Projekt Setkávání pokračuje i v letošním školním roce. Jeho cílem je seznámit zdravé děti s dětmi, které mají nějaké handicapy, naučit se
k nim chovat, pomáhat jim, přijímat jejich jinakost bez posměchu a pohrdání.

Pomocníkem – dobrovolníkem může být každý žák II. stupně, který si na to troufne, doplňuje si zameškané učivo a nemá kázeňské problémy.

Další dotazy zodpoví Hedvika Zmeková

 

    První letošní SETKÁVÁNÍ proběhne 5. 9. 2019, kdy se žáci 6. B s paní učitelkou Březinovou zúčastní ukázky dravců na ZŠ Bártlova.