Výše je ke stažení rozvrh pro online výuku od 8.3.2021. Hodiny jsou vloženy do kalendáře v MS Teams, odkud se budou děti připojovat.
Veškerá zadání se budou také odevzdávat jednotně prostřednictvím Teams.

Odkazy k online procvičování učiva: 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida
https://skolakov.eu/matematika-2-trida
https://skolakov.eu/prvouka-2-trida
https://www.matika.in/cs/
https://www.gramar.in/cs/
https://rysava.websnadno.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

  

 

 

 

24.6.2021

M - uč. str. 6162/1,2 a 64 geo celá
      PS str.48 celá
      Zbylé úlohy si děti mohou splnit v rámci procvičování během prázdnin.

Vyhodnocení čtenářské soutěže, ocenění , vyprávění o knihách a o důležitosti čtení (i o prázdninách smile).

Třídnické práce, úklid třídy.

Kdo se stále nerozhodl, zda půjde zítra na oběd, řekne mi hned ráno!

Pár dětí ještě nezaplatilo fotky (zítra ráno!), dnes už přišly.

 

23.6.2021

M - uč. str.59,60,61/1,2
Čtení - poslední kapitoly z Vítej, Karle

Třídnické práce, výměna a podepsání učebnic

Návštěva výstavy na Chvalském zámku

 

Zítra si budeme povídat o přečtených knihách, vyhodnotíme nejpilnější čtenáře. Děti si přinesou čtenářské portfolio - desky se čtenářskými listy.

V pátek rozdání vysvědčení 1. vyučovací hodinu (přinést desky), na oběd je krupicová kaše - prosím, řekněte dětem (nebo jim dejte zítra lístek), kdo na oběd v pátek půjde.

Seznam pomůcek na příští školní rok pošlu dnes do mailu.

 

22.6.2021

Třídnické práce - kontrola a odevzdávání učebnic

Čtení - Vítej, Karle

M - uč. str.57,58 - dělení číslem 8, násobení 9
      PS str.39

Práce s pracovními listy ze ZOO Dvůr Králové.

 Dnes si děti odnesly domů část pomůcek - kufříky, tělocvik, kapsáře, zbylé sešity, výkresy...

Zítra dostanou část nových učebnic.

Přinesou si ještě PTMS k dokončení, matematiku máme ve škole, budeme ještě procvičovat a číst, také se půjdeme podívat na zámek na výstavu (vstup domluven zdarma).

 

18.6.2021

21.6. - školní výlet do ZOO Dvůr Králové
Sraz v 7.20h před školou, 7.30h odjíždíme autobusem od chvalské tvrze. S sebou svačinu, pití, kapesné, pokrývku hlavy, psací potřeby, kinedryl (kdo potřebuje), pláštěnku do batůžku. Platba za výlet není, hrazeno z šablon. Příjezd do 14h opět na chvalskou tvrz, děti mohou počkat na rodiče v ŠD. Kdo bude odcházet sám, bude mít lístek. Oběd máme odhlášený.

ČJ - uč.str.158/14
       str.158/16 - běhací diktát
       Sebehodnocení za 4.čtvrtletí - prosím podepište dětem

 

M - uč. str. 55 a 56 - násobení a dělení číslem 8
      PS str.38/3 a 39/1

 

TV - míčové hry, pravila vybíjené v praxi

 

V úterý budou děti odevzdávat učebnice, kdo měl v pořádku, nechal už dnes ČJ ve škole. Prosím prohlédnout, vygumovat, zalepit. Vše donést v úterý.

Nové knihy dostanou děti ve středu.


V úterý přinést velkou igelitovou tašku na výkresy.

24.6. - sběr papíru

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

 

17.6.2021

Omlouvám se za pozdní vložení učiva, neuložil se mi záznam.

ČJ - uč. str.157/11 - tabulky, cv.12 - 4 věty písemně do ČJ-Š
       PTMS str.38/3e) - poslední doplňovačka
       Čtení - Vítej, Karle

 

M - uč. str.52/3 a 54 celá, 55/1 - násobení číslem 8
      PS str. 35, 36
      DÚ PS str.38/1,2

 

Pr - závěrečné opakování PS str.70


       

16.6.2021

ČJ - PS str. 46/20 a str.47 celá (sešity u mne) - věta a souvětí - opakování učiva
      PTMS str.38/ 3d) - pravopis, souhlásky na konci slov
      Čtení - Vítej, Karle
       Psaní - písanka str.40

 

M - uč. str.53 - geometrie - shodnost úseček
      PS str. 26/2 a str.37 celá

 

VV a Pč - Moře a plachetnice

 

 

 

15.6.2021

ČJ - uč. str. 156/9,10 a 157/13 - opakování učiva (pravopis, souhlásky na konci slov), práce na tabulky
       PS str. 45 celá + 46/19
       Čtení - Vítej, Karle
       Písanka str.38 dokončení a 39 - psaní adresy (kdo nevěděl přesnou adresu, musí doplnit doma)

 

M - PS str.32, 33/1, 34 - procvičování učiva
      uč. str.52/1,2
      DÚ - PS str.33/2
      Zítra GEO - kdo nemá ve škole sešit, přinese si

 

Pr - PS str.69  - shrnutí Léto

 

Platba za fotografie - 40,- Kč za velkou se třídou. Foto ve skupince 20,- Kč. Samostatné foto 3x 20,- Kč, tj. 60,- Kč. 

Fotky budou příští týden.

 

14.6.2021

AJ (Dvo) - Téma: Práce s textem - poslech

                  uč.  str. 45, 46; PS str. 45/cv. 7

                 DÚ -PS - str.46/cv. 2,   DÚ zrušen po dohodě (školní výlet)

AJ (PAU) - uč. str.44, 45 - četba a dramatizace komiksu, čtení s porozuměním textu (otázky, odpovědi)
                  PS str.45/7 + práce se cvičením str.44/6

 

ČJ - PS str. 43/13, 44/15,16 - opakování pravopisu
       Focení

 

M - uč. str. 51, PS str.31/1 - procvičování násobilky 6 a 7
      DÚ - PS str.31/2

 

TV - vycházka

 

HV - opakování stupnice C-Dur, poslech

 

Od dětí jsem si dnes vybrala učebnice a PS z angličtiny. Někdo ještě učebnici neodevzdal, musí doma zalepit. PS zůstanou ve škole a na zač. příštího školního roku s nimi budou děti ještě pracovat.

 

 


11.6.2021

ČJ - uč. str. 156/8 - dokončení, pravopis
      PS str. 42/11,12 a 43/14 - opakování - význam slova, pravopisná cvičení
      Čtení s hodnocením čtenářského projevu - Pipi Dlouhá punčocha

 

M - uč. str. 50 a PS str.30 celá - dělení číslem 7
      Procvičování násobilek
      Násobilky je doma nutné cvičit!

 

TV - zdokonalování přeskoků přes švihadlo, pohybová  koordinace 

 

V pondělí 14.6. - testování, opět prosím sraz v 7.35h, testujeme se v 7.45h ve třídě. Nejméně 30 min před testem nejíst a nepít.

V podělí 14.6. se také fotíme. Cenu za fotografie upřesníme.

V pondělí 14.6. proběhnou RS - od 17.30h skrze MS Teams.

V pondělí 21.6. pojedeme na celodenní školní výlet do ZOO Dvůr Králové. Podrobnosti na RS nebo mailem.

Gratulejeme všem dětem ze 2.A, ohodnoceným ve výtvarné soutěži Knihovny HP - S krtkem do Řáholce a obzvláště T.Bejdovi, který vyhrál 1. místo! 

 

 

10.6.2021

ČJ - uč. str. 155/7 a 156/8 (část) - opakování - slovo a jeho význam (synonyma, antonyma), souhlásky na konci slov
       PS str. 41/9 a 10
       DÚ - PTMS str.38/3c) - doplnit, přepsat do ČJ-D

 

M - PS str.29 celá - násobení a dělení číslem 7
      uč. str.49 celá, 48/2 - dokončení 
      Pětiminutovka

 

Pr - Přírodní společenstva v létě - louka
       uč. str.60,61

 

Děti dostaly předběžnou přihlášku do ŠD na příští školní rok - kdo bude mít o ŠD zájem, prosím vyplnit, předám paní vychovatelce.


       

8.6.2021

ČJ - uč. str. 155/5, 6 + PS str.40/7,8 - opakování, druhy vět
      - opakování pravopisu - psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

 

M - uč. str.49, 50 - násobení číslem 7
     + opakování všech násobilek

 

Pr - opakování - Na statku (uč. str.58-59) - příště testík na hospodářská zvířata
       PS str.67,68 - chování v přírodě, přírodní společenstva

 

 

Zítra exkurze do ZOOparku Radonice - děti přijdou do školy včas, odcházíme v 7.55h, na nikoho nemůžeme čekat. S sebou batůžky, svačinu, pití, raději i pláštěnku, penál. Může být i kapesné na občerstvení nebo krmivo pro zvířátka. Kdo nepřinesl, vezme si i jízdné (8,- Kč). Návrat cca na 5.vyučovací hodinu. Na oběd jdeme normálně ve 12.45h.

 

7.6.2021

AJ (PAU) - uč. str. 43 a PS str.43 a 44 - otázka What do you like (for breakfast)?, odpověď
               - poslech s porozuměním, minirozhovory - anketa
               - DÚ - PS str. 45/8 - rébus

AJ (DVO) - uč. str. 43, 44; PS str. 43/cv. 4

              - DÚ - PS str. 45/cv. 8

 

ČJ - PS str.39/6 + mazací tabulky - opak.- vlastní jména (PS u mne)
       uč. str. 154/4 + pohybová hra ve třídě - opak. - druhy vět

 

 M - procvičování násobilek (soutěž na IT), procvič. dělení 6 - PS str. 28 celá (PS u mne)
       Slovní úlohy na násobení a dělení - do M - Š
       DÚ - dokončit dvě úlohy v M-Š

 

Tv - základy vybíjené v družstvech

 

Hv - rytmická cvičení, hra na tělo
        Komu se nepovedl diktát not, napíše mi příště na opravu stupnici C-Dur a pojmenuje noty.

 

Rodičovská schůzka bude online dne 14.6. od 17.30h - zadám do Teams.

Do Radonic budou děti platit jízdné, prosím, dejte jim už zítra do školy 8,- Kč (cesta tam i zpět), budeme platit řidiči najednou.

 

 


 

 

4.6.2021

ČJ - uč. str. 149, 150, 151 - Sloh (popis obrázku, orientace v textu, reklama)
       Čtení - Teta to plete
       Pís. str. 37

 

M - uč. str.45 a 46 - dělení číslem 6
      PS str.27/3 - procvič. násobení 6
      Procvičení násobilek - hra Na sovy

 

TV - pohybové hry na hřišti

 

Děti dnes dostaly okopírované listy - kapitolu z knihy Pipi Dlouhá punčocha. Čtení je na týden, příští pátek budeme číst na známky.

 

Přeji pěkný víkend,

P.Pauchová

 

3.6.2021

ČJ - PS str.38 celá a 39/5 - opakování pravopisu vlastních jmen
       Čtení - Teta to plete
       DÚ - Pís. str.36 - přepsat první sloku básně, vyřešit rébusy ("odčítáme a přičítáme" slabiky a části slov)

 

 M - uč. str. 44 - dokončení, PS str.27/2 - procvičování násobení 6
       Násobení a dělení do M-Š

 

Pr - pokusy s vodou, papírem a solí

 

 

2.6.2021

ČJ - procvičení pravopisu (tabulky)
       - kontrolní diktát
      - uč. str. 154//1,2 - písemně do ČJ -Š (sešity u mne) - opakování učiva
     - čtenářské listy - prezentace knih

 

M - uč. str. 43 a 44/1, 2 (část) a 3 - násobení 6
      DÚ - PS str.27/1

 

VV a Pč - kvetoucí strom

 

 

1.6.2021

ČJ - Oslava MDD - soutěživé výukové hry - pravopis, slovní druhy, větné celky, vyprávění příběhu...

 

M - výukové hry s pohybem - násobení a dělení (Na upíra, Na datla, Hod papírovou koulí)
      + PS str. 25 celá (procvičování učiva)

 

Pr - pohybové hry na hřišti

 

Zítra si na VV děti přinesou vatové tyčinky (na čištění uší), stačí pár kousků.

Připomínám na zítra čtenářské listy.

 

31.5.2021

AJ (PAU) - kontrolní Minitest 8
                - uč. str.42 - poslechová cvičení, nácvik správné výslovnosti, vazba I like/don´t like.
                - PS str. 42 - celá
                 DÚ PS str. 43/4

AJ (DVO) - Téma: Jídlo - PS str. 42/cv. 2; uč. str. 42,43 - poslechová cvičení

                - naučit se slova písně uč. str. 43; 

                 -  DÚ - PS str. 42/cv. 1; procvičit (I like/I don´t like)

 

ČJ - uč. str.152, 153 - opakování učiva o větě a souvětí, sebehodnocení
      Procvičování - tvoření vět a souvětí, užití správných spojek

 

M - procvičování násobilek (mazací tabulky, cvičná pětiminutovka)
      + PS str. 22/1, 23 a 24 - celá str.
      DÚ PS str.22/2

 

TV - švihadla, vybíjená

 

HV - opakování a diktát not
      - poslech Svěrák/Uhlíř - Šípková Růženka

 

Zítra si družinové děti přinesou 30,- Kč na zmrzlinu.

 

 

28.5.2021

31.5. - testování žáků PCR testy, děti vyzvednu opět v 7.35h před školou.

ČJ - uč. str.151 a 152/3 - opakování učiva o větě a souvětí, pravopis
       PS str. 37 celá - opakování učiva o slově, abeceda
       PTMS str.37 celá
       Čtení - Teta to plete

 

M - uč. str.42 - měření seček, více úseček na jedné přímce
       PS str.26/1

 

 TV - švihadla a míčové hry

 

27.5.2021

ČJ - uč. str.148 a 149/17 - slovní druhy - opakování, spojování vět v souvětí, lexikální cvičení
       PTMS str.38/1b) - procvičování pravopisu
       Slovní druhy - vyhledávání - SP na známky
       DÚ - uč. str. 149/17 - vybrat 3 souvětí, spojit se rčením ze cv.16, napsat do ČJ-D

 

M - uč. str.41 - úlohy (fin. gramotnost), časové údaje
      PS str.20 a 21 - procvičování učiva
      Obchodování - prodej potravin z modelíny, procvičování násobení 2, 3, 4, 5, 10

 

Pr - uč. str.56, 57 - Léto, přírodní společenstva
       PS str.66

 

Zítra GEO, kdo nemá ve škole, přinese si.
      
       

26.5.2021

ČJ - uč. str.147/13 a 148/15 (písemně do ČJ-Š) - věta, souvětí, spojky, slovní druhy
       PS str.36/4
       Běhací diktát
       Čtení s otázkami k textu - Teta to plete

 

M - uč. str.39 a 40 - dělení 10, procvičování učiva
      DÚ - PS str.20/1
      Na zítra přinést papírové mince.

 

PČ - modelování potravin (příprava na M-obchodování)

 

Děti připravují čtenářské listy za květen - na 2.6.


     

 

25.5.2021

ČJ - pravopisná rozcvička - vlastní jména, psaní velkého písmene
       uč. str. 146/11 a 147/12 - věta a souvětí, spojky. pořádek vět v textu a slov ve větě
       PS str.36/3
       Čtení - Teta to plete
       Psaní - pís. str. 35 (u mne)
       DÚ - PTMS str.37 a 38/3a) - doplnit, přepsat do ČJ-D

 

M - uč. str.37/4 a str.38 celá - dělení číslem 10 (na části - modelace, znázornění)
      PS str. 18/3, str.19 celá
      Procvičování násobků 5, 10 - paměťová a pohybová hra

 

Pr - Ochrana přírody - video, diskuze, zamyšlení

 

Na 9.6.2021 máme objednanou exkurzi (s výkladem o hospodářských zvířatech) do zooparku v Radonicích. Vybíráme 80,- Kč (vstupné).

 

 

24.5.2021

AJ (PAU) - uč. str. 41 - četba a dramatizace komiksu a PS str. 41/6 + procvičování tématu oblečení (popis spolužáka, hádanky s tázkou Whose..)
                - nové téma Food - slovní zásoba v uč. str. 42 (nácvik, otázky, hra Kompot)
                DÚ - obrázkový slovník k l.9 (naučit, zopakovat slovíčka)
                Příště Minitest k l.8 - oblékání

AJ (DVO) - TÉMA: Opakování  oblečení,

                  procvičování - mám/nemám rád; uč. str. četba a překlad komiksu uč. str. 41; PS - str. 33/A - doplnit; nová slovíčka Food - naučit se

                 DÚ - obrázkový slovníček; příští hodinu Minitest - oblečení

 

 ČJ - opakování - slovní druhy 
       - uč. str. 145 a 146/10 písemně do ČJ-Š (sešity u mne) - spojky v souvětí
      - PS str. 35/2
      Děti dostaly domů PL na určování probraných slovních druhů, na kterém pracovaly samostatně - komu nešlo, je třeba procvičit, např. zde:
      https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/urcujeme-slovni-druhy/cviceni1.html
      https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=60ab8f3c05df4
      https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

 

M - uč. str. 36 a 37/1,2,3 - násobení číslem 10
      DÚ - PS str.18/1,2

 

TV - míčové hry, vybíjená (základní pravidla)

HV - opakování hudební abecedy (stupnice C - dur, noty dle délky) - příště diktát na známky

 

 Na páteční hodinu TV vybavte děti švihadlem (kdo ještě nemá).

