1. září 2014


Dobrý den,

vítejte ve školním roce 2014/2015.

Celým loňským školním rokem nás provázel projekt "Pohádky čteme s chutí".

Bylo to takové moje "projektové dítě". Smile Zjistila jsem, že u žáků napříč ročníky

měl projekt úspěch. Svědčila o tom, mimo jiné, i vysoká účast v Literární soutěži

"O nejhezčí pohádku s vlastní ilustrací". Zúčastnilo se jí cca 55 žáků, porota z řad

učitelů vybrala 26 nejpovedenějších prací a prvňáčci pak vybraly úplně ty

nejhezčí pohádky a rozhodly tak o vítězích ve všech kategoriích.

V letošním školním roce bych ráda na tento projekt volně navázala projektem

"S knihou za 
dobrodružstvím".

I tento projekt bude mít především za cíl přivést žáky k četbě knih.


Všem žákům přeji úspěšný školní rok 2014/2015.                Lamplotová PatricieProjekt „Pohádky čteme s chutí“

Obálka titulu Nejkrásnější pohádky

Projekt, který jsem nazvala „Pohádky čteme s chutí“ si klade za cíl podílet se na vytváření kladného vztahu ke knihám a k vlastní četbě. Měl by napomáhat ke zlepšení jazykového projevu, a to psaného i mluveného, rozvíjet tvůrčí schopnosti a rovněž motivovat pro celoživotní učení. Dalším mým záměrem je podporovat společnou práci žáků a rozvíjet vzájemné vztahy mezi mladšími a staršími spolužáky (1. a 9.  třídou). Tento školní rok bude projekt zaměřen na české pohádky a bude rozdělen do dvou částí. První část se bude konat v prosinci 2013, kdy vybraní žáci 9. tříd přečtou prvňáčkům pohádky, které měli rádi jako malí. Nejprve je krátce seznámí s obsahem pohádky, se spisovatelem a ilustrátorem knihy, kterou si přinesou z domova, nakonec jim přečtou úryvek, popřípadě celou pohádku. Druhá část projektu proběhne v červnu, kdy se role obrátí a vybraní prvňáčci přečtou naopak svým  spolužákům z 9. tříd. Z domova si přinesou svoji oblíbenou pohádkovou knížku a starším spolužákům se  pochlubí, jak pěkně se naučili za školní rok číst. V období před první částí projektu a v mezidobí mezi první a druhou částí budou probíhat další akce náležící k tomuto projektu:

* Ukázkové hodiny čtení pro rodiče prvňáčků (říjen, listopad 2013)

* Společné čtení souběžných 1. tříd

* Prvňáčci půjdou do svých bývalých MŠ ukázat, jak se již naučili číst (únor 2014)

* Návštěva knihovny (březen 2014)

* Literární soutěž pro všechny žáky 1. a 2. stupně o vlastní pohádku i s vlastními ilustracemi  (tato soutěž

bude vyhlášena na začátku 2. pololetí a   vyhodnocení proběhne v červnu 2014)

Vypracovala: Bc. Patricie Lamplotová              Školní rok 2013/2014

 


  Ukázková hodina čtení v 1.B

 Dne 4.11.2013  od 17 hodin proběhla v 1.B v rámci  projektu "Pohádky čteme s chutí" ukázková hodina čtení.  Děti přivedly do třídy své rodiče, aby jim ukázaly, co se za dva měsíce ve škole naučily, předvedly rodičům různé činnosti sloužící k rozvoji řeči, zrakového i sluchového vnímání, upevňování znalosti probraných písmen,  správné techniky čtení slabik, slov a krátkých vět. Rodiče měli možnost vidět  jak jejich děti při hodinách pracují s interaktivní tabulí, jak jsou šikovné a jak je učení baví.  Měli možnost vidět své prvňáčky přímo ve výuce, přesvědčit se o tom, že učit se lze i hrou, a zavzpomínat si na dobu, kdy oni sami byli prvňáčky.    
    

