Přehled učiva v týdnu od 15. 1. - 19. 1. 2018

Čj

M

Prv

Aj 


8. 1. - 12. 1. 2018

Informace o učivu:

 

Český jazyk:                                                                Matematika:

- 8. 1. písemná práce                                               - 10. 1. písemná práce

- kontrola písemné práce                                        - kontrola písemné práce

- práce v učebnici str. 75/76                                   - procvičování slovních úloh

- učíme se rozeznávat podstatná jména               - práce v pracovním sešitě str. 74/75/76

a slovesa                                                                  - opakování geometrie, úsečka, přímka, 

- dopsání písanky - I. díl                                          tělesa, tvary, bod                                          

- četba v čítance 89/90/91                                       - sčítání a odčítání bez přechodu přes 10  

- Honzíkova cesta dočtena, nyní čteme                 do 100

Kocoura Modroočka

 

Prvouka:                                                                    Akce: 

- 12. 1. písemná práce                                              16. 1. - 18. 1. 2018 Sběr starého papíru

- kontrola písemné práce                                         1. 2. Ředitelské volno

- probíráme rodinu                                                    2. 2. Pololetní prázdniny

- povídání o sluchovém, zrakovém, tělesném        9. 2. První plavání, nový rozvrh máte, platí

znevýhodnění u dětí                                                  od 5. 2. 2018

- od příštího týdne nová látka domácí zvířata

 

Anglický jazyk - p. uč. Babická:                           Anglický jazyk - p. uč. Soukupová:

- opakování slovní zásoby                                  - opakování na test What´s this?, str. 14/15

- 3. lekce příští hodina test                                 - procvičování  výrazů  - a little / a big

- PS - dokončit str. 18                                          - Dú. PS str. 16/5 

- Dú. PS str. 19/3 

 

Hezký víkend smile smile smile 


 3. 1. - 5. 1. 2018

Informace o učivu:

Čj - opakujeme učivo na písemnou práci

    - slova nadřazená

    - slova podřazená

    - opis, přepis, diktát

    - synonyma, antonyma

    - písanka str. 28

M - opakujeme učivo na písemnou práci

    - sčítání a odčítání po 10 do 100

    - zápisy a výpočty slovních úloh

    - geometrie, úsečka, přímka, tvar, těleso

    - pracovní sešit str. 69/70/71

Prv - opakujeme učivo na písemnou práci       

      - savci

      - ovoce

      - zelenina

      - rodina

      - pracovní sešit str. 26/27/28

Aj  - paní učitelka Soukupová                                       Aj - paní učitelka Babická

     - str. 14 umět číst + překládat                                      - slovní zásoba

     - podívat se do sešitu na tvoření otázek                     - přídavná jména - a little/a big

     - umět reagovat na otázky                                            - PS str. 17/7 vypracovat na papír

     - Dú. pracovní sešit str. 15/4, str. 17/7 


Děkuji Všem za nádherné dárky. smile

 

             Rozdávání dárků

     

   


Fotky z vánočního pečení