné počítání na tabuli s číslem 17,18 + práce s papírovými kolečky.

DÚ  str. 37/5

ČJ - Věty.

Uč. str. 44/5, 6 - ústně

            44/ 5 - písemně do šk. sešitu

Pantomima - podle obrázků ukazujeme to, co osoby, zvířata nebo věci dělají. Seznámení se slovesem formou hry.

ČT - Krokodýl. Jak namalovat strom. DÚ - číst str. 40,41

Pís. str. 21 - celá

AJ - pís. test, nová slovní zásoba -školní vybavení

Uč. str. 10 - poslech, opakování slovní zásoby - pohybová hra

PS - str. 10/1 - za DÚ na 20.11

 

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - uč. str. 10

PS - str. 9 - celá

 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

5.11.

ČJ - uč. 42,43 - věty

Tvorba vět rozvitých. Seznámení s větou oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Tabule.

ČT - O ježkovi str.37,38,39.

DÚ -str. 40 -Krokodýl - naučit se číst

M - pětiminutovka

PS - str. 31/4,5,6,

DÚ - str. 35/1,2,3

INFO

Zítra píšeme malý test z angličtiny. Opakovat slovní zásobu i psát.

Děti mohou nosit dokumenty i připravené pohledy na školu v přírodě. Pohledy vložit do obálek, aby si je děti nepřečetly. ( tajná mise) Děkuji

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

4.11.

Učivo

ČJ - učivo o větách

Uč. str.42, cv. 1 - ústně. DÚ - napsat cv. 1 do sešitu D

Práce na IT. 

ČT - vypravování o kolibříkovi + dokument na IT

PS - str. 8 cv. 1

Pís. str. 19

M - PS - str. 30 -celá, 31 / 1,2

DÚ - str. 31/3

PRV - ochutnávka ovoce a zeleniny, třídění zeleniny

PS - str. 24 - ústně

DÚ - na pátek 8.11 str. 24 -celá

V pátek budeme psát písemnou práci na téma PODZIM

 

 INFO

18.11. třídní schůzky v 17:30h

Děti mohou nosit veškeré dokumenty na školu v přírodě.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

25.10.

Učivo

M - geometrie, druhy čar, body.

IT, PS - str. 83 - celá

DÚ - M -  str. 32,33,34 - obrázek

PRV - ovoce a zelenina na podzim, hra "KUFR" 

PS - str. 22, uč. str. 22,23,24,25

DÚ - str. 23

ČT - čít. str. 37,38 - pročítat o prázdninách

Pís. str. 18 - opis na známky

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

11.11. - 16.11. - škola v přírodě

 

Přeji krásné podzimní prázdniny.

Kateřina Laluhová

 

23.10.

Učivo

M - počítačová učebna - seznámení

ČJ - opakování abecedy, řazení slov, ústně i písemně do školního sešitu

ČT - čítanka str. 35-37 na známky

Honzíková cesta - filmová ukázka

HV - Ježčí parta. Hádaly se houby. Houslový klíč, seznámení se stupnicí.

AJ - opakujeme slovní zásobu - školní potřeby, rozhovory, tichá pošta, poslech

uč. str. 8,9

PS - str. 7/6  str. 8/7 - dokončit za DÚ

Příští hodinu malý test. Naučit se slovní zásobu i psát - barvy, čísla, školní potřeby.  Na 6.11.

AJ - I. Dvořáková

Opakujeme a upevňujeme slovní zásobu

PS - str. 7

Uč. st. 9

DÚ - naučit se číst +překlad str. 9

Písemná práce 6.11. - test

 

INFO

Zítra jedeme do divadla. Děti si přinesou pouze aktovku a penál.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

22.10.

Učivo

ČJ - práce s písmeny a se slovy, řazení podle písmen a slov podle abecedy, práce u tabule

opis z tabule

Zítra diktát - vlastní jména osob a zvířat, číslování slov podle abecedy

M - matem. počtář, píseň o rybáři, práce s papírovými kolečky - rozklady, samostatná práce na známky

PS - str. 28 - celá

ČT - Honzíková cesta. Připomínám na zítra číst text v čítance.

INFO

Prosím rodiče o podpis v ŽK - třídní schůzky

Ve čtvrtek 24.10. jedeme do divadla v Horních Počernicích na představení "Zimní příhody včelích medvídků"

Na tento den si děti přinesou aktovku a psací potřeby.  Do divadla prosím ve slušném oblečení.