Fotky si můžete prohlédnout v Galerii (1.B)                       Bc. Lamplotová Patricie

 Ukázková hodina čtení v 1.A 

V pondělí 18.11. se uskutečnila "Ukázková hodina čtení" i v 1.A. I tady žáčci svým rodičům předvedli různé činnosti sloužící k rozvoji řeči, správné čtení slabik, slov a krátkých vět. Rodiče měli možnost vidět, co všechno se již jejich děti, za tak krátkou dobu ve školních lavicích, naučily, jak při hodinách pracují, jak jsou šikovné a jak je učení baví. Mohli se ve vzpomínkách, alespoň na malou chvilku vrátit do doby, kdy i oni byli malými prvňáčky. 


Fotky si můžete prohlédnout v Galerii (1.A)                      Bc. Lamplotová Patricie


První společné čtení prvních tříd

(Zatím ze Slabikáře)

 Dnes 27.11.2013  se 4. vyučovací hodinu sešli prvňáčci z obou tříd, aby si společně přečetli ze Slabikáře. Žáci 1.A  přišli do 1.B vyzbrojení polštářky na sezení, svými Slabikáři a dobrou náladou. Po chvíli společného čtení  bylo vidět, že jsou v obou třídách žáci velice šikovní, že jsou zde malí čtenáři, kteří čtou již velmi  dobře a také ti, kteří musí ještě hodně trénovat a cvičit.

Na konci hodiny jsme se všichni shodli na tom, že v 1. třídě musí všichni alespoň chvíli číst každý den a někteří by tomu měli věnovat určitě víc než jen tu chvilku. Důležité bylo, že se mohli všichni pochlubit, jak už jim čtení jde, porovnat svoje čtení se čtením ostatních žáků, zjistit svoje silné i ty slabší stránky. Obě paní učitelky se shodly na tom, že mají ve třídě šikovné malé čtenáře. Zopakovaly dětem, jak je důležité slabikování, hlasité čtení a správné ukončování vět klesáním hlasu.

 

Bylo vidět, že děti společné čtení baví a všichni jsme se dohodli, že se opět tak za měsíc sejdeme, abychom se pochlubili svými čtenářskými pokroky.

 

Fotky ze společného čtení najdete v Galerii 1.A a 1.B            Bc.Patricie Lamplotová

  


 
                                                   Deváťáci čtou prvňáčkům

 V pondělí 16. 12. přišli do 1. B a ve středu 18.12 do 1.A vybraní žáci 9. třídy, aby dětem přečetli pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“, kterou napsal Karel Jaromír Erben. Prvňáčkům se pohádka moc líbila, byli tiše jako pěna a pozorně poslouchali. Po tom co pohádka skončila prvňáčci svým starším kamarádům zatleskali a ještě si  s nimi o pohádkách a charakteristických postavách českých pohádek, jako je hloupý Honza, Kašpárek, čert nebo například hastrman, povyprávěli. Také si slíbili, že se v červnu zase sejdou, ale na oplátku přijdou prvňáci přečíst pohádku do 9. třídy, aby jim hezký zážitek oplatili a pochlubili se, jak se za rok naučili číst. Zítra nebo pozítří přijdou žáci 9. třídy přečíst pohádku i do 1.A.


Milí rodiče, napište se svými dětmi Ježíškovi o pěknou pohádkovou knížku pod stromeček, čtěte prosím svým dětem, nechte svoje děti, aby četly Vám, ani netušíte, jak umí hltat očima váš obličej, když čtete, jak je půvabné, když se rozesmějí u knížky, jak se vzájemně sblížíte.

Krásné, pohodové Vánoce všem milovníkům pohádek přeje Bc. Lamplotová Patricie

A ještě malý dárek pro Vás: ......

