17.9.2019

ČJ - ŽA str.12-13 (vyprávění pohádek podle obrázků), DÚ ŽA str.13/3, vyprávět jednoduše pohádku O Karkulce
     
 UC str.7

Zdokonalujeme čtení - přidejte stranu 2.

Kdo nestačil dokreslit výkres během VV, přinese zítra (Karkulka).

Fotografie prvňáčků by měly být zveřejněny v MF 11.10. Soubor fotografií vašich dětí v hodnotě 270,- Kč bude dodán do školy dříve, můžete se pak rozhodnout, zda si fotky koupíte nebo ne.

16.9.2019

ČJ - ŽA str.11, slabika MA, MÁ, UC str.6, DÚ ŽA str.12 - nácvik čtení písmen a slabik

M - uč.str. 9, PS str. 4/3,4

Pr - uč.str.7-8

Zítra připomínám fotografování pro Pražský deník smile 

Ve škole se objevily vši, prosím kontrolujte dětem hlavy a případně podnikněte příslušná opatření. 

13.9. 2019

Omlouvám se, ale nějakým nedopatřením se mi neuložil zápis z pátku 13.9.

ČJ - ŽA str.10 (vyvození slabiky MA), PL - cviky na uvolnění ruky, tzv rychlotažky (hruška), UC - ze strany čísel - číslice 1

M - uč.str. 8 (číslo, počet 1)

AJ - OBĚ SKUPINY:  uč.str.6-7 (opak.pozdravů, prosby, seznámení, představování), prac.list Meeting děti dostaly k zařazení do desek, na příště naučit probrané fráze

Děti dostaly v pátek dvě nové učebnice - Barevná čeština (prosím obalit, bude zůstávat ve škole k procvičování) a Zdokonalujeme čtení (Živá abeceda) - ta bude zůstávat doma a sloužit k procvičování čtení, jedenkrát týdně ji děti přinesou ke kontrole s Vaším podpisem, kterým potvrzujete, že jste čtení doma trénovali smile. Tento týden procvičujte stranu 1 a 2. Příští pátek prosím přinést podepsané.

ČJ - 

12.9.2019

ČJ - ŽA str.8-9 (písmeno M - vyvození, nácvik čtení, psaní hůlkového M), DÚ str.8/1 - naučit říkanku
       UC str.5

M - uč.str.6-7 (počítání do pěti, porovnávání počtu - více/méně), DÚ str.7/2 (vybarvi geometrické tvary dle zadání)

Pr - vycházka - okolí školy, přecházení vozovky, dopravní značky, příroda

 

11.9.2019

ČJ - ŽA str. 6-7 (písmeno Á a A + opakování, procvičování)
       UC str. 4 (cviky k uvolnění ruky a zápěstí)

M - uč.str. 5, PS str.2/1, DÚ str.2/cv.2,3 (kroužkuj, počítej, dokonči řadu)
       procvičujte s dětmi základní znalost geometrických tvarů (ptejte se na věci kolem sebe - co je to za tvar?), zejména rozdíl mezi obdélníkem a čtvercem :)

Vždy jedenkrát v měsíci se bude konat třídnická hodina. Jde o hodinu navíc v rozvrhu, 5. vyučovací, tzn. do 12.35. Poprvé je TH naplánována na čtvrtek 17.10. O dalších termínech TH vás budu informovat.

 

 

10.9.2019

ČJ - ŽA str.4-5 (DÚ str. 5/3 - posl.řádek+dobarvit obrázky, naučit báseň str.4/1)
      UC str. 3

Vybíráme 60,- Kč na divadelní představení (9.10.2019).

Rodiče, kteří ještě neobdrželi hesla do bakalářů, nechť vydrží do zítra :).
Prosím o přinesení učebnice Barevná matematika.

 

9.9. 2019

ČJ - ŽA str.3, UC str.2

M - uč.str. 4, Ps str.1 (počítáme do čtyř)

Prv - Str.5 a 6 (chování ve škole, o přestávce)

Děti dnes dostaly kartičky na mléko (při jejich nabíjení postupujte dle letáku).