 

 

 

21.5.2021

ČJ - opakování - slovní druhy (práce na IT, prac. list)
       - uč. str. 144 - Věta jednoduchá a souvětí, spojky v souvětí (zápis do ČJ-Š)
       Pís. str. 34
       Čtení - Teta to plete

 

M - uč. str. 35 a PS str.17/2 - dělení číslem 5
      Král počtářů
      Procvičujte násobilky 2, 3, 4, 5.

 

Prosím, vybavte děti na TV švihadlem, dají si ho do sáčku k úboru.

 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

 

 

20.5.2021

ČJ - uč. str. 143, 144/3,4 - Věta jednoduchá a souvětí
       PS str. 35/1
       Procvičování pravopisu
       Čtení - Teta to plete

 

M - Procvičení násobilek, pětiminutovka
      - uč. str. 33, 34 - dělení číslem 5 (na části i po částech)
     - skládanka na procvičení násobilky 4, 5 (doma procvičovat!)
      DÚ PS str. 16/2 a 17/1

 

Pr - opakování Hospodářská zvířata (dokončení PL)

 

V případě dobrého počasí jdeme zítra na TV ven.

 

 

19.5.2021

ČJ - slohové cvičení - popis zvířete, pohádkové bytosti (pracovní list)
       Procvičování pravopisu, slovních druhů - PTMS str.36/1 c) d)
       Diktát
       DÚ - PTMS str.37/2a) - doplnit, do ČJ.D přepsat do slova NAZPAMĚŤ

 

M - uč. str.31, 32 - násobení 5
      PS str. 16/3
      Hry s násobky

 

VV a PČ - Duha v krajině
                Skládanka s násobilkami (začali jsme)
                

 

18.5.2021

ČJ - slovní druhy - procvičování (prac.list, online cvičení: https://wordwall.net/cs/resource/11438259/slovesa a https://wordwall.net/cs/resource/8200252/podstatn%C3%A1-jm%C3%A9na )       
       PTMS - str.36/1c) - opakování, vyhledávání lovních druhů
       Pravopisná pětiminutovka (y/i)
       Zítra přinést PL - Sloh popis (s kozou, str.11)

M - procvičování násobilek 2, 3, 4
      - uč. str. 30 a str.31/1,2 - násobilka 5
      DÚ PS str.16/1

 

Pr - opakování Hospodářská zvířata
       (video, 1. část PL, osmisměrka - přinést ve čtvrtek k dokončení)

 

17.5.2021

AJ (Pau) - uč. str.40 - poslech, četba, dramatizace, nácvik otázky  "Whose...?"
                 PS str. 40/5 - do bodu 4 písemně, ostatní ústně 
                 DÚ - str. 41/7

Děti (skupina PAU) dostaly domů ke kontrole minitesty - zítra přinesou zpět.

AJ -( DVO ) - Téma: Oblečení - učebnice str. 40; PS str. 40/cv. 5 - dodělat doma, DÚ - PS str. 41/cv. 7 

 

ČJ - opakování pravopisu - cvičná "pětiminutovka" na y/i
       Slovní druhy - pracovní list Předložky (podst. jm., slovesa, předložky)
       DÚ - cv.3/26 z PL

 

M - procvičování násobilky 2,3,4 - výukové hry
      PS str. 15/2,3 (sešity u mne)
      uč. str.32/3,4

 

HV - opakování (hudební nástroje, česká hymna)

 

 

 


 

14.5.2021

ČJ - Poznáváme slovní druhy - předložky (zápis do sešitu, pracovní list)
       Práce a procvičování na IT
       Pís. str. 32 - dokončení
       Čtení - Kouzelná třída

 

M - procvičování násobilky 2, 3, 4
      - uč. str.29/1, 2 - 4krát méně
      - uč. str.28/3 a 25/3 - dokončení

 

TH - zhodnocení distanční výuky, nové úkoly ve třídě (chování, dodržování pravidel, komunikace se spolužáky i učiteli)

 

V pondělí prezenční výuka dle běžného rozvrhu, více info pošlu do mailu.

Děti dostaly ke kontrole sešity - diktáty (na opravy), pětiminutovky. V pondělí přinesou opět do školy.

Procvičujte násobilky, čtení.

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

       

 

13.5.2021

ČJ - Poznáváme slovesa - prac. list
       DÚ - cv.3 na str.25 - prac. list (doplnit souhlásky do básničky, podtrhnout slovesa)
      Čtení - Kouzelná třída
      Psaní - pís. str. 32 - pouze přepis říkanky
      Psaní textu k pohádkovým bytostem - kontrola

 

M - uč. str. 27 a 28 - dělení číslem 4 (na části i po částech), kdo nemá dokončí cv.3 na str.28
      Pětiminutovka - (násobení a dělení)

 

Pr - pokusy s vodou  a papírem

 

 

12.5.2021

ČJ - slovní druhy - slovesa (prac. list)
       Procvičování pravopisu
       Diktát
       PS str. 34/14 (přepis slov), 34/15
       Čtení - Kouzelná třída

M - uč. str.26/3,4 a PS str.14/2 - násobíme číslem 4
      Výukové hry ve dvojicích
      DÚ PS str.15/1 + procvičovat násobilky

 VV a PČ - Pohádková bytost (dle vlastní fantazie)

Děti dnes dostaly poslední katalogy Albatros pro tento školní rok -objednávky s přesnou částkou do pátku. 

20.5. - sběr starého papíru, kontejner bude před školou.

 

 

 

11.5.2021

ČJ - poznáváme a vyhledáváme slovní druhy (podst.jména a slovesa) - pracovní list
       +opakování pravopisu - tabulky
      Čtení - prezentace doma přečtených knih, čtenářské listy
      DÚ - PTMS str. 36/1a) - doplnit, přepsat do ČJ-D prvních 5 vět

 

M - uč. str. 25 a 26/1,2 - násobení číslem 4, 4krát více, 4krát větší, delší
      PS str.14/3 (PS u mne)
      - procvičování násobků 2, 3, 4

 

Pr - pokusy s papírem a vodou (práce ve skupinách)

 

 

 

 

10.5.2021

AJ (PAU) - Minitest 7
               - procvičení slovní zásoby - Oblečení (výslovnost, popis spolužákova oblečení)
                  - uč. str.39 - minikomiks + hra ve dvojicích (otázka Have you got...? Odpověď Yes, I have. No, I haven´t.), přivlastňovací pád v AJ (Nick´s shoes, Jet ´s jeans), PS str.38/2 a 39/4
DÚ - obrázkový slovník č.8 + PS str.39/3 - podle obrázku na zač.učebnice)

 

ČJ - poznáváme podstatná jména a slovesa - pracovní list, práce na IT
      - báseň F. Halas - Co všechno musí dělat jaro (čtení, přednes, práce s textem) - naučit první dvě sloky do pátku  (děti dostaly vytištěné)

 

M - uč. str.24 - násobení číslem 4 
      + uč. str. 23/3 a 22/1 - dokončení
      PS str. 12/1 - opak. písem. sčítání a odčítání
      DÚ - PS str.14/1

 

HV - česká státní hymna - prac. list (naučit na příští prezenční HV)

 Od tohoto týdne máme povolený TV venku. Dejte dětem do školy cvičební úbor na ven - pevnější sportovní boty (můžou použít i ze šatny), kraťasy i tepláky. Cvičit venku budeme za příznivého počasí.

Kdo nepřinesl dnes, přinese zítra čtenářský list za duben, může i knihu, kterou četl.

 


7.5.2021

M - PS str.10, 11, 12/2 - procvičování učiva, slovní úlohy - online
      PS str.11/2 - SP

 

ČJ - učíme se rozeznávat slovní druhy - podstatná jména, slovesa - online cvičení 
       + opakujeme párové souhlásky - PS str. 34/14

 

Čtení - F. Halas - Co všechno musí udělat jaro - https://rysava.websnadno.cz/cteni_2.roc/jaro1.htm - online
           Báseň najdete v souborech k ČJ, děti se ji kousek budou učit zpaměti. Kdo nemůže tisknout, dostane ode mne ve škole.
          Pís. str.31 - online
             

V pondělí se těším na děti ve škole, sejdeme se tentokrát na testování dříve - v 7.15 u lavičky. Prosím, přijďte s dětmi včas.

Přeji všem pěkný sváteční víkend,
P.Pauchová

 

 

6.5.2021

M - uč. str. 22 - procvičování učiva - online
      PS str. 9/1 + 10/1 (slovní úlohy) - online
      PS str.9/2 - SP

 

ČJ - Opakování - hlásková stavba slov + pravopis (korektura textu) - PL Opakování str.10 - online
       PL str.10/1 - přepis textu bez chyb - SP

 

 Pr - procvičujeme určování času, části dne - prac. listy - online

 

 

5.5.2021

M - uč. str. 21 - obchodování - sl. úlohy - online
      PS str. 7/1 - dokončení, str.8/1 - online
      PS str.8/2 - SP (poslat do Teams)

 

ČJ - PL bě, pě, vě str.7 - online
       + opak. hlásková stavba slov, význam slov (chybování v kvízu ČJ) - online

Čtení - čít. str.79  - Jaro
Pís. str.30 - rébusy společně online, přepis říkanky Mamince SP

 

 VV a Pč - přání mamince ke Dni matek - zadání, návod a inspirace v Teams (pod ČJ)

 

 

4.5.2021

M - uč. str.20 - činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl - online
      PS str. 7/1 - online
      PS str. 7/2 - SP

 

 ČJ - opakujeme slabiky bě, pě, vě - pracovní list - online
        + procvičování psaní párových souhlásek
Čtenářské listy za duben přinesou děti v pondělí 10.5. do školy ke kontrole. 

 

 Pr - opakování tématu Jaro - pracovní listy - online
        Cv.3 - Popis a obrázek hospodářského zvířete - SP (odevzdat do Teams)

 

3.5.2021

AJ (PAU) - uč.str.37 - poslech, četba komiksu - online
                  uč. str.38 (píseň) - seznámení s novou sl. zásobou - oblečení (obr. slovníky k lekci 8 dostanou děti příští týden) - online
                  PS str.37/7 - minikomiks - doplnění, četba - online
                  DÚ - PS str.38/1 - vybarvování podle textu
Příští pondělí píší obě skupiny Minitest 7 (k sedmé lekci) - zopakovat slovíčka (části těla) a pokyny (clap, kick, wave...).

AJ - (DVO) - Téma: Oblečení (nová slovní zásoba) uč. str. 37/Komiks; PS str. 37/cv. 7 - probráno na online výuce

DÚ - PS str. 38/cv. 1 - vybarvování podle textu; naučit se novou slovní zásobu; (V pondělí Minitest ze 7. lekce)

 

M - uč. str. 19 - násobení číslem 0 - online
      + procvičení násobilky 2, 3, 1 
      PS str. 6/2,4 - online
      PS str.6/1,3 - SP

 

ČJ - uč. str. 140, 141 - procvičování pravopisu - online
       PS str. 33/13 - online
       Kvíz ČJ - bude zadán v Teams - SP

 


     

30.4.2021

ČJ - "Běhací diktát"
        PS str. 32/11, uč. str. 142/1 - opakování učiva (párové souhlásky, slova nadřazená a podřazená)
        Pís. str.29 celá + str.28 rébusy
        Čtení - Kouzelná třída 

M - GEO - délka úsečky a jednotky délky (milimetry, centimetry, decimetry), jednoduché převody
       uč. str.23/1, 2 - písemně + rýsování do sešitu
       PS str.13 celá

Děti dnes dostaly 3 PL na distanční výuku - 2 x prvouka (jaro, hodiny) a 1x pravopisné a početní omalovánky pro rychlíky. Odnesly si čítanku.

Děti si chystají čtenářské listy za duben.

Kdo ještě neudělal, prosím podepište dětem vzadu v ŽK jejich čtvrtletní sebehodnocení.

 

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

 

 

29.4.2021

ČJ - procvičování pravopisu - tabulky
      - uč. str. 142 - ověř si, co umíš
      Čtení s hodnocením - Kouzelná třída
      Pís. str. 28 - pouze přepis říkanky Kotě a štěně (písanky u mne)

 

M - uč. str. 17,18 - násobení a dělení číslem 1
      PS str. 5/3
      DÚ - PS str.5/1,2

 

Pr - Opakování - jaro - PS str.64 a 65

 

Zítra geometrie - kdo nemá ve škole sešit, přinese si.

 

28.4.2021

ČJ - uč. str. 140/2 - třídění slov (písemně na papír)
       PTMS str.34/3, 35 - celá strana - párové souhlásky
       Diktát
       Čtení na pokračování

 

M - procvičování násobilky 3 - násobení i dělení
      Výukové hry, slovní úlohy do M-Š
      Dnes děti dostaly tabulku malé násobilky, v případě potřeby mohou podpůrně používat v hodinách nebo k procvičování, učení.

 

 VV a PČ - výsev rostlin, výtvarná dekorace květináčků

Bez DÚ smile.

 

Vzkaz od paní vychovatelky ŠD:

Prosím rodiče, jejichž děti už nedocházejí (a nebudou docházet) do ŠD, aby je ze ŠD odhlásili. Vyhnete se zbytečným platbám.

 

27.4.2021

ČJ - mluvní cvičení - rodinný zážitek
       PTMS str.34/1,2 - procvičování párových souhlásek
       Pís. str. 27( pís. i PTMS u mne)
      Čtení - Kouzelná třída
      DÚ - uč. str.140/3 - první 4 věty do ČJ-D

 

M - uč. str.16 a PS str. 4/3 - dělení číslem 3

Pr - Domácí ptactvo - shrnutí 
       PS str.62

TH - čtvrtletní sebehodnocení (ŽK u mne)

 

26.4.2021

Zítra 27.4. třídnická hodina - 5. vyučovací. ŽK s sebou.

AJ (obě skupiny) - uč. str. 35 a 36 - popis příšerky, hádanky, četba a překlad článků s otázkami - vazba It has got..., otázka Has it got...?, odpověď Yes, it has. No, it hasn´t.
                            - PS str.35 a 36 (popis, čtení s porozuměním, poslechová cvičení)
                            DÚ - PS str.36/8 - kresba, popis příšerky 
                             (+ skup.p.uč. Dvořákové ještě obrázkový slovník č.7 a PS str.35/3, kdo nestihl s námi)

ČJ - cvičný diktát s opravou
       PS str.33/12 (sešity u mne)
       + mluvní cvičení - vyprávění rodinných příhod

M - uč. str.14 a 15 - dělení číslem 3 (na části a po částech)
      PS str.4/1
      DÚ - PS str. 4/2

HV - rytmická cvičení

 

 

                               

23.4.2021

M - uč. str.13 - třikrát více/o tři více - online
      PS str. 3/3 + mat.hádanky - online
      Naučit násobilku 3 - SP

 

ČJ - Psaní souhlásek uvnitř slov - PTMS str.32, 33 - online
       + procvičení PL Párové souhlásky (děti dostaly ve škole) str.31 - online

 

Čtení - čít. str.77  - báseň Neslyší ouška Františky - online
          Pís. str.26 - opis říkanky - SP

 Přeji všem hezký víkend a těším se na děti v pondělí ve škole - v 7:20h u lavičky smile.

P.Pauchová

 

22.4.2021

M - uč. str. 12 - násobilka 3 - online
       Procvičení sčít. a odčít. do 100 - PL (s hodinami) - online
       PS str. 3/2 - SP

 

ČJ - uč. str.139 - pravopisná a lexikální cvičení - online
       PS str. 32/10 - online

 

Pr - Domácí ptáci - uč. str.54, 55

 

21.4.2021

M - kontrola DÚ - online
      uč. str. 11 - násobení číslem 3 - online
      PS str.3/1 - SP

 

ČJ - párové souhlásky H/CH - uč. str. 138 a 139 - online
        PS str. 31/8 - online
        PS str.31/9 - SP  (kontrola ve škole)

 

Čtení - čít. str.74 - 76 - Náš Jakoubek - online
           + práce s textem, projekce vlastních zážitků se sourozenci
           Napiš krátkou příhodu z vaší rodiny (zážitek se sourozencem, s vámi, s bratrancem), stačí 3,4 věty, zbytek dovyprávíš. Budeme si                     vyprávět, číst a hodnotit v pondělí a v úterý ve škole.

 

Pč - samostatný úkol - Zkuste hezky prostřít stůl (k obědu, večeři - může být i o víkendu), připravte prostírání, talíř (talíře), příbory, skleničku, ubrousek, může být i vázička s květinou ...
Foto vložte do TEAMS - zadání přidám do ČJ

 

 

 

20.4.2021

M - Procvičování násobilky 2 - pracovní list (dokončení) - online
      + opakování časových údajů (PL, druhá strana) - online
      + pamětné procvičování (hádanky)

Kvíz v MS Teams - SP

 

ČJ - párové souhlásky - procvičování učiva - uč. str.137/8, 138/6 - online
       PS str.30/7 - online

 

 Pr - Hospodářská zvířata - PS str.61 - online
        + procvičování online

 

19.4. 2021

AJ (PAU) - uč. str.35 - poslech, hledání příšerky podle popisu - online
                 PS str.34 - online
                 PS str. 35/3 - SP

AJ (DVO) - Téma: Tělo: uč. str. 33 - popis hlavy, PS str. 32/cv. 1 - probráno na online výuce

                   DÚ - PS str. 34/cv. 1,2

                   Test - v průběhu dne se objeví v Teams Mini test- prosím, vyplňte a do neděle pošlete

 

M - procvičování násobilky 2 - pracovní listy (děti dostaly ve škole) - online

 

 

ČJ - párové souhlásky (z/s nebo ž/š?) - uč. str.136 a 137 (cv.3/137 písemně) - online
       str.137/4a) - SP (poslat ke kontrole do Teams)

 

Třídnická hodina věnovaná sebehodnocení za 3. čtvrtletí proběhne v úterý 27.4. (prezenční výuka) 5. vyučovací hodinu.

