Cílem klubu je naučit děti využívat volný čas smysluplně, rozvíjet je, uspokojovat v rámci možností jejich

potřeby a předcházet tak různým problémům a negativním vlivům dnešního světa.

 

Vážení rodiče, milí žáci,             

již několik let  pokračuje v činnosti „Školní klub“. Jedná se především o pravidelné aktivity s cílem vyplnit volný čas Vašich dětí. Školní klub je prioritně zaměřen na žáky 2.stupně (družina pro 1.stupeň), avšak při volné kapacitě může školní klub navštěvovat i žák z 1.stupně.