Informace o učivu pro nemocné:

 

Čtvrtek 15. 3.  a Pátek 16. 3. 

 

Český jazyk

- procvičujeme Vlastní jména, pracujeme s mapou ČR

- hledáme města, řeky, pohoří

- sloh, učíme se psát dopis

- opakujeme a procvičujeme adresu bydliště

- učebnice str. 109/110/111

- písanka str. 13, 14

- dramatizace Havlovický vodník

- Dú. básnička na str. 113 ZOO

(děvčata první sloka, kluci 2 sloka)

 

Matematika

- pamětné sčítání a odčítání, počítáme hada

- samostatná práce v PS str. 30 + společná kontrola

- procvičujeme sčítání a odčítání přes základ 10 do 100

- počítáme příklady na kouzelném trojúhelníku

- PS str. 31

 

Prvouka

- výklad nové látky Nemoc, úraz

- zápis do školního sešitu

- učebnice str. 38

- jsme svědky úrazu, nehody-co uděláme

- nácvik první pomoci 

 

Středa 14. 3. 

 

Český jazyk

- procvičujeme Vlastní jména 

- pracujeme společně na tabuli

- společná práce v PS str. 23

- vědomostní kvíz

- četba Havlovický vodník,

čteme každý den!!! 

 

Matematika

- cviky na procvičení paměti

- hra - myslím si číslo

- společná práce v PS str. 30

- samostatná práce v PS str. 30

 

Pondělí a Úterý 12. 3. - 13. 3. 

 

Český jazyk

- Vlastní jména

- píšeme opis, diktát na měkké a tvrdé souhlásky

- práce v učebnici str. 107/108

- písanka str. 12

- četba čítanka str. 108/109/110

 

Matematika

- procvičujeme sčítání a odčítání přes základ 10 do 100

- PS str. 29 celá

 

Prvouka

- nová látka - Naše tělo

- učebnice str. 36/37

- zápis do školního sešitu

- zásady bezpečného chování

- základy první pomoci

 

PS: Zítra 14. 3. Divadlo Pohoda - máme učení na 1, 2 a 5 vyučovací hodinu. 


 

Pátek 9. 3.

 

Český jazyk

- probíráme novou látku Vlastní jména

- četba Kocour Modroočko + samostatné vypravování,

práce s textem

- písanka str. 12

 

 Matematika

- procvičujeme odčítání přes základ 10 do 100

- práce v PS str. 26 celá

- opakujeme a procvičujeme hodiny

- PS str. 27 celá

 

PS: 14. 3. Divadlo Pohoda 

 

Čtvrtek 8. 3. 

 

Český jazyk                                                                                      Matematika       

- samostatná práce ve školním sešitě                                         - opakujeme rozklady do 100

(dělení měkkých a tvrdých souhlásek)                                       - procvičujeme porovnávání úseček

- příprava na diktát str. 105                                                          - cviky na procvičení paměti

- učíme se správný slovosled ve větě                                         - učíme se pracovat s kružítkem

- opakování učiva na str. 106

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- nová látka Naše tělo

- části těla, části hlavy

- zápis do školního sešitu

- práce s učebnicí str. 36/37 

 

Středa 7. 3. 

 

Český jazyk                                                                              Matematika

- opis na měkké a tvrdé souhlásky                                       - procvičování odčítání přes základ 10

- práce v učebnici str. 104/105                                               do 100

- četba Pohádkové knížky + samostatné vypravování       - PS str. 25 kytičky do škol. sešitu

                                                                                                  - PS str. 26/1

Anglický jazyk - paní učitelka Babická 

- učebnice + pracovní sešit str. 26

- popisujeme části obličeje, čteme věty

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová 

- Dú. pracovní sešit str. 27/8

- slovíčka k tématu na str. 24

- čtení + překlad str. 25

 

 Úterý 6. 3. 

 

Český jazyk                                                Matematika

- diktát měkké a tvrdé souhlásky            - rýsování, měření a porovnávání  

- práce v učebnici  str. 104/8, 9, 10          úseček + test 

- písanka str. 11

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- samostatná práce v PS str. 43

- výklad nové látky Naše tělo

- zápis do školního sešitu

 

Pondělí 5. 3. 