       

 

16.4.2021

ČJ - Sloh (mediální a osobnostní výchova) - vytváříme si svůj názor, argumentujeme, reklama a my
       Práce ve skupinkách - vytváření reklamy, sloganu, prezentace, zhodnocení
       Čtení - Kouzelná třída

 

M - Geometrie - opakování (přímka, úsečka, bod, délka úsečky)
      Procvičení časových údajů - digitální čas, 24 hodinový cyklus (prac. list, papírové hodiny)

 

Příští týden distanční výuka, rozvrh stejný (je výše k nahlédnutí). Dnes zadám do MS Teams.

Děti dostaly dva pracovní listy - ČJ a M (využijeme během distanční výuky).

Kdo dnes pokazil, udělá si opravu geometrie, sešity mají děti s sebou. 

 

15.4.2021

ČJ - Procvičování pravopisu - maz. tabulky, cvičení na IT
       PS str.30/6 - párové souhlásky (PS u mne)
       Čtení na pokračování - práce s tetem
       Pís. str. 25 - diktát slov, přepis textu, pravopis (pís. u mne)

 

M - určování času - práce s hodinami, analogové i digitální čas. údaje, pracovní list

 

Pr - určování jarních rostlin (karty rostlin, prac. list)
      + uč. str. 48, 49, 50

 

Dlouhodobý a potřebný úkol - každý den číst z knihy (nahlas i pro sebe, vyprávět si o přečteném)!

Na zítra budeme potřebovat pomůcky na geometrii.

 

14.4.2021

ČJ - uč. str.135,136/5, cv.135/3 (párové souhlásky na konci slov) - písemně do ČJ-Š
       Pravopisné cvičení - tvrdé a měkké slabiky - VELKÁ POCHVALA VŠEM
       
Interaktivní prohlídka JE Dukovany

 

M - Procvičování učiva - násobení a dělení 2
      Výukové hry - Jasnovidec, Hledej násobek, Modelování dělení po částech a na části
      Písemně do M-Š - Opak.geom. tvary - znázornění dělení 2 
                               Cvičná pětiminutovka

DÚ - Prac.list - str.19/cv.7,9

 

PČ a VV - Výroba učební pomůcky- násobilkové kolečko + Motýl z papíru

Kdo nemá ve škole, přinese si na zítra papírové hodiny, budeme procvičovat čas, včetně digitálního.

Na prvouku přinést kartu rostliny, kterou děti doma vyráběly.


       

13.4.2021

ČJ - Procvičování pravopisu s kartami Y/Í, mazacími tabulkami
       Párové souhlásky V/F - uč. str. 135/1,2 (cv.2 i se zdůvodněním do ČJ-Š,seřadit podle abecedy)
       Čtení - Kouzelná třída (mimočít.četba na pokračování)
       Pís. str. 24 (písanky u mne)
       DÚ - uč. str. 127/10a) - do ČJ-D

 

M - procvičování násobků 2, rytmické hry, hádanky
      Dvakrát menší, o dvě menší - uč. str. 10

 

Pr - Hospodářská zvířata a užitek pro člověka - PS pouze str. 60

 

Dnes děti dostaly katalogy na objednávku knih. Kdo bude mít zájem, přinese objednávku a PŘESNOU částku do pátku 16.4.

 

 

12.4.2021

ČJ - procvičování pravopisu - měkké a tvrdé souhlásky (PL, mazací tabulky)
       Čtení s porozuměním - uč. str.134 - Ošklivé kačátko (přepis textu - sešity u mne)
       Kdo nestihl, dodělá 1.stranu PL (str.54) - doplňování i/y

M - uč. str. 9 a PS str.2/3 - dělení dvěma po částech (modelace ve třídě)

HV - rytmická cvičení

AJ (skup. spojeny) - procvičování učiva, opakování (části obličeje a těla) - práce s PL
                             + uč. str. 34 - píseň s pohybovým doprovodem (DÚ naučit slovíčka z písně - pokyny - clap, wave, shake, stamp)
                              + skup.paní uč. Dvořákové - naučit popis obličejů v uč. na str. 33 (zkoušení)


9.4.2021

M - uč. str. 8 (Dělení 2 - sl. úlohy) a PS str. 2/2 (2 sloupečky dokončit sami) - online
      + procvičování  

 

ČJ - PL str.4 a 8 - opakování slabik dě, tě, ně, mě - online

 

Čtení - velikonoční básničky (zkoušení)
           diskuze o přečtených knihách - online
           Pís. str. 23 - přepsat báseň - SP

 

Přeji všem pěkný víkend
a těším se v pondělí na setkání s dětmi 

P.Pauchová

Další  informace zašlu do mailu během pátku nebo soboty (odchody na obědy, sraz před školou v "netestovacích" dnech).

 

8.4.2021

M - uč. str. 6 a 7 (dělení dvěma) - online
      PS str. 2/1 - SP

 

ČJ - Diktát - online  - odevzdat do Teams
       uč. str. 133/5 a PS str. 29/4,5 (spodoba znělosti - T/D) - online

 

Pr - Hospodářská zvířata - uč. str.52, 53 - online

 

7.4.2021

M - uč. str.5 (dvakrát větší / o dvě větší)  - online
      procvičování +- do 100 - online
     PS str. 1/3 - SP

 

ČJ - Souhl. na konci slova (D/T, Ď/Ť) - uč. str.132 a 133/2,3,4, cv.4 částečně písemně do sešitu - online
     

Čtení - Velikonoční pohádka o kohoutech (dovyprávění), velikonoční básně z čítanky (přednes) - online
           Čítanka str.73 - Ukolébavka pro malého bobra, píseň je zde: https://www.youtube.com/watch?v=_7SvjzuB-MM

           Pís. str.22 - SP

 

VV a PČ - tentokrát výtvarný úkol: 


               Přečtěte si (nebo pusťte) některou svou oblíbenou pohádku od Václava Čtvrtka nebo ilustrátora Zdeňka Milera, kteří mají letos oba výročí (např. O Krtkovi, O víle Amálce, O formanu Šejtročkovi, Křemílek a Vochomůrka, O vodníku Česílkovi, O makové panence a motýlu Emanuelovi, O Rumcajsovi) a vytvořte ilustraci k pohádce. Hotové výkresy přineste příští týden do školy, dostanete známky, podařené  vybereme a pošleme do soutěže smile . Technika libovolná (kresba, malba, koláž...).

 

V Teams jsou nové pravopisné i početní omalovánky pro rychlíky za *. 

 

6.4.2021

M - uč. str. 4, PS str.1/2 + procvičování - online
       Kvíz v MS Teams - SP

 

ČJ - krátké vyprávění o prožití Velikonoc
       uč. str.132/5a) + PS str.29/3 - online
       uč. str. 132/5b) - SP (poslat do Teams)

 

 Pr - uč. str.51 a PS str.63 - Ptáci a jejich hnízda - online

 

 Dne 12.4. od 17.30h se budou konat online třídní schůzky. Již je naplánováno v kalendáři. 


31.3.2021

M - uč. str.2/3 + str. 3 - Násobení 2 - online
      + procvičování

 

ČJ - uč. str. 131, 132- B nebo P? - online
       PS str. 28/2 - online

 

Čtení - čít. str. 95 - Velikonoční pohádka o kohoutech...(1. část) - online
                            2.část dočíst, umět vyprávět - SP
           Pís. str. 22 a 23 - Velikonoční pro holky a Velikonoční pro kluky - četba online ,
                                     + naučit jednu zpaměti - SP

 

 VV a PČ - ozdobte velikonoční vajíčka (nebo vyrobte jinou velikonoční dekoraci), foto vložte do Teams  (úkol zadán v ČJ)

 Inspirace zde (naše loňská vajíčka smile):

Přeji všem příjemné a klidné prožití velikonočních svátků,

P.Pauchová

 

30.3.2021

M - uč. (fialová- 6. díl) str.1 a str.2/1,2 - vyvození operace násobení, násobení 2 - online
      PS (fialový) - str.1/cv.1 - SP

 

ČJ - uč. str. 129 a 130 - Souhlásky na konci slova (úvod) - online
       PS str. 28/1 - online
       Prac. list "Dě, tě, ně" -  str.4/cv. 2a), b) - SP (odevzdat do T.)

 

Pr - Téma Velikonoce 

 

 

29.3.2021

AJ (PAU) - uč. str.33 - popis obličeje - zkoušení dobrovolníků - online
      Happy Easter - Velikonoce v anglosaských zemích - online
      nová slovní zásoba - Body/Tělo - uč. str.34 - online
      obrázkový slovníček č.7 - SP (zadání bude v Teams)

 

AJ (DVO) - Téma: Moje rodina - opakování -  tvořili jsme věty se slovesem "mít", uč. str. 32; PS str. 33/cv. 3; Chvilka na kvíz B - procvičeno na online výuce
                  DÚ - PS - str. 31/cv. 8; PS str. 32/cv. 2
 

 

M - uč. str.64 - měření délky úsečky - online
       PS str.47/3 a str.48 - online

 

 ČJ - PTMS str. 31/2 b)  - online
       uč. str. 126 a 127, cv.9/127 písemně do ČJ - Š - online
       uč. str.127/cv.11 - písemně sami - SP 

 

Ve čtvrtek 1.4. jsou velikonoční prázdniny, v pátek 2.4. státní svátek, pak následuje 5.4. Velikonoční pondělí - v tyto dny se nekoná výuka. 

V MS Teams je zadaný další čtenářský list, je přiložen i k vytisknutí. Kdo by nemohl tisknout a neměl formulář doma (rozdávala jsem je ještě ve škole), je možné vyplnit i do formuláře na počítači.


26.3.2021

M - uč. str.63 - Hodiny a minuty, určování času - online
       PS str. 47/1 - online

       PS str.47/2 - SP

 

ČJ - uč. str. 126 , cv.6/c písemně do ČJ-Š - online
       PTMS str.31/1,2 - online

Čtení - čít. str.92 - Velikonoce v Bullerbynu - online
          Pís. str.21 - napsat 3 věty a názvy květin - SP

 

Přeji všem pěkný víkend.
P.Pauchová

 

25.3.2021

M - procvičování sčítání a odčítání - početní trenažer - online
      uč. str. 62 - slovní úlohy - online
      PS str.46 - slovní úlohy - SP (odevzdat do T)

ČJ - souhrn učiva - uč. str. 125 - online
       PS str.27/7, 28/8 - online

 

Pr - uč. str.47 - Stromy na jaře

 

 

24.3. 2021

M - Procvičování - cvičná pětiminutovka - online
      + PS str.44, 45 - online

 

ČJ - diktát - online, poslat k hodnocení do Teams
       PTMS str.30 (slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě) - online

Čtení - čít. str. 71, 72 - online
          Pís. str. 20 - SP (hodnocená, odevzdat do T.)

 

VV a PČ - Karta rostliny, výtvarné zpracování
      

23.3.2021

 M - procvičování učiva - uč. str. 61 celá, PS str.44/1 - online

       Kvíz v Teams - SP (hodnocená)

 

ČJ - uč. str.120/4 a 119/1 - čtení s porozuměním - online
       PS str.27/6 - online

 

Pr - Rostliny na jaře - prezentace - online
       uč. str. 46, PS str.59 - online

PS str.59/3 (karta rostliny) - SP (do dalšího týdne, společný úkol na PR i VV)

Inspirace pro kresbu i informace o rostlině zde: http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie_formular_zakladni.php?lng=cz  (vyhledávání rostlin)

 

HV - zatančete si doma s JUST DANCE, tady je tiphttps://www.youtube.com/watch?v=-LS89QO3U28
 
       Kdo mi bude chtít poslat taneční video, odměním 1 :-). Zadám dobrovolně do Teams.

 

 

 

22.3.2021

AJ (PAU) - Opakování učiva - uč. str.32 a 33, PS str.32/1, 33/3 - online
                 PS str.33 - Quiz time - SP (odevzdat do Teams)

 

AJ (DVO) - Téma: Moje rodina -uč. str. 30/ celá stránka; DÚ - PS str. 30/cv. 6 + procvičit věty např.: How many sisters have you got? I´ve got one sister.

                                                  She´s got one sister. Ben has got one sister.

 

M - uč. str.60 a PS str.42/1,2 - online
      PS str. 43/1, 2- SP 

 

ČJ - PTMS str.29 celá (slabika mě) - online
       uč. str. 123/6,7 - online
       Utvořit 4 ROZVITÉ věty na slova z PTMS str.29/1 (do ČJ-Š) - SP (odevzdat do Teams)

 

 TH (třídnická hodina) - téma Online výuka a Bezpečnost na internetu - online od 11h

 


19.3.2021

M - uč. str.59,  - online
      PS str. 42/3 - SP

 

 ČJ - uč. str.122, 123, zápis do ČJ-Š (skupina MĚ) - online

     Čtení -   čítanka str. 69-71 - Dobrodružství na moři - online
        Pís. str.19 - první pol. stránky společně online, druhá pol. SP


  V pondělí 22.3. od 11h bude třídnická hodina - již zadáno v kalendáři. TH je povinná.     

 Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

18.3.2021

M - uč. str. 58 (sčít. a odčít do 100 - desítky) - online
      - slovní úlohy do M-Š (dokončení) - online
      - PS str.41/1 - SP

 

ČJ - opakování pravopisu - online
       PTMS str.28/3,4 a uč. str.121 - online

 

Pr - Včela medonosná a její význam - online
       Minikvíz v MS Teams - ještě téma Orientace v čase - SP (hodnocená)
       

 

17.3.2021

M - uč. str. 57 (procvičování) - online
      - slovní úlohy do M-Š - online

      - PS str. 41/2 - SP

 

ČJ -  PTMS str.27 (bě, pě, vě - procvičování, tvoření vět) - online
        Diktát - online  (do 18h odevzdat do Teams k hodnocení)

 Čtení - čít. str. 68-69 - Mléčný bar - online
           Pís. str.18 - říkanka (pravopis), rébusy - online
                            Přepis říkanky - SP

 VV a PČ - Želva (bude k vytisknutí v Teams - zadání k ČJ) - foto výrobku odevzdat tamtéž - SP

 

 

16.3.2021

M - uč. str.56 (sčítání a odčítání do 100) s přechodem přes 10), PS str.40/1 - online
      PS str. 40/2,3 - SP

 

ČJ - uč. str.120 (hlásková stavba slabik bě, pě, vě) - online
       PS str. 26/5 - online
       PS str. 26/4 - SP

 

Pr - PS str. 58 (Na jaře) - online

 

V MS Teams jsou zadané dobrovolné úkoly (omalovánky) pro rychlíky - z ČJ i M. 

Inspirace pro úkol z HV zde: https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k&list=PLM9MKl7LFM2MhG-mHHolpVXmlX_Mn2sAn 

 

 

15.3.2021

AJ (PAU) - uč. str.31 (poslech a četba komiksu) - online
                  PS str. 30/6 a 31/7 - online
                  PS str. 32/2 + Minitest 6 (Minitest najdete v sekci Soubory v týmu AJ) - SP (odevzdat do Teams)

AJ (DVO) - Téma: My family - uč. str. 29; PS str. 29/cv. 3, 4 - procvičeno na online výuce

                 DÚ - PS str. 30/cv. 5 - doplnit celé věty

 M - uč. str. 55 a PS str. 39/2 - online
       PS str. 39/1 - SP (odevzdat, pracovat samostatně)

 

 ČJ - opakování pravopisu (měkké a tvrdé souhlásky) - online
        uč. str.119 a PS str. 26/3 - online

 

 HV - nakresli obrázek ke své oblíbené (lidové) písničce a napiš celý název této písničky - SP (odevzdat, zadání bude v týmu ČJ)
         - ZAZPÍVEJTE SI JI DOMA laughing

Inspirace zde: https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k&list=PLM9MKl7LFM2MhG-mHHolpVXmlX_Mn2sAn 

 

12.3.2021

Na čtení si děti připraví knihu, kterou právě čtou.

V týmu Matematika v záložce soubory najdete nové počtářské omalovánky k vytisknutí (pro rychlíky) - není povinné, odměním +.

 M - uč. str54 a PS str.38/2 - online
        PS str.38/1 - SP

 

ČJ - uč. str.118 (rčení) , PTMS str.26 - online
       Pís. str.17 - diktát slov + hádanky - online
       Pís. str.17 - přepis vět s povoláními - SP

 

Čtení - povídání o knihách, které čteme 

 

11.3.2021

M - uč. str.52 a 53/1,2 - online
      uč. str. 53/3,4,5 - SP

 

ČJ - PTMS str. 25 - doplnění, tvoření vět, str.26/2 - písemně - online
       uč. str.117 - online
       PTMS str. 25/1 - utvoř s doplněnými slovy 4 věty a napiš je do ČJ-Š - SP na známku  - odevzdat do Teams (bude zadáno)

 

Pr - opakování tématu Náš svět
       PS str.57  - online
       PS str. 56 - zadání vysvětlíme online, děti pak vypracují samostatně na známku (bude v zadání k prvouce v Teams)

 

10.3.2021

M - uč. str.51 a PS str. 37/2,34/3 - sčít. a odčít. do 100 (v řádu jednotek) - online
      PS str. 37/1 - SP

 

ČJ - PTMS str.24/1,2 - online
       uč. str.116/1,2 - online

      Pís. str. 16 - pravopis, rébusy, jazykolam -  online 
                     + přepis doplněné říkanky - SP

Čtení - čít. str.67 - Loutky

Vyplněný čtenářský list odevzdejte do Teams - zadání v ČJ.

