Stránka byla archivována a je připravena pro školní rok 2020/2021.

TÝDENNÍ PLÁNY  - KVĚTEN 2021

 1. ODDĚLENÍ

VYCHOVATELKA – EMÍLIA KRAJŃÁKOVÁ

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN
 2. 5. - 4. 5.  2021

 ČARODĚJNÍCKÝ REJ

SVÁTEK MATEK– výroba přáníček 

NÁMĚTOVÉ A KONSTRUKTIVNÍ HRY

MALOVÁNÍ – POHÁDKOVÉ BYTOSTI

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN
 2. 5. - 14. 5. 2021

STOLNÍ HRY

ZDRAVOVĚDA – OCHRANA V PŘÍRODĚ

SPORTOVNÍ A MÍČOVÉ HRY NA HŘIŠTI

HRY V PŘÍRODĚ  

PŘÍPRAVA NA VÝTVARNOU SOUTĚŽ

 

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN
 2. 5. - 21. 5. 2021

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU

MALOVÁNÍ – POHÁDKOVÉ BYTOSTI

VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

MÍČOVÉ HRY

 

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN
 2. 5. – 28. 5. 2021

JÍZDA KOLOBĚŽKÁCH – překážková dráha

SLOVNÍ HRY

STOLNÍ HRY

HRY V PŘÍRODĚ – HLEDÁNÍ POKLADU

VÝROBA REKVIZIT NA VÝSTAVU THP

 

 

TÝDENNÍ PLÁNY – LEDEN

Vychovatelka – Emília Krajňáková

 1. oddělení

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN (4.1. 2021 – 8.1. 2021)

-Lidové tradice – Tři králové

-Povídání / zážitky z vánočních svátků /

-Kresba /co jsem našel (našla) pod vánočním stromečkem /

-Roční období / pranostiky jednotlivých měsíců /

-Stavění sněhuláků

-Stříhání a lepení - sněhulák

                                                                                    

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN (11.1. 2021 – 15.1. 20121)

- Kruhové a společenské hry

- Pranostiky na leden

- Stříhání a lepení – postavička Harvepíno, vločky

- Výroba dárků pro budoucí prvňáčky

- Vědomostní kvíz - život zvířat

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN (18.1. 2021 – 22.1. 2021)

- Poslech hudby

- Stříhání, lepení - chobotnice

- Zimní vycházka do přírody

- Modelování sněhulák

- Stavění sněhuláků

 - Hry na sněhu /sáňkování, bobování /

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN (25.1. 2021 –29.2. 20121)

 - Keramika - seznámení

- Dramatizace pohádky

- Zimní hry

18. 11. 2020

Ranní družina není zajištěna, odpolední družina je v provozu od skončení výuky do 16:00. Školní družina je v upraveném režimu – každá třída tvoří současně jedno oddělení. Nelze míchat žáky z různých tříd.

U zvonků do školních družin se nachází informace, v kterém oddělení je daná třída.

2.ODDĚLENÍ

 • VYCHOVATELKA Emília Krajňáková
 • TÝDENNÍ PLÁNY - ŘÍJEN
 • ŠKOLNÍ TÝDEN
 • 10. - 9. 10. 2020
 • Lepení luštěnin 
 • Podzimní aranžování
 • Modelování modelínou, pískem a keramickou hlínou
 • Dopravní hřiště
 • Vycházky do přírody

 

 • ŠKOLNÍ TÝDEN
 • 10. - 16. 10. 2020
 • Ochrana živé a neživé přírody - recyklace
 • Tvoření - recyklovatelný materiál ,,Postav si své město "
 • Stříhání a lepení
 • Malování s využitím přírodnin
 • Míčové hry
 • Sportovní hry v tělocvičně

 

 • ŠKOLNÍ TÝDEN
 • 10. - 23. 10. 2020
 • Podzim – celodružinová výstava prací
 • -Sběr podzimních plodů
 • -Podzimní aranžmá.
 • -Obrázky - / lepení lisovaných květů a listů /
 • Konstruktivní hry
 • Stolní hry.
 • Dopravní hřiště

 

 • ŠKOLNÍ TÝDEN
 • 10. - 30. 10. 2020
 • Hry s provázky, navlékání korálků
 • Vycházky do přírody
 • Malování - podzim
 • Námětové a sportovní hry na hřišti

 

 • 28. 10. 2020 středa - státní svátek
 • 29. 10. 2020 čtvrtek - podzimní prázdniny – ZŠ Ratibořická
 • 30. 10. 2020 pátek - podzimní prázdniny - ZŠ Ratibořická

 

 

 

TÝDENNÍ  PLÁNY  ŠD - ZÁŘÍ 

VYCHOVATELKA - EMÍLIA KRAJŇÁKOVÁ

 1. ODDĚLENÍ

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN  9. – 4. 9. 2020

 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti

 Seznámení s prostředím školy

 Poslech pohádek

 Beseda o zážitcích z prázdnin

 Kreslení/ pohádková bytost /

 Kruhové seznamovací hry

 Sportovní hry

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN  7. 9. – 11. 9. 2020

Seznámit žáky s vnitřním řádem ŠD a pravidly bezpečnosti – utvrzení

Vycházky do okolí školy.

Stříhání a lepení - příroda

Sportovní a míčové hry

 

 1. ŠKOLNÍ TÝDEN  9. – 18. 9. 2020

Zpívání /dětské lidové písničky /

loutkové divadlo

Dopravní výchova – silniční provoz

Sportovní a míčové hry na hřišti

Plnění úkolů v přírodě

 

 

 1. školní týden  9. – 25. 9. 2020

Dopravní výchova – Besipáček

Jízda na koloběžkách

Sportovní hry na hřišti

Kreslíme ovoce a zeleninu

 

 1. školní týden  9. – 1. 10. 2020

Stolní hry

Sportovní hry v tělocvičně

Kruhové hry

Stříhání - strom

Loutkové divadlo

 

Srdečně Vás vítám ve školním roce 2020/2021 a doufám, že tento školní rok

bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků.

Těším se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci 
 
Emília Krajňáková, vychovatelka 2.oddělení ŠD
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ STOLIŇSKÁ

Ranní družina: 6:30 – 7:40 hod. ve 2. oddělení.

Po zvonění odchází žáci do tříd.

Do ranní družiny je nutné přivést dítě do 7:25 hod.

Později již nebude vpuštěno (bezpečnostní důvody).

Odpolední družina: 11:40 – 17:00 hod.

Děti je možné vyzvedávat od 12:00 (po obědě) - do12:30 hod.

                                      od 13:00 - do 13:30 hod.

Poté již mají děti do 15:00 hod. společný program ŠD.

Vyzvedávat se mohou od 15:00 hod. do 17:00 hod.

V 17:00 hod. jsou děti, které si rodiče včas nevyzvednou, odvedeny do ředitelny.

Pokud má dítě odejít z družiny samo, je vždy nutné písemné sdělení od rodičů, které

předloží své vychovatelce. To samé platí i v případě, pokud by mělo odejít s rodičem

kamaráda.

Na telefonickou žádost se děti neuvolňují!!

Platba za ŠD: v průběhu měsíce září dostanou děti písemné pokyny pro rodiče k platbě ŠD.