2   

   

20.6. Zámek Loučeň


    
    

Červen                   III . oddělení     Hana Dědourková smile

 

    TV : Míčové hry,kopaná,vybíjená

            Školka přes švihadlo

            Den dětí  - soutěže a hry na školním hřišti

    VV : Léto - vodové barvy

            Lesní plody

            Západ Slunce

     PČ : Vystřihování a lepení

             Koláž - barevná louka v létě

             Úklid třídy na prázdniny

     HV : Ke dni dětí taneční soutěže a hry

 

     Rozhovory  o chování v přírodě a na prázdninách.

   

     7 . 6  Den dětí

     9 . 6  Vybíjená - celodružinová  akce

   15 . 6  Kopaná -   celodružinová  akce

   20 . 6  Celodenní výlet na zámek Loučeň za výhru, kterou obdrželo III. oddělení za               velikonoční vajíčko smile kiss

   

   30 . 6  Vysvědčení a hurá na prázdniny cool smile kiss

   

             Děkuji Všem rodičům a dětem za milou spolupráci a přeji krásné a slunné 

             prazdniny.                                                         Hana Dědourková innocent

 

 

 

 

 


     

ZŠ – Stoliňská ve spolupráci

s Chvalským zámkem Vás srdečně zvou na

 

  1. ročník výtvarné soutěže

,,Čtvero ročních období ''

 

konané 11. 5. 2017– 26. 5. 2017      

Slavnostní vernisáž začíná 11. 5. 2017 v 16:00 hod.,

v prostorách Chvalského zámku

 

 


 MĚSÍČNÍ PLÁN NA KVĚTEN           III.oddělení  Hana Dědourková  cool

 

     TV : Hledání ukrytých karet

            Pohybové hry s míčem

            Závody na hřišti

     VV : Kresba křídou na chodník

            Učíme se postavu

            Koláž - váza a květina

     PČ : Lepení barevných papírů

            Motýl - papír a nůžky

     HV : Písničky z pohádek :" Dělání , Vadí , nevadí "

                                         " Já jsem muzikant " vyjadřujeme pohybem

     Vycházky k rybníku , poznávání keřů a mláďat

     Stolní hry , hračky a kostky

     Četba dětské literatury - česká gramotnost

 

    4 . 5 . Bublinkování - celodružinová akce

   11 . 5 .Výstava na Chvalském zámku na téma " Čtvero ročních období " začátek v 16 .00 hod.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení rodiče a milé děti,

srdečně Vás zveme na vynášení Morany

k místnímu rybníku a na velikonoční pásmo,

které se bude konat

11.4. 2017 od 14:00 hod. před školou.

Poté bude ve škole probíhat velikonoční tvoření

a prodejní velikonoční trhy.

             11.4. 2017

14:00h. – 17:00h.

 

Všichni jste srdečně zváni.

                       Vychovatelky ŠD

 


 

 

      Měsíční plán na duben              Hana Dědourková smile III . oddělení

 

    TV : Míčové hry - na třetího,přehazovaná

            Skákání přes gumu

            Schovávaná v terénu

   VV :  Barva jara

           Jarní květina

           Malujeme vajíčka

   PČ : Stavebnice lego

          Práce se šablonuo

   HV : Opakování písní

           Obsah říkadla vyjadřujeme pohybem

 

   Soutěživé a námětové hry - hračky,rodina

   Velikonoční rozhovory

   Procházky přírodou

 

  Den země

  Bublinkohraní

  Beseda se spisovatelem

 11 . 4. Tvořivé dílny

 13 . 4 - 16 . 4.  Velikonoční prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 22. 3. 2017 ve 14: 00 hod. bude ve školní družině divadelní představení:

Jak skřítek málem zaspal jaro.

Poplatek 45,-

 

    Měsíční plán na březen                   III . oddělení   Hana Dědourkováinnocent

 

  Tv : Přeskoky přes švihadlo

         Házení míče na cíl

         Pohybové hry v místnosti

  Vv : Talíř - na čem si rád pochutnám

         Malujeme kraslice

         Foukané obrázky

  Pč : Závěsné ptáčky

         Velikonoční stojánek zajíčka

  Hv : Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku i obrázku

         Nácvik písně : Tancuj tancuj,Žádnej neví...

  31 .3 . Noc s Andersenem

          Měsíc knihy

          Orientační běh v lomu

          Vítání jara   coolembarassedsmile

  

 

24. 2. 2017- Družinový karneval. Masky vítány!smilewink

Vážení rodiče,

 po dobu pololetních prázdnin 3. 2. 2017 pátek

 zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic

školní družina ZŠ Spojenců.

Po dobu jarních prázdnin

  1. 2. 2017 až 10. 2. 2017

zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic

školní družina ZŠ Ratibořická.

Školní družina je od 7:00 do 16:00, pro děti není zajištěno stravování.

