Informace o učivu 6. 11. - 10. 11. 2017

Čj učebnice - str. 52

- diktát Vlastní jména

- opis

- řazení slov podle abecedy

- procvičování vět, druhy vět, intonace věty

- opakujeme a procvičujeme bě, pě, vě, dě, tě, ně

Čj pracovní sešit str. 11

Čt - str. 51

- naučit básničku Čert a Mikuláš (děvčata 1 a 2 sloka, chlapci 3 a 4, budu zkoušet 20. 11. 2017)

- společná četba: Honzíkova cesta

M - celý tento týden byla geometrie, PS str. 82, 83, 84, 85, 86

- křivá čára, rovná čára, lomená čára

- bod

- úsečka

- tělesa a tvary

- vrcholy, strany, hrany

Prv  učebnice - str. 13

- zápis do školního sešitu

- les a jeho význam

- houby

- lesní plody

- stromy

- nebezpečí v lese

- turistické stezky

Prv prac. sešit - str. 19

Výsledek obrázku pro houby    Výsledek obrázku pro houby     Výsledek obrázku pro houby

Aj - paní učitelka Soukupová

- opakování slovní zásoby

- barvy, čísla, školní předměty

- čtení komiksu str. 9

Dú. pracovní sešit str. 8/5, str. 9/7

Aj - paní učitelka Babická

- učebnice str. 10

- vybavení místnosti - nábytek

- pracovní sešit - dokončit str. 10

PS: 17. 11. Státní svátek

24. 11.  Oslava výročí naší školy - 230 let.

 


Učivo 30. 10. - 3. 11. 2017

Čj učebnice - str. 49

- stále procvičujeme velká a malá písmena

- abecedu

- druhy vět, určování

Pracovní sešit - str. 10

Čt -četli jsme si z pohádkových knížek, 30. 11. budu opět vybírat čtenářský deník

M - skupinová práce Domino na koberci

    - počítáme slovní úlohy

Procvičujeme rozklady do 20

Prv - stromy a keře

      -  dnes děti psaly malý testík - mají u sebe, prosím o podpis

Aj - p. uč. Soukupová

    - procvičování slovní zásoby učebnice str. 6

    - pracovní sešit Dú. str.7/3, 4

Aj - p. uč. Babická

    - učebnice str. 9 číst

    - opakování slovní zásoby lekce 1

    - příští hodina test pozdravy, barvy, čísla, školní pomůcky

PS: V pondělí prosím pošlete peníze za fotky 250,- Kč.

       Do mailu jsem všem poslala VS a informace o ŠvP.

       6. 11. třídní schůzky od 17:30 hod.    

6. 11. v 17.00 - schůzka s výchovnou poradkyní pro rodiče, kteří mají děti s nutností výchovných opatření a potřebují konzultaci, v případě návštěvy kontaktujte paní Šilerovou předem emailem. (paní Mgr. Šilerovou najdete na nové budově)

Příští týden budeme mít geometrii, přinést pravítko a ořezanou tužku č. 2.

Děkuji všem za sběr!!!smile


23. 10. - 25. 10. 2017

Učivo:

Čj učebnice - str. 45/46 , Věta a druhy vět

Čj písanka - str. 14

Čj prac. sešit - str. 9 celá

Čj Dú. písanka str. 11

Čt - str. 48 - 51

M PS - 37 celá a 38/1, 2, stále trénujeme rozklady, v pondělí testík na rozklady

31. 10. odevzdat čtenářský deník

Prv - opakujeme stromy a keře

Výsledek obrázku pro halloween  Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween Výsledek obrázku pro halloween 

Aj p. uč. Soukupová

- What´s your name?

- How old are you?

- Where do you live?

- Where are you from? (naučit se otázky a reakce na ně)

- naučit povídání o sobě podle úkolu č. 2 z papíru

- čtení + překlad cv. 1 z papíru

Hezké podzimní prázdniny smile

PS: 31. 10. až 2. 11. Sběr starého papíru

2. 11.  Prevence v oblasti dopravní výchovy od MP Praha

6. 11. Třídní schůzky od 17:30 hod. prosím o podpis v ŽK

Pedikulóza - výskyt vší, věnujte prosím důkladnou pozornost prohlídce vlasů svých dětí!!!!!!!


16. 10. - 20. 10. 2017

Informace o učivu:

ČJ učebnice - str. 44 Věta

- Druhy vět                                   

- Intonace věty

- Opakujeme Vlastní jména, abecedu

- Řazení slov podle abecedy

- Začínáme probírat názvy osob, zvířat, věcí - podstatné jméno

Čj prac. sešit - vše do str. 7

Písanka - str. 12

Čt - str. 37, ve škole čteme Honzíkovu cestu

- Čtenářský deník budu vybírat 31/10

M - Ps. str. 35

- Rozklady

- Řešíme slovní úlohy

- Pracujeme na číselné ose

- Hrajeme skládačku s čísly

Prv - učebnice str. 10/11

- Probíráme stromy a keře

- Děti mají v sešitě výpisky - domalovat obrázky u keřů, mohou mít 

i obrázky z internetu .     

Výsledek obrázku pro šípková růže        Výsledek obrázku pro líska       Výsledek obrázku pro bezinky         

- Dú. Prac. sešit str. 16 celá

- Děti mají u sebe oznámkované testy, prosím o podpis a v pondělí vrátit.

Aj - opakování barev + čísel str. 4/5

- Nakopírované texty umět číst a překládat cv. 1

- cv. 2 domácí úkol vyplnit

PS: 26. 10. - 27. 10. 2017 jsou podzimní prázdniny, děti mají zapsáno

v ŽK, prosím o podpis. (Pro nutné případy je centrálně zajištěna družina v ZŠ Ratibořická)

25. 10. 2017 Focení 

Fotky z tandemové výuky - 11. 10. 2017