Srdečně vás vítáme na stránkách 3. oddělení školní družiny ve školním roce 2019/2020. 

Na těchto stránkách vždy naleznete důležité informace týkající se družinových akcí atd. 

Prvňáčkům i předškoláčkům přejeme, aby se jim ve škole co nejvíce líbilo. 

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci. 

 

Prosíme rodiče, aby dali svým dětem tyto pomůcky do družiny (nějaké převlečení, papírové kapesníky, sirup a bonbóny).

 

S pozdravem Hana Dědourková (vychovatelka 3. oddělení)


        Měsíční plán na září       III . oddělení   vychovatelka : Hana Dědourková

 

     Přivítání prvňáčků

      Seznámení se školním řádem ŠD a jídelny

      Osvojit si školní návyky

      Základy společenského chování a chování v jídelně

      Vycházky do okolí školy ( poznávání ulic )

      Sebepoznávací hry v odděleních

      Vytvářet kladného vztahu ke spolužákům

 

      VV : Uvolňování ruky - barvení klubíčka

             Prázdniny - kresba pastelkou

      PČ : Konstruktivní stavebnice

             Vystřihovánky

      TV : Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě

             Jednoduché hry , házení a chytání míče , koulení ...

      HV : Poslech písní

             Hra : kolik znám písní

 

       Seznámení s chováním a bezpečností v družině

       Hry s hračkami

       Besipáček datum upřesněn

       11 . 9 .  Veletrh sociálních služeb

       12 . 9 .  Posvěcení obrazu v kapli u Chvalské školy v 16 .30 Hod .