Školní rok 2020 - 2021

 


 

Ráda bych Vás přivítala v novém školním roce. Jestli Vás zajímá, jak to bude vypadat v prvních dnech školy, na následujících řádcích se vše dozvíte.

První školní den budu po první hodině stát ve vestibulu nové budovy, kde se mi budou pomoci děti do Klubu nahlásit. Prosím, ať se mi nahlásí i děti, které budou chtít začít Klub navštěvovat třeba až po prvním týdnu školy.

Klub je zaměřen, pokud počasí dovolí na venkovní aktivity na školním hřišti. V Klubu si děti se svolením rodičů mohou dělat domácí úkoly a připravovat se na vyučování.

Poplatek za Klub činí na 1 měsíc 200,- Kč. V průběhu září dostanete k platbě potřebné údaje.

Klub je otevřen od 12:35 do 15:00. Děti mohou přicházet a odcházet v hodinu, kdy potřebuji. V Klubu mohou čekat smysluplně na odpolední vyučování.

Děti, které potřebuji být ve škole déle, přecházejí do školní družiny.

Přeji Vám i dětem poklidné vykročení do nového školního roku.

 

Renáta Hromasová