28. února 2016

Dobrý den,

minulý týden jsem vyhlásila celoškolní literární soutěž "Popusť uzdu fantazii".

Vymysli si příběh plný pohádkových bytostí, mimozemšťanů nebo nadpřirozených bytostí. Vrať se do minulost, podívej do budoucnost, můžeš i do vesmíru nebo svého snu. Fantazii se meze nekladou.

Vše o této soutěži se dozvíte z plakátků ve třídách, od svých učitelů nebo od paní učitelky Lamplotové (3. B).

Slavnostní vyhodnocení této literární soutěže se bude konat již po třetí v červnu na školní VERNISÁŽI.

                                                                                    Lamplotová Patricie

 


 

18. března

Dobrý den,

z důvodu  změny termínu slavnostní vernisáže, na které má dojít k odměnění nejlepších autorů  literární soutěže, a to z měsíce června již na 29. dubna, jsem nucena posunout též její uzávěrku z 30. dubna na 10. dubna.
 

Odevzdávejte tedy vypracované příběhy svému třídnímu učiteli, popř. učiteli ČJ

nejpozději do 10. dubna 2015.             
Lamplotová Patricie


 

5. března

Na začátku 2. pololetí jsem v rámci projektu "S knihou za dobrodružstvím" vyhlásila celoškolní literární soutěž "O nejlepší dobrodružný příběh". Zúčastnit se mohou všichni žáci od 2. do 9. tříd. (viz níže)


Celoškolní literární soutěž

 O nejlepší dobrodružný příběh“

Napiš svůj příběh, který se doopravdy stal nebo ten, který se Ti zdál, popřípadě si můžeš dobrodružný příběh vymyslet. Fantazii se meze nekladou. J
 

Kategorie:

                     1. Kategorie: 2. a 3. třídy

                     2. Kategorie: 4. a 5. třídy

                     3. Kategorie: 6. a 7. třídy

                     4. Kategorie: 8. a 9. třídy

Žáci 2. stupně odevzdají vypracovaný příběh na počítači svému třídnímu učiteli, popř. učiteli ČJ.  Na 1. stupni odevzdají své práce žáci třídním učitelům.

Ti pak vyberou maximálně tři práce z každé třídy a odevzdají je nejpozději do 30. 4. 2015 paní učitelce Lamplotové.

Každá práce musí obsahovat jméno autora a třídu. Maximální délka práce str. A4 + ilustrace.

Řiďte se, prosím, instrukcemi. Nepodepsané nebo např. delší práce než na A4 nebudou do soutěže zařazeny.

Nejlepší dobrodružný příběh z 1. stupně a z 2. stupně pak vyberou paní učitelky Lamplotová a Svozilová, které je přečtou žákům 1. tříd, a ti posléze jako ta nejdůležitější porota, vyberou úplně ten nejlepší dobrodružný příběh školy. Celkové vyhodnocení se bude konat v červnu 2014 na VERNISÁŽI. Zde také budou odměněni nejlepší autoři z každé kategorie.


 

10. prosince

Na konci října jsem v rámci projektu „S knihou za dobrodružstvím“ vyhlásila pro žáky  2.stupně literární soutěž o nejlépe napsaný referát dobrodružné knihy „Šup s knížkou pod stromeček“. Žáci měli za úkol formou referátu seznámit své mladší spolužáky se svojí oblíbenou knihou a doporučit ji jako dárek pod Vánoční stromeček.Soutěže se zúčastnilo  23 žáků s více či méně zdařile napsaným referátem. V mnoha případech však chyběly náležitosti, které k referátu patří jako např. autor knihy, ilustrátor nebo např. nakladatelství, které knihu vydalo. Tyto referáty nebyly do soutěže zařazeny. Nakonec porota vybrala 6 nejlepších prací.
Na 1. místě se umístil Dominik Mráz ze 6.B ,na 2. místě se umístil Jan Svozil z 8.A a na 3. místě se umístil Viktor Karšai ze 6.B. Dále jsme ještě vybraly 3 referáty, které si zasloužily Čestné uznání.

