Platby ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče, na základě žádostí Vám předkládám, přehled o platbách ve školním roce 2017/2018:

Obědy:

Cena oběda závisí na věku dítěte:

  1. Věk 7 až 10 let, cena oběda 27 Kč, zálohová platba 594 Kč
  2. Věk 11 až 14 let, cena oběda 29 Kč, zálohová platba 638 Kč
  3. Věk 15 let a výše, cena oběda 31 Kč, zálohová platba 682 Kč

Zálohové platby se provádějí vždy k 25. předchozího měsíce, tudíž první zálohovou platbu provádíte do 25. 8. 2017. Číslo účtu 7332091/0100, variabilní symbol přiděluje paní vedoucí školní jídelny, paní Hajná. Tel.: 281923696.

Školní družina - provoz 6:30 až 7:40 a 11:40 až 17:00

Výše úplaty činí 300 Kč za měsíc, platba na účet školy 19 – 3951850207/0100, variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny. Platbu stačí uskutečnit během září, ideálně na celé pololetí, popř. lze i na celý školní rok. V případě problémů se lze domluvit na individuální úhradě s paní ekonomkou – Ing. Dita Kolářová 281921127, 281921148.

Školní klub - provoz pouze v odpoledních hodinách, zejména v době mezi dopolední a odpolední výukou. Čas bude upřesněn dle nového rozvrhu.

Výše úplaty činí 200 Kč za měsíc, platba na účet školy 19 – 3951850207/0100, variabilní symbol přiděluje vedoucí školní družiny. Platbu stačí uskutečnit během září, ideálně na celé pololetí, popř. lze i na celý školní rok. V případě problémů se lze domluvit na individuální úhradě s paní ekonomkou – Ing. Dita Kolářová 281921127, 281921148.

Martin Březina