 

Český jazyk                                                 Matematika

- práce v učebnici str. 102/103                - tento týden geometrie, nosíme

- samostatná práce str. 102/1                  rýsovací pomůcky

- Dú. str. 102/2a                                        - porovnávání úseček a jejich 

                                                                     přenášení

Výtvarná výchova

- mezipředmětové vztahy (propojení výtvarné výchovy a geometrie)

- osová souměrnost

 


                                                                                               

Pátek 2. 3.     

 

Český jazyk                                                       Matematika

- děláme svůj vlastní popis                             - PS str. 25/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   

- procvičujeme měkké a tvrdé souhlásky      - na příští týden rýsovací 

- písanka str. 10                                                  potřeby (geometrie)

- procvičujeme slovní zásobu                         - PS str. 26/6

(vymýšlíme věty)

- čteme Kocoura Modroočka

 

Od pondělí vybírám 50,- Kč na divadlo.

14. 3. Divadlo Pohoda

 

Čtvrtek 1. 3. 

 

 Český jazyk

- doplňovačka měkké a tvrdé souhlásky

- PS str. 22/9, 10

- popis - osoba, zvíře, věc

- práce v učebnici str. 100/101

- Dú - připrav si popis ústně

 

Matematika

- test sčítání do 100

- PS str. 24 celá

- hra na procvičení paměti - myslím si číslo

- probírání slovních úloh

 

Prvouka

- test Česká republika

- práce v učebnici str. 32/33

- samostatná práce v PS str. 41

- společná práce v PS str. 42 + kontrola

 

Středa 28. 2. 

 

Český jazyk

- procvičování měkkých a tvrdých souhlásek

- samostatná práce v PS str. 21/7, 8

- sloh, učíme se popisovat věc

- čteme Kocoura Modroočka

+ samostatné vypravování

 

Matematika

- pracujeme společně do ŠS str. 23/2

- hrajeme hru, zapamatuj si číslo

- PS str. 23 celá

 

Hudební výchova

- test notová stupnice

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- slovní zásoba části obličeje

- přídavná jména big/little, short/long

- učebnice str. 25 čtení vět

- pracovní sešit str. 25/1

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- slovní zásoba str. 24

- čtení + překlad str. 23

- pracovní sešit str. 24/1

 

Úterý 27. 2. 

 

Český jazyk                                                         Matematika

- diktát na měkké a tvrdé souhlásky          - výklad nové látky na tabuli

- nová látka obojetné souhlásky                    (odčítání s přechodem přes základ 10)

- práce v učebnici str. 100/2                        - společné počítání + kontrola

- čítanka str. 108/109/110                             -  PS str. 23/1 + znázornění na číselné ose

- písanka str. 9                                              -  cviky na procvičení paměti

 

Prvouka

- zopakování učiva na test ve čtvrtek

(Česká republika)

- vědomostní kvíz ve skupinách

+ vyhodnocení skupin

 

Pondělí 26. 2. 

 

Český jazyk                                                          Matematika

- pracujeme v učebnici na str. 98                    - stále procvičujeme sčítání přes 10 do 100

- procvičujeme souhlásky měkké a tvrdé       - samostatná práce do školního sešitu, doplň číslo

- písemně do školního sešitu str. 98/6            - PS str. 21/22

                                                                                                              - začínáme odčítat s přechodem přes základ 10


 Učivo v týdnu od 19. 2. - 23. 2. 2018   

 

Český jazyk

- tvrdé a měkké souhlásky

- opis

- práce v učebnici str. 96/97/98

- práce v pracovním sešitě str. 20

- čítanka str. 98/99/100/104/105/106

- písanka str. 7/8

 

Matematika

- práce v PS str. 18/19/20

- samostatná práce - pracovní list

- probíráme slovní úlohy

- procvičujeme sčítání s přechodem přes základ 10 do 100

- samostatné počítání do školního sešitu

- procvičování paměti - myslím si číslo

- uspořádání čísel od nejmenšího k největšímu

 

Prvouka 

- stále probíráme Českou republiku

- poslech hymny

- malujeme vlajku a znak ČR

- zápis do školního sešitu

- společná práce v PS str.36/37

- test - domácí zvířata

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- nová slovní zásoba - části obličeje

- učebnice + pracovní sešit str. 24

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- opakování na test 4. lekce str. 20 -22

- Dú. pracovní sešit str. 22/6

- čtení + překlad str. 22 rozhovory 

 

20. 2. - 22. 2. Sběr starého papíru

23. 2. - nezapomeneme na plavání !!! 

