Termíny sběru na školní rok 2016/2017:

22. – 24. 11. 2016
10. – 12. 1. 2017
14. – 16. 2. 2017
21. – 23. 3. 2017
18. – 20. 4. 2017
16. -18. 5. 2017
20. – 22. 6. 2017

Kontejner bude přistaven vždy v úterý během dne a odvezen ve čtvrtek během dne!!! 

Doporučujeme sběr vozit hlavně ve středu!!! Nestane se Vám, že kontejner nebude.

Prosíme - sběr noste co nejdále do kontejneru. Pokud je kontejner zavřený - neotvírejte ho!!!