16.11. 

Dnešní učivo:

Slabikář  str.15

písanka   str.11,12

M         str. 6, př.1,4,6,7,8

Domácí úkol : procvičovat čtení

                    písanka str.7, 13 -  MOJE OKÉNKO nakreslit

Dnes jsem dětem rozdala kartičky do školního automatu.


 15.11.

Dnešní učivo:

Slabikář  str.14

písanka str. 10

M    str. 5 celá, str.6,př.2,3

prv   str.26 - vyprávíme, jak si doma hrajeme, kde společně jíme ........

Domácí úkol: čtení str.14

                    písanka str. 10 dokončit

Děti mají v DENÍČKU vložený lísteček ohledně vystoupení dne 24.11..

Do pondělí připravte dětem do zásobníčků slabiky s písmeny m,l,s,p,t,j. Děkuji.


 

 14.11.

Dnešní učivo : 

Slabikář str. 12 - 13 čtení článků

písanka str. 9 celá

           str.12,cv. 1

M     str.4 celá

Domácí úkol: M  str.4, př.1,2

                   čtení str.12,13


 13.11.

Dnešní učivo:

Slabikář  - vyvození hlásky a písmenka T

             str. 12 - 13

             cv. u žluté a zelené tečky

písanka str. 8

M     sčítání v oboru čísel do 7

       str.3 celá

Prv   str. 26

Domácí úkol: písanka str.8 dokončit

                   Slabikář - čtení v modrém pruhu a barevný sloupeček slov


 12. 11. 2017

AJ

Dobrý den, posílám učivo na listopad:

BARVY- učebnice str. 13, 15 + pracovní listy

ČÍSLA 1 až 10 - učebnice str. 21, 23 + pracovní listy

S pozdravem Iris Dvořáková

 10.11.

Dnešní učivo:

Slabikář    str. 10 opakování čtení

               str.11 vypravování podle obrázků

písanka str. 6,7

V pondělí si děti na prvouku opět přinesou svoji oblíbenou hračku.


 9.11.

Dnešní učivo:

Slabikář     str.10 + pracovní listy ( procvičování čtení slabik a slov)

písanka     str. 5 celá

M             str. 2, př.3,4,5,6

Domácí úkol : písanka str.5 dokončit

                    str. 10 čtení u zelené tečky


 8.11.

Dnešní učivo:

Slabikář  str.10,písanka str.4

M          str.1 dokončení

Prv        str.22 vyprávění

            str. 25

Domácí úkol: M   str.2,př.1,2

                   Slabikář  str.10 -  číst u zelené tečky

V pátek si děti přinesou na VV svoji nejoblíbenější hračku.

 


 7.11.

Dnešní učivo:

Slabikář str. 9, písanka str.3 - píšeme písmeno m

M     str.1,př. 1,3,4

Domácí úkol : písanka str. 3 dokončit

                     slabikář  žlutá a zelená tečka ( nakreslit nebo nalepit obrázek, číst slabiky)

Do pondělí připravit do zásobníčků  T,t,J,j,N,n.

Aj   Číslovky 1 - 10, názvy oblečení uč. str. 20, 21 

Dnes děti moc chválím smilesmilesmile !!!!!!


6.11.

Dnešní učivo:

Slabikář    str.7 - 8 čtení slabik a slov

               písanka str.2,6 - pouze cvičení jedna

M     str. 32 procvičování sčítání a odčítání do 6

Prv   str. 21 - 22

Domácí úkol : písanka str.2 dokončit

                                str.6 číst slova


 

 3.11.

Dnešní učivo:

ŽA    dokončení,čtení slabik a slov

Slabikář  str.6


 2. 11. 2017

Dobrý den, posílám učivo z  angličtiny. 

Témata: září - pozdravy, seznámení

            říjen - rodina

           listopad - barvy, čísla od 1 až 10

S pozdravem I. Dvořáková

 

2.11. 

Dnešní učivo:

ŽA    str.85 + pracovní listy

M     str.31 - 32 sčítání a odčítání do 6

Domácí úkol : ŽA   číst u růžové tečky

Posílám po dětech fotografie. Cena za sadu je 250 Kč . Kalendář stojí 165 Kč. Peníze začínám vybírat již zítra.