 

Přeji hezký den

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

21.10.

Učivo

ČJ - řazení slov podle abecedy, věty doplněné slovem, čtení vět, počet slov ve větě, melodie vět

Uč. str. 35,36 - ústně

PS - str.7/2

DÚ - str. 7/3

ČT - 35,36,37  - číst za DÚ

Pís. - str. 16 - celá

M - počítání do 20 přes 10, odčítání od 14, rozklady, matematický král

PS - str. 27 - celá, str. 28/4

PRV . savci, ptáci, ryby, podzimní rybník, myšlenková mapa

PČ - papírový drak

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

18.10.

M-G - druhy čar

IT - ukázka čar, PS - str.82/1,2,3,4 -poprvé rýsujeme přímé čáry. Trénujte doma rýsování přímých čar.

DÚ - str. 82/ 5 - na pátek 25.10.

PRV - savci a ptáci, části těla - projektová hodina

IT - poznáváme savce podle povrchu těla - obrázky

ČT - čít. str. 33,34 - číst za DÚ

Pís. str. 16 - pís. mám u sebe. V pondělí budu zkoušet abecedu.

 

INFO

Dnes jsem dětem rozdala dokumenty ke škole v přírodě.

 

 Vánoční pečení

Paní Hajná (vedoucí školní jídelny) pořádá pro naši druhou třídu "Vánoční pečení"

Dnes jsem dětem rozdala lístečky s informacemi k této akci. Zájemci se mohou hlásit u paní Hajné.

Upečené cukroví si děti poslední den pečení přinesou domů.

 

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - výuka neprobíhá, školní jídelna nevaří. Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

Přeji krásný víkend

Kateřina Laluhová

 Výsledek obrázku pro ježek

 

 

17.10.

Učivo

ČJ - abeceda, hra na paměť,

Uč. str. 34/7a,b,c,d

Sešit -Š - opis z tabule

ČT - PS - didaktická hra na koberci, tvorba vět podle obrázků,

Pís. str. 15/4ř

DÚ - str. 15/ 5ř

M - matem. bingo, počítání s hrací kostkou - tři sčítanci - zápis do sešitu M-Š

PS - str. 27 cv. 1,2

VV - kresba prašnou křídou - papírový drak

Třídnická hodina

INFO

Zítra máme geometrii. Děti si přinesou ostrouhanou tužku č. 3 nebo mikrotužku, sešit do G, pravítko do 20cm.

Připomínám domácí úkol z PRV.

Dnes chválím děti za práci v hodinách i za chovánísmile

Kateřina Laluhová

 

 

16.10.

Učivo

M - rozcvička slovních úloh na známky. Chválím všechny děti. Vymyslely velmi pěkné a zajímavé úlohy.

Pětiminutovka.

PS - str. 25/3,5

       str. 26/1,4

DÚ - str.26/ 3a,b,c

ČJ - procvičujeme abecedu, řadíme písmena a slova podle abecedy - práce na IT

Uč. str. 34/5a,b,c,d 

DÚ - str. 34/5d

Čt - str. 31,32

Pís - str. 14 -celá

HV - nová píseň - "Ježčí rodina"

Seznámení s notovou osnovou, houslovým klíčem, notami.

AJ -školní potřeby uč. str. 6,7  nová píseň. Píseň se naučit číst.

PS - str. 7 cv. 3,4

DÚ - str. 8,cv. 5 na středu 23.10.

 

Skupina p. uč. Dvořákové

Uč. str. 6 školní potřeby - naučit se slovíčka i psát

Uč. str. 7 - píseň - naučit se číst.

DÚ - PS - str. 8,cv. 5

 

15.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 33/1a,b,c,d - písemně do sešitu Š

DÚ - of. list - nastříhat první řadu písmen abecedy, přinést v obálce do školy

Čt - str.31,32   DÚ - číst

Pís - str. 13 - celá

M - pětimin., odčítání od 13, pyramidy - společně u IT

PS - str. 25/2a,b, 4,6

INFO

Ve škole jsou stále vši. Prosím o kontrolu.

Přeji pěkný den

Kateřina Laluhová

 

14.10.

Učivo

ČJ - abeceda

Uč. str. 32,33

PS - str. 7,1

DÚ - učeb. str. 33 - naučit se abecedu zpaměti do pátku 18.10.

