Vážení rodiče, 

ve spolupráci s knihovnou v Horních Počernicích bychom vás rádi oslovili k zapojení do "batůžkového projektu". Zapojení je DOBROVOLNÉ! Jedná se o projekt organizace Mary´s Meals, díky kterému můžete pomoci dětem z Afriky. Darujete batůžek s věcmi, které děti potřebují a usnadní jim učení. Více se můžete dočíst zde https://www.marysmeals.cz/zapojte-se/projekty/batuzkovy-projekt 

Pokud se do projektu zapojíte, můžete batůžek nebo jen pomůcky, poslat po svých dětech do 8.11.2019. Prosíme odevzdávat svým vychovatelkám v družině.

S poděkováním a přáním hezkého dne přejí vychovatelky školní družiny :-)


Na těchto stránkách vždy naleznete důležité informace týkající se družinových akcí atd. 

Prvňáčkům i předškoláčkům přejeme, aby se jim ve škole co nejvíce líbilo. 

Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci. 

 

Prosíme rodiče, aby dali svým dětem tyto pomůcky do družiny (nějaké převlečení, papírové kapesníky, sirup a bonbóny).

 

S pozdravem Hana Dědourková (vychovatelka 3. oddělení)


 

     Měsíční plán na březen    III. Oddělení    Hana Dědourková

 

   

    TV :  Přeskoky přes švihadlo

            Házení míče na cíl

            Pohybové hry v místnosti

 

    VV :  Velikonoce v přírodě

             Rukavice - navrhujeme

             Zátiší

 

    PČ :  Závěsné ptáčky

             Velikonoční stojánek zajíčka

             Zdobení kraslic 

 

     HV :  Poznávání hudebních nástrojů podle zvuku i obrázku

 

 

     Příprava na Počernické kuře

     Noc s Andersenem

     Měsíc knihy

     Pečeme perníčky

     Příprava na velikonoce

     Týdenní plán v třídní knize

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

       Měsíční plán na únor       III . oddělení   Hana Dědourková

 

 

    TV :  Překonávání zimních překážek

            Míčové hry v tělocvičně

            Sportovní odpoledne

   

    VV :  Zima - vodové barvy

             Malování dle předlohy

             Rozpíjející se obrázky

 

    PČ :  Vytrhávané obrázky

            Sněhulák

            Papírová krabička

 

    HV :  Jdi za zvukem

             Karneval - taneční soutěže a hry

 

            Beseda - " Oheň je dobrý sluha .....ale"

            Sněhulák

       

    21 . 2  Karneval

    14 . 2  Sportovní odpoledne v tělocvičně

               Dárečky pro prvňáčky

                             Týdenní plány v třídní knize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

    Měsíční plán na leden      III . oddělení  Hana Dědourková

 

    Šťastný nový rok mnoho úspěchů , hodně zdraví a štěstí dětem a jejich rodičům 

    přeje       Hana Dědourková

 

     TV :  Cviky za pochodu

              Závody a soutěže pohybu ve třídě

              Zimní sporty / dle počasí /

 

     VV :  Dokreslujeme obrázky

              Malování dle předlohy

              Zimní sporty

              Pohádkové domy  " Fantazie "

 

      PČ :  Úklid třídy

               Stavebnice lego

               Papírové skládanky

               Nakupování

 

      HV :  Poslech CD " Šmoulové "

               Opakování písní

 

       Rozhovory o dětských problémech ve škole a s kamarády

       Kvízy 

       Zdravá výživa  1.A - 1.B  - beseda s paní Hajnou

       Tři králové 

       Lidové tradice

       Výroba dárků pro I. třídy

       Zimní sporty venku

       

      týdenní plány v třídní knize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

        Měsíční plán na prosinec   III . Oddělení  Hana Dědourková

 

     VV :  Vánoční zvonky , přáníčka 

              Vánoční kapr , stromeček

              Sněhulák

     TV :  Pohybové hry ve třídě

              Správné držení těla

     PČ :  Vánoční ozdoby

              Sněhové vločky

     HV :  Vánoční koledy

 

     Vycházky do zimní přírody

     Rozhovory o Vánocích

     6 . 12 . Mikulášská párty

     13 . 12 .Lucie

      Tradice vánoc

      18 . 12 Tvořivé dny - Jarmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Měsíční plán na listopad  III . oddělení  Hana Dědourková

 

      VV .  Malování dle předlohy

               Listí a barvy podzimu

               Malování draka

 

      TV :  Závodivé hry s míčem

               Pohybové hry v přírodě

               Hra na jelena

 

      PČ :  Strom z listí

               Výroba draka

               Sněhulák

 

      HV :  Lidové písně - učíme se " Pod našima okny "

 

       Přírodovědná literatura

       10 . 11. Počernická Světýlka

        Drakiáda

        Halloween

        Vánoční přáníčka

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   Měsíční plán na říjen   III. oddělení     Hana Dědourková

 

   VV :  Vymalovávání obrázků

            Les a lesní plody

            Tempera - perly barev

 

   TV :  Přeskoky přes švihadlo

           Škatule hejbejte se

           Míčové hry

 

   PČ :  Navlékání korálků 

            Stavebnice lego

            Košík plný hub

 

    HV :  Poznej písničku

             Poslech písniček

 

    Výstava zahrádkářů - ŠD výtvarné práce

    Měsíc čistoty a hygieny

    Vycházky do přírody - plody podzimu

    Výstava podzimního tvoření

    3 . 10 . Výlet ŠD

    14 . 10 . Odborník do praxe

     Malování dýní

     Sbírka na děti z Afriky ( tužky , pera , gumy , sešity , pravítka, tempery, štětce , vodovky aj. školní potřeby)

 

 

 

 

 

 

 


        Měsíční plán na září       III . oddělení   vychovatelka : Hana Dědourková

 

     Přivítání prvňáčků

      Seznámení se školním řádem ŠD a jídelny

      Osvojit si školní návyky

      Základy společenského chování a chování v jídelně

      Vycházky do okolí školy ( poznávání ulic )

      Sebepoznávací hry v odděleních

      Vytvářet kladného vztahu ke spolužákům

 

      VV : Uvolňování ruky - barvení klubíčka

             Prázdniny - kresba pastelkou

      PČ : Konstruktivní stavebnice

             Vystřihovánky

      TV : Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě

             Jednoduché hry , házení a chytání míče , koulení ...

      HV : Poslech písní

             Hra : kolik znám písní

 

       Seznámení s chováním a bezpečností v družině

       Hry s hračkami

       Besipáček datum upřesněn

       11 . 9 .  Veletrh sociálních služeb

       12 . 9 .  Posvěcení obrazu v kapli u Chvalské školy v 16 .30 Hod .