Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

18. 11. 2020

Ranní družina není zajištěna, odpolední družina je v provozu od skončení výuky do 16:00. Školní družina je v upraveném režimu – každá třída tvoří současně jedno oddělení. Nelze míchat žáky z různých tříd.

U zvonků do školních družin je informace, v kterém oddělení se nachází daná třída.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do 12:30 hod.

                                           od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů,

které předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s

rodičem kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!


 

  Měsíční plán na květen   III . oddělení

 

  VV : Pohádková postava

         Koláž - váza a květina

 

  PČ : Lepení barevných papírů

         Motýl - papír a nůžky

 

  TV : Hledání ukrytých karet

         Pohybové hry s míčem

 

  HV: Poslech písní

 

  Den matek

  Příprava na výstavu "Talent Horní Počernice"

 


 

  Měsíc duben

 

   Den Země _-povídání o ekologii a třídění odpadů

   Čarodějnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.


 

  Měsíční plán na leden     III . oddělení

 

  VV : Dokreslujeme obrázky

         Mandela - sami navrhujeme

         Zimní sporty

PČ :   Úklid třídy

         Stolní hry

         Úžasní pejsci - vlna

 HV :  Poslech písniček

 

  TV :  Zimní sporty

          Stavění sněhuláka

 

 

        Dárečky pro nové prvňáčky

        Přírodovědné procházky

        Krmení ptáčků

        Stále připomínat hygienu - covid

        Upozornit na nebezpečí náledí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      Měsíční plán na říjen   III. oddělení   Hana Dědourková

 

     Vv : Vymalovávání obrázků

            Les a lesní plody

            Tempera - perly barev

 

     Tv : Přeskoky přes švihadlo

            Škatule hejbejte se

            Míčové hry

 

     Pč : Navlékání korálků

           Stavebnice lego

           Košík plný hub

 

     Hv : Poznej písničku

            Poslech písní

 

      Výstava podzimního tvoření 

      Vycházky do přírody - plody podzimu

      Měsíc čistoty a hygieny

      Co je encyklopedie

      Zologie

      Světýlka ?????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

      Měsíční plán na září   III . oddělení           Hana Dědourková

 

    Vítám Vás na stránkách školní družiny ve školním roce 2020/2021

 

    Děti byly poučeny o bezpečnosti a chování ve školní družině a prostorách         

školy(ŠJ , ŠH , tělocvičně) . 

     Poučeni " Proč si mýt ruce "

 

      VV : Prázdniny - kresba pastelkou

             Vymalovávání obrázků

             Vodové barvy - hra barev

 

      TV : Poznáváme okolí školy , nástupy , chování v přírodě i na veřejné komu-

             nikaci

             Jednoduché hry , chytání a házení míče

 

      PČ : Konstruktivní stavebnice

             Vystřihovánky

             

      HV : Poslech písní

 

             - Vzájemné sdílení zážitků z prázdnin

             - Výzdoba družiny