1.11.

Dnešní učivo:

ŽA   str.84,85 čtení slabik a slov

M    str.31 odčítání do 6

PRV  str.20 - 21

Domácí úkol: ŽA  str.84 - 85 čtení

                         str.87 dopsat stránku

V pátek si děti přinesou SLABIKÁŘ !!!!!!


31.10.

Dnešní učivo:

ŽA  str.82 - 83

M   str.30

Domácí úkol: procvičovat čtení slabik

                   M   str.30


 30.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str.78, 82

         psaní - str.86 opakování uvolňovacích cviků

M      str. 29 sčítání do 6

PRV   str.20 - na středu dokreslit obrázek

AJ - Opakujeme slovní zásobu - barvy, názvy členů rodiny,  přídavná jména - učebnice str. 17, hrajeme pohybové hry, zpíváme písničky, vybarvujeme obrázky podle zadání

Domácí úkol: ŽA  str. 78 číst slabiky, str.81 dokončit stránku

Připravte dětem do zásobníčků  číslice 0 - 10, tečky s počtem 0 - 10.

Na pátek děti potřebují asi 10 vylisovaných menších listů.

31.10. - 2.11. Sběr starého papíru

6.11. Třídní schůzky od 17,30 hodin


 25.10.

Dnešní učivo:

ŽA    str.77 dokončení - dlouhé samohlásky

       str. 80 celá

       procvičujeme skládání a čtení slabik - práce z pracovních listů

M     str.28 celá

PRV  str.19 podzim opakování

Domácí úkol: procvičovat čtení slabik


 24.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str.76 písmeno y,ý

         str.77 napsat dva řádky

M      str. 26 - 27

Domácí úkol: M str.27

                   ŽA  procvičovat čtení slabik


 

23.10. 

Dnešní učivo:

ŽA    str. 74 - 75

M     str.25 dokončení

PRV   str.18 stromy na podzim

Domácí úkol: ŽA str. 74 čtení

                        str.  79 napsat tři řádky

Žádám o pravidelnou prohlídku vlasů !!! Ve škole se vyskytují vši.


20.10.

Dnešní učivo:

ŽA    str.72 - 73 vyvození hlásky a písmene I,i,Í,í

        procvičovat skládání a čtení slabik

Ve středu 25.10. proběhne fotografování přihlášených žáků.

26. - 27.10. jsou podzimní prázdniny. V nutných případech centrálně funguje družina v ZŠ Ratibořická.


19.10.

Dnešní učivo:

čj   - procvičování čtení slabik a psaní písmen

       práce na pracovní listy

m  - str.25 sčítání a odčítání do 5

Domácí úkol: ŽA   str.79 napsat tři řádky

                          číst slabiky na str.64,68


 

 18.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str.68,70

M      str. 24 dokončení

PRV   str.17 podzim na poli

Domácí úkol:  ŽA  dokončit str.71

                     str. 68 procvičovat čtení slabik u červené tečky

 

 


 17.10.

Dnešní učivo: 

ŽA   str.66 dokončení

      str. 68 psaní

m   str.23 celá - odčítání do 5

Domácí úkol: M  str.24

Děti mají v deníčku závaznou přihlášku na školu v přírodě.


 

 16.10.

Dnešní učivo:

ŽA   str. 65 dokončení

       str.66 vyvození hlásky a písmene e

       str.67 psaní

M     str.22 dokončení sčítání do 5

Prv   str.16 podzim na zahradě

Domácí úkol: ŽA dokončit str.67 a opakovat čtení slabik

 


 13.10.

Dnešní učivo:

ŽA  str.63,64, 65 - tři řádky

Domácí úkol: na straně 64 číst slabiky u červené tečky


 12.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str.61,62 dokončení

M      str.22, př. 1 - 3, sčítání v oboru do 5

Domácí úkol: ŽA  str. 61 dokončit

Na pondělí připravit do zásobníčků písmena I,i,í,Y,y.

