Učivo od 18. 11. - 22. 11. 2019

 

Český jazyk:

- opakování na písemnou práci

- středa 20. 11. Čtvrtletní písemná práce (abeceda, diktát, druhy vět)

- učebnice str. 51/52/53/54

- písanka str. 24/25/26/27

- Vánoční básničky

Matematika: 18. 11. Opakování na písemnou práci, PS- 37

Prvouka:

Anglický jazyk:

PAU - uč.str.11 (číslovky 13-20), PS str. 11/3,

DÚ - PS str.13/7, + naučit číslovky

Dvo. Číslovky 13 - 20 naučit, učebnice str. 11, PS str. 11/4,

Dú. PS str.9

Výtvarná výchova:

Hudební výchova:

 

Důležitá informace:

19.11.- 21.11. Sběr starého papíru

21.11. - Vánoční fotografování

3. 12. Vítání občánků  

 


Učivo od 11. 11. - 15. 11. 2019

 ŠvP

11.11. Děti jsou v pořádku, byly na procházce po okolí, stavěly domečky, počasí +3 stupně,       sluníčko, modrá obloha.coolsmilewink

12.11. Děti si užily trochu sněhu, napadl poprašek, měly túru, všichni jsou v pořádku

13.11. Dnes si to všichni užili, hry ve sněhu, stavění sněhuláka,bobování, super!!😘😁

14.11. Děti si užívají, vše OK laughing  

                                                                                              

Škola v přírodě - veškeré informace o učivu máte v mailu.

 

18. 11. 2019 Třídní schůzky od 17:30 hod.

 

Učivo od 4. 11. do 8. 11. 2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 19, 20, 21, 22, 23

- učebnice str. 48/49/50/51

- pracovní sešit str. 8/9

- věta, druhy vět, melodie věty

- čítanka str. 45

- poslech Honzíkova cesta

- četba Honzíkova cesta - str. 44

- skládání vět

- Vánoční básničky 

- Dú. dodělat str. 21 písanka (na 7. 11.)  

- čtení čítanka str. 45 (7. 11.)

Matematika: 4.11. PS- 28/5,6  29/1,2,4,5,6    DÚ- 29/3a,b

                              7.11. PS- 35,36                    DÚ- 33- ROZSTŘÍHAT

   19. 11. Čtvrtletní práce z matematiky

Anglický jazyk:

pro obě skupiny:

- učebnice str. 10

- pracovní sešit str. 10

- Dú. str. 9 celá, naučit nová slovíčka

Prvouka: 22. 11. ČTVRTLETNÍ PÍS. PRÁCE

V pátek 8. 11. Halloween party ve ŠD, přinést masky, kostým, kdo má.laughing

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

11.11. - 16.11. Škola v přírodě, Nové Hutě, Šumava

18.11. - Třídní schůzky od 17:30 hod. Děti mají v ŽK, prosím o podpis. 

Učivo od 21.10. - 25.10. 2019

Český jazyk:

- diktát malých písmen

- učebnice str. 44/45/46/47

- písanka str.16/17/18

- pracovní sešit str. 8/9

- četba Honzíkova cesta

- věta - procvičování

- skládání slov do věty

- procvičování na interaktivní tabuli

- čítanka str. 41/42/43

- každý den doma čteme!!!!

Matematika: 21.10. Písemné opakování, PS 26/1,4    DÚ: 26/3a,b,c

                              25.10. PS- 27/2,5  28/1,2,3,4

PŘES PRÁZDNINY POČÍTÁME!!!!

Anglický jazyk Pau.: opakování učiva, minitest, nová sl.zásoba uč.str.10, DÚ - obr. slovník k l.2 (nábytek, vybavení třídy, PS str.10/1

Anglický jazyk Dvo.: opakování učiva, poslech, četba a dramatizace komiksu uč.str.9

Prvouka: 25.10. Státní svátek- 28. 10. VZNIK ČESKOSLOVENSKA, vyprávění, video

 

Učivo od 14. 10. - 18. 10. 2019

 Český jazyk:

- abeceda - opakování

- řazení slov podle abecedy

- učebnice str. 40/41/42/43/44/45

- věta 

- druhy vět

- melodie věty

- složení věty

- věta - skupinová práce

- písanka - str. 14/15/16/17

- ve čtvrtek 17.10. diktát na velká a malá písmena

- Honzíkova cesta

- čítanka str. 33/34/35/36

Anglický jazyk:

PAU - uč.str.8-9, PS str.9, - opakovat slovní zásobu, bude Minitest (založený spíše na porozumění, minimum psaní)

Dvo - školní pomůcky

- učebnice str. 7

- PS str. 6

- Dú. PS str. 8/5

Matematika: 15.10. PS - 24/1, 4b do ŠS, pracovní listy                   DÚ: 24/4a, domácí sešit

                         17.10. PS 24/5  25/4,6, pracovní listy                         DÚ: 24/2,3

                          18.10. PS 25, kartičky, početní hra, pracovní listy   V pondělí písemné opakování - rozklady, slovní úloha

Prvouka:17.10. referáty, vyprávění

               18.10. lesní plody, rostliny v lese, zápis do sešitu, video- ukázky      24.10. kontrola sešitů!

