Srdečně Vás vítáme ve školním roce 2020/2021 a doufáme, že tento školní rok proběhne v klidu a bude pro děti příjemný a plný zajímavých poznatků. Na této stránce vždy naleznete měsíční aktivity a akce školní družiny s důležitými informacemi.

                                                                                 Těšíme se na děti, rodiče a naši vzájemnou spolupráci :). Za I. oddělení, Bc. Alžběta Nováková, DiS.

ŠKOLNÍ DRUŽINA FUNGUJE V BĚŽNÉM PROVOZU. FUNGUJE RANNÍ DRUŽINA A KONČÍ V 17:00.

Telefonní číslo 1.oddělení je 778 713 912.

 

 

Měsíc Květen - Moje maminka 

 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Besedujeme o maminkách
 • Kreslíme a malujeme naše maminky
 • Povídáme si o rodině
 • Zjišťujeme, kdy mají naši rodiče svátek a narozeniny
 • Pozorujeme jarní přírodu
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Hrajeme míčové hry 

Měsíc duben - Chráníme přírodu

 • Podnikáme vycházky do přírody
 • Pozorujeme jarní rostliny
 • Pozorujeme změny počasí
 • Rozvíjíme slovní zásobu
 • soutěžní odpoledne - Den Země
 • Rozvíjíme dopravní výchovu
 • Oslava Čarodějnic
 • Čteme pohádky, říkadla s jarní tématikou

Měsíc leden - Paní zima

 • Vytváříme obrázky se zimní tématikou 
 • Symboly zimy - sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky
 • Uklidíme vánoční výzdobu a vyzdobíme družinu zimní tématikou
 • Soutěžíme - zimní kvízy
 • Soutěž - stavba sněhuláka
 • Podle možností chodíme sáňkovat a bobovat

Měsíc prosinec - Vánoční čas 

 • Upevňujeme tradice v období adventu
 • Čerpáme atmosféru vánoc
 • Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly
 • Vyrábíme vánoční přáníčka a dárečky
 • Hrajeme hry na školním hřišti

Měsíc listopad - Proměny přírody

 • Povídáme si o ročních obdobích - sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě a jejích proměnách
 • Povídáme si o zvířatech
 • Výtvarně tvoříme
 • Navštěvujeme školní hřiště dle počasí

Měsíc říjen - Barevný podzim

 • Poznáváme nejbližší okolí školy
 • Získáváme kladný vztah k přírodě 
 • Snažíme se porozumět změnám v přírodě
 • Sbíráme listy, obtiskujeme je a vyrábíme z nich koláže
 • Malujeme podzimní ovoce
 • Vyrábíme podzimní draky

Měsíc září - Začínáme ve škole 

 • Seznamujeme se se školním řádem a řádem ŠD
 • Poučujeme se o bezpečnosti a chování v ŠD a ve školní jídelně
 • Adaptujeme se na školní prostředí
 • Respektujeme a dodržujeme daná pravidla v kolektivu ŠD
 • Cesta do školy - povídáme si o cestě do školy a cestě domů - základy bezpečnosti při přemisťování 
 • Pravidla soužití v ŠD
 • Poznáváme prostředí - vycházky po okolí
 • Napíšeme si narozeniny všech dětí a připravíme si narozeninovou nástěnku
 • Jak se máme správně chovat, nezapomínáme na kouzelná slovíčka: děkuji a prosím
 • Upevňujeme společenské postoje, návyky a dovednosti 
 • Rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 • Kontrolujeme běžnou hygienu - mytí rukou před jídlem, po použití WC, používání dezinfekce 
 • Ohlížíme se za prázdninami
 • Čtení pohádky, básničky, říkadla, využíváme charakteristických znaků a činností v tomto měsíci (výroba ježků, stromů,...)
 • Při pobytu venku hrajeme pohybové hry, hra na dopravním hřišti, v tělocvičně