ZŠ – Stoliňská ve spolupráci

s Chvalským zámkem Vás srdečně zvou na

 

  1. ročník výtvarné soutěže

,,Čtvero ročních období ''

 

konané 11. 5. 2017– 26. 5. 2017      

Slavnostní vernisáž začíná 11. 5. 2017 v 16:00 hod.,

v prostorách Chvalského zámku

 

 


Vážení rodiče a milé děti,

srdečně Vás zveme na vynášení Morany

k místnímu rybníku a na velikonoční pásmo,

které se bude konat

11.4. 2017 od 14:00 hod. před školou.

Poté bude ve škole probíhat velikonoční tvoření

a prodejní velikonoční trhy.

             11.4. 2017

14:00h. – 17:00h.

 

Všichni jste srdečně zváni.

                       Vychovatelky ŠD


Dne 22. 3. 2017 ve 14: 00 hod. bude ve školní družině divadelní představení:

Jak skřítek málem zaspal jaro.

Poplatek 45,-

 

 

 

TÝDENNÍ PLÁNY – BŘEZEN 2017

  1. ODDĚLENÍVYCHOVATELKA- Tereza Voráčková
  2. ŠKOLNÍ TÝDEN

6.3. – 10.3. 2017                        

Moje oblíbená knížka – výstava a čtení CA

Keramika – zápichy

Roční období-malování Jaro, Léto, Podzim, Zima

Sportovní a míčové hry na hřišti a v tělocvičně

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN

13.3. – 17.3. 2017

Soutěžní kvíz

Výroba- komiksů a časopisů

Dopravní hřiště

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN

20.3. – 24.3. 2017

Malování kraslic- soutěž Europarku CA

Společenské hry – 2. a 5. odd.

Míčové a sortovní hry na hřišti

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2. 3. – 31. 3. 2017

Jarní orientační závod v lomu CA

Velikonoční výzdoba ŠD

Nácvik jarního programu – VYNÁŠENÍ MORENY

Dne 31. 3. Noc s Andersenem

 

 

 

24. 2. 2017- Družinový karneval. Masky vítány!coolsmile

Vážení rodiče,

 po dobu pololetních prázdnin 3. 2. 2017 pátek

 zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic

školní družina ZŠ Spojenců.

Po dobu jarních prázdnin

6. 2. 2017 až 10. 2. 2017

zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic

školní družina ZŠ Ratibořická.

Školní družina je od 7:00 do 16:00, pro děti není zajištěno stravování.

Do družiny je možné dítě umístit do 8:00.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

Vážení rodiče, milé děti,

 Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 15. 12. 2016 

od 13:30 do 17:00 hod. na tradiční vánoční tvořivé dílny

 spojené s vánočními trhy.

Tvoření a trhy budou probíhat v jednotlivých odděleních

 školní družiny v 1. a 2. patře nové budovy.

Při vstupu do školy obdrží rodič s dítětem kartičku,

na kterou budou sbírat razítka. Pokud navštíví  všechna

 oddělení (je jich 5) a budou mít celkem 5 razítek, dostane

 každé dítě při odchodu malou sladkou odměnu.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Vážení rodiče, dne 21.12. 2016 a 22. 12. 2016 je ředitelské volno.

Pro nutné případy je zajištěna družina v režimu od 7:00 do 16:30.

Příchod je nutný do 7:45, pro děti není zajištěno stravování.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

 

MĚSÍC : LISTOPAD

  1. ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA  Tereza  Voráčková

TÝDENNÍ PLÁNY 

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN

30.10. - 4. 11. 2016

 DNE 4. 11. 2015    HALLOWEEN - STRAŠIDELNÁ PÁRTY  - CA

TVOŘENÍ – STAVEBNICE-kloubová stavebnice

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - výroba  dýní  na  špejli

VYPRÁVĚNÍ ZÁŽITKŮ  z  podzimních  prázdnin

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

 11.ŠKOLNÍ TÝDEN

7.11. - 11. 11. 20156

 DRAKIÁDA – výroba draků

                   - družinový drak

                   - pouštění  draků

KERAMIKA

SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY

  1. 11. 2015 od 17:00 POČERNICKÁ SVĚTÝLKA

 

 13..ŠKOLNÍ TÝDEN

14.11. - 18. 11. 2016

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ – lidský svět

PODZIMNÍ TVOŘENÍ - lepení luštěnin  

17.11. STÁTNÍ SVÁTEK

18.11. ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

 14.ŠKOLNÍ TÝDEN

21.11. - 25. 11. 2016

ZDRAVOVĚDA

- první pomoc- ukázka zdravotních pomůcek

- povídání  o našem zdraví a bezpečnosti

- SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY

 

 

 

Vážení rodiče, po dobu podzimních prázdnin, tj. 26. 10. 2016 (středa) a 27. 10. 2016 (čtvrtek)

zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic školní družina ZŠ Stoliňská

Školní družina je od 7:00 do 16:00, pro děti není zajištěno stravování.

Do družiny je možné dítě umístit do 8:00.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

S

t

 

ránka byla archivována je připravena pro školní rok 2016/2017.

Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2016/2017 - 5. oddělení

  vychovatelka 5. oddělení Jana Strejčková

   Školní družina spolu se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje žákům po vyučování užitečně trávit volný čas.

   Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro odpočinek i pro přípravu na vyučování. Svou činností se snažíme hravou a nenásilnou formou navazovat na základ získaný v rámci vyučování.

Zájmová činnost plní funkci vzdělávací i výchovnou, rozvíjí tvořivost, samostatnost a aktivitu dětí. Sportovně se mohou žáci vyžít na sportovním a dopravním hřišti, nebo v tělocvičně.