Čt  - Honzíková cesta - společné čtení , význam slov.

M - odčítáme

matematické slovní úlohy, práce na IT

PS - str. 24/1,2,3 kdo nestihl cv. 3 napíše za DÚ

PRV - uč. str. 16 savci a podzim v lese

PS - str. 21

DÚ - str. 21 - kašpárek na pátek 18.10.

PČ - modelujeme zvířata - savce, ptáky

INFO

Někdo stále nemá číslice z 1.třídy. Nutné mít na zítra!!!

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

 

Kateřina Laluhová

 

11.10.

Učivo

M - G - tělesa - sešit do - G

PS - str. 81 -celá

PRV - význam lesa -třídíme obrázky s podzimní tématikou

Uč. str. 13,14,15  PS - str. 19 - dokončení, str. 20 - celá

Čt - oblíbená kniha, časopis, komiks

Děti si přinesly velmi krásné a zajímavé knihy, které nám představily. Našli jsme jména spisovatelů a ilustratorů.

Pís. str. 13 - 5 ř

Přeji krásný podzimní víkend

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

10.10.

Učivo

ČJ - Práce na IT. Věty, skladba vět, počet slov ve větě.

Uč. str. 30/3 - ústně

PS - str. 6/4 - DÚ - napsat

ČT - Honzíková cesta. Vysvětlujeme význam slov.

Pís. str. 12 - celá

M - slovní úlohy - společně na IT + PS - str. 23 - celá

Děti chválím za samostatné počítání.

VV - podzimní záložky

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

9.10.

Učivo

M - PS - str. 22/1,3,5

Práce na tabuli. Sčítáme a odčítáme s číslem 13. Práce s papírovými kolečky. Slovní úlohy. Píseň o rybáři.

DÚ - str. 22/3,4

ČJ - Opakujeme společně u tabule psaní vlastních jmen.

Diktát  - vlastní jména osob a zvířat.

Poslech pohádky - hajný Robátko a jelen Větrník

Čt - ps- recitace na známky, pís. str. 11 - celá - luštíme křížovku

DÚ - pís. str. 12 - 4 řádky

AJ - školní potřeby - uč. str. 6 - poslech.

Otázka What is this?

Odpověď A pen. ......

PS - str. 6/1,2

DÚ - doplnit nová slovíčka do obrázkového slovníčku.

AJ - Dvořáková

Nová slovní zásoba - školní pomůcky.

Uč. str. 6

PS - str. 4,5

DÚ - naučit se slovní zásobu i psát.

 

INFO

28.10.  Státní svátek29.10. - 30.10. Podzimní prázdniny. Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

31.10. - 1.11.  Ředitelské volno.

Družina je zajištěna od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45 hod. Jídelna nevaří.

Kateřina Laluhová


 

8.10.

Učivo

ČJ - str. 30/1 ústně

PS - str. 6/3

DÚ si děti zapsaly do úkolníčku.

Čt - str. 27,28,29,30 - melodie vět, společné čtení - hlasité a tiché čtení, klesání hlasem na konci věty. Číst každý den.

Zítra zkouším básničku.

M  - písemná práce

PS - str. 20/5, 21/1

DÚ - si děti zapsaly do úkolníčku.

INFO

Sběr papíru od 8.10. - 10.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

7.10.

Učivo

ČJ - uč. str. 27,28/2a,b na tabuli. cv,5,6,7,9 - ústně.

PS - str. 5,cv.2

Čt - str. 27 - číst za DÚ

M - počítání s počítadlem a tvorba matematických příkladů k slovním úlohám. Stále někomu chybí číslice.

PS - str.20/1,2

DÚ  str. 20/3,4.  Zítra píšeme malý test na odčítání. Příklady typu 12 - 4, 11- 6 ......

PRV - uč. str. 11, PS - str. 19 /1, 2 - dolepit plody do okýnek. Na pátek 11.10.

PČ - podzimní skřítci.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

4.10.

Učivo

M - G- tělesa, modelování těles, názvy těles. Kontrola domácích úkolů. Komu chyběl dú, odevzdá v pondělí!

PS - str. 80 - celá

PRV - stromy na podzim, stromy listnaté a jehličnaté

PS - str. 14 - celá

DÚ - str. 16 - nalepit k obrázkům názvy stromů. Na 7.10.