 

9.3.2021

M - procvičování online (www.skolakov.eu
      uč. str.50 - porovnávání čísel do 100 - online
      PS str. 33/1 A,B - online
      PS str.36 - SP

ČJ - uč. str.115/1 a 116/2 - písmeno ě (úvod) - online
       PS str. 25/2 - online
       PS str.25/1 - SP 

Pr - PS str. 55 - Co lidé dělají - online

 

8.3. 2021

AJ (PAU) - ústní procvičování učiva - How many brothers have you got? I´ve got... - online
                 uč. str. 30 - čtení, překlad, ověření porozumění - online
                  PS str. 30/5 (kompletace vět s obrázkovou oporou)  - online (zápis celých vět - SP)
                  DÚ - PS str.31/8 - odevzdat do Teams

 

 ČJ - Jak jsme prožili jarní prázdniny - vyprávění, mluvený projev - online
         -  opakování, procvičování pravopisu  (ústně a do ČJ-Š) - online
          uč. str.114 - shrnutí učiva - online

 

M - pamětné sčítání a odčítání do 60 - do M-Š - online
      - uč. str.47 - slovní úlohy - online
      - PS str.33 -  úlohy C, D - SP

 

Výtvarný úkol (kytička pro maminku) vložte prosím jednotně do Teams - úkol je tam zadaný (zadání k ČJ).
        
        

26.2.2021

ČJ - uč. str. 111, 112,113 - opakování učiva, cv.3/112 písemně do ČJ-Š
       Čtení s porozuměním - PL Staroměstští duchové

M - uč. str. 49 celá - měření délky úseček a osová souměrnost (někteří budou muset přerýsovat doma přesněji) + opakování učiva do sešitu geo
      uč. str.48 celá - určování času + str.46/4
      PS str.35 celá, str.34/1,2 a str.32/2,3

Děti dnes dostaly domů nový díl Matýska + PS (prosím doma podepsat nejlépe lihovým fixem), odnesly si čítanky, sešity na GEO a dostaly 3 sešité PL - nevíme, jak se bude dále vyvíjet situace, ale pro jistotu.
Kdo dnes chyběl, vyzvedne si vše na vrátnici, nejpozději do 16h.

Další info dostanete mailem.

 

Přeji všem pěkné jarní prázdniny a hlavně pevné zdraví,

P.Pauchová

 

25.2. 2021

ČJ - Procvičování pravopisu s kartami y/i
       Píšeme pohlednici s ilustrací kamarádovi - adresa, datum, oslovení, rozloučení
       Doručování a prezentace pohlednic
       Čtení - Kouzelná třída
       Pís. str. 15 celá

M - uč. str.46/1,2,3 - procvičování učiva (pís. sčítání a odčítání, počítání s neznámou)
      PS str. 31 celá
      DÚ - PS str. 32/1

Pr - uč. str.45 a PS str.54 - Svět se mění
       DÚ - PS str.54 - Moje babička (zelený domeček + obrázek) - po prázdninách

 

Do zítra do večera je kvíz z matematiky v Teamsech, dětem jsem říkala.
      

 

24.2.2021

ČJ - uč. str. 110, 111 - slohová cvičení - píšeme správně adresu (oslovení, jméno, ulice, č.p., město, směrovací číslo)
       Diktát
       Čtení na pokračování - Kouzelná třída 
       Vyprávění o knihách - čtenářská zkušenost, podle čeho si vybírám knihu
       DÚ - uč. str.111/6 - přepiš dopis do ČJ-D

M - uč. str. 45 - opakované sčítání shodných sčítanců - příprava na násobení
      PS str. 30 celá - procvičování 

 

Pč a VV - Lední medvěd a polární záře

 

 

23.2. 2021

ČJ - uč. str.109 - Sloh - psaní dopisu, pohledu (motivace - úvod)
       Pravopisné cvičení na měkké a tvrdé souhlásky - přepis z tabule do ČJ-Š (sešity u mne)
       Pís. str.14 celá (i s obrázkem)
       Čtení - kocourek Modroočko (závěr, reflexe knihy)

M - PS str.29 celá - procvičování učiva
      Slovní úlohy do M-Š -  zápis, výpočet, odpověď.
      DÚ - dokončit 4. slovní úlohu  v M-Š

Pr - uč. str. 44, PS str.53 - Části dne - časové údaje a obvyklé denní činnosti
       + procvičování určování času na papírových hodinách (kdo nemá ve škole, přinese si, potřebujeme je průběžně i v M)

 

Děti dnes dostaly nové čtenářské listy - přinesou po jarních prázdninách (úterý 9.3.).

 

22. 2. 2021

ČJ - procvičování - vlastní jména osob, zvířat, měst a obcí - pracovní listy
       Pís. str. 12,13, včetně diktátu slov
       Čtení - Modroočko
        Děti by měli na tento týden na sloh znát svou adresu (psaní dopisu), kdo nezná, napíše si na papír

M - uč. str. 44 celá - počítání do 60 se závorkami
      DÚ - PS str. 28/2

 AJ - (Pau) - uč. str.28, 29, PS str.28, 29 - Téma rodina (otázka How many brothers/sisters have you got? I´ve got one sister. I haven´t got a sister.....)
                    DÚ - PS str.28/1 - nakresli členy své rodiny a POPIŠ
                     DÚ dobrovolný - přines si na příště fotku sebe jako miminka (zezadu podepiš tužkou) - budeme hádat Who is who???

AJ (Dvo) - Téma: Comic - práce s textem - uč. str. 27; PS str. 26        DÚ -  PS - str. 27/cv. 7, 8; - procvičit čtení a překlad - uč. str. 27

 

 

19.2.2021

ČJ - procvičování pravopisu s kartami i/y
       procvičování psaní vlastních jmen ve větách (na IT) - https://www.gramar.in/cs/
       PS str. 24 celá
       Pís. str.12 - pouze báseň o vláčku
       Výukové hry na rozšíření slovní zásoby
       Čtení - Modroočko

M - uč. str. 43 celá - přičítání a odčítání desítek
      PS str.28/1
      výukové hry

Přeji všem klidný víkend a pevné zdraví,

P.Pauchová

 

18.2.2021

ČJ - procvičování pravopisu na IT, výroba karet s  i/í   a  y/ý k procvičování pravopisu (vždy oboustranně na tvrdý papír)
      PS str. 23 celá
      pís. str.10 celá
      DÚ pís. str.11 celá

M - Pětiminutovka (písemné odčítání)
      uč. str. 42 celá - procvičování učiva
      Hra na obchod

Pr - Dny v týdnu - PS str.52 
       + procvičování na IT (www.rysava.websnadno.cz - prvouka pro 1. a 2. ročník)

Na zítra připomínám říkanku z PTMS, kdo ještě neříkal.

 

17.2.2021

Dnešní karnevalové tvoření sealed...

ČJ - uč. str. 108 celá, cv.3/108 - písemně do ČJ-Š
       Diktát
       Čtení s porozuměním - pracovní list

M - uč. str. 40, 41 - procvičování pamětného sčít. a odčítání v oboru do 59, práce s číselnou osou
      +10 příkladů na písemné sčítání a odčítání do M-Š
      DÚ - PS str.27/2,3

Pč a VV - karnevalová maska

 

 

16.2.2021

ČJ - uč. str. 107 - vlastní jména měst, obcí, řek a hor, cv1b)/107 písemně do ČJ-Š
       Pís. str. 9 celá (sešity u mne)
       Čtení, vyprávění přečteného
       DÚ - uč. str. 107/1 - přepsat do ČJ-D 3.odstavec o Elišce (zač. Na jaře, končí Jesenici)

M - uč. str. 39/2,3 - sl. úlohy se znázorněním
      PS str. 26/2 a 27/1 - SP - pamětné sčítání a odčítání do 59 (sešity u mne)
      + příklady na písemné odčítání do M-Š

Pr - uč. str.43, PS str.51 - Kalendář, měsíce v roce
       Práce s vlastním kalendářem, informace, které tu najdeme, statní svátky atd.

 

15. 2. 2021

ČJ - opakování pravopisu - tabule, mazací tabulky
       PTMS str.23 celá - naučit jednu z básní na str. 23 (do konce týdne)

 

M - procvičování písemného odčítání s přechodem přes 10 (do M-Š, sešity u mne), bude na něj tento týden pětiminutovka
      + PS str. 24/2 a 25/2 - pamětné sčítání a odčítání
      DÚ - PS str.26/1

 

AJ (Dvo) - Téma: Popis obličeje - poslech - uč. str. 25, 26; PS str. 25/cv. 4 (procvičit: He´s got, She´s got)    DÚ-PS str. 25/cv. 4

AJ (PAU) - Minitest 5 (části obličeje, popis), uč. str.27 - poslech a dramatizace komiksu
                 Nová slovní zásoba - Rodina (uč. str.28), DÚ - obrázkový slovníček k l.6 (Rodina)

 

 

12.2.2021

ČJ - uč. str. 106 - shrnutí učiva o hláskách, zhodnocení, co vše už umíme (PL)
       Pís. str.7 celá
       Čtení na pokračování

M - uč. str. 38 a 39/1 - písemné odčítání s přechodem přes 10
      PS str.25/1

TV - vycházka

Připomínám, že děti mají znát na pondělí na HV základní rozdělení hudebních nástrojů + příklad. Procvičte i AJ slovíčka.

Děkujeme za donesené papíry na kreslení smile

Přeji všem pěkný víkend.
P.Pauchová

 

11.2. 2021

ČJ - procvičování učiva - kartičky, mazací tabulky
       PTMS str.22/4 f) - doplnění společně - prvních 5 vět písemně do ČJ-Š
       Čtení na pokračování (Modroočko) s otázkami k porozumění textu - kapitola Brzobohatý

M - uč. str. 36, 37 - sčít.a odčít. do 59 bez přechodu 10
      PS str.20, úlohy C, D
      DÚ - PS str.24/1 (oprava) - i s vybarvením dle zadání

Pr - uč. str.42 - koloběh ročních období (báseň)
       Plakát - roční období s příslušnými měsíci a ilustrací (3 děti nestihly a dokončí doma)

Na příští hodinu prvouky (úterý16.2.) vybavte děti stolním kalendářem nebo alespoň diářem na rok 2021 - budeme s ním pracovat. 

Prosím, kdo by měl doma (třeba i z jedné strany použité) kancelářské papíry, ať přinese. Zásoby nám došly :-(. Děkuji!!!
      

10.2.2021

V MS Teams je zadán kvíz k projektu Planeta Země, prosím o vyplnění, termín je do zítřejšího večera.
(Odpověď v otázce o žralokovi se Vám nezapočte - moje chyba - ale nebojte se, já Vaší odpověď vidím :-)) a započítám!)

Někteří do dnešního dne  neodeslali čtení s porozuměním - minulý úkol. Odešlete, bude se hodnotit do bakaláře.

ČJ - uč. str.105/13,14 (cv.14 - běhací diktát)
       PTMS str. 22/d,e
       Pís. str.6 celá
       Čtení - Modroočko (vyprávění - projekce vlastních zážitků s uprchlými zvířátky)
       DÚ - uč. str. 104/105 - cv.11 a) - od "V hlubokých..." do konce,  do ČJ-D

M - uč. str. 35 a PS str.23 - porovnávání čísel v oboru 0-59
      + PS str. 20/1 - úlohy A, B 

 

VV a PČ - valentýnské tvoření 

Na 2. pololetí školního roku prosím o dodání 20ks malých čtvrtek A4 (silnější gramáž, tenké se popíjejí a trhají).

Do kufříku na VV doplňte dětem černý permanentní fix - tenký + může být i jeden silnější. Někteří nemají nic.

 

9.2.2021

ČJ - opakování učiva - řazení slov dle abecedy, hlásková stavba slov, druhy vět (ČJ-Š)
       Reflexe projektu Planeta Země - plakát s textem (nejméně 3 věty) a obrázkem

M - procvičování určování času (anologově i digitálně) - interaktivní cvičení, soutěže dvojic, procvičování na papírových hodinách
      Pětiminutovka

Pr - dokončení záložky s měsíci (rovnodennosti a slunovraty na druhou stranu - s ilustrací délky dne a noci)
       PS str. 50 - osmisměrka s měsíci + doplnit měsíce na řádky a očíslovat dle pořadí v kalendáři + vybarvit obrázky 1 - 12
       DÚ - kdo nestihl, vybarví si obrázky

 

 

8. 2. 2021

ČJ - opakování učiva - pravopis, hlásková a slabičná stavba slov (na tabulky)
       uč. str. 104/10 (úkoly a-d), 104/11 - ústně + prvních 5 vět (rychlíci 6) písemně do ČJ-Š
       Pís. str.5 celá 
       Čtení - Modroočko

M - uč. str. 33 a PS str.21 - určování času (tři čtvrtě, digitální čas)
      Děti si přinesou do školy papírové hodiny (vyráběli jsme vloni), pokud je ještě mají.

 

AJ (Pau) - popis spolužáka, pozorujeme, tvoříme věty
                 uč. str.26, PS str.26 - popis obličeje, poslechové cvičení (kontrola slovní zásoby)
                 Příště zopakování učiva, Minitest 5  (slovní zásoba z l.5)
                 DÚ PS str.27/7     

AJ (Dvo) - Téma: Popis obličeje - uč. str. 24; PS str. 24 ( naučit se slovíčka-  Obličej + big/little ) DÚ - PS str. 24/cv. 2

HV - druhy hudebních nástrojů (video + zápis v sešitě, naučit)

Dnešní úkol je z TV - pohyb na vzduchu, sněhové radovánky wink.

 

 


                    

 

 

5.2.2021

ČJ - PTMS - str.22/4c)
       Výukové hry - třídění slov, tvoření vět
       Čtení - kocourek Modroočko (ilustrace k oblíbené kapitole knihy)

M - uč. str. 34 a PS str. 22 - úsečka + osová souměrnost
      + práce do GEO sešitu (uč. str.34/2 + opakování přímka a bod)

TV - vycházka do okolí školy

 

Přeji pěkný víkend,

P.Pauchová

 

4.2.2021

ČJ - uč. str. 103/6,7, str.104/8,9,10 - první čtyři věty ze cv. 10 písemně do ČJ-Š
       PTMS str.21/4 a),b) - kdo nestihl, dokončí cv.b) doma

 

M - písemné sčítání s přechodem i bez přechodu 10 -  procvičování + SP do M-Š (chybějící si zapíší do M-Š alespoň 10 příkladů k procvičení, např. 17+8, 27+5 - pod sebe)

       + slovní úlohy v učebnici str.32/1
        DÚ uč. str.32/2

Pr - uč. str. 40,41 - roční období, měsíce v roce
       - výroba záložky s měsíci (vybarveno dle ročních období) - neztratit, budeme ještě potřebovat

 

3.2.2021

ČJ - uč. str. 103/3,5 (tabule, mazací tabulky)
¨     PTMS str.21/1, 3
       Pís. str.4 - pouze přepis básně
       Čtení - kocourek Modroočko
       DÚ - uč. str.103/4 a) - do ČJ-D

M - uč. str.31, PS str.19/1 - písemné sčítání s přechodem přes 10, pamětné sčítání - počítání s neznámou
      Soutěživé hry - Král počtářů
      DÚ - PS str.19/2

PČ - čínský drak (seznámení s čínskou mytologií)

VV - projekce Planeta Země

 

2.2.2021

ČJ - procvičování pravopisu - tabule, mazací tabulky (dy, ty, ny/di, ti, ni)
       PS str. 22/10 - společná práce (zdůvodnění pravopisu)
       Prezentace přečtených knih - čtenářské listy

M - uč. str. 30 - seznámení s násobky (znázornění, rozepsání na součet)
      Práce s papírovými mincemi - obchodování, znázornění příkladů pomocí mincí
      PS str. 18/1 - slovní úlohy - SP
      DÚ PS str.18/2

 Pr - Shrnutí učiva o zdraví a nemoci, lidském těle (ústní oprava písemného opakování)
        Byl jednou jeden život - imunita, obranný systém našeho těla (Tělesná stráž)

 

1. 2. 2021

ČJ - uč. str. 102 - opakujeme popis domu (různá lidská obydlí)
      102/1, 2 - opakování pravopisu - ústně, z každého cvičení první dvě věty písemně do ČJ-Š
      Pís. str.3 vše mimo diktátu slov (sešity u mne)
      Čtení - Modroočko

M - uč. str. 29/4,5 - počítání se závorkami
      PS str. 17/1,2
      Počítání s papírovými mincemi - desítky, jednotky (kdo ještě nemá ve škole, přinese si)

 

AJ (PAU) - opakování - obličej, hlava (popisujeme sami sebe ve větách - I´ve got short hair....)
                   -  uč. str.25, PS str.25 - popisujeme osobu (He´s got a big nose. She´s got blond hair....)
                 DÚ - PS str. 27/8

 

AJ (DVO)- Téma: Pocity a nálady - opakování -PS str. 22;  uč. str. 22/ poslech; uč. str. 23/poslech článku, (DÚ-  naučit se článek číst a překládat)

                DÚ - naučit se nová slovíčka - " Obličej"

 

 

HV - opakování stupnice C-Dur

 


 

28.1.2021

ČJ - Sloh - popis domu (mluvní cvičení)
       PTMS str. 20/7 - čtyřsměrka

M - procvičování - tabule, číselná osa
      uč. str. 29/1,2,3
      PS str. 17/1 - první sloupeček

Pr - písemné opakování tématu Lidské tělo, zdraví

 

Gratuluji dětem k pěknému vysvědčení a přeji pěkné pololetní prázdniny.