 

Důležité informace:

28. 10. Státní svátek - výuka neprobíhá, školní družina není zajištěna.

29. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

30. 10. Podzimní prázdniny - Družina je zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod je nutný do 7:45.

31. 10. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

1. 11. Ředitelské volno - Pro zájemce je družina zajištěna v době od 7:00 do 16:00. Příchod nutný do 7:45.

 

Učivo od 7. 10. - 11. 10. 2019

Český jazyk:

- písanka str. 10/11

- Vlastní jména - procvičování

- Honzíkova cesta

- básničky - procvičování na vystoupení

- abeceda - procvičování

- učebnice str. 30/31/32

- čítanka str.27/28/29/30/31

- ve čtvrtek 10.10. diktát str.30/4

- každý den děti doma čtou!!!!!

Anglický jazyk: Dvo.

- školní pomůcky

- nová slovní zásoba

- učebnice str. 6

- pracovní sešit str. 6

- Dú. PS str.5/7

PAU: uč.str.7 (DÚ - naučit pokyny z písně+pokyn LISTEN=POSLOUCHEJ, LOOK=DÍVEJ SE), PS str.7,str.8/6-minirozhovor

Matematika: 7.10. Kontrola pís. opakování, práce na tabuli, +,- 20,

                      8.10. PS 21/2,3,4, pracovní listy, početní král            DÚ: 21/6 PS

Prvouka: 10. 10. uč. 10+ zápis, PS 16, ukázka listů

 

Učivo 30. 9. - 4. 10. 2019

Český jazyk:

- Vlastní jména osob a zvířat

- učebnice str. 24/25/26

- píšeme diktát 

- písanka str. 8/9/10

- trénujeme básničky

- opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě

- pracovní sešit str. 4

- sluchová analýza a syntéza

- slovní fotbal

Anglický jazyk:

Aj 1 (PAU): uč.str.6, PS str.6 
                 DÚ - obrázkový slovník k lekci 1 (školní potřeby), PS str.8/5 - nakreslit potřeby z penálu,                    popsat do obrázku

DVO: Barvy a čísla, uč. str.5 - čísla do 12, PS- str.4, Dú: obrázkový slovník, naučit se slovíčka i psát

Matematika: 

30.9. PS- dokončení str.15, PS- 16  , DÚ: PS- 16/3, + 30 příkladů na papír +,- do 20

1. 10. PS - 17, 18, početní král  , DÚ: PS- 17/2,  Geometrie- tělesa, PS- 80, int.tabule, zápis do sešitu

V pátek 4. 10. Písemné opakování, +,- 20, rozklady

3.10. PS 19, počítáme na tabuli- rozklady, slovní úlohy, PS 17/4  DÚ: PS 19/4

Zítra písemné opakování!

Prvouka: 3.10. uč. 7, zápis do sešitu, PS 14, zítra pracovní listy- dopravní značky a      prostředky, škola.


 Učivo 23. 9. - 27. 9. 2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 7

- pracovní sešit str. 3/4

- procvičování básniček

- učebnice str. 22/23

- čítanka str. 17/18/19/20

- četba Honzíkova cesta

- slovní fotbal: poslední písmenko, první písmenko

- procvičování abecedy

- každý den čteme !!!

- příští týden v pondělí 30. 9. píšeme diktát, učebnice str.17/1 

Anglický jazyk:

Dvo. - učebnice str. 4

- PS - str. 3/4

- Dú. PS. str. 4, naučit se barvy i psát

 

PAU: uč.str.5

- PS str.5 - číslovky 1-12 (DÚ - doplnit obr.slovník o číslovky, naučit číslovky 1-12 na testík)

Matematika: 

- 23. 9. PS 11/1,2 

- pracovní listy  DÚ: 10 příkladů +,- do 20 do sešitu D, + na papír 20 příkladů

- 24. 9. PS 11/2,3  pracovní listy, práce na tabuli  DÚ: PS 12/1

- 26. 9. PS 13/2,3,4,5,  14/1,2,3, práce na tabuli   DÚ: PS 12/4, cv.3 naučit

- 27. 9. PS 14/ 4,5,   15/1,2,3, počítáme do šk. sešitu

Doma stále procvičujeme +,- do 20 a rozklady!!

Prvouka: 26. 9. PS 12, 13

                27. 9. uč. 8,9, zápis do sešitu

 

Na VV prosím dokoupit dětem desky A3 na výkresy. Děkuji.