  Tulákovy Vánoce

Jiří Žáček

Běžel pes po městě a potkal člověka. Člověk je jako pes, jenomže neštěká.
A pes mu povídá:
Pojď se mnou, brachu, k nám, o Štědrém večeru, nemá být nikdo sám.
Toulavý člověče, vezmu  tě do smečky, psí máma usmaží voňavé řízečky.
Dáme si horký punč, budeme veselí, však i psí Ježíšek ti něco nadělí.
Člověk je jako pes, když ho má někdo rád, chce se mu skotačit a je mu akorát.
Tulák šel s hafanem a za čtvrt hodiny, usedl ke stolu v kruhu psí rodiny.
Jedlička svítila a došlo na dárky, našli mu zánovní papuče z almárky.
A byli veselí, zpívali koledy, s cukrovím na míse obešli sousedy.
A tulák skotačil s malými štěňátky, byly to Vánoce skoro jak z pohádky.
Člověk je jako pes, to nikdo nezmění, až na to, že nemá ocásek k vrtění. WinkCeloškolní literární soutěž

 „O nejhezčí pohádku s vlastní ilustrací“

  

  1. Kategorie: 2. a 3. třídy
  2. Kategorie: 4. a 5. třídy
  3. Kategorie: 6. a 7. třídy
  4. Kategorie: 8. a 9. třídy

Maximální délka práce str. A4 + ilustrace. Žáci 2. stupně odevzdají vypracovanou pohádku na počítači svému třídnímu učiteli, popř. učiteli ČJ. Každá práce musí obsahovat jméno autora a jméno ilustrátora (pokud jím není sám autor).

Jednu maximálně dvě práce z každé třídy vyberou na 1. stupni třídní učitelé a na 2. stupni učitelé českého jazyka.

Nejlepší pohádku z 1. stupně a z 2. stupně pak vyberou paní učitelky Lamplotová a Svozilová, které je přečtou žákům 1. tříd, a ti posléze jako ta nejdůležitější porota, vyberou úplně tu nejlepší pohádku školy. J

Prosím třídní učitele 1. stupně a učitele českého jazyka 2. stupně, aby odevzdali nejlepší práce i s ilustracemi paní učitelce Lamplotové do 30. 4. 2014.

Celkové vyhodnocení se bude konat v červnu 2014.

 


 Naplánované akce na únor a březen 2014


1. V rámci projektu "Pohádky čteme s chutí" jdou 13. února všichni prvňáčci do MŠ Spojenců, kde ukáží svým mladším kamarádům, jak se během 1. pololetí naučili číst.


2. V březnu navštíví žáci 1.A i 1.B místní Knihovnu, kde je pro ně připravený zajímavý program.

                                                                                                               Bc. Lamplotová Patricie


 Prvňáčci čtou kamarádům v MŠ

Dnes 13.2. se byli naši prvňáčci pochlubit svým mladším kamarádům z MŠ, jak se za tak krátkou dobu ve škole naučili číst.

Žáci 1.A i 1.B se do školky moc těšili. Nemohli se dočkat, až předškolákům předvedou svoje čtenářské schopnosti. Většině z nich totiž čtení jde již velmi dobře. Všichni se snažili číst co nejlépe, malí kamarádi na nich mohli oči nechat, chovali se vzorně, a tak si nakonec zasloužili sladkou odměnu.

Záměrem této akce byla podpora malých čtenářů v jejich snaze o zdokonalování čtenářských dovedností, dále pak o rozvíjení vzájemných vztahů mezi mladšími a staršími dětmi, a v neposlední řadě o motivaci  budoucích  předškoláků. Předvést jim, že škola není žádné "strašidlo", ale naopak místo, kde poznají nové kamarády, naučí se číst, psát, počítat a dozví se hodně zajímavých informací. 

                          

 Další fotky najdete v Galerii.                              Bc. Lamplotová Patricie                                 


                               Ukázková hodina čtení


Dnes 17.2.2014 se v 1.B uskutečnila již druhá "Ukázková hodina čtení" v tomto školním roce. Tentokrát se rodiče na vlastní uši přesvědčili, že jsem nelhala, když jsem jejich děti chválila, jak jim čtení hezky jde.  Účast byla vysoká, prvňáčci se hlásili "o sto šest" a rodiče se nestačili divit, jaké již mají doma čtenáře.
Potvrzuje se zde pravidlo, že čím víc jsou si děti při čtení jisté, čím víc jim čtení jde, tím víc je číst baví.
 
