Srdečně vás vítáme na stránkách 3. oddělení školní družiny ve školním roce 2019/2020. 

Na těchto stránkách vždy naleznete důležité informace týkající se družinových akcí atd. 

Prvňáčkům i předškoláčkům přejeme, aby se jim ve škole co nejvíce líbilo. 

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci. 

 

Prosíme rodiče, aby dali svým dětem tyto pomůcky do družiny (nějaké převlečení, papírové kapesníky, sirup a bonbóny).

 

S pozdravem Tereza Voráčková (vychovatelka 4. oddělení)

 

 


Týdenní plány ŠD- Září

vychovatelka- Tereza Voráčková

4.oddělení

 

 

2.- 6. 9. 2019

zahájení školního roku, vítání prvňáčků

seznamování a poznávání s dětmi, kamarády

seznámení se školou, školním řádem a provozem školní družiny

pravidla ve školní družině

kreslení prázdnin

 

 

9.- 13. 9. 2019

seznamovací hry

  základy společenského chování- jak se máme chovat ve škole a školní jídelně

  osvojování školních návyků

  11.9. Veletrh sociálních služeb (CA)

  12.9. Posvěcení obrazu v kapli (CA)

 

 

16.- 20. 9. 2019

vytváření kladného vztahu ke spolužákům

relaxace, čtení pohádek

vycházky do okolí školy ( učíme se chodit po dvojicích, poznáváme ulice)

 

 

23.-27. 9. 2019

  společenské a deskové hry

  výstava zahrádkářů

  BESIPÁČEK- dopravní výchova, různé druhy dopravních prostředků, soutěže

(datum bude upřesněn)

  sportovní a míčové hry