Do družiny je možné dítě umístit do 8:00.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

    PTÁČCI V ZIMĚ      ZIMNÍ SPORTY 


Vážení rodiče, milé děti,

 Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 15. 12. 2016 

od 13:30 do 17:00 hod. na tradiční vánoční tvořivé dílny

 spojené s vánočními trhy.

Tvoření a trhy budou probíhat v jednotlivých odděleních

 školní družiny v 1. a 2. patře nové budovy.

Při vstupu do školy obdrží rodič s dítětem kartičku,

na kterou budou sbírat razítka. Pokud navštíví  všechna

 oddělení (je jich 5) a budou mít celkem 5 razítek, dostane

 každé dítě při odchodu malou sladkou odměnu.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Vážení rodiče, dne 21.12. 2016 a 22. 12. 2016 je ředitelské volno.

Pro nutné případy je zajištěna družina v režimu od 7:00 do 16:30.

Příchod je nutný do 7:45, pro děti není zajištěno stravování.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

Vážení rodiče, po dobu podzimních prázdnin, tj. 26. 10. 2016 (středa) a 27. 10. 2016 (čtvrtek)

zajišťuje školní družinu pro všechny školy Horních Počernic školní družina ZŠ Stoliňská

Školní družina je od 7:00 do 16:00, pro děti není zajištěno stravování.

Do družiny je možné dítě umístit do 8:00.

Děti předávejte do družiny osobně, jen tak je možné zajistit jejich bezpečnost.

                                                                      Vedoucí školní družiny Emília Krajňáková.

 

 


 

MĚSÍČNÍ PLÁN NA LISTOPAD    III . ODDĚLENÍ    HANA DĚDOURKOVA

 VV : Malování podlepředlohy

        Listí a barvy podzimu

       Rozdělování barevev na teplé a studené

 TV : Závodivé hry s míčem

        Pohybové hry v přírodě

 PČ : Strom z listí (podzim)

       Stojánek čerta a sv.Mikuláše

       Sněhulák

 HV : Lidové písně - učíme se "Pod našima okny"

 Halloween

 Drakiáda

 Světýlka

 Vánoční přáníčka

 Rozhovory : Pozorování rostlin


 

   Srdíčkový den

           Naše výtvory  smile                                                                                                                      Měsíční plán na říjen 2016   3 . oddělení         Hana Dědourková

 

   VV : Vymalovávání obrázků

          Les a lesní plody

   TV : Přeskoky přes švihadlo

          Míčové hry

   PČ :  Navlékání obrázků

           Stavebnice lego

           Košík plný hub

    HV : Poznej písničku

           Poslech písniček

     Výstava zahrádkářů - ŠD výtvarné práce

     Měsíc čistoty a hygieny

     Vycházka do přírody - plody podzimu

     Výstava podzimního tvoření

      Zologie


 

 

    Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2016/2017 - 3. oddělení

   Plán práce ŠD na rok 2016/2017 vychovatelka 3. oddělení Hana Dědourková

   Školní družina spolu se školou zajištuje komplexní působení na žáky. Umožňuje žákům po vyučování užitečně trávit volný čas.

   Poskytujeme dětem dostatek prostoru pro odpočinek i pro přípravu na vyučování. Svou činností se snažíme hravou a nenásilnou formou nava

    zovat na základ získaný v rámci vyučování. V prvních týdnech školy se budeme všichni věnovat novým prvňáčkům. Budeme se snažit v dětech

   vytvořit dobré vztahy v kolektivu, vzájemnou toleranci, slušné chování mezi sebou i vůči dospělým, vštěpovat jim základní pravidla stolování,

   hygieny a bezpečnosti. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména v odpočinkových a zájmových

   činnostech. Zájmová činnost plní funkci vzdělávací i výchovnou, rozvíjí tvořivost, samostatnost a aktivitu dětí. Sportovně se mohou žáci vyžít

   na školním hřišti, nebo v tělocvičně. K dispozici je dopravní hřiště kde trávíme přes rok hodně času, které se nachází přímo před školou.

   K akcím ŠD patří i různá vystoupení, besedy, karneval i různé výstavy.

   Konkrétní formou a obsah činnosti naznačují měsíční plány ( pouze orientační a mohou se podle různých situací např. počasí, volné prostory

   počet žáků aj.) , které jsou rodičům k dispozici na nástěnce před školou , nebo na internetových stránkách www.zschvaly.

 

   MĚSÍČNÍ PLÁN NA ZÁŘÍ

  

   VV - Prázdniny- kresba pastelkou

          Uvolňování ruky

   TV - Poznáváme okolí školy, nástupy, chování v přírodě

          Jednoduché hry, házení a chytání míče, koulení

   PČ - Konstruktivní stavebnice

   HV - Poslech písní

 

   Děti budou poučeny o bezpečnosti a chování na silniční komunikaci, také budou poučeny o chování ve školní družině a prostorách školy

   ( školní hřiště ). Seznámeny budou s organizačním řádem školy - ŠD.