 

Příští týden: 

- diktát na měkké a tvrdé souhlásky

- testík na sčítání do 100

- ve čtvrtek test na Českou republiku

     


Učivo 9. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                                     

- práce v učebnici str. 94/4 písemně do školního sešitu        

- str. 94/5 písemně do školního sešitu

- písanka str. 6

- probíráme a opakujeme samohlásky, souhlásky a dvojhlásky

- čteme pohádku - O Honzovi + dramatizace  

 

Matematika  

- práce v pracovním sešitě str. 16/17 celá

- trénujeme sčítání po 10 do 100

- pamětné sčítání - had

 

12. 2. - 16. 2. 2018 Jarní prázdniny

Družina pro nutné případy zajištěna v FZŠ Chodovická (po - st) a v ZŠ Bártlova (čt - pá).

  

   


Učivo 8. 2. 2018

Český jazyk                                                                                                                              Matematika

 

- učebnice str. 93                                                                         - PS str. 15 celá, počítáme společně 

- probíráme novou látku Souhlásky                                          - procvičujeme společně sčítání na  

- zápis nové látky do školního sešitu - žlutý rámeček              tabuli   

- str. 93/2 - ústně                                                                          - PS str. 16/1,2,4 společně

- povídání o ptactvu                                                                     - PS str. 16/3 samostatná práce

- kvíz - správně přiřaď název k obrázku

- str. 94 učebnice cv. 3 společně

- četba Kocour Modroočko

 

Prvouka

- stále probíráme Českou republiku

- pracujeme s mapou

- pracujeme v PS str. 32/33 společně

- PS str. 34 samostatně

- PS str. 35 společně

 


Učivo 7. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                         Matematika

- začínáme probírat dvojhlásky a souhlásky                  - PS str. 14 celá   

- učebnice str. 91/92                                                          - procvičování slovních úloh

- písemně do školního sešitu str. 91/3                            - trénujeme sčítání zpaměti do 100

- písemně do školního sešitu str. 92/4                            - počítáme s číselnou osou

- písanka str. 5                                                                   - PS str. 15/1,2,3,4,5,6 + společná kontrola

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- PS str. 20/2

- PS str. 21/4,5

- procvičování tvarů osobních zájmen

 


Učivo 6. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                          Matematika

- procvičování samohlásek                                                - procvičování paměti

- společná práce v pracovním sešitě str.18                      - práce v pracovním sešitě str. 13/2,3,4

- samost. práce v pracovním sešitě str. 19                       - PS str. 13/2 do školního sešitu +společná

- čtení pohádky Otesánek, samostatné                              kontrola

vypravování + rozbor textu

 

Prvouka                                                                                 Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- opakujeme Místo, kde žijeme                                          - čteme komiks, dramatizace

- nová látka Naše vlast - Česká republika                        - opakujeme 4. lekci

- práce v učebnici str. 31                                                    - po jarních prázdninách píšeme test

- zápis do školního sešitu                                                    na celou lekci  

 

 


Učivo 5. 2. 2018

 

Český jazyk                                                                               Matematika

- práce v učebnici str.90/91                                                   - výklad nové látky - sčítání s přechodem

- procvičování ú a ů                                                                  přes základ 10 do 100

- společná práce na str. 90                                                    - společná práce v PS str. 12 + str.13/1

- samostatná práce do školního sešitu str. 90/8

 

  9. 2. 2018 Plavání

12. 2. - 16. 2. 2018 Jarní prázdniny  

 


Informace o učivu:

 

31. 1. 2018

 

Český jazyk                                                                 Matematika                                               