P.Pauchová

 

27.1.2021

ČJ - uč. str.100, 101 - sloh, popis domu
       Přepis textu do ČJ -Š - str.100/1 - první tři věty
       Pís. str.2 
       Čtení s otázkami

M - uč. str.28, PS str.16/2 (dokončit poslední sloupeček)
      DÚ PS str. 16/1

VV a PČ - Můj dům/Můj vysněný dům (zítra ústní popis)

V úterý 2.2. - přinést nový čtenářský list + knihu. Kdo nemá formulář, vyzvedne si zítra u mne.

 

26.1.2021

ČJ - PTMS str.19, 20 (mimo cv.7 - čtyřsměrky)
       Procvičování pravopisu na IT, mazacích tabulkách
       Čtení - kocourek Modroočko (otázky k ověření porozumění textu)
       Práce na pravopisné mandale

M - PS str. 14,15 - opakování, procvičování učiva (počítání do 39 s přechodem přes 10)

Pr - PS str.48, 49 - opakování tématu zdraví, příště malé písemné opakování na téma zdraví, zdravý životní styl, nemoc a úraz

PTMS i ŽK jsou u mne.

 Dnes bez DÚ smile.

 

25. 1. 2021

ČJ - uč. str. 99,100 - obojetné souhlásky, cv.1a),b),c)/99 písemně do ČJ-Š
       PTMS - str.17, 18 - měkké slabiky, procvičování
       PL - mandala se slovy (procvičování pravopisu)

M - uč.str. 26, 27 - sčít.a odčít. v oboru 0 - 39 s přechodem přes desítky, slovní úlohy
      - hádanky s čísly

AJ (PAU) - opakování učiva (minitest), poslech, četba a dramatizace komiksu -  str. 23
                  Nová sl. zásoba - části obličeje - uč. str.24, PS str.24/2
                  DÚ - PS str. 24/1+obr. slovník k l.5
                

AJ (DVO) - Téma: Pocity a nálady - uč. str. 21, 22;  PS str. 21,23 - (procvičte s dětmi nová slovíčka - Good morning, Good afternoon, Good evening )

                               ( vazbu - She´s, He´s) - Příští hodinu budeme psát písemku.

Prosím, aby si děti dnes zapsaly  sebehodnocení za 2. čtvrtletí do ŽK - dnes jsme s dětmi ústně probírali.

Připomínám, že 28.1. děti dostanou 4.vyuč. hodinu výpis z vysvědčení za 1. pololetí a 29.1. jsou pololetní prázdniny.

                    

 

22.1.2021

ČJ - PTMS str. 14,15,16
       Prac.list - třídění souhlásek
       Pís. str.40 (jsou u mne)
       Čtení na pokračování
       Výukové hry - kvarteto na tvrdé a měkké souhlásky - ve skupinách

M - PS str. 13 celá
      Slovní úlohy - práce do M-Š

 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

 

21.1.2021

ČJ - PTMS str.13
       PS str. 22/9 - procvičování pravopisu
       Čtení - kocourek Modroočko (nácvik a správná technika čtení)
       DÚ - pís. str.39

M - uč. str. 25, PS str.12 celá - procvičování

Pr - uč. str.39, PS str.47 - Zdravý životní styl, stravování, zásady osobní hygieny

Dnes diktátové sešity na kontrolu a opravu.

 

20.1.2021

ČJ - uč. str. 98 - měkké souhlásky, procvičování
      PTMS - str. 11,12
      Diktát (známky na 2.pololetí)
      Pís. str. 38 (bez diktátu písmen), kdo nestihl, dokončí si přepis jmen
     Čtení - čítanka, pohádka Kmotr Matěj

M - uč. str. 23, 24 - písemné sčítání a odčítání, procvičování
      DÚ - PS str.11/2

PČ a VV - výroba karet (kvarteta) - tvrdé a měkké slabiky

 

19.1.2021

V MS Teams zadán kvíz - čtení s porozuměním.

ČJ - uč. str.97 - měkké slabiky, cv.1 - písemně do ČJ-Š
      DÚ - str.97/2 - 4 věty do ČJ-D
      Pís. str. 37 (z,ž)

M - uč. str.21,22 - sčít. a odčít. v oboru 0-39
     PS str. 11/1
     Pětiminutovka

Pr - uč. str.38, PS str.46 - Nemoc a úraz
       Byl jednou jeden život - Očkování

 

18. 1. 2021

ČJ - vyprávění - víkendové zážitky na sněhu
       PTMS str. 9,10  - tvrdé souhlásky - pravopis (kdo nestihl, vybarví omalovánku na str.10)
      Pís. str. 36 celá (D,Ď,L)
      Čtení - kocourek Modroočko (porozumění, volná reprodukce textu, zážitek z četby)

M - uč. str. 20,
      PS str. 10/1 - porovnávání čísel v oboru 0 - 100
      práce do  M-Š (porovnávání)

AJ (PAU) - opakování sl. zásoby ve větách (pocity, nálady)
                 +uč. str.22, PS str.22 a 23 - Pozdravy, zdvořilosti
                 DÚ - PS str.23/9 (obrázek a věta), příště Minitest k l.4 (pocity, pozdravy, zdvořilosti)

AJ (DVO) Téma: Pocity a nálady - uč. str. 20;  PS str. 20/cv. 2; PS str. 23/cv. 9

                         DÚ - procvičit ústně uč. str.20 - tvoření otázek např.: Are you sad? No, I´m happy. 

HV - vycházka (nasloucháme zvukům města, poznáváme hlas spolužáka podle jeho barvy)

 

15.1.20121

ČJ - PTMS str. 6,7,8 + procvičování na IT (nemocní mohou využít weby www.rysava.cz nebo www.skolakov.eu)
      Písanka str.35 celá, vč. diktátu písmen (písanky u mne)
      Didaktické hry - "Živé pexeso", Domino s hláskami)
      Čtení - PL (básně Ulekaná Nána a Ohryzaná básnička) - práce s básněmi na IT (sloka, verš, rým, správný přednes)
      DÚ - jednu báseň naučit (do týdne - pátek 22.1.)

M - uč. str.19, PS str.9 - geometrie - přímka (uč. str.19/2 - do GEO sešitu)

Dnes děti dostaly k opravě a podpisu diktátové sešity.

Přeji pěkný víkend,

P.Pauchová

 

14.1.2021

ČJ - PTMS str.5 - procvičování tvrdých slabik
       Diktát
       Čtení na pokračování, otázky k textu
       DÚ - písanka str. 35 - 4 řádky (opis)

 

M - uč. str.18 - základy písemného odečítání
      PS str.8/1

Děkuji všem za splnění kvízu v Teams smile.

 

Pr - uč str. 37, PS str.45 - Být zdravý (nebezpečné situace, úraz, první pomoc, zásady zdravé životosprávy)

Dnes děti dostaly domů k podpisu prověrky z ČJ a M. Prosím zítra přinést zpět.
      

 

13.1.2021

ČJ - procvičování tvrdých slabik - práce na IT,  PTMS str. 3, str.3/1 - deset slov napsat do ČJ -Š
       DÚ - PTMS str.4/1 - vybrat 4 slova, utvořit s nimi věty a zapsat do ČJ- D
      Pís. str. 34 celá
      Četba na pokračování, vyprávění o přečteném

M - pololetní písemná práce
     + PL (barevná matematika)

Pč a VV - sněhulák - koláž

 

 

12.1.2021

ČJ - pololetní písemná práce
       Čtení - kocourek Modroočko
       Pís. str.33 celá 

M - opakování učiva
      + uč. str.16,17 (základy písemného sčítání, slovní úlohy - nakupování)
      PS str.6/3 a 7/2
      DÚ - opakovací kvíz v MS Teams

Pr - uč. str.36,37 - lidské tělo, zásady ochrany zdraví 
      PS str.44

 

Na prosbu některých rodičů posunuji třídní schůzku v pondělí 18.1. na 17.30h. 
Již je naplánováno v kalendáři.

Zítra na PČ přinést kružítko, pokud doma máte. 

 

11. 1. 2021

ČJ - opakování učiva na prověrku - školní sešit,  IT tabule
       PS str. 21 celá (sešity u mne)

M - uč. str. 14, 15 - procvičování počítání s desítkami
      PS str.6/2, str.7/1
      DÚ - PS str.7/ 2

AJ (PAU) - uč. str. 20, 21 - pocity, nálady
                  PS str.20, 21
                  DÚ - PS str.21/5 + obr. slovník k l.4

AJ (DVO) - Téma:,Pocity a nálady - nová slovní zásoba - naučit se slovíčka; učebnice str. 20;

                  DÚ -  PS str. 20/cv.1 (některé děti již vypracovaly ve škole, prosím jen o kontrolu)

 

 14. 1. Sběr starého papíru - odvoz v ranních hodinách. Sběr můžete skládat u budovy školy od úterý 12. 1. 2021. 

18.1. od 17h budou online třídní schůzky, bude naplánováno v kalendáři.

 

8.1.2021

ČJ - uč. str.96 - tvrdé souhlásky, pravopis
      PS str. 20/5,6, včetně přepisu ve cv.6
      PTMS - str. 2/1 - doplňování slov
      Pís. str. 32 celá
      Čtení s orientací v textu - Z deníku kocoura Modroočka

M - uč. str. 13 a 14/1,2 - odečítání desítek, rozklady, orientace na ose
      PS str. 5/3 a 6/1
      Hádanky - "Hledá se číslo"

Dnes dostaly děti domů ke kontrole sešity z geometrie, podepište je prosím. 

Příští týden si napíšeme  prověrky z učiva za 1.pololetí - ČJ, M.

Přeji pěkný zimní víkend,

P.Pauchová

 

7.1.2021

ČJ - uč. str. 96/1, 2 (cv.1 písemně do ČJ-Š) - tvrdé souhlásky
      Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky (dále PTMS) - str.2 - báseň naučit
      Písanka - str.31 - dokončit (kdo chybí, zkusí si cvičný diktát písmen doma). str.32 - 3 řádky (velké R)
      Čtení s otázkami - kocour Modroočko

M - uč. str.12 - sčítání desítek v oboru do 100, procvičování na číselné ose
      PS str.5/1 - porovnávání
      DÚ - PS str.5/2

Pr - PS str. 42, 43 - samostatná práce, opakování Zima

V případě příznivého počasí půjdeme zítra ven na přírodovědnou vycházku - dejte dětem vhodné oblečení.

Děkuji za splnění úkolu v Teams, děti budou občas úkoly v tomto prostředí plnit. Pokud máte technické problémy, bude je proto potřeba dořešit.

 

6.1.2021

ČJ - uč. str. 94, 95 - slabikotvorné r, l, souhlásky, samohlásky (grafické znázornění)
       str.95/6 - přepis do sešitu (druhé souvětí), u podtrhaných slov provést grafické znázornění (sešity u mne)
       - tříkrálové vyprávění, ilustrace, poslech koledy
       Četba - Z deníku kocoura Modroočka
       DÚ - uč. str.94/5a), b) + rozděl tužkou slova na slabiky - do ČJ-D

M - uč. str. 10, 11 - orientace ve stovkové tabulce, na číselné ose, porovnávání desítek

VV - Tři králové (ilustrace s doplňováním)

PČ - papírová skládanka

Od zítra si děti přinesou pracovní sešit Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky.

 

5.1.2021

ČJ - souhlásky, slabikotvorné r, l, - grafické značení souhlásek a samohlásek
       uč. str. 93/2 a 93/4 - písemně do ČJ-Š
       mluvní cvičení - Moje Vánoce, zážitky, dárky...
       Práce s čtenářskými listy - představení přečtených knih
DÚ - procvičovací kvíz z ČJ v Teamsech

 

M - uč. str. 7 - opakování geometrie, osové souměrnosti
      uč. str7/1, 2 - písemně do M-GEO
      

Pr - uč. str. 32, 33 - zvířata v zimě
       PS str.41

 

4. 1. 2021

ČJ - opakování, procvičování učiva - pravopis vlastních jmen, psaní ú/ů ve slovech, samohlásky, dvojhlásky (práce na IT, mazací tabulky)
      - uč. str. 93/1 - učivo o souhláskách, zápis souhlásek do ČJ - Š
      - pís.str. 31 (do Břeclav)

M - uč. str.8, 9 - orientace ve stovkové tabulce, na číselné ose, desítky a jednotky
      DÚ - PS str. 4/1, 2

HV - opakování noty - stupnice C- dur, druhy not, příště diktát not!!

 

AJ  (DVO) - Téma: Zvířata - opakování - učebnice str. 18, 19;    PS str. 18/cv. 1; str. 19/cv.3

                  DÚ - PS str. 19/cv. A,B - Quiz time + naučit se na písemnou práci (slovíčka zvířata, tvoření vět)

(PAU) - uč. str. 18, 19 - opakování učiva, poslechová cvičení
             PS str.19/ 3, kvíz A
             DÚ - PS str.19/kvíz B

Zítra práce s čtenářskými listy.

Začali jsme s četbou knihy Z deníku kocoura Modroočka, kdo má doma, ať si podepsanou přinese. Zbytek doplníme ze školní knihovny.

 

1.1.2021

Vážení rodiče,

přeji všem úspěšný vstup do nového roku 2021!

Informace k nástupu do školy zašlu všem na mail.

P.Pauchová


 

18.12.2020

Od 21.12. do 3.1. jsou vánoční prázdniny, ve škole bychom se měli opět sejít 4.1.2021.

 

Přejeme všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce 2021.

Všem děkujeme za milé dárečky smile.

 

17.12.2020

ČJ - uč. str. 92 - dvojhlásky
       ú/ů - nácvik pravopisu - mazací tabulky, PS str. 19/4
       PL - čtení s porozuměním
       Výuková hra ve skupinách 

M - uč. str. 5,6 - procvičování, určování času

Pr - uč. str.35, PS str. 40 - vánoční zvyky a tradice

Děti dnes dostaly čistý čtenářský list - přinést vyplněný (možno i s přečtenou knihou) na 5.1.2021.
Zítra do školy s penálem a ŽK.

 

16.12.2020

ČJ - uč. str. 91 - dvojhlásky, písemně do ČJ-Š slova s dvojhláskou ze cv.1, označení dvojhlásek
       Pís. str.30
       Běhací vánoční diktát
       PL - čtení s porozuměním (zítra přinést, budeme dokončovat)

M - uč. str.3, 4 a 5/1
      PS str. 3/2
      DÚ PS str.3/1

VV + PČ - vánoční přání

Z hygienických důvodů je nově zakázána vzájemná ochutnávka cukroví na besídce frown, sdělila jsem dnes dětem.

 

15.12.2020

ČJ - uč. str. 90 - délka samohlásek, pravopis písmen ú/ů
      str.90/6 a 90/7 - písemně do ČJ-Š
      PS str.18/2 a 19/3 (sešity u mne)
      DÚ - uč. str. 90/8 - do ČJ-D
      Čtení - čítanka (básně s vánoční tematikou)

M - uč.str.2 a str.3/1, PS str.2/1,2 (kdo nestihl, dokončí doma)

Pr - uč. str.34, PS sr.39 - Blíží se Vánoce

 

Třídní besídka s předáním dárečků se bude konat v pátek během dopoledne. Děti si mohou přinést z domova cukroví. Mohou samozřejmě přinést dáreček i svému kamarádovi, kterého si nevylosovali smile.

 

 

 14.12.2020

ČJ - uč. str.89, PS str.18/1 - samohlásky a souhlásky
       + vyprávění o čase adventním - zážitky

M - uč. str. 1, PS str.1/1 - (uč. u mne)
      DÚ - PS str.1/2
      Staré uč. už zůstanou doma, nové prosím postupně obalit

AJ (PAU)  - Minitest 3
                 + téma Vánoce - uč. str.69 (poslech písně), PS str.65 (tradiční vánoční pokrmy), Prac. list - DÚ dodělat si čtyřsměrku - najít slova a vybarvit obrázky

AJ ( DVO) - Téma: Opakujeme zvířátka - nová slovní zásoba "Vánoce", uč. str. 16; PS str. 16/cv. 5, str. 18/cv. 2

                 + Vánoce -  procvičování - pracovní listy - čísla, barvy a vánoční téma dodělat čtyřsměrku - najít slova a vybarvit obrázky + spojit obrázek se slovem

                 - Minitest 3 budeme psát po prázdninách.

HV - stupnice C - dur (naučit zapsat!)