Nová učebnice Barevné příklady bude sloužit k procvičování učiva a bude zůstávat ve škole (prosím pouze o obalení), PS z matematiky (malý modrý) si budou děti nosit na matematiku.

6.9. 2019

Aj (sk.1 Dvořáková) - seznámení s jazykem, nácvik pozdravů, poděkování, DÚ - naučit se nová slovíčka - pozdravy, učebnice str. 6

ČJ - ŽA str.2 ( čteme obrázky, orientace na řádku a ve sloupci, označujeme počet slabik, popisujeme obrázky)
       Uvolňovací cviky na mazacích tabulkách

M - uč. str.3 (popis obrázku, počítání do pěti)

Aj (sk.2 Pauchová) - motivační seznámení s jazykem, nácvik jednoduchých pozdravů, prosby, omluvy, poděkování
                               - děti dostaly pracovní list(+ uč.str.6), prosím zopakujte s nimi doma, aby do příštího týdne vše nezapomněly :)

Děti dnes byly rozděleny na AJ do dvou skupin (Sk 1 - paní uč. Dvořáková, Sk2 - p. uč. Pauchová).

Doplňte dětem prosím pomůcky - mazací tabulky, někdo ještě nepřinesl čtvrtky, barevné papíry. Obalte sešity a učebnice. Od pondělí probíhá výuka dle rozvrhu.

V pondělí 9.9. od 17.30h se budu na Vás těšit na první rodičovské schůzce. 

Přeji všem pěkný víkend,

P.Pauchová

5.9. 2019

ČJ - Živá abeceda (dále jen ŽA) - str.1 (říkanka, rytmické vytleskávání, vyprávění o prázdninách)
       Uvolňovací cviky (dále jen UC) - str.1 ( nácvik uvolnění ruky, krouživý pohyb tužky po papíře, kontrola správného úchopu tužky)
       D.Ú. - kdo nestihl, vybarví doma housenku Agátu (UC str.1)

M - Matýskova matematika - učebnice (1.díl) - str.1 (orientace v obrázku - nahoře, dole, vlevo, vpravo, počítání předmětů, osob, zvířátek) a str. 2 (čtení obrázků s Matýskem, určování počtu, množství)

Pr - str.4 - kapitola Ve škole (jsem školák)

 

Dnes děti dostaly první učebnice, prosím o jejich obalení a nošení do školy dle rozvrhu hodin. Dávejte dětem do školy i žákovskou knížku, tu musí nosit každý den.

Dále přinesou domů leták s informacemi o spolku Chvalská škola (je třeba zaplatit příspěvek, - informace jsou v letáku - a vyplnit jméno dítěte, pokud možno i stvrdit podpisem, že jste srozuměni).

Je možné dětem objednat  kartičky na mléko (automat v přízemí školy), leták s informacemi děti dnes dostaly.

Chválím děti za dnešní práci, vše jim šlo skvěle smile .

4.9.2019

Dnes jsme se seznamovali a představovali, probrali jsme pravidla chování ve třídě. Druhou hodinu jsme se učili uvolňovací cviky, procvičovali ruce a kontrolovali správný úchop tužky.

Zítra začíná výuka podle rozvrhu - první tři hodiny, čas vyzvedávání z družiny je stejný.

Děti nadále přinášejí pomůcky, brzy budeme potřebovat mazací tabulku se stíratelným fixem. Kdo nemá, dokupte prosím.

Děkujeme za přinesený sběr wink

3.9. 2019

Dnes jsme se v rámci třídnických hodin seznámili s chováním ve třídě a prošli jsme si školní budovu. Lektorky kroužku Lego Technic představily dětem program kroužku (letáky mají děti v taškách).

Dnes také dostaly děti žákovské knížky, prosím vyplňte úvodní stranu.

Na zítra si děti přinesou opět penál, zatím nic jiného nebudeme potřebovat. 