 

Učivo 16. 9 . - 20. 9.2019

 

Český jazyk:

- písanka str. 4 dodělat za Dú

- učebnice str. 14/15/16/17

- procvičujeme skupiny di, dy, ti, ty, ni, ny

- učíme se básničku na str 16 čítanka

- pracovní sešit str. 2/3

Anglický jazyk: A1 (PAU): uč.str.4 (barvy), PS str.4. DÚ: PS str.5/7+obrázkový slovník (pouze vybarvit broukům trika)

                           (DVOŘ): uč.str.3,2, PS str.2           DÚ: naučit píseň str.3

Matematika: 16. 9. PS - 8/1,2,3,5 Pracovní listy, Školákov   DÚ- PS 7/3,4 + 20 příkladů +, - na papír.

                       17. 9. PS - 9/1a,b,c, slovní úlohy, pracovní listy +,-           DÚ: PS 8/4,7

                        Geometrie  PS 79/1,2,   pracovní list

                        19. 9. PS - 9/2 a,b,c,  pracovní list +,- do 20, slovní úlohy, početní král  DÚ- PS 9/1,7

                        20. 9. PS 10/5, pracovní list +,- do 20, šk. sešit- opis příkladů

Prvouka:  19. 9. uč.str. 7, zápis, školákov- dopravní značky   Na 26.9. DÚ- PS 10

                  20. 9. Samostatná práce do sešitu, PS- 11


Učivo 9. 9. - 13. 9. 2019

 

Český jazyk:

- učebnice str. 10/11/12/13

- Česká republika - mateřský jazyk

- Písanka str. 2/3

- Čítanka str. 8/9/10/11

- Pracovní sešit str. 1

- Učíme se pomalu básničku na str. 16 "Podzim"

- Na zítra 12. 9. Dů. učebnice str. 11/7 - domácí sešit

- Domácí sešit nosíme pouze, když odevzdáváme domácí úkol, jinak ne!!!

- Školní sešit a diktáty jsou ve škole, budou děti nosit pouze na víkend k podpisu, poté si zase v pondělí přinesou!!!

- Pracovní sešit a písanku nosíme do školy každý den!!!

Anglický jazyk: 

- Aj 1 (Pauchová) - uč.str. 2-3 (představování), PS str.2-3
- DÚ - PS str.3/3
- Prosím pořídit plastové desky na druk vel. A5 na obrázkový slovníček. Děkuji.

Anglický jazyk:

- Skupina paní uč. Dvořákové

- učebnice str. 2/3

Matematika:

- 9.9. Početní král, kartičky, PS - 5/1,2,4,5  6/1  DÚ 5/3 + na papír

- 10 příkladů na +, 10 příkladů na - .

- 10. 9. Pracovní listy, PS - 6/1,2 , DÚ-PS - 6/4

- Geometrie PS - 78

12.9. Pracovní listy, PS - 6/3,7/2,5       DÚ - PS-7/1

13.9. Online cvičení, počítáme do sešitu, kartičky, početní hra

Doma stále procvičujeme počítání do 20, +, -

Geometrie je vždy v úterý, děti si nosí k pracovnímu sešitu i sešit na geometrii. Pouze v úterý!!!

Školní sešity zůstávají ve škole a sešit na DÚ nosí pouze, když mají úkol do sešitu. Jinak zůstává sešit také ve škole!!!!

Prvouka:

12.9. PS- 8 stříhání, lepení        DÚ:  PS- 9 vybarvit a doplnit

13.9. Zápis do sešitu + obrázek, poznáváme dopravní značky

Sešit na prvouku děti nosí pouze ve čtvrtek a v pátek !!!!!

-  


Učivo 2. 9. - 6. 9. 2019

Český jazyk: 

- učebnice str. 7 - mluvnice

- učebnice str. 5 - čítanka

- doma čteme každý den!!!!

- procvičujeme písmenka!!!

Anglický jazyk:

Matematika:

- 5.9. Opakování sčítání a odčítání do 20, PS - 4/1,2

Prvouka:

- 5.9. Naše škola, uč. str.4, PS - 4,6. Na 12.9. nakreslit do sešitu - co svačím.

Tělesná výchova:

- na Tv budou mít děvčata sepnuté vlasy!!!


Vítám Vás ve školním roce 2019/2020

 

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Svozilová

Zde budete i nadále nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

Prázdniny nám pomalu končí, bylo by dobré zopakovat učivo z prvního ročníku. wink

Užívejte krásných slunečných dnů, budu se těšit 2. 9. 2019 v 8:00 v té samé třídě jako minulý školní rok.  

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

4. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny

5. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

6. 9. 2019 - 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte již na tuto adresu, děkuji.


Důležitá informace:

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.

 

Omlouvání absence: 

Absenci musí rodiče omluvit do 3 dnů třídnímu učiteli!!!

 

S pozdravem Svozilová Lucka