 


 

11.12.2020

ČJ - uč. str.88, 89 - hláska, písmeno, samohlásky, cv.1/88 - písemně do ČJ-Š
       Písanka str.29 - jen ke slovu Karel

 

M - uč. str. 64, PS str.48 - vzáj. poloha dvou bodů a přímky, osová souměrnost

 

Dnes si děti zapsaly do ŽK jméno spolužáka, kterému budou kupovat malý vánoční dáreček, prosím podepište ŽK.

Také prosím o podpis k prověrkám z ČJ a M (NUTNÉ poslat zpět), dále posílám ke kontrole diktáty a pětiminutovky (u diktátů děti píší opravu).

V pondělí půjdeme v případě dobrého počasí na vycházku k rybníku, děti si můžou vzít starší pečivo pro kachny a ryby.


   Přeji pěkný a klidný víkend,
   P.Pauchová

 

 

 

10.12.2020

ČJ - práce s prac. listem (správné čtení, porozumění textu, vyhledání informace)
      PS str.17/7
      Čtení - O kaňkách
      DÚ - PL cv.8 - podtrhat slovesa, seřadit správně věty a první tři (ve správném pořadí) napsat do ČJ -D

M - čtvrtletní opakování - prověrka
      PS str.45/2 a 46/1 - kdo nestihl, zítra zkontroluji

Pr - Zima, zimní měsíce, zimní sporty - PS str. 38, str.39 (pouze vánoční stromek)

 

Zítra si děti vylosují, komu ze třídy zakoupí malý dáreček (do 50,- Kč), zapíšeme do ŽK. 

 

9.12.2020

ČJ - uč. str. 86, 87, cv.3/86 písemně do ČJ - Š, str. 87 písemně na PL
      Diktát
      Čtení - přednes básně Nemalujte čerta na zeď (čítanka)

M - uč. str. 63 (čas - čtvrthodina + opak. určování času),
      PS str.44/2 a 46/2  - slovní úlohy
      DÚ - PS str.47/1, 2

VV a PČ - výroba vánoční dekorace (dárečku) - MOC se povedly smile

 

 

8.12.2020

ČJ - uč. str. 83-85 - popis osoby, přirovnání, hledání informace v textu (str.83/6 - pís. do ČJ Š)
       Čtení s porozuměním
       Pís. str.28

M - uč. str.62 - sl. úlohy
      PS str. 43/2, 44/1 - procvičování
      DÚ PS str.45/1

Pr - PS str.35, 36, 37 - Opakování - domov

Děti dnes dostaly text k nácviku čtení - O dvou velkých kaňkách. Zkoušíme ve čt/pá.

Na zítra připomínám koření na VV a PČ, mohou být i korálky - viz níže.

 

7. 12. 2020

ČJ - uč. str. 86/2 - slabiky, slov nadřazená a souřadná
       PS str. 17/6 (u mne) - dělíme slova
       Výukové hry ve dvojicích
       DÚ - uč. str. 85/1 - do ČJ-D

M - opakování - desítky a jednotky
      uč. str. 61, PS str. 42/2 a 43/1 (kdo nestihl, dokončí doma)

 

AJ (Dvo)- učebnice str. 15; PS str. 15/cv. 3, 4

DÚ PS str. 17/cv.6

AJ (PAU) -  BIG a LITTLE (poslech, hra - hledání v obrázku podle poslechu) 

uč. str.16, 17 (komiks), PS str.17

DÚ - PS str. 18/2

HV - poslech (na příště notové sešity!)

 


4.12.2020

ČJ - opakujeme popis zvířete - skup. práce
      - uč. str.81, 82 - Sloh - popis osoby, cv. 2/82 - písemně do ČJ-Š (tři věty)
       Vánoční básně - přednes
      Pís. str. 27 celá (u mne)
      Čtení - čítanka (Jaké má kdo povolání) + mluvní cvičení

M - uč. str. 60
      - mikulášské počítání na IT

TV - vycházka

Děti dnes dostaly domů k nahlédnutí cvičné opakování z M (přinesou mi zpět) - na známky bude příští týden.

Na středu na  VV a PČ přinést koření - badyán (stačí 1 hvězdička) a skořici (stačí 1 menší rulička = tyčinka). Kdo nemá v kufříku menší štětec, přinese si.

Objednávky knih z katalogů Albatros a Fragment mohou děti nosit do 10.12. - i s přesnou částkou.

Přeji pěkný adventní víkend,
P.Pauchová
       

3.12.2020

ČJ - opakování učiva (prověrka)
      Slabika - uč. str.80, PS str.16/5 (PS u mne)
      Čtení - čítanka + přednes básní

M - uč. str.59 - měření a jednotky času, slovní úlohy s časem
      + opak.učiva - geometrie
      DÚ - PS str.42/1

Pr - uč. str.  31, PS str.34 - Naše vlast, státní symboly

 

 

2.12.2020

ČJ - opakování - druhy vět, interpunkční znaménka - ČJ -Š
       Slabika - PS str. 15/2,3
       Diktát
       Čtení - čtenářské listy, básně o zimě a Vánocích - prac. list - Dobrovolný DÚ - naučte se jednu z básniček pro Mikuláše, kdyby přišel smile - do pátku nebo do pondělí.
       DÚ - PS str.16/4

M - procvičování početních operací - uč. str.58
      Písemné opakování - prac. list (PS i PL u mne)

VV a PČ - Mikuláš, čert a anděl

 


      

 

1.12.2020

ČJ - opakování (vlastní jména - psaní, abeceda - řazení slov)
       uč. str. 79 - sluchové vnímání slabiky, neslabičná slova - práce s básní (opak.synonyma, antonyma)
      Pís. str.27 - velké písmeno G
      Čtení - práce s čtenářskými listy, představení přečtených knih

 

M - uč. str. 57, PS str.40, 41/3 - procvičování učiva 
      Pětiminutovka
     DÚ PS str. 41/1, 2

 

Pr - Můj domov - vnímání místa, kde žijeme
       PS str. 33

 

Zítra na PČ budou děti potřebovat 3 špejle (měly by mít ve výbavě kufříku), nejlépe se špičkou (nemusí být). 
Někteří nemají ve škole nůžky, lepidlo - prosím doplnit.

 

 

 

 

30.11. 2020

ČJ - uč. str. 78 , PS str.15/1 - slabika, dělení slov na slabiky
      DÚ - uč. str.79/5 a) - napsat slova do ČJ-D, rozdělit svislou čarou na slabiky, nad (nebo za) slovo číslicí napsat. kolik má slabik

 

M - uč. str. 55, PS str.39 - GEO (vzáj. poloha bodu a přímé čáry), PS u mne
      + sam. práce úkoly do sešitu

AJ (PAU) - uč. str.15 - poslechová cvičení, mimická hra
                 PS str. 15, 17/6 - poslech, odpovědi na otázky, křížovka
                 DÚ - PS str.18/1 - opakování 

AJ (DVO) -  Téma: Zvířata -uč. str. 14 ; DÚ - PS str. 14/cv. 1, 2 + naučit se slovíčka

Dnes děti dostaly domů testík (Pr) a písemné opakování (ČJ), skupina PAU i Minitest2 (AJ) - prosím podepsat a poslat mi zpět.

 


27.11.2020

ČJ - písemné opakování učiva (abeceda, druhy vět)
       - běhací diktát
       - Písanka str. 26 (písmeno g)
       - čtení - dopis Ježíškovi

M - uč. str.56, PS str. 37, 38 -  procvičování

Podrobné informace o výuce od pondělí zašlu mailem.

Pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 26.11.2020

ČJ - uč. str.76, 77 - Co jsme se naučili (+ PL Slova souřadná)
      - společné opakování - abeceda, druhy vět (zítra písemné opakování)
      Pís. str. 25 - malé psací p (do konce strany)
      Čtení - Jak jsem našel peněženku

M - uč. str.54 (slovní úlohy - obchodování),
      PS str.36/2
      DÚ - PS str.36/1 (+ kdo nestihl i str.35/2)

Pr - pís.opakování tématu Rodina
      - uč. str. 30, PS str.32 - téma Domov

Dnes děti dostaly čisté čtenářské listy, přinesou doplněné na úterý, mohou si donést i knihu, kterou četly.

 

25.11.2020

ČJ - uč. str.75,76 - opakování, cv.10/75 - přepis do ČJ-Š (sešity u mne)
+cv.11/76 - mediální výchova (jaká je platnost, pravdivost sdělení - reklama)
Čtení - čítanka (O pejskovi a kočičce)

M - uč. str.53/1,2,3 + práce do M-Š (u mne)

DÚ - zadán kvíz v Teams (opakování z prvouky)

Chválím všechny za vypracované rodokmeny - jsou překrásné, děti si daly záležet smile.

Původně plánovaná třídnická hodina zítra není, máme do normálně do 11.40h.

 

24.11.2020

ČJ - uč. str.74 (procvičování učiva)
       Pís. str.24,25 (ke slovu jelen) - písanky u mne
       Čít. str. 46,47 (O myšáčkovi)
       Třídění slov (slova nadřazená a podřazená - skupinová práce)
       DÚ - uč. str.50/1 - přepsat první 4 věty do ČJ-D

M - uč. str. 52, PS str.34/2, 35/2
      + tvorba slovních úloh 

Pr -PS str. 30, 31 - společné opakování (rodina)
      DÚ - PS str.31/2 (pouze dopsat číslice)

Zítra kontrola výtvarného úkolu - rodokmen (kdo ještě neodevzdal). 

Vylisované listy na Pč.

 

23. 11. 2020

ČJ - Opakování na IT (slova významem nadřazená, podřazená, souřadná)
       - uč. str. 72,73 - sloh - popisujeme zvíře, přepis textu do ČJ -Š (72/2 - poslední sloka)

M - uč. str. 51, PS str.34/1 - měříme teplotu ve st. Celsia, procvičujeme
      DÚ - PS str. 35/1

AJ (Pau) - Opakování učiva (nábytek, zvířátka,  počítání 1 - 20, správná výslovnost, minitest 2)
                 
DÚ - obrázkový slovníček k l.3 (Pets)

AJ (Dvo) - Téma: Školní nábytek - nová slovní zásoba - uč. str. 10;  uč. str. 13/článek; PS -str. 10/cv. 1, 2;  str. 11/cv. 4;   str. 13/cv. 7 - probráno ve vyučování

                 DÚ - naučit se nová slovíčka, uč. str. 13 - číst+ překlad článku, PS str. 13/cv. 8

 

25.11. - sběr papíru (kontejner před starou budovou)

 

 

 


 20.11.2020

ČJ - uč. str.70, 71 - slova nadřazená, podřazená, souznačná, + PL
       PS str. 14
       Soutěž v týmech - hledání slov
       Čtení - Popletené pohádky

 

M - uč. str. 50, PS str.33 - procvičování učiva 
     + procvičování - matematické omalovánky

!!! Pozor!!!  Vzhledem k tomu, že se prozatím ruší výuka TV a HV, budou mít děti výuku každý den do 11. 40h.  
(HV v pondělí nebude a 4. hodinu budou mít děti VV (za středeční 5.hodinu). V pátek budeme mít místo TV matematiku.)
Na obědy budeme odcházet příští týden v 11.35h (informace pro ty, kdo vyzvedávají děti po obědě), pak jdou děti normálně do družiny.

Připomínám vylisované listy (stačí ve středu na Pč a stačí 5 - 7 ks).

 

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

19.11.2020

ČJ - procvičování na IT (synonyma a antonyma)
      Slova nadřazená a podřazená - uč. str.69, 70, zápis do ČJ-Š (příklady), sešity u mne
      Sebehodnocení (domácí porfolio), čtvrtletní sebehodnocení ústně (diskuze, názory)
      DÚ - vyplnit čtvrtletní sebehodnocení - ŽK str.16

 

M - Geometrie - opakování (bod), vzájemná poloha bodu a čáry - uč. str. 47. PS str.30/1, 2
      + práce do sešitu M - GEO

 

Pr - Domácí mazlíčci a péče o ně - uč. str.28, 29, PS str.29 (PS jsou u mne)

 

 

 

 

18.11.2020

ČJ - přivítání, poučení o hygienických pravidlech během pobytu ve škole
       - procvičování - synonyma (PS str.13/6), pís. str.24 - až k Česká republika
       - čtení - přednes básně, + čít.str.46 - Bude zima, bude mráz

 

M - odečítání s rozkladem - uč. str.49, PS str.32/1,2
     
DÚ PS str.32/3

Sešity ČJ - PS a písanka jsou u mne na kontrolu.

 

Na příští středu na VV prosím vylisovat podzimní listy (stačí 5-7), lépe menší velikost.

 

18.11. - Žáci 1. a 2. tříd nastupují k prezenční výuce, bližší informace jsem Vám zaslala mailem.
              Nezapomeňte dát dětem i čítanku, kdo již bude umět báseň, nechá si ji ve škole.

17.11. - Den boje za svobodu a demokracii - státní svátek, výuka nepobíhá

Distanční výuka od 14.10.

 

16.11.2020

ČJ - Můj domácí mazlíček/Můj vysněný domácí mazlíček - mluvní cvičení - online
      Pís. str.23 (velké Ch), dokončení stránky - SP

 

M - uč. str.48 (6+x, 5+x), /geometrii si necháme do školy :-)/ - online
      PS str.30/3 a 31/3 - online
      PS str. 31/1,2 - SP

 

AJ (Pau) - uč. str.13 (komiks), str.14 (nová slovíčka v písni - Pets=dom.mazlíčci), PS str.14/1,2 - online
                  PS str.17/7 - nakresli zvířátko a doplň větu - SP

 Aj (Dvo) - Učebnice str. 12- rozhovory , opakování (What´s your favourite colour? How old are you? What´s your name?) - probráno na online výuce

                 DÚ - uč. str. 12 - procvičit ústně, PS str. 12/cv. 5, 6 

                 Vyplnit test v Teams. Je na známky.


13.11.2020

ČJ - Slova se stejným nebo podobným významem - synonyma - uč. str. 67,68 - online
       Pís. str.23 (malé ch - polovina stránky) - SP

Čtení - čítanka str.42, 43 - hádanky a básně (jednu báseň na str. 43 vybrat a naučit - do příštího pátku

 

M - uč. str.46 - nakupování, PS str.29 - online

 

Informace o nástupu k prezenční výuce obdržíte v pondělí večer, po naší poradě. 

 

12.11.2020

ČJ - Slova protikladná - uč. str. 66,67, PS str.13/5 - online
       Obrázek polednice můžete (není povinné) vložit do PŘÍSPĚVKŮ k ČJ, ostatní se na něj rádi podívají a třeba i pochválí :-).
 

M - uč. str.45/3,4,5 + PS str. 28/2 - online
      PS str. 28/1 - SP

 

Pr - PS str. 28, uč.str.28,29 - Domácí zvířátka - online

 

Procvičování učiva pro zájemce:

Matematika

https://www.matika.in/cs/#1 (autobusy, pyramidy, hry)
https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-20-s-prechodem
 
(+, -, početní omalovánky)
https://rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html


Český jazyk

https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-2rocnik.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/veta-slovo-slabika
https://www.gramar.in/cs/#2

 

 

 

 

 

11.11. 2020

ČJ - Slova významem protikladná - uč. str.66, cv.2/66 - písemně do ČJ-Š - online
       PS str. 12/4 řazení slov do věty - SP (poslat ke kontrole - bude zadáno v Teams)
Čtení - čít. str.41,42 - Hroší maminka je tatínek - online

 

M - Měříme objemuč. str. 44, 45/1,2 - online
      PS str.27/2 (procvičování) - SP  (neodevzdáváme)

 

VV + PČ - zpracujte výtvarně rodokmen Vaší rodiny a povídejte si o jejích členech (výtvarný úkol na příštích 14 dní, odevzdáme pak do Teams) - SP 

Inspirace zde:

             

 

Dne 9.11.2020 od 17.30h se uskuteční online třídní schůzka, připojíte se k ní přes kalendář  svého dítěte.

 

10.11.2020

Vzkaz od paní učitelky Dvořákové, který jsem zapomněla na třídní schůzce předat:

Komu nejde otevřít kvíz z AJ, nemusí ho vyplňovat (došlo k technické závadě), příští týden bude jiný.

(kvíz je určený pro skupinu paní uč. Dvořákové) 

 

ČJ - uč. str.64,65, PS str.12/3 - online
       Písanka str.22 - dokončení (na otázky odpovídejte celou větou) - SP

M - uč. str. 43, PS str.26/2 - online
      PS str.26/1 - SP

Pr -  Rodina (volný čas s rodinou, oslavy v rodině, povinnosti v rodině) - uč. str.26, 27, PS str.27 - online

 HV (za včera) - zkuste s dětmi rytmická cvičení - vytleskat rytmus (kdo zvládne přesně zopakovat?), zazpívejte si  doma všichni oblíbenou píseň "Na Okoř je cesta", ať je nám veseleji:

https://www.youtube.com/watch?v=2oopIp_8PI4

 

9.11. 2020

ČJ - Význam slova - uč. str.62, 63, PS str.11/1 (dokončení), 11/2 - ústně -  online
       PS str. 11/2 - SP (přepis básně)

M - Procvičováníuč. str.42, PS str.24/3 - online
      PS str. 25/1,2 - SP (cvičení 1/25 vyfotit a poslat ke kontrole do Teams - děti počítají samy, zkontrolují po sobě)


AJ (Pau) - uč. str.12 (opakujeme otázky: What´s your name, How old are you? What ´s your favourite colour?) - online
                 PS str. 11/4, str. 12 - pokusíme se zvládnout online
                 PS str.13/8 - SP (poslat ke kontrole)

  AJ (Dvo)-  Nová sl. zásoba -Téma:  Čísla od 13 do 20 (Procvičujeme otázky: How old are you? What´s your favourite colour?