Děti si již mohou nosit do třídy pomůcky - kufříky s výbavou, čtvrtky, barevné papíry, tělocvik v látkovém pytlíku, prosím vše podepsat.
Děti si mohou přinést i podložky na lavici (není to však nutné).

Obědy jsou vydávány do konce tohoto týdne pro 1.ročník v 10.50h. Do té doby počkají děti ve školní družině. Kdo tedy bude vyzvedávat dítě po obědě, počítejte prosím s časem vyzvednutí cca v 11.15 nebo později. Zvoňte na 3. oddělení ŠD.

Od 3.9. do 5.9. probíhá sběr starého papíru. Kdo má doma, přineste. Sběr rodiče odevzdají do přistaveného  kontejneru u staré budovy a děti mi pak přinesou lísteček s počtem odevzdaných kilogramů.

Celý tento týden budu děti budu vyzvedávat děti v 7.45  u šaten. Prosím, snažte se přivádět děti do školy včas. V 7.50 už by měly být ve třídě.

Děkuji.

P.Pauchová

 

2.9. 2019

Rozvrh hodin pro školní rok 2019/20:

 Hodina

  1.
8:00- 8.45

 

2.
8:55-9.40

 

  3.
10:00 -10.45

 
4.
10.55 -11.40

  5.
11.50 -12.35
PO   Č   M   Pr   TV   Hv
ÚT   Č  Pč   Vv   Č  
ST   Č   M   Č   Tv  
ČT   Č   M   Pr   Č  
PA   A   Č   M   Č  

 

Zítra si děti přinesou pouze aktovku a penál vybavený pastelkami a tužkou, budeme se seznamovat se školou a školním řádem.

Konec výuky v 9:40. Navazuje školní družina. Kdo je do ŠD přihlášený a ještě do ní nepůjde, prosím napsat lísteček.

Děti si již zítra donesou přezůvky v sáčku, který se dá v šatně pověsit.

V 7.45 si je vyzvednu u šaten a odvedu do třídy. Šatnu jim ukáže paní vrátná nebo paní učitelka, která bude mít dohled.

P.Pauchová

 


 

 

Vážení rodiče a milé děti, vítám Vás ve školním roce 2019/2020 !

 

Třídní učitelka: Mgr. Petra Pauchová

Zde budete ve školním roce nacházet důležité informace i přehled učivasmile!!!

 

Jak bude probíhat vlastní začátek školního roku?

Máme prosbu k Vám, rodičům motoristům; pokud pojedete se svým dítětem první školní den autem, jeďte raději s předstihem a pro parkování využijte okolní parkoviště – Chvalská tvrz, LIDL, část komunikace Stoliňská za ulicí Náchodská (u Parku Šedivého). Zejména prosíme z důvodu bezpečnosti neparkovat před vstupem do školních budov. Dopravu na přechodu na komunikaci Náchodská zajišťuje MP (ráno) a PČR (odpoledne). Děkujeme! 

Přehled výuky:

2. 9. 2019 - pouze jedna vyučovací hodina, přivítání (8:00- 8:45)

3. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

4. 9. 2019 - 2 vyučovací hodiny (8:00 - 9:40)

5. 9. 2019 - 3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

6.9. 2019 -  3 vyučovací hodiny (8:00 - 10:45)

Po skončení výuky je zajištěna školní družina.

 

Nová email.adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - prosím veškeré dotazy směřujte na tuto adresu, děkuji.

P.Pauchová


Důležitá informace:

V pondělí 9.9. od 17.30h se konají úvodní třídní schůzky.

Upozorňuji, že účast na třídních schůzkách je pro zákonné zástupce povinná. Pokud se nemůžete schůzek účastnit, je třeba si domluvit individuální termín konzultace s vyučujícími. Zdůrazňuji, že pokud zákonní zástupci nejsou ve shodě, je nutné, aby na schůzky chodili oba. I v tomto školním roce platí, že schůzovní den je pro pedagogické pracovníky pondělí – individuální konzultace z uvedeného důvodu směřujte tedy na tento den.