- procvičujeme samohlásky a souhlásky                 - testík sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- 2 samohlásky v jedné slabice - dvojhlásky           - sčítání s přechodem přes základ 10 do 100

- PS: str. 18/2 doplň správnou samohlásku             - početní diktát

+ společná kontrola                                                    - PS: str. 12/13 cv. 1

- učebnice str. 91

- cviky na paměť 

 

Anglický jazyk - paní učitelka Soukupová

- učebnice str. 20

- pracovní sešit str. 20/1

 

Anglický jazyk - paní učitelka Babická

- slovní zásoba

 

 

31. 1. 2018 - 4. vyučovací hodina  - vydání vysvědčení !!!smile

  1. 2. 2018 - Ředitelské volno

  2. 2. 2018 - Pololetní prázdniny 

  5. 2. 2018 - platí nový rozvrh

  6. 2. 2018 - test prvouka (domácí zvířata)

  9. 2. 2018 - plavání

 

30. 1. 2018

 

Český jazyk                                                          Matematika

- práce v učebnici str. 90/91                            - procvičování +, - do 100

- písemně do školního sešitu                          - hra - myslím si číslo

cv. 7/8 str. 90                                                     - PS str. 11 

- pracovní sešit str. 18/1                                   - procvičujeme závorky

- čteme Kocoura Modroočka

(samostatné vypravování)

- písanka str. 4

 

29. 1. 2018

 

 Český jazyk                                                        Matematika

- nová látka hlásky a písmena                           - sčítání a odčítání dvojciferných čísel     

- samohlásky a souhlásky                                 - pracovní sešit str.11 

- práce v učebnici str. 88/89                               - hrajeme Bingo

- zápis do školního sešitu                                  - počítáme Sudoku

- procvičování dělení slabik                               - procvičujeme počítání do 100 - had

 

PS: Prosím o podpis v ŽK - 31. 1. výuka končí v 11:40 hod.

 


Učivo od 22. 1. - 26. 1. 2018

 

Český jazyk                                                         Matematika

- procvičování dělení slabik                            - sčítání a odčítání dvojciferných čísel

- opis z tabule                                                   - pracovní sešit str. 6/7/8/9/10

- sloh popis osoby                                           - počítáme slovní úlohy, píšeme početní diktát

- učebnice str. 83/84/85/86/87                         - píšeme testík

- písemně doplňovačka str.88/3                     - hrajeme hry na procvičování paměti, zapamatuj si 

- Dú. popis domácího mazlíčka                         číslo

- písanka str. 2/3 - 2. díl                                   - ústní procvičování po 10 do 100

- četba Kocour Modroočko                             - ústní procvičování od 1 do 100

- Skupinová práce - skládání slov do vět      - porovnávání čísel                    

                

 

Prvouka

- opakování - rodina                                                                  

- opakování - domácí zvířata

- společná práce v pracovním sešitě str. 31                  Hudební výchova

- samostatná práce v pracovním sešitě str. 30            - trénujeme houslový klíč a noty   

- učebnice str. 29                                                             Důležité informace:                 

- nová látka - Místo, kde žijeme                                     31. 1. 2018 Čtenářský deník

- zápis do školního sešitu                                              1. 2. 2018 Ředitelské volno                

- 6. 2. test (nový rozvrh - II. pololetí)                              2. 2. 2018 Pololetní prázdniny

                                                                                          31. 1. 2018 Výuka končí v 11:40 hod. Děti mají                                                                                               zapsáno v ŽK, prosím o podpis. 

 

 

Anglický jazyk (paní učitelka Soukupová)            Anglický jazyk (paní učitelka Babická)

 - učebnice str. 21 - procvičujeme věty se zájmeny He is/ She is.