Dnes jim všem byly v ředitelně školy předány diplomy a ceny v podobě knih. Všem vítězům gratuluji a doufám, že se jim knihy, které dostaly budou líbit.

                                                                                                                                                       Lamplotová Patricie29. října 2014


„Šup s knížkou pod stromeček“

Vyhlášení listopadové literární soutěže

„Šup s knížkou pod stromeček“,

pro žáky 2. stupně, o nejlépe zpracovaný referát dobrodružné knihy.

 

                                                                                                          

Seznamte své mladší spolužáky se svojí oblíbenou knihou. Doporučte jim knihu,

o jakou si mají napsat Ježíškovi nebo o kterou si mají říct rodičům.

Referát musí být dlouhý maximálně na A4 i s ilustrací.

Nesmí chybět autor, ilustrátor a vydavatelství.

Kategorie: 1. kat. žáci 6.– 7. tříd

             2. kat. žáci 8.– 9. tříd


Svoje práce odevzdejte nejpozději 26. listopadu (středa) 2014 svojí paní učitelce ČJ,
popřípadě paní učitelce Lamplotové.

Na vítěze čeká odměna v podobě hezké knihy.


7.9. 2014

Dobrý den,

na těchto stránkách se můžete během školního roku 2014/2015 postupně seznamovat s  projektem, kterému jsem dala název "S knihou za dobrodružstvím". Tento projekt volně navazuje na projekt "Pohádky čteme s chutí".


Proč by vlastně měly děti číst dobrodružné knihy?

 .... Z několika důvodů. Nejenom, že se naučí dobře číst, ale naučí se i s knihami správně pracovat. Měly by začít mít knihy rády. Nezapomeňte, že dobrodružství může být pohádkové, realisticky vyznívající, ale hlavně napínavé, rozvíjející dětskou fantazii a obrazotvornost. Každopádně dobrodružné knihy by neměly nudit, příběh by měl dítě doslova pohltit, aby nepřestalo číst, dokud se nedostanete až na poslední stránky pořízené knihy a po jejím přečtení s nadšením sáhnout po knize další a další a..... 

       ...atd.

Úplně pro začátek bych Vás ráda seznámila s projektem na internetu, o kterém mi napsala jedna maminka a mně se zdá velmi zajímavý a především užitečný. Byla by veliká škoda, aby se o něm nedozvěděla širší veřejnost.

Na těchto stránkách (viz níže) jsou vybrané knihy dle věkových kategorií (vyberou si zde žáci od 1. po 9. třídy). Po přečtení knihy vyplní krátký test týkající se obsahu. Jde o to, že si sami děti ověří, zda znají obsah knihy, "ví o čem četly" a za druhé si připíší virtuální peníze, které věnují charitě dle vlastního výběru.Wink

http://www.ctenipomaha.cz/   

Přeji Vám dobrou ruku při výběru knih a prožití nevšedních zážitků se svými hrdiny a hrdinkami.


4. října 2014

A
teď již k vlastnímu projektu.


Projekt, který jsem nazvala „S knihou za dobrodružstvím“ si klade za cíl, stejně jako loňský projekt „Pohádky čteme s chutí“, podílet se na vytváření kladného vztahu ke knihám a k vlastní četbě. Měl by napomáhat ke zlepšení jazykového projevu, a to psaného i mluveného, rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků.
 
Tento školní rok bude projekt zaměřen na dobrodružné knížky. Předpokládám totiž, že každý z nás má rád chvilky, kdy si může sednout s knihou někde, kde se cítí dobře, a odtud pak může začít svou cestu za dobrodružstvím ve společnosti svých oblíbených literárních hrdinek a hrdinů.

Součástí projektu bude soutěž o nejlépe zpracovaný referát z dobrodružné knihy a také bude vyhlášena literární soutěž o nejhezčí dobrodružný příběh. Vyhlášení vítězů bude opět na školní VERNISÁŽI.

Vypracovala: Bc. Patricie Lamplotová              Školní rok 2014/2015