Fotky z tandemové výuky 12. 10.

            


 

 11.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str.60, str.62 seznámení s hláskou a písmenem U,u

M      str.21

Prv    str.15 podzim v sadu

Domácí úkol: M  str.21

Děti mají v DENÍČKU lísteček ohledně fotografování dne 25.10. Zapište, zda máte o focení zájem.


 10.10.

Dnešní učivo:

ŽA     str. 58,59

M      str.20 sčítání a odčítání do 4

        str.21 číslice 5

Domácí úkol: ŽA    str.58 číst slabiky

                           str.59 dokončit

 

 


 9.10.

Dnešní učivo:

ŽA   str.56 - 57 hláska a písmeno O,o

M    str.19 - 20 sčítání a odčítání do 4

Prv  str. 14 živočichové na podzim

Domácí úkol: M  str.20


 

 6.10.

Dnešní učivo :

ŽA  str. 54  dokončení - čtení a skládání slabik

      str.55 dokončení

Domácí úkol: str.54 - číst  slabiky u červené tečky


 

 5.10.

Dnešní učivo:

ŽA  str.53, 54  skládáme a čteme slabiky ma,la,sa,pa

     str.54 pouze cvičení u světle modré tečky

M   odčítání v oboru čísel do 4

     str.19, př. 1,2,3

Domácí úkol: ŽA  str.55 - napsat čtyři řádky

Dnes jsem dětem rozdala sady fotografii ( MF Dnes). Cena sady je 250 Kč. Pokud máte o fotografie zájem, pošlete v pondělí 9.10. po dětech peníze. V případě nezájmu vraťte sady fotografií zpět.


 

4 . 10.

Dnešní učivo:

ŽA      str. 48,49, opakování P,S,M,L

         str.52  vyvození hlásky a písmene A

m     str. 18  sčítání v oboru čísel do 4

prv    str. 13 - 14 podzimní počasí

Domácí úkol: ŽA  str.50

        

          


3.10.

Dnešní učivo: 

ŽA    str.46 - 47

M     str. 17  celá

Domácí úkol:  ŽA   str.46 červený puntík - číst

                           str. 51 dokončit stránku

Na čtvrtek připravte dětem do zásobníčků písmena A,a,O,o,U,u,E,e.

Děti mají v DENÍČKU vloženou předběžnou přihlášku na školu v přírodě.


2.10.

Dnešní učivo:

ŽA  str.43,44,45

m   opakujeme sčítání a odčítání do 3, nacvičujeme číslici 4

Prv  str.12,13

Domácí úkol: ŽA dokončit str.43


27.9.

Dnešní učivo:

M    str.16 dokončení

ŽA   str.40 - 42, písmeno p,P

prv  str. 9 dokončení

      


26.9.

Dnešní učivo:

ŽA    str.38 - 39

M     str.15 -16 sčítání a odčítání v oboru čísel do 3

Domácí úkol: ŽA  str.38 - číst písmenka u červeného puntíku

                         str.39 dokončit stránku


 25.9. Aj: Obě skupiny - přehled učiva za měsíc září : Pozdravy, zdvořilostní fráze, názvy členů rodiny - uč. str. 5 - 9

               Prosím o pořízení průsvitných desek na ukládání pracovních listů

 


25.9.

Dnešní učivo: ŽA   str.36 - 37 písmeno M,m

                    M  str.15  sčítání do 3

                    Prv  str.8

Domácí úkol: ŽA  str.37 dokončit

Žádám o pravidelnou kontrolu penálů ( ořezané tužky a pastelky).


22.9.

Dnešní učivo: ŽA   str.34 - 35

V DENÍČKU na straně 7 najdete informace ohledně volna ve dnech 28. a 29.9..Prosím o podpis.


21.9.

Dnešní učivo :  ŽA  str.32 - 33 písmeno L,l

                      M  str.14 dokončení

Domácí úkol: ŽA  str.33 dokončit

- na pondělí připravit do desek na  písmena M,m, P, p


20.9.

