Informacemi do této rubriky přispívá Hedvika Zmeková a Jakub Hromas

Základní informace

Chvalská škola. z.s.

Stoliňská 823
Praha 9 - Horní Počernice
193 00

IČO 226 73 024

číslo účtu: 0109693349/0800

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

předsedkyně 

Mgr.Hedvika Zmeková, 607 653 934

místopředseda

Mgr. Jakub Hromas, 777 289 944

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 
Aktuální informace 
š. r. 2018/2019

Prosíme o úhradu příspěvku 300,-Kč /rok na číslo účtu: 0109693349/0800 do 31. 10. 2018

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno dítěte a jeho třídu ( variabilní symbol není nutný)

Za každého dalšího sourozence činí výše příspěvku Kč 150,- /rok

 

Další peníze získáváme ze sběru starého papíru (viz sekce Sběr) a ze sponzorských darů.


 
Vážení rodiče, 
 
pokud jste nenašli zástupce Vaší třídy z řad rodičů, zvolte si ho prosím na nejbližších třídních schůzkách. Třídní učitelé Vám s tím jistě rádi pomohou. Třídní zástupce Vám bude zprostředkovávat informace ohledně činnosti spolku. Jako rodiče máte právo spolurozhodovat o činnosti spolku a rozdělování finančních prostředků.....

 

Na co jsou peníze ze spolku?

Peníze lze využít na:

 • školní akce – adapťák 6. třídy, lyžák, MDD, cyklistické výjezdy, Den učitelů, čertovské rojení, příspěvky na školu v přírodě, atd.
 • odměny + motivace při výuce – drobné odměny, které mají ocenit aktivitu žáků
 • materiály na VV, PČ – vyplyne z účetnictví (čerpá každá třída 1. stupně, žáci 2. stupně mají k dispozici výtvarné materiály, které jsou pořizovány v průběhu celého školního roku)
 • knižní novinky – začátkem roku jsou do školní knihovny pořízeny nové knihy, které lze zařadit i do povinné četby
 • dárky k zápisu do 1. tříd, pro "šesťáky" a pro „deváťáky“ – vycházejícím žákům i budoucím prvňáčkům jsou pořizovány drobnosti, které jim mají připomínat důležitý moment v jejich životě
 • „Setkávání“ - spolupráce s dětmi (Paprsek, ZŠ Bártlova) – spolek přispívá na akce, které se pokoušejí vybudovat přátelské vztahy s lidmi, kteří mají různý handicap
 • společenské hry, nebo sportovní vybavení – každý rok dostává družina i školní klub peníze, na pořízení nového vybavení
 • modernizace školy – spolek se snaží vylepšovat prostory školy (modernizace knihovny, relaxační koutek pro žáky 2. stupně, atd.)
 • nově se budeme spolupodílet na financování preventivních programů (viz sekce Prevence pro rodiče) 

 

 

Jak čerpat peníze z fondu? (Tyto informace dostali třídní učitelé)

 

            Připravili jsme malý manuál, jak čerpat peníze ze spolku. V novém školním roce chystáme několik změn. Věnujte prosím pozornost následujícím řádkům.

Pár důležitých informací

 • peníze není možné převádět do dalšího školního roku.
 • v případě, že vyčerpáte danou částku pro svou třídu (družinu), nebude jiné čerpání možné.
 • na daňovém dokladu bude uvedeno, co bylo zaplaceno (př. 10x penál, 3x hladká mouka, atd.). Nebudou proplaceny daňové doklady, kde bude uvedeno smíšené zboží.
 • daňové doklady noste prosím co nejdříve a hlídejte prosím prosinec
 • daňový doklad předejte do ruky Kubovi (Kubova ruka není stůl J)
 • při nákupech přes internet je nutné hlídat fakturační adresu a projednat nákup předem s Hedvikou a Jakubem. Musí se jednat o fakturační adresu spolku. Pokud bude na faktuře uvedena jiná adresa, nebude faktura proplacena.

 

Informace pro třídní učitele

 1. stupeň

První třídy mají na školní rok k dispozici 2.000,- Kč. Částka je nižší, jelikož v září dostávají děti dárky, které hradí spolek (př. čepice, vaky, atd.)

Druhé až páté třídy mají na školní rok k dispozici 3.000,- Kč.

 1. stupeň

Šesté třídy mají na školní rok k dispozici 1.000,- Kč. Částka je nižší, jelikož v září dostávají děti dárky, které hradí spolek (př. čepice, vaky, atd.)

Sedmé až deváté třídy mají na školní rok k dispozici 2.000,- Kč.

Žáci na druhém stupni mají částku nižší, jelikož výtvarné potřeby a potřeby na pracovní činnosti jsou nakupovány hromadně začátkem roku a všechny třídy z těchto pomůcek během roku čerpají.

Informace pro družiny a školní klub

Každé oddělení družiny i školní klub, mají na školní rok k dispozici 3.000,- Kč. Od letošního školního roku musí být 50% částky vyčerpáno na společenské hry, sportovní vybavení.

 

O výšce výdajů rozhoduje výbor spolku (zástupci rodičů, členové spolu a vedení školy).

Zástupci z řad rodičů (z jednotlivých tříd):