 - probíráme slovní zásobu - slova, vyjadřující pocity

 - učebnice str. 19, skládání vět

 


Přehled učiva v týdnu od 15. 1. - 19. 1. 2018

 

Český jazyk                                                           Matematika

- slabiky a jejich dělení na konci řádku           - máme dodělaný pracovní sešit

- práce v učebnici str. 78/79/80/81/82               1. díl, nosíme už 2. díl

- práce do školního sešitu, procvičování        - procvičujeme +, - přes 10 do 

dělení slabik, uč. str. 81/8                                  100

- diktát na opakování dě, tě, ně, bě, pě, vě     - procvičujeme geometrii, úsečka,

- práce v pracovním sešitě str. 15/16/17           přímka, polopřímka

- četba Kocoura Modroočka                                      - práce na magnet. tabulkách  

- společné procvičování slabik na tabuli        - počítání na rozvoj paměti  

                                                                            - společná práce na tabuli  

                                                                            - 2. díl str. 3/4/5                                                                                                                                                   

Prvouka                                                                                  

- nová látka Domácí zvířata - výklad                Důležité informace:

- chov zvířat                                                        1. 2. Ředitelské volno  

- morče, pes, kočka, atd.                                   2. 2. Pololetní prázdniny, děti mají vše zapsané v ŽK,

- učebnice str. 28/29                                           prosím o podpis. 

- zápis do školního sešitu                                 Děkuji Všem za sběr. smile

- pracovní sešit str. 29 domácí zvířata

 

Anglický jazyk - paní uč. Soukupová               Anglický jazyk - paní uč. Babická

- učebnice str. 17 čtení + překlad                    - učebnice str. 20 - slovní zásoba               

- písemně workbook str. 18/1, 2                      - PS: Dú. str. 20/1 

 


8. 1. - 12. 1. 2018

Informace o učivu:

 

Český jazyk:                                                                Matematika:

- 8. 1. písemná práce                                               - 10. 1. písemná práce

- kontrola písemné práce                                        - kontrola písemné práce

- práce v učebnici str. 75/76                                   - procvičování slovních úloh

- učíme se rozeznávat podstatná jména               - práce v pracovním sešitě str. 74/75/76

a slovesa                                                                  - opakování geometrie, úsečka, přímka, 

- dopsání písanky - I. díl                                          tělesa, tvary, bod                                          

- četba v čítance 89/90/91                                       - sčítání a odčítání bez přechodu přes 10  

- Honzíkova cesta dočtena, nyní čteme                 do 100

Kocoura Modroočka

 

Prvouka:                                                                    Akce: 

- 12. 1. písemná práce                                              16. 1. - 18. 1. 2018 Sběr starého papíru

- kontrola písemné práce                                         1. 2. Ředitelské volno

- probíráme rodinu                                                    2. 2. Pololetní prázdniny

- povídání o sluchovém, zrakovém, tělesném        9. 2. První plavání, nový rozvrh máte, platí

znevýhodnění u dětí                                                  od 5. 2. 2018

- od příštího týdne nová látka domácí zvířata

 

Anglický jazyk - p. uč. Babická:                           Anglický jazyk - p. uč. Soukupová:

- opakování slovní zásoby                                  - opakování na test What´s this?, str. 14/15

- 3. lekce příští hodina test                                 - procvičování  výrazů  - a little / a big

- PS - dokončit str. 18                                          - Dú. PS str. 16/5 

- Dú. PS str. 19/3 

 

Hezký víkend smile smile smile 


 3. 1. - 5. 1. 2018

Informace o učivu:

Čj - opakujeme učivo na písemnou práci

    - slova nadřazená

    - slova podřazená

    - opis, přepis, diktát

    - synonyma, antonyma

    - písanka str. 28

M - opakujeme učivo na písemnou práci

    - sčítání a odčítání po 10 do 100

    - zápisy a výpočty slovních úloh

    - geometrie, úsečka, přímka, tvar, těleso

    - pracovní sešit str. 69/70/71

Prv - opakujeme učivo na písemnou práci       

      - savci

      - ovoce

      - zelenina

      - rodina

      - pracovní sešit str. 26/27/28

Aj  - paní učitelka Soukupová                                       Aj - paní učitelka Babická

     - str. 14 umět číst + překládat                                      - slovní zásoba

     - podívat se do sešitu na tvoření otázek                     - přídavná jména - a little/a big

     - umět reagovat na otázky                                            - PS str. 17/7 vypracovat na papír

     - Dú. pracovní sešit str. 15/4, str. 17/7 


Děkuji Všem za nádherné dárky. smile

 

             Rozdávání dárků