Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2017/2018.

TÝDENNÍ PLÁNY  ŠD - ZÁŘÍ 

VYCHOVATELKA - EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

  1. ODDĚLENÍ

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2.  4. – 8. 9. 2017

Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

Seznámení s prostředím školy

Poslech pohádek

Beseda o zážitcích z prázdnin

Kreslení/ vzpomínky na prázdniny /

Kruhové seznamovací hry

Sportovní hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2. 11. 9. – 15. 9. 2017

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

Stříhání a lepení - příroda

Sportovní a míčové hry

 

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2.  18. – 22. 9. 2017

Zpívání /dětské lidové písničky /

Loutkové divadlo

Dopravní výchova – silniční provoz

Sportovní a míčové hry na hřišti

Vycházky do přírody - lom.

Plnění úkolů v přírodě

             

  1. ŠKOLNÍ TÝDEN
  2.  15. – 29. 9. 2016

Dopravní výchova – besipáček

Jízda na koloběžkách

Sportovní hry na hřišti

Kreslíme ovoce a zeleninu