                  What´s your favourite number?) - uč. str. 11 - probráno na online výuce

                  DÚ - PS str. 11/cv. 3  - neposílejte

                 + zkouška testu v Teams - Není na známku slouží pouze k procvičení !

 


6.11.2020

ČJ - Význam slova - uč. str. 61, 62, PS str.11/1 - online

      Čtení - čít. str.40,41 - Jak namalovat strom - online

      Písanka str.22 - polovina strany ke jménům Cilka, Čeněk (včetně) - SP

 

M - odečítání typu 13-x - uč. str.40, 41 - online
      PS str.24/1,2 - SP

 

Přeji všem hezký víkend,

P.Pauchová

 

 

 

5.11.2020

ČJ - opakování učiva, procvičování (druhy vět, vlastní jména), + uč.str.59,60 - online       

 

M - uč. str.39 - příklady typu 7+x s přechodem přes 10, str.40/1 -  online

 

Pr - uč. str.24, 25, PS str.26 - Moje rodina - online
       PS str.24 - Opakování podzim - SP (poslat do Teams - bude hodnoceno), postupujte podle zadání, obrázek nakonec nalepte (poslední odpověď si děti napíšou do prázdného rámečku nad slovem září), děti by měly zvládnout pracovat samostatně

 

 

4.11.2020

ČJ - Procvičování učiva  (druhy vět) - uč.str.58,59 - online
59/5 - napsat 4 věty do ČJ-Š (od každého druhu jednu) - poslat ke kontrole (bude zadáno v Teamsech) - online

ČTENÍ - vyprávíme si o prázdninovém čtení z čítanky + báseň str.40 - Krokodýl - online

 

M - uč. str.38 - online
       PS str. 23/1,2 - SP

 

VV a PČ - koláž na téma Ovoce a zelenina: nakresli na papír dva košíky (velké) a z reklamních letáků nebo z časopisu vystřihni různé druhy ovoce a zeleniny - do jednoho košíku nalep jen ovoce a do druhého zeleninu.

 

Někteří ještě neodevzdali úkoly, pozor, dva jsou k odevzdání do 4.11. (viz. Teams - zadání).

 

3.11.2020

ČJ - Sloh - Jak se k sobě chováme - uč. str.57, 58 - online
       PS str.10/5,6 - online

Pís. str.21 - písmeno c, č - SP

 

M - Geometrie - bod - uč. str.37, PS str. 22 - online

Pr - Podzimní zahrada, zelenina - uč. str.20,21,  PS str.23 a 25/1, 2 - online


      

2.11.2020

ČJ - Opakování - věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací - online
       Uspořádání vět v textu, obrázková osnova - uč. str.55, 56/4, 5, pís. str.20 - online     
       Uč. str.56/4 - napsat do ČJ-Š - SP (neodevzdáváme - nácvik psaní)

 

M - uč. str. 36 - sl.úlohy o nakupování, PS str.21/1 - online

 

AJ (PAU) - Počítání do 20, otázka How old are you?  - uč. str 11, PS str.11/3 - online
                  PS str. 13/7 -  SP (bude zadáno v Teamsech, poslat ke kontrole - vložte do Teams - ZADÁNÍ)

    (DVO) - Opakování - školní potřeby, barvy, čísla - učebnice str. 8, 9;  PS str. 8/cv.6 ;  PS str.9/cv. 7 - probráno na online výuce

                 DÚ - učebnice str. 9 - článek - číst + překlad;   PS str.8/cv. 5 - nakreslit penál a popsat psací potřeby

 

HV - poslechněte si symfonickou báseň Vltava z cyklu Má vlast od B. Smetany, zde je i s popisky a krásnými obrázky:

https://www.youtube.com/watch?v=-p7pdqpOtmg

 

 

Chystáme online doučování (procvičování) v režii paní asistentky Strejčkové. Bylo by na programu  pravděpodobně v odpoledních hodinách. Pokud byste měli zájem, napište mi emailem, zájemce je možné rozdělit i na více skupin, podle potřeby.

 

V matematice (záložka příspěvky nebo soubory) v Teamsech najdete halloweenské početní omalovánky pro rychlíky (dobrovolné).

Tři žáci z mé skupiny AJ ještě neodevzdali Minitest 1 z AJ, napravte to.

23.10.2020

ČJ - vyprávíme si článek z čítanky Mrazení v zádech (str.31), otázky k textu - online
       Věta tázací a uspořádání vět v textu (uč. str.53, 54, PS str.9/4) - online
       Čtení na prázdniny: čítanka str.35-39 - Džesy neboli Jessie, Kdo z vás ví něco o ježcích? - SP

 

M - uč. str. 35, PS str.20/2 - online
      PS str.21/2 - SP

 

Během podzimních prázdnin čtěte, zkuste si i napsat cvičný diktát nebo opis (stačí krátký).

Přikládám poučení na prázdniny:

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví,
P.Pauchová

 

22.10.2020

ČJ - Věty přací a tázací - uč. str.50-52, PS str. 9/3 - online
       Pís. str. 19 - dokončit (vyzkoušejte cvičně  i diktát
písmen) - SP

 

M - uč. str.34 - online
      PS str. 20/1 - SP

 

Pr - uč. str.22, 23, PS str.22 - online (pokusíme se stihnout)

 

Pochvala všem, kteří už poslali vyplněný kvíz z matematiky - vedete si skvěle wink !!!

 

21.10.2020

ČJ - Věty oznamovací a rozkazovací - uč. str. 47-49, PS str. 8/2 - online
       Pís. str.19 - písmeno ď, d - ke slovu děda (včetně) + přečíst z čítanky str.31,32- Mrazení v zádech - SP

M -  Měření hmotnosti - uč. str.33, PS str.19/2 - online
       Vážíme předměty a osoby - 1)sebe, 2)plnou školní aktovku - na osobní váze, 3)jablko (nebo jiné ovoce), 4)vajíčko, 5)pytlík bonbónů - na kuchyňské váze - zapíšeme výsledky vážení do M-Š - SP

 

VV - nakresli svou nejoblíbenější hračku, podepsaný výkres vlož do dom. portfolia - SP

PČ - pomoz rodičům při podzimní práci na zahrádce (nebo při péči o pokojové rostliny) - SP

 

V předmětu matematika najdete nový minikvíz. Prosím odeslat do pátku - bude hodnocen.

 

 

20.10.2020

ČJ - vyprávíme si o přečteném článku v čítance (str.27-31) + uč. str.45, 46 (melodie věty, druhy vět), str.46/1 - zápis do ČJ-Š - online
       PS str. 8/1 - SP

 

M - uč. str.32, počítáme s neznámou s přechodem přes 10, str.32/4 - poslední dva sloupečky písemně do M- Š - online
       PS str. 19/1 - SP

 

Pr - uč. str. 19 (Stěhovaví ptáci), PS str.21 (Savci a ptáci) - online
      SP - vyrobte plakát (stačí A4) - nakresli (nebo vystřihni a nalep) jednoho savce a jednoho ptáka a popiš jeho stavbu těla
(k popisu použij kartičky na str.21 vpravo v PS - vystřihni a nalep) - úkol zařaď do portfolia (do 3.11.)

 

Poslední opozdilci nechť vyplní kvíz z AJ na MS Teams do dnešního večera (četla jsem je dnes na online výuce) - je hodnocený.

 

Vážení rodiče, na webu školy je  možno vyplnit dotazník k distančnímu vzdělávání (v sekci novinky od vedení školy). 

 

 

19.10.2020

ČJ - učivo o větě - uč. str.43,44/5, 6a)b) pís. do ČJ-Š, cv.7 ústně - online
       SP - uč. str. 44/9 (písemně do ČJ-D)

 

M - procvičování, slovní úlohy - uč. str. 31, PS str. 18/1 - online
      SP - PS str.18/2,3

 

AJ (PAU) - uč. str. 9 - četba komiksu, str. 10 - nová slovíčka, PS str. 10 - procvičení nových slovíček, barev - online
                  SP - obr. slovníček k l.2 (děti dostaly), test k l.1 (dostanete do mailu), naučit nová slovíčka

Aj (Dvo) - procvičování slovíček - barvy, čísla a školní potřeby - PS str. 7/ cv. 3, 4-  společná kontrola  - online výuka

                   DÚ - učebnice str. 7 - přečíst + překlad - samostatná práce

TV a HV - běžte ven na dlouhou vycházku a zazpívejte si do kroku píseň Okolo Frýdku cestička - je pochodová smile

 

Děkuji za zaslané opakovací kvízy z AJ - někteří ještě neposlali, napravte to!!!

       

16.10.2020

ČJ - uč. str. 40/2,4 - opakování abeceda (ústně), uč. str.42/1,2 - písemně zapsat věty do ČJ - Š - online
       Pís. str. 18 - SP
       Čtení na víkend - čít. str. 27-31 (Na výletě) - SP

 

M - uč. str. 30 -  celá - online

O víkendu výuka není, vymazala jsem z kalendáře, asi se tam dostalo nedopatřením.

Opakujte s dětmi podle individuální potřeby  - pamětné počítání, čtení, psaní.
Odkazy pro online procvičování:

https://skolakov.eu/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.matika.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Do chatu v týmu AJ jsem vložila procvičovací kvíz - pošlete mi vyplněný (obě skupiny).

Stáhněte si poslech k učebnici Chit chat 1 - https://ulozto.cz/file/nnJVtVpRpC9p/chit-chat-1-cd-1-zip - pomůže vám při četbě komiksu, můžete si zopakovat i probrané písničky.

Přeji všem klidný domácí víkend,

P.Pauchová

 

15.10.2020

ČJ - prac.list Podzim (s drakem) - online
       SP - dokreslit draka a zapsat podzimní měsíce

M - uč. str.29- odečítání typu 12 - x - online
      SP - PS - str. 17
- procvičení učiva

Pr - uč. str. 18, 19 - Podzimní rybník a Ryby - online
      SP - PS str. 15 - čtyřsměrka

 

Stále s dětmi čteme - knihy s příběhy dětí, pohádky. Vyplňujte čtenářský list.
Ozývají se mi někteří pilní čtenáři, kteří chtějí zaznamenat další přečtenou knihu (není povinné), pošlu všem formulář do emailu smile.

 

 

 

 

14.10.2020

ČJ - prac.list Abeceda - online
       Čtení - čít. str. 25, 26 - Červená bunda (přečíst, umět vyprávět) - sam. práce

M - uč. str. 28/1,2,3 - online
      str. 28/4 - sam. práce (SP)

VV, PČ - práce na téma Deštivý den (může být kresba, malba, koláž - doplnění výstřižky)

Prosím rodiče o kontrolu cvičení, která s dětmi děláme online a o Váš podpis vždy na stránku dolů. Vyplněné pracovní listy (i výtvarné práce) dávejte do desek (domácí portfolio), zkontrolujeme ve škole.

 

 

 

13.10.2020

ČJ - opakování psaní vlastních jmen, řazení slov podle abecedy
       práce na tabuli, tabulky, uč. str. 40/3 - ústně, diktát
       Pís. str.17 celá (velké A, O)

M - uč. str. 27 (stále sčítáme 8 + x, 9 + x ...), procvičujeme pamětně
      PS str. 16/1, DÚ str.16/2,3

Pr - uč. str.16, 17 - Savci v podzimním lese

Od zítra začínáme distanční výuku. Sledujte kalendář v MS Teams, distanční výuka (tedy i výuka online) je povinná.
Děti dnes dostaly domů pracovní listy na ČJ, AJ - jejich použití upřesníme. Sledujte i nadále stránky naší třídy, kam budu vkládat zadání.

V případě dotazů mi napište. Technické problémy s připojením (nedostatkem techniky) je třeba řešit s ředitelstvím školy (viz. hlavní webová stránka školy).

Přeji nám všem dost sil ke zvládnutí celé situace, 
děti mi dnes rukoudáním slíbily, že se budou snažit pracovat doma pilně a bez odmlouvání smile.

P.Pauchová

 

 

12.10.2020

ČJ - uč. str. 34/5, 34/8d) - řazení slov do ČJ - Š, 35/13 - 1. dva řádky do ČJ-Š - řazení dle abecedy
       DÚ - pís. str.16 - dokončit stranu (písmeno o)

M - uč. str. 26 (sčítání s přechodem přes 10, rozklad č. 10,  příklady typu 8 + x)
      PS str. 15 celá - procvičování (kdo nestihl ve škole, dokončí doma)

AJ (PAU) - uč. str.7, 8 (školní potřeby, pokyny, zdvořilá žádost - minirozhovory), DÚ - přečíst komiks str.9

     DVO - uč. str.6, PS str.6, DÚ - naučit se nová slovíčka

HV - Délka not (nota celá, půlová, čtvrťová a osminová - zápis do sešitu), opak. psaní housl. klíče

 

 


 

9.10.2020

ČJ - uč. str. 33, 34/5,6,7 (abeceda s vizuální podporou, řazení slov podle abecedy)
       PS str. 7 celá, str.2 (přepis vět a slov) - celá
       Čtení a práce s textem - čítanka str.23,24

 

M - geometrie - uč. str.25 (čára přímá, křivá, lomená, osová souměrnost), práce do sešitu M-Geo,
                       PS str.14 celá (kdo nestihl cv.3, dokončí doma)

 

Pěkný víkend,
P.Pauchová

 

 

 

8.10.2020

ČJ - uč. str. 32-33 - seznámení s abecedou
       PS str. 7/1, str.2 - přepis (první 3 věty)
       Pís. str. 16 - pouze písmeno a
       Čtení - čítanka str. 21,22 (lidové a autorské verše, práce s textem o drakovi)
       Naučit abecedu do 12.10. (uč. str.33)

M - uč. str. 24 - obchodování (dražší x levnější zboží, porovnávání), obchodování s papír.mincemi
      PS str. 12/2, str. 13/1, DÚ str. 13/2

Pr - uč. str. 13, 14, 15 - Význam lesa, rostliny a živočichové v lese
       PS str. 20

Dnes děti dostaly zalaminovanou abecedu - pomůcku pro učení (i psaní) a první čtenářský list  na měsíc říjen.

Vyplněný čtenářský list prosím přinést na 3.11., jestli je to možné i s přečtenou knihou (není nutné). Není třeba psát dlouhé zápisy (o čem kniha je stačí napsat jednou, dvěma větami).

Vyplněné listy prosím vkládat do košilkových desek, jaké jsme měli v min. škol. roce na AJ.


      

7.10.2020

ČJ - uč. str. 30 - opakování psaní vlastních jmen (mazací tabulka, tabule), str.30/3 - písemně do ČJ-Š první 4 věty - Kdo něco pokazil, nezapomene na opravu.
       DÚ uč. str. 30/2 - do ČJ-D
       Čtení - pohádka o Kohoutkovi a slepičce

M - uč. str.23, PS str.12/1 

PČ, Vv - výroba školních pomůcek (karty na prvouku - rostliny, houby, plody - z PS str.18,19), můj nový obchod (na matematiku)

Procvičujte doma čtení (hlasité), pamětné sčítání a odečítání (někteří stále pletou i rozklad čísel do 10!). 

 

6.10.2020

ČJ - uč. str. 27-29 (sloh - pozorné čtení, práce s textem)
       Pís. str. 15 celá (Y,y)
       Beseda s policistou - Policie není strašák

M - uč. str.22, PS str.11/1 (počítáme s neznámou - dosazujeme číselnou hodnotu)
      Procvičování + - do 20 (s přechodem i bez přechodu přes 10 - stále příklady typu 9+x, 11-x)
      Soutěž družstev na početním trenažeru (www.skolakov.eu )
      DÚ PS str.11/2

Pr - PS str. 17 (doplňování, popisky - vystřižené u mne), str.19 - lesní keře a dřeviny a jejich plody a listy

 

 

5.10.2020

ČJ - procvičujeme psaní vlastních jmen - PS str.6 celá (+ práce na IT tabuli)
       DÚ str. 5/2 - napsat na řádky
       Kdo dnes ještě nebyl zkoušený z básně, připraví si na zítra!

M - uč. str. 21 celá, PS str. 10/2
       + měření předmětů ve třídě, zápis včetně jednotek

AJ - PAU: nová slovní zásoba - školní pomůcky (uč. str.6, PS str.6), DÚ PS str. 8/5 - nakreslit obsah svého penálu a                         POPSAT + obr. slovníček k l.1 (děti dostaly)

      DVO: opakování čísel, uč. str.5, DÚ PS str.5/7

HV - opakujeme houslový klíč - PL (kdo nebyl, procvičí si do notového sešitu)

 

Probíhají srdíčkové dny - možno zakoupit magnetky, náramky (cena do 35,- Kč).

Kdo ještě nepřinesl, přinese si sešit - diktáty, pětiminutovky.

 

 


 

 

2.10.2020

V úterý 6.10. beseda s Policií ČR - prosím dejte dětem 35,- Kč (nejlépe už v pondělí).

ČJ - uč. str. 26, 27 (vlastní jména zvířat), cv.1/26 - opis do ŠS
       PS str.5/2 (pouze doplnění písmen, zdůvodnění)
       Čtení s porozuměním, plynulé čtení, vyhledání informace v textu - pracovní list

M - uč. str. 20,21/1,2 - počítání v metrech a cm (seznámení s jednotkami délky)
      Na pondělí si děti přinesou metr (svinovací, krejčovský), budeme měřit předměty ve třídě.