Dnešní učivo:   ŽA  str.28 - 31

                      M   str.13 - 14

                      Prv  str.7, str.9 školní potřeby

Domácí úkol :  ŽA   str.31

První ročník platí za pracovní sešity 197 Kč. Tuto částku posílejte po dětech od pondělí 25.9.


19.9.

Dnešní učivo:  ŽA    str.26 - 27

                      M    str.13

Domácí úkol : M  str.13


18.9. 

Dnešní učivo:  ŽA     str.24 - 25

                     M       str.12 - 13

                     Prv     str.6

Domácí úkol: M   - dokončit str.12

                           str.13  psát číslici 1

- zítra fotografování do MF Dnes


15.9.

Dnešní učivo: ŽA  str.22 - 23

Děti mají v aktovce skládací abecedu. Vystřihněte do úterý pouze písmena s,S,l,L a vložte do desek

na písmenka. Děkuji.

 


14.9.

Dnešní učivo:  ŽA    str.20 - 21

                      M    str.10 - 11

Domácí úkol : ŽA  str.20,21

 


13.6.

Dnešní učivo:   ŽA     str.17 - 19

                      M      str.9

                      Prv     str.6

DÚ      - ŽA   str.16

Děti mají v DENÍČKU vložený papír ohledně fotografování pro deník MF DNES. Prosím o vyplnění. 


 12.9.

Dnešní učivo: ŽA   str.16

                    M   str.8 - 9

Dú    -   M  str.9


11.9.

Dnešní učivo: ŽA str.13 - 15

                    M    str.6 - 7

                    PRV  str.5

Domácí úkol: M  str.7

 


 8.9.

Dnešní učivo: ŽA  str.12

                    M    str.4 - 5

                    Prv  str.4  - vybarvit,co patří do aktovky

 -  od pondělí 11.9. probíhá výuka dle rozvrhu ( viz. DENÍČEK poslední strana)

 -  v pondělí přinést v podepsaném sáčku cvičební úbor ( cvičky,tričko, tepláky)

 -  11.9. od 17,30 hodin třídní schůzka

 -  12. - 14.9.  sběr starého papíru


7.9.

Dnešní učivo:  ŽA  str.10 - 11

                     M   str. 3 - 4

DÚ  - matematika str.4 - dokončit řadu geometr. tvarů

- zítra do aktovky : ŽA, M, Prv

- výuka končí opět v 10,45 hodin

 


6.9.

 Dnešní učivo: ŽA  str. 8 - 9

                     M   str. 1-2

 - zítra do aktovky : ŽA, matematiku, prvouku,penál, pastelky, svačina a pití

 - v aktovce najdete DENÍČEK, prosím o vyplnění - str.1

- konec výuky v  10,45 hodin !!!

 


 5.9.

- domácí úkol : ŽA str.7 dokreslit obrázek

- do aktovky : ŽA, matematiku, penál, pastelky,pití a svačinu

- do konce týdne přinést podložku na lavici ( podepsanou)

- konec výuky v 9,30 hodin


4.9.

- zítra od 7,40 hodin budu čekat na děti v šatně

- přinést přezůvky ( podepsané)

- do aktovky připravit: penál, živou abecedu, matematiku,pití a svačinu

- konec výuky v 9,30 hodin !!!!

- 11.9. od 17,30 hodin se koná třídní schůzka


Vážení rodiče,

vítám Vás na stránkách naší třídy.

Sejdeme se v pondělí 4. září v 8 hodin ve třídě 1.A v prvním patře.

Proběhne slavnostní zahájení, které potrvá do 8,45 hodin.

První den se děti nepřezouvají. Přinesou si aktovku.

Od úterý 5.9. budu na děti ráno čekat v šatně a odvedu si je do třídy.

Délka výuky od 5.9. do 8.9.

úterý 5.9. -  8,00 - 9,30

středa 6.9. - 8,00 - 9,30

čtvrtek 7.9. - 8,00 - 10,45

pátek 8.9.  - 8,00 - 10,45

 

Zdraví

Alena Adamcová

 


Vítám Vás na stránkách třídy 1.A

Posílám seznam věcí do 1. třídy