Kroužky a mimoškolní aktivity začínají od 21.9.2015. Do konce září je možnost "ochutnávky", tj. kroužky lze navštěvovat bezplatně a teprve po seznámení se s náplní kroužku je možno se pro daný kroužek rozhodnout. Pokud budete mít zájem kroužek navštěvovat, je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit stanovený poplatek dle pokynů lektora. V případě příliš velkého množství zájemců rozhoduje pořadí odevzdaných přihlášek. Zájemci se mohou hlásit ve vrátnici školy.

Podrobný rozpis kroužků naleznete na nástěnce u vstupu do budovy.