Připomínám báseň z čítanky na příští týden.

Dnes dostaly děti domů k nahlédnutí sešit na pětiminutovky. Prosím v pondělí přinést podepsané, někdo má ještě doma i sešit na diktáty - prosím podepsat, kdo měl chyby, napíše opravu, přinese do školy.

Přeji všem pěkný víkend,
P.Pauchová

 

1.10.2020

ČJ - uč. str. 25 (vlastní jména, orientace v textu, povídání o našich zálibách)
       DÚ - uč. str. 25/5 - přepsat do ČJ-D první 3 věty
       PS str. 5/1 - přepis
       Čtení - popletené pohádky

M - uč. str. 19
      PS str.10/1

Pr - pouze uč. str. 11,12 (lesní plody, houby)
       + poznáváme naše dřeviny (stromy a keře) - skupinová práce

 

Připomínám dnes od 18h cvičné online setkání na MS Teams - najdete v kalendáři.

 

30.9.2020

ČJ - uč. str. 24, 25/4 - vlastní jména - jak se jmenujeme, kdy slavíme svátek, jaký význam má naše jméno
      diktát slov
      Pís. str. 14 celá
      Čtení - básně čítanka str. 16 (hledáme v textu zdrobněliny, význam bás. obratů, čtení, recitace)
                 do úterý 6.10. - naučit buď báseň Jablíčka nebo Už je podzim (čítanky si děti vzaly domů)

M - uč. str. 17/3, str.18 celá (slovní úlohy na odčítání)
    DÚ PS str. 9/1,2

PČ, VV - Jablko a hruška (mozaika z trhaného papíru), pár dětí má domů k dokončení 

Termíny třídnických hodin pro 1. pololetí (vždy 5. vyučovací hodina):

22.10.2020
26.11.2020
22.12.2020
28.1.2021

 

29.9.2020

ČJ - uč. str. 24/1 - učivo o vlastních jménech (vypsat z článku jména dětí do ŠS, sešity u mne)
       - zdrobněliny jmen (rozšiřování sl. zásoby)
       DÚ - str. 24/2 - písemně do ČJ-D (stačí 3 jména a příjmení kamarádů)
       Pís. str. 13 celá
       Čtení - Pohádka o malém hodném í (chválím většinu dětí za domácí čtení!)

M - uč. str.17/1,2 (procvičujeme odečítání s přechodem přes 10, typ 11-x), kdo nestihl, dokončí doma
      PS str.8 celá (u mne)

Pr - uč. str. 8, 9, 10 (poznáváme stromy a keře v lese a u lesa)
       PS str. 16  (str. 15 zatím ne)

Ti z Vás, kteří měli problémy s přihlášením, mají hesla resetovaná. To znamená, že se přihlásí na MS Teams stejně jako poprvé, tzn. heslo: Heslo1234. Podrobný návod je na webu školy (hlavní stránka).

 


 

25.9.2020

ČJ - uč. str. 22, 23 (práce s obrázkem, orientace, popis cesty, opakování psaní vybraných písmen)
       PS str. 4/4 - přepis slov cizího původu
       Pís. str. 11, 12 (dokončení), str.13 - opis - velké V (po slovo Vítek)
       Čtení - Legenda o sv. Václavu (vyprávění, video)
       DÚ - čtení pohádky O. Sekory: Pohádka o hodném, malém i (Ferdův slabikář) - děti dostaly okopírované

M - uč. str. 16 (odečítání s přechodem přes 10)

Prosím všechny o kontrolu přístupu do MS Teams, děkuji těm, kdo už mi odeslali vyplněný úkol - kvíz.

Ve čtvrtek 1.10. v 18h proběhne cvičné připojení ke schůzce, kterou zadám do kalendáře. 

Kdo má problém se do Teams dostat, napíše mi mail, musíme řešit.

 

 Přeji všem hezký sváteční víkend,

P.Pauchová

 

24.9.2020

ČJ -  uč. str.18 - Abeceda - přepis do ŠS
        Pís. str. 12 - malé v, opakování
        Čtení - čítanka (Hrnečku, vař), Popletené pohádky
        DÚ (do ČJ - D) - uč. str.17/2a) - přepis vět

M - uč. str.15 celá (počítání s korunami)
      PS str. 7/2,3

Pr - uč. str. 8, PS str.14 (podzim)

V MS Teams na děti čeká malý kvíz, psala jsem včera upozornění na mail. Kdo by měl problém se připojit (např. zapomenuté heslo), prosím o zprávu, budeme řešit se správcem.

 

23.9.2020

ČJ - slohové cvičení (skupinová práce) orientace v obrázku, tvorba vět - uč. str. 19-22 - vybrané úkoly, práce v týmu
       Pís. str. 11 - až k řádku s tužkou - slabiky (včetně)
       Čtení - Popletené pohádky

M - uč. str.14 (procvičujeme počítání s přechodem přes 10)
      Hra s vláčkem - manipulace, znázornění
      PS - str.6/3, str.7/1

 

Dnes bez DÚ :-)...

 

22.9.2020

ČJ - hry se slovy, rytmus řeči, čtení pohádky O koťátku, opakování psacích písmen
       Pís. str. 10 (čteme psací písmo s porozuměním)
       PS str. 4/3 - opis (sešity u mě)
       diktát slov

M - začínáme počítat s přechodem přes 10 (typ 9 + 2, 9 + 3, 9 + 5 atd.)
      uč. str. 13 celá, DÚ PS str. 6/1,2
      pětiminutovka na +- do 10

Pr - PS str. 12, 13 - opakování tématu Škola, Cesta do školy

Prosím vybavte děti od příštího týdne již úkolníčky (stačí i obyč. notýsek), někteří je už mají.


      

21.9.2020

ČJ - Opakování - písmena q, w, x (hlavně slova cizího původu)
       PS (žlutý) - str. 3/1, DÚ - dodělat str.3/2

M - uč. str. 12 celá (desítky a jednotky)
      PS str.5/2,3 (jsou u mne)

AJ - PAU: uč. str. 5, PS str. 5/6, DÚ - obrázkový slovníček - dopsat čísla k broukům + vybarvit jim trika, naučit číslovky 1-12 (i psát)
DVO: uč. str.5, PS str.5/6, DÚ - naučit čísla 1-12 číst i psát

HV - Píseň Okolo Frýdku cestička (nalepená v sešitě, naučit slova!)

Prosím rodiče dětí, které chybí z výuky, aby doplňovali s dětmi úkoly podle informací na webu. Jestli s dětmi potřebujete více procvičovat, dělejte to do procvičovacího sešitu dle svého uvážení. Děti pak nemohou s námi pracovat a musíme jim strany znovu kopírovat. Děkuji.

 


18.9.2020

ČJ - uč.str. 18, 19 - opakujeme, písemně do ČJ - Š str.19/2 (vizitka)
       Pís. str.9 celá
       čtení - PL- O koťátku, které zapomnělo mňoukat (děti si doma ještě přečtou, v úterý čteme na známky)

M - uč. str.11 - obchodování, práce s papírovými mincemi
      Příští týden pětiminutovka (+- do 20) 

Přeji hezký víkend,

P.Pauchová

 

17.9.2020

ČJ - uč. str.17 celá (opakujeme čtení skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě)
       Pís. str. 8 celá (r, ř)
       čtení - čítanka str. 12 (básně P.Šruta)

M - uč. str. 10 - slovní úlohy typu o n více, méně,
      PS str. 4 celá, DÚ str. 5/1
      Hra - početní domino

Pr - uč. str. 6, 7 - Ceta do školy, Dopravní prostředky
       PS str. 10, 11

 

 

16.9.2020

ČJ - uč. str. 16 - tvrdé a měkké slabiky, cv.5 písemně do ŠS (podtrháváme di, ti, ni červeně, dy, ty ny modře)
       Pís. str. 7 - vše mimo diktát písmen
       čtení - čítanka + popletené pohádky

M - uč. str. 9 (opakování - slovní úlohy, pohyb na číselné ose)

V pátek budeme při matematice hrát na obchod - dejte dětem papírové mince.
Kdo ještě ve škole nemá papírové číslice, prosím přinést, potřebujeme k procvičování.
       

15.9.2020

ČJ - uč. str.15,16 - rozeznáváme skupiny di, ti, ni/ dy, ty, ny (sluchem, v textu), cv.4 na str.16 do ŠS
       Pís.str.7 (písmeno t) - po slovo TULÍ
       DÚ - PS str.1/cv. - opis jedné sloky (podle svého výběru)  na řádky

M - opakujeme geometrické tvary a tělesa - uč. str.8 (+ práce v sešitě)

Pr - PS str.9 - život ve škole (kde všude se učíme)

Na zítra připomínám jeřabiny, jehlu a nit na PČ.

 

14.9.2020

ČJ - prac. list - nácvik správného čtení, slovní přízvuk, zřetelná artikulace (opakování)
       Pís. str.6 (i,u - opak.), DÚ dodělat stranu 6 - odpovědi na otázky

M - osová souměrnost (opak.) - uč. str.7/1,2,3 + PS str.3 celá
      Procvičujte s dětmi pamětné sčítání a odečítání do 20 - někdo stále chybuje, dlouho počítá na prstech...

AJ - PAU: procvičování pozdravů, rozhovorů,
       + uč. str.4, PS str.4 - barvy (opakování), DÚ str. 5/7
       DVO: uč. str. 4, PS str.4/cv.5, DÚ PS str.4/cv.4

HV - nácvik písně Kočka leze dírou (melodie vzestupná a sestupná), pohybový doprovod


11.9.2020

ČJ - uč. str. 14, 15/2,3,4 (cv. 4 písemně do ŠS)
       pís. str. 5 - diktát písmen, kontrola dle tabule
       - čtení slov s důrazem na první slabiku

M - uč. str.6, +7/4,5,6 (slovní úlohy, hodiny - opakování)

Na středu na PČ prosím nasbírat v přírodě jeřabiny, donést s jehlou a nití - budeme navlékat.

Pěkný víkend,

P.Pauchová

10.9.2020

ČJ - uč.str. 13 (opakování)
     - PS str.1/1 - přepis vět (+ popis obrázku ze včerejší VV)
     - čtení pohádky O karasovi (prac.list)
     - pís. str. 5 (5 řádků), DÚ (3 řádky - slova podle obrázků, odpověď na otázku)

M - uč. str. 5 (opakujeme + - do 20)
      PS str.2 (jsou u mne)

Pr - uč. str. 5 (školní rok, prázdniny)
      PS str. 7, 8 (škola a třída)

 

9.9.2020

ČJ - uč.str. 9 - 11 (sloh - orientace v textu, vyprávění, lidová rčení)
       - čtení s porozuměním (pracovní list) - Báseň Krotitelé od J. Žáčka (dobrovolný úkol k naučení - na pondělí)
      - pís. str. 4 (písmeno h, k - opakování)

M - uč. str. 4
      -PS str.2/1,2 (kdo nestihl, má za DÚ)
      -pamětné počítání (slovní úlohy, autobus)

Platba za PS je 638,- Kč. Podrobný rozpis v mailu. Děti mohou nosit od zítra.

Nezapomínejte doma procvičovat čtení - děti by měly číst každý den (nejlépe vlastní knihu). Od října budeme pracovat na čtenářských listech, které se budou týkat přečtených knih. 

 

8.9.2020

ČJ - uč. str. 8,9 (jazyky, kterými se dorozumíváme)
      - ŠS - opis z učebnice str.8/3 - pouze první dvě věty (někteří s opisem zápasí, prosím o opravu do sešitu)
      - pís. str. 3 - prvních 6 řádků, DÚ - dokončit stranu 3 (slabiky le, be, mo, lé, le, ble + Vlnu, mléko, maso.)

M - uč. str.3 (počítáme v oboru do 20 - opakování)
      PS str. 1 celá
      Kdo doma má, přinese si papírová čísla z min. školního roku, kdo nemá, vyrobí si.

Pr - uč. str.4, PS str.6 (Ve škole)

Sběr papíru 15. - 17.9. 2020.

 

7.9.2020

ČJ - uč. str.7 (článek +povídání o mateřském jazyce)
       - ŠS (školní sešit) - datum + věta: Vítejte ve škole. (kdo pokazil, prosím o opravu - zítra kontrola :-)
       - pís. str.2 - 3 řádky (le, lé, Je velký a silný.)

M - uč. str.2 (opakování)
      DÚ - PS str.1/1,2

AJ (PAU): uč. str. 2,3 (pozdravy, představení, seznámení se Superstars, píseň)
                PS str.2,3, DÚ (na příští týden - PS str.3/3)

AJ (DVO): uč. str.3 - naučit se číst

Na přání jedné z maminek uvádím seznam učebnic, které děti zatím dostaly:

ČJ - učebnice, čítanka (zůstává ve škole), PS, Procvičujeme tvrdé a měkké slabiky (zatím doma), Písanka 1
       Sešity: ČJ - Š (nosíme do školy), ČJ -D (nosíme do školy, když je do něj úkol), ČJ - Diktáty (zůstává ve škole, budeme posílat na kontrolu)

M - učebnice, PS (tj. Procvičujeme s Matýskem)
       Sešity: M - Š (nosíme do školy), M - Pětiminutovky (zůstává ve škole, posíláme na kontrolu), M - Geo (zůstává ve škole v zapínacích deskách, kde je i trojúhelník a ostrá tužka č.3)

Pr - učebnice, PS

AJ - učebnice, PS + obálka na obrázkový slovník

HV - učebnice (zůstává ve škole)
        + notový sešit (nosíme do školy)


4.9.2020

ČJ - vyprávění o prázdninách (prohlídka prázdninového deníku spolužáka)
    - četba článku v čítance (str.5)
    Písanka - str.2 - malé psací l a e/é (zde pouze 2 řádky)

M - uč. str.1 celá (opakování - numerace do 10)

Přeji všem pěkný podletní víkend,

P.Pauchová

3.9.2020

Dnes jsme nakonec poměrně úspěšně nadepsali sešity :). Prosím, obalte je (kdo nemá). 
Náhradní sešity jsou uložené ve třídě (kdo si je nepřinesl, nebude je tu mít do zásoby).

Děti nosí sešity do školy dle rozvrhu. ČJ - diktáty, M - pětiminutovky a M - geo zůstanou ve třídě a budeme je posílat dle potřeby domů na kontrolu.
M - geo bude ve velkých deskách s drukem + tam bude trojúhelník, ostrá tužka č.3 (uložíme ve třídě). Stačí donést až během příštího týdne.

V pondělí 7.9. navštívíme výstavu Tajemství včel (5.vyuč.hodina). Vstupné uhradíme z peněz na cirkus, který se v březnu nekonal.

2.9.2020

Dnes děti dostaly učebnice a PS.
Učebnice prosím doma podepsat a obalit. PS mají děti od nás podepsané, tedy jen obalit. Čítanka i Hv bude zůstávat ve škole (obalit, přinést). Výuka podle rozvrhu začíná v pátek, na TV ještě není možné jít do tělocvičny, půjdeme s dětmi na hřiště (dejte jim sportovní oblečení, nemusí se ještě převlékat).

Knihy z katalogu Albatros můžete objednat do 21.9. (p.uč. Motalová z 2.B) - přinést objednávku i přesnou částku.

Prosím dokoupit dvě obálky z PVC na druk - jedna formát A4 (na GEO) a jedna A5 (na AJ).

Zítra - nadepisování sešitů.

Na obědy chodíme tento týden  už v 11h. Kdo bude chtít dítě vyzvednout ihned po obědě, může přijít už v 11.20. Jinak děti počkají na vyzvednutí v ŠD - nemohou sedět u vrátnice.

 

1.9.2020

Děti dnes dostaly ŽK a přihlášky do ŠD. Prosím o vyplnění přihlášek i první strany ŽK. Jestliže došlo ke změnám, prosím o upozornění, musím opravit v systému.

Množí se dotazy ohledně pomocných linek v sešitech 512 - mohou pro začátek být (obzvláště pro děti, které mají problém s úpravností písma).

Vstup do školní budovy je ráno možný již od 7:30h, aby se zamezilo shlukování u dveří.

Od 7.9.2020 bude zákaz vjezdu vozidel do ulice Stoliňská v době od 7:30 do 8:00h (v rámci projektu Školní ulice - viz. letáky, které děti dostaly). Akce bude trvat tři týdny.

 

31.8.2020

Z NAŘÍZENÍ PANA ŘEDITELE BUDE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY PRO ŽÁKY POVINNÁ ROUŠKA.

27.8.2020

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím Vás před začátkem nového školního roku 2020/21 a přidávám pár organizačních informací:

1.9. - pouze jedna hodina - do 8.45h (slavnostní zahájení školního roku, bez přezouvání, aktovek, pomůcek). K obědu je krupicová kaše, kdo půjde, sdělí mi ráno ve třídě.

První den dětem rozdám přihlášku do družiny, prosím hned vyplnit a 2.9. přinést.

2. - 3.9. - 4 hodiny (třídnické) - do 11.40h (děti si již nosí pomůcky, sešity, kufříky...)

4.9. - výuka podle rozvrhu (děti ho dostanou) - 4 hodiny - do 11.40h 

Konce vyučování v novém školním roce: 

PO + ST - do 12.35h
ÚT, ČT, PÁ - do 11.40h

ŠD funguje v případě potřeby již od 1.9.

Těším se příští týden na děti a přeji krásné poslední dny prázdnin smile.

P.Pauchová