V čem spočívá čtenářská gramotnost?

 

  1. při hodině českého jazyka a literatury je zařazovány do vyučování: společné čtení vybrané dětské knížky, práce se slovníky a encyklopediemi, prezentace CD, DVD určených do hodin literatury (přednes, dramatizace literárních děl, atd.), diskuse o literárních dílech v porovnání s filmovým a divadelním zpracováním

 

  1. krásná i naučná literatura je využívána ve všech vyučovacích hodinách

 

  1. na druhém stupni si žáci vedou čtenářské deníky, kam si dělají zápisy o doma přečtených knihách, prezentují je prostřednictvím referátů, nejoblíbenější knihy jsou inspirací pro výtvarnou činnost (hrdinové bájí a pověstí, pohádkové postavičky, atd.)

 

  1. školní knihovna slouží jako učebna, vyučující mají možnost knihovnu navštívit se svými žáky a při dané hodině pracovat s knihami

 

  1. žáci mají možnost navštěvovat školní knihovnu ve vyhrazeném čase, kdy mají možnost si knihy půjčit domů

 

  1. žáci se mohou zapojit do literární soutěže „Červík Čítal“. Za každou přečtenou knížku dostanou děti část červíkova těla. Vyhrává žák, který má nejdelšího červíka

 

  1. škola využívá nabídky divadelních představení