TV - Výstava ovoce a zeleniny. Procházka ke knihovně.

Čt+ps - čít. str. 25,26 - čtení na známky. Pís. str. 10 - celá. Kdo nestihl, dopíše písmena za DÚ.

INFO

Na pondělí si děti přinesou do pracovních činností přírodniny. Šišky, žaludy, kaštany, větvičky, listy, šípky, bukvice atd....

Budeme tvořit podzimní skřítky.

 

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová


3.10.

Učivo

ČJ - Vlastní jména osob a zvířat.

uč. str. 26, cv. 2  - ústně, cv.3 - do školního sešitu. Oprava diktátu

Čt + ps - čítanka - str. 25,26 -  DÚ - číst

ps - str. 8 - píšeme jména spolužáků.

M - slovní úlohy, zápis do sešitu š.,

PS - str. 19 /1,2,3  kdo nestihl cv. 4 - dopíše za DÚ na pondělí 7.10. Zítra máme goemetrii. Připomínám domácí úkol z geometrie.

VV - panenka s deštníkem - kresba tuší. Dokončení práce.

 

INFO

Zítra půjdeme na výstavu ovoce a zeleniny do knihovny v Horních Počernicích. Nebude TV.

Ve čtvrtek 17.10. bude třídnická hodina. Konec vyučování ve 12:35 h.

Ve čtvrtek 24.10. nás čeká divadlo v Horních Počernicích. Cena za představení činí 70,-kč.

Děti mohou nosit peníze od pondělí 7.10.

Stále některým dětem chybí mazací tabulka, fix, číslice z 1.třídy, do VV ubrus na ochranu lavice, lepidlo.

Úkolníčky nosit každý den.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

2.10.

Učivo

M - pětiminutovka, PS - str. 18 - celá

DÚ - Pracovní list - barevné počítání

ČJ - jména zvířat z oblíbených večerníčků

uč. str. 26,cv. 1

Čt +ps. čít. str. 24

podzimní básničky, Honzíková cesta - čtení na pokračování

DÚ - vybrat si a naučit se jednu básničku zpaměti z okopír. listu. Na středu 9.10.

HV - Hádaly se houby. Písničky Karla Gotta - vzpomínka. Včelka Mája. Kdepak ty ptáčku hnízdo máš ....

AJ - uč. str. 4,5 - Poslech písniček - barvy, čísla. PS - str. 5, cv.6

DÚ - obrázkový slovníček + naučit se slovíčka i psát. Uč. str. 4,5

Do angličtiny pořídit průhlednou obálku na obrázkové slovníčky.

 

 

Přeji hezký den

 


 

1.10.

Učivo

ČJ - vlastní jména, hledání jmen v kalendáři, jména dívek a chlapců

uč. str. 24/2 ,3a,b,c,4a -ústně

opis z tabule - dívčí a chlapecká jména - do sešitu - Š

DÚ - uč. str. 24/2a - napsat do sešitu - D

TV - cvičení na lavičkách, honička

M - pětiminutovka do PS - str.16/7

PS - str. 17/1,3,4, společné počítání na číselné ose, matematická tichá pošta

DÚ - str. 17/2

Čt+ps - čítanka str. 24, ps. str. 9 - celá

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 


 

 

30.9.

Učivo

ČJ - vlastní jména

uč. str. 24, cv. 1a - ústně, cv. 1b - písemně do sešitu

DÚ - PS - str. 5, cv. 1

Čt +ps - čít. str. 22 - Drak + kresba obrázku draka. Doma pročíst.

M - práce na IT + mazací tabulka, pamětné počítání, slovní úlohy

PS - str. 16/1,2,3,8

DÚ - str.16/4,5,6

PRV-  podzimní procházka. Pozorování stromů, hledání plodů.

PČ - šnek - dokončení práce

INFO

Do matematiky dokoupit mazací tabulku a fix. Některým dětem stále chybí.

Nosit i číslice z 1.třídy 1-20.

Přinést počítadlo.

!!! Prohlédněte dětem hlavy, ve škole se vyskytly vši !!! 

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

27.9.

Učivo

M - G - pracovní list - geometr. tvary, strany, vrcholy

G. tělesa - PS - str. 80/1a,b,c - hledání těles ve třídě. Kvádr, krychle, válec, jehlan, kužel

DÚ - na pátek 4.10. - vybarvit a spočítat geom. tvary - sešit do G

PRV - písemný test

Podzim, znaky podzimu, stromy na podzim. Uč. str. 8,9 vypravujeme

Čt. + ps. - čít. str. 21 , pís. str. 8- 6.ř

ČJ - vlastní jména osob, zvířat, měst, řek a hor- myšlenkvá mapa. Velká počáteční písmena.

Čteme a počítáme každý den.

Přeji hezký víkend

Kateřina Laluhová

 


 

26.9.

Učivo

ČJ - na známky opis věty z tabule + diktát slov.

uč. str.19,20,21,22  slohové cvičení.

DÚ - ČJ - PS - str. 4/3

Čt +ps  - čít. str. 17 - 21 - čtení + poslech pohádky O kohoutkovi a slepičce.

pís - str. 7- celá

M - pětiminutovka na známky odčít. od 11,12

PS - str. 15/5,6,7,8,9. Kdo nestihl cv. 9 - dopočítá za DÚ na pondělí.

INFO

Zítra máme geometrii. Přinést PS + sešit do G.

Hezký den

 

 

25.9.

Učivo

M - práce s papírovými mincemi, společné počítání na tabuli. +,-  do 20.

PS - str. 15/2,3

DÚ - pracovní list - matematické cestičky. Obě strany

ČJ - str. 19, cv. 2 - opis do školního sešitu. Práce na koberci - tvorba vět s obrázkem. Počet slov ve větě.

Čt - čít. str. 17,18,19 O kohoutkovi a slepičce. Recitace na známky.

HV - nová písnička "Hádaly se houby"

AJ - pozdravy, barvy, čísla. Uč. str. 4 - Barvy. PS - str. 4/cv.4,5

DÚ -  PS str. 4/cv. 5 - dopsat názvy barev 

               str. 5/ cv. 7 - vybarvit obrázek . Naučit se barvy i psát.

Domácí úkol platí pro obě skupiny.

S pozdravem

Kateřina Laluhová

            

24.9.

Učivo

ČJ - str. 18 - abeceda.

PS - str. 3,cv.2 

DÚ - str. 3, cv.2 - napsat 2 věty

 

ČT + ps - Honzíková cesta - dočetli jsme 3. kapitolu. Ukázka z filmu "Honzíková cesta "- IT

ps - str. 7 - zítra dopíšeme

DÚ - básnička z minulého týdne + čítanka str. 17 - číst celou stránku

 

M -  odčítáme od čísla 11 -  příklady na tabuli - společně, rozklady,

PS - str. 14/4,5,6   Pětiminutovka na známky - odčítání od 11

PS - str. 15/1

Doma počítat každý den. Děti si přinesou počítadla.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

23.9.

Učivo

ČJ - str.17,cv.1,2,3a,b,c.

DÚ- str. 17, cv. 2 - opsat 3 věty + podtrhnout skupiny dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě

 

Čtení - Honzíková cesta. Připomínám básničku Jablko, loupej se mi. Na středu.

 

M - odčítání přes 10. Pamětné počítání. Práce s mazací tabulkou. Práce na tabuli, číselná osa.

PS - str. 14, cv. 1

DÚ - str. 14,cv. 2,3

 

PRV-  opakování - dopravní značky

PS - str. 11 - třídíme dopravní prostředky

DÚ - na pátek 27.9. str. 12,cv. 1,2,3 

V pátek budeme psát malý test. Téma - škola a bezpečnost

 

PČ - práce s barevným krepovým papírem, trhání, mačkání, lepení. Hlemýždí ulita.

 

INFO

Zítra 24.9. - SRDÍČKOVÉ DNY - charitativní sbírka na pomoc nemocným a handicapovaným dětem. Prodej drobných předmětů v hodnotě od 35,- kč.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

 

 

 

20.9. čítanka str.16, naučit básničku na 25.9. Jablko, loupej se mi


19.9.

Na zítra 20.9. si děti přinesou do Matematiky  PS a sešit do geometrie

Učivo 19. 9. 2019

ČJ - uč. str. 16/6, 7, 8 + ps. str. 3/1 (dokončení)

 

 

INFO

31.10. a 1.11. je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Třídnické hodiny v tomto školním roce budou opět jednou za měsíc.

Termíny v 1. pololetí připadnou vždy na čtvrtek.

17.10.2019

21.11.2019

20.12.2019

30.1.2020

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

18.9

M - PS str. 10/5, /1,2,3, 12/1,2, DÚ PS 10/4        Zdražilová

 

17.9.

Učivo

ČJ - uč. str. 14 cv. 1, str. 15 cv. 2, 5, 6 - ústně. cv. 3 - napsat do šk.s.  DÚ - STR. 15 cv. 4 do sešitu ČJ - D


16.9.

Učivo

ČJ - vypravování, co jsme zažili o víkendu, PS - str. 2,cv.3 - Malované čtení. Doplnění vět.

Čtení - PS str. 1 - básnička o podzimu - rozbor básně, hledání rýmů. DÚ- opis druhé sloky psacím písmem.

M - slovní úlohy s podzimní tématikou - PS str. 9cv.1a,b,c,d, 2a,b,c, 7.

PRV - uč. str. 6, PS - str. 10. DÚ - PS - str. 10 - vybarvit značky + doplnit věty.  Naučit se dopravní značky. Na pátek.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

13.9.

Učivo

M - geometrie - PS - str. 78 , geom. tvary, geom. tvary dopravních značek, hledáme předměty ve třídě ve tvaru čtverce, obdél. kruhu a trojúhel...

PRV - naše škola, co děláme ve škole uč. str. 4,5  PS - str. 8 - celá, 9, cv.1

TV - cvičení na venkovním hřišti, běh, skok z místa - nácvik, koordinace těla, hra s míčem

Čt - Honzíková cesta

INFO

Na pondělí si děti přinesou do prvouky jedno malé autíčko.

Číst každý den.

Přeji pěkný víkend

 

 

 

 

12.9.

Učivo

ČJ - Sloh -  str. 9,10,11 - čtení, vypravování cv.1,2,3, - ústně, cv. 4 - písemně do školního sešitu

M -  mat. rozcvička - myslím si číslo, orientace v čís. řadě, porovnávání - PS  - str. 8/1,2,3,4,5

DÚ - PS -str. 8/ 6,7

Čt +ps -  čítanka str. 8 - říkanky, rozpočítadla, hádanky. Čteme každý den!!!

Písanka - str. 3 - celá . Kdo nestihl, dopíše za DÚ

VV - zážitek z prázdnin - kresba

Připomínám na zítra DÚ z prvouky.

Někomu chybí mazací tabulka a zásobník na číslice z 1.tř. do matematiky.

Zítra budeme mít matematiku - geometrii.

Pěkný den

Kateřina Laluhová

 

 

 

 

11.9.

Učivo

ČJ - opakování básniček z 1. třídy - soutěž kluci x holky, diktát - věty, uč. str. 9, cv. 5,6,7 - ústně

M - odčítání do 20 - práce na IT, pětiminutovka, PS - str. 7/2,3.

DÚ  - str. 7/5

Čtení + psaní - četba na pokračování " Honzíková cesta".  Kdo má knihu doma, může si ji přinést do školy. Kdo ji némá, zapůjčím ve škole. Nemusíte kupovat.

AJ - úvodní hodina, seznámení s učivem, s knihou i pracovním sešitem. Opakování slovní zásoby z 1. třídy. Děti chválím.

HV - opakování písní z 1. třídy. Hra na tělo. Melodie vzestupná a sestupná. Kočka leze dírou. Hudební hádanky.

Přeji hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

10.9.

Učivo

ČJ - vypravování o České republice, popis mapy ČR podle obrázku - uč. str. 8/ 3, opis vět do sešitu.

M - počítání zpaměti, matematická rozcvička, sčítání do 20 - opakování

PS - str. 6 - celá. DÚ - str. 7/1 + přinést číslice z 1. třídy 1 -20, znaménka +,-, =, porovnávací znaménka.

Čtení - psaní

písanka - str.1 celá, str. 2 - 6 řádků

čítanka str. 6,7 - Abeceda .. číst za DÚ 

Knihu "Honzíková cesta" si děti přinesou na pátek 13.9.

Hezký den

Kateřina Laluhová

 

 

 

9.9.

Učivo

ČJ - učeb. str. 7,8  DÚ - PS - str. 1/1

Čtení - číst. str. 3,4,5 - povídání  a čtení o podzimu

Písanka - str. 1 - 4 řádky

M - str. 5 - celá

PRV- učeb. str. 4,5 naše škola, PS - str. 7 - DÚ - dokončit věty ,dokreslit obrázky (na pátek)

Krásný zbytek dne

Katka Laluhová

 

 

6.9.

První týden máme za sebou. smile

Učivo

M - PS - str.4 - celá

PRV -PS - str. 4,5,6

TV - žáci byli poučeni o bezpečném chování v tělocvičně, na školním hřišti a na dopravním hřišti.

 

Od pondělí 9.9. se učíme dle rozvrhu. Konec vyučování ve 12.35 hod.

V pondělí budu kontrolovat obalené sešity, knížky, pracovní sešity, vyplněné žákovské knížky, cvičební úbory.

Ve druhé třídě se budeme učit zapisovat domácí úkoly do ÚKOLNÍČKŮ. Prosím o zakoupení do týdne. Děkuji

Přeji pěkný víkend

Kateřina Laluhová

 

5.9.

Dnes jsme se seznámili s plánem učiva v ČJ a v M.

Pracovali jsme s učebnicí českého jazyka, procvičili jsme si paměť i počty. Nejvíc nás potrápilo psací písmo. Doma procvičovat tvary písmen.

M - str. 3, 4/1

ČJ - pracovní list - psaní obecedy

 

Zítra se učíme opět podle rozvrhu M, PRV, TV - nezapomenout cvičební úbor, Čtení - Psaní.  Děti nemusí nosit český jazyk!

Zítra 6.9. - konec vyučování v 11:40 hod.

Přeji hezký den

 

 

 

4.9.

Zítra 5.9. se učíme podle rozvrhu hodin tzn. ČJ, ČJ - čtení, M, VV  - končíme v 11:40 hod

Děti si přinesou učebnice i pracovní sešity + podepsané sešity.

Do žákovské knížky si děti nalepily lístečky s termíny třídních schůzek a informace k prázdninám.

Prosím rodiče o podpis v žákovské knížce na str. 1. - seznámení se školním řádem viz. webové stránky školy nebo prostory školní budovy. Děkuji

 

PRACOVNÍ SEŠITY DO 2. TŘÍDY - CENA 630,- KČ -  MATEMATIKA 1. a 2. díl, PRVOUKA, ČESKÝ JAZYK, PSANÍ 1. a 2. díl, ANGLIČTINA CHIT CHAT, 

Peníze mohou děti nosit od pátku 6.9. Děkuji

 

Na pátek 6.9. - cvičební úbor + vhodná obuv do tělocvičny

Hezký den Kateřina Laluhová

 

 

 

 

3.9.

 

Zítra si děti přinesou  zakoupené sešity,  vyplněnou žákovskou knížku (vyplnit pouze str. 1) písanku, penál, kufřík do VV.

Učebnice a pracovní sešity nechávají děti doma.

Zítra 4.9. - třídnické hodiny - konec v 11:40 hod

Od 5.9. - výuka dle rozvrhu hodin

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

2.9.

Zahájení školního roku 2019/2020

INFO

Zítra 3.9. - čtyři vyučovací hodiny - třídnické práce - konec výuky v 11:40 hod

Žáci si přinesou - aktovku, penál, přezůvky, kapsář k lavici, svačinu, pití

Zítra děti dostanou - pracovní sešity, žákovskou knížku, rozvh hodin. Žákovskou knížku prosím vyplnilt na 4.9. Děkuji

 

Od 3. 9. - 5. 9.  proběhne sběr starého papíru. Prosím, podpořte naši třídu. Opět bude finanční odměna na konci šk. roku. smile Děkujeme.

Omlouvat žáky nejpozději do 3 dne!!!

 

Přeji hezký den a hodně zdaru v novém školním roce.

S pozdravem Kateřina Laluhová

 

 

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Vítám Vás na webových stránkách třídy 2.B ve školním roce 2019/2020

Těšit se na Vás bude opět třídní učitelka Mgr. Kateřina Laluhovásmile

Na webové stránky budu denně zapisovat informace o probraném učivu, informace pro nemocné a další důležité zprávy.

2.9.2019 v 8:00 hod se s žáky přivítám v naší třídě (2.patro - ateliér)

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.

Podrobnější informace si můžete přečíst na  webových stránkách školy.

Užívejte poslední prázdninové dny, plné sluníčka a odpočinku. cool

S pozdravem Kateřina Laluhová

 


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.