Smile
Rodiče, žáci i já jsme se shodli, že se těšíme až s dětmi dočteme Slabikář, přelouskáme Čítanku a začneme číst první společnou knížku "Deník kocoura Modroočka". Někteří prvňáčci se pochlubili tím, že knížku již doma mají připravenou.Wink

Jsem moc ráda, že většina rodičů své děti ve čtení podporuje.

                                                               
Bc. Lamplotová Patricie


 Návštěva KNIHOVNY

Dnes 6.3.2014 v rámci projektu "Pohádky čteme s chutí" a předmětu Český jazyk  - Čtení navštívili prvňáci naši hornopočernickou městskou knihovnu. Příjemně mě překvapilo, že řada z nich  v Knihovně byla již se svými rodiči, někteří dokonce patří ke čtenářům zdejšího dětského oddělení. Exkurze začala nejprve krátkým povídáním, následně prohlídkou oddělení dětské části, kde byli žáci informováni o řazení knížek a s orientací mezi regály. Byli také seznámeni s podmínkami půjčování knížek. Malí čtenáři byli knihami nadšení. Při prohlížení obrázků a čtení krátkých úryvků jim radostí zářily oči. Mnozí prvňáčci si již dnes odnesli přihlášku pro získání čtenářské legitimace. Na závěr jsme se byli podívat i v oddělení pro dospělé čtenáře. 
Více fotografií najdete v Galerii.                                   Bc. Lamplotová Patricie
 


Soutěže "O nejhezčí pohádku" se zúčastnilo veliké množství žáků naší školy. Dne 30.4. donesli žáci svoje poslední pohádky. Ze všech jsme vybrali 26 těch nejhezčích podle nás učitelů. Ale jak už bylo avizováno úplně na začátku soutěže, tak úplně poslední slovo ve výběru té nejhezčí z nejhezčích budou mít naši prvňáčci. Vyhlášení proběhne v červnu 2014 a Ti nejlepší "spisovatelé" z každé kategorie budou odměněni na Vernisáži obrazů "Talent Horních Počernic" 12.6.2014.
                                                                                  Lamplotová

 12. 6. 2014

Dnes jsme měli spolu s panem Rovenským náměstkem ministra kultury a dlouhodobým  pedagogem velikou čest vyhlásit a předat ceny   vítězům ve všech kategoriích  literární  soutěže "O nejhezčí pohádku s vlastní ilustrací".

Vyhlášení se konalo u příležitosti Vernisáže obrazů "Talent Horních Počernic".1. místo v kategorii 2. a 3. tříd získali sourozenci Anna a Martin

Sedláčkovi z 2.A za pohádky Školní strašidlo a Veverčí příběh.1. místo v kategorii 4. a 5. tříd získala Zuzana Galašová z 5. třídy za

pohádku Milé překvapení.1. místo v kategorii 6. a 7. tříd získal Matěj Tomsa ze třídy 7.B za

pohádku Lesní soutěž.
 

 
1. místo v kategorii 8. a 9. tříd získala Daniela Jiroušková z 9.B za

pohádku O statečné princezně Sofi.


Všem vítězům ještě jednou srdečně gratuluji. Smile  Lamplotová


17. června

Dnes byli prvňáčci číst deváťákům. Oplatili jim tak jejich prosincovou návštěvu,

kdy žáci devátých tříd byli číst pohádku prvňáčkům. Tentokrát se šli pochlubit

žáci prvních tříd deváťákům, co se za první rok ve škole naučili a jak zdatní

čtenáři již jsou. Vzali si s sebou Honzíkovu cestu, hodně odvahy a také trochu

trémy. Tu ale klidně mohli nechat doma, protože všichni letošní prvňáčci jsou

již zdatní čtenáři. Vysloužili si potlesk svých starších spolužáků i pochvalu svojí

paní učitelky. Touto návštěvou jsme celoroční projekt „Pohádky čteme s chutí"

zakončili.

Loučím se s Vámi a příští rok opět s nějakým novým zajímavým

projektem nashledanou. Wink                  
                                           Bc. Lamplotová Patricie