Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

Učivo týdne 18. - 22.9.2017

20.9. - návštěva divadelního představení O Honzovi a princezně, vybavte děti průkazkou DP nebo 2 jízdenkami .

          Do aktovky dejte penál, Aj, matematiku, Ve čtení budeme číst Honzíkovu cestu .Není potřeba čítanka.

22.9. - Srdíčkové dny

Český jazyk:18.9. : uč. str.12/11,12, str.13

                 19.9.: uč.14,15/2,3,5,6, PS 4/3,4, čítanka str. 12, písanka str. 2 , DÚ - dopsat v pís.ance str.2

Matematika:18.9.  Šk. sešit- opis +- do 20, str.10/1 samostatně, 2 společně, mat. pexeso, DÚ. 10/4 

                 19.9. str.11/1,2 společně na tabuli, 10/3 samostatně na známky  DÚ- do sešitu pět příkladů na +, pět na - ( do 20)

Prvouka:18.9. Cesta do školy, PS str.10, učebnice str. 6, int. tabule - poznáváme d. značky, DÚ. PS str. 9- vybarvit obrázky

Anglický jazyk: p.uč.Babická - učebnice str. 4 - barvy, PS str. 4, písnička Red and yellow

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo týdne 11.9. - 15.9.2017

11.9. od 18.00 se koná v jídelně informativní schůzka pro rodiče žáků s potřebou podpůrných opatření

12. - 15.9. - sběr starého papíru

Český jazyk:11.9. PS 1/2 - opsat 1. sloku, DÚ - opsat do domácího sešitu 2. sloku, uč. 8/2

                  12.9. PS 2/3,uč. 8/3, písanka str.1 - z toho  4 poslední řádky  -DÚ, čítanka str. 5, každý si doma vybere

                           knihu a začne ji číst - 1x za měsíc děti čtenou knihu přinesou a seznámí nás s dějem, přečtou krátkou

                           ukázku = čtenářská dílna

                  13.9. uč.8/4, 9/6, 9/8

                  14.9. uč.9/1 - dokončit jako DÚ do školního sešitu,10/2,3 - sloh, PS str.3, čítanka str.8

                  15.9.sloh - uč. 11/5,6,7,8-skupinová práce, 11/9,10, čítanka str. 9 - 11

Matematika: 11.9. Matematická rozcvička, str. 6/1,2 společně, 3 samostatně, pětiminutovka- počítání do 20, DÚ str. 6/4

                   12.9. Matematické pexeso, str. 7/1,3 společně, vymýšlíme slovní úlohy, 2,4 samostatně, DÚ str. 7/5

                   13. 9. Geometrie - seznámení, str. 78/1 společně, 3 samostatně, dopravní značky - poznáváme geometrické útvary

                             DÚ str.78/2a

                   14. 9. Pracovní list - doplňování čísel na odčítání, str.8/4 samostatně, společná kontrola, 2,3,5 společně na tabuli

                            DÚ str.8/1

                   15. 9. Pracovní list - doplňování čísel na sčítání, str.9/1a,b,c - slovní úlohy, 9/7 samostatně, DÚ str. 9/1d

Prvouka: 11.9. Učebnice str. 5 - vyprávění, PS - str. 7, vymýšlíme rýmy, malujeme školu - společná práce

              14.9. Pracovní sešit str. 8 - Naše škola- stříháme, lepíme a doplňujeme správné obrázky

                       Pracovní list - co kam patří, přiřazení obrázků do správných okének - jak to má vypadat ve třídě

Anglický jazyk:p.uč. Babická - úvodní hodina, pozdravy, zpěv písně Superstars, doplňovací cvičení v pracovním listu

AJ (Pauchová) - úvodní hodina, představování, zdvořilostní fráze (How are you?...), minirozhovory


 Učivo týdne 4. - 8.9.2017

 7.9. 2017 Matematika: opakování sčítání a odčítání do 10

                                      str.4 cv. 2, 3, 4 společně

                                      str.4 cv.  1, 5 samostatně           8.9.  Matematická rozcvička, počítání do 20, str. 5 cv. 1 slovní úlohy + cv. 5 - společně, cv. 2, 3, 4 samostatně

                 Prvouka: Vyprávění o škole

                                Učebnice str. 4 -  Naše škola

                                PS str. 6 -  Co děláme ve škole - vyprávění

                 Český jazyk: opakování písmen, psaní jména a příjmení, vypravování o třídě - obrázek na str. 7, str.7/1, PS 1/1

                                   čtení 1. kapitoly knihy Honzíkova cesta , DÚ dokončit obrázek k textu do sešitu


5.9.2017

Vážení rodiče,

vyplňte dětem  údaje v žákovské knížce na str.2. .

Ve dnech 12. - 15.9.2017 proběhne sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven u budovy 2. stupně.

Zdraví vás

                                                          Eliška Zdražilová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9.2017

Vážení rodiče,

informace ohledně nákupu pomůcek a financování dalších akcí z peněz OS Chvalská škola jste všichni obdželi emailem 3.9.2017 Zítra děti obdrží další informace k platbě příslušné částky OS. Prosím vás o zaplacení.

Zítra a ve středu budou probíhat třídnické práce - děti nebudou potřebovat učebnice - jen penál a nakoupené pomůcky dle seznamu, který jste obdrželi.Výuka trvá do 11.40.

Ve čtvrtek a v pátek již proběhne výuka podle rozvrhu /4 hodiny/. To budou již potřeba učebnice do všech předmětů .

Zdraví vás a hezký den přeje

                                                                              Eliška Zdražilová

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.8.2017

Vážení rodiče,

zdravím vás přede začátkem nového školního roku.

Pár informací k prvnímu školnímu týdnu:

- školní rok začíná 4.9. 2017, výuka pouze 1. hodinu - konec 8.45 , nedávejte dětem přezůvky ani aktovku,

  sdělte dětem, kdo bude po vyučování odcházet domů, kdo půjde na oběd,  oběd následuje po skončení

  výuky, kdo půjde domů

5. - 8.9.2017 - výuka 4 hodiny, konec výuky 11.40

6.9. dejte dětem všechny nakoupené pomůcky podle seznamu 

Těším se na děti i na spolupráci s vámi.

Zdraví vás

                